czwartek, 5 listopada 2015

PAN PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA - ODPOWIEDZIAŁ MI NA MOJE UWAGI DOTYCZĄCE...WAŻNOŚCI PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ!!!

05 listopada 2015 roku


Wielokrotnie w latach 2008-2015 kierowałem zapytania i moje własne sugestie i analizy dotyczące BEZPRAWIA w mej ocenie w oparciu o fakty  do ex. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego!

NIE ODPISANO MI NIGDY...aczkolwiek dopiero tuż przed wyborami prezydenckimi Kancelaria Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - napisała mi ,,lakoniczną" informację ,że ...moje uwagi i spostrzeżenia są tam brane pod uwagę!

Nie tak dawno zwróciłem się zaś do NOWEGO PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ Pana Andrzeja Dudy z pewną korespondencją i ...bez zbędnej zwłoki udzielono mi natychmiastowej odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP Pana Dudy!!!

   

I właśnie NA TEMAT TEJ BARDZO INTERESUJĄCEJ ODPOWIEDZI  która ogromnie poszerzy Wam wiedzę , a za którą ja jestem ogromnie wdzięczny Panu Prezydentowi ...detale poniżej = ZAPRASZAM!

Pismem BBN/DZSZ.II / 0055/18(2)/15 MP z dnia 12 października 2015 roku – na polecenie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP), udzieliło mi na moje zapytane następującej odpowiedzi:


(cytat części korespondencji):

,, W poruszanej przez Pana kwestii przysięgi wojskowej  proszę o przyjęcie następującego stanowiska: 

Słowa roty przysięgi wojskowej regulowała ustawa z dnia 22 listopada 1952 roku o przysiędze wojskowej ( Dz. U. z 1952 r. nr 46, poz.310).

Przywołana ustawa została uchylona przez ustawę z dnia 17 czerwca 1988 roku o przysiędze wojskowej (Dz. U. z 1988 roku, nr 20, poz.133), a ta z kolei została uchylona przez ustawę z dnia 03 października 1992 roku o przysiędze wojskowej ( Dz. U. z 1992 roku, nr 77, poz.386),która jest obowiązującym aktem prawnym.

Mając na uwadze treść art.4 przywołanej ustawy , która stanowi: ,, Przysięgę wojskową według nowej roty złożą również żołnierze zawodowi, oraz żołnierze rezerwy powoływani do służby wojskowej” należy przyjąć,że PRZYSIĘGA ZŁOŻONA WEDŁUG KTÓREJŚ Z UPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW JEST NIEWAŻNA Z MOCY PRAWA.

Żołnierze rezerwy, którzy do tej pory nie złożyli przysięgi wg obowiązującej roty, złożą ją z chwilą powołania do odbycia ćwiczeń żołnierzy rezerwy.”

Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

KOMUNISTYCZNY ZBRODNIARZ NARODU POLSKIEGO ...90 letni generał i były Minister Spraw wewnętrznych PRL Czesław KISZCZAK  zmarł dziś śmiercią naturalną!

ZARAZ ZAPEWNE ZOSTANIE POCHOWANY Z HONORAMI ...tak oto odchodzą ,,OWOCE" i ustalenia Okrągłego Stołu, który zagwarantował BEZKARNOŚĆ wielu mordercom!!!


Wdowa po Kiszczaku dostanie od Skarbu Państwa RP.... 7.650 złotych RENTY!!!!!!

                             


A TAK ZE ZBRODNIARZEM PIŁ ALKOHOL PRZED LATY ...LECH WAŁĘSA i ADAM MICHNIK !!NIE TYLKO ...czy poznajecie te twarze?!!!