poniedziałek, 16 listopada 2015

RZECZNIK PRAW DZIECKA INTERWENIUJE W SPRAWIE...WPROWADZENIA USTAWOWEGO ZAKAZU UDZIAŁU DZIECI W POLOWANIACH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ!

16 listopada 2015 roku


Dzisiaj chciałbym dokończyć ten bardzo drażliwy i ogromnie destrukcyjny na psychikę dzieci temat,o którym zawiadomiłem osobiście Rzecznika Praw Dziecka w Polsce - NA PRZYKŁADZIE OSTATNIEGO POLOWANIA NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE, gdzie udział brało osobiście kilku leśników a w tym obecny dyrektor RDLP Zielona Góra Pan Banach ...i całe mnóstwo dzieci, patrzących na pozabijane,wypatroszone zwierzęta!!! 

Oto tegoroczna RZEŹNIA na terenie RDLP Zielona Góra ( Żagań) ...w obecności małych dzieci!!!Otrzymałem dziś odpowiedź w tej sprawie od Rzecznika Praw Dziecka , który z ogromna uwagą zapoznał się z treścią mego wystąpienia z dnia 27 października 2015 roku.

CZEKAM JAK DOTĄD NA ODPOWIEDŹ W TEJ KONKRETNEJ SPRAWIE NA MOJE PYTANIA OD DYREKTORA GENERALNEGO LP i ....mam nadzieję,że jeszcze mi zdąży odpowiedzieć !!! 


SPRAWA DOTYCZY MOJEGO TEKSTU JAKI POJAWIŁ SIĘ NA TYM MOIM BLOGU W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA  2015 ROKU ...zerknijcie do historii !!!  :)


I o tym właśnie dziś ...poniżej!  ZAPRASZAM!!!
Pismem z dnia 12 listopada b.r. Rzecznik Praw Dziecka – odpisał mi między innymi:

(cytat):

Rzecznik Praw Dziecka przykłada do przekazywanych informacji,opinii i uwag szczególną wagę.

W przypadku bowiem naruszenia praw dziecka Rzecznik podejmuje działania przewidziane ustawą z dnia 06 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz.69 z późniejszymi zmianami).

NALEŻY WSKAZAĆ,ŻE RZECZNIK PRAW DZIECKA POTEPIA KAŻDE DZIAŁANIE, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PROPAGUJE PRZEMOC. 

KWESTIA DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECI W POLOWANIACH - JEST RÓWNIEŻ ZWIĄZANA Z BEZPIECZEŃSTWEM NAJMŁODSZYCH, ORAZ ICH PRAWIDŁOWYM ROZWOJEM PSYCHICZNYM.

W ZWIĄZKU Z TYM POPIERAM INICJATYWĘ WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAŁYBY DZIECIOM UDZIAŁ W POLOWANIACH! 


Rzecznik przekazał Przewodniczącemu Komisji Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa SEJMU R.P. petycję w sprawie wprowadzenia ustawowego zakazu udziału dzieci w polowaniach  

Rzecznik zwrócił się jednocześnie do Przewodniczącego Komisji o rozpatrzenie zawartych w niej wniosków.

Ze względu na zasadę dyskontynuacji - wprowadzenie ewentualnych zmian prawych POZOSTAJE W GESTII ROZPOCZYNAJĄCEGO PRACĘ PARLAMENTU.”


Tak zareagował NATYCHMIAST Rzecznik Praw Dziecka na moje pytania jakie zadałem Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Polsce (Adam Wasiak), KTÓRY JAK WIDAĆ JESZCZE ZASTANAWIA SIĘ  CO MI ODPISAĆ....Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk