środa, 18 listopada 2015

SZCZĘŚĆ BOŻE POLSKIEJ BRACI LEŚNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH - OD WCZORAJ Z JEJ NOWYM SZEFEM !

18 listopada 2015 roku

                                                   


Temat dla wielu ,,bardzo gorący" a ponieważ jestem czytany przez MNÓSTWO LESNIKÓW I ICH RODZIN ...nie wypada mi o tym nie napisać!

NADSZEDŁ WRESZCIE UPRAGNIONY PRZEZ MNÓSTWO UCZCIWYCH I BARDZO SKROMNYCH LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ...CZAS NA REALNE ZMIANY!!!

Niestety ale zanim zacznę pisać o tych POZYTYWNYCH ZMIANACH W LASACH PAŃSTWOWYCH  - mam kolejną tragiczną wiadomość z POLSKICH KNIEI ....DZIŚ NA TERENIE RDLP RADOM ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ KOLEJNY DRWAL PILARZ (...był zatrudniony ,,na czarno" gdyż dotychczasowa polityka lat 2008-2015 w LP była w tej materii TRAGICZNIE ZŁA!) , a ja i mnóstwo tysięcy tych ostatnio protestujących ludzi mamy ogromna wiarę i przekonanie,że nowy szef LP znany z ogromnej wiedzy i profesjonalizmu zmieni wreszcie  smutny los tych bardzo pracowitych ludzi w Polsce!

KIM JEST NOWY DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH?!
                        

Dla bardzo wielu leśników jest to WYJĄTKOWY CZŁOWIEK i POLSKI PATRIOTA!

Wczoraj 17 listopada 2015 roku Minister Środowiska powołał na stanowisko DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH Pana dr. inż Konrada Tomaszewskiego ( na zdjęciu powyżej)


Sprawy patriotyzmu  i promowania wszystkiego co POLSKIE – nowy szef Lasów Państwowych ma genetycznie zakodowane, a dowodem na to jest chociażby wszystko to co ten pracowity i mądry człowiek zrobił przez wiele ostatnich dekad dla dobra SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE!

Mało tego : CHCIAŁ W 100% ZROBIĆ DUŻO, DUŻO WIĘCEJ WSPANIAŁYCH RZECZY BĘDĄCYCH JEGO POMYSŁAMI, ALE NIESTETY … pseudo ,,patrioci” nie pozwolili na dalsze zmiany na dobre dla Polski w wydaniu dr inż Konrada Tomaszewskiego i jemu podobnych!

Rodzina Pana Tomaszewskiego, a w tym Jego ojciec i bracia – gdy Rzeczpospolita została zaatakowana 1939 roku, a potem non stop grabiona i niszczona przez Niemców i Sowietów, walczyli zbrojnie przeciwko okupantom w Powstaniu Warszawskim 1944 roku!

Pan Tomaszewski ukończył w 1972 roku Wydział Leśny na SGGW w Warszawie, a następnie przez kilkanaście lat pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Uzyskał doktorat w 1979 roku przedstawiając swoją pracę dotyczącą produkcyjności drzewostanów sosnowych.

W BARDZO TRUDNYCH I NIEBEZPIECZNYCH CZASACH KOMUNIZMU W POLSCE, gdy miliony Polaków nosiło czerwoną , pro soviecką legitymację PZPR Pan Konrad Tomaszewski wraz z bardzo wąskim gronem POLSKICH LEŚNIKÓW PATRIOTÓW = współtworzył struktury leśnej ,,SOLIDARNOŚCI" w Polsce!
                       

NIE SPODOBAŁO SIĘ TO ÓWCZESNEJ WŁADZY ...i Pan Tomaszewski miał Z PRZYCZYN PRZEŚLADOWANIA POLITYCZNEGO I DYSKRYMINACJI JEGO OSOBY problemy z pracą w Lasach Państwowych!

Szukał jak wielu mądrych Polaków wówczas  NORMALNOŚCI dla Polaków ,ale nie tymi CZERWONYMI drogami wyznaczonymi przez Moskwę...

Znalazł z trudem zatrudnienie, o czym mało który leśnik w Polsce dziś wie ...po 1984 roku ale w Pracowni Konserwacji Zabytków, gdzie ma zgłoszone szereg swoich patentów, a w kolejnych latach 1994-1997 był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli.

W latach 1998-2001 to głównie za sprawą dr inż. Konrada Tomaszewskiego ówczesnego DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH - nie udało się w Polsce pewnej grupie cwaniaków doprowadzić do szkodliwych dla Skarbu Państwa POLSKIEGO zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych...reprywatyzacyjnych i prywatyzacyjnych w kraju!

TO GŁÓWNIE JEST JEGO ZASŁUGA ZA SPRAWĄ ...DETERMINACJI I KONSEKWENCJI W DZIAŁANIU !

I tutaj mały ,,przerywnik” - gdyż postanowiłem udowodnić Wam moim czytelnikom W SPOSÓB BARDZO OBIEKTYWNY pewien fakt , jak dalekosiężnie W POZYTYWNĄ DLA POLSKI PRZYSZŁOŚĆ zawsze sięgały pomysły Pana Tomaszewskiego i zespołu leśników jakim się zawsze otaczał!!!

Ktoś KTO DŁUGO PRACUJE W LASACH PAŃSTWOWYCH po przeczytaniu tego co poniżej- doskonale zrozumie o czym myślę:

Oto co w jednym z wywiadów  powiedział w 1999 roku (...a więc 16 lat temu!!!) ówczesny Dyrektor Generalny LP Pan Konrad Tomaszewski:

(cytat) :

,,W tych latach priorytetem w działaniach było przeciwstawienie się największemu zagrożeniu dla Lasów Państwowych, a mianowicie koncepcji reprywatyzacji.

Uważałem,że groźba ta nie do końca została zażegnana – bo nadal toczą się prace nad ustawą reprywatyzacyjną.

Ponieważ równocześnie zdawano sobie sprawę z faktu, że reprywatyzacja przez zwrot lasów w naturze nie będzie miała miejsca – wysunięto koncepcję spółki akcyjnej.

Innym zagrożeniem, z którym trzeba było sobie poradzić – był też pomysł przekształcenia Lasów Państwowych w jednostkę budżetową.

Należało jednak pamiętać,że wiele ugrupowań politycznych podnosiło kwestię zadośćuczynienia krzywdom wyrządzonym po II wojnie światowej byłym właścicielom lasów.

WYSZEDŁEM WÓWCZAS Z INICJATYWĄ – POWOŁANIA LEŚNEJ AGENCJI REKOMPENSAT REPRYWATYZACYJNYCH !

Leśna Agencja Rekompensat dysponowałaby środkami na wypłaty tychże rekompensat.

Środki pochodziłyby z kilku źródeł, między innymi byłyby to przychody ze sprzedaży nieruchomości, w tym zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zbędnych Lasom Państwowym , ponadto zyski z działalności dodatkowej a także przychody finansowe z bezpiecznej ,,gry” kapitałowej.

ISTOTNE BYŁO TAKŻE ZMODERNIZOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH - WRAZ Z BUDOWĄ SIECI ROZLEGŁEJ!

UWAŻAM,ŻE NIEZALEŻNIE OD POZIOMU NAKŁADÓW – NIE BYŁO ODWROTU  OD BUDOWY SIECI ROZLEGŁEJ SPINAJĄCEJ CAŁY SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH !

NAJWAŻNIEJSZE I NAJPILNIEJSZE BYŁO POŁĄCZENIE LEŚNICTW Z NADLEŚNICTWAMI.

Przy czym ogólno leśna sieć rozległa MA SENS ...jeśli uda się OBRONIĆ JEDNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH, W CO NIE WĄTPIĘ! 

Jestem także zwolennikiem pozostawienia w nadleśnictwach MAKSYMALNEJ ILOŚCI WYPRACOWANYCH PRZEZ NIE ŚRODKÓW – z zachowaniem jednak zasady solidaryzmu ekonomicznego, który w LP obowiązuje i pozwala funkcjonować w skali kraju! „


Koniec cytatu wypowiedzi ówczesnego Dyrektora Generalnego LP dr inż. Konrada Tomaszewskiego ...sprzed 16 laty!!!

I co Wy na to ??! NIE WSZYSTKO UDAŁO SIĘ TEMU DALEKO MYŚLĄCEMU W PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKOWI ZREALIZOWAĆ Z TYCH JEGO MĄDRYCH POMYSŁÓW...więc wspólnie pomóżmy DGLP teraz DLA DOBRA NASZEJ POLSKIEJ OJCZYZNY!!! 

Wracając do historii zawodowej w/w : w latach 2005-2007 był głównym analitykiem Lasów Państwowych!

TO W TYM CZASIE OSOBIŚCIE ZAINICJOWAŁ  I DOPROWADZIŁ DO WPROWADZENIA W ŻYCIE NOWE ZASADY HANDLU DREWNEM Z UŻYCIEM INFORMATYCZNEGO PORTALU LEŚNO-DRZEWNEGO ( są to po prostu elektroniczne przetargi na zakup drewna).

DOSKONALE FUNKCJONUJE TO DO DZIŚ W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!!!

Pan Tomaszewski jest pomysłodawcą i redaktorem  szczegółowych unormowań prawnych redukcji emisji i gazów cieplarnianych, oraz innych substancji.

Jest to bardzo mądra koncepcja Pana Prof. Jana Szyszko ( obecnie NOWY Minister Środowiska w RP) – dotycząca UŻYCIA ZASOBÓW LEŚNYCH DO WZMOŻONEJ I TRWAŁEJ REDUKCJI DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU NAD POLSKĄ, za wynagrodzeniem dla prowadzących gospodarstwa leśne.

Dr inż. Konrad Tomaszewski mocno angażował się w realizację kolejnego z pomysłów tj; WPROWADZENIE W LASACH PAŃSTWOWYCH PEŁNEJ INWENTARYZACJI BOGACTWA PRZYRODNICZEGO EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH NASZEJ OJCZYZNY, ORAZ EKOSYSTEMÓW TOWARZYSZĄCYCH!

Znając tak ogólnie przedstawioną przeze mnie charakterystykę postaci Pana dr inż. Konrada Tomaszewskiego – powołanego wczoraj w dniu 17 listopada 2015 roku przez Ministra Środowiska na stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w NASZEJ OJCZYŹNIE , jestem pewien,że moi Rodacy, Polacy MOGĄ W 100% SPAĆ SPOKOJNIE W PRZEŚWIADCZENIU, ŻE NICZEGO JUŻ ZŁEGO NIE STANIE SIĘ POLSKIM LASOM PAŃSTWOWYM - A CZEKA ICH TYLKO KOLEJNY ROZWÓJ DLA DOBRA NAS WSZYSTKICH! 


Z mojej skromnej strony mogę jedynie dodać tyle:

GRATULUJĘ PANIE DYREKTORZE WYBORU NA TO OGROMNIE ODPOWIEDZIALNE STANOWISKO I JESTEM W 100% PRZEKONANY, ŻE PANA PROFESJONALIZM I WIEDZA ZOSTANIE DOBRZE SPOŻYTKOWANA KU CHWALE POLSKIM LEŚNIKOM, KTÓRZY MAJĄ TEN ZASZCZYT W IMIENIU NARODU POLSKIEGO SPRAWOWAĆ NADZÓR I PIECZĘ NAD NAJWIĘKSZYM SKARBEM NASZEJ WSPÓLNEJ RZECZYPOSPOLITEJ ...NASZYMI CUDOWNYMI LASAMI!!!! 

WSPIERAJMY SWĄ UCZCIWĄ I PROFESJONALNĄ PRACĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH WSZYSTKICH MĄDRYCH LUDZI, A JEST ICH NA SERIO BARDZO, BARDZO WIELU...co miałem okazję mieć honor dostrzec wokół !


Darz Bór – wszystkim, którzy myślą podobnie jak i ja w tej kwestii!

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk