niedziela, 29 listopada 2015

CZY RZECZYWIŚCIE PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE BYLI W LATACH 2008-2015 NIELEGALNIE,BEZPRAWNIE INWIGILOWANI PODCZAS WYKONYWANIA SWYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH??!

29 listopada 2015  roku


To temat na dziś na moim blogu - czytanym przez ogromną ilość Braci Leśnej Lasów Państwowych!


PRZYPOMINAM: 

Zwróciłem się  03 listopada 2015 roku w tej sprawie z konkretnymi pytaniami do ówczesnego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiak (...który już został odwołany ze stanowiska przez Ministra Środowiska!).

Ex Dyrektor Generalny LP A.Wasiak nie zdążył mi odpowiedzieć na moje pytania ...ALE UCZYNIŁ TO ZA NIEGO  pismem z dnia 12 listopada 2015 roku zastępca Dyrektora Generalnego LP do spraw strategii, organizacji i rozwoju Pan Wiesław Krzewina (....również już odwołany z tego stanowiska!)


No i właśnie w tej kwestii BEZPRAWNEJ INWIGILACJI LEŚNIKÓW Lasów Państwowych w Polsce w latach 2008-2015  - dziś macie okazję poczytać na ,,pigipedii" .

Jest to odpowiedź i stanowisko ówczesnej Dyrekcji Generalnej LP!!!
PODSŁUCH GSM W LISTWIE ZASILAJĄCEJ - Z KARTĄ SIM

A tak na marginesie: MACIE COŚ TAKIEGO U SIEBIE  PRZY KOMPUTERZE W BIURZE LASÓW PAŃSTWOWYCH??!

TO  PODSŁUCH GSM ZAINSTALOWANY W LISTWIE ZASILAJĄCEJ Z KARTĄ SIM.... 

Albo jak poniżej ...W ŁADOWARCE USB (NOWOŚĆ!!!)
PODSŁUCH GSM W ŁADOWARCE USB - NOWOŚĆ.

Jeśli nie bardzo czujecie się w LP przy pracy biurowej albo rozmawiając przez telefon - możecie SAMI ZADBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO, SPOKÓJ DUCHA I KOMFORT ...zaopatrując się w taki oto : LOKALIZATOR PODSŁUCHÓW 
WYKRYWACZ PODSŁUCHÓW - LOKALIZATORÓW GPS - NOWOŚĆ.


Moi Drodzy!

ABYŚCIE SOBIE UZMYSŁOWILI SKALĘ BEZPRAWIA W NASZEJ POLSCE W LATACH 2008-2015 ZA CZASÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ , A JEDNOCZEŚNIE NIE BYLI ZASKOCZENI I ZDZIWIENI,ŻE JA O TAKIE RZECZY PYTAM DYREKCJĘ GENERALNĄ
 - gorąco polecam (!!!!!)  abyście posłuchali pewnego nagrania ze Szczecinka które jest rządzone przez PLATFUSÓW OBYWATELSKICH od wielu lat !!!

Wrzućcie w wyszukiwarkę internetową hasło : ,, SĄ KONSEKWENCJE BRUTALNEJ INTERWENCJI STRAŻNIKÓW W SZCZECINKU / NAGRANIE/ "  

Posłuchajcie co te MENDY robią z niewinnych chłopakiem w samochodzie ...A POTEM ZAPYTAJCIE SAMI SIEBIE : CO JA BYM ZROBIŁ WŁASNORĘCZNIE, OSOBIŚCIE TYM SKUR***NOM GDYBY TO BYŁ MÓJ SYN????!


A dla przypomnienia - oto tekst jaki upubliczniłem niedawno na blogu, wraz z pismem (wnioskiem) do już  NA SZCZĘŚCIE byłego Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiak :
Jak widzę nie wszyscy pracujący w Lasach Państwowych – mają świadomość tego,że w Polsce obowiązuje Konstytucja RP!

To co wymyślono i jak widzę wprowadzono w życie w PGL LP ...jest pogwałceniem chociażby art. 47 i art.49 tejże Konstytucji RP, która stanowi iż każdy z nas TAKŻE W CZASIE PRACY ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, a także o tym, że ...W POLSCE ZAPEWNIA SIĘ WOLNOŚĆ I OCHRONĘ TAJEMNICY KOMUNIKOWANIA się!

Tego typu ,,ograniczenia” jak nadmienia Konstytucja – mogą podlegać ograniczeniu, ale ...JEDYNIE W PRZYPADKACH JAKIE OKREŚLA USTAWA!!!

Natomiast w Lasach Państwowych jakiś OSIOŁ wpadł na idiotyczny pomysł, aby tą kwestię ,,załatwić” ...wewnętrznym ZARZĄDZENIEM i załącznikiem do niego!

Zanim jednak o detalach (...a zbieram info w tej sprawie już od długiego czasu!) - OTO MOJA CIEKAWOŚĆ TEGO BEZPRAWIA W LASACH PAŃSTWOWYCH SPRAWIŁA ,ŻE SKIEROWAŁEM TAKIE OTO ZAPYTANIA DO ŹRÓDŁA, czyli Dyrektora Generalnego LP w Polsce, który ,,stoi” za wprowadzeniem w życie bardzo ciekawego zarządzenia :


Sławno, dnia 03 listopada 2015 roku


Dyrekcja Generalna LP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka nr 127


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku
(Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ czy prawdą jest,że na terenie Lasów Państwowych w Polsce połączenia telefoniczne, e-mail, oraz korzystanie z internetu JEST MONITOROWANE??!

2/ proszę o podanie na terenie jakich RDLP jest to stosowane, oraz czy w DGLP ten proceder jest praktykowany??!

3/ PROSZĘ O PODANIE PODSTAW PRAWNYCH TAKIEGO POSTĘPOWANIA W PGL LP I CZY ONE SĄ ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ?!

4/ proszę o podanie przyczyn utworzenia Załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 czerwca 2013 roku w tej sprawie inwigilacji tysięcy pracowników LP?!

5/ proszę o podanie celu inwigilacji telefonicznej, e-mail i korzystania z internetu przez pracowników LP;

6/ PROSZĘ O PODANIE KONKRETNYCH OSÓB, LUB WYDZIAŁÓW W LP – KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ TEGO TYPU KONTROLĄ;

7/czy prawdą jest,że Zarządzeniem nr 58 DGLP i Załącznikiem nr 5 do w/w – DAŁ PAN DYREKTOR GENERALNY LP ,,ZIELONE ŚWIATŁO” KAŻDEMU Z OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH DO INWIGILACJI LUDZI W NASZYM PAŃSTWIE, A KTÓRZY PRACUJĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH?!

8/ proszę o potwierdzenie, że w pkt. 1 Załącznika nr 5 do Zarządzenia DGLP nr 58 z dnia 20.06.2013 roku – PRACOWNICY LASÓW PAŃSTWOWYCH SĄ OD LAT ZMUSZANI PODPISYWAĆ OŚWIADCZENIE WEDŁUG WZORU USTALONEGO PRZEZ PGL LP – A ,,POUCZAJĄCE” (sic!!!!!) ICH O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI INWIGILACJI ZE STRONY KIEROWNICTWA?!

9/ CZEMU MA SŁUŻYĆ TEN PROCEDER...WZIĘTY ŻYWCEM JAKO WZÓR Z CZASÓW KOMUNISTYCZNYCH W POLSCE?!

10/ PROSZĘ O PODANIE KTO JEST POMYSŁODAWCĄ I AUTOREM TEGO TYPU PRAKTYK W LASACH PAŃSTWOWYCH?!

11/ PROSZĘ O PODANIE MI PODSTAW PRAWNYCH, KTÓRE ...ZWALNIAJĄ LASY PAŃSTWOWE OD UZYSKANIA POZWOLENIA Z SĄDU, LUB PROKURATURY NA ,,KONTROLĘ” ROZMÓW TELEFONICZNYCH, WYSYŁANYCH WIADOMOSCI E-MAIL,CZY TEŻ KORZYSTANIA Z INTERNETU – PRZEZ TYSIACE PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE W LATACH 2008-2015?!

12/...CZY JESZCZE NIE DOTARŁO DO WAS, ŻE KOMUNY,SB I WSZELKIEGO RODZAJU CZERWONEJ HOŁOTY W POLSCE JUŻ NIE POWINNO BYĆ NA ŻADNYM PAŃSTWOWYCH ,,STOŁECZKU”?!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

Na powyższe pytania - pismem z dnia 12 listopada 2015 roku ( znak sprawy: OI.0172.2.2015)  odwołany przed paroma dniami ze stanowiska z-ca Dyrektora Generalnego LP do spraw Strategii,Organizacji i Rozwoju (Wiesław Krzewina) odpowiedział mi tak:

(cytat odpowiedzi z DGLP ) :

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 3 listopada 2015 roku.


W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 3 listopada 2015 roku, stanowiący wniosek o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku ( Dz. U. tj: z 2014 roku, poz.782 ze zmianami) informuję,że zgodnie z pkt.10 , ppkt. E załącznika Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE do rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (poz.973) W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE - pracodawca nie może BEZ WIEDZY PRACOWNIKA dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy. 

Udokumentowanie faktu  powiadomienia pracownika O ZAMIARZE  dokonywania kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy W POSTACI PODPISANEGO PRZEZ PRACOWNIKA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA wypełnia powyższy warunek.

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA KONTROLI JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ PRACOWNIKÓW – POSIADAJĄ KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Powiadomienie pracownika O MOŻLIWYM DOKONYWANIU KONTROLI JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ = JEST RÓWNIEŻ WARUNKIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ZBIERANIE INFORMACJI O ZDARZENIACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH.

Gromadzenie logów systemów jest niezbędne dla zachowania ciągłości ich funkcjonowania, oraz bezpiecznej eksploatacji.

Służby informatyczne nie zajmują się inwigilacją pracowników - a jedynie dokonywaniem bezpiecznego wykorzystywania zasobów informatycznych, użytkowanych zgodnego z treścią zarządzenia przywołanego we wniosku.
Przywołane zarządzenie WYRAŹNIE WSKAZUJE – JAKIE DZIAŁANIE PRACOWNIKA JEST DOZWOLONE Z UŻYCIEM SPRZĘTU SŁUŻBOWEGO.

Lasy Państwowe nie kontrolują prywatnych rozmów oraz wiadomości e-mail.

Przywołane zarządzenie wyraźnie wskazuje – że tego typu działanie nie jest dozwolone z użyciem sprzętu służbowego użytkowanego przez pracowników.

Pozostałe kwestie poruszane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej odnoszą się do oceny STANU FAKTYCZNEGO i nie mieszczą się w kategorii informacji publicznej o jakiej stanowi art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej”.

Podpisał : Wiesław Krzewina


Nie chcąc tego tekstu zbyt mocno komentować – mam do Was prośbę ; ODPOWIEDZCIE SOBIE SAMI NA PONIŻSZE MOJE PYTANIA:

JAK MYŚLICIE ?! CZY W LATACH 2008-2015 BYLIŚCIE I JESTEŚCIE NADAL BEZPRAWNIE SPRAWDZANI, INWIGILOWANI W WASZEJ PRACY NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH...na podstawie Waszych OSOBISTYCH spostrzeżeń i doświadczeń – szczególnie po BARDZO UWAŻNEJ ANALIZIE tego tekstu powyżej??!
                            
...dotyczy to także TERENOWEJ Służby Leśnej - ze strony ,,NAWIEDZONYCH" przełożonych!

Czy zapis mówiący o ZAMIARZE DOKONYWANIA KONTROLI JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ Waszej pracy  przy komputerach, po podpisaniu przez Was jakiegoś ,,OŚWIADCZENIA” pod przymusem z tego co wiem ...WYPEŁNIA WARUNKI ,,INWIGILACJI” WAS W MIEJSCU PRACY?!

Co Waszym zdaniem oznacza stwierdzenie : ,, dozorowania bezpiecznego wykorzystania zasobów informatycznych”??!

Jak należy rozumieć zdanie,że LP jakoby nie kontrolowały Waszych prywatnych rozmów i wiadomości e-mail, GDYŻ (cytat): ,,PRZYWOŁANE ZARZĄDZENIE WYRAŹNIE WSKAZUJE,ŻE TEGO TYPU DZIAŁANIE NIE JEST DOZWOLONE = Z UŻYCIEM SPRZĘTU SŁUŻBOWEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW”


A więc jak LOGICZNIE domniemywam z tego – JEST DOZWOLONE z użyciem ,,innego"sprzętu...

Jak sami doskonale wiecie : DO TEGO WSZYSTKIEGO DOCHODZĄ TAK ZWANE SPRAWDZONE ,,METODY TRADYCYJNE" INWIGILACJI  - przy których zapinamy czasami jako ludzie,że .....
                
BIORĄ Z LUDZI PRZYKŁAD ...zwierzęta!!!

                       
DOSŁOWNIE....I W PRZENOŚNI  !!!!! sic !!!!!


Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

Serdecznie dziś witam AŻ TYLU  moich nowych czytelników z Japonii, Kanady,Holandii, Hiszpanii, Francji,Ukrainy,Niemiec...  ZAPRASZAM CODZIENNIE!