czwartek, 28 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE...LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY A LOGIKA MYŚLENIA. Część XXIISławno,dnia 03 grudnia 2013 roku
PAN JAN SZRAMKA
Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02 - 362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3Szanowny Panie zastępco Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej !


Jak wiadomo PRAWIDŁOWO ZARZĄDZANA GOSPODARKA LEŚNA w Lasach Państwowych Rzeczpospolitej posiada stosowne certyfikaty
,,FSC,, oraz ,,PEFC,,które obowiązują w ściśle określonym przedziale czasowym.
Firmy certyfikujące przed przyznaniem takiego certyfikatu na kolejny okres dokonują stosownego sprawdzenia min. w terenie przestrzegania zasad owego prawidłowego zarządzania gospodarką leśną i dopiero potem wydają stosowny dokument danej regionalnej  jednostce Lasów Państwowych.

Ostatnio na głównej stronie internetowej RDLP Lublin zauważyłem informację że (cyt) ,,Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC,,

Powyższy wpis bardzo mnie zastanowił, gdyż brakuje w nim dodatkowej informacji o zgodności owych prac w terenie RDLP Lubin również na podstawie zasad i kryteriów ale innego certyfikatu ,,FSC,, !!!

Również na tej stronie internetowej umieszczono obok bardzo ciekawe  ,,OGŁOSZENIE,, z dnia 27.11.2013 roku z treści którego wynika,że zgodnie z umową zawartą w dniu 25 lipca 2013 roku pomiędzy RDLP Lublin a NEPcon sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (cyt) ,,PROCES CERTYFIKACJI JEST JUŻ ZAKOŃCZONY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM,, a dotyczyło to ...WZNOWIENIA CERTYFIKATU GOSPODARKI LEŚNEJ WEDŁUG SYSTEMU FSC!

W dniu 22 listopada 2013 roku NEPcon sp. z o.o. wydała decyzję dla RDLP Lublin ...PO CZYM ZAŻĄDAŁA OD LASÓW PAŃSTWOWYCH
ZAWARCIA ,,ODRĘBNEJ UMOWY CERTYFIKACYJNEJ,, a na dodatek z inną jednostką tj: z Rainforest Alliance !!!
MA TO BYĆ JAKOBY  WARUNKIEM WYDANIA TEGO CERTYFIKATU ,,FSC,, DLA RDLP LUBLIN....

Z informacji jakie posiadam, wiem iż umowa pomiędzy RDLP Lublin a ową jak się okazuje krętacką spółka NEPcon sp. z o.o. WYMUSZAJĄCĄ NA LASACH PAŃSTWOWYCH ZAWARCIE W TAKI SPOSÓB KOLEJNEJ UMOWY Z INNYM PODMIOTEM - nie są ujęte w treści owej umowy z dnia 25 lipca 2013 roku!

SPRAWA TA JEST WEDŁUG MNIE NIEWYOBRAŻALNYM SKANDALEM W LASACH PAŃSTWOWYCH I JAK NAJSZYBCIEJ POWINNA ZOSTAĆ BEZWZGLĘDNIE WYJAŚNIONA I ZAŁATWIONA, GDYŻ JAK WIDAĆ STANOWI ONA FORMĘ ,,SZANTAŻU,, I WYMUSZENIA JAK DOMNIEMYWAM POWAŻNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE!!!

Zawiadamiam Pana o tym jako OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ W CAŁYCH LASACH PAŃSTWOWYCH ZA CAŁOŚĆ SPRAW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ i przypominam Panu, iż po otrzymaniu niniejszego pisma -  zgodnie z treścią art.304 par.2 kpk MA PAN OBOWIĄZEK ZAWIADOMIĆ NIEZWŁOCZNIE ORGANA POLICJI LUB PROKURATURY O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA.... SZANTAŻU I WYMUSZENIA !!!

Jak domniemywam...SPRAWA TA POWINNA W TRYBIE PILNYM ZNALEŹĆ SWÓJ EPILOG W SĄDZIE Z POWÓDZTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP LUBLIN !!!

Szanowny Panie zastępco Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej !

Pragnę Panu niniejszym pismem uzmysłowić DODATKOWO inny smutny fakt, który w zaistniałej sytuacji sprawia,że firma REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH , która to przecież Panu również podlega - ...od 26 listopada 2013 roku POTWIERDZA NIEPRAWDĘ W DOKUMENTACH URZĘDOWYCH !!!

Otóż ów ,,stary,,certfikat FSC utracił swą ważność w dniu 25 listopada b.r.  i jak widać PRAKTYCZNIE GO NIE MA - natomiast ...TAK NIEKOMPETENTNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA I BRAK PRZEWIDYWALNOŚCI SYTUACJI ZE STRONY KILKU OSÓB W LASACH PAŃSTWOWYCH SPRAWIŁ,ŻE WE WSZYSTKICH KILKUDZIESIĘCIU NADLEŚNICTWACH RDLP LUBLIN ,,UMOWY NA PRACE LEŚNE,, ZAWIERAJĄ NIEPRAWDZIWĄ INFORMACJĘ IŻ JAKOBY OD DNIA 26 LISTOPADA 2013 ROKU - WSZYSTKIE PRACE SĄ WYKONYWANE W LESIE SZCZEGÓŁOWO I ZGODNIE Z DWOMA CERTYFIKATAMI tj: ,,PEFC,, i ...,,FSC,, !!!!!!!!!!

JEST TO BZDURA I POTWIERDZENIE NIEPRAWDY CO STAWIA LASY PAŃSTWOWE A SZCZEGÓLNIE ZMUSZONYCH TĄ SYTUACJĄ PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTW W ROLI ...KŁAMCÓW, ale w 100% za sprawą IDIOTÓW !!!


Nie tylko ja uważam a Pan jako OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TO Z RAMIENIA DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH, któremu podlega min: RDLP Lublin - iż w takiej sytuacji słowa ,,PRAWIDŁOWO ZARZĄDZANA GOSPODARKA LEŚNA,, powinno zastąpić jedno i dosadne słowo ,,BURDEL,, a nie gospodarka !!!!!!!!!


Uprzejmie proszę o informację CO PAN UCZYNIŁ po otrzymaniu tego sygnału ode mnie a szczególnie ILE MIAŁO KOSZTOWAĆ LASY PAŃSTWOWE to wymuszenie podpisania dodatkowej umowy oraz czy ktokolwiek poniósł za tą kuriozalną sytuację jakąkolwiek odpowiedzialność !!!


Krzysztof Kowalczyk

wtorek, 26 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE A...POLSKIE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, Część XXICHORE LASY PAŃSTWOWE A ...POLSKIE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, . Cześć XXI.


26 listopada 2013 rok


Już od 2008 roku  w naszej Rzeczpospolitej obowiązuje POLSKIE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, polegające na tym,że jeśli władza POlitycznie nam panująca mówi - obiecuje,że będzie ,,TAK, ...to dokładnie jest ODWROTNIE, czyli ,,NIE,, !!!

BARDZO PROSTE W PRAKTYCE I ŁATWE DO SPRAWDZENIA, więc proponuję chociażby wrócić pamięcią do historii wpisów jakie zamieściłem dotąd  na ,,pigipedii,, - a zobaczycie CO ,,ELITA, Platformy Obywatelskiej OBIECAŁA - a co z tego wyszło !

Generalnie jak już doskonale widać...WYSZŁY TYLKO JAJA A PO-LITYCZNI KOLESIE NADAL SIĘ ŚWIETNIE BAWIĄ I TO NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA !

Dlatego też osobiście NIE WIERZĘ SŁOWOM v-ce ministra Środowiska St. Gawłowskiego, który raz mówi,że TO NIE PLAGIAT ten jego ,,doktorat,,a potem dodaje nawet,że sprawa ta jest już dawno umorzona przez organa ścigania...KIEDY W TYM CZASIE  KOLEJNI ŚWIADKOWIE DOSTAJĄ WEZWANIA NA PRZESŁUCHANIA ICH W CHARAKTERZE ŚWIADKÓW W TEJ SPRAWIE!

I znowu POLSKIE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,,...

Moi drodzy RODACY nie dajcie się więc nabierać na  tego typu ŁGARSTWA, a szczególnie w to, ....iż KIEDYKOLWIEK JESZCZE,,ODRODZI SIĘ, PLATFORMA OBYWATELSKA !!!No chyba że w polskich więzieniach...

Jeśli takie bajki usłyszycie gdziekolwiek  PAMIĘTAJCIE O... POLSKIM ,,PRAWIE ODWROTNOŚCI,,!!!
LIPA I ŚCIEMA POD PUBLICZKĘ... (sic!!!!!!!!!!!!!)

Zauważyłem,że CORAZ CZĘŚCIEJ POLSKIE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, ma się już nieźle w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE, czego nie potrafię racjonalnie pojąć !

Posłużę się dla przykładu UDOWODNIONYMI poprzez ,,pigipedię,, kilkoma faktami z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ,,pod wodzą,, jej dyrektora Sławomira Cichoń !

Z ilości BZDUR pod którymi się podpisał ów dyrektor w odpowiedziach na uwagi czy też skargi adresowane do niego bezpośrednio lub do DGLP w Warszawie - można już śmiało sporządzić KILKU TOMOWE DZIEŁO pod nazwą POLSKIE LEŚNE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, ...czyli jak jakoby jest A W RZECZYWISTOŚCI NIE  JEST - W LASACH PAŃSTWOWYCH ! 

Dodać tu także muszę,iż ewidentnie łamane jest przy tym PRAWO OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH W POLSCE jak np; prawo zamówień publicznych!

Już niebawem  będziecie mieć ,,okazję,, ujrzenia na własne oczy kilka WYJĄTKOWYCH ,,rodzynków,, w tej sprawie tu na moim blogu... (sic!!!!!!!!!!!!)

A propos ,,ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH - to obserwując zaledwie kilka nadleśnictw nie tylko w RDLP Szczecinek doszedłem do 100% PEWNOŚCI (!!!!!),ŻE BRAK JEST CHOCIAŻBY NA POZIOMIE NIEZBĘDNEGO A PRZYZWOITEGO MINIMUM ,,PROFESJONALNEGO NADZORU I KONTROLI,, WSZYSTKICH BEZ ŻADNEGO WYJĄTKU W CAŁEJ POLSCE...REALIZACJI I ODBIORU INWESTYCJI, ZA KTÓRE LASY PAŃSTWOWE WYDAJĄ SETKI MILIONÓW ZŁOTYCH ROCZNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Upubliczniłem nie tak dawno fakt LIPNEGO ZAKUPU 3 TYSIĘCY TON GRUZO-BETONU w Nadleśnictwie Warcino (RDLP Szczecinek), KTÓRY BYŁ WYWOŻONY DO LASU NA DROGI LEŚNE, A KTÓRY DOPIERO PO UPUBLICZNIENIU OFICJALNYCH UWAG JEDNEGO Z BYŁYCH PRACOWNIKÓW TEGO NADLEŚNICTWA ....PILNIE W WEEKEND ZMIELONO SPECJALNĄ MASZYNĄ !
Nomen omen...dzień przed przybyciem kontroli NA POLECENIE Warszawy!!!

A więc POLSKIE-LEŚNE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, tj: wszystko jest OK, ale jednak...ZMIELIMY TE 3 TYSIĄCE TON!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!)

A oto kolejny ,,ROZWOJOWY,, TEMAT ostatnich dni :

WYSTARCZYŁO TYLKO ,,bąknąć,, na pigipedii o SETKACH TON BŁOTA wywożonego do lasu na drogi w ramach kolejnej inwestycji leśnictwa Łętowo, Nadleśnictwa Sławno (również RDLP Szczecinek) -  z budowy stawów rybnych...ABY W WEEKEND SEKI TYCH TON WYWIOZŁO EXPRESEM Z LASU jakieś ,,UFO,, ???! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Polecam post i fotki a ten temat....

Tu również działa POLSKIE-LEŚNE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI,, tj; oficjalnie jest OK, ale jakby co to ...ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ NA POMOC ,,UFO,, a dowody partactwa i braku nadzoru znikają DOSŁOWNIE ,,NA ZAMÓWIENIE,, i to nawet w oka mgnieniu!!!

Tym razem POMNI sztuczek CWANIAKÓW w sprawie 3 tysięcy ton owego gruzo-betonu ...BARDZO PROFESJONALNIE ZOSTAŁO UDOKUMENTOWANE  POBRANIE PRÓBEK W LESIE, MIEJSCA WYWOZU TEGO ,,BLOTKA,, DO LASU I SKŁADOWANIA GO W LESIE ORAZ EKSPERTYZA Z LABORATORIUM !!!

Aż się prosi o zadanie pytania : O CO TU W TYM ,,BURDELU,, W LASACH RDLP SZCZECINEK CHODZI ???!

Otóż panie Szramka, zastępco dyrektora generalnego Lasów Państwowych jako ODPOWIEDZIALNY PRZECIEŻ ZA CAŁOŚĆ GOSPODARKI LEŚNEJ W POLSKICH LASACH - pozwolę sobie COŚ PODPOWIEDZIEĆ WAM W DYREKCJI GENERALNEJ !!!

Zresztą sam żeś pan się O TO  PROSIŁ PUBLICZNIE w czasie pewnego jubileuszu o ...PODPOWIEDZI DLA PANA, GDYŻ JUŻ PÓŁTOREJ ROKU SIEDZI PAN SOBIE NA TYM ,,FOTELIKU,, W WARSZAWIE - A DOPIERO ZALEDWIE DWIE PROPOZYCJE Z TERENU  PANU WPŁYNĘŁY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ... no to moja będzie JUŻ trzecia !!!!!

A tak na marginesie to KIEDY NASTANĄ WRESZCIE ZDROWE I NORMALNE CZASY W NASZYCH POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH,GDY OSOBY NA DYREKTORSKICH STOŁKACH BĘDĄ MIAŁY ŚWIADOMOŚĆ,ŻE SĄ TAM TYLKO PO TO,CZY TEŻ OD TEGO WŁAŚNIE ABY MIEĆ ...PRZYNAJMNIEJ JEDEN ALE SWÓJ POMYSŁ DZIENNIE - A NIE ŻEBRAĆ O NIE NA ZEWNĄTRZ ...BY ,,USPRAWNIAĆ,, TE LASY W POLSCE ??????????????????????????????????!

A oto MOJA PODPOWIEDŹ o co w tym wszystkim chodzi ..NO BO PRZECIEŻ, GDYBY TAKI NADLEŚNICZY TAK NA SERIO MARTWIŁ SIĘ O TO OWE,,DOBRO,,LASÓW PAŃSTWOWYCH - TO  NIGDY BY TAKI ,,SYF,, NIE ZNALAZŁBY SIĘ W LESIE JAKO MATERIAŁ NA DROGI !!! (sic!!!!!!!!)

Otóż panie Szramka :

NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU (...a to więc temat BARDZO,,gorący,,) EUROPEJSKI URZĄD DO SPRAW ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH ( O.L.A.F.) opublikował swój raport ...NA TEMAT NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w ośmiu badanych krajach europejskich!

NIE TYLKO JAN SZRAMKA -ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ MOŻE SOBIE GO SAM OSOBIŚCIE PRZEANALIZOWAĆ ...podpowiem więc mu BEZPŁATNIE, bo WIEM że jest stałym czytelnikiem,,pigipedii,, ,iż jest on dostępny na stronie - CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO !!!

WARTYM PODKREŚLENIA JEST TU FAKT, A KTÓRY TO  NIE MÓGŁBYM POMINĄĆ, że ów raport dotyczy pewnego okresu ...rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce!
Analizą objęto PIĘĆ SEKTORÓW GOSPODARKI w Polsce, Rumunii, Holandii, we Francji, Włoszech,  na Węgrzech, Litwie i w Hiszpanii.

A TERAZ COŚ CO ZASTĘPCĘ DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH JANA SZRAMKĘ POWINNO ZAINTERESOWAĆ SZCZEGÓLNIE (.... aczkolwiek jak znam ,,SIELANKOWE, spojrzenie i wizję LP przez w/w - to wątpię, aby choć RAZ POMYŚLAŁ w tej materii a co dopiero poczynił jakieś starania!).

Oto CYTAT bardzo interesującego fragmentu owego raportu  DOTYCZĄCY POLSKI :

,,USTAWIANIE PRZETARGÓW  zaobserwowano w 48 procent przypadków (...).
NAJCZĘŚCIEJ USTAWIANIE PRZETARGÓW OBSERWOWANO W POLSCE, na Węgrzech Litwie i we Włoszech .
ŁAPÓWKI DOTYCZYŁY JEDNEGO NA TRZY PRZETARGI we wszystkich pięciu sektorach.
W POLSCE PRAWDOPODOBIEŃSTWO KORUPCJI WYSTĘPUJE W 19 - 23 % UDZIELANYCH ZAMÓWIEŃ,,

Zdecydowanie MNIEJSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO KORUPCJI NIŻ W POLSCE zaobserwowano we Francji,Holandii i we Włoszech !!!

A MOŻE TO CUD JAKIŚ SPRAWIŁ,ŻE W POLSCE NIE ZBADANO SEKTOR ,,LEŚNICTWA,, BO NIE TYLKO JUŻ MOIM ZDANIEM ÓW PROCENT W SKALI KRAJU ZNACZNIE BY NAS ,,WYWINDOWAŁ,, W GÓRĘ... ??!

Na zakończenie tylko wartym jest tu do dodania pewien szczegół - gdyż oto w tym badanym okresie TYLKO JEDNEGO ROKU 2010 , według szacunków UE KORUPCJA naraziła budżety krajowe i unijne NA ŁĄCZNE STRATY W WYSOKOŚCI OD 1,4 DO 2,2 MILIARDA EURO !!!


A JAK JEST W LASACH RZECZPOSPOLITEJ PANIE SZRAMKA ...z-co dyrektora generalnego Lasów Państwowych ???!
10 %..15%...20%...
TO WIDAĆ NA 100 KILOMETRÓW,że w paru miejscach ŚMIERDZI... a Julii Pitery z PO już nie ma !!! sic!!!!!!!!!!!!

Tylko po tych 3 TYSIĄCACH TON owego gruzo-betonu w Warcinie, a teraz TYCH SETKACH TON ,,RYBIEGO BŁOTKA,, w Sławnie śmiem twierdzić że ...WŁOSKA MAFIA TO JUŻ MOŻE TYLKO SZKOLIĆ SIĘ W POLSCE - JAK KOMBINOWAĆ !!!

A zakwaterować by ich można w ośrodkach wypoczynkowych LP ...póki ich nie sprzedacie jako NAGLE nierentowne DLA KOLESI !!!

Ale OFICJALNIE choć śmierdzi na setki kilometrów ten temat  W LASACH PAŃSTWOWYCH ...pod dywan dla ,,pozytywnego wizerunku,, PGL LP w polskim społeczeństwie - schowa się nadal w 100% WSZYSTKO byleby ,,SIELANKA,, sielankowych urzędasów w mundurach paru ,,ważnych,, leśników trwała tyle ile ...ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jurka Owsiaka (....czyli do końca świata a nawet JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ !!!) sic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Piszę FAKTY jak funkcjonuje...POLSKIE ,,PRAWO ODWROTNOŚCI ,, !!!

Przecież jest ,,CUDOWNIE,, ...prawda ??????! sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!Krzysztof Kowalczyk

poniedziałek, 25 listopada 2013

CZY WYSTARCZY BYĆ TYLKO W RZĄDZIE...CZY WYSTARCZY BYĆ TYLKO  W RZĄDZIE, ABY MOŻNA BYŁO BEZKARNIE  WRĘCZ WSZYSTKO ??!


26 listopada 2013 roku

Dzisiejsza ,,WŁADZA,, krętymi  ścieżkami sobie chadza ...chciałoby się powiedzieć słysząc co rusz o kolejnych aferach i wpadkach nie tylko ,,zegarkowych,, na PO-litycznej arenie!

Zastanawiam się czy PRZYPADEK PLAGIATU STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO, który zdaniem wielu osób ,,zerżnął,, kilkadziesiąt stron tekstu innych autorów nie pytając ich o zgodę ani tego nie upubliczniając ...jest w stanie ZMIENIĆ POLSKIE PRAWO I SAMO POJĘCIE ,,PLAGIATU,, ??!

MOŻE TO BYĆ NA PRZYKŁAD JAK NAJBARDZIEJ ,,NORMALNA,, PRACA DOKTORSKA, ALE O NIECO NIŻSZYCH STANDARDACH - gdyby tak obecni pOSŁOWIE się postarali zmienić na korzyść swego ,,druha,, prawo w RP ...
Wiadomo,że POCZĄTKUJĄCY PAN ,,DOKTOR,, np; ekonomii nie musi być od razu tak zwana  ,,GÓRNA PÓŁA,, a może przecież być tylko zwykłą POlityczną wazeliną...

Tylko DOKĄD zmierzamy z podobnymi standardami w Polsce ??!

W sprawie tej zajmują już głos bardzo wykształceni ludzie, przy których ów Stanisław Gawłowski to nawet przy tej klasie doktoracie ...TO ,,CIENKI BOLEK,, i cóż to człowiek się z tych wypowiedzi dowiaduje ?!
Na przykład z wypowiedzi Pana prof.Krasnodębskiego wynika,że jest to poważne naruszenie prawa a także ZAUFANIA PUBLICZNEGO i jego zdaniem należy tutaj oczekiwać ...DYMISJI PERSONALNEJ jak to było w Niemczech na podobnych przykładach !

Z tego co wiem Gawłowski JAK OGNIA UNIKA PUBLICZNYCH ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA PROFESJONALISTÓW w tej kwestii a jedynie gdy jest sam np; w radio ...gada co mu ślina na język podrzuci i to czasami wręcz takie ,,bajki,,że człowiek który jest więcej niż przeciętnie wprowadzony w ten JEGO PROBLEM zastanawia się, czy facet zamiast z POlityka nie powinien zastanowić się nad przepoczwarzeniem na ...PISARZA BAJEK I BAJECZEK  ??!

Czas okaże czy w 100% ,,wice minister,,rządu Platformy Obywatelskiej usłyszał genetyczny głos ,,IDŹ NA CAŁOŚĆ,,...,,IDŹ NA CAŁOŚĆ,, i dopuścił się prawnie zakazanego plagiatu pisząc swą pracę doktorską...

Ciekawe jest to,że ZARZUTY O PLAGIAT GAWŁOWSKIEGO POJAWIŁY SIĘ TUŻ,TUŻ PO JEGO OBRONIE i jakoś bardzo długo nikt nie reagował ...czyżby obawiano się ZEMSTY GAWŁOWSKIEGO ??!
To bardzo DZIWNE I ZASTANAWIAJĄCE ,że nikt nic nie robił w tej kwestii ale myślę,że teraz Prokuratura Rejonowa w Łodzi gdzie ,,PLAGIATOWANO,, wyjaśni UCZCIWIE WSZYSTKO W DETALACH !!!
Podaję sygnaturę akt tej sprawy dotyczącej obecnego ,,wice ministra,, Środowiska : sygnatura akt;  2 D 12708/13 lub POLICYJNE w Łodzi         1 Ds.1804/13 .

Z informacji jakie mam z ostatnich dni wiem na 100%,że teraz będą przesłuchiwani min; dziennikarze którzy o tym pisali A DOWODY MAJĄ MOCNE, ŻE TO JEST JEDNAK  PLAGIAT !!!

Czy jeśli to się potwierdzi, zadziała tajemnicze zaklęcie z ust np premiera Tuska ; ,,POLACY...NIC SIĘ NIE STAŁO !,, ?????!

No i właśnie ZAPYTANO kilka osób co powinno być W NORMALNYM PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM uczynione przy tak poważnych zarzutach PLAGIATU wobec osoby piastującej wysokie stanowisko rządowe w Ministerstwie ?!

A przypadki tego są już znane w POLITYCE...
Dla przykładu  Anette Schavan NIEMIECKA MINISTER OŚWIATY po ujawnieniu takiego skandalu ...POŻEGNAŁA SIĘ NIE TYLKO Z TYTUŁEM ALE I RESORTOWYM STANOWISKIEM !!!
A przecież ,,NASZ,, premier i politycy Platformy Obywatelskiej dość często publicznie powołują się NA NIEMCÓW JAKO WZÓR DO NAŚLADOWANIA a  Lech Wałęsa nawet ostatnio zaproponował ,,NIEMIECKO-POLSKIE ZJEDNOCZENIE,, - to skoro tam jest tak super, to
Gawłowski ,,uderzy się w pierś,, i powie ,,SORY,, DAŁEM D... Z TYM DOKTORATEM czy też najlepiej iść w zaparte ??!


Oczywiście jestem zdania,że WSZYSTKO MUSI BYĆ ZGODNE Z PRAWEM ale najlepiej JAK BYŁO wie sam Gawłowski i ,,strach pomyśleć,,
JAK WYGLĄDAŁBY NIE TYLKO ON, GDYBY SIĘ WSZYSTKO POTWIERDZIŁO IŻ TO JEST PLAGIAT...

Wyobrażacie to sobie ???!

SZCZERZE PRZYZNAM,ŻE JA NIE....

A czy zwróciliście uwagę dla przykładu w LASACH PAŃSTWOWYCH na ,,modę,, bycia ...,,DOKTOREM ,, ??!
Mało tego co niektórzy tak w tym ,,doktorskim pędzie,, KOMBINUJĄ, że każą SOBIE SAMYM PŁACIĆ - zajmując stanowiska kierownicze w LP za owe ,,starania,, w uzyskaniu tytułu doktora nauk leśnych.
Taki nadleśniczy w owej POGONI ZA TĄ MODĄ - każe sobie sam zapłacić za...dojazd na uczelnię...wyżywienie...zakwaterowanie w hotelu...materiały szkoleniowe...itd.itd.itp !

PODAĆ WAM PRZYKŁADY ??!
ZA TO WSZYSTKO PŁACĄ LASY PAŃSTWOWE A NIE PRYWATNIE ,,MODNIŚ,, i strach pomyśleć, jeśli tutaj także okaże się,iż delikwent ŻYWCEM ,,PLAGIATOWAŁ,, a Skarb Państwa mu jeszcze latami płacił za tą pogoń za POlityczną modą ostatnich lat !!!

TAK OTO AKTUALNIE RODZI SIĘ W LASACH PAŃSTWOWYCH NOWY ,,NOWEJ JAKOŚCI URZĘDNIK  ...NA POZIOMIE  MARNEGO MATURZYSTY, ale z tytułem doktora nauk leśnych  !!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!).

A może tak byśmy się BARDZIEJ NIŻ POBIEŻNIE zainteresowali wreszcie  ,,niższym poziomem,, bo pracą magisterską pewnego ... (cyt) ,,ANDRZEJA KOWALSKIEGO Z POZNANIA,, gdyż cała dolnośląska okolica twierdzi,że to także PLAGIAT !!!

Niemiecki Bundestag na tle innych europejskich parlamentów wyróżnia się znacznym odsetkiem osób z tytułami DOKTORA i czy aby tam moda nie przywędrowała do Polski zza Odry ??!\

TAM AFERY PLAGIATOWE SĄ CZĘSTE gdyż tak ,,wpadł,, Karl Theodor zu Guttenberg ...MINISTER OBRONY NIEMIEC!!!
Potem Silvana Koch-Mehrin - posłanka do europarlamentu z ramienia FDP.

Tak POLITYCY jak się już okazuje nie tylko w Niemczech - dodają sobie splendoru z owym tytułem ,,dr,, przed swym nazwiskiem...IDĄC NA SKRÓTY KOSZTEM PRYWATNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UCZCIWYCH NAUKOWCÓW !!!

Wiele środowisk na świecie (...więc co tam jakieś MINISTERSTWO ŚRODOWISKA !!!) ostatnimi laty opanowała moralna zaraza ...CYNIZMU,CWANIACTWA,NEPOTYZMU,NIEUCZCIWOŚCI !

To co przeczytałem w wywiadzie z prof.Krasnodębskim mnie przeraziło ...(cytat) ,, PLAGIATY WŚRÓD STUDENTÓW I OSZUSTWA SĄ NAGMINNE.
SŁYSZAŁEM TEŻ O PRZYPADKACH PLAGIATÓW HABILITACJI CZY DOKTORATÓW, KTÓRE SĄ SKRZĘTNIE UKRYWANE I PRZEMILCZANE. ZADANIEM OPINII PUBLICZNEJ JEST PIĘTNOWANIE TYCH PATOLOGII.
NIE MAM WĄTPLIWOŚCI,ŻE TEN PRZYPADEK MINISTRA GAWŁOWSKIEGO POWINIEN ZOSTAĆ SKRUPULATNIE SPRAWDZONY I
JEŚLI ZARZUTY SIĘ POTWIERDZĄ, TYTUŁ POWINIEN ZOSTAĆ COFNIĘTY.
OCZEKIWAĆ TAKŻE NALEŻAŁOBY - TAK JAK W TYCH NIEMIECKICH PRZYPADKACH  - USTĄPIENIA ZE STANOWISKA, GDYŻ PLAGIAT TO POWAŻNE NARUSZENIE ZAUFANIA PUBLICZNEGO ORAZ PRAWA,,

W dzisiejszej RP z WYBITNEGO NAUKOWCA  robi się ,,na zamówienie,, nieuka i durnia a z NIEUKA KTÓRY NIE POTRAFI SIĘ CHOCIAŻBY WYPOWIEDZIEĆ czyni się ...,,WYBITNEGO SPECJALISTĘ, NAUKOWCA,,

Co ty na to Nikodem DYZMA ??!

 Nie tylko ja uważam,że w dzisiejszej Polsce każdy indywidualny  ,,PLAGIAT,,jest to zaledwie ...WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ!!!


Miłych przemyśleń doktorzy...magistrowie ...także LASÓW PAŃSTWOWYCH czy MINISTERSTWA ŚRODOWISKA !Piszę jak jest....Krzysztof Kowalczyk

CHORE LASY PAŃSTWOWE... I BRAK LOGICZNEGO MYŚLENIA!!! Część XX.CHORE LASY PAŃSTWOWE...I PROBLEMY Z LOGIKĄ MYŚLENIA! Część XX


25 listopada 2013 roku


Czy można zostać OFICJALNIE myśliwym Polskiego Związku Łowieckiego ...BEZ ODBYCIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO STAŻU w Polsce, o którym stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska ??!
MOŻNA!!! O szczegóły proszę pytać ...w Ministerstwie Środowiska niejakiego Stanisława Gawłowskiego !!!(sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

Czy można zostać OFICJALNIE odznaczonym ,,SREBRNYM MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ,, (...sam Bóg wie ZA CO !!!!) przez kapitułę odznaczeń samego Zarządu Głównego PZŁ i to na podstawie pewnego zapisu chyba na kolanie  na ,,świstku, papieru przypominającym  ...PAPIER TOALETOWY ??!
MOŻNA!!!   Pytania proponuję  kierować ...POD TE SAME ADRESY...

Czy można w Lasach Państwowych zostać GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ w wieku np: 21 lat ??!
NIE WIEM, aczkolwiek ...ZAPOWIADA SIĘ NA TO,ŻE TAKŻE.... MOŻNA !!!

Osoby zainteresowane odsyłam do  RDLP Szczecinek ( NADLEŚNICTWO WARCINO!) pod link z aktualnościami, gdzie kierownictwo tegoż nadleśnictwa ogłosiło ostatnio kasting tj :  ,,NABÓR CHĘTNYCH,,.

POSZUKIWANA JEST BARDZO MŁODA I JAK SIĘ OKAZUJE NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NADLEŚNICZEGO - WYJĄTKOWO ZDOLNA PANI, KTÓRA MA ...21 LAT (!!!) I JUŻ UKOŃCZONE ...STUDIA WYŻSZE... A NA DODATEK ,,MILE WIDZIANYM,, JEST JEJ STAŻ NA STANOWISKU KSIĘGOWEJ I TO PRZEZ OKRES MINIMUM 4 LAT !!!

PYTAM : CZY W WIEKU MINIMUM 21 LAT (...jak głosi owa informacja Nadleśnictwa Warcino!) JEST PRAKTYCZNIE MOŻLIWE POSIADANIE W POLSCE DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH A NA DODATEK OSIĄGNIĘCIE JESZCZE MINIMUM 4 LETNIEGO STAŻU ZAWODOWEGO NA STANOWISKU KSIĘGOWEJ ?????????????!

Dziwny, pozbawiony LOGICZNEGO MYŚLENIA ,,wymóg,, nadleśniczego...ALE W DZISIEJSZYCH CZASACH WSZYSTKO JEST MOŻLIWE !!!

A MOŻE CHODZI TU O JUŻ Z GÓRY USTALONĄ OSOBĘ ...bardzo młodą kobietę, która na dodatek jest córką innego nadleśniczego lub księgowej A WSZYSTKIEGO TO DOPIERO SIĘ W WARCINIE NAUCZY ???! (sic!!!!!!!!!!)

Najważniejsze, że DOBRZE WYPADNIE przed komisją ,,weryfikacyjną,, która POWINNA jak drwią z tego już pokątnie leśnicy ZADAĆ WSZYSTKIM CHĘTNYM NA TO STANOWISKO TYLKO JEDNO PODSTAWOWE PYTANIE Z LEŚNEJ EKONOMII tj: ...ILE JEST DWA PLUS DWA ??????????????!!!

LOGICZNYM jest, iż każda szanująca się PRZYSZŁA GŁÓWNA KSIĘGOWA w Nadleśnictwie Warcino (RDLP Szczecinek) odpowie iż jest to CZTERY - ale jak znam życie ,,KONKURSOWE,, W DZISIEJSZYCH CHORYCH LASACH PAŃSTWOWYCH - wygra ów nabór TYLKO JEDNA, BARDZO MŁODA OSÓBKA która MA PRAWIDŁOWO ODPOWIEDZIEĆ PRZED KOMISJĄ : (cyt) ,,...A ILE MA BYĆ PANIE NADLEŚNICZY,, ???! (sic!!!!!!!!!!!!!!!)

Któż to zdradzi jej PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ przed ...,,ustnym egzaminem,, - można się tylko domyślać!
MIŁEGO DOMYŚLANIA.. (sic!!!!!!!!!!!!)

I wszystko jasne... :)


Piszę jak...NIEBAWEM  SIĘ STANIE , albo już się stało !!!


Krzysztof Kowalczyk.

sobota, 23 listopada 2013

PAŃSTWO IZRAEL ...STWORZONE DZIĘKI POMOCY RZADU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ...WBREW ANGLIKOM!!!


IZRAEL ...PAŃSTWO STWORZONE DZIĘKI POMOCY RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ...A WBREW ANGLII !!!


24 listopada 2013 roku


Ostatnio mam ,,okazję,, zapoznać się z wieloma WROGIMI WOBEC POLSKI I POLAKÓW pomówieniami,opiniami ze strony ...ŻYDÓW, którzy natychmiast alarmują wręcz cały świat,  gdy w dzisiejszej Polsce na jakiejś obskurnej ścianie przystanku PKS jakiś idiota namaluje gwiazdę Dawida ...i szubienicę!

Nie tak dawno czytałem jakimi słowy i jak wulgarnie ,oraz antypolsko zostały potraktowane przez Żydów nasze tenisistki siostry Radwańskie...
jakoś Ministerstwo Spraw Zagranicznych naszej RP nie śpieszyło się zbytnio  ZBESZTAĆ TYCH ŻYDOWSKICH CWANIAKÓW za tego typu ,,docinki,, ale gdy na jakimś stadionie w Polsce pojawi się transparent adresowany np; do Żydów....PRZEPROSIN Z POLSKI PŁYNIE BEZ KOŃCA !!!
TO WSZYSTKO JEST PODŁE I CHORE!!!

NIE POCHWALAM ANI JEDNEGO ANI DRUGIEGO OSZOŁOMSTWA - KTÓRE ATAKUJE SIĘ NAWZAJEM GŁUPIMI TEKSTAMI ale niniejszym postem postanowiłem COŚ PRZYPOMNIEĆ i to zarówno Polakom w Rzeczpospolitej jak i tym szczególnie kretyńskim Żydom w Izraelu, którzy opluwają MOJĄ OJCZYZNĘ POLSKĘ oraz naszych obywateli !!!

Bardzo byłoby wskazane aby KTOŚ w Polsce ,,przyjrzał się,, BACZNIEJ na istniejące nadal i NAKRĘCANE PRZEZ KRETYNÓW przypadki wrogości Żydów do Polaków min. na podstawie ich zachowania się w czasie np: wycieczek do Polski, a szczególnie miejsc zagłady ...
Mógłbym tu podać BULWERSUJĄCE szczegóły...opluwania Polski i Polaków !!!  

TO DZIĘKI POLSCE I RZĄDOWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ...ZOSTAŁO UTWORZONE PAŃSTWO IZRAEL, O CZYM MAŁO KTO DZIŚ JUŻ PAMIĘTA !!! TO DZIĘKI POLAKOM ...TYSIĄCE ŻYDÓW MOGŁO TUŻ PRZED WYBUCHEM II WOJNY ŚWIATOWEJ WYJECHAĆ Z POLSKI I UNIKNĄĆ ZAGŁADY W HITLEROWSKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH,JAKIE NIEMCY POBUDOWALI OD 1939 ROKU NA TERENIE OKUPOWANEJ POLSKI !!!!

A czy wiecie o tym,że duży wpływ na powstanie IZRAELA miały ...PIĘKNE POLSKIE LASY ????!
Pomyślicie zapewne,że bredzę i piszę głupoty ale niestety FAKTY temu dowodzą...

No a teraz ŻYDZI I POLACY ...MAŁA lekcja historii !!!

Wiosną 1939 roku raz po raz w beskidzkich lasach (okolice Andrychowa!) słychać było strzelaninę i wybuchy..
W PEWNEJ TAJNEJ AKCJI BRAŁO UDZIAŁ 25 MŁODYCH MĘŻCZYZN, KTÓRYM ZAKAZANO KATEGORYCZNIE NAWIĄZYWAĆ JAKIEKOLWIEK KONTAKTY Z OKOLICZNĄ LUDNOŚCIĄ!

Wszystko to trwało aż 4 miesiące a odbywało się pod bacznym okiem instruktorów...WOJSKA POLSKIEGO ( Oddział II Sztabu Generalnego , tak zwana ,,DWÓJKA,, - PRZEDWOJENNY WYWIAD WOJSKOWY!) .
Przybysze szkoleni byli z technik walki partyzanckiej,sabotażu,organizacji ...ataków terrorystycznych, zamachów bombowych, oraz podstaw konspiracji !!!!

Poza nielicznymi wyjątkami prawie wszyscy świetnie mówili po polsku!  W MAŁYCH GRUPACH PRZEDOSTAWALI SIĘ DO POLSKI SAMOLOTAMI ,,LOT,, kursującymi między Hajfą a Warszawą albo liniowcem ,,POLONIA,, który łączył Palestynę z Rumuńskim portem w Konstancy a stamtąd pociągiem do Krakowa.

WSZYSCY TO OFICEROWIE ,,IRGUNU,, - PODZIEMNEJ ARMII ZAŁOŻONEJ PRZEZ LIDERA SYJONISTYCZNEJ PRAWICY WŁADYMIRA ŻABOTYŃSKIEGO, a których tropił ...brytyjski wywiad !!!
Mieli okazję na zakończenie kursu spotkać się w beskidzkich lasach z dowódcą armii ,,KARPATY,, generałem Kazimierzem Fabrycy i pułkownikami Józefem Smoleńskim,Tadeuszem Pełczyńskim.

Co to był ów ,,IRGUN,, ???!
Była to PALESTYŃSKA KLASA ŚREDNIA...którą w większości tworzyli -POLACY !!!
Jej dowództwo tworzyli MŁODZI - POLSCY INTELEKTUALIŚCI wychowani w rycerskiej tradycji romantycznych zrywów niepodległościowych i rewolucyjnych!

Ten KURS W BESKIDACH ( lasy w okolicach Andrychowa!) - TO EFEKT UMOWY ZAWARTEJ MIĘDZY WŁADZAMI RZECZPOSPOLITEJ W 1936 ROKU a Żabotyńskim, która zakładała tajne szkolenia BOJOWNIKÓW ŻYDOWSKICH ...WALCZĄCYCH O PAŃSTWO IZRAEL W PALESTYNIE!!!

ETAPEM WSTĘPNYM były paramilitarne obozy dla młodzieży SYJONISTYCZNEJ, zorganizowane latem 1936 i 1937 roku POD PATRONATEM POLSKIEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH!

PIERWSZA GRUPA około 40 osób z ,,Irgunu,, pojawiła się w Rzeczpospolitej LATEM 1938 ROKU - PROWADZĄC REGULARNE SZKOLENIA WOJSKOWE RÓWNIEŻ W LASACH ( OKOLICE ZOFIÓWKI NA WOŁYNIU ORAZ W PODĘBINIE KOŁO ŁODZI !!!).
Szkolenie kadrowe GRUPY PRZYSZŁYCH IZRAELSKICH EKSPERTÓW którzy mieli podzielić się  w Palestynie swą wiedzą zdobytą w Polsce - nadzorował urodzony w Suwałkach komendant ,,Irgunu,,Abraham Stern !
Brytyjczycy określali jego ludzi ,,BANDĄ STERNA,,...

Jednym z uczestników owego kursu w Polsce był Yaakov Meridor który tak to wspominał (cyt),, Polscy instruktorzy widzieli w nas NOWY RODZAJ ŻYDÓW, naprawdę cieszyli się ,że biorą udział W TWORZENIU ARMII ŻYDOWSKIEJ,, .

Tu dodam,że zwolennicy Żabotyńskiego NIGDY NIE KRYLI SIĘ Z FASCYNACJĄ JÓZEFEM PIŁSUDSKIM a w 1935 roku ich delegacja umieściła na kopcu Piłsudskiego ziemię z grobu swego patrona Josepha Trumpeldora!

Żabotyński WZOROWAŁ SIĘ NA MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM i to jego wzorem założył swoją organizację syjonistów-rewizjonistów i przystąpił do budowy nowych kadr wojskowych PRZYSZŁEGO PAŃSTWA IZRAEL !!

BRYTYJCZYCY WÓWCZAS PANICZNIE BALI SIĘ...ŻYDOWSKIEJ KOLONIZACJI PALESTYNY,PONIEWAŻ MOGŁA ONA ICH ZDANIEM WYWOŁAĆ REWOLTĘ ARABÓW,PRAGNĄCYCH PRZYJĄĆ PROTEKTORAT III RZESZY ADOLFA HITLERA !

W przedwojennej Rzeczpospolitej mieszkało około 3,5 mln Żydów ( 10% obywateli II RP) a Żabotyński intuicyjnie wyczuwał przyszłe zamiary Hitlera unicestwienia Żydów, KTÓRYCH JAK NAJWIĘCEJ Z POLSKI DO IZRAELA CHCIAŁ WYWIEŹĆ !
W latach 1937-1939 napłynęło do organizacji emigracyjnych POMAGAJĄCYCH W JEJ  FINANSOWANIU  aż 180 tysięcy wniosków z samej tylko  Polski...
Wraz z rodzinami stanowiło to 700 tysięczną armię potencjalnych emigrantów...

GŁÓWNYM CELEM EMIGRACJI POZOSTAWAŁA PALESTYNA, KTÓRA DO WYBUCHU POWSTANIA ARABSKIEGO W 1936 ROKU PRZYJĘŁA ...PONAD 100 TYSIĘCY LUDZI Z POLSKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przerażeni Brytyjczycy ZAMKNĘLI TAMTEJSZE TERYTORIA, aby ową emigrację ukrócić a wówczas JAK ZWYKLE PRZEBIEGLI POLACY wymyślili dodatkowe , tajne kanały przerzutowe ( SZLAK PRZEMYTNICZY) z centrum w Rumuńskim porcie Konstancy!

DALSZA NIELEGALNA EMIGRACJA BYŁA WSPIERANA TAJNIE I WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I PROWADZONA POD POZOREM...RUCHU TURYSTYCZNEGO !!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Popyt na ówczesne ,,WAKACJE W PALESTYNIE,, był tak ogromny,że polskie PKP utrzymywały regularne połączenia kolejowe z Rumunią a liniowiec ,,POLONIA,,miał już na swym pokładzie nawet kuchnię koszerną dla swych pasażerów miedzy portami Konstancą a Hajfą!

PO WEJŚCIU NA POKŁAD STATKU ,,POLONIA,, BARDZO WIELU EMIGRANTÓW...NATYCHMIAST NISZCZYŁO POLSKIE PASZPORTY!
Wiecie DLACZEGO ???!
Aby W RAZIE WPADKI uniknąć DEPORTACJI DO POLSKI przez Brytyjczyków...
Ruch był tak duży,że swe rejsy do Hajfy od 1937 roku uruchomił także ,,LOT,,...

I tak oto POD BOKIEM ANGLIKÓW przebiegli jak zwykle Polacy przeszmuglowali z Polski do Palestyny DO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ ...ponad 13 tysięcy ludzi, którzy JAK SIĘ OKAZAŁO uniknęli zagłady jaką zgotowali POLSKIM ŻYDOM HITLEROWCY od września 1939 roku!

Szlakiem przemytniczym SZMUGLOWANO Z POLSKI DO PALESTYNY TAKŻE...TYSIĄCE SZTUK BRONI DLA ,,IRGUNU,, KTÓRA BARDZO PRZYDAŁA SIĘ ZYDOM W WALCE O IZRAEL !!!
Gdy ów szkolony w Polsce Yaakov Meridor wszedł pewnego dnia  w Warszawie przy ulicy Ceglanej nr 8 do POLSKIEGO MAGAZYNU BRONI tak to wspominał  nie mogąc się nadziwić :(cytat),, Stały tam setki skrzynek z bronią i amunicją,chciałem całować każdą z nich,, 

WŁADZE RZECZPOSPOLITEJ STARAŁY SIĘ UKRYWAĆ TEN FAKT POMOCY ŻYDOM PRZED ANGLIKAMI, Z KTÓRYMI USIŁOWALI JAK WIEMY  NAWIĄZAĆ SOJUSZ PRZECIWKO HITLEROWI, a który jak się okazało  BYŁ ZDRADĄ NASZEJ POLSKI PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, skutkującą ogromnymi stratami terytorium II RP oraz milionami ofiar Polaków, w tym pochodzenia Żydowskiego !

TYM BARDZIEJ Z TEJ TAJNEJ AKCJI POMOCY POLSKIM ŻYDOM DZIŚ POWINNIŚMY BYĆ DUMNI !!!

I tak aby ukryć POCHODZENIE Z POLSKI SZMUGLOWANEJ BRONI ...bardzo starannie zatarto wówczas numery seryjne i oznaczenia PRODUCENTA UZBROJENIA, a które stanowiło standardowe wyposażenie Wojska Polskiego !!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
PIERWSZE PARTIE UZBROJENIA dla ,,Irgunu,, Polacy wysłali jesienią 1938 roku i wiosną 1939 roku PRZEZ RUMUNIĘ I BUŁGARIĘ...
Tylko w owym  magazynie na ulicy Ceglanej w Warszawie zmagazynowano ...20 TYSIĘCY KARABINÓW ,,MAUSER,, I SETKI KARABINÓW MASZYNOWYCH A W TYM 200 SZTUK CEKAEMÓW ,,HOTCHKISS,,

Brytyjczycy wprowadzili wówczas zakaz kupowania przez Żydów ziemi w Palestynie...

DZISIAJ NIKT O TYM PUBLICZNIE NIE MÓWI ALE WARTO ABYŚCIE WIEDZIELI,ŻE TO MIĘDZY INNYMI ÓWCZESNA BLOKADA PRZEZ BRYTYJCZYKÓW PALESTYNY PRZEZ EMIGRACJĄ ŻYDÓW ...PCHNĘŁA HITLEROWSKIE NIEMCY W KIERUNKU PILNEGO PLANU EKSTERMINACJI NARODU ŻYDOWSKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ !!!

To nie są moje wymysły...TO SĄ FAKTY, o których szczególnie powinni pamiętać ci ŻYDZI OPLUWAJĄCY DZIŚ POLSKĘ I POLAKÓW !!!
SETKI UCIEKINIERÓW ŻYDOWSKICH Z EUROPY BYŁO ZAWRACANYCH W ŁAPY SZWABÓW PRZEZ BRYTYJCZYKÓW W CZASIE TEJ BLOKADY PALESTYNY...

W pewnym archiwum jest dokument Żabotyńskiego dotyczący POMOCY POLSKI (cyt) ,,POŻYCZKĘ UDZIELONĄ NASZYM PRZYJACIOŁOM TRAKTUJĘ JAKO DŁUG HONOROWY, KTÓRY POSTARAMY SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ ZWRÓCIĆ,,
DŁUG TEN ZAWAŻYŁ NA LOSACH PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO IZRAEL...i nadal jest honorowy !!!

A cóż wynieśli ze SZKOLEŃ W PIĘKNYCH POLSKICH LASACH bojownicy żydowscy ??!
Oto przykłady :

...22 lipca 1946 roku WYLECIAŁ W POWIETRZE Hotel ,,KING DAVID,, w Jerozolimie, gdzie mieściło się - DOWÓDZTWO SIŁ BRYTYJSKICH W PALESTYNIE!!!

...w marcu 1947 roku szkoleni przez Polaków bojownicy - WYSADZILI W POWIETRZE BRYTYJSKĄ RAFINERIĘ W HAJFIE!!!

... w 1948 roku zabili hrabiego Folke Bernadottea , który z ramienia ONZ przybył MEDIOWAĆ między walczącymi Żydami i Arabami!
Nie pomógł mu nawet pewien fakt,że w czasie II wojny światowej ...uratował 11 tys. Żydów...

WARTO TEŻ PAMIĘTAĆ O CZYMŚ BARDZO WAŻNYM Z TAMTYCH LAT...
Po ogłoszonej amnestii dla Polaków przez Stalina - generał Anders miał duże problemy z przyjmowaniem do II korpusu POLSKICH ŻYDÓW, gdyż to Rosjanie uznali za SOVIECKICH OBYWATELI WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ZIEM II RZECZPOSPOLITEJ WCIELONYCH DO KOMUNISTYCZNEGO ZSRR PO 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU, GDY SOVIECI NAPADLI NA POLSKĘ !
WYJĄTEK ZROBILI JEDYNIE DLA OBYWATELI NARODOWOŚCI POLSKIEJ...

W CZASIE EWAKUACJI CAŁEJ ARMII GENERAŁA ANDERSA DO IRANU ...SOVIECCY CZEKIŚCI WYŁAPYWALI ŻYDÓW,UKRAIŃCÓW,BIAŁORUSINÓW,LITWINÓW,TATARÓW,ORMIAN I PRZEDSTAWICIELI INNYCH NACJI Z DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ I ZAWRACALI ICH PONOWNIE DO ŁAGRÓW  !!!

Dochodziło do bijatyk i wyzwisk POLSKICH ŻYDÓW W ARMII ANDERSA więc natychmiast interweniował w tej sprawie sam gen.Sikorski NACZELNY WÓDZ RP !
W dniu 14 listopada 1941 roku wydał rozkaz (cyt),, ZAKAZUJĘ STANOWCZO OKAZYWANIA ŻOŁNIERZOM WYZNANIA MOJŻESZOWEGO NIECHĘCI W FORMIE KRZYWDZĄCYCH PRZEZWISK LUB UCHYBIANIA GODNOŚCI LUDZKIEJ.
ZA PRZESTĘPSTWA W TYM WZGLĘDZIE BĘDĘ SUROWO KARAŁ. NACZELNY WÓDZ SIKORSKI,,

Kończąc pragnę tylko dodać,że podaję TE FAKTY pod rozwagę tym BARANOM, którzy uważają że Polacy są wyłącznie winni wielu tragedii Żydów  ...
ZARÓWNO ŻYDZI JAK I POLACY MAJĄ NAPRAWDĘ WIELE NA SUMIENIU W CZASACH II WOJNY ŚWIATOWEJ O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ, MÓWIĆ I PISAĆ ABY TAKIE TRAGEDIE NIGDY WIĘCEJ NIE MIAŁY MIEJSCA, ALE NIE WOLNO ZAPOMINAĆ O ROLI MOJEJ OJCZYZNY RZECZPOSPOLITEJ W TYM CO POWYŻEJ HASŁOWO PODAŁEM W TWORZENIU PAŃSTWA IZRAEL.

Dlatego też piętnujcie KAŻDE wrogie zachowana ze strony Żydów wobec NASZEJ POLSKI jak i Polaków wobec Izraela !!!


Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk


PS.

OSOBIŚCIE JESTEM PRZECIWNIKIEM WOJNY IZRAELSKO-PALESTYŃSKIEJ I UWAŻAM,ŻE NIE BROŃ I AMUNICJA A LUDZKI ROZUM TAM POWINIEN ZWYCIĘŻYĆ GDYŻ WSZĘDZIE ŻYJĄ LUDZIE PRAGNĄCY POKOJU I JEDNAKOWYCH SZANS NA WSPÓLNĄ EGZYSTENCJĘ NAWET PRZY ODMIENNEJ RELIGII !

W IZRAELU I PALESTYNIE PŁYNIE POLSKA KREW DAWNYCH EMIGRANTÓW ..... !!!

Od czasu do czasu będę podawał HISTORYCZNE I TERAŹNIEJSZE FAKTY jakie znam a mówiące o GŁUPOCIE I CWANIACTWIE ŻYDÓW I POLAKÓW !!!
To tak ...ku przestrodze ! 
piątek, 22 listopada 2013

POLOWANIA W LASACH PAŃSTWOWYCH...DYPLOMACJA...TA DAWNA I DZIŚ !!!POLOWANIA W LASACH PAŃSTWOWYCH...DYPLOMACJA ...TA DAWNA I DZIŚ !

23 listopada 2013 roku


Dzisiejsze Lasy Państwowe posiadają obwody łowieckie WYŁĄCZONE z wszelkich możliwości ich dzierżaw przez myśliwych polskich, które aktualnie nazywane są Ośrodkami Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych!
Kilka dni temu upubliczniłem fakty NADUŻYĆ W TYCH OŚRODKACH NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE przez jej obecnego dyrektora Jana Kraczek i w tej kwestii poprosiłem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiak o udostępnienie mi zgodnie z prawem dokumentów łowieckich z tej RDLP a także udzielenia odpowiedzi na nurtujące mnie pytania!

Wartym PRZYPOMNIENIA jest tu pewna okoliczność a mianowicie, TO NIE JA zarzucam dyr.Kraczek NADUŻYCIA I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, BRAK NADZORU A SZCZEGÓLNIE NADINTERPRETACJI PRAWA I...,,ROBIENIE GO POD SWOJE POTRZEBY,, - a uczyniła to Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła JAK TAM SIĘ MIEWA ŁOWIECTWO właśnie w tych Ośrodkach Hodowli Zwierzyny LP nadzorowanych przez tegoż dyrektora!
CZEKAM cierpliwie na reakcję DGLP... a potem bedę robił SWOJE o czym... tylko tu na tym blogu!!!

W dniach 02-03 października 2013 roku w KARMITACH  odbyła się Krajowa Konferencja Hodowlana leśników pod nazwą ,, HODOWLA LASU I LAS JAKO NATURALNE MIEJSCE BYTOWANIA ZWIERZYNY - SYMBIOZA CZY TRUDNY PROBLEM,,

Czytając WNIOSKI jakie ustalono podczas tej konferencji a które AKCEPTOWAŁ PO PONAD MIESIĄCU OD OWEJ KONFERENCJI dnia 08 listopada 2013 roku  zapewne ,,bardzo zajęty,, GOSPODARKĄ LEŚNĄ LP Jan Szramka - zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - pozwolę sobie na kilka krótkich uwag, jako osoba która przez ponad 25 lat, w tym prowadząca OHZ LP ...zna ten temat owych problemów łowiectwa od kuchni !!!

Uczestnicy konferencji ustalili wnioski w tym  min :

1/ nadleśniczowie LP powinni koordynować ustalenia liczebności zwierzyny - proponując innym ( kołom łowieckim!) sposoby inwentaryzacji zwierzyny, jej terminy,doradztwo,szkolenia;

2/ podkreślono BARDZO PILNĄ potrzebę opracowania systemu wartościowania łowisk pod kątem możliwości wyżywieniowych zwierzyny na 1 tys.ha obwodu;

3/ uznano za KONIECZNOŚĆ ,,zweryfikowania i uproszczenia ustalonych przez Polski Związek Łowiecki,, zasad gospodarowania populacjami zwierzyny...gdyż jakoby tej się BARDZO ,,POPRAWIŁO,, W EGZYSTENCJI I JEST JEJ OGROMNIE DUŻO !!!

4/ oczywiście zmiana owych ZASAD GOSPODAROWANIA ,,powinna,, być ustalana pod okiem Lasów Państwowych ale ktoś tu zapomina,że decyduje o tym Sejm RP i posłowie STOSOWNĄ USTAWĄ ,a ponieważ LOBBY ŁOWIECKIE W PARLAMENCIE jest znaczne a co niektórzy z owego ,,lobby,, mają nawet LEWE PAPIERY NA POLOWANIA o czym już pisałem  - to szanowna komisja wnioskująca z ramienia LP to co AKCEPTOWAŁ 08 listopada 2013 roku niejaki Jan Szramka - może to sobie zapisać raczej po stronie ,,POBOŻNYCH ŻYCZEŃ,, !!! (sic!!!!!)

NIKT PALUSZKIEM NIE TKNIE ABY ZAAKCEPTOWAĆ ZMIANY LEGISLACYJNE W OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE ,,PRAWO ŁOWIECKIE,, W POLSCE z dnia 13.10.1995 roku...NIKT !!!!!!!!!!!!!!!

Tym samym REALNY WPŁYW LASÓW PAŃSTWOWYCH NA OWĄ GOSPODARKĘ POPULACJAMI jest ...marzeniami ,,profesjonalistów,, oczywiście !!!

5/NO I DOCHODZIMY DO SEDNA I PRZYCZYN ZWOŁANIA OWEJ KONFERENCJI A KTÓREJ WNIOSKI PRZYPOMINAM AKCEPTOWAŁ JAN SZRAMKA - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH  DNIA 08.11.2013 ROKU !
A czegóż to dotyczy to sedno ??!
Powiem to po męsku : ZAPROPONOWANO ,,KULA W ŁEB,, ZWIERZYNIE W LASACH ...do czasu tych pobożnych życzeń (czytaj: zmian legislacyjnych w ustawie!) ,o czym mają aktualnie  decydować NADLEŚNICZOWIE pewnym orężem jakim jest tak zwany ,,INSTRUMENT PRAWNY,,  o nazwie ,, odstrzał redukcyjny,, lub ,,odstrzał zastępczy,, !!!

A TO JEST PO PROSTU  WYROK ŚMIERCI NA ZWIERZYNĘ ( jelenie,sarny,dziki) według ,,widzi-mi-się,, nadleśniczego, który akurat może mieć... URAZ DO MYŚLIWYCH NA SWOIM TERENIE!!!

A takich ,,URAZOWYCH,, nadleśniczych a nawet byłych nadleśniczych to ja osobiście znam wielu, więc JEST TO PRAWDOPODOBNE że zaczyna się niniejszym  KONFLIKT NA DRODZE NADLEŚNICTWO-MYŚLIWI PZŁ !!!
Przypomnę tylko,że owa RZEŹ ZWIERZYNY ( co według mnie jest GŁUPOTĄ, gdyż można ten problem rozwiązać inaczej jak np; poprzez... KASĘ kół łowieckich i partycypowania ich w KOSZTACH OCHRONY LASÓW PRZED ZWIERZYNĄ, jeśli chcą jej mieć więcej w obwodzie !!!)
- ma jakoby ,,zdyscyplinować myśliwych kół łowieckich do 100% realizacji zakładanych planów odstrzałów !!!

6/ Uczestnicy konferencji zaproponowali ...PRZEDŁUŻENIE CZASU POLOWAŃ NA JELENIE ŁANIE,BYKI I CIELĘTA DANIELI od kolejnych sezonów łowieckich, gdyż bez tego ich ,,mięsnego postulatu,, - koła łowieckie nie dadzą  sobie rady POWYSTRZELAĆ  owe gatunki!!!

Panowie !!! ZNAM RECEPTĘ NA WASZ IDIOTYZM ... tj; udokumentowanie chociażby poprzez kilka filmów dla polskiego społeczeństwa czy też artykułów prasowych,internetowych - a obrazujących PATROSZENIE PO ODSTRZALE CIĘŻARNYCH JELENI ŁAŃ ZIMĄ (GRUDZIEŃ,STYCZEŃ...a może chcecie i do końca lutego do nich strzelać???! ) A SZCZEGÓLNIE ...JAK SIĘ ZACHOWUJE W TYM CZASIE
PRZEZ KILKA MINUT ŻYWY JESZCZE PŁÓD WYJĘTY Z ŁANI ...NIE NARODZONEGO CIELACZKA !!!
  
I na to też jest BARDZO PROSTE PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE, aby ograniczyć LICZBĘ JELENI W LASACH !!!!!!!!!!!!
A wiecie jakie to rozwiązanie ???!

JEST TO WPROWADZENIE ZAKAZU ODSTRZAŁU .....JELENI BYKÓW LUB BARDZO POWAŻNE ICH OGRANICZENIE DO MINIMUM ...W CZASIE KAŻDEGO  RYKOWISKA np:OD WRZEŚNIA 2014 ROKU DO ODWOŁANIA (!!!!!!!), a zamiast tego OD WRZEŚNIA  wprowadzenie SELEKCJI OSOBNICZEJ (!!!!!!!) POŚRÓD JELENI ŁAŃ JEŚLI INWENTARYZACJA WYKONANA ZOSTAŁA UCZCIWIE (!!!!!) I WYKAŻE ICH ZNACZNY NADMIAR (  tylko selekcyjne :stare,chore itp) - A POZYTYWNE EFEKTY TEGO W 100% ZAUWAŻYMY JUŻ PO KILKU SEZONACH  ŁOWIECKICH !!!

W tym PILNYM WYDŁUŻENIU  CZASU POLOWAŃ przez ową komisję wnioskującą ,co AKCEPTOWAŁ już Jan Szramka - jest szczególna  PERFIDIA,OKŁAMYWANIE SAMYCH SIEBIE !!!

 Z jednej strony ,,TOWARZYSTWO,, jest jakoby ,,BARDZO,,  zatroskane o stan jakości lasów w Polsce ( ...co jest zrozumiałe!), a z drugiej strony ...TO ZAPEWNE ZAJADLI PRZECIWNICY ZAKAZU ODSTRZAŁU TYCH JELENI BYKÓW W CZASIE RYKOWISKA , bo przecież to ,,takie wyjątkowe łowy,, a i trofeum ciekawe na prywatną ścianę z OHZ można przywieźć ...!!

Oczywiście do tego dochodzą inne KONTR argumenty jak np : dochodowe polowania dewizowe...wpływy za nie do kas nadleśnictw i kół łowieckich itd.itp !

A przecież jeśli ktoś tak na serio KOCHA ŁOWIECTWO - to nie koniecznie MUSI POLOWAĆ I OD RAZU ...pif - paf !!!

Znam naprawdę wielu myśliwych PZŁ, z którymi rozmawiałem osobiście na temat PROPOZYCJI ...ZAKAZU ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW PODCZAS RYKOWISKA i oni to przyjęliby W TAKIEJ SYTUACJI  ze zrozumieniem!!!

Kilku żartując  odpowiadało na to wyjątkowo dosadnie ...,,JA TEŻ NIE CHCIAŁBYM ABY MI PRZESZKADZANO W SYPIALNI PODCZAS MOJEGO ...RYKOWISKA,, !!!

7/ Oczywiście wnioski owej komisji ,,HODOWLANEJ,, uznają za PILNE zweryfikowanie wieloletnich planów łowiecko-hodowlanych (...nad którymi nomen omen PRAWDZIWI PROFESJONALIŚCI siedzą TYGODNIAMI, aby je UCZCIWIE SPORZĄDZIĆ!!!) a także ...ZMIAN ,,KATEGORYZACJI,, OBWODÓW ŁOWIECKICH !!!
To swego rodzaju ...HIPOKRYZJA !!! Dlaczego ?????????!

Otóż sami sobie owi ,,PROFESJONALIŚCI,, zaprzeczają i udowadniają to, że chociażby owa ,,KATEGORYZACJA,, czy też ,,WIELOLETNIE PLANY,, ŁOWIECKIE to ...zwykła LIPA...NIC NIE ZNACZĄCY PAPIEREK, z którym łowczy każdego koła czy też prowadzący Ośrodek Hodowli zwierzyny LP leśniczy - może tylko uznać CZASAMI ZA ,,BEZCENNY,, ... ale w WC !!! ( Gdy zabrakło mu papieru toaletowego ....sic!!!!!!!!!!!!!!)


8/ Jest ,,COŚ,, co słusznie zauważono w czasie tej konferencji i postulowano a mianowicie KONIECZNOŚĆ WYDZIELENIA Z OGÓLNYCH KOSZTÓW OCHRONY LASU PRZED ZWIERZYNĄ - KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ,,FUNKCJONOWANIEM,, W KOMPLEKSACH LEŚNYCH GATUNKÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRAWNĄ jak np: szkody spowodowane przez żubry,niedźwiedzie,bobry ...GDYŻ W RZECZYWISTOŚCI TO SĄ KOSZTY OCHRONY PRZYRODY -  A TAK DOSŁOWNIE TO TYCH GATUNKÓW ,JAKIE PRZECIEŻ  PONOSI SKARB NASZEGO PAŃSTWA !!!

9/ Komisja Hodowlana moim zdaniem WYDAŁA JUŻ DZIŚ TEŻ WYROK ŚMIERCI NA POLSKIE ŁOSIE, których liczba jest ich zdaniem tak duża, że aż zagraża to trwałości lasów w Polsce - stąd też wnioskują do DGLP (...dyr.Szramka to już ZAAKCEPTOWAŁ W DNIU 08.11.2013 roku!!!) i Ministra Środowiska o podjęcie ,,PILNYCH DZIAŁAŃ,, W TEJ MATERII !!!

Krótko mówiąc ...ZNIESIENIE OBOWIĄZUJĄCEGO W CAŁEJ POLSCE ,,MORATORIUM,, (zakaz) odstrzału łosi i ...sztucery,amunicja w ruch !!!

A ja niedawno analizowałem AKTUALNĄ I TE WSZYSTKIE SPRZED LAT INWENTARYZACJE ŁOSI NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE i doszedłem do szybkiego wniosku,że to nic innego niż : BZDURY DO KWADRATU !!!
PIC NA WODĘ ...FOTOMONTAŻ !!! Jak mawiają myśliwi ...polujący na kaczki!!! :)

Otóż z opublikowanych inwentaryzacji na stronie RDLP Lublin jasno wynika UWZGLĘDNIAJĄC WCZEŚNIEJSZE INWENTARYZACJE I ILOŚĆ TAMTEJSZYCH ŁOSI Z TYMI INWENTARYZACJAMI OSTATNIMI,ŻE ...WRĘCZ KAŻDA SAMICA ŁOSIA (zwana ŁOSZĄ!!!) TYM RAZEM WYDAJE NA ŚWIAT W RDLP LUBLIN PO KILKA (3,4,...a może 5 ??? sic!!!!!!!!!!!!!!!) MŁODYCH ŁOSZAKÓW W JEDNYM ROKU!!!

No bo jak  RACJONALNIE WYJAŚNIĆ ...SKĄD NAGLE TAM SIĘ WZIĘŁO AŻ TYLE  ŁOSI, SKORO WCZEŚNIEJ BYŁO ICH TAK MAŁO ??!

Na pewno nie jest to wpływ ,,DOBROBYTU,, W POLSKICH LASACH CZY UNII EUROPEJSKIEJ ...A ZŁA INWENTARYZACJA WYKONYWANA ALBO W TRAKCIE OSTATNICH LAT ALBO TERAZ !!!!
Za to KTOŚ ponosi odpowiedzialność ...ALE NIKT WINNYCH NA 100% NIE ZNAJDZIE !!!!!!!!!!!!!!!!!
WINNYM MUSI BYĆ ŁOŚ ...WIĘC WYROK ,,KULA W ŁEB,, już zapadł we wnioskach owej komisji hodowlanej LP - tak zatroskanej o ,,zagrożone ekosystemy leśne,, !!!!

10/ Zawnioskowano również o ZMIANĘ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA ŁOWISK I PROWADZENIA GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ !
Owa komisja wnioskuje, aby OGRANICZYĆ DOKARMIANIE W ŁOWISKACH KARMĄ POCHODZENIA ROLNICZEGO A PROMOWAĆ NATURALNE SPOSOBY (...)!
Zawnioskowano (...co ZAAKCEPTOWAŁ Jan Szramka z-ca dyrektora generalnego LP w dniu 08.11.2013 roku!!!) aby dokarmiać zwierzynę karmą pochodzenia rolniczego WYŁĄCZNIE GDY JEST DUŻA POKRYWA ŚNIEGU LUB TEŻ POWAŻNE SZKODY ŁOWIECKIE W POLACH ...
A ja mam pytanie :
DO JAKIEGO BIURA METEO MIELIBY W TAKICH SYTUACJACH ZGŁASZAĆ SIĘ MYŚLIWI PZŁ, KTÓRZY COROCZNIE W ROCZNYM PLANIE ŁOWIECKIM SĄ ZMUSZANI PRZECIEŻ  ZAPLANOWAĆ SOBIE ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP OWEJ KARMY ,,POCHODZENIA ROLNICZEGO w kosztach zagospodarowania obwodu ,, ...CELEM UZYSKANIA WIARYGODNYCH INFORMACJI CZY W DANYM ROKU  BĘDZIE DUŻY ŚNIEG ZIMĄ, SKORO ÓW PLAN ROBIĄ W MARCU KAŻDEGO ROKU ???!

CZY OWE ZIMOWE ,,BIURO - METEO,,PONOSIŁOBY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KOŁA ŁOWIECKIEGO ZA BŁĘDNE PROGNOZY  METO SKUTKUJĄCE ...BRAKIEM ZAPLANOWANYCH ŚRODKÓW A CO ZA TYM IDZIE I  KARMY ,,POCHODZENIA ROLNICZEGO,,GDYŻ ŚNIEGU MIAŁO NIE BYĆ... A SPADŁO JEDEN METR ???! (sic!!!!!!!!!!!!!)

Panowie !!!
TEN WNIOSEK TO BZDURA WIELKOŚCI SZCZYTÓW HIMALAJÓW, a dowodząca tego, iż albo NIE MACIE ZIELONEGO POJĘCIA PRAKTYCZNEGO W TEJ KWESTII DOKARMIANIA OWĄ ,,KARMĄ POCHODZENIA ROLNICZEGO,,ZWIERZYNY ŁOWNEJ albo...mieliście chwilę słabości wobec POTRZEB KILKU MIĘSIARZY KTÓRYM JAK WIDZĘ CHCE SIĘ INTENSYWNIE POPOLOWAĆ ZNOWU  NA ŁOSIE CZY NAWET CIĘŻARNE JELENIE ŁANIE W STYCZNIU/LUTYM !!!

Podam konkretny przykład NA WASZ IDIOTYZM (...AKCEPTOWANY zresztą przez Jana Szramkę - i to z-cę dyrektora generalnego LP w dniu 08.11.2013 roku!!!)

Koło łowieckie w którym poluję od ponad 25 lat DZIERŻAWI Z TYCH SAMYCH  LASÓW PAŃSTWOWYCH JEDEN OBWÓD LEŚNY !!!!
PRZYPOMINAM że o gospodarce łowieckiej na TAKIM OBWODZIE I BARDZO SŁUSZNIE DECYDUJE  NADLEŚNICZY !!!!

Myśliwi mojego koła łowieckiego NIE ZROBIĄ NICZEGO BEZ WIEDZY I WCZEŚNIEJSZEGO UZGODNIENIA W NADLEŚNICTWIE (LEŚNICTWACH!) - JAKICHKOLWIEK  PRAC GOSPODARCZYCH W ŁOWISKACH NA TYM OBWODZIE LEŚNYCH !!!!
TO DOTYCZY RÓWNIEŻ WYWOŻENIA KARMY DLA ZWIERZYNY ,,POCHODZENIA ROLNICZEGO,, (kupujemy : marchew, buraki cukrowe,ziemniaki itp)

Nad wszystkim czuwa Zarząd Koła no a o roli Łowczego nie muszę tu PRAKTYKÓW zbytnio przekonywać !
MOJE KOŁO ŁOWIECKIE MA ZAKUPIONE PRYWATNIE, ORAZ JEST W TRAKCIE ZAKUPÓW GRUNTÓW ROLNYCH POŁOŻONYCH W ENKLAWACH KOMPLEKSÓW LEŚNYCH TAKŻE  LASÓW PAŃSTWOWYCH ...PRAWIE 200 HEKTARÓW ZIEMI !!!
słownie: dwieście hektarów... !!!

Już nie musimy kupować karmy ,,pochodzenia rolniczego,, BO JĄ PRODUKUJEMY SAMI i to aktualnie już nie tylko na potrzeby ,,NASZEJ ZWIERZYNY,, O KTÓRĄ SIĘ TROSZCZYMY, ale i ...sprzedajemy dziesiątki ton innym !!!
WSPÓŁPRACA KOŁA ŁOWIECKIEGO Z NADLEŚNICTWEM GDZIE JEST ÓW OBWÓD ŁOWIECKI-POLNY BYŁA...JEST... I NA PEWNO ZAWSZE BĘDZIE NA GRANICY BARDZO DOBRY - WZOROWA !!!
A dlaczego ???!

BO TUTAJ LUDZIE MAJĄ NALEŻYCIE POUKŁADANE W GŁOWACH i z tego co wiem, nie należą do jakichkolwiek durnych komisji wnioskujących ...

Do tego w trosce o ŻER NATURALNY zwierzyny ...koło łowieckie WŁASNYM SPRZĘTEM, KTÓRY NOWY SOBIE KUPILIŚMY - wykasza łąki śródleśne latem każdego roku od lat, aby zwierzyna jesienią i zimą nawet pod śniegiem miała świeżą trawę !!!

Żeby było jeszcze ,,śmieszniej,, dla co niektórych ,,PROFESJONALISTÓW,, dodam, że - myśliwi mojego koła, którego nazwy nie powinienem reklamować W RAMACH PRAC GOSPODARCZYCH GRODZĄ ALBO REMONTUJĄ POD OKIEM I NADZOREM  LEŚNIKÓW ...UPRAWY LEŚNE LASÓW PAŃSTWOWYCH, PARTYCYPUJĄC DOBROWOLNIE A NIE POD PRZYMUSEM (!!!!!) W TAKI OTO SPOSÓB W KOSZTACH I TO OGROMNYCH JAKIE LASY PAŃSTWOWE SĄ ZMUSZONE POPRZEZ GŁUPIE LUB NIEDOSKONAŁE PRZEPISY ...PONOSIĆ SAME !!!!!

Nie jest żadnym szokiem fakt ...zakupu siatki grodzeniowej z funduszy naszego koła łowieckiego DLA NADLEŚNICTWA, gdzie dzierżawimy od ponad 50 lat ten obwód leśny, czy też dla rolników prywatnych na ich polach !!!

TEGO TYPU ,,OWOCE PRAC GOSPODARCZYCH,, TO WYNIK PROFESJONALIZMU, PRZEWIDYWALNOŚCI I KONSEKWENCJI OSÓB KTÓRE KIEDYŚ I OBECNIE ZASIADAŁY W ZARZĄDZIE KOŁA CZY TEŻ NA STANOWISKU NADLEŚNICZEGO NA PRZESTRZENI LAT  W TYM NADLEŚNICTWIE !!!

 Dodam,że jest to NADLEŚNICTWO POLANÓW (w RDLP SZCZECINEK...gdzie jak sami widziecie nie wszystko jest do d...!!!)

Aby TO POJĄĆ proponuję aby owa komisja hodowlana PILNIE przeszła na wegetarianizm I...odżywiała się oczywiście wraz z rodzinami i z z-cą dyr.generalnego LP Janem Szramką - JEDYNIE ŚWIEŻYMI LIŚĆMI W LESIE, ŻOŁĘDZIAMI,BUCZYNĄ,SZYSZKAMI LUB PĘDAMI KRZEWÓW I DRZEW LEŚNYCH a koniecznie unikała JAKOBY DLA SWOJEGO ,,DOBRA,, ...karmy ,,POCHODZENIA ROLNICZEGO,, ( ziemniaki, marchew, kapusta,buraczki....)!!!
Jestem w 100% pewien,że OTRZEŹWIENIE UMYSŁU przyszłoby im ...WCZEŚNIEJ NIŻ SAMI SĄDZĄ !!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

Nie muszę przypominać,że POLSKA ZWIERZYNA I POLSCY LEŚNICY ...mają swój rozum i swój instynkt, który podpowiada im jak się należy zachować a w tym CZYM KIEROWAĆ, ABY MIEĆ PEŁEN ŻOŁĄDEK WARTOŚCIOWEGO POŻYWIENIA !!!!!!!!!!!!!

A co do TEMATU DOKARMIANIA ZWIERZYNY bez względu na jej gatunek,aby nie być uznanym za ZŁOŚLIWEGO polecam szanownej komisji chociażby aktualny  Nr 11/2013 ,,ŁOWCA POLSKIEGO,, gdzie na stronie 59 (...w górnym prawym rogu!) widnieje archiwalna informacja NADLEŚNICZEGO STANISŁAWA CENKIER o dokarmianiu tylko BAŻANTÓW w pewnym majątku Poręba koło Pszczyny, gdzie co sezon do odstrzału przeznaczano ...minimum 2.500 kogutów !!!

(cytat) ,, Wyrywkowo, np; stwierdzono,że w roku 1913 zużyto 90 ctn pszenicy, 550 ctn.jęczmienia, 60 ctn.kukurydzy, 30 ctn.ryżu, 10 ctn.jagieł,  3 ctn. konopi, 50 ctn. sucharów baz. 30 ctn. buraków, 100 ctn. ziemniaków, i 18 000 sztuk jaj kurzych,,

A przy tym jako leśnicy nie możemy nigdy zapominać,że MNOGOŚĆ RÓŻNEGO POŻYWIENIA ALE WYKŁADANEGO WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU POD OKIEM PRZEWIDYWALNYCH I ODPOWIEDZIALNYCH PROFESJONALISTÓW - to także MNOGOŚĆ RÓŻNEGO RODZAJU PTACTWA !!!


Na zakończenie tego postu PODAM AUTENTYCZNĄ HISTORIĘ związaną z ...DYPLOMACJĄ I ŁOWAMI, której jak uważam BRAKUJE DZIŚ WIELU OSOBOM W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!

UKRAIŃSCY NACJONALIŚCI zamordowali w zamachu 15 czerwca 1934 roku POLSKIEGO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bronisława PIERACKIEGO !
W bramie kamienicy przy ulicy Foksal w Warszawie...
NASZEGO POLSKIEGO MINISTRA ZASTRZELIŁ UKRAINIEC Hryborij Maciejka a ZLECENIODAWCĄ TEGO MORDU BYLI INNI UKRAIŃCY ; Stepan Bandera i  Mykoła Łebed, którzy zostali skazani na karę śmierci zamienioną im na dożywocie...
Łebed po zamachu UCIEKŁ DO GDAŃSKA I WSIADŁ NA STATEK DO SZCZECINA...
Wiecie KTO POMÓGŁ POLAKOM ŚCIĄGNĄĆ TEGO UKRAIŃSKIEGO MORDERCĘ PONOWNIE DO POLSKI ???!

OGROMNĄ ROLĘ ODEGRAŁA W TYM ...DYPLOMACJA I ŁOWY !!!

Polakom POPRZEZ SWĄ NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ  POMÓGŁ ...myśliwy, który często polował także i w Polsce np; z Prezydentem RP Mościckim a był nim - sam HERMAN GORING !!!
Wydał polecenie ówczesnemu szefowi SS Himmlerowi, któremu podlegało Gestapo aby PILNIE ARESZTOWAĆ NA TERENIE NIEMIEC owego zabójcę polskiego ministra w Warszawie i tym oto sposobem UKRAIŃSKI BANDYTA stanął w Polsce przed sądem !!!
Co ciekawe burzyli się przed wydaniem Polakom Lebieda niemieccy wojskowi, gdyż jak się okazało ...był on także i ich agentem !

Ale ...DYPLOMACJA I ŁOWY zwyciężyły dla dobra Polski !!!

DLACZEGO WIĘC TERAZ MAMY TAKI BRAK ,,DYPLOMACJI,, W LASACH PAŃSTWOWYCH GDY CHODZI O INTERES ZWIERZĄT ...łosi,jeleni,danieli ??!

BO TU INTERES MA KRETYŃSKIE ,,LOBBY ŁOWIECKIE,, I ŻĄDZA ZABIJANIA A NAWET JAK WIDZICIE  GŁODZENIA POLSKIEJ ZWIERZYNY ...POD PŁASZCZYKIEM  JAKOBY ,,TROSKI O ZACHOWANIE EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH,, !!!

No koń by się uśmiał....aczkolwiek jak sami widzicie POLSKIM ŁOSIOM,JELENIOM CZY DANIELOM do śmiechu może niebawem nie być !!!

Piszę jak na serio jest ...w OBECNYCH Lasach Państwowych RP  !!!


Krzysztof Kowalczyk

czwartek, 21 listopada 2013

BEREZA... KARno-TUSKA!!!BEREZA... KARno - TUSKA !!!


21 listopada 2013 roku


Przeciętny Polak obserwujący ,,ZMIANY,,  zapowiadane przez Tuska tj; premiera RP a szczególnie w ramach walki z nudą słuchający wiadomości medialnych z łatwością zauważa pewną PRAWIDŁOWOŚĆ utożsamianą z obecną ,,elitą,, (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) rządzącą tj; ...ZŁODZIEJ ZŁODZIEJA ZŁODZIEJEM POGANIA !!!

Non stop podobnie jak zadłużenie Polski ...ROŚNIE DZIENNA LICZBA ZŁODZIEI ZWIĄZANYCH Z PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ a zatrzymywanych przez spec służby ( CBA,ABW) w związku z ...KORUPCJĄ W URZĘDACH !

Liczba zatrzymanych a związanych z braniem w łapę w ustawianych przetargach rośnie lawinowo i jak tak będzie dalej to Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie ZMUSZONE ROZMIAREM I ILOŚCIĄ SKORUMPOWANYCH OSÓB ...jeździć w trakcie zatrzymań AUTOBUSEM !!!
Tylko w nim można to chciwe towarzystwo POPAKOWAĆ ...

No i tak jak to niedawno sugerowałem zobaczycie ,że będzie potrzebna swego rodzaju SPECYFICZNA ,,OSTOJA,, DLA TYCH KOMBINATORÓW coś na wzór Berezy Kartuskiej którą można ochrzcić np ; jako BEREZA KARNO-TUSKA i od razu będzie wszystkim wiadomo KTO TAM SIEDZI A Z KIM BYŁ ZWIĄZANY !!! (sic!!!!!!!!!!!!)

Środki na dofinansowanie może w tej kwestii załatwić Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, któremu WCZORAJ ku nie tylko mojej uciesze  nie udało się zostać namaszczonym przez Tuska na ....MINISTRA ŚRODOWISKA!

Warto tu dodać,że Gawłowski już załatwił sobie wcześniej  specjalne odznaczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości ZA ZASŁUGI DLA SŁUŻBY PENITENCJARNEJ ...a więc coś jest na rzeczy !

JAKBY CO ,,POKOIK,, albo jakąś ,,CELĘ,, mógłby mieć ze zniżką , z rabacikiem ...JAKBY CO , gdyż jakimś DZIWNYM PRZYPADKIEM również wczoraj 20 listopada 2013 roku byłem przesłuchiwany jako świadek na polecenie Prokuratury w Łodzi w sprawie dotyczącej tegoż samego Stanisława Gawłowskiego ( ,,akcja - PLAGIACIK,,)
Zeznałem min; że około dwa miesiące po moim zawiadomieniu - W TEJ SAMEJ SPRAWIE ,,PLAGIATU,, zawiadomienie do prokuratury w Szczecinie złożyli dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwość!

Ale ciekawym jest iż to Gawłowski w radio już dawno PUBLICZNIE oświadczył bardzo często OGŁUPIANEMU NARODOWI ,że ...sprawa ta jest już dawno umorzona ! BARDZO TO WSZYSTKO CIEKAWE...czyżby organa prokuratury uzyskały z NFOŚiGW gdzie ,,rządzi,,Gawłowski jakieś środki finansowe np; na ocieplenie WSZYSTKICH budynków prokuratur w Łodzi w ramach unijnego dofinansowania ...,, ARESZT  A ŚRODOWISKO,, ??! (sic!!!!!!!!!!!!!!)

Jak już widzicie nie tylko KUPCZENIE POSADKAMI w Platformie Obywatelskiej jest już  na porządku dziennym ale i ŁAPÓWKI czego dowodem są ogromne afery w Ministerstwie Transportu, Cyfryzacji czy nawet SPRAW ZAGRANICZNYCH !

PO to już partyjka ZUŻYTA WŁADZĄ, gdzie towarzystwo nieźle się bawi naszym publicznym kosztem...
A co do KUPCZENIA....

Śmierdząca atmosfera robi się także w Lasach Państwowych gdyż z BARDZO DOBRZE POINFORMOWANYCH ŹRÓDEŁ wiem,że pod lupą spec służb w RP są od dawna ...PRZETARGI W LASACH PAŃSTWOWYCH, gdzie dosłownie rozpływają się MILIONY ZŁOTYCH !!!
Nie tylko na budowę czy też remont dróg leśnych - o czym pisałem wczoraj a sprawa ta CUCHNIE Z DALEKA min; również dlatego,że KOLESIE TAKIM EXPRESEM ZACIERAJĄ LEŚNE ŚLADY SWYCH ,,SUKCESÓW,, ...nie tylko zawodowych !!!
 Będę niebawem o tym BARDZO DUŻO PUBLIKOWAŁ DOKUMENTÓW ...

A propos tej kwestii inwestycji drogowych w LP :
OKAZUJE SIĘ,ŻE ZWYKŁY,SZARY CZŁOWIEK którego zwolniono z pracy za jakoby ,,brak zaufania,, w Nadleśnictwie Warcino ...UTARŁ WSZYSTKIM NOSA I SWĄ KONSEKWENCJĄ UDOWODNIŁ,ŻE NADLEŚNICTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH ,KTÓRE WYKONUJĄ NOWĄ NAWIERZCHNIĘ DRÓG LEŚNYCH JEDYNIE NA PODSTAWIE ,,ZGŁOSZENIA,, ROBÓT DO STAROSTWA A NIE ,,POZWOLENIA NA BUDOWĘ,, ...CZYNIĄ TO Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA W POLSCE !!!

Zapytał GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO RP będąc wcześniej zasypywany KRETYŃSKIMI ODPOWIEDZIAMI NIEKOMPETENTNYCH URZĘDNIKÓW NA TERENIE RDLP SZCZECINEK akurat w tej sprawie i uzyskał odpowiedź ...POTWIERDZAJĄCĄ JEGO A NIE LASÓW PAŃSTWOWYCH SUGESTIE !!!

Z BARDZO DOBRZE POINFORMOWANEGO ŹRÓDŁA WIEM RÓWNIEŻ, ŻE DOPIERO PO TEJ KRECIEJ ROBOCIE ÓW CZŁOWIEKA ZWOLNIONEGO Z PRACY W NADLEŚNICTWIE WARCINO ...DYREKCJA GENERALNA LP W WARSZAWIE ,,OTWORZYŁA OCZY,, WSZYSTKIM W TERENIE - ,,przypominając,, dyrektorom i nadleśniczym oraz inspekcji LP, iż ...JUŻ NIE WYSTARCZY OKAZAĆ KONTROLUJĄCYM DLA PRZYKŁADU W NADLEŚNICTWIE WARCINO(RDLP SZCZECINEK) JEDYNIE ZGŁOSZENIE ROBÓT DO STAROSTWA A OBOWIĄZKOWO ,,POZWOLENIE NA BUDOWĘ,, gdy się robi drogi leśne np:p.poż!!!!!!

Wiem,że jest złożony wniosek o ściganie wielu decyzji pewnego nadleśniczego w RDLP Szczecinek, który...od lat NIELEGALNIE W TEN SPOSÓB ŁAMIĄC PRZEPISY PRAWA ...buduje SOBIE drogi leśne !

CZY NADZÓR BUDOWLANY POLECI ...ROZBIERAĆ DROGI LEŚNE jako nielegalnie zbudowane , gdyż były na nie  tylko ,, zgłoszenia,, a nie ,,pozwolenie na budowę,, A MOŻE OD KAŻDEJ DROGI NADLEŚNICZY BĘDZIE MUSIAŁ ZAPŁACIĆ PRYWATNIE BARDZO POKAŹNE KARY ...poczekamy,zobaczymy !!!!
Poczytacie o tym NIEBAWEM tu na www.pigipedia.blogspot.com !

PO TYM WSZYSTKIM NAWET STAROSTA SŁUPSKI JUŻ SKULIŁ USZY PO SOBIE I TAKŻE PRZYZNAŁ OSTATNIO RACJĘ PEWNEJ OSOBIE - DOPIERO OCZYWIŚCIE PO SKARDZE I INTERWENCJI WOJEWODY POMORSKIEGO i ..już wnosi sprzeciw DO KAŻDEGO ZGŁOSZENIA jakie nadleśnictwa mu ,,PODKŁADAJĄ,, idąc na skróty przy budowach dróg leśnych  z bardzo prostego względu !

Chodzi mi np: o jego DECYZJĘ SA1-201-13/2013  z dnia 19 sierpnia 2013 roku WNOSZĄCĄ SPRZECIW DO ,,ZGŁOSZENIA,, PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ  W NADLEŚNICTWIE WARCINO ...GDZIE WYMAGANE JEST UZYSKANIE POZWOLENIE NA BUDOWĘ !!!

Otóż na stronie internetowej znajduje się już OPINIA PRAWNA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO , KTÓRA POTWIERDZA NASZE LEŚNE ZARZUTY WOBEC NIEKOMPETENTNYCH NADLEŚNICZYCH !!!!

I TO JUŻ WARTO ZAPAMIĘTAĆ : otóż = WYKONANIE PRZY UŻYCIU WYROBÓW BUDOWLANYCH - NOWEJ POWIERZCHNI DROGI O WIĘKSZEJ TWARDOŚCI, MAJĄCEJ CHARAKTER NIEPODZIELNY I TRWAŁY , NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ...BUDOWĘ NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJĄCEGO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ !!!!!!!!

Czy to jest już jasne ...Panie zastępco dyrektora generalnego LP (Jan S...), który JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOTYCHCZASOWY ,,BURDEL,, W LASACH PAŃSTWOWYCH DLA PRZYKŁADU W TEJ MATERII ???!
Opinia prawna Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest bardzo jasna ...

A JAK TO JEST W PRAKTYCE W LASACH PAŃSTWOWYCH ???!
Wiem na 100% ...że w bardzo wielu przypadkach LASY PAŃSTWOWE NARUSZYŁY OBOWIĄZUJĄCE PRAWO i inwestycje drogowe realizowały zaledwie na podstawie ,,ZGŁOSZEŃ,, do starostwa a to jest ....LIPA !!!
Tak jest np.w Nadleśnictwie Sławno w przypadku inwestycji Leśnictwa Łętowo...której zdjęcia zamieściłem w poprzednim poście!
JUŻ TO SPRAWDZILIŚMY więc ...BĘDĄ JAJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A ja je gwarantuję ...............(sic!!!!!!!!!!!!)

A CO Z KONTROLĄ W TEJ MATERII INSPEKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH ???!
CZY ZNOWU KAZANO JEJ JAK ZWYKLE w trudnych sprawach (!!!!) ...uznać,że białe to ŻÓŁTE a czarne to NIEBIESKIE, bo tak sobie jakiś ,,PROFESJONALISTA,, ubzdurał ??!  

DROGI LEŚNE POWSTAŁE JEDYNIE  W WYNIKU PORUSZANIA SIĘ LUDZI LUB POJAZDÓW PO GRUNCIE - NIE MOŻNA ZDANIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO ...KLASYFIKOWAĆ JAKO OBIEKTU BUDOWLANEGO !!!
O tym też warto pamiętać ...NAGINAJĄC PRAWO W SWOJĄ STRONĘ panowie nadleśniczowie ! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

Najbliższy czas okaże JAK GŁĘBOKO KILKU PRZYKŁADOWYCH NADLEŚNICZYCH ...,,umoczyło,, w tej materii !

Mając przecież ..obsługę prawną do dyspozycji !!!
CZYŻBY PGL LP ZATRUDNIAŁY SAMYCH BARANÓW ??????????!
Aż mnie ,,świerzbi,, wymienić JEDNEGO Z NICH z nosem jak wałek drewna zżarty przez korniki.... (sic!!!!)

Na zakończenie teraz  COŚ innego o ,,umoczeniu,, ale z beczki  KONKURSOWEJ  na terenie RDLP Szczecinek !
Otóż W TRAKCIE SŁYNNYCH JUŻ NIE TYLKO W POLSCE ,,KONKURSÓW,, NA STANOWISKA KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ  RDLP SZCZECINEK ...OFICJALNIE ZAPYTAŁEM DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH PANA ADAMA WASIAK  CZY NADLEŚNICZYM W BORNYM SULINOWIE (RDLP SZCZECINEK) ZOSTANIE NIEJAKI ...MARCIN MIECZKOWSKI ??!


ODPOWIEDZI OFICJALNEJ JESZCZE NIE MAM ALE...WCZORAJ TO JEST 20 LISTOPADA 2013 ROKU NIEJAKI SŁAWOMIR CICHOŃ DYREKTOR RDLP SZCZECINEK ,,UROCZYŚCIE,, W OBECNOŚCI OGŁUPIANEJ ZAŁOGI TEGO NADLEŚNICTWA WRĘCZYŁ POWOŁANIE  NA TO STANOWISKO W NADLEŚNICTWIE BORNE SULINOWO....MARCINOWI MIECZKOWSKIEMU !!!

I PO CO TEN MEGA - CYRK ,,KONKURSOWYCH IDIOTÓW,, ...jeśli PO-LITYCZNE klocki są wcześniej PO-układane ?????! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

DAJĘ WAM SŁOWO,że nie jestem jasnowidzem !
Ale...w 100% trafnie PYTAJĄC O TO PRZED OGŁOSZENIEM WYNIKÓW OWYCH ŚCIEMA-KONKURSÓW wytypowałem osobiście już wielu LEŚNYCH - CWANIAKÓW o czym możecie sobie poczytać w historii mojego pierwszego bloga (PO)lesie ... bo jak tak dalej pójdzie to na serio będzie już po lasach państwowych...

MIERNY....BIERNY...ALE  WIERNY... PO !!!!!!!!!!!!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


TAK WYGLĄDAJĄ W PEŁNEJ KRASIE ,,CHORE PO-LITYCZNE LASY PAŃSTWOWE,,,...........

Pozostaje wierzyć,że ów ,,PO-litycznie SPRAWDZONY SYSTEM,, LASACH PAŃSTWOWYCH ...już niebawem trafi szlag - OCZYWIŚCIE WRAZ Z KONKURSOWYMI !!!


Piszę jak jest...Krzysztof Kowalczyk

środa, 20 listopada 2013

CHORE LASY PAŃSTWOWE… I KRĘTACKIE ZACIERANIE ŚLADÓW KOMBINATORSTWA! Część XIX.CHORE LASY PAŃSTWOWE… I KRĘTACKIE ZACIERANIE  ŚLADÓW KOMBINATORSTWA! Część XIX.


20 listopada 2013 roku

W dniu 17 listopada b.r. napisałem o sprawie dotyczącej EXPRESOWEGO zacierania dowodów jednoznacznie świadczących o wyjątkowo dziwnej inwestycji drogowej w Nadleśnictwie Sławno
/RDLP Szczecinek/, gdzie ZA PRZYZWOLENIEM KIEROWNICTWA TEJ JEDNOSTKI LASÓW PAŃSTWOWYCH do lasu leśnictwa Łętowo było dowiezione setki ton urobku pochodzącego… z kopania stawów rybnych!
Ten BYLE JAKI MATERIAŁ ( zwykłe błoto i bagienko! miał być jakoby pełnowartościowy do wykonania tej inwestycji…
I WSZYSTKO BYŁOBY ZAPEWNE OK…GDYBY NIE ,,PIGIPEDIA,, I TEKST JAKI POJAWIŁ SIĘ W TEJ SPRAWIE!
 Z chwilą upublicznienia faktów  NAGLE W OSTATNICH DNIACH  … ,,TREFNY,, MATERIAŁ ZNIKNĄŁ !
CZYŻBY ,,LEŚNE U.F.O.,,…??! (Sic!!!!!!!!!!!)
Należy tu dodać, że Lasy Państwowe Nadleśnictwa Sławno wydają na inwestycje drogowe w lesie SETKI TYSIĘCY ZŁOTYCH Z PIENIĘDZY SKARBU PAŃSTWA ale co powinno być warunkiem – przy uczciwie wykonanej pracy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zastosowaniem materiałów o jakości zgodnej z warunkami jakie nadleśnictwo postawiło w swojej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót !!!
GDZIE BYŁO KIEROWNICTWO TEGO NADLEŚNICTWA I NADZÓR…skoro w §11 umowy na wykonanie tego zadania jest zapis o ,,UPRAWNIENIACH ,, KONKRETNEJ OSOBY (cyt) ,,przedstawicielem  zamawiającego, uprawnionym do odbioru robót i podejmowania wszystkich decyzji dotyczących budowy będzie (…) ,, - KTÓRA WEDŁUG MOJEJ WIEDZY NIGDY NIE POWINNA BYĆ UPRAWNIONA  ZA ,,PODEJMOWANIE WSZYSTKICH DECYZJI DOTYCZĄCYCH TEJ BUDOWY!
Przecież jest to LOGICZNIE rzecz biorąc …OBOWIĄZEK szefa jednostki !

Tak jak obiecałem, poniżej prezentujemy zdjęcia PORÓWNAWCZE z działania sił U.F.O. które nagle wywiozły w nieznane to co jeszcze kilka dni temu ZANIM POJAWIŁ SIĘ PIERWSZY  TEKST NA ,,PIGIPEDII,, - miało służyć jako pełnowartościowy materiał do budowy drogi!
Nim obejrzycie sobie PORÓWNAWCZE FOTKI informuje publicznie jaki jest zapis WYNIKÓW BADAŃ TEGO KRUSZYWA, które teraz tak NAGLE ZNIKNĘŁO Z LASU , a które zostało wykonane przez profesjonalne laboratorium :
(cytat) ,, DOSTARCZONA PRÓBKA W ZAKRESIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ NORMY PN-S-06102;1997 JAK DLA MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5 mm  NA PODBUDOWĘ ZASADNICZĄ (GÓRNĄ WARSTWĘ) STABILIZOWANĄ MECHANICZNIE.,,
Wyniki tych badań i tak nagłe zniknięcie tego materiału PO PUBLIKACJI  na ,,pigipedii,, W 100% POTWIERDZAJĄ  PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ KIEROWNICTWA I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA  NADZÓR TEJ INWESTYCJI że  gdyby nie ,,pigipedia,, Skarb Państwa dosłownie ,,wyrzuciłby w błoto ,,…NASZE PUBLICZNE PIENIADZE!!!
 A teraz informacja dla LEŚNYCH CWANIAKÓW: WYNIKI BADAŃ PRZEKAZAŁEM ODPOWIEDNIM ORGANOM …     

      Błoto i kamienie   jako materiał na budowę drogi………

    Stan w trakcie dowożenia materiału do lasu……
      To samo miejsce ……  i dowody  partactwa zniknęły ………

Stan na dzień 20 listopada 2013r. ……
jeszcze tylko to  WAM  CHŁOPAKI ZOSTAŁO do schowania!!!!  


 Popatrzcie sobie jak jest ...w CHORYCH LASACH PAŃSTWOWYCH !!! 

KASA...UKŁADY...KASA...UKŁADY...KOLESIE...


Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk


wtorek, 19 listopada 2013

,,WOŁODIA,, A TY POLSKI HYMN ZNAJESZ ...???!


,,WOŁODIA,, A TY POLSKI HYMN ZNAJESZ... ???!

19 listopada 2013 roku


Wiele jest osób na świecie,którzy szukają swych korzeni skąd się wywodzą ale i  są też tacy, którzy  z kolei NAGLE, aczkolwiek po latach   dowiadują się w wieku już podeszłym  że ...SĄ POLAKAMI !
Najgorsze,że czasami dotyczy to osób, które WYJĄTKOWO PRZEZ BARDZO WIELE LAT SWEGO ŻYCIA WRĘCZ PLUŁY NA RZECZPOSPOLITĄ w swych publicznych wypowiedziach, opiniach itp !
Jednym z nich jest bohater mego postu ...pewien WOŁODIA, którego normalni Polacy doskonale znają z jego zajadłych i wręcz wrogich wobec NASZEJ POLSKI ataków!

A oto AUTENTYCZNA HISTORIA JEGO RODZINY, bez której owego Wołodii nie byłoby nigdy na świecie ...

Po zajęciu POLSKIEGO Wołynia przez Armię Czerwoną pewien obywatel Rzeczpospolitej ( ŻYD) WOLF EIDELSTEIN został natychmiast wraz ze swym bratem deportowany do Kazachstanu (obóz pracy).

Kto by przypuszczał,że ta deportacja ...uratuje mu życie!
Otóż okazało się,że jego rodzina tj;ojciec,matka i siostra wraz z wieloma innymi Żydami zostali rozstrzelani przez hitlerowców, gdy ci zajęli KOSTOPOLE. Zamordowano ich w tym miasteczku...

Wolf miał DUŻO SZCZĘŚCIA w swoim życiu i to w tak okrutnych i tragicznych szczególnie dla Żydów,Polaków czasach II wojny światowej !!!

Kolejnego ,,farta,, który jak dziś możemy tylko się domyślać również uratował mu życie od katorżniczej śmierci w tym obozie pracy było to,że pewien oficer sovieckiego NKWD ...zabrał go z tej roboty do pracy w biurze !

W ZAMIAN ZA TEN GEST Wolf Eidelstein wiedząc,że ów oficer NKWD jest śmiertelnie chory - zobowiązał się i dał mu słowo,iż jeśli ten umrze to Żyd Wolf ...ZAOPIEKUJE SIĘ RODZINĄ TEGO OFICERA tj: jego żoną Aleksandrą i ich... aż PIĄTKĄ DZIECI !!!!!!!!!!!!!!

Sytuacja jak sami widzicie ekstremalnie ciekawa...i trudna!

W roku 1946 PRZEDWOJENNY OBYWATEL RZECZPOSPOLITEJ Wolf Eidelstein...otrzymał NAKAZ OPUSZCZENIA POLSKIEGO WOŁYNIA, gdyż teren ten został jak wiemy zabrany Polsce przez sovietów i przyłączony do ZSRR !
I tak jest do dziś...teraz to UKRAINA!

Wdowa po tym oficerze NKWD Aleksandra posiadała soviecki paszport i wraz z Żydem Wolfem przyjechali razem do tego samego Kostopola, gdzie jak wspomniałem Niemcy wymordowali mu bliskich...

Wolf BARDZO SIĘ MUSIAŁ ,,ZAOPIEKOWAĆ,, ALEKSANDRĄ gdyż ta w chwili przyjazdu z nim ...była w ostatnim miesiącu ciąży!!!

A NA PRZYJŚCIE NA ŚWIAT OCZEKIWAŁ WŁAŚNIE MÓJ BOHATER WOŁODIA - czyli syn Polaka żydowskiego pochodzenia i rosjanki Aleksandry, wdowie po zmarłym oficerze NKWD !

Wolf Eidelstein, a jego ojciec NA ROZKAZ WŁADZ ZSRR ...musiał opuścić dawny POLSKI WOŁYŃ !!!

WYJECHAŁ WIĘC DO POLSKI już tej w ,,nowych,, KOMUNISTYCZNYCH granicach po 1946 roku a następnie po krótkim pobycie tam WYEMIGROWAŁ DO IZRAELA!
Przez 23 lata pracował w Izraelu w pewnym koncernie chemicznym i zmarł tam w 1983 roku...

A cóż z Aleksandrą, którą miał się ,,ZAOPIEKOWAĆ,, ??!
Ta po urodzeniu ich wspólnego dziecka,które urodziła PO PRZYMUSOWYM WYJEŹDZIE Wolfa Eidelstein...wróciła do rodzinnego Kazachstanu!

Jej syn ma dziś 67 lat i jest BARDZO ZNANYM W POLSCE ...LIDEREM ROSYJSKICH NACJONALISTÓW !!!
A to dlatego,że po latach WŁADYMIR WOLFOWICZ EIDELSTEIN ...syn Polskiego Żyda - przyjął  NAZWISKO SWEJ MATKI ALEKSANDRY ...ALE Z POPRZEDNIEGO MAŁŻEŃSTWA ...ŻYRINOWSKI !!!

Bohater mego postru to ...WŁADYMIR ŻYRINOWSKI, od bardzo wielu lat znany ze swoich - ANTYPOLSKICH i ANTYSEMICKICH  komentarzy!

Dopiero niedawno Władymir Żyrinowski - PRZYZNAŁ SIĘ DO TEGO, IŻ WIE ŻE JEGO BIOLOGICZNYM OJCEM JEST OBYWATEL RZECZPOSPOLITEJ Żydowskiego pochodzenia WOLF EIDELSTEIN!

Ciekaw jestem jak w duszy taki Wołodia czuje się TAK SAM WOBEC SIEBIE wiedząc przecież o tym ,że ...PŁYNIE W NIM POLSKA KREW a on PLUŁ NA POLAKÓW I ŻYDÓW JAK TYLKO MÓGŁ !!!

A teraz PEWIEN HIT ,,pigipedii,, nie tylko dla Żyrinowskiego...Angeli Merkel obecnej KANCLERZ NIEMIEC, która nie tak dawno RÓWNIEŻ publicznie przyznała iż ma  POLSKĄ KREW I GENY po dziadku ...ale i jak domniemywam także dla Was POLAKÓW czytelników mego bloga !

Wiecie...DO CZEGO SIĘ ,,DOGRZEBAŁEM,, szperając tu i tam ???!

JEST TO 100% FAKT - I TAJNA OPINIA NA TEMAT POLAKÓW SPORZĄDZONA PRZEZ SAMEGO ...ADOLFA HITLERA !!!
 Musi taka archiwalna opinia wodza III Rzeszy za chwilę Was zaszokować jako  Polaków...

Otóż władze amerykańskie znalazły się w posiadaniu czegoś co znalazły w jednym z bunkrów we Frankfurcie tj: TAJNY MEMORIAŁ HITLERA DO HIMMLERA Z DNIA...04 MARCA 1944 ROKU !!!!!!!!!!!!!!!!!

W memoriale tym objętym klauzulą tajności Hitler omawiając kwestie narodów jakie III Rzesza już podbiła tak oto pisał O POLAKACH :

(CYTAT:) ,,POLACY SĄ NAJBARDZIEJ INTELIGENTNYM NARODEM ZE WSZYSTKICH, Z KTÓRYMI SPOTKALI SIĘ NIEMCY PODCZAS TEJ WOJNY W EUROPIE...
POLACY WEDŁUG MOJEJ OPINII, ORAZ NA PODSTAWIE OBSERWACJI I MELDUNKÓW Z GENERALNEJ GUBERNI , SĄ JEDYNYM NARODEM W EUROPIE , KTÓRY ŁĄCZY W SOBIE WYSOKĄ INTELIGENCJĘ Z NIESŁYCHANYM SPRYTEM !

JEST TO NAJZDOLNIEJSZY NARÓD W EUROPIE, PONIEWAŻ ŻYJĄC CIĄGLE W NIESŁYCHANIE TRUDNYCH WARUNKACH POLITYCZNYCH - WYROBIŁ W SOBIE WIELKI ROZSĄDEK ŻYCIOWY, NIGDZIE NIE SPOTYKANY !

NA PODSTAWIE OSTATNICH BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ REICHSRASSEN-AMT UCZENI NIEMIECCY DOSZLI DO PRZEKONANIA,ŻE POLACY POWINNI BYĆ ASYMILOWANI DO SPOŁECZNOŚCI NIEMIECKIEJ JAKO ELEMENT WARTOŚCIOWY RASOWO.
UCZENI NASI DOSZLI DO WNIOSKU,ŻE POŁĄCZENIE NIEMIECKIEJ SYSTEMATYCZNOŚCI Z POLOTEM POLAKÓW DAŁOBY DOSKONAŁE WYNIKI ,,

I co Wy na to RODACY ????????

Ja również byłem w POZYTYWNYM SZOKU czytając treść powyższej OPINII O POLAKACH ze strony samego Adolfa Hitlera....

A o tym dokumencie pisała wówczas Agencja United Press...


No i szto ty na eta Wołodia ...??! :)

Was ist jetz Angela...??!  :)

Co Wy na to POLACY ...??!  :)


Hitler napisał.... PRAWDĘ OCZYWISTĄ OD SETEK LAT !!!!!!!!!!!!!!

Bo POLACY to ...NAJBARDZIEJ INTELIGENTNY NARÓD...O NIESŁYCHANYM SPRYCIE ...NAJZDOLNIEJSZY NARÓD W EUROPIE...O WIELKIM ROZSĄDKU ŻYCIOWYM - NIGDZIE NIE SPOTYKANYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nikt z Was nie powinien w takie opinie O POLAKACH nigdy wątpić...nawet gdy pochodzą one sprzed tak wielu lat z ust faceta ze specyficznym wąsikiem, zbrodniarza jakich mało w historii ludzkości !!!

Adolf powiedział też kiedyś takie słowa, które bardzo mi wpadły do moich ,,szufladek,, w głowie ;
(cytat) ,, IM BARDZIEJ POZNAJĘ LUDZI ...TYM BARDZIEJ KOCHAM PSY,, !!!


Piszę jak jest...a nawet jak było !


Krzysztof KowalczykPS.
Kilka dni temu 11 listopada 2013 roku POLACY W WARSZAWIE SPALILI BUDKĘ WARTOWNICZĄ I OBRZUCALI PETARDAMI I KAMIENIAMI AMBASADĘ ROSJI w trakcie ...MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI w związku z 95 rocznicą odzyskania jej przez Rzeczpospolitą !

Oto co na ten temat owych zajść w Warszawie powiedział JEWGIENIJ FIODOROW - deputowany Dumy Państwowej, członek Centralnej Rady Politycznej ,,JEDNA ROSJA,, ;

(cytat) ,,MUSIMY SIĘ PRZYZWYCZAIĆ,ŻE W POLSCE RUSOFOBIA, NIENAWIŚĆ DO NAS - JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KULTURY!

OD DAWNA UWAŻAM,ŻE NAJLEPSZĄ FORMĄ ROZMOWY Z POLAKAMI JEST...BRAK JAKIEJKOLWIEK ROZMOWY!!!
JA SAM OD DAWNA ZERWAŁEM WSZELKIE KONTAKTY...,,

Ciekawe prawda ???!
W TAKIM WYDANIU ...zdecydowanie wolę tajną OPINIĘ O POLAKACH sporządzoną przez Hitlera !!!

A WY.... ???!  (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY...