środa, 8 listopada 2017

CZŁOWIEK ZAWSZE POWINIEN DAWAĆ PRZYKŁAD INNYM ... POCZYNAJĄC OD SIEBIE!

08 listopada 2017 roku

PUSZCZA BIAŁOWIESKA ...kto z Was nie chciałby w niej mieszkać?!
Dzikie tereny...przepiękne,pełne tajemnic bory...mnóstwo zwierza...słowem świat pełen tajemnic natury,której jak dowodzi życie praktycznie wciąż nie zna pewna grupa ludzi!
No bo jak tłumaczyć fakt,że taki malutki kornik a tak zrobił w jajo w ostatnich latach tych,którzy odpowiadali za piękno tej części Lasów Państwowych w Polsce w poprzednim okresie...
Teraz leśników ratujących to co się da jeszcze uratować w Puszczy Białowieskiej ze wszystkich stron krytykują mniej czy bardziej zajadle różne osoby,którym uważam że Bóg niezbyt obficie podarował cennego ROZUMU...
W ostatnim okresie właśnie ci ,,MĘDRCY,, pozbawieni owego rozumu znów  dali znać o sobie wieszając się na drzewach,czy też przypinając do sprzętu mechanicznego,którym leśnicy porządkują ten burdel jaki pozostawiła po sobie ostatnia władza w Polsce ... i czyniąc ze swego uczynku niebywały protest,który tak na serio jest jedynie pewnym CYRKIEM!!!


Czy zdajecie sobie sprawę z tego co się dzieje aktualnie w Puszczy Białowieskiej?!
PSEUDO EKOLODZY (tak ! tak!) rozpoczęli swą walkę z pracownikami Lasów Państwowych o to aby ,,ochronić,, puszczę JAKO CAŁOŚĆ przed … leśnikami! :)
Oczywiście ich działania są ewidentnym naruszeniem PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W POLSCE i grożą różnymi konsekwencjami jak np.: możliwością doprowadzenia do nieszczęśliwych wypadków w lesie do którego nielegalnie wchodzą !!!
CZY WIECIE SKĄD SĄ FINANSOWANI CI PSEUDO EKOLODZY....CZY WIECIE,ŻE WYNAJĘLI W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ CAŁE GOSPODARSTWO tzw. POGORZELCE I MAJĄ ZAMIAR ORGANIZOWAĆ SWOJE PROTESTY WCIĄGAJĄC W TO UMIEJĘTNIE LUDZI...CZY WIECIE JAKĄ ONI DAJĄ STAWKĘ ZA DZIEŃ ,,PRACY,, PRZECIWKO LEŚNIKOM I ICH PRACY... i tak dalej ...i tym podobne ???!
Mnie z kolei w Puszczy Białowieskiej zainteresował inny fakt, o którym nie przypadkowo wszyscy milczą....
Otóż :
W dniu 17 maja 2017 roku poproszono Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka o wyjaśnienie dotyczące stanu osady wynajmowanej przez Nadleśnictwo Hajnówka Panu Włodzimierzowi Cimoszewicz tj: Czerlonka Leśna nr 12).
W rozmowie z nadleśniczym ustalono,że wiele SZKÓD dla Nadleśnictwa Hajnówka dokonał ówczesny nadleśniczy Jerzy Ługowoj z którym obecnie nadleśnictwo toczy bój o zajmowany lokal! Sprawa aktualnie jest w Sądzie...EKSMISJA!
Pan Ługowoj napisał mi oświadczenie z którego wynika,iż do końca roku 2017 opuści to mieszkanie w Hajnówce.
Jak sam przyznaje ...chciał je wykupić ale się nie udało!!!!!

TO PAN ŁUGOWOJ GDY BYŁ NADLEŚNICZYM W HAJNÓWCE PODPISAŁ UMOWĘ Z PANEM WŁODZIMIERZEM CIMOSZEWICZEM W DNIU 04 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU NA NAJEM TEGO BUDYNKU...
Poproszony o teczkę dotyczącą mieszkania Pana Cimoszewicz nadleśniczy Pan Bielecki udostępnił ją kontrolującemu, który poddał WNIKILIWEJ ANALIZIE CAŁOŚĆ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ TAM SPRAWY!
Ustalono na podstawie znajdujących się tam dokumentów następujące fakty:
 • ówczesny nadleśniczy Jerzy Ługowoj w dniu 04 października 2001 roku zawarł umowę najmu z Panem Włodzimierzem Cimoszewicz lokalu mieszkalnego w Nieznanym Borze składającego się z 8 izb o łącznej powierzchni użytkowej 129,78 m2..
 • niniejsza umowa nie zawiera żadnych danych na temat pomieszczeń przynależnych do tego lokum, A TAKOWE TAM BYŁY !
 • UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA PISEMNIE POMIĘDZY W/W W DNIU 04 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU ...OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU NA CZAS NIE OZNACZONY!
 • Z tytułu najmu najemca był obowiązany do ponoszenia opłat czynszu najmu w wysokości miesięcznie ….168,71 zł!

Już w dniu 02 września 2002 roku zostaje zawarta KOLEJNA umowa najmu na czas nieoznaczony , w której najemca Pan Cimoszewicz posiada tym razem wyszczególnioną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów ( nr geodezyjny 736/44/C) o powierzchni 0,25 ha zabudowana domem o pow. 218,29 m2 oraz budynkami gospodarczymi o pow.74,80 m2.
Powierzchnia 0,25ha to ściema... w dniu 02 czerwca 2017 roku Komisja powołana przez Pana Dyrektora RDLP Białystok ustaliła ,że jest tam w rzeczywistości... 0,42 ha i właśnie tyle powinno widnieć na ewentualnej umowie najmu!
POWYŻSZA RÓŻNICA KUBATURY m2 ŚWIADCZY EWIDENTNIE O UKŁADOWYM ZAWARCIU TEJ UMOWY NAJMU PRZEZ NADLEŚNICZEGO JERZEGO ŁUGOWOJ Z PANEM CIMOSZEWICZEM I JEST CZYNEM NIE JASNYM ,DZIAŁAJĄCYM NA SZKODĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!

Stało się tak między innymi dlatego,iż WYNAJMUJĄCY zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego a w istocie rzeczy przedmiotowy lokal wykorzystywany był na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,a więc inne niż określone zostały w tej umowie.
DLATEGO TEŻ PO RAZ TRZECI ZAWARTO UMOWĘ NAJMU POMIĘDZY NADLEŚNICTWEM HAJNÓWKA ( nadleśniczy Ługowoj!) A PANEM CIMOSZEWICZ W DNIU 17 MARCA 2003 ROKU!
Grunty = 0,25 ha ; budynek mieszkalny = 218,29 m2; budynek gospodarczy = 74,80m2.

W dniu 15 września 2004 roku została zawarta ...KOLEJNA UMOWA nr 1/2004 na czas nieokreślony!
Aneksem ,, Strony zgodnie ustalają , iż z dniem 22 stycznia 2005 roku paragraf 9 umowy otrzymuje brzmienie ,, UMOWĘ ZAWIERA SIĘ NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31.12.2020 ROKU,,
Aneks podpisał Jerzy Ługowoj...

Od dnia 28 czerwca 2007 roku wszelkie aneksy podpisuje już z Cimoszewiczem Pan Nadleśniczy Grzegorz Bielecki , i tak :
1. Aneksem z dnia 28 czerwca 2007 roku min. pojawia się PO RAZ PIERWSZY od czasu zawarcia tej umowy informacja o działce o pow. 0,2530 ha , oznaczonej w powszechnej ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 736!
2. Aneksem z dnia 20 listopada 2007 roku uległ zmianie czynsz za budynek mieszkalny i gospodarczy.
3. Kolejnym aneksem z dnia 02 stycznia 2012 roku min. zmieniono ilość izb które wynajmuje Pan Cimoszewicz na łącznie dziesięć o powierzchni użytkowej 218,29 m2. Jeden lokal mieszkalny o pow. 167,52 m2 składający się z sześciu izb oraz drugi lokal mieszkalny o pow. 50,77 m2 składający się z czterech izb mieszkalnych.
 1. Aneksem z dnia 25 kwietnia 2014 roku wynajmujący oddał najemcy w najem ,,lokal mieszkalny wraz z przynależnościami,opisane w paragrafie 1,, tj; nieruchomości gruntowej o pow. 0,2530 ha, oznaczonej w powszechnej ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 736, sklasyfikowanej jako B-RVI. Adres administracyjny : 20-05-062-27. Adres leśny lokalu : 01-14-3-05-441C. ,,
Zaznaczono,iż najemca ma prawo wyłącznego korzystania min. z budynku gospodarczego o numerze inwentarzowym 108/34 o powierzchni 80,72 m2.
Pan Włodzimierz Cimoszewicz WŁASNORĘCZNIE napisał : ,, Wyrażam zgodę na objęcie umową najmu budynku gospodarczego 108/33 ,,
5. Aneksem z dnia 30 grudnia 2014 roku min. wpisano ,, … oraz budynków gospodarczych o numerze inwentarzowym 108/34 o powierzchni 80,72 m2 i o numerze inwentarzowym 108/33 o powierzchni 146,92 m2.

Dnia 01 czerwca 2015 roku Pan Nadleśniczy Bielecki zawarł nową umowę najmu nr 10/2015 z Panem Cimoszewicz ,która obowiązuje aktualnie do dnia 31 maja 2025 roku!

Przed tym Nadleśnictwo Hajnówka zwróciło się z prośbą do RDLP w Białymstoku o wyrażenie zgody na nową umowę najmu z Panem Cimoszewicz – podkreślając iż ,, NIERUCHOMOŚĆ JEST WYNAJMOWANA OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2005 ROKU NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU,, !!!!!!

Z PRZYCZYN ,,NIEZNANYCH,, PAN NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA GRZEGORZ BIELECKI ZATAIŁ OKRES TRZECH LAT … NAJMU TEGO LOKUM PRZEZ CIMOSZEWICZA ZAWARTĄ W RZECZYWISTOŚCI DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU... NA CZAS NIE OZNACZONY!!! Posiadam kopię tej umowy z 04 października 2001 roku...
CZY BYŁ TO PRZYPADEK???? CZY PRZYPADKIEM JEST FAKT IŻ JEST TAM DUŻO WIĘKSZA POWIERZCHNIA (0,42 ha) OD TEJ NA PAPIERZE (0,25ha)...CZY TO PRZYPADEK SPRAWIŁ ŻE NADLEŚNICZY TEGO NIE ZAUWAŻYŁ OD 12 LAT TJ. OD CHWILI KIEDY JEST NADLEŚNICZYM …??????

Może poodpowiedzią na powyższe będzie następująca informacja przekazana przez Pana Eugeniusza Łuszcz (pracownik Nadleśnictwa Hajnówka):
,, Nadleśnictwo Hajnówka na remont osady w latach 2000-2003 poniosło koszty w wysokości 104.495 zł,, !!!!
Nadmieniam,iż od roku 2001 osada Nieznany Bór była w najmie przez Pana Włodzimierza Cimoszewicza,który niejednokrotnie był obecny w trakcie remontu,,.
To fakt,iż osoby Pana Cimoszewicza nikomu przypominać nie muszę ...ale czy wszyscy jesteśmy tak na serio równi wobec prawa ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NIE SĄDZĘ PO ZAPOZNANIU SIĘ Z TĄ SPRAWĄ!!!!!!!
CZY WY SAMI NIE CHCIELI BYŚCIE ABY WAM ,,KTOŚ,, PŁACIŁ ZA REMONT ponad 100 tysięcy złotych… A WY OSOBIŚCIE NADZOROWALI BYŚCIE POCZYNANIA BUDOWLAŃCÓW .. I POTEM KRYTYKOWALI POCZYNANIA MINISTRA ŚRODOWISKA PANA PROFESORA JANA SZYSZKO ,GDYŻ MIEJSCE W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA JEST TA BUDOWLA O KTÓREJ NINIEJSZYM WAS INFORMUJE NAZYWA SIĘ ...PUSZCZA BIAŁOWIESKA!!!
TAK! TAK ! TO MIEJSCE ZNAJDUJE SIĘ PONAD 2 KILOMETRY W GŁĘBI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ...
Sprawę tą w 2005 roku prowadziła Prokuratura Okręgowa WYDZIAŁ ŚLEDCZY w Warszawie,lecz nikt nie kwapił się udać na posesję Pana Cimoszewicza ...bazując jedynie na danych podawanych im przez ówczesnego jego kolegę Pana Jerzego Lugowoj (nadleśniczy!)!!!!!!
Było to śledztwo V Ds.261/05 w sprawie podejrzenia złożenia przez Pana Włodzimierza Cimoszewicz nieprawdziwych oświadczeń majątkowych za lata 2001 i 2002 oraz złożenia fałszywych zeznań przed Sejmowa Komisją Śledczą ds. PKN ORLEN S.A.

Nadleśniczy został przez kontrolującego poproszony o kontakt telefoniczny z Panem Cimoszewicz,celem dokonania lustracji tej działki o nr 736.
Otrzymano telefonicznie odpowiedź,że Pan Cimoszewicz będzie na miejscu - ale dopiero w dniach 22-24 maja 2017 roku.
NIKOGO Z PRACOWNIKÓW LP KRÓRYM ZALEŻY NA WYJAŚNIENIU TEJ SPRAWY NIE BYŁO W TYM MIEJSCU OD 17 LAT.... więc kontrolujący zadecydował,że nie będzie czekał znów tak długo (termin kontroli) i udadzą się do Puszczy Białowieskiej,aby z zewnątrz dokonać lustracji tej posesji należącej do LP .
Wraz z nadleśniczym udano się dnia 17 maja 2017 roku w powyższe miejsce stwierdzając następujący stan faktyczny :
 • na terenie posesji nie było nikogo ( nikt do nas nie wyszedł!)
 • znajdowały się tam GŁODNE PSY w liczbie minimum siedmiu, które nie miały w dwóch dużych miskach nic do jedzenia i do picia!!!!!!!!!! Pan Cimoszewicz przywiózł je ze schroniska dla zwierząt...
 • psy wychodziły swobodnie poza teren tej posesji pomimo ogrodzenia
 • stwierdzono tam dwa budynki mieszkalne, dwa garaże samochodowe zamknięte na klucz, budynki gospodarcze, oraz studnię i zamontowaną dużą butlę na gaz
 • teren jest zaniedbany,w ogóle nie koszony!!!
 • na terenie posesji stał samochód osobowy,którym według oświadczenia nadleśniczego porusza się właściciel
 • z tyłu posesji ...bardzo dużo śmieci (folie , plastiki) oraz walący się płot !!!
 • powierzchnia ogrodzona z trzech stron drewnianym płotem,zaś z jednej graniczy z ogrodzeniem uprawy leśnej
Wykonano zdjęcia tej posesji wynajmowanej od roku 2001 przez Pana Cimoszewicz aparatem telefonicznym – obrazującym zastany stan faktyczny !
Nadleśniczy Pan Bielecki przedłożył kontrolującemu następującą informację :
,, Posadowienie na posesji Czerlonka Leśna nr 12 garażu i butli gazowej najemca nie uzgadniał z wynajmującym, tj: ze mną,, !!!!!!!!!
Wspólnie z nadleśniczym dokonano z zewnątrz pomiaru tej posesji ustalając iż jej wynik jest niezgodny z wielkością posesji wynajmowanej Panu Cimoszewicz tj: 0,2530 ha) jaką ma od lat na papierze ( umowa)z Lasów Państwowych !
Dlatego konieczny jest bardzo dokładny pomiar tej posesji... aby zweryfikować w pełni te dane! Pomiarowi podlegały tylko dwa dostępne odcinki z zewnątrz...
CÓŻ... ze względu na całość tego zawnioskowałem :
 • rozwiązać umowę z Włodzimierzem Cimoszewicz ze względu na dokonanie samowoli budowlanych (...bez jakichkolwiek uzgodnień z Wynajmującym = garaże + butla z gazem)
 • powiadomić o samowoli budowlanej sosowne organa!
 • poinformować Urząd Gminy w Białowieży na temat losu głodnych psów (...któe Pan Cimoszewicz przywiózł ze schroniska dla zwierząt!)
 • dokonać dokładnych pomiarów tego terenu w obecności najemcy i OBCIĄŻYĆ NIMI RÓŻNICĄ OD DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU DO CHWILI OBECNEJ
 • DOKONAĆ POMIARÓW WSZELKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH I DANE TE ZWERYFIKOWAĆ O STAN OBECNY
 • Wyciągnąć wnioski dyscyplinarne w stosunku do byłych i obecnych pracowników LP za taki stan rzeczy...
Jak potoczy się powyższa sprawa...
Nagle...Pan Cimoszewicz w dniu 22 maja 2017 roku spotkał się z nadleśniczym z Nadleśnictwa Hajnówka w sprawie … OPUSZCZENIA POSESJI CZARLONKA LEŚNA Nr 12!
OMAWIANA BYŁA TAKŻE EWENTUALNA FORMA ROZLICZEŃ !
WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA (…???!) ZOSTANĄ NALICZONE JAK USTALONO PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ PANA NADLEŚNICZEGO.
Ja domniemywam,iż najpierw to Pan Cimoszewicz zostanie rozliczony dokładnie ...i to od okresu dzierżawy (najmu) tej posesji tj: od 04 październia 2001 roku do dnia dzisiejszego!

Piszę jak jest...
Krzyszof Kowalczyk

PS.
Że też w tym miejscu nie ma AKTYWISTÓW tak zacięcie protestujących przeciwko Lasom Państwowym , przeciwko Ministrowi Środowiska Panu prof.Janowi Szyszko .

Czy chcecie z tego miejsca zobaczyć zdjęcia które wykonałem...?????!