niedziela, 31 sierpnia 2014

ILU INSPEKTORÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE ZŁOŻYŁO OSOBIŚCIE ZAWIADOMIENIA DO ORGANÓW ŚCIGANIA O NADUŻYCIACH W PGL LP ...ZA CZASÓW RZĄDÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ??!

31. sierpnia 2014 roku

To kolejny temat, BARDZO CIEKAWY - gdyż wynika z naszych PRAW I OBOWIĄZKÓW, zaś osób dokonujących kontroli między innymi w Lasach Państwowych  W SZCZEGÓLNOŚCI !
Dnia 26 sierpnia 2014 roku skierowano do mnie z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odpowiedź na moje pytania ( pismo znak sprawy: GI-051-41-3/14) – z którego wynika, iż powinienem je w większości skierować do RDLP w Szczecinku, co niebawem z czasem uczynię!

Przy ,,okazji,, dowiedziałem się między innymi, że od 01 października 2012 roku tj; OD CHWILI OBOWIĄZYWANIA ZARZĄDZENIA NR 60 DYREKTORA GENERALNEGO LP z dnia 25 września 2012 roku ….... DO CHWILI OBECNEJ łącznie aż dwóch (sic !!!) inspektorów Lasów Państwowych złożyło W CIĄGU WIELU LAT (cytat) ,,PROJEKTY ZAWIADOMIEŃ O UJAWNIENIU FAKTÓW UZASADNIAJĄCYCH PODEJRZENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA,, w Lasach Państwowych !!!

Pytałem DGLP o to jak wyglądało to ,,zjawisko,, w latach 2008-2014 , więc odpowiedziano mi (cytat) ,,W latach poprzednich wskazanych przez Pana inspektorzy inspekcji LP NIE SKŁADALI ZAWIADOMIEŃ DO ORGANÓW ŚCIGANIA ZA POŚREDNICTWEM DGLP ,,

A poza ,,pośrednictwem,,...?????!

Pod treścią tych zdań / odpowiedzi/ podpisał się z upoważnienia Dyrektora Generalnego LP – z-ca ds. ekonomicznych Pan Krzysztof Janeczko ...I OD RAZU W TYM ZAUWAŻYŁEM SWEGO RODZAJU ,,KOMBINOWANIE,,

Otóż;

Zastanowiło mnie DLACZEGO dyr. Janeczko pisze mi o ,,projektach zawiadomień,, ….A NIE O ZAWIADOMIENIU O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA, powołując się od razu  na owe Zarządzenie nr 60 DGLP ??!

Sprawdziłem więc jaki jest TOK I PROCEDURY akurat w tej kwestii na podstawie owego Zarządzenia nr 60 podpisanego przez Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak!

ANALIZUJĄC TO ZARZĄDZENIE – OSOBIŚCIE UWAŻAM, IŻ JEST ONO W PARU MIEJSCACH WYDANE NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE  PRAWEM, PONIEWAŻ NAD ,,ZARZĄDZENIEM,, AKURAT W TYM PRZYPADKU DYREKTORA GENERALNEGO LP - WIĘKSZĄ SKALĘ PRAWNYCH WARTOŚCI POSIADA USTAWA I KONSTYTUCJA W NASZYM KRAJU !!!!

Z odpowiedzi udzielonej mi przez z-cę dyr.GLP K. Janeczko -  NIE WYNIKA W 100%, IŻ INSPEKTORZY ZAWIADOMILI ORGANY ŚCIGANIA O WYKRYTYCH PRZEZ NICH PODCZAS KONTROLI W LP PRZESTĘPSTWACH, a jedynie, że złożyli.... ,,PROJEKTY ZAWIADOMIEŃ,,...a to już zdecydowanie  różne pojęcia!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROJEKTY ZAWIADOMIEŃ mogli sobie złożyć...A GDY NIKT ICH NIE WYSŁAŁ (...a oni tego osobiście np.;nie sprawdzili !) = A TAK ,,GŁOŚNIEJ MYŚLĄC,,DLATEGO, ŻE NA PRZYKŁAD HIPOTETYCZNIE  OSKARŻANY O NADUŻYCIA W LP OKAZAŁ SIĘ KOLESIEM ,,KOGOŚ,, Z GÓRY ...i co ??!

W zarządzeniu nr 60 DGLP owe ,,procedury,,(...według mnie NARUSZAJĄCE PRAWO!!!!) wyglądają następująco ;

W paragrafie 56 ujęto to tak;

(cyt) ,,Jeżeli zebrane w toku kontroli materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna, KONTROLUJĄCY PRZYGOTOWUJE PROJEKT ZAWIADOMIENIA, skierowany do właściwego organu,,

Oczywiście podaje się CO taki ,,projekt,, powinien zawierać, a w tym min; MIEJSCE, CZAS,OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY ZDARZENIA, ORAZ OSOBY PODEJRZANE !!!

Następnie TEN SAM PARAGRAF podaje , że ów ,,PROJEKT ZAWIADOMIENIA,, musi być koniecznie..... (sic!!!!!!!!!)  ZAOPINIOWANY przez radcę prawnego i Głównego Inspektora LP, lub odpowiednio kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli w RDLP!

Już ten zapis jest do dyskusji, no bo tak znów hipotetycznie załóżmy, że nie zrobi tego np.; kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli np; w RDLP Szczecinek na  terenie dla przykładu Nadleśnictwa Szczecinek A ,,W ZAMIAN ZA TO,, OSOBA MÓWIĄCA MU ,,WUJEK.., ZOSTANIE TAM NIEBAWEM  GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ ????!

CZY TO JEST MOŻLIWE ???!
To niech sobie sprawdzi KTO CHCE …..sic!!!!!!!

DOPIERO PO TAKIM ,,ZAOPINIOWANIU,, TENŻE ,,PROJEKT,,ZAWIADOMIENIA – podpisuje zgodnie z tym Zarządzeniem nr 60 DGLP ...dyrektor zarządzający kontrolę,, !!!

WEDŁUG MNIE JEST TU ,,POLE DO POPISU,, NA NIEUCZCIWOŚĆ I BRAK TROSKI O MIENIE SKARBU PAŃSTWA ….czego ostatnio dał chociażby wyraz wyrzucony ze stanowiska poprzedni dyrektor RDLP w Krośnie !!!

TEN AKURAT PRZYKŁAD JEST ,,ŻYWYM,, DOWODEM NA ISTNIENIE W REALU  NIEUCZCIWYCH I JAK SIĘ OKAZUJE NA DODATEK  SKORUMPOWANYCH ….... DYREKTORÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A o ,,uczciwości,,CHOCIAŻBY poprzedniego Dyrektora Generalnego LP Mariana Pigan , któremu ten ,,stołek,, załatwił Politycznie Donald Tusk...poczytajcie na www.pigipedia.blogspot.com (PO)Lesie ,lub też na tym www.pigipedia.blogspot.com !!!
ZAPRASZAM!!!

TAK OTO WYGLĄDAJĄ NAGŁE ,,KARIERY,, W LASACH PAŃSTWOWYCH OD 2008 ROKU...sic!!!

A właśnie teraz ,,Donek,, daje nogę poza granice RP...

Oczywiście ,,ZAWIADOMIENIE,, o przestępstwie dołącza się do akt kontroli, ale NALEŻY PAMIĘTAĆ iż ...w LP jest wszystko możliwe!!!

NIE WIERZYCIE ??! Oto kolejny dowód ;

OTRZYMAŁEM WŁAŚNIE WYROK SKAZUJĄCY PEWNEGO LEŚNIKA (...nomen omen wraz z uzasadnieniem, za który DZIĘKI BARDZO ,,BRACI LEŚNEJ,, !!!), KTÓRY KRADŁ I HANDLOWAŁ DREWNEM !!!!!!!!!!!!!!!

WIECIE ,,CO,, W TYM ZDARZENIU JEST WEDŁUG MNIE NAJBARDZIEJ CIEKAWE ??!

Tenże ,,LEŚNICZY,, kombinował tak nawet ,,PRZYPADKOWO,, podczas ...KONTROLI KOMPLEKSOWEJ TEGO NADLEŚNICTWA, JAKĄ DOKONYWALI ....INSPEKTORZY LP  ZA CZASÓW MARIANA PIGAN , KTÓRZY OCZYWIŚCIE NICZEGO NIE STWIERDZILI !!!
DLACZEGO ???!

Bo kontrolowany nadleśniczy to ,,KOLEŚ,, obecnego nadal dyrektora RDLP , który nie mógł NIE OTRZYMAĆ Z KONTROLI OCENY TYLKO ....,,BARDZO DOBRY,, !!!!
WIADOMO = UKŁAD ROBI SWOJE...!!!

I tak też się stało ; BRAVO! BRAVO! BRAVO! Kombinatorzy....

SZYBKO...CICHO...DYSKRETNIE...

Ocena ,,BARDZO DOBRY,, stała się oczywiście 100% FAKTEM, a tuż po tej kontroli KOMPLEKSOWEJ tenże leśniczy...NAGLE, BEZ NAGŁOŚNIENIA SPRAWY PODDAŁ SIĘ DOBROWOLNIE KARZE W PROKURATURZE, no i ,,oczywiście,,stracił pracę.... ale na SUPER KORZYSTNYCH DLA NIEGO ZASADACH !!!

Wartość mienia/ drewna/ LP  jakie swoją ,,smykałką, do prywatnych interesów rozprowadził ale tym razem poza OFICJALNYM obiegiem księgowości w tymże ,,BARDZO DOBRYM,, nadleśnictwie to...dziesiątki tys. zł !!!  

Niebawem po tym NADLEŚNICZY u którego tenże ZŁODZIEJSKI PROCEDER miał miejsce – został w sposób szczególny ODZNACZONY przez swego kolesia... dyrektora RDLP !!!! OBECNEGO !
Wiadomo! Ocena ,,BARDZO DOBRY,, nie każdemu się trafia...NAGRODA MUSI BYĆ !!! sic!!!!!

BYŁO...i nagle nie ma ??! NIESTETY czasami leśniczy wie więcej GDZIE...CO ...I JAK !!!!I co wy na to ??! WSZYSTKO TO NIESTETY 100% FAKTY I PRAWDA !!!!!!!!

Jest w tym Zarządzeniu nr 60 ,,coś,, co uważam za naruszenie obowiązującego w Polsce prawa!!!

MOIM ZDANIEM narusza ono USTAWĘ ,,kodeks postępowania karnego,, a konkretnie jej art.304 kpk ,,ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Artykuł ten stanowi, że (cyt) ,,KAŻDY (!!!!...a więc inspektor LP szczególnie!!!) dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu MA SPOŁECZNY OBOWIĄZEK zawiadomić o tym prokuratora lub Policję,,

A ustawodawca wyraźnie podkreślił ,,SPOŁECZNY OBOWIĄZEK,, - a to jest zupełnie inne pojęcie od OBOWIĄZKU SŁUŻBOWEGO ....!!!!!!!!

UWAGA !!!
W treści tej USTAWY (...a nie jakiegoś tam podrzędnego  Zarządzenia!) - nie ma jakichkolwiek wzmianek, wytycznych  o tym,że TAKOWE ZAWIADOMIENIE MA BYĆ NAJPIERW ,,PROJEKTEM,, I TO O ZGROZO ...ZAOPINIOWANYM PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO... potem GŁÓWNEGO INSPEKTORA LASÓW PAŃSTWOWYCH...to istna parodia!!!!!!!


Mało tego: w paragrafie 2 tegoż art.304 kpk jest z kolei ustanowione tak ;
(cytat) ,, INSTYTUCJE PAŃSTWOWE (...a takimi są przecież  Lasy Państwowe w Polsce!) i samorządowe , które W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOWIEDZIAŁY SIĘ O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ściganego z urzędu są obowiązane NIEZWŁOCZNIE (!!!!!!!!!!) zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności DO CZASU PRZYBYCIA ORGANU POWOŁANEGO DO ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW , lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZATARCIA ŚLADÓW I DOWODÓW PRZESTĘPSTWA ,,

ANALIZUJĄC CAŁOŚĆ PARAGRAFU 56 Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i porównując tenże do powyższego zapisu paragrafu 2 art.304 kodeksu postępowania karnego = UWAŻAM, ŻE DYREKTOR GENERALNY LP MUSI TEN ZAPIS PILNIE ZMIENIĆ W CAŁOŚCI, GDYŻ NARUSZA ON PRAWO !!!!
DYSKRYMINUJE PRACOWNIKÓW...ODBIERAJĄC IM ICH USTAWOWE PRAWA I SPOŁECZNE OBOWIĄZKI !!!

Paragraf 56 Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiaka - NIE DAJE NAJMNIEJSZYCH SZANS NA ,,NIEZWŁOCZNE ,, ZAWIADOMIENIE ORGANÓW ŚCIGANIA O PRZESTĘPSTWIE ...bo dany inspektor JEST ZMUSZONY TYM ZARZĄDZENIEM nr 60 sporządzić bzdurny ,,PROJEKT ZAWIADOMIENIA,, który o zgrozo potem musi być ,, OPINIOWANY,, przez radcę prawnego...Głównego Inspektora LP w Warszawie ...A DOPIERO NA KOŃCU podpisane przez dyrektora zarządzającego kontrolę np.; w Gdańsku u Pana dyr. Jana Szramki !!!!!!
A gdy radcy nie ma...Główny Inspektor LP na urlopie ...a dyr.generalny LP w Brazylii PO-kolejne wyróżnienie na wniosek Ministra Środowiska ....??!
I gdzie tu owa ,,NIEZWŁOCZNOŚĆ,, zgodna z ustawą ????! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIE TYLKO TE PROCEDURY W TYM ZARZĄDZENIU NR 60 DAJĄ CZAS I SZANSĘ NA UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMBINATOROWI W LASACH PAŃSTWOWYCH, ALE I ...osobom winnym braku nadzoru w danych jednostkach również!!!!!

I MAM WRAŻENIE, ŻE WŁAŚNIE W TYM ZARZĄDZENIU o to właśnie chodzi !!!!!

POSTANOWIŁEM NIEBAWEM ZŁOŻYĆ STOSOWNY WNIOSEK DO PEWNEGO ORGANU NASZEGO PAŃSTWA, ABY DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH – ZMIENIŁA TREŚĆ PARAGRAFU NR 56 ZARZĄDZENIA NR 60 DGLP JAKO NIEZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWĄ I DYSKRYMINUJĄCY CHOCIAŻBY WSZYSTKICH INSPEKTORÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE, KTÓRZY ZGODNIE Z PRAWEM (art.304 kpk!!!!) MAJĄ ,,SPOŁECZNY OBOWIĄZEK,, A NIE TAKI I W TAKIEJ FORMIE ,,SŁUŻBOWY,,OBOWIĄZEK USTALONY TYM ZARZĄDZENIEM Nr 60 DGLP – POWIADOMIĆ ALE ,,NIEZWŁOCZNIE,, STOSOWNE ORGANY O POPEŁNIONYCH NADUŻYCIACH W LASACH PAŃSTWOWYCH !

A Pan Dyrektor Generalny LP mam nadzieję iż wie, że wszyscy inspektorzy LP to odpowiedzialni i inteligentni pracownicy, którzy zdają sobie sprawę z KONSEKWENCJI PRAWNYCH tego typu zawiadomień, a które NIE POWINNY PODLEGAĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH JAKIMKOLWIEK OGRANICZENIOM ...a tak jest niestety obecnie !!!


Piszę jak jest …


Krzysztof Kowalczyk

PS.
Wspominając powyżej o ,,odpowiedzialności i inteligencji,, pracowników inspekcji LP.....NIE ZAPOMNIAŁEM O PEWNYM WYJĄTKU I OSZOŁOMIE ze Szczecinka / M.F./, który nigdy do inspekcji nie powinien trafić a w sposób obiektywny ocenił PISEMNIE tego HISTORYCZNEGO przygłupa jego były szef Pan Konrad Grzybowski ...były Główny Inspektor LP !!!!

JAK BĘDĘ MIAŁ ,,NATCHNIENIE,, TO TEN DOKUMENT UPUBLICZNIĘ....sic!!!!!!

CIEKAWOSTKA:
Po aferze korupcyjnej i przeszukaniu biura RDLP Krosno - NIKT W LASACH PAŃSTWOWYCH, ŻADEN INSPEKTOR, KONTROLUJĄCY...TOTALNIE NIKT (!!!) NIE ZŁOŻYŁ ZAWIADOMIENIA PRZECIWKO DYREKTOROWI BALWIERCZAKOWI KTÓREGO NA TO STANOWISKO POWOŁAŁ MARIAN PIGAN !!!!!

Czyżby obawiano się ,,OPINIOWANIA,, danego ....,,PROJEKTU ZAWIADOMIENIA,, ???! Sic!!!!

ZA LEŚNIKÓW,a w tym Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiak zrobił to prokurator!!!!
ZAWIESIŁ DYREKTORA RDLP KROSNO ...a potem DGLP w Warszawie już nie miało wyjścia i Balwierczak ,,BARDZO MIĘKKO,, JAK NA POPEŁNIONE CZYNY KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ ZARZUTÓW KARNYCH....SPADŁ NA CZTERY ŁAPY !!!
O tym niebawem ... 


sobota, 30 sierpnia 2014

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAM...

30 sierpnia 2014 roku
Dziś 30 sierpnia 2014 roku ODSZEDŁ a raczej uniknął odpowiedzialności PRZED NARODEM POLSKIM  premier RP Donald Tusk... powołany przez ,,UKŁAD ZAMKNIĘTY,, dzisiejszego dnia na SZEFA RADY UNII EUROPEJSKIEJ, czyli tak zwanego Prezydenta UE!

Powyższa ,,nominacja,, z premiera RP na to stanowisko Prezydenta UE jest DLA MILIONÓW MOICH RODAKÓW, POLAKÓW ...ucieczką Donalda Tuska PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za ,,owoce,, rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce i zadłużenie Rzeczpospolitej do przeogromnej kwoty, KTÓRĄ BĘDĄ ZAPEWNE SPŁACAĆ KOLEJNE POKOLENIA POLAKÓW !

Wszelkie ,,GRATULACJE,, i tłumaczenie a raczej celowe ogłupianie Polaków iż TO ODEJŚCIE Donalda Tuska jest jakoby ,,SUKCESEM,, POLSKI = to brednie osób, które nie są w danej chwili świadome tego co paplają...

TO JEST TYLKO SUKCES WSZYSTKICH MINISTRÓW OBECNEGO RZĄDU DONALDA TUSKA, KTÓRZY (sic!!!!!!!!!!!!!!!) ...mogą tym samym liczyć w 100% na BARDZO SOWITE ODPRAWY, gdyż zgodnie z prawem ODEJŚCIE TUSKA OZNACZA AUTOMATYCZNA DYMISJĘ CAŁEGO RZĄDU, KTÓRĄ NIEBAWEM OGŁOSZĄ !!!

Wówczas Prezydent RP Komorowski MUSI DESYGNOWAĆ NOWEGO PREMIERA, którym będzie o czym szeptają kochane prezydenckie jelenie-byki przed zbliżającym się rykowiskiem w polskich kniejach ...LEKARZ RODZINNY RODZINY TUSKA niejaka Ewa Kopacz (obecnie chyba Marszałek Sejmu!)
TAK! TAK!
TO TA SAMA która odpowiadała niedawno w rządzie Tuska za RESORT ZDROWIA ...i ta sama, która OKŁAMAŁA POLAKÓW W SPRAWIE JAKOBY ,,WŁAŚCIWEJ,, REAKCJI MEDYCZNEJ, OPIEKI I KONTROLI TUŻ PO KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ....

Pani PREMIER Kopacz W CIĄGU 14 DNI MUSI PRZEDSTAWIĆ SKŁAD NOWEGO GABINETU...oczywiście mogą to być CI SAMI ,,PROFESJONALIŚCI.. z Platformy Obywatelskiej - ALE CO JEST TU NAJWAŻNIEJSZE ; WSZYSCY MINISTROWIE MUSZĄ BYĆ ODWOŁANI I POWOŁANI NA NOWO = A TEN RUCH OZNACZA DLA NICH ...POKAŹNE ODPRAWY PIENIĘŻNE !!!

Oczywiście potem przed kolejnym odejściem po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych ...DOSTANĄ KOLEJNE ODPRAWY !!!!!! (sic!!!!!!!!!)

Z żalem i w refleksji podaję zatroskany tą dzisiejszą sytuacją iż ostatnie słowa Donalda Tuska PRAKTYCZNIE JAKO PREMIERA RP brzmiały ; (cyt) ,, WIEM ŻE TO NIESPODZIANKA!
LUBIĘ CZASAMI ZASKAKIWAĆ,, 

Aż cisną się oczywiście nie łzy a takie oto słowa podsumowujące ową ,,NIESPODZIANKĘ,, ...Danke Angela! Och ...Danke! Das ist mir egal. Da bin ich wolling deiner Meinung.


Gdzie to opijemy...???! Och! Donald...
"Matka chrzestna" /
...NO COMMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dla moich Rodaków zrobionych w ,,balona,, przez Donalda Tuska jako premiera dodam tylko, że JESZCZE NIGDY RZECZPOSPOLITA NIE MIAŁA TAKIEGO PREMIERA któremu język od ,,OBIECANEK-CACANEK,, nigdy nie przestawał ,,mielić,, kłamstw !!!

A OTO KILKA CELÓW, JAKIE JUŻ POMIMO ,,OBIECANEK-CACANEK,, NIE SPEŁNI WOBEC NARODU DONALD TUSK...który dziś niniejszym odszedł na salony Prezydenta UE:

1/ STWORZENIE KONKURENCJI DLA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ...kłamca!!!

2/ ZYSK Z GAZU ŁUPKOWEGO NA EMERYTURY...kłamca! Zapomniał dodać CZYJE, gdyż koncesje i złoża gazu w Polsce dwa tygodnie temu - NIEMCY SPRZEDALI RUSKIM!!!!!

3/OGRANICZENIE DOSTĘPU SŁUŻB DO BILLINGÓW POLAKÓW ...kłamca!!!!!

4/ WPROWADZENIE PRZEPISÓW ELIMINUJĄCYCH DYSKRYMINACJĘ KOBIET ...kłamca!!!

5/ SKRÓCENIE CZASU POSTĘPOWANIA W SĄDACH ...mega kłamca!!!! Moja sprawa w sądzie cywilnym KTÓRA WYGRAŁEM trwała ...4 lata!!!!
Polecam statystyki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ...

6/ SPADEK DŁUGU PUBLICZNEGO...SUPER - MEGA  KŁAMCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7/ OBNIŻENIE STAWKI VAT DO 22% ...kłamca!!!

8/UELASTYCZNIENIE FUNDUSZY EMERYTALNYCH ...kłamca!!!!!

9/DOKOŃCZENIE MODERNIZACJI KOLEI ...super łgarz !!!!

10/ WIĘKSZA ROLA DOCHODÓW WŁASNYCH SAMORZĄDÓW...kłamca!!!!

11/ OBNIŻKA PODATKÓW - kłamca!!!!
(cyt) ,, NACZELNĄ POLITYKA MOJEGO RZĄDU BĘDZIE STOPNIOWE OBNIŻANIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH! DOTYCZY TO WSZYSTKICH - TYCH MNIEJ ZAMOŻNYCH I TYCH BOGATSZYCH,, - to słowa Tuska z jego pierwszego expose z lutego 2007 roku.

12/ DROGI NA ,,EURO - 2012,, - KŁAMCA !!!

13/ ODCHUDZANIE ADMINISTRACJI ...mega oszust !!!!!!!!!!!!

14/ POWROTY Z EMIGRACJI... OSZUST GALAKTYCZNY !!!!
(cyt) ,, Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji BO PRACA TUTAJ ZACZNIE SIĘ OPŁACAĆ,, - słowa Donalda Tuska w spotach wyborczych 2007 roku !!!
WŁASNIE ZACZĘŁA SIĘ KOLEJNA OGROMNA FALA EMIGRACJI ZAROBKOWEJ ALE Z POLSKI ...

15/ POLSKA W STREFIE EURO W 2011 ROKU ...żenada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obiecanki podczas Forum Ekonomicznym w Krynicy 2008 roku ....sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16/ OPODATKOWANIE ROLNIKÓW...kłamca!!!!!

17/ REFORMA KRUS ...żenada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18/ZMIANY W EMERYTURACH GÓRNICZYCH...kłamca!!!!!!

19/WZROST SKŁADKI DO OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH...kłamca!!!! Fundusze ograbiono na rzecz ZUS...

20/ ....GDYBYM MIAŁ WYMIENIĆ WSZYSTKIE NIESPEŁNIONE OBIETNICE , OBIECANKI-CACANKI DONALDA TUSKA = minęło by Wam bardzo wiele czasu, by się z tym zapoznać !!!!

Jak mawiał Ludwik Lawiński ( 1887 - 1971) (cyt) ,, Bo wszystko może być dęte, A SŁOWO MUSI BYĆ ŚWIĘTE ,, ...panie Prezydencie Unii Europejskiej Donaldzie Tusk !!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

No cóż ! Powiem po męsku !!!
,,PLATFORMA OBYWATELSKA,,. - SKORUMPOWANA DO GRANIC MOŻLIWOŚCI PARTIA OSZUSTÓW LECI NA PYSK zaś Tusk doskonale zdał sobie z tego sprawę po UJAWNIENIU NAGRAŃ JEGO LUDZI, POLITYKÓW Z TAK ZWANEGO ,,ŚWIECZNIKA CHOCIAŻBY W KNAJPIE WARSZAWSKIEJ ,,SOWA &PRZYJACIELE,,,,. A RACZEJ JAK JUŻ WSZYSCY WIEMY MEGA - SZAMBA, KTÓRE POLAKOM OTWORZYŁO OCZY!!!!
Wulgarne chamy....

DZISIEJSZY DZIEŃ 30 SIERPNIA 2014 ROKU JEST DLA MNIE KLASYCZNYM PRZYKŁADEM UCIECZKI KAPITANA Z TONĄCEGO OKRĘTU PEŁNEGO NADAL WIELU SKORUMPOWANYCH ŁAJDAKÓW O NAZWIE m/s ,,Platforma Obywatelska,,...UCIECZKĄ PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOBEC NARODU !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piszę jak jest...NAIWNIE W UNII EUROPEJSKIEJ !!!

Krzysztof Kowalczyk


Znalezione obrazy dla zapytania donald tusk głupie minyCzy jako Prezydent UE Donald Tusk ...TEŻ BĘDZIE TAK ,,CIĘŻKO,, PRACOWAŁ jak w Polsce jako premier ????!
Czy wiecie ZA ILE teraz Tusk będzie pracował w UE ??!

Dziś zarabia niewiele ponad 18 tysięcy...TERAZ BĘDZIE MIAŁ OKOŁO 120 TYSIĘCY ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE !!!! 
Oczywiście OFICJALNIE...


To powyżej to moje uwagi, sugestie i odczucia!
A CO NA WYBÓR TUSKA MEDIA ZAGRANICZNE...nie siedzące w kieszeni Platformy Obywatelskiej ???!

PROSZĘ BARDZO ! Oto przykład :

Renomowany francuski ,,Le Monde,, o Tusku stawia dziś pytanie :(cytat) ,, CZY PREMIER ZUŻYTY W SWOIM WŁASNYM KRAJU - może stać się dynamicznym Szefem Rady Europejskiej ??!,,

Gazeta sugeruje również, że unijna kariera Donalda Tuska - UMOŻLIWI MU W PEWNYM SENSIE UCIECZKĘ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) PRZED SPODZIEWANĄ PORAŻKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W POLSCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

A więc tym samym Francuzi ...NATYCHMIAST PODZIELAJĄ MOJA OPINIĘ O TEJ PARTII OSZUSTÓW !!!

Na pohybel....

АТО уже подбирается и к Киеву
Ucieczka większych i mniejszych świń z PO poza granice RP rozpoczęta ...


piątek, 29 sierpnia 2014

TRAGEDIE ŻOŁNIERZY UKRAIŃSKICH...FATALNE POMYŁKI...DEZERCJE...,,UROKI,, WOJNY !!!

30 sierpnia 2014 roku

...to kolejny AKTUALNY ale przemilczany celowo  temat wojny OBRONNEJ na Ukrainie...PO NAPAŚCI ROSJAN !

Podam Wam wręcz nieprawdopodobne detale kilku sytuacji z ostatnich dni sierpnia 2014 roku z Ukrainy...

DRODZY SĄSIEDZI - UKRAIŃCY !!!

POLSKA I POLACY WAM WSPÓŁCZUJĄ TEJ DZISIEJSZEJ KRYTYCZNEJ SYTUACJI GDY ZOSTALIŚCIE ...NAGLE, ZDRADZIECKO ZAATAKOWANI WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE !

POLSKA I POLACY PAMIĘTAJĄ ...co zdarzyło się 30 SIERPNIA 1943 ROKU - GDY ...NAGLE I ZDRADZIECKO UKRAIŃCY ZAATAKOWALI LUDNOŚĆ POLSKĄ NA TERENIE NASZEJ RZECZYPOSPOLITEJ / WOŁYŃ !!!/


Rozłupana czaszka dorosłej osoby i fragmenty czaszek dzieci wydobyte podczas ekshumacji w Woli Ostrowieckiej w 1992 r. Fot. P.Wira, ze zbiorów L.Popka

OTO DOWÓD UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA z 30 sierpnia 1943 roku...
Kobieta z roztrzaskaną głową...małe dzieci...

POLSKA NIE ZAPOMINA KRZYWD NAM WYRZĄDZONYCH ...i to dlatego tak WAS ROZUMIE w obecnej sytuacji 30 sierpnia 2014 roku !!!!!!!!!!!!!

30 sierpnia 1943 roku w WOLI OSTROWIECKIEJ grupa BANDYTÓW z Ukraińskiej Powstańczej Armii  DOKONAŁA MASAKRY 628 POLAKÓW A W TYM ...220 POLSKICH DZIECI DO LAT 14 oraz 7 ŻYDÓW !!!
TEGO SAMEGO DNIA LUDOBÓJSTWO UKRAIŃCÓW NA POLAKACH MIAŁO MIEJSCE RÓWNIEŻ  W OSTRÓWKACH...KĄTACH...JANKOWCACH...BUDACH OSSOWSKICH...GAJU...

Ludność ukraińska z sąsiednich wsi wraz z BANDYTAMI UPA pod dowództwem IWANA KŁYMCZAK  ps. ,,ŁYSY,, dokonała egzekucji Polaków w WOLI OSTROWIECKIEJ.
MORDOWANO BEZBRONNA LUDNOŚĆ CYWILNĄ POLSKI za pomocą siekier, młotków, pałek, noży, maczug... CZĘŚĆ POLSKICH MIESZKAŃCÓW SPALONO ŻYWCEM !!!

UKRAIŃCY 30 SIERPNIA 1943 ROKU ...71 lat temu , MORDUJĄC BEZBRONNYCH POLAKÓW - przekroczyli jako ludzie = GRANICĘ ZEZWIERZĘCENIA !!!!

To dlatego POLACY TAK NIENAWIDZĄ ZA TO BANDEROWCÓW I UPA...a dziś 30 sierpnia ale 2014 roku HISTORIA NIESZCZĘŚĆ LUDZKOŚCI za sprawą idiotycznego Putina - jakby ,,PRZYPOMNIAŁA SOBIE,, O UKRAINIE i rachunkach krzywd jakie Ukraińcy dopuścili się na chociażby  SĄSIADACH POLAKACH...TYCH SAMYCH KTÓRZY WAS WSPIERAJĄ OBECNIE, POMAGAJĄ, WSPÓŁCZUJĄ I ...NAWET WALCZĄ DZIŚ RAZEM Z WAMI NA UKRAINIE !!!!

Bo tacy są POLACY...od wieków WASI NORMALNI SĄSIEDZI !!!!!!!!!!


Nim przejdę do meritum – pragnę abyście mieli świadomość iż moje informacje są w 100% sprawdzone...I PRAWDZIWE !

O okrucieństwie wojny na Ukrainie można dowiedzieć się ostatnio z ust bezpośrednich uczestników walk o niepodległość Ukrainy, na którą dokonała agresji Rosja !

A czemu owe opowieści dowodzą ??!
CHAOS ...CHAOS...BRAK PROFESJONALNIE PROWADZONEJ OBRONY PRZED ROSYJSKIM NAJEŹDŹCĄ na Ukrainie to wcale nie jest rzadkość !!!

To właśnie ów CHAOS i bałagan w dowództwie wojsk Ukrainy sprawia,że żołnierze nie chcą ginąć przez takich miernych dowódców, którzy pierwsi uciekają z frontu walk …

Oto BARDZO WYMOWNA informacja,w sytuacji gdy Ukraina prosi świat o pomoc …

Asystent jednego z dowódców batalionu armii ukraińskiej w obwodzie winnickim...UKRADŁ PIENIĄDZE PRZEZNACZONE NA WALKĘ NA WSCHODZIE UKRAINY PRZECIWKO ROSJANOM i ...kupił sobie prywatnie samochód !

Na początku mijającego właśnie miesiąca sierpnia 2014 roku – ukraińska 30 brygadę zmechanizowaną okrążyły w Stiepanowce rosyjskie czołgi i PRAKTYCZNIE WYBIŁY WRĘCZ DO NOGI !!!

Część wzięto do niewoli...trupów setki !!!Wrócił zaledwie co dziesiąty...

To jest wtedy pod Stiepanowką...płonie pojazd armii ukraińskiej.

O ,,kotle,, pod Stiepanowką w jaki wpadli Ukraińscy żołnierze za sprawą swego dowództwa – opowiedziało kilku z żołnierzy, którym udało się z niego wydostać!

Dowództwo ukraińskie ulokowało ich w Stiepanowce, gdzie przebywali w dniach 0d 3 do 13 sierpnia tego roku. Jeden z nich opowiada, iż ANI RAZU NIE STRZELIŁ DO ROSJAN bo ...nie było takiego rozkazu !!!

Ale za to ...CIĄGLE OSTRZELIWAŁA ICH STANOWISKA WŁASNA,UKRAIŃSKA ARTYLERIA !!!
ŻADNEJ KOORDYNACJI...ZERO WŁASNEJ SPRAWNEJ ŁĄCZNOŚCI.

Kilka razy namierzyli sektory, gdzie przebywają wojska pro-rosyjskie i przekazali ów namiar dowództwu ...ALE NIKT W TO WYZNACZONE MIEJSCE NIE ODDAŁ ŻADNEGO STRZAŁU !!!
Totalnie ZERO REAKCJI …

Nad głowami żołnierzy ukraińskich ciągle latały rosyjskie drony, ale nie mieli ich czym zestrzelić...

Ich dowódca polecił umieścić cały skład amunicji tuż przy całym parku maszynowym.
Z łatwością zauważyli ten tragiczny błąd Rosjanie i ich czołg celnym strzałem w ten magazyn amunicji , powodując kilkugodzinne fajerwerki.
W ten idiotyczny sposób stracili nie tylko zapas amunicji ale i także 4 wozy BMP i 2 czołgi.

Kolejny z ocalałych spod Stiepanowki twierdzi,że wręcz zdradą był fakt,że nikt nie oddawał strzału do czołgu rosyjskiego, który non stop pojawiał się w tym samym miejscu...oddawał strzały i się wycofywał....PO CZYM PONOWNIE WRACAŁ I STRZELAŁ W STRONĘ STANOWISK UKRAIŃSKICH!
Dowództwo poleciło tylko go obserwować...

Słowo ,,DOWÓDZTWO,, jest tu raczej nie na miejscu w takich okolicznościach....

Kolejny z tych żołnierzy, kierowca-mechanik opowiedział, iż przed wyjazdem bezpośrednio na front walk SZKOLONO ICH TYLKO Z KSIĄŻEK, zaś po 20 dniach posadzili do czołgów, twierdząc ironicznie że reszty ,,NAUCZYSZ SIĘ NA MIEJSCU,,...

A na owym ,,miejscu,, okazało się, iż wieżyczka czołgu nie obraca się...zaś w kolejnym nie ma stabilizatora!!!

Na 80 żołnierzy ukraińskich w oddziale ...było tylko 10 hełmów i 9 krótkofalówek!
OKOPY 10 OSÓB KOPAŁO ...JEDNĄ ŁOPATĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gdy zapytali dowódcę batalionu w stopniu podpułkownika KIEDY DOSTANA BROŃ ...usłyszeli ,,odbierzcie ją sobie zabitym,, !!!!
KAMIZELKI KULOODPORNE były tak nędznej kategorii,że kule ze strony Rosjan wchodziły w nie z taka łatwością jak nóż w masło...

NIE MA SIĘ CO DZIWIĆ ROZGORYCZENIU I ,,MORALE,, TYCH CHŁOPAKÓW Z UKRAINY !!!!
DOWÓDZTWO NIE ZAPEWNIŁO IM MINIMUM SPRZĘTU a wydało rozkazy !

Nie mieli żadnych dostaw żywności, jedli non stop suchary...

ŻADEN Z NICH NIE MIAŁ WYPŁACONEGO PRZEZ PAŃSTWO ŻOŁDU...RANNYM WYPŁACALI PO 300 HRYWIEN...ZAŚ RODZINOM ZABITYCH W OGÓLE NIC !!!!!!!

Kolejny z tych żołnierzy opowiedział, że OFICJALNIE pod Stiepanowką go nie było, ponieważ zauważył w swoich papierach, że...PRZEBYWAŁ NA SZKOLENIU W OŚRODKU ,,DESNA,, W GONCZAROWSKU !!!

Z ogromnym przejęciem opowiadali o tym jak musieli przywiązywać do desek kończyny swoich zabitych kolegów...aby się jakoś trzymały!

Kiedy ich kolumna ruszyła – ich własna artyleria otworzyła do nich zmasowany ogień!
Następnie zjawił się dowódca tej baterii dział która strzelała i ...ZDZIWIŁ SIĘ ŻE TO SWOI !

Gdy dotarli do Stiepanowki – tamtejsze dowództwo było bardzo zaskoczone, że ten oddział żołnierzy ukraińskich jeszcze żyje...

Otrzymali następnie rozkaz wywieźć ciała zabitych kolegów z MARINOWKI !!!
Przekazano im dwa samochody i dwa wozy piechoty, gdy już po chwili okazało się że nie można z nich strzelać a spaliny z silnika lecą do wewnątrz pojazdów!
MUSIELI TAK WRACAĆ Z POWROTEM POD SILNYM OSTRZAŁEM ...


Gdy się nieco uspokoiło na telefon ich dowódcy ZADZWONIŁ szef ,,separatystów,, i powiedział aby ZABRAŁ SWOICH ZABITYCH Z POLA WALKI!
Oznakowali pojazdy białymi szmatami i pojechali...ZBIERAJĄC FRAGMENTY CIAŁ DO WORKÓW !!!!

W takich okolicznościach Ukraińcy wycofali się ze swoich pozycji /...porzucili je !!!/
PIERWSZY UCIEKŁ Z POLA WALKI ICH DOWÓDCA...który jakoby poszedł po wodę i już nie wrócił do swoich żołnierzy!!!
BYŁO TO TUŻ PRZED KOLEJNYM OSTRZAŁEM ROSYJSKIM...

Po tym wszyscy napisali specjalne raporty Z ODMOWĄ DALSZEJ SŁUŻBY w strefie tej ,,operacji antyterrorystycznej,, !!!
TERAZ POD LUPĘ WZIĘŁA ICH UKRAIŃSKA PROKURATURA WOJSKOWA...


MON Ukrainy sięga po zapasy magazynowe...to są okolice Kijowa!!!!!!!!

31-sierpnia-ATO-mapa
Sytuacja na dzień 31 sierpnia 2014 roku na wschodniej Ukrainie...atakowanej przez Rosję!!!!!

Piszę jak jest ...TO FAKTY Z UKRAINY !!!

Krzysztof Kowalczyk

PS.
Po stronie ROSYJSKIEJ ...jest nie lepiej !!!!czwartek, 28 sierpnia 2014

INFORMACJA DLA PUTINA....

29 sierpnia 2014 roku


Kiedy matki i żony, ROSYJSKIE KOBIETY szukają swoich synów i mężów a wiele z nich już ich znalazło ...W TRUMNACH - warto byłoby wiedzieć Panie Putin,jak biegną granice nie ma co ukrywać WIELKIEJ TERYTORIALNIE ROSJI !!!

mapa-nato-not-rosja
Tak to przypominają Kanadyjczycy...


28-sierpnia-ato
A oto mapa GDZIE SĄ WASI CHŁOPCY...według stanu na dzień 28 sierpnia 2014 roku!

Samolotem transportowym AN-72 z Rostowa nad Donem w południowej Rosji przywieziono ostatnio rannych do szpitala WAM w Petersburgu...to min. żołnierze doborowej 106 gwardyjskiej dywizji powietrznodesantowej z Riazania/ 180 km na południe od Moskwy/.

O TYM JAK BRONI SIĘ UKRAINA NIECH ŚWIADCZY FAKT, ŻE BYŁ TO JUŻ 15 SAMOLOT Z RANNYMI DO TEGO SZPITALA ...TYLKO W TYM TYGODNIU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Większość ma rany odłamkowe kończyn...ranni-transport-rosja-wojna-na_ukrainie

Ten miał szczęście ...jest tylko ranny!
SZPITALE W ROSTOWIE I WOŁGOGRADZIE SĄ PRZEPEŁNIONE  RANNYMI !!!

Media w Petersburgu / Rosja!/ podają o wielu transportach rannych dowożonych konwojami karetek wojskowych sanitarek...GDY W OKOLICACH NIE BYŁO ŻADNYCH WYPADKÓW CZY POŻARÓW !!!

TO RANNI ROSYJSCY CHŁOPCY ... ,,MIĘSO ARMATNIE,, WŁADYMIRA PUTINA !!!

Po stronie Ukraińskiej jest również mnóstwo rannych i zabitych ...I TAK OTO IDIOTYCZNY UMYSŁ CZŁOWIEKA CHOREGO SPRAWIŁ,ŻE BRAT SŁOWIANIN ZABIJA BRATA...SĄSIAD SĄSIADA!!!

STOP TEJ BEZSENSOWNEJ A PAZERNEJ WOJNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

„To jest wojna. A wojna to droga kłamstwa”


Piszę jak jest ...niepotrzebnie na Ukrainie !


Krzysztof Kowalczyk

PS.

GDY WOJSKA ROSYJSKIE OPUSZCZAŁY W 1989 ROKU NASZĄ POLSKĘ, MIAŁEM OKAZJĘ OSOBIŚCIE POMÓC ...ŻOŁNIERZOM-DEZERTEROM Z ARMII ZSRR !!!!

NIGDY TEGO NIE ZAPOMNĘ ! SPOTKAŁEM ICH W LESIE ...MYŚLELI ŻE JESTEM WOJSKOWYM BO BYŁEM W MUNDURZE LEŚNIKA !!!

Bardzo skromni, BARDZO MŁODZI (!!!!!) CHŁOPCY którzy uciekali do swego domu na Ukrainie  ale ...na własną rękę,, a nie z wycofującym się wojskiem sovieckim!

Mówili mi,że nie wiedzą GDZIE ICH MOGĄ Z POLSKI WÓWCZAS RZUCIĆ ...

Zorganizowałem im pracę i posiłek....CO SIĘ Z NIMI STAŁO - DZIŚ NIE WIEM !!!
POCHODZILI Z TERENÓW ...SOCJALISTYCZNEJ UKRAINY, która odzyskiwała wtedy swą NIEPODLEGŁOŚĆ spod ,,opieki,, ZSRR podobnie jak i NASZA POLSKA  !!!!

CI CHŁOPCY O TYM WIEDZIELI...ROZMAWIALIŚMY O TYM WSPÓLNIE PODCZAS JEDNEJ Z PRAC JAKIE IM ZAŁATWIŁEM na terenie ...min. NADLEŚNICTWA POLANÓW - RDLP SZCZECINEK/.

Potem dwa dni pracowali w sąsiednim nadleśnictwie Sławno...leśnictwo Wrześnica!

  Gdy za kilka godzin normalnej pracy (...a min.pomagali leśniczemu LP przy magazynowaniu drewna opałowego!) - jeden z nich zobaczył JAK DUŻO OTRZYMALI PIENIĘDZY ZA TĄ PRACĘ  - jeden z tych żołnierzy-dezerterów armii ZSRR wziął te pieniądze przy mnie na dłoń i rzekł ...,, MOJA MAMA W KOŁCHOZIE MUSI PRACOWAĆ JEDEN MIESIĄC, ABY TYLE ZAROBIĆ ILE JA OTRZYMAŁEM OD WAS ZA PARĘ GODZIN PRACY,, !!!

Nigdy tego nie zapomnę...W POLSCE WALIŁA SIĘ NA ŁEB KOMUNA...a z tymi sympatycznymi żołnierzami rozstaliśmy się w sympatycznych okolicznościach !!!

TO 100% FAKTY !!!

A dziś TACY SAMI CHŁOPCY muszą ginąć w Ukrainie.... BEZSENSOWNA WOJNA !!!!

Zobaczcie jak ROSYJSCY CHŁOPCY wracają do ,,MATKI ROSJI,, z Ukrainy :

ladunek-200

środa, 27 sierpnia 2014

RADA MINISTRÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ - WYDAŁA WYROK ŚMIERCI NA TYSIĄCE ZWIERZĄT W POLSCE!


27 sierpnia 2014 roku


Czy zauważyliście jak każdy polityk LUBI SIĘ POCHWALIĆ PUBLICZNIE ,,MIŁOŚCIĄ,, DO ZWIERZĄT – a jednocześnie dodać jakiego ,,pupila,, ma w domu on, lub jego rodzina, zaczynając od pieska, kotka,papugi ...itd.itd.??!


No chciałoby się aż przyklasnąć i rzec BRAVO ! BRAVO! BRAVO!

JAK JEST JEDNAK W RZECZYWISTOŚCI W NASZEJ POLSCE – OTO DAJE DOWÓD TEGO RADA MINISTRÓW RP POD WODZĄ ,,ŚCIEMA,, PREMIERA DONALDA TUSKA !!!

A sprawa dotyczy przyjęcia ostatnio przez Radę Ministrów PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O...DOŚWIADCZENIACH NA ZWIERZĘTACH W POLSCE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dla mnie to nic innego jak  ...SADYZM !!!!!!!!!!!!!!!DOŚWIADCZENIACH, W KTÓRYCH BARDZO WIELE GATUNKÓW ZWIERZĄT JEST PODDAWANA NIEWYOBRAŻALNYM CIERPIENIOM I EKSPERYMENTALNYM TORTUROM...

Przyjęty przez Tuska i jego ministerialną ,,drużynkę,, projekt zmian BARDZO POWAŻNIE POGARSZA SYTUACJĘ ZWIERZĄT W POLSCE, a winną tej sytuacji jest obecna minister nauki i szkolnictwa wyższego a także poprzednia Barbara Kudrycka.

Obowiązująca obecnie ustawa z 2005 roku (!!!!) z czasów Prawa i Sprawiedliwości - CHRONI ZWIERZĘTA W POLSCE BARDZIEJ NIŻ TEGO OCZEKUJE...UNIA EUROPEJSKA !!!!!!!!!!!!!!

Stąd też Tusk, gdy Platforma Obywatelska objęła ,,NIERZĄDY,, - dostał polecenie z UE zliberalizowania tych polskich  przepisów i ...wprowadzenia do 2012 roku UNIJNEJ DYREKTYWY w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych!

DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT teraz mała ciekawostka :

CZY WIECIE, ŻE BARDZO WIELU PROFESORÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH RÓŻNYCH UCZELNI W POLSCE , CZY INSTYTUTÓW....ŻYJE Z TAK ZWANYCH ,,GRANTÓW,, (….czytaj duża KASA!!!!!!) FUNDOWANYCH IM PRZEZ PRZERÓŻNE FIRMY PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, A NIEKTÓRZY Z NICH NAWET MAJA DODATKOWE ETATY W TEGO TYPU FIRMACH ZA...BESTIALSKIE EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH od myszy poczynając ????!


Zastanawialiście się kiedykolwiek nad słowami ... ,,KRÓLIK DOŚWIADCZALNY,,??!
W TYCH SŁOWACH JEST TRAGEDIA TAKIEGO JAK CHOCIAŻBY TEN KRÓLIK...TE KRÓLIKI!!!!!Ponieważ mój blog czyta mnóstwo leśników – muszę tu dodać, iż wiem, że OBIEKTEM ZAINTERESOWANIA A TAKŻE EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH W NASZEJ POLSCE SĄ ...JELENIE chociażby pod kątem poroży jeleni-byków , a ściślej mówiąc SCYPUŁU czyli przyszłej tkanki kostnej, którą żywcem - gdy nie jest ona jeszcze skostniała A SILNIE UKRWIONA,UNERWIONA ...ścina się z głowy takiego jelenia byka , by wykorzystać TO CUDO NATURY potem w chociażby przemyśle farmaceutycznym!!!!!

OGÓLNIE MÓWI SIĘ W POLSCE TAKŻE IŻ MYŚLIWI TO MIĘSIARZE I ...MORDERCY!!!


Sam jestem myśliwym od wielu lat i powiem uczciwie,że jest w tym CZASAMI nieco racji, gdyż wiem to i owo na temat polowań które nigdy nie powinny się zdarzyć, mieć miejsca - aczkolwiek to co wyrabiają NAUKOWCY z żyjącymi zwierzętami, A SZCZEGÓLNIE TERAZ PO NOWELIZACJI TYCH PRZEPISÓW przez rząd Platformy Obywatelskiej...ZASŁUGUJE NA WIELOKROTNE POTĘPIENIE ZA SPRAWĄ OGROMNYCH CIERPIEŃ ZWIERZĄT W TAKICH EKSPERYMENTACH !!!!!

A teraz w ramach ,,przerywnika,, ZAPRASZAM WAS DO ARCHIWUM mojego www.pigipedia.blogspot.com abyście poczytali sobie W JAKI TO SKANDALICZNY SPOSÓB NIEDAWNO ZA SPRAWĄ ,,EKSPERYMENTÓW NAUKOWCÓW,, ZOSTAŁO ZASTRZELONE CAŁE STADO ŻUBRÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH Nadleśnictwa Browsk / RDLP BIAŁYSTOK/ ...tylko dlatego że jakiś DEBIL JEDEN Z DRUGIM (...pobierający ogromną kasę z różnych funduszy na swe idiotyczne eksperymenty!) WPADŁ NA KRETYŃSKI , IDIOTYCZNY POMYSŁ ...TRANSPORTU CHOREGO NA ŚMIERTELNĄ DLA ŻUBRÓW GRUŹLICĘ Z OŚRODKA HODOWLI ŻUBRÓW DO TEGOŻ NADLEŚNICTWA BROWSK!

GDY SIĘ OKAZAŁO,ŻE DOSTARCZONY ŻUBR JEST CHORY...ZASTRZELONO CAŁE STADO OBCUJĄCYCH Z NIM INNYCH ŻUBRÓW!!!!!!

ABY WYGLĄDAŁO TO JESZCZE BARDZIEJ ,,NAUKOWO,, CZYLI IDIOTYCZNIE ...ZASTRZELONO ,,JAK LECI,, WSZYSTKIE ŻUBRY = NIE BADAJĄC ICH OCZYWIŚCIE WCZEŚNIEJ, CZY SĄ CHORE NA TĄ GRUŹLICĘ!!!!

Profilaktyczna ,,kula w łeb,, ...ot to takie ,,normalne,, teraz w Polskich Lasach Państwowych Platformy Obywatelskiej!!! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takie SKANDALICZNE NAUKOWE JAJA ...tylko w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE,, Platformy Obywatelskiej , na które O ZGROZO (!!!!!) mają wpływ tacy ,, fachowcy i profesjonaliści,, jak vice minister środowiska STANISŁAW GAWŁOWSKI i jemu podobni. (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Do tej skandalicznej sprawy niebawem wrócę na ,,pigipedii,, gdyż ...jak się dowiedziałem PROKURATURA (...Platformy Obywatelskiej ??!) MIAŁA PROBLEM Z USTALENIEM OSÓB WINNYCH TEMU,ŻE ZASTRZELONO W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH CAŁE STADO ŻUBRÓW BĘDĄCYCH W POLSCE GATUNKIEM POD OCHRONĄ ŚCISŁĄ (sic!!!!!!!!!!!!!!!) ...a na dodatek i O IRONIO ….w tak zwanej  ,,ZAGRODZIE POKAZOWEJ,, Lasów Państwowych !!!!

Ot i POKAZALI …. jacy fachowcy i profesjonaliści !!!! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WRACAJĄC DO SPRAWY EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH W POLSCE i owego projektu zmian jakie ,,przyklepała,, już Rada Ministrów Donalda Tuska :

W aktualnie obowiązujących jeszcze chwilowo przepisach a TYCH Z 2005 ROKU (!!!) = KAŻDE ZABICIE ZWIERZĘCIA DO CELÓW BADAWCZYCH CZY DYDAKTYCZNYCH WYMAGAŁO KATEGORYCZNIE AKCEPTACJI ZE STRONY LOKALNEJ KOMISJI ETYCZNEJ DO SPRAW DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH!
Komisja taka orzekała CZY JEST TO UZASADNIONE ...CZY SPOSÓB UŚMIERCANIA JEST HUMANITARNY...CZY OSOBA/,,KAT,,/KTÓRA MA TEGO DOKONAĆ JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA !

A JAK JEST ,A RACZEJ NIEBAWEM zgodnie w wytycznymi Unii Europejskiej BĘDZIE ??!

O ZGROZO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...w nowych przepisach = POZBAWIENIE ŻYCIA ZWIERZĘCIA W POLSCE dzięki ministrom Platformy Obywatelskiej i ściema premierowi Donaldowi Tusk = NIE BĘDZIE JUŻ W OGÓLE UZNAWANE JAKO ,,DOŚWIADCZENIE,,.....A CO ZA TYM IDZIE, NIE BĘDZIE JUŻ WYMAGAŁO JAKIEJKOLWIEK ZGODY JAKIEJŚ TAM ,,KOMISJI ETYCZNEJ,, !!!Krótko mówiąc : ZABICIE SETEK ZWIERZĄT W NASZEJ POLSCE  NA PRZYKŁAD DLA POZYSKANIA ICH ORGANÓW = BĘDZIE SIĘ TERAZ ODBYWAŁO POZA JAKĄKOLWIEK KONTROLĄ !!!!!

I co wy na to POLSKI NARODZIE ….,,tak,, kochający zwierzęta ???!

Nie tylko według mnie ...SKANDALEM JEST OBECNIE PLANOWANE  DOPUSZCZENIE TEGO TYPU INWAZYJNYCH EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH JUŻ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH , gdy do tej pory można je było wykonywać tylko na wybranych uczelniach wyższych - A PAMIĘTAJMY,ŻE KAŻDY TAKI EKSPERYMENT TO JEDNO ISTNIENIE, JEDNO ŻYCIE BEZBRONNEGO ZWIERZAKA !!!!!!!!!!!!!!!


A teraz coś ze statystyki RP:

W roku 2012 w Polsce w tego typu doświadczeniach KTÓRE DLA WIĘKSZOŚCI Z NAS MAJĄ ,,COŚ,, Z SADYZMU (!!!!) = WYKORZYSTANO PONAD 233 TYSIĄCE ZWIERZĄT OFICJALNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...a ponad połowę z tego , czyli PONAD 116 TYSIĘCY W EKSPERYMENTACH O NAJWYŻSZYM STOPNIU INWAZYJNOŚCI, a to oznacza ...ŚMIERĆ dla zwierzaka !!!!!!

Wiecie CO JEST W TYM WSZYSTKIM NAJGORSZE I NIELUDZKIE ????!

Otóż sami naukowcy OFICJALNIE PRZYZNAJĄ (!!!), ŻE WIĘKSZOŚĆ Z TYCH SADYSTYCZNYCH EKSPERYMENTÓW NA ŻYWYCH ZWIERZĘTACH W POLSCE (...na świecie również!!!) TO TAK ZWANA ,,SZTUKA DLA SZTUKI,, !!!!

Potrafilibyście ŻYWEMU PSU, co prawda pod znieczuleniem ….OTWORZYĆ SKALPELEM BRZUCH ...by mieć eksperymentalną ,,okazję,, popatrzeć sobie tylko na bijące jego serce , aby zaraz potem...GO ZABIĆ ??!!!

Daję Wam słowo honoru, że POŚRÓD POLSKICH MYŚLIWYCH A JEST ICH PONAD 110 TYSIĘCY ...TAKICH SADYSTÓW NIE MA JAKIMI SĄ NAUKOWCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bo w myślistwie ogromny nacisk nakłada się na ETYKĘ i to nie tą wyłącznie związaną z polowaniem...

A tak na marginesie ;

Owi naukowcy, biolodzy, lekarze którzy przeprowadzają tak inwazyjne eksperymenty i doświadczenia na żywych zwierzętach niewiele wiedzą o OFIARACH , JAKIM ZADAJĄ NIEPRAWDOPODOBNE CIERPIENIA I W WIĘKSZOŚCI NIE MAJĄ DO TEGO TOTALNIE ŻADNEGO PRZYGOTOWANIE ETYCZNEGO !!!!!!!!!!!!!!!

OD ZAWSZE przemysł farmaceutyczny wykorzystuje żywe zwierzęta do różnego rodzaju testów i eksperymentów medycznych !!!

W POLSCE RÓWNIEŻ …

Warto jest sobie uświadomić CZEGO NIESTETY NIE UCZYNILI MINISTROWIE TUSKA (!!!), że zdecydowana większość tego typu SADYSTYCZNYCH EKSPERYMENTÓW NA ŻYWYCH ZWIERZĘTACH ...NIE MA JAKIEGOKOLWIEK PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA U LUDZI !


Przy takiej znieczulicy POLITYCZNEJ wobec zwierząt jaka mamy od 2008 roku w Polsce ...więcej radości dawać powinien Polakom TAKI  WYMOWNY A SZCZERY STOSUNEK DO ŚWIŃ jak to na zdjęciu powyżej niż JAKIEKOLWIEK ZADAWANIE SIĘ Z POLITYKAMI PLATFORMY OBYWATELSKIEJ (...albo O ZGROZO ; głosowanie na nich!!!), o Radzie Ministrów już nie wspominając, której jak widać po ich czynach - LOS ZWIERZĄT W NASZEJ POLSCE jest tak skandalicznie  obojętny a stanowisko kretyńskich urzędasów Unii Europejskiej przy tym  ważniejsze !!!

Piszę jak jest ...SADYSTYCZNIE w Polsce !!!!

Krzysztof Kowalczyk 

PS.


JAK TERAZ ŻYĆ W POLSCE...panie Tusk ??!

wtorek, 26 sierpnia 2014

NAJŚWIEŻSZE WIADOMOŚCI WOJENNE Z FRONTU UKRAINA-ROSJA...

26 sierpnia 2014 roku

Chcecie wiedzieć DLACZEGO ROSJA NIE WYGRA Z UKRAINĄ W TEJ WOJNIE ???!

...to jeszcze dziś na www.pigipedia.blogspot.com
rosyjscy_jency_ukraina
Oto normalni żołnierze Federacji Rosyjskiej WZIĘCI WCZORAJ 25 SIERPNIA 2014 ROKU DO NIEWOLI przez broniących swej Ojczyzny Ukraińców!
CI ŻOŁNIERZE ZOSTALI JAK TWIERDZĄ OSZUKANI PRZEZ DOWÓDCÓW, GDYŻ POWIEDZIANO IM ŻE JADĄ ,,NA MANEWRY,, A NIE ATAKOWAĆ UKRAINĘ !!!

DZIŚ TAKICH JAK ONI ZGINĘŁO BARDZO, BARDZO WIELU...
STOP TEJ WOJNIE = TWIERDZĄ UPOKORZENI KŁAMSTWEM!!!25-sierpnia_ATO
A oto sytuacja GDZIE TRWAJĄ NAJWIĘKSZE WALKI NA UKRAINIE...według stanu na 25 sierpnia 2014 roku!

Kyiv Post opublikował zdjęcie na Twiterze /Twitter /
A oto przed chwilą Putin otrzymuje powitalną dłoń w Mińsku/BIAŁORUŚ/od Prezydenta Ukrainy Poroszenko na szczycie Unia-Rosja-Ukraina... popatrzcie na wyraz twarzy obu, a szczególnie Putina!!!!!CO POMYŚLICIE JEST WASZE...
Putin chciałby mieć na tego typu spotkaniach ...taką ,,niedźwiedzią łapę,,(dłoń!) jaką ma Prezydent Poroszenko, nie mówiąc już o postawie i wzroście!!!!
Władimir Putin i Petro Poroszenko /SERGEI BONDARENKO / POOL /PAP/EPA

DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM,ŻE OSTATNIO W TAK KRÓTKIM OKRESIE CZASU ,,LICZNIK,, WASZYCH WEJŚĆ Z SERWERÓW CAŁEGO ŚWIATA NA MÓJ BLOG DZIŚ 26 SIERPNIA  PRZEKROCZYŁ CYFRĘ ...AŻ PONAD 100 TYSIĘCY WEJŚĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

To nie lipa ...TO FAKT !!!!!

A oto jak na tą chwilę zaglądacie na mój blog 24 godziny na dobę... ze względu na różnice czasowe! Nr 1. POLSKA
Nr 2 USA
Nr 3 NIEMCY
Nr 4 WIELKA BRYTANIA
Nr 5 MALEZJA
Nr 6 UKRAINA
Nr 7 ROSJA
Nr 8 FRANCJA
Nr 9 HOLANDIA
Nr 10 WENEZUELA
...a potem MNÓSTWO PAŃSTW Z CAŁEGO ŚWIATA, ZE WSZYSTKICH KONTYNENTÓW NASZEJ TAK OSTATNIO NIESPOKOJNEJ BO WOJENNEJ  I BARDZO BESTIALSKIEJ ZIEMI !

DZIĘKI ZA WASZĄ CIEKAWOŚĆ ...MOICH WPISÓW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :)
Ilu rosyjskich lub ukraińskich żołnierzy zostało zabitych OFICJALNIE podczas tej BEZSENSOWNEJ  wojny rosyjsko ukraińskiej jaka toczy się obecnie na wschodzie Ukrainy ?!

Danych oficjalnych ALE TYCH PRAWDZIWYCH żadna ze stron nie podaje...a o tym, że ich liczba gwałtownie wzrosła świadczy zapewne następujący fakt;

Putin cały czas kłamie twierdząc, iż wojsko rosyjskie nie bierze udziału w tym konflikcie A WCZORAJ 25 SIERPNIA 2014 ROKU w miejscowości WYBUTY, na terenie obwodu pskowskiego w Rosji odbył się potajemnie pogrzeb żołnierzy rosyjskich którzy nie wrócili żywi z Ukrainy!

Byli z 76 gwardyjskiej dywizji desantowo-szturmowej...
Na pogrzebie w obecności około 100 osób odczytano ich stopnie wojskowe i nazwiska, nie podając przyczyny śmierci, a uznając w tej żałobnej zapewne ...że i tak wiadomo!

Kiedy Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zaprzeczało jakoby żołnierze z tej elitarnej dywizji walczyli z bronią w ręku na Ukrainie, Putin specjalnym dekretem 18 sierpnia b.r. nadał tej jednostce ,,Order Suworowa,, za pomyślne wykonanie zadań, który 4 dni później osobiście Minister Obrony Rosji przypinał do sztandaru tej jednostki!

Dla niewtajemniczonych dodam, że ORDER SUWOROWA otrzymują tylko jednostki za... bezpośredni udział w działaniach bojowych!!!

Dziś 26 sierpnia 2014 roku PO RAZ PIERWSZY ROSJA PUBLICZNIE PRZYZNAŁA ŚWIATU, ŻE JEJ ŻOŁNIERZE ZOSTALI WZIĘCI DO NIEWOLI NA TERENIE UKRAINY !!!!!!!
Podała to rosyjska agencja ,,RIA NOVOSTI,,powołując się na ich resort obrony...

Ale oczywiście jak to Rosjanie gdzie  KŁAMSTWO MUSI BYĆ (!!!)podano w wersji oficjalnej, że chodzi o kilkunastu biednych,przypadkowych żołnierzy patrolujących granicę rosyjsko-ukraińską, którzy omyłkowo naruszyli ją o zaledwie kilka kroków....sic!!!!!

PROBLEM W TYM,ŻE OWE KILKA KROKÓW TO W ,,REALU,, AŻ KILKADZIESIĄT KILOMETRÓW – a przy tych żołnierzach (spadochroniarze!) dziś znaleziono dokumenty świadczące, iż są z 98 dywizji powietrznodesantowej ( 331 pułk !!!)

Takich sytuacji dziennie jest wiele a nabierają one ciągłej  eskalacji...

Czy Ukraińcy po uzbieraniu ,,partii,, jeńców zrobią im podobną ,,defiladę,, z polewaczkami jaką w dniu święta narodowego Ukrainy zorganizowali ich jeńcom Rosjanie na wschodzie Ukrainy ...czas okaże !
PODPOWIADAM PUBLICZNIE UKRAIŃCOM; ...NIE RÓBCIE TEGO ŻOŁNIERZOM ROSYJSKIM !!!!!

Obserwując tą dziwną wojnę uważam,że będzie trwać ona bardzo długo i choć porównując potencjał militarny Rosji do Ukrainy wydaje się, że Ukraińcy nie mają szans – należy pamiętać o ich duchu bojowym, nie poddają się co obserwuje cały świat, a do tego zbliża się zima i w takich potyczkach ogromna rolę odegra WALKA PARTYZANCKA !!!

A TERENY UKRAINY SĄ DO NIEJ WRĘCZ IDEALNE...i już w historii nie jeden raz okazywało się, że POTENCJALNY ZWYCIĘZCA musiał polec !!!

Do tego Putin niepotrzebnie skłócił cały cywilizowany świat przeciwko Rosji, gdzie zdecydowana większość osób to normalni jak my ludzie -a wprowadzone sankcje będą pomału dobijać porządek gospodarczy , handlowy jaki mieli dotąd na takim a nie innym poziomie!!!

DO TEGO ŁZY MATEK I OJCÓW TYCH W WIĘKSZOŚCI BIEDNYCH ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH, KTÓRYCH SIĘ TERAZ OSZUKUJE ,,MANEWRAMI,, – A KTÓRYM NIESTETY NIE UDA SIĘ CAŁO POWRÓCIĆ DO SWOICH BLISKICH ...Z UPŁYWEM CZASU NA 100%  ZROBIĄ SWOJE NA KORZYŚĆ POKOJU I ROZEJMU MIĘDZY WALCZĄCYMI STRONAMI !!!!


PONADTO UKRAINA MA OGROMNE POPARCIE ZACHODU i nie czarujmy się dostawy stosownego sprzętu wojskowego na duża skalę TO KWESTIA CZASU !!!
TO JEST BIZNES DLA KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO...zaś wojna stanowi zawsze doskonałą okazję na tego typu interesy!

DLACZEGO UWAŻAM,ŻE UKRAINA WYGRA TEN KONFLIKT ??!

Porównajmy chociażby POTENCJAŁY MILITARNE STRON popierających Ukrainę a Rosji:


I / WYDATKI NA OBRONNOŚĆ :

PAŃSTWA NATO (Razem!) : 1,02 biliona dolarów

Rosja – 68,6 miliarda dolarów

II/ SAMOLOTY BOJOWE :

Rosja – 1.300 sztuk
USA – 3.400 sztuk
Pozostałe państwa NATO – 2.400 sztuk

  1. GŁÓWNE OKRĘTY WOJENNE :
Rosja - 33 sztuki
USA – 112 sztuk
Pozostałe państwa NATO – 170 sztuk

IV . OKRĘTY PODWODNE;

Rosja – 64 sztuki
USA – 72 sztuki
Pozostałe państwa NATO – 77 sztuk

  1. CZOŁGI ;
Rosja – 2.800 sztuk
USA – 2.400 sztuk
Pozostałe państwa NATO – 7.400 sztuk.

  1. SIŁY ZBROJNE ;
Rosja – 845 tysięcy żołnierzy
USA – 1 mln 520 tysięcy żołnierzy
Pozostałe państwa NATO – 2 mln.110 tysięcy żołnierzy

  1. BROŃ ATOMOWA (!!!!!!!!) ;
Rosja – 8.500
USA – 7.700
Pozostałe państwa NATO – 523

W TYM GŁOWICE JĄDROWE GOTOWE W KAŻDEJ CHWILI DO UŻYCIA;

ROSJA – 1800 sztuk
USA – 1900 sztuk
Pozostałe państwa NATO – 450 sztuk

Jak sami widzicie porównując ten potencjał militarny = BARDZO ŁATWO JEST WYWNIOSKOWAĆ DLACZEGO ROSJA TAK PROTESTUJE WOBEC FAKTU,ŻE UKRAINA JAKO WOLNY NARÓD PRAGNIE BYĆ W PAKCIE ,,NATO,, !!!!!

CIEKAWOSTKA !
,,Przypadkowo,, zapewne kilka dni temu USA testowały na wyspie KODIAK / Alaska/ ...NOWĄ BROŃ !!!!!!
W ramach programu KONWENCJONALNEGO SZYBKIEGO UDERZENIA GLOBALNEGO (CPGS) testowana jest na poligonach możliwość dokonania konwencjonalnego ataku W DOWOLNYM PUNKCIE NA ZIEMI w ciągu godziny od podjęcia decyzji w tej sprawie!

NARZĘDZIEM WALKI jest bezzałogowy /pojazd/ samolot-POCISK (!!!) poruszający się z prędkością co najmniej ...5 razy większa niż DŹWIĘK!!!), którego spłaszczona i nie wybiegająca poza atmosferę trajektoria lotu MA SIĘ WYRAŹNIE RÓŻNIĆ OD KRZYWEJ BALISTYCZNEJ , by nie wywoływać fałszywych alarmów przed rakietowym atakiem nuklearnym!!!

Na zakończenie ciekawostki dodam,że...NAD USA OSTATNIO ZAOBSERWOWANO ,,UFO,,co nagrał monitoring i upubliczniła to TV !!! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZAŚ W ROSJI ODKRYTO OSTATNIO NAGLE OGROMNY....DZIWNY KRATER !!!!


Formalnie GWARANCJĘ POMOCY MILITARNEJ CZŁONKOM PAKTU ,,NATO,, reguluje art.5 traktatu , który stanowi iż w wypadku ATAKU NA JAKIEKOLWIEK PAŃSTWO PAKTU = BĘDZIE OZNACZAŁ ATAK NA CAŁY PAKT ,,NATO,, !!!!!

Mówi się w nim,że ,,KAŻDA ZE STRON UDZIELI POMOCY STRONIE LUB STRONOM NAPADNIĘTYM , PODEJMUJĄC NIEZWŁOCZNIE , SAMODZIELNIE JAK I W POROZUMIENIU Z INNYMI STRONAMI – DZIAŁANIA JAKIE UZNA ZA KONIECZNE , ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM SIŁY ZBROJNEJ, W CELU PRZYWRÓCENIA I UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA OBSZARU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO,,

Przez ostatnie lata ,,NATO,, rozrosło się z 12 do 28 członków SOJUSZU!

WARTO TEŻ PAMIĘTAĆ, ŻE W 65 LATACH ISTNIENIA TEGO PAKTU WOJSKOWEGO JESZCZE NIGDY NIE WYKORZYSTANO W PRAKTYCE(...i niech tak zostanie!!!) DZIAŁANIA OWEGO SŁYNNEGO ART.5 a tylko jeden raz w całej historii to USA powołały się na ten zapis po ataku z 11 września 2001 roku, gdy agresorem okazało się nie państwo a ORGANIZACJA TERRORYSTYCZNA ,,ALKAIDA,, !!!!

Dwa lata temu chciała powołać się na ten zapis TURCJA, po zestrzeleniu tureckiego samolotu przez SYRIĘ poza przestrzenią powietrzną obu krajów!

A PRZYPOMNĘ,ŻE KRYM ZAJĘTY OBECNIE PRZEZ ROSJAN ...jest bardzo ,,oczkiem w głowie,, właśnie dla Turcji !!!!

To dlatego Rosjanie tak kradną fabryki zbrojeniowe na Ukrainie za pomocą ,,PSK,, , czyli z pro rosyjskim wykorzystaniem owych ,,transportów humanitarnych,, już żartobliwie zwanych PAZERNYM BIAŁYM ROSYJSKIM WĘŻEM !!!

Tak ostatnio ograbiono dwie fabryki na Ukrainie...wywożąc je do Rosji!!!

Na poziomie dość niezłym znam historię a szczególnie ostatnich 100 lat terenów Rosji , Ukrainy, Rzeczpospolitej - I DOSKONALE WIEM JAK WIELE KRWI POLAKÓW MAJĄ ZA PAZURAMI zarówno Rosjanie jak i Ukraińcy!!!!!
Setki tysięcy wymordowanych Polaków ....TYLKO ZA TO,ŻE URODZILI SIĘ POLAKAMI!!!!

DOSKONALE ZNAM POJĘCIA ,,FASZYZM,, …,,BANDEROWIEC,, ale jest coś na co nie dawajcie się nabrać niczym ryba na nęcisku tj;

PROPAGANDA ROSYJSKA usprawiedliwia napaść na NIEPODLEGŁĄ UKRAINĘ właśnie słowami ...FASZYŚCI ...BANDEROWCY... itp. !!!
To FAKT; historia Ukrainy ma bardzo wiele wspólnego z tymi pojęciami ALE DZIŚ UKRAINA TO INNY NARÓD!!!!

Ja zaś oglądając chociażby niedzielną ,,defiladę,, jeńców JAKOBY Ukraińskich POD BAGNETAMI, oraz jadących za nimi trzema polewaczkami z wodą uważam, ŻE TAK POSTĘPUJĄ WŁASNIE BANDEROWCY I FASZYŚCI a nie normalni Rosjanie, którzy tymi argumentami i pojęciami usiłują ...OGŁUPIAĆ NORMALNE NARODY !

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO;

zerknijcie sobie na to poniższe zdjęcie ...CO ZROBIONO I JAK ,,UDEKOROWANO,, KOBIETĘ NA WSCHODZIE UKRAINY, która miała odwagę powiedzieć iż jest ...za pokojem i jednością Ukrainy!!!

donieck-terrorysci-rosja-ukraina
To DONIECK po ,,paradzie hańby,, ...przywiązali ją do słupa, owinęli flagą Ukrainy i kazali trzymać ten napis : ,,ZABÓJCZYNI NASZYCH DZIECI, AGENTKA OPRAWCÓW,,

Piszę jak jest ...

Krzysztof Kowalczyk

PS.
Dziś 26 sierpnia 2014 roku SPECJALNYM SAMOLOTEM WOJSKOWYM przywieziono po dzisiejszych walkach na Ukrainie do Petersburga BARDZO DUŻĄ LICZBĘ RANNYCH ŻOŁNIERZY ROSYJSKICH !!!
Umieszczono ich w szpitalu WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ im. Siergieja Kirowa.

To jest informacja od PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU MATEK ŻOŁNIERZY W PETERSBURGU / nazwisko Polakowa!/, która widziała około 100 ciężko rannych a jej komitet ustala gdzie zostali ranni...