sobota, 23 stycznia 2021

PENSJA LEŚNIKA LASÓW PAŃSTWOWYCH WEDŁUG WIDEŁEK...

21 stycznia 2021 roku

Ten poniższy widok z napisem BIORĘ PENSJĘ WEDŁUG WIDEŁEK jest dosłowną  jak i PAZERNĄ formą sytuacji, która NAPRAWDĘ miała miejsce w Polskich Lasów Państwowych w okresie kiedy Dyrektorem Generalnym był Marian Pigan. Generalnie wydawać by się mogło, że tak poważna firma jaką są Lasy Państwowe w Polsce - zawsze pilnuje i strzeże dobra, na które składają się różnego rodzaju mienie ... w tym również i nasze zarobki za pracę. CZY ABY NA PEWNO  WŁAŚNIE TAK BYŁO...?! 

ZA CZASÓW MOIM ZDANIEM TYCH KRĘTACZY I OSZUSTÓW Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ( ... RÓWNIEŻ I W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!) ZDARZAŁO SIĘ WSZYSTKO ... O CZYM PRAWIE ŻADEN LEŚNIK LASÓW PAŃSTWOWYCH NIC NIE WIEDZIAŁ...

Między innymi czy wiecie jakie stanowisko zajmował Pigan gdy został Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w Polsce ?!   Otóż był inżynierem nadzoru I TO ZALEDWIE w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 18 grudnia 2007 roku !!!!
TERAZ POMYŚLCIE SOBIE O DETALACH WASZEJ KARIERY ZAWODOWEJ OD PODLEŚNICZEGO, LEŚNICZEGO,INŻYNIERÓW NADZORU, NADLEŚNICZYCH...I PORÓWNAJCIE Z TĄ ZWIĄZANĄ Z MARIANEM PIGAN !

BO TAKICH WŁAŚNIE LUDZI WYSZUKIWAŁA PLATFORMA OBYWATELSKA RÓWNIEŻ I W LASACH PAŃSTWOWYCH .... W MYŚL ICH DEWIZY : ,, MARNY , BIERNY... ALE WIERNY "

Dosłownie!!! Jeśli ktokolwiek z Was pragnie dowiedzieć się o tym jakim był pracownikiem ów osobnik - to bardzo proszę zapytać się w nadleśnictwie gdzie pracował jako specjalista Służby Leśnej ds.hodowli lasu, czy też potem jako starszy specjalista w latach 2003-2006... a szczególnie o ocenę jaką uzyskał  ten dział z kontroli okresowej !!!
Na przykład w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej...

A jak rozwijała potem dalsza kariera tego ,,chwilowego" inżyniera nadzoru w Lasach Państwowych Platformy Obywatelskiej ?!  Otóż z dniem 19 grudnia 2007 roku został już powołany przez Dyrektora Generalnego Jerzego Piątkowskiego na stanowisko...zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju !
Zaś Dyrektor Generalny LP napisał pismo w dniu 18 grudnia 2007 roku do Nadleśnictwa Kobiór (...gdzie pracował M.Pigan!) w sposób następujący : ,, W związku z powyższym prosze o przekazanie z dniem 19 grudnia 2007 roku Pana Mariana Pigan - inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Kobiór DO DALSZEJ PRACY W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH... "

I tym oto sposobem Pigan do dnia 01 lipca 2012 roku spędzał sobie czas w Dyrekcji Generalnej LP będąc  nawet jej szefem...gdy osiągnął następnie swój pułap, który pełni po dzień dzisiejszy tj. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór (RDLP Katowice).

A CO JEST PRZEOGROMNIE CIEKAWE ... ZACHOWAŁ DOTYCHCZAS POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY I ....WSPÓŁCZYNNIK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO  (!!!!!) - O CZYM Z KOLEI W PIŚMIE Z DNIA 21 CZERWCA 2012 ROKU ZAWIADOMIŁ NOWEGO DYREKTORA GENERALNEGO LP ADAMA WASIAK DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LP W KATOWICACH KAZIMIERZ SZABLA !

CZY WIECIE JAKIE WYSZŁY JAJA (!!!) Z TYM WSPÓŁCZYNNIKIEM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO MARIANA PIGAN ??! 

Jeśli chodzi o pieniądze jakie otrzymywał Pigan w Dyrekcji Generalnej LP to niech będzie przykładem z kolei pismo jakie otrzymał w dniu 26 października 2010 roku od Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego podpisane przez Janusza Zaleskiego ( Podsekretarza Stanu, Głownego Konserwatora Przyrody) brzmiące w sposób następujący :
,, W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM  z dnia 19 października b.r. na mocy przyznanych mi uprawnień wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej ( Dz.U. Nr 11, poz.123) NADAJĘ PANU STOPIEŃ SŁUŻBOWY DYREKTORA STANOWIĄCEGO I PRZYZNAJĘ PANU WYNAGRODZENIE ZASADNICZE WEDŁUG XVII KATEGORII ZASZEREGOWANIA I WSPÓŁCZYNNIKA 10.500 "

Policzcie to sobie wszyscy...JAKIE PIENIĄDZE ZARABIAŁ ( ... I CIĄGLE ZARABIA!) NA STANOWISKU DYREKTORA GENERALNEGO tenże sam ,,krótki" inżynier nadzoru !!! 

I o tym właśnie w części kolejnej...

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk
    

niedziela, 17 stycznia 2021

OTO DOWÓD JAK PLATFORMA OBYWATELSKA TRAKTOWAŁA LASY PAŃSTWOWE W POLSCE...

10 kwietnia 2020 roku

No i mamy przepiękną zimę ... na dworze MNÓSTWO ŚNIEGU i temperatura miejscami sięgająca ponad MINUS 30 STOPNI !
A to powoduje również różnego rodzaju przemyślenia spraw jakie są mi znane, a których zakończenia nie znam wciąż po dzień dzisiejszy !

Czy poznajecie tego gościa powyżej, który tak apetycznie zajada obiadek z Donaldem Tuskiem..."! 

A teraz zwróćcie uwagę proszę na dystynkcje owego leśnika...zarówno na tym zdjęciu powyżej jak i poniżej ! Bo tu poniżej jest JUŻ za czasów Platformy Obywatelskiej ... Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych!

A GDZIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE TEGO CZŁOWIEKA...ETOS PRAWDZIWEGO LEŚNIKA...ZNAJOMOŚĆ SZEROKIEJ GAMY SPRAW DOTYCZĄCYCH POJĘCIA LEŚNICTWA...GDZIE SIWY WŁOS MĄDROŚCI I DOŚWIADCZENIA...GDZIE ZWYKŁA PRZYZWOITOŚĆ ?!

W tym wypadku liczyła się POLITYCZNA  znajomość ... i polityka, czego przykładem niech będzie ów obiadek  a szczególnie wspólne ustalenia z Donaldem Tuskiem  czyniące Mariana Pigan osobą , która ,,awansowała "nagle na stanowisko Dyrektora Generalnegp Lasów Państwowych  z tak niskiego stanowiska inżyniera nadzoru!
Na tym zdjęciu Marian Pigan idzie obok Jerzego Łokietko ( vel Andrzej  Kowalski z Poznania ...sic! )  a z prawej strony...to sam Grzegorz Schetyna . 
Tak wyglądała  właśnie nasza Polska i jej Lasy Państwowe, gdy rządziła w niej Platforma Obywatelska...

Jest pewna AUTENTYCZNA SYTUACJA, z której Pigan  zapewne sobie nie zdaje sprawy po dzień dzisiejszy  , a która pozostała szczególnie w pamięci pewnego nadleśniczego z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku !
Otóż gdy Pigan przybył pewnego razu na ten teren wspólnie z żoną i .... z Bronisławem Komorowskim (!!!!!!!!!!!by ten sobie popolował  - pewnego dnia rano zwrócił się z  ,,PROŚBĄ" czy raczej żądaniem do białostockiego nadleśniczego rzucając mu na stół dwadzieścia złotych i mówiąc : ,, SKOCZ PAN PO PAPIEROSY DLA MNIE"!!!
I właśnie to żądanie ów doświadczony już wiekowo  nadleśniczy OD TAKIEGO POLITYCZNEGO  ŻÓŁTODZIOBA jakim był wówczas karierowicz  Marian Pigan, dla wszystkich ... zapamięta zapewne do końca swych dni! 

A teraz mam do mych czytelników pigipedii pytanie: CZY WIECIE ILE ZARABIAŁ I KTO DECYDOWAŁ O TYM ZA CZASÓW OCZYWIŚCIE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ TENŻE SAM MARIAN PIGAN  ?!

NO TO MAM PYTANIE :
CZY CHCECIE POZNAĆ PRAWDĘ (!!!!!!) WŁAŚNIE W TEJ SPRAWIE ... KTÓRĄ OSOBIŚCIE PRZED PAROMA  LATY BADAŁEM W JEDNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH NA POŁUDNIU POLSKI  JAKO PRACOWNIK ZESPOŁU KONTROLINGU TERENOWEGO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE, GDY PLATFORMA OBYWATELSKA I MARIAN PIGAN ZOSTAŁ  JUŻ ODSTAWIONY W ODSTAWKĘ ???!


BĘDZIECIE W TOTALNYM SZOKU... GWARANTUJĘ !!!

CDN 


Piszę jak jest...

Krzysztof  Kowalczyk

PS.
Czytacie mnie w tej chwili min. z : PORTUGALII...ARGENTYNY...PAKISTANU...POLSKI...ROSJI...USA...ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH...SZWECJI...SINGAPURU...NIEMIEC...WIELKIEJ BRYTANII...DANII... każdy z Was może tu znaleźć coś dla siebie !

                  

poniedziałek, 11 stycznia 2021

KAPLICZKI... KRZYŻE...POMNIKI... NA PODLASIU!


11 stycznia 2021 roku

Dziś ponownie staram się przedstawić Wam, moim czytelnikom ,,PIGIPEDI" -  różne kapliczki i krzyże jakie można napotkać na pięknym Podlasiu w Polsce...
Wkomponowane od lat w naturę...nabierają wyjątkowego znaczenia gdy choć ma chwilę przystaniemy by poczytać co jest na poszczególnych z nich napisane, czy też zastanowić się i tylko domyślać tego co mogło być przyczyną ich postawienia  akurat w tym miejscu/
... a na tych krzyżach upływające chwile. pojawiające się grzyby to jedynie znak upływającego czasu!
Podróżując po Podlasiu można odnaleźć nawet tego typu jakże cenne historycznie zapisy na kapliczkach. będące historią tych ziem... 
Poruszając się po Podlasiu można i to dość często napotkać tego typu stare drewniane miejsca kultu, nadgryzione już przez ząb czasu u ich podstawy ...


Krzyże ubrane w kwiaty a wokół sama natura... i ta data wyryta ręcznie na tym kamieniu mówi tak wiele tuż przy drodze publicznej . Aby to zobaczyć i dotknąć trzeba się umieć i mieć czas  po prostu tylko zatrzymać !


Jak widzicie na podstawie powyższych przykładów w terenie urokliwego Podlasia - jest gdzie prosić Boga, by chociażby obecny koronawirus ustał już na świecie i ponownie ludzie żyli w zgodzie z naturą i swą wiarą!

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk 


czwartek, 7 stycznia 2021

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE... I WĄTPLIWOŚCI PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ !

07 stycznia 2021 roku

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ PAN ANDRZEJ DUDA MA POWAŻNE WĄTPLIWOŚCI W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ROZWIĄZAŃ USTAWY O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZWŁASZCZA TEGO CZY LEŚNICTWO POWINNO BYĆ PRZYPORZĄDKOWANE OBECNIE POD RESORT ROLNICTWA A NIE RESORTOWI ŚRODOWISKA.

PANIE PREZYDENCIE! TAKIE OBAWY JAKIE MA PAN, MA OBECNIE RÓWNIEŻ WIELE TYSIĘCY LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE...

CZY PREZYDENT DUDA ZAMIERZA NIEBAWEM  ( ... I SŁUSZNIE!) ZAWETOWAĆ TĄ USTAWĘ O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ?!

CZY PREZYDENTOWI NIE ODPOWIADA PRZENIESIENIE NADZORU NAD LEŚNICTWEM W POLSCE POD RESORTU ROLNICTWA ?!

A TU TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE USTAWA TA JEST AKTUALNIE W DALSZYM CIĄGU PRZEDMIOTEM ANALIZ W PAŁACU PREZYDENCKIM  ... A DECYZJA NIE JEST JESZCZE PODJĘTA!


Prezydent RP wspólnie z małżonką sadzi las w okolicach Rytla, tak zniszczonego przez żywioł

PANU PREZYDENTOWI ANDRZEJOWI DUDZIE LASY PAŃSTWOWE SĄ DOSKONALE ZNANE  I JEST ON ZDANIA, ŻE JEŚLI CHODZI O KWESTIE LEŚNICTWA - TO TAK JAK TO MA MIEJSCE OD CAŁYCH DZIESIĘCIOLECI ...POWINNY BYĆ ONE NADZOROWANE PRZEZ RESORT ŚRODOWISKA CZY TEŻ KLIMATU...  A NIE RESORT ROLNICTWA !

I TO JEST WŁAŚNIE WĄTPLIWOŚĆ JAKŻE UZASADNIONA PANA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY...


Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk 

PS.

O co ?! Nie mówiłem ?! Wczoraj tj. 08 stycznia 2021 roku Prezydent RP Pan Andrzej Duda ZAWETOWAŁ ustawę ustawę o działach administracji rządowej... która tym samym poszła sobie do kosza!!! I BARDZO DOBRZE szczególnie dla leśników...

A miałyby być wyodrębnione działy administracji rządowej takie jak LEŚNICTWO i ŁOWIECTWO...miałyby !!!

TE WŁAŚNIE ELEMENTY BUDZIŁY NAJWIĘKSZY SPRZECIW PREZYDENTA DUDY, który skorzystał z konstytucyjnego prawa jakie mu przysługiwało!

A te korekty wynikały ze zmian w funkcjonowaniu rządu jak i z rekonstrukcji rady ministrów, która miała miejsce w 2020 roku...

Prezydenckie veto oznacza więc, że rekonstrukcja rządu, o której jest w Polsce mowa ( ... A SZCZEGÓLNIE POŚRÓD LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ! ) ... jeszcze troszkę potrwa !

BĘDZIE NAPEWNO  DOBRZE !!!    : )  
niedziela, 3 stycznia 2021

UKŁAD MEDIALNO-POLITYCZNO-TOWARZYSKI ... A SPRAWA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE !

 03 stycznia 2021 roku

UKŁAD MEDIALNO-POLITYCZNO-TOWARZYSKI UZNAŁ SIĘ ZA ,,LEPSZYCH "POLAKÓW I POSTAWIŁ SIĘ JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU NA WYŻSZYM MIEJSCU OD NASZYCH RODAKÓW... W KOLEJCE PO SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 !

KŁANIA SIĘ STARA JAK ŚWIAT DEWIZA POSPOLITYCH CWANIAKÓW I ŁOTRÓW MÓWIĄCA O TYM, ŻE SĄ PRZECIEŻ ...RÓWNI I RÓWNIEJSI  ZAŚ NA UKŁADY NIE MA RADY!

Ostatnio dowiedzieliśmy się w Polsce, że jako pierwsi W GRUPIE ZERO  zostaną zaszczepieni wszyscy lekarze, pielęgniarki, położne czy wojskowi (...osoby z grupy wysokiego ryzyka niosące od samego początku pomoc osobom chorym na COVID-19 ) - z tych pierwszych szczepionek, które obecnie zamówił rząd Polski (PIS) z Unii Europejskiej na podstawie odpowiednich umów.

Szczepienia ruszyły  a cóż się okazało już na samym początku?!  Otóż szczepieniom tym poddane zostały osoby znane w kraju jako... politycy czy aktorzy jak chociażby: Leszek Miller (europoseł), pani Krystyna Janda i inni ..

OJ GŁUPIO MI I WSTYD ... TOWARZYSZ europoseł  Leszek Miller  Foto: Krystian Maj / Forum

A PRZECIEŻ SZCZEPIONKI TE SĄ WŁASNOŚCIĄ PAŃSTWA POLSKIEGO, KTÓRY JE ZAMÓWIŁ I ZAPŁACIŁ ... I NIKT INNY NIE MA DO NICH JAKICHKOLWIEK PRAW!

Przecież każda dawka takiej szczepionki przekazana z naruszeniem ustalonego harmonogramu to dawka, której może zabraknąć  osobom potrzebującym!  Placówki (... a jak się domyślam jest ich wiele w Polsce!)które dopuściły się już na samym początku trwania akcji szczepień przeciwko COVID-19 tego procederu oraz osoby, które wykorzystują swoją pozycję zawodową do uzyskania tego typu szczepionki poza kolejnością szkodzą ...KAŻDEMU Z POLAKÓW W SPOSÓB WYJĄTKOWY I HANIEBNY !!!!

JAK DOMNIEMYWAM TO ZAPEWNE WIERZCHOŁEK ,,GÓRY LODOWEJ" świadczący o zwykłych nielegalnych układach jakie wciąż istnieją w Polsce!

RZĄD PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚĆ MAJĄCY NA CELU UPORZĄDKOWANIE SZCZEPIEŃ W KRAJU... JUŻ NA SAMYM POCZĄTKU DAŁ CIAŁA (!!!) WIERZĄC PO PROSTU NAIWNIE,ŻE TAKICH UKŁADÓW JUŻ NIE MA ! 

Jak się już okazuje również  członkowie rządzących z PiS już zostali zaszczepieni jak chociażby Tomasz Staniek starosta w regionie kieleckim...który został już usunięty ze struktur partii! 

CELEBRYCI , POLITYCY POSTAWILI SIĘ PONAD PRZECIĘTNYMI POLAKAMI, GRZECZNIE I CIERPLIWIE OCZEKUJĄCYMI DO 15 STYCZNIA 2021 ROKU NA CZAS OKREŚLONY PRZEZ PREMIERA, BY ZAPISAĆ SIĘ W KOLEJCE PO SZCZEPIONKĘ...

Tak oto dla przykładu Warszawski Uniwersytet Medyczny promuje szczepienia przeciw COVID-19 , gdyż Janda określiła się jako królik (doświadczalny?!) ... dodając przy tym, iż jest teraz z tego powodu szczęśliwa. Mało tego otóż pani Janda dodaje na wpisie, iż UZNAJE SIĘ że jest ... W GRUPIE JAKOBY RYZYKA!

Krystyna Janda ...specjalistka od  publicznego srania!   

Nie tak dawno ta sama kobieta krytykując rząd polski (PiS) oznajmiła, iż... CZUJE SIĘ TAK JAKBY KTOŚ NA MNIE SRAŁ ! "

Muszę przyznać, że ja przy takim zachowaniu owej pani  pełnym tchórzostwa, cwaniactwa i zwykłego, podłego skurwysyństwa  jak i pogardy wobec całego narodu polskiego (!!!), KTÓRY CIERPLIWIE ACZKOLWIEK TERAZ Z OGROMNYM ZAŻENOWANIEM OCZEKUJE W KOLEJCE NA SWE SZCZEPIENIE PRZECIWKO TEJ PANDEMII, W KTÓREJ NA CAŁYM ŚWIECIE ZANOTOWANO AKTUALNIE 84 MILIONY OSÓB ZARAŻONYCH COVID-19  -  po prostu sram na was wszystkich tego typu cwaniaków !

ZASRANI ,,AMBASADORZY SZCZEPIEŃ" RZEKOMO CHORYCH OSÓB...KTÓRZY WYWODZĄ SIĘ ZE STACJI TVN  I PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !

Tak! Tak! Napisali o tym studenci WUM  oburzeni zakłamaniem stacji TVN i oburzeni tym, że żaden dziennikarz nie dotarł do tego, że co najmniej jedno nazwisko na liście 18 podanej przez WUM jest również ściśle związane ze stacją TVN oraz że nigdzie nie podano, iż JM prof. Zbigniew Gaciong jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji TVN...

A szczepienia np.u pana Edwarda Miszczaka... kolejnego związanego ze stacją TVN ?!

Czynię to również w imieniu mojej 81 letniej mamuni, siedzącej od 7 lat na wózku inwalidzkim po udarze mózgu a o której przyszło mi dbać w dobie tej pandemii!

Obecnie od jutra tj. 04 stycznia 2021 roku rusza dochodzenie zlecone przez Ministra Zdrowia ...ZAŚ JA PRZECZUWAM TU OGROMNE UKŁADY !!!

SPRAWA TYCH SZCZEPIEŃ JEST NIEZWYKLE WSTYDLIWA ...W KTÓREJ NIE MA ŻADNYCH TŁUMACZEŃ !!!

KTOŚ MIAŁ DOSTĘP DO SZCZEPIONEK...I KTOŚ ZADECYDOWAŁ ŻE NALEŻY IM SIĘ POZA KOLEJNOŚCIĄ ! 

TERAZ TRZEBA ZAPŁACIĆ ZA TO WSZYSTKO !!!!

JA

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.

... I CO NIE MÓWIŁEM ?!! PO WSTĘPNYM WYJAŚNIENIU SPRAWY JUŻ SĄ JAJA!!!

OKAZUJE SIĘ, ŻE CELEBRYTÓW I POLITYKA WPISANO NA LISTĘ OSÓB... PRACUJĄCYCH, ZATRUDNIONYCH  (sic!!!!!!!!!!!!) W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM !!!

DO TEGO POJAWIAJĄ SIĘ BARDZO CIEKAWE NAZWISKA...

SPRAWA POWYŻSZA UJRZAŁA ŚWIATŁO DZIENNE DZIĘKI STUDENTOM WUM  - którzy za sprawą własnej determinacji opublikowali ten ważny problem i bardzo słusznie!

 A TERAZ O SPRAWIE SZCZEPIEŃ W WARSZAWIE PISZE JUŻ CAŁY ŚWIAT... !!!

czwartek, 31 grudnia 2020

NOWY ROK 2021...JUŻ SIĘ ZBLIŻA! BĘDZIE ZA CHWILĘ...

 31 grudnia 2020 roku

A WIĘC SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2021 ROKU...


Uczcijmy te wszystkie sukcesy...jak i niespełnione pragnienia z roku 2020 i wzajemnie życzmy sobie NORMALNOŚCI w 2021 roku.


TAK! TAK! NORMALNOŚCI  tj: świata wolnego od tego typu maseczek i ograniczeń... ŚWIATA WRESZCIE WOLNEGO OD ŚMIERCI OSÓB KOCHANYCH I NAJBLIŻSZYCH NA COVID  19 

 Życzę Wam również tego abyście mogli wreszcie zwiedzać nasz cudowny świat i odkrywać jego tajemnice...LECZ JESZCZE UWAŻAJCIE NA SIEBIE I BLISKICH!  NIE NARAŻAJCIE ICH NA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPIECZEŃSTWO...

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk


sobota, 26 grudnia 2020

ZBRODNIA EKOLOGICZNA W POLSCE...

25 grudnia 2020 roku

W piątek został podpalony DĄB RZECZYPOSPOLITEJ zwany ,, Dębem Jagiełły" w miejscowości Traczyka ( woj. kujawsko-pomorskie) w rezerwacie Jar Brynicy ( Nadleśnictwo Brodnica) RDLP Toruń -  który rósł w tym miejscu około 500 lat...!!!

KOMU PRZESZKADZAŁ TAKI POKAŹNY OKAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ POD PRAWNĄ OCHRONĄ W POLSCE... DLACZEGO ZOSTAŁ PODPALONY I TO PRAWIE W ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE... odpowiedzi między innymi na te pytania szuka obecnie policja!

Był to dąb szypułkowy w wysokości 33 metrów i o obwodzie w pierśnicy (tj. na wysokości 1,3 mb)  650 cm, w którym część drzewa ze względu na wiek była wyraźnie zmurszała co widać na tym zdjęciu poniżej 

    Foto : Marek Muszyński / Onet

  Wezwane na miejsce służby pożarnicze mogły już tylko ugasić pożar POWALONEGO  dębu Jagiełły...

Natomiast wewnątrz tego okazu jego,,ZDOBYWCY" pozostawiali taki oto ślad...TAK WYGLĄDA TA OCHRONA PRZYRODY W POLSCE !!!  Niestety to prawda...


Natomiast tak prezentuje się ów okaz ...po akcji gaśniczej:

               Foto: Lasy Państwowe

Może i jestem bardzo skrajny w poglądach ale uważam, że za dokonanie takiej ekologicznej zbrodni na tym przykładowym pomniku przyrody - policja po wykryciu sprawców (...czego im bardzo życzę!) powinna w miejscu, w którym rósł ten dąb szacunkowo około 500 lat PUBLICZNIE SPALIĆ SPRAWCÓW, aby każdy następny idiota i kretyn wiedział co za taki czyn realnie grozi każdemu w Polsce !!! 


Ja zaś z dumą prezentuję Wam powyższe przykładowe NADZWYCZAJNE OKAZY DĘBÓW  z terenu RDLP Szczecinek jakie zrobiłem w 2020 roku ... dotąd  NIE CHRONIONYCH PRAWNIE  
( sic!!!!!!!!!!!!!!)

Te przynajmniej dotąd rosną na swym wielosetletnim miejscu...I SĄ  WCIĄŻ ZIELONE !

  m

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.

A skąd mnie dziś czytacie ?! Otóż interesujecie się tym co jest na PIGIPEDI z : POLSKI...NIEMIEC...ROSJI...USA...ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH...BELGII...BUŁGARII...PORTUGALII...AZERBEJDŻANU...KANADY...SZWAJCARII...WIELKIEJ BRYTANII...HOLANDII...SZWECJI...TAJWANU...UKRAINY...Dziękuję i ZAPRASZAM Was na mój blog.

czwartek, 24 grudnia 2020

KOVIDOWE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA...

 24 grudnia 2020


Boże Narodzenie 2020 roku...tak odmienne od tych, które już były.

Chuć gwiazda betlejemska wciąż ta sama na niebie...

I te nasze myśli, które gdzieś obecnie w ciemności się zagnieździły...

Jak wielu  dziś z nas na świecie znajduje się w nagłej potrzebie... ?!


Czym są NASZE KONSTYTUCYJNE PRAWA dla tych, którzy nami teraz kierują ?!
Bez względu na to czy to Niemcy,Argentyna, Somalia czy inny kraj...
W ten świąteczny czas nie tylko politycy teraz kombinują...
Jaki by tu sukces  teraz ,,sprzedać"... aby znowu było naj...!!!


Najlepiej...najbezpieczniej...najweselej...O DZIWO !!!
To przecież takie zwykłe ludzkie pragnienia...
Lecz niestety COVID-19 mamy a śmierć co dzień zbiera krwawe żniwo...
I te święta są jakieś nie takie...OCH TE NASZE MARZENIA !!!Jaki prezent by Wam sprawić na to Boże Narodzenie...
Abyśmy byli  naprawdę szczęśliwi....JAKBY TO WSZYSTKO SIĘ NIE WYDARZYŁO!
Niech to wszystko minie KAŻDEMU Z NAS  niczym jedno oka mgnienie...
BYŚMY RZEC MOGLI : CPVIDU WCALE NIE BYŁO...A WSZYSTKO TO NAM SIĘ ŚNIŁO!

Nie mniej" WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.

Wśród życzeń na te święta otrzymałem między innymi i takie od mojego przyjaciela dr. medycyny, z którym się znamy już kilkadziesiąt lat (kardiochirurg) - następujące słowa, które bardzo cenię gdyż są  mądre i wiele znaczące dla mnie. Postanowiłem się z Wami dziś w te święta podzielić tymi słowami ...Oto one, dotyczące również również spraw związanych z COVID-19 :

,,  W MINIONYM ROKU CZAS NABRAŁ TEMPA NIESPOTYKANEGO, A MOŻE TAK MI SIĘ TYLKO WYDAJE. NADSZEDŁ CZAS REALNEJ WOJNY ŚWIATÓW . TYM RAZEM ROLE SIĘ ODWRÓCIŁY. JESTEŚMY W ODWROCIE A ŚWIAT ,,MIKRO" GÓRĄ. ZACZYNAMY LICZYĆ OFIARY PO NASZEJ LUDZKIEJ STRONIE A JEDNOCZEŚNIE WOJENNE REALIA ZACZYNAJĄ BYĆ USPRAWIEDLIWIENIEM ZACHOWAŃ WYKRACZAJĄCYCH POZA WSZELKIE DOTYCHCZAS UZNAWANE NORMY. CÓŻ - WOJNA, A JAK WOJNA, TO DLACZEGO NIE POGARDA , PODŁOŚĆ , NIKCZEMNOŚĆ.

TRZY SIOSTRZANE NAMIĘTNOŚCI TOWARZYSZĄCE CZŁOWIEKOWI OD ZARANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA POGUBIŁY SIĘ CAŁKOWICIE W KREOWANIU ZIEMSKIEGO, LUDZKIEGO BYTU.

PIERWSZE Z NICH, NAJSTARSZA , WIARA ZOSTAŁA ZAWŁASZCZONA PRZEZ NAZNACZONYCH JEJ ,,URZĘDNIKÓW" I POWRÓCIŁA DO BRUDNEJ POLITYKI. PRZESTAŁA BYĆ DUMNĄ WARTOŚCIĄ , A WŚRÓD NADAL JEJ UFNYM CHOWA SIĘ W ZAKAMARKACH ZAPOMNIENIA.

Z KOLEI TA NAJMŁODSZA MIŁOŚĆ, Z NIEZROZUMIAŁYM WSTYDEM ZOSTAWIONA ZOSTAŁA JEDYNIE MŁODYM, ZACZYNAJĄCYM ŻYCIE. TEMPO ŻYCIA MA USPRAWIEDLIWIAĆ BRAK NA NIĄ CZASU ?!

CÓŻ POZOSTAŁA NAM TA OSTATNIA NADZIEJA PRZEZ LATA NAZNACZANA POGARDLIWIE JAKO ,, MATKA GŁUPICH"LUB OSTATECZNIE TA CO ..UMIERA OSTATNIA". DUŻEGO WYBORU CHYBA NIE MAMY, A RACZEJ NIE MAMY JUŻ ŻADNEGO ...

... OCZEKUJĄC PODOBNYCH W NOWYM ROKU, NIEZALEŻNIE OD WIARY, LECZ Z NADZIEJĄ PRZETRWANIA.
sobota, 19 grudnia 2020

TRUDNA DECYZJA PRZED NAMI...CO WYBRAĆ NIE WIEDZĄC PRAWIE NIC !!!


... ŚWIAT JEST BARDZO PIĘKNY jak to powyższe zdjęcie, które zrobiłem przed laty na łące leśnej gdzieś w Lasach Państwowych!

 19 grudnia 2020 roku

Zbliża się to co na dziś wydaje się NIEUCHRONNE!

SZCZEPIENIE... a przyczyną jest oczywiście  COVID-19.Natomiast ja jak i miliony ludzi na świecie mam chociażby następujące pytania:

CZY TO SZCZEPIENIE JEST I BĘDZIE  BEZPIECZNE DLA LUDZI ?!

DLACZEGO  FIRMY PRODUKUJĄCE ,, LEK PRZECIWKO COVID-19" NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA WYPADEK, GDY WYSTĄPIĄ JAKIE S NIEPRZEWIDZIANE DOLEGLIWOŚCI  U PACJENTÓW ?!

DLACZEGO W MEDIACH NA ŚWIECIE TERAZ TAK NAMAWIAJĄ BY SIĘ SZCZEPIĆ  PRZECIWKO COVID-19 ?!

CO WIEDZĄ O PANDEMII CO NIEKTÓRZY  OBECNIE I CZEGO NIE CHCĄ NAM POWIEDZIEĆ ?!

A to zaledwie parę z wielu pytań jakie chodzą mi po głowie w tej sprawie...

BO TO JEST MOJE ZDROWIE...MOJE ŻYCIE...I WARA OD NIEGO JAKIMŚ CHEMIKOM, PSEUDO LEKARZOM , POLITYKOM,DZIENNIKARZOM CWANIAKOM KTÓRZY POSTANOWILI TERAZ AKURAT ZROBIĆ SOBIE KOSZTEM WIELU MILIONÓW LUDZI INTERES ŻYCIA !

PAMIĘTAJCIE!  SZCZEPIENIE NIE JEST WASZYM OBOWIĄZKIEM !!!

A cóż słychać obecnie na świecie ? Co rusz pojawia się ptasia grypa, gdzie trzeba WYBIĆ              ( czytaj: wymordować!) dziesiątki tysięcy różnego rodzaju hodowanego ptactwa jak indyki, gęsi, kurczaki itp

 Lub też kolejny przykład : afrykański pomór świń gdzie przy granicy Polski i Białorusi na wschodzie polska straż graniczna stwierdziła kiedyś MARTWEGO DZIKA CHOREGO NA AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ... WYSOKO NA DRZEWIE...prawdopodobnie podrzucono Polsce ze wschodu!

I tak jest już oznakowana cała Polska... foto : Mariusz Kapała

Przykładowe zdjęcie z zabezpieczenia tego typu chorób u zwierząt...CZY NIE PRZYPOMINA WAM TO  OBECNEGO ZWALCZANIA COVID-19 

A kończy się to niestety czasami tak ...

    Foto: Krzysztof Skłodowski


WIĘC JAKI MAMY WYBÓR... ?!

Piszę jak... zwykle  jak jest!

Krzysztof  Kowalczyk


niedziela, 13 grudnia 2020

STAN WOJENNY W POLSCE...historia sprzed 39 laty!

13 grudnia 2020 roku

Dziś 39 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce...

Przed 39 laty Prezydent USA Ronald Regan , nota bene ogromny, niezapomniany przyjaciel Polski i Polaków - ogłosił apel, aby w tym dniu tj: 13 grudnia 1981 roku wszyscy amerykanie i dobrzy ludzie na całym świecie zapalili świece w swym oknie.

Cały amerykański kontynent wraz z Europą rozjaśnił się blaskiem płonących dla Polaków świec...

I właśnie dziś ponownie pojawia się taki apel - ZAPALCIE SWOJĄ ŚWIECĘ PAMIĘCI o tamtych okrutnych czasach!

Również dziś w rozmowie z moją mamunią, która aktualnie siedzi sobie sparaliżowana na wózku inwalidzkim ...trochę powspominaliśmy  o tym trudnym czasie sprzed 39 laty.

Między innymi polskie władze wystąpiły przeciwko polskiemu narodowi wysyłając przeciwko nim polskie wojsko...

Właśnie tego dnia 13 grudnia 1981 roku maja mamunia wraz z siostrą wybrały się do Kołobrzegu, gdzie służbę wojskową odbywał mój brat Janek...

Matczyna troska i miłość do syna kazała jej jechać akurat teraz by go zobaczyć...

Gdy jechały rankiem  na trasie Sławno-Kołobrzeg nie było prawie ludzi...w Kołobrzegu na ulicach wojsko... CO SIĘ DZIEJE pytała w duszy moja mama!

DZIŚ OGŁOSZONO STAN WOJENNY...powiedzieli jej żołnierze!

Jadąc do jednostki w której służył mój brat - MIJALI PRZED POŁUDNIEM ogromną ilość wojska i czołgów jadących w stronę Gdańska!

Czołgi T-55 na ulicach Zbąszynia w czasie stanu wojennego ...

Rygory stanu wojennego ...

Ujęcia ze stanu wojennego z Gdańska...MIESZKAŃCY ROZMAWIAJĄ Z WOJSKIEM POLSKIM wysłanym przeciwko obywatelom polskim przez komunistyczny rząd!

Coraz bardziej docierało do nich to co się dzieje...a był dopiero 01 grudnia 1981 roku.

Gdy ogłoszono w Polsce stan wojenny było mroźno i śnieżnie...

GDZIEŚ W JEDNYM Z CZOŁGÓW JECHAŁ DO GDAŃSKA RÓWNIEŻ I MÓJ BRAT JANEK...ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO, KTÓRY PROWADZIŁ TEN CZOŁG!

Z opowieści mamy wiem, że gdzieś w okolicach Bytowa pękła memu bratu gąsienica w czołgu i trzeba było ją pospiesznie naprawić...a opowiadał jej o tym momencie po pewnym czasie jej syn Jan. A w składzie jego drużyny obsługującej czołg służył Czesław Pluta z Zamojszczyzny ...skąd wywodzi się moja mamunia! Gdy dokonywali tego remontu przyszły do nich jakieś kobiety z gorącą herbatą i ciastem! OPOWIADAŁY Z TROSKĄ, ŻE RÓWNIEŻ I ONE MAJĄ W WOJSKU POLSKIM SWYCH SYNÓW O KTÓRYCH TERAZ NIC NIE WIDZĄ GDZIE SĄ ...CO SIĘ Z NIMI DZIEJE!

Mama wróciła z siostrą z Kołobrzegu nie widząc brata...

Po dwóch tygodniach ponownie udały się tym razem do Gdańska chcąc zobaczyć syna i brata...

A tu przypomnę, że moja mamunia jest osobą ogromnie doświadczoną piętnem II wojny światowej, gdzie w 1943 roku straciła swego Ojca Jana ...stąd z ciekawością dziś słuchałem jej opowieści.

Gdy dotarły do Gdańska z siostrą pociągiem z powybijanymi szybami (!!!) udały się do jej rodzonej siostry Krystyny, która mieszkała w Gdańsku. Z jej mężem udały się mniej więcej w miejsce, w którym mógł być jej syn...

Mijały po drodze zniszczone już samochody z powybijanymi szybami...w przejściach podziemnych pod ulicami długo utrzymywał się smród gazów używanych przez milicję obywatelską i ZOMO walczących z mieszkańcami.

TAK WYGLĄDAŁA JESZCZE NIEDAWNO BO ZALEDWIE SPRZED 39 LATY NASZA KOCHANA POLSKA...JESZCZE RZĄDZONA PRZEZ KOMUNISTÓW !!!

TRUDNO JEST W TO UWIERZYĆ PRAWDA ?!

Ze zbiorów Janiny Wehrstein...Milicja Obywatelska blokująca ulice podczas stanu wojennego.

Gdy mamunia dotarła po pewnym czasie do swego syna...łzom nie było końca.

W kilku zdaniach mój brat opowiedział jej co się dzieje w Gdańsku...CO OBECNIE MOŻEMY SIĘ BARDZIEJ DOWIEDZIEĆ Z RÓŻNEGO RODZAJU ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW NA PRZYKŁAD INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ !

Po tym trudnym dla nas czasie przyszedł okres pracy i strajków w Słupsku min. w KAPENIE, gdzie pracował mój brat...

Jest to tylko historia mojej rodziny...a ile milionów jest takich w Polsce ?!

A TERAZ W ROKU 2020 POMYŚLMY TYLKO O NASZEJ WOLNEJ, KOCHANEJ OJCZYŹNIE:

CZY WARTO JEST STRAJKOWAĆ TAK JAK TO WSZYSCY OBECNIE WIDZIMY PRZEZ WYKORZYSTYWANE DO TEGO PROCEDERU KOBIETY...GDY RZĄD PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI POMAŁU A KONSEKWENTNIE ROBI SWOJE I ODZYSKUJE SKUTECZNIE WSZYSTKO TO CO RÓWNIEŻ ZOSTAŁO SKRADZIONE I SPRZEDANE W OBCE NASZEMU NARODOWI RĘCE PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ ?!!

Piszę jak jest...

Krzysztof  Kowalczyk

PS.

A dziś zaglądacie na mój blog z bardzo wielu krajów świata min. z FRANCJI...BUŁGARII...BRAZYLII...ROSJI...INDONEZJI...NIEMIEC...TAJLANDII...POLSKI...USA...UKRAINY...KOLUMBII...ARGENTYNY...WĘGIER...KAMBODŻY...WŁOCH...ALBANII...AUSTRII...BANGLADESZU...CZECH...EKWADORU... I JESZCZE 18 PAŃSTW NASZEGO ŚWIATA!

Cóż mogę powiedzieć: DZIĘKUJĘ BARDZO I ZAPRASZAM PONOWNIE gdyż wierzę w to, że od czasu  do czasu znajdziecie na pigipedii coś interesującego również i dla Was.

A TU DODAM, ŻE NIEBAWEM POJAWIĄ SIĘ ZDJĘCIA, KTÓRE ZDOBYŁEM A KTÓRE PRZEDSTAWIAJĄ NASZĄ POLSKĘ SPRZED II WOJNY ŚWIATOWEJ .... I NIE BYŁY DOTĄD JESZCZE NIGDY PUBLIKOWANE.    I TO NIE WSZYSTKO... TAKŻE  DO ZOBACZENIA! 


środa, 25 listopada 2020

NIE WYCHOWANO NAS POLAKÓW DO AŻ TAK ŻAŁOSNYCH I WULGARNYCH PROTESTÓW ... KTÓRE W TLE MAJĄ ZA CEL OBALENIE WYBRANEGO PRZEZ NASZ NARÓD RZĄDU!

 25 listopada 2020 roku

POLSKA ...mój kraj, moja Ojczyzna!

DZIŚ podczas przewodnictwa Niemiec w UE zapewne PRZYPADKOWE (sic!) i bardzo agresywne ataki na polski rząd mają miejsca akurat teraz, gdzie liczy się ...KOMU PRZYZNAĆ ZNACZNĄ KASĘ!

Foto: Katarzyna Knapik ...to przykładowe ujęcia młodych ludzi, którzy obecnie na terenie polskich miast NICZYM STADO POTULNYCH BARANKÓW CIĄGNIĘTYCH NA RZEŻ dają się wciągnąć w PO - LITYCZNE GIERKI .

DO TEGO TE NIEMIECKIE SYMBOLE Z CZASÓW OSTATNIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ... KTÓRE MOGĄ NIEŚĆ TYLKO POLITYCZNE BARANY !!!


A DO TEGO DOCHODZI ...CHAMSKIE SŁOWNICTWO I DĘGREGOLADA !
 I wszystko to jakoby firmuje : STRAJK KOBIET .

                                  Źródło: Mateusz Marek (PAP)
A oto jakoby inicjatorka strajku kobiet ...Marta Lempart. kobieta która potrafi tylko mówić : WYPIERDALAĆ a to właśnie odpowiada ulicznym zadymiarzom! Do tego dochodzą te niemieckie wątki nazizmu z czasów ostatniej wojny...Za wszystkim stoi wierna Niemcom Platforma Obywatelska.
Nikt jakoś nie podaje ile już osób zmarło na Cowid - 19 podczas owego strajku kobiet w Polsce.
Plakat propagandowy III Rzeszy Niemieckiej przerobiony na potrzeby strajku kobiet... Facebook

A tak na marginesie:  JEST TO Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ PLAKAT ,,ZACHĘCAJĄCY" MŁODE POLKI DO PRACY NA TERENIE III RZESZY NIEMIECKIEJ, RÓWNIEŻ PODSTĘPNIE WYKORZYSTANY PRZEZ STRAJK KOBIET.

No a teraz ciekawostka:
PODCZAS OSTATNIEJ WOJNY NIEMCY PRZETOPILI ZŁOTO ZE  ZŁOTYCH ZĘBÓW POLAKÓW , ZAMKNIĘTYCH W OBOZACH MAJDANEK I OŚWIĘCIM ... A UCZYNILI TO W BERLINIE! Więźniowie następnie zostali spaleni w piecach krematoryjnych...
A ZŁOTO TO WYSŁALI TRANSPORTAMI (ZDEPONOWALI!) WIECIE GDZIE ?! ... W BANKU CENTRALNYM SZWAJCARII...
GDY NA JAW WYSZŁA TA SPRAWA - PREZYDENT USA BIL CLINTON UDOWODNIŁ ŻE SZWAJCARIA WCALE NIE BYŁA TAK NEUTRALNYM KRAJEM ZA JAKI SIĘ MIAŁA, SKORO WSPÓŁPRACOWAŁA Z NIEMIECKĄ MASZYNĄ WOJENNĄ I W RZECZYWISTOŚCI MAJĄCĄ NA SWYM SUMIENIU WIELE MILIONÓW OFIAR NIEMIECKICH OKRUCIEŃSTW ...
NA MOCY ZAWARTEGO POROZUMIENIE Z BANKOWCAMI SZWAJCARII ...WYPŁACONO 1 MILIART 200 TYSIĘCY EURO ODSZKODOWANIA OFIAROM TYCH NIEMIECKICH ZBRODNI... ABY SPRAWĘ TĄ TOTALNIE WYCISZYĆ !!!
OBOZY MAJDANEK I OŚWIĘCIM...LEŻĄ W POLSCE! ZGADNIJCIE ILE PIENIĘDZY ZA TO PRZETOPIENIE ZŁOTA Z PLOMB ZĘBÓW OTRZYMAŁA POLSKA...?!
Z E R O  !!!
Na zakończenie polecam Wam książkę na ten właśnie temat: 
,, SZWAJCARIA - ZŁOTO I OFIARY" Jeana Zieglera ... opisujące w detalach podwójną moralność Niemców w Szwajcarów podczas drugiej wojny światowej .

Piszę jak jest...
Krzysztof  Kowalczyk

PS.
W tym momencie czytacie mnie z terenu: POLSKI...USA...NIEMIEC...ROSJI...HOLANDII...TAJLANDII...UKRAINY...INDONEZJI...BRAZYLII...WIELKIEJBRYTANII...AUSTRII...FRANCJI...INDII...BUŁGARII...CZECH...AUSTRALII...RUMUNII...ALBANII...ARMENII...BANGLADESZU...POZDRAWIAM i czytajcie mnie gdyż piszę o bardzo niewygodnych sprawach!

sobota, 14 listopada 2020

UWAGA ! UWAGA ! NADCHODZI...

 14 LISTOPADA 2020 roku

Zbliża się pomału czas, w którym niebawem opiszę w detalach, bardzo szczegółowo pewien fakt związany z...MEGA DRAŃSTWEM  jakie  jeszcze niedawno  występowało  w Polskich Lasach Państwowych za sprawą tylko jednego człowieka ...  i to od kilku już lat!

A cóż to jest draństwo?!

DRAŃSTWO - kojarzy nam się z PODSTĘPEM...SZELMOSTWEM...CIOSEM PONIŻEJ PASA...DZIADOSTWEM...ŁAJDACTWEM...ŁOTROSTWEM...NIEGODZIWOŚCIĄ...NIKCZEMNOŚCIĄ...PODŁOŚCIĄ...ŚWIŃSTWEM...SZUBRAWSTWEM... etc.

Powiem Wam tak, że dosadniej ujmując słowo DRAŃSTWO - można  by je kojarzyć również po prostu ze ,,zwykłym" ....kurewstwem czy skurwysyństwem !

Do tego dochodzi brak własnej oceny i samokrytyki...wygórowane ambicje zawodowe...dążenie do założonego celu dosłownie po trupach...brak chociażby najmniejszej wiedzy merytorycznej...etc.


Zaś Wam polecam zapoznajcie się na przykład  z blogiem o DRAŃSTWIE LEŚNYM i wieloma jego  seryjnymi odcinkami na You Tube , które według mnie"  przedstawiają OBIEKTYWNĄ PRAWDĘ człowieka wrażliwego na partactwa (!!!), na temat tylko tego co dzieje się w leśnictwie Rudki, Nadleśnictwo Kraśnik (RDLP Lublin) 

Na co tamtejsze Lasy Państwowe wciąż patrzą z przymkniętym okiem ...wydając wiele dziesiątek tysięcy złotych...czy też dokonując w nich takiego ,,nadzoru " czy kontroli!

A ja zaś dedykuję tą poniższą fotkę tym wszystkim, którym ...wciąż się wydaje jacy oni  W TYM KŁAMSTWIE  są wciąż mocni i usiłują ciągle kąsać, nie wiedząc że grozi to totalną utratą uzębienia!

A mój blog z kolei dziś czytacie z : TURCJI...CZECH...USA...HOLANDII...BRAZYLII...INDII...UKRAINY...TAJLANDII...BUŁGARII...ROSJI...NIEMIEC...POLSKI...ARMENII.... ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH...INDONEZJI...PORTUGALII...BANGLADESZU...WIELKIEJ BRYTANII...KOLUMBII...POZDRAWIAM WAS I PRZEKAŻCIE MÓJ GŁOS DALEJ , NO I SERDECZNIE ZAPRASZAM ZNÓW NA ,,PIGIPEDIĘ"
Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.


Dziś 18 listopada 2020 roku zadzwonił do mnie telefon..byłem jeszcze w pracy.

Był to nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik (RDLP Lublin), który z troską i myślę że szczerością opowiedział mi o tym przypadku jaki powyżej opisałem. Wymieniliśmy się wspólnie poglądami w tej sprawie -  a muszę Wam powiedzieć, że byłem w leśnictwie Rudki na interwencji gdy pracowałem jeszcze w Zespole Kontrolingu Terenowego Dyrekcji Generalnej Lasó Państwowych w Warszawie kilka lat temu.
I wiecie co?! Otóż jak się okazuje pomimo uwag jakie przekazano ówczesnemu Dyrektorowi regionalnemu w Lublinie ( Pan Sądel  - sprawa ta nigdy nie została doprowadzona do właściwego jej rozwiązania ! TERAZ NA DODATEK POWSTAŁO PO LATACH  WIELE POSTÓW I FILMÓW OPISUJĄCYCH TEN ZASTANY STAN RZECZY W LEŚNICTWIE RUDKI...
Tu muszę nadmienić że obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik był wówczas ... zastępcą Dyrektora RDLP Lublin ! Teraz to zaniechanie skutkuje takim właśnie obrotem sprawy...
A ja myślę, że jeśli obecny Pan nadleśniczy będzie tak skuteczny jak miało  to miejsce  chociażby z wykupem dla siebie z zasobów LP mieszkania  służbowego ( BYŁA NADLEŚNICZÓWKA  ??!   : )  ) o czym mówią leśnicy nie tylko na korytarzach RDLP Lublin - to sprawa tych postów i filmów tak godzących w interes LP w Polsce NIEBAWEM  zniknie z sieci!
BO CZASAMI W TRUDNYCH SPRAWACH TRZEBA ZROBIĆ KILKA KROKÓW W TYŁ...WYŁĄCZNIE DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH!

środa, 11 listopada 2020

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY ...BĄDŹMY DUMNI,ŻE ŻYJEMY W WOLNEJ, NIEPODLEGŁEJ POLSCE!

11 LISTOPADA 2020 ROKU

Dziś wielkie święto naszej Rzczypospolitej... ŚWIĘTO ODZYSKANIA NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI odebranej nam Polakom na ponad 120 lat przez zaborców!

Tyle by się chciało w tym momencie powiedzieć, napisać...

Ja zacytuję tu słowa naszego rodaka,  Ojca Świętego Jana Pawła II:

      Foto: Chuck Fischman (Getty/Images)

,, CZŁOWIEK JEST POWOŁANY DO WOLNOŚCI. WOLNOŚĆ NIE OZNACZA PRAWA DO SAMOWOLI. WOLNOŚĆ NIE DAJE NIEOGRANICZONYCH PRZYWILEJÓW. KTO TAK POJMUJE NARAŻA WOLNOŚĆ NA ŚMIERTELNY CIOS. CZŁOWIEK WOLNY JEST PRZEDE WSZYSTKIM ZOBOWIĄZANY DO PRAWDY.  INACZEJ JEGO WOLNOŚĆ NIE BĘDZIE TRWALSZA NIŻ PIĘKNY SEN, KTÓRY KOŃCZY SIĘ WRAZ Z PRZEBUDZENIEM..." - słowa Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Niemiec w 1996 roku. 

NIE MA WOLNOŚCI BEZ PRAWDY, BEZ MIŁOŚCI, BEZ SPRAWIEDLIWOŚCI...

BYĆ WOLNYM TO MÓC I CHCIEĆ WYBIERAĆ , TO ŻYĆ ZGODNIE ZE SWYM SUMIENIEM...

PRAWDZIWIE WOLNY JEST TEN, KTO POTRAFI STAWIAĆ SOBIE OGRANICZENIA...

JEŚLI CZŁOWIEK CHCE BYĆ WOLNY, MUSI BUDOWAĆ SWOJĄ WOLNOŚĆ NA FUNDAMENCIE OBIEKTYWNEJ PRAWDY...

NIE MA WOLNOŚCI BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI I BEZ UMIŁOWANIA PRAWDY...

A dziś cieszmy się odzyskaną wolnością GODNIE i z NALEŻNĄ JEJ POWAGĄ...

Jako przykład pozwolę sobie przedstawić Wam  mural jaki pojawił się jakiczas temu na bloku przy ul.Zwierzynieckiej w Białymstoku - ukazujący ojców polskiej niepodległości:

      Foto: Wojciech Szubzda
Polska niepodległość ma wielu ojców: Józef Piłsudski,Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy daszyński...


A NA ZAKOŃCZENIE DODAM TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY UZNAJĄ OBECNIE INACZEJ PRAWDĘ: CO CZYNICIE...KOMU SŁUŻYCIE BO NAPEWNO NIE POLSCE...NAWRÓĆCIE SIĘ PÓKI JESZCZE JEST CZAS ! 

Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk