piątek, 27 listopada 2015

MOJA...NASZA PRAWDZIWA RZECZYPOSPOLITA - GDZIE NASI RODACY CZEKAJĄ NA NASZĄ WSPÓLNA POMOC !

27 listopada 2015 roku
TO BARDZO WAŻNY ...POLSKI TEMAT I APEL DO WAS NA DZIŚ !!!

I o tym właśnie dziś na moim blogu!  SERDECZNIE ZAPRASZAM!
Sławno, dnia 27 listopada 2015 rokuPREZYDENT RP
Pan Andrzej Duda
ul. Wiejska nr 10
00-902 Warszawa
Szanowny Panie Prezydencie!


W imieniu własnym i wielu moich znajomych LEŚNIKÓW Lasów Państwowych z którymi bardzo często rozmawiam – podpisujemy się całym swoim sercem pod AKCJĄ ZAINICJOWANĄ PRZEZ KSIEDZA TADEUSZA ISAKOWICZ-ZALESKIEGO, który namawia Polaków do wzięcia w niej udziału i wysyłaniu petycji do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej – ABY ZAINICJOWAŁ PAN PREZYDENT POWSTANIE USTAWY PRZYWRACAJĄCEJ NASZYM RODAKOM, POLAKOM NA KRESACH....GODNOŚĆ + HONOR+ OJCZYZNĘ !

Popieramy fakt,że jest to OGROMNIE SZKODLIWY DLA NASZEJ OJCZYZNY ,,TEMAT TABU” - ściśle powiązany z tak zwaną ,,poprawnością polityczną"

NADSZEDŁ WYMARZONY CZAS W POLSCE PANIE PREZYDENCIE  – KIEDY WSPÓLNIE Z PANEM MOŻEMY PRZYWRÓCIĆ WSZYSTKIM BEZ WYJĄTKU RODZINOM KRESOWYCH POLAKÓW = POLSKIE OBYWATELSTWO!

Oto treść APELU pod jakim się jako Leśnicy Lasów Państwowych podpisujemy:

Panie Prezydencie – we wspaniałym i godnym Polski i Polaków wystąpieniu na forum ONZ przypomniał Pan fakt gwałtu dokonanego na naszej Ojczyźnie przez Niemcy i Rosję w 1939 roku.


Nie wszystkie następstwa tej okupacji dla Polaków zostały usunięte! Dotyczy to przede wszystkim bolesnej kwestii POZBAWIENIA WBREW PRAWU POLSKIEMU I MIĘDZYNARODOWEMU OBYWATELSTWA POLSKIEGO MIESZKAŃCÓW ZIEM POLSKICH , PRZYŁĄCZONYCH DO ZSRR.

Farsa ta ,która jest powodem DRAMATU POLAKÓW NA WSCHODZIE, rozegrała się w dniu 29 listopada 1939 roku ( a nieco później na Wileńszczyźnie, początkowo podarowanej przez Stalina Republice Litewskiej).

Panie Prezydencie – po zakończeniu okresu PRL rządy III RP, nie chcąc jakoby zadrażnić stosunków z sąsiadami, UNIKAŁY KWESTII PRZYWRÓCENIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO osobom i ich potomkom pozbawionym bezprawnie polskich paszportów.

Tłumaczono to koniecznością utrzymania ,,dobrosąsiedzkich stosunków.

Takimi faktycznie nie były one nigdy!

Rząd wprowadził 7 września 2007 roku, po 8 latach procedowania tzw ,,Kartę Polaka”.
Był to gest ale nie wystarczający. PAŃSTWO MA BOWIEM OBOWIĄZEK PRZYWRÓCENIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO OBYWATELOM I ICH POTOMKOM, BEZPRAWNIE JEGO POZBAWIONYM – TO ZNACZY DE FACTO POSIADAJĄCYM TO OBYWATELSTWO PO DZIŚ DZIEŃ!!!

MA OBOWIĄZEK SIĘ NIMI OPIEKOWAĆ!

Panie Prezydencie – rozwiązanie w postaci ,,Karty Polaka” ma charakter narodowościowy, ALE NIE PAŃSTWOWY!

Tymczasem w interesie Państwa Polskiego leży utrzymanie jego demograficznej obecności na mapie Europy. Bez znaczenia jest nawet pochodzenie etniczne i wyznanie, lub jego brak u obywateli polskich na wschodzie.

Ich związek kulturowo-historyczny - jest decydujący!

TO ICH WOLA ROZSTRZYGA O PRZYJĘCIU POLSKIEGO OBYWATELSTWA – POPRZEZ AKCES NA PODSTAWIE FAKTYCZNEGO STANU PRAWNEGO.

Podobne regulacje, które powinny stanowić dla nas przykład, istnieją w Europie - na przykład w Niemczech i na Węgrzech!

Dlatego ja, sygnariusz tej petycji – zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy ustawodawczej PRZYWRACAJĄCEJ POLAKOM NA WSCHODZIE = GODNOŚĆ, HONOR I OJCZYZNĘ ! 

Uprzejmie proszę o odpowiedź – jakie jest stanowisko Pana Prezydenta w tej kwestii .


Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

A poniżej : 02 października 2015 roku - i moje wspólne zdjęcie z nowo wybranym Marszałkiem Kresowian Panią Anną ANDERS ( córka naszego bohaterskiego generała Władysława Andersa) tuż przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie  po APELU POLEGŁYCH KRESOWIAN.
NASZ WSPÓLNY = DUMNY MARSZ JEDNOŚCI KRESOWIAN TEGO SAMEGO DNIA W WARSZAWIE SPOD ZAMKU KRÓLEWSKIEGO ...STARYM MIASTEM ...POD GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA.

Poniżej foto z Polakami z Litwy.

A tu już moje spotkanie  z Panem Prezydentem RP Andrzejem Duda...u mnie w Sławnie kilka dni później ( 06 października 2015 roku) .  Na wózku inwalidzkim siedzi 94 letnia  Pani Stefania...urodzona w okolicach POLSKIEGO LWOWA!!!

Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk