poniedziałek, 9 listopada 2015

PAN ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE...CZY DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH PAN ADAM WASIAK PRZEKAZAŁ DOWODY PRZESTĘPSTW ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH W LATACH 2008-2015?!!!PRZED CHWILĄ, ALE  JUŻ PO TEJ MOJEJ PONIŻSZEJ PUBLIKACJI  DOWIDZIAŁEM SIĘ,ŻE PROKURATURA OFICJALNIE WSZCZĘŁA ŚLEDZTWO W SPRAWIE O KTÓREJ OPISUJĘ TUTAJ - ZE WZGLĘDU NA WYRZĄDZENIE SKARBOWI PAŃSTWA ,,SZKODY ZNACZNEJ WARTOŚCI" W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN !!!

CIEKAWOSTKA:

PROKURATOR UCZYNIŁ TO WYŁACZNIE ZA SPRAWĄ MOJEGO OFICJALNEGO ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW NA SZKODĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH ...A NIE TAK JAK TO POWINNO BYĆ, ZA SPRAWĄ ZGŁOSZENIA POSZKODOWANEGO, TO JEST RDLP SZCZECINEK!!!

TO DLATEGO POLITYCZNE OSZOŁOMSTWO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ...MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE ROZLICZONE PRZEZ NOWE WŁADZE W POLSCE!

DOŚĆ BEZPRAWIA I ZŁODZIEJSTWA W BIAŁY DZIEŃ...


09 listopada 2015 roku


                    
Pan Zbigniew Ziobro ... Minister Sprawiedliwości w RP.


TEMAT WRĘCZ NIEPRAWDOPODOBNY ...ale  w 100 % faktyczny!!!

Poniżej przedstawiam Wam - bardzo ciekawe pismo, jakie w formie WNIOSKU złożyłem kilka dni temu drogą elektroniczną do Pana Adama Wasiak - jeszcze Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Polsce....


TAK MOI DRODZY WYGLĄDA CIĄG DALSZY ŁAJDACTWA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH ...SPRAWUJĄCYCH ,,JAKOBY" NADZÓR NAD MAJĄTKIEM SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE:Sławno,dnia 03 listopada 2015 rokuDyrekcja Generalna LP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka nr 127


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku
/ Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ w związku z otrzymaną w dniu wczorajszym odpowiedzią dotyczącą przestępstw popełnionych na terenie Nadleśnictwa Połczyn i w biurze poselskim Stanisława Gawłowskiego w Koszalinie, KTÓRE NARAZIŁY SKARB PAŃSTWA NA STRATY TYLKO W TYM NADLEŚNICTWIE NA KWOTĘ PONAD 110 TYSIĘCY ZŁOTYCH  - proszę o podanie mi bardzo dokładnej daty i sposobu przekazania NAGRANIA jakie zostało wykonane w biurze DGLP w Warszawie dokładnie w tej sprawie, dla Dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń: 

2/ PROSZĘ O WYJAŚNIENIE DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ  NIE UZYSKANO MOJEJ ZGODY I ŚWIADKÓW , KTÓRZY Z IMIENIA I NAZWISKA PRZEDSTAWILI SIĘ NA OWYM NAGRANIU – ZAWIADAMIAJĄC DGLP O NADUŻYCIACH W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN I OPISUJĄC DETALE CHOCIAŻBY USTAWIANIA ,,KONKURSÓW" NA STANOWISKA KIEROWNICZE W RDLP SZCZECINEK, ZA KTÓRE ODPOWIADA PERSONALNIE GAWŁOWSKI I DYREKTOR RDLP SZCZECINEK CICHOŃ??!

3/ dlaczego nagranie to zostało w ogóle przekazane, skoro BYŁ TO DOWÓD PRZESTĘPSTW  POPEŁNIANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH ...ZWIĄZANYCH W 100% Z PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ  – o czym pisemnie Pana Dyrektora Generalnego LP osobiście zawiadamiałem, ŻĘ BIERZE W TYM UDZIAŁ OSOBIŚCIE DYREKTOR CICHOŃ !!!

4/ DLACZEGO NIE ZOSTAŁEM JA ORAZ ŚWIADKOWIE Z TEGO NAGRANIA OFICJALNIE NATYCHMIAST ZAWIADOMIENI O TYM PRZEKAZANIU – I CZY DOCIERA  DO PAŃSTWA FAKT,ŻE  TYM SAMYM NARAŻACIE NAS ŚWIADKÓW NA ODWET ZE STRONY TYCH PRZESTĘPCÓW  , KTÓRYM TO DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH POZWOLIŁ NA ZAPOZNANIE SIĘ Z WIEDZĄ DOTYCZĄCĄ SZCZEGÓŁÓW SPOTKAŃ I POPEŁNIANYCH PRZESTĘPSTW W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE, PRZYJMOWANIU ,,ZLECEŃ” WYDAWANYCH PRZEZ GAWŁOWSKIEGO NA LEŚNIKÓW O INNYCH POGLĄDACH NIŻ PRO – PO?!!
                                     

Zawiadamiam Pana Dyrektora Generalnego,że tuż po utworzeniu nowego rządu RP  - ZŁOŻĘ WNIOSEK O ŚCIGANIE KARNE PERSONALNIE PANA I OSÓB ZWIĄZANYCH Z TĄ SKANDALICZNĄ SPRAWĄGDYŻ PRZEKAZALIŚCIE PRZESTĘPCOM DOWODY  ICH NIELEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI , NARAŻAJĄC NA UTRATĘ ZDROWIA LUB ŻYCIA ŚWIADKÓW KTÓRZY OSOBIŚCIE PRZYJECHALI DO WARSZAWY , ABY ZDAĆ Z TEGO RELACJĘ, CO BYŁO PRZECIEŻ PRZYCZYNĄ POTWIERDZENIA SIĘ MOICH WCZEŚNIEJSZYCH INFORMACJI PISEMNYCH DO DGLP I ODWOŁANIA ZE STANOWISKA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN SEBASTIANA WITEK...kandydata na posła Platformy Obywatelskiej!

KOMBINACJE POŁCZYŃSKIE NADLEŚNICZEGO WITEK ...,,W ZGODZIE Z NATURĄ" I POD OCHRONKĄ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ!!!

5/ PROSZĘ O PODANIE W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJĄC TO NAGRANIE PRZESTĘPCOM (Cichoń,Gawłowski, Witek) – DGLP ZABEZPIECZYŁO DANE OSOBOWE I DOBRA OSOBISTE ŚWIADKÓW, JAKICH PRZYWIOZŁEM WÓWCZAS DO WARSZAWY, A W TYM I MOJEJ OSOBY?!!!

6/ PROSZĘ O BARDZO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W JAKI SPOSÓB TO NAGRANIE ZOSTAŁO WYKORZYSTANE PRZEZ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK...PO ICH PRZEKAZANIU!

7/ Dlaczego NIGDY Pan Dyrektor nie przekazał tego nagrania zgodnie z obowiązkiem określonym w art.304 kpk - organom ścigania, a ja przypomnę tylko, iż jest tam także opis sytuacji wręczenia pewnemu leśnikowi (...aktywista PO!) dużej sumy pieniężnej na kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej przez jednego z prywatnych przedsiębiorców?!


Nigdy Panu nie daruję tej zniewagi I TAK PRZESTĘPCZEGO ZACHOWANIA przeciwko interesom Lasów Państwowych  - A WYŁĄCZNIE DLA DOBRA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ!!!!!Krzysztof Kowalczyk

PS.
POWYŻSZE SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W DGLP WARSZAWA PRZY ULICY GRÓJECKIEJ  DNIA 20 LUTEGO 2015 ROKU - W OBECNOŚCI PRAWNIKA I NA WNIOSEK  DYREKCJI GENERALNEJ LP NAGRANE !!!

Teraz już mam pełną  świadomość w jakim celu ....

A na zdjęciu poniżej zobaczcie jak kwiatami uroczyście przy załodze Nadleśnictwa Połczyn /RDLP Szczecinek/ KTÓRA NIC NIE WIDZIAŁA  O SZCZEGÓŁACH ...dyr.RDLP Cichoń odwołał PO NASZEJ WIZYCIE W WARSZAWIE (!!!)  ...KOMBINATORA Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ, by za chwileczkę ,,ulokować" go na innym stanowisku kierowniczym w Lasach Państwowych!!!! STRATY SKARBU PAŃSTWA PONAD 110 TYSIĘCY ZŁOTYCH...


TAK DZIAŁAŁA NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W LATACH 2008-2015 ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PLATFUSÓW OBYWATELSKICH W POLSCE!!!