środa, 25 listopada 2015

,, NAGŁY I BOLESNY" (sic!!!!) ATAK GOLENI DYREKTORA RDLP LUBLIN ... CZY TEŻ POSPOLITE TCHÓRZOSTWO PRZED ZWOLNIENIEM Z INTRATNEGO STANOWISKA W LASACH PAŃSTWOWYCH??!

25 listopada 2015 roku


Dziś SPECJALNIE DLA POLSKICH LEŚNIKÓW postanowiłem zainteresować Was moi drodzy pewnym bardzo ciekawym sposobem na życie , które tak na serio odbywało się i jak widzę nadal odbywa ...KOSZTEM NARODU, NASZEJ OJCZYZNY !!!

Chodzi mi tu o kwestie, gdy URZĘDNIK PAŃSTWOWY, a w tym przypadku FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ...nie może się pogodzić,że musi odejść ze stanowiska !!! 

Wiele osób i nie tylko ja na tym blogu poruszałem sprawy dotyczące pojęcia o nazwie : ,, PRYWATNY LEŚNY FOLWARK" i własnie poniżej postaram się w taki a nie inny swój sposób  ....ZWRÓCIĆ UWAGĘ STOSOWNYM ORGANOM  NA TEN KONKRETNY NAGŁY CHOROBOWY PRZYPADEK DYREKTORA RDLP LUBLIN Pana Jana Kraczek!

I właśnie na ten tekst serdecznie Was dziś zapraszam na swoją stronę internetową ,,pigipedia"...która przeżywa ostatnio okres OBLĘŻENIA - a już teraz mogę dodać,że na 100% w miesiącu listopadzie 2015 roku PADNIE REKORD WASZEJ OGLĄDALNOŚCI mojej strony, jaką od 2008 roku prowadzę pro publico bono opisując draństwo poprzedniej władzy PLATFUSÓW OBYWATELSKICH i ich usłużnych wasali i wazeliniarzy ...

Tego typu sytuacje w Polsce są dość powszednie - zaś dla NOWEJ WŁADZY WYBRANEJ PRZEZ POLSKI NARÓD ...może on stanowić czasami duże wyzwanie ,,LOGISTYCZNE" aby przywrócić porządek no i oczekiwaną  NORMALNOŚĆ !!!

Sławno,dnia 25 listopada 2015 rokuPani Prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa
ul. Szamocka nr3,5


Szanowni Państwo!

Jest mi osobiście doskonale znana rola jaką w Polsce powinien pełnić z mocy obowiązującego prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jak wiadomo, a co nie jest przecież żadną tajemnicą - w wielu przypadkach jest OSZUKIWANY przez tak zwanych ,,obłożnie chorych”!

PŁACIMY ZA TO WSZYSCY!!!


JEST TO SPOSÓB NA SPOKOJNE ŻYCIE PRZEZ WIELE MIESIĘCY A WYJĄTKOWO POPULARNY W NASZEJ OJCZYŹNIE - POŚRÓD OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYM Z PRZERÓŻNYCH PRZYCZYN NAGLE TRZEBA JEST ODEJŚĆ Z FOTELA SZEFA JAKI ZAJMOWAŁO SIĘ WIELE LAT!

Nie chciałbym Państwa zanudzać faktami OKRADANIA PAŃSTWA POLSKIEGO,NAS WSZYSTKICH POLAKÓW przez urzędników Kancelarii poprzedniego Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego - wręcz z wszystkiego co tylko dało się rady ukraść...i to w kilku już udowodnionych miejscach na terenie kraju.

Aż chce się głośno powiedzieć: ,,JAKI PREZYDENT...TAKIE KANCELARIE! "

Złodziej na złodzieju...złodziejem pogania!

Ale dzięki Bogu, no i głównie za sprawą mądrych Polaków okres ten mamy już za sobą!

Teraz z kolei nastał czas kolejnego grabienia Polski przez cwaniaków zasiadających jako prezesi i członkowie zarządów spółek Skarb Państwa , którzy ...przyznają sami sobie AKTUALNIE ogromne kwoty na odprawy i odszkodowania z tytułu ,,zakazu konkurencji”.

Ten fakt również nie jest celem mojego wystąpienia do Państwa!

Chciałbym za to zwrócić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uwagę na...OGROMNIE CIEKAWY PROCES ,,UCIEKANIA" NA ZWOLNIENIA LEKARSKIE pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe” na terenie całego kraju!

Dlaczego o tym piszę?!

Otóż jak wiadomo ostatnie wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, mamy już NOWY Sejm, NOWY rząd – zaś ostatnio powołani NOWI wysocy urzędnicy zarówno Ministerstwa Środowiska jak i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z prawem odwołują i powołują na szereg stanowisk kolejne osoby, które ich zadaniem będą lepiej niż poprzednicy pełnić swe funkcje dla dobra PAŃSTWA POLSKIEGO!

Proponuję więc niniejszym ZUS abyście państwo występowali z zapytaniem zarówno do NOWYCH szefów regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych jak i Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie – czy dana osoba, z zawodu LEŚNIK zajmujący dotąd wysokie stanowiska kierownicze została zwolniona z tego stanowiska, lub też usiłowano ją zwolnić ale niestety ,,prysnęła” na zwolnienie lekarskie itp.!

Uważam,że dla ZUS warto jest baczniej skontrolować tego typu zwolnienia lekarskie...

Jak domniemywam pozwoli to Państwu w ramach uczciwego wykonywania swoich obowiązków wobec Państwa Polskiego – NA OBIEKTYWNE ZWERYFIKOWANIE DANEJ OSOBY, A SZCZEGÓLNIE JEJ TAK ZWANYCH...NAGŁYCH ,,DOLEGLIWOŚCI” CHOROBOWYCH!

Jestem pewien,że analiza wielu przypadków , ale po uprzednim zapytaniu w/w jednostek LP według mej propozycji powyżej– pozwoli ZUS dojść do wspólnego przekonania, a wręcz pewności,że NAGŁE ,,ZACHOROWANIA" OSÓB ZAJMUJ,ĄCYCH DOTĄD STANOWISKA KIEROWNICZE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU  ( ...głównie nadleśniczowie, dyrektorzy regionalni, naczelnicy wydziałów itp.!) SĄ ŚCIŚLE POWIĄZANE Z FAKTEM  = ALBO JUŻ PRÓBY ZWOLNIENIA ICH Z PRACY, LUB TEŻ ZAMIAREM ROZWIĄZANIA Z NIMI UMOWY O PRACĘ Z WYPOWIEDZENIEM JEJ DOTYCHCZASOWYCH WARUNKÓW.

Znam osobiście już kilka tego typu przypadków istniejących jak i planowanych na terenie chociażby RDLP Wrocław, Szczecinek,Toruń i Lublin.

Aby Państwa bardziej przekonać, że mam w 100% rację – bardzo proszę o sprawdzenie i wnikliwą analizę zwolnienia lekarskiego  np.: Pana Jana Kraczek, dyrektora RDLP Lublin W BARDZO ŚCISŁYM POWIĄZANIU FAKTÓW, O JAKICH WSPOMINAM A ZARAZEM PODPOWIADAM PAŃSTWU POWYŻEJ!


Od dłuższego czasu docierają do mnie przeróżne wiadomości od ,,zatroskanych" o stan zdrowia Pana Kraczek jego podwładnych leśników, myśliwych , które to nawet na forach internetowych stają się ostatnio zabawnymi żartami ...O JAKIMŚ NAGŁYM ,,ATAKU GOLENI” , gdyż Pan Kraczek przewiduje już rozstanie się z tym stanowiskiem dyrektorskim!


Na zakończenie pragnę powiadomić ZUS, iż dyr. RDLP Lublin Pan Kraczek zapytany przeze mnie osobiście pisemnie na temat bardzo szkodzących mu na tym stanowisku decyzji i sytuacji ściśle z nim związanych z lat 2008-2015 – odpisał mi dosłownie ,,przed chwilą” ...abym uzasadnił mu czym się kieruję i czy działam dla dobra interesu Skarbu Państwa Polskiego!

W NINIEJSZYM WYSTĄPIENIU RÓWNIEŻ DZIAŁAM pro publico bono  troszcząc się jak widać wyjątkowo o dobry stan zdrowia Pana dyrektora Kraczka, gdyż... już jestem gotów mu owe UZASADNIENIE wysłać pocztą i wyjaśnić na jego prośbę, dlaczego tak ciekaw jestem wielu zdarzeń na terenie RDLP Lublin, a ten ,,uciekł” na zwolnienie lekarskie??!


Zatroskany oczekuję więc informacji, odpowiedzi :

W JAKI SPOSÓB I JAK SKUTECZNIE ZUS W WARSZAWIE PRZEANALIZOWAŁ I SPRAWDZIŁ TEN BARDZO CIEKAWY PRZYPADEK ABSENCJI CHOROBOWEJ...na podstawie niniejszej mojej informacji.

Tym bardziej,że z tego co wiem Pan Kraczek jest OKAZEM ZDROWIA, który w latach 2008-2015 żadnej ważnej dla niego okazji pokazania się W DOBREJ KONDYCJI pośród ,,wielkich” PO-litycznie nigdy nie przegapił...

Na poniższym  zdjęciu zdjęciu dyr. Kraczek ...z prawej strony (...BEZ JAKICHKOLWIEK OZNAK CHOROBOWYCH!!!!) 


A tutaj widoczny po prawej stronie obok Dyrektora Generalnego LP (Adam Wasiak) i Prezydenta RP Komorowskiego ... ,,machający łopatą" ...również bez żadnych oznak chorobowych, zdradzających symptomy zbliżającego się ,,ATAKU GOLENI"!

           


Nadmieniam,że nie znam osobiście Pana Kraczek i nigdy się z nim nie spotkałem!


Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk

Piszę jak jest...TRUDNO ODERWAĆ NIEKTÓRYCH OD KORYTA!!!

Krzysztof  Kowalczyk

PS.

INFO SPECJALNA: 

Przed chwilą  według stanu na 26 listopada 2015 roku zauważyłem na stronie internetowej RDLP Lublin,że dyrektor Kraczek został odwołany ze stanowiska i jest na tą chwilę NOWY pełniący obowiązki dyrektor !Ludzie bardzo często podglądają zwierzęta i ich zachowania ...czasami NIESTETY wykorzystując to dla własnych korzyści!
Oto jeden z przykładów, kiedy  ŚWINIA PRZY KORYCIE  swoim cwaniactwem wykorzystując inne  ...zagarnia nie tylko ryjem JAK NAJWIĘCEJ!!!

 

DOKŁADNIE TAK SAMO JAK POWYŻEJ NA TYM ZDJĘCIU, JEST W ŻYCIU NIE JEDNEGO CZŁOWIEKA...a ja jestem pewien w 100%,że ZNACIE TAKICH TYPÓW Z IMIENIA I NAZWISKA !