środa, 30 lipca 2014

MINISTER ŚRODOWISKA I JEGO ...NIELEGALNY NADZÓR ??!Sławno,dnia 30 lipca 2014 roku
PAN MACIEJ GRABOWSKI
MINISTER ŚRODOWISKA
00-922 WARSZAWA
UL. WAWELSKA Nr 52/54

Szanowny Panie Ministrze!ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W POLSCE oraz zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych – reguluje ustawa o lasach która w art.4 ust.1 zarządzenie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa powierza Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu ,,LASY PAŃSTWOWE,,.

W art.6 tej ustawy zdefiniowane zostały pojęcia ,,gospodarka leśna,,..,,plan urządzania lasu,,...,,etat cięć,,... czy też ,,program ochrony przyrody,, !

W wyniku mojej wnikliwej analizy zauważyłem, iż obowiązująca ustawa W OGÓLE NIE DEFINIUJE POJĘCIA ,,nadzoru sprawowanego przez Ministra Środowiska,, !!!!

POJĘCIE TO BARDZO CZĘSTO JEST SPOTYKANE W JĘZYKU PRAWNYM JAK I W CZĘSTEJ MOWIE POTOCZNEJ CHOCIAŻBY WŚRÓD LEŚNIKÓW ...a nie ma zaś w ustawie ŚCIŚLE OKREŚLONEGO JEGO  ZNACZENIA, takiego jak dla przykładu ,,PLAN URZĄDZANIA LASU,, !!!

Oczywiście zasadniczo poprzez ,,NADZÓR,, rozumie się najczęściej właściwości lub możliwości ORGANU NADRZĘDNEGO do wywierania wpływu NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANU PODPORZĄDKOWANEGO – albo też zespół kompetencji (uprawnień) organów państwowych , zapewniających możliwość wpływania na prawidłowe funkcjonowanie organów podporządkowanych .

W przypadku naszej ustawy o lasach w pojęciu ,,NADZORU,, w rozumieniu art.5 tejże ustawy można umieścić UPOWAŻNIENIE ORGANÓW NADZORUJĄCYCH DO OBSERWACJI POCZYNAŃ PODMIOTÓW NADZOROWANYCH (...np: Dyrekcji Generalnej, lub Regionalnych Lasów Państwowych!) ORAZ WKRACZANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA CZY SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH...ale wyłącznie Z UPOWAŻNIENIEM DO PODEJMOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW WSKAZANYCH W USTAWIE O LASACH!


Mało kto w Lasach Państwowych wie o tym, że z dniem 01 stycznia 1997 roku WYGASŁO UPRAWNIENIE DYREKTORÓW REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH określone w art.79 ust.3 pkt 1 obowiązującej ustawy o lasach – W OKRESIE BRAKU PLANÓW URZĄDZANIA LASU ...do prowadzenia zadań gospodarczych w zakresie wyrębu drzew , ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu.


W TAKIM OTO STANIE PRAWNYM Panie Ministrze Środowiska – JEDYNYM DOKUMENTEM określającym cele, zadania i sposoby prowadzenia w Polsce gospodarki leśnej w lasach należących do Skarbu Państwa LASY PAŃSTWOWE jest ,,plan urządzania lasu,,zatwierdzony tylko przez Ministra Środowiska!

A WIĘC JEDYNIE MINISTER ŚRODOWISKA (...nikt inny!!!!) JEST UPRAWNIONY DO ,,NADZORU,, NAD WYKONANIEM PLANÓW URZĄDZANIA LASU!!!

Tym samym ani Dyrektor Generalny LP , ani też dyrektorzy regionalni ...NIE MAJĄ ŻADNYCH UPRAWNIEŃ do nadzorowania realizacji planów urządzania lasu, ANI DO WYDAWANIA WYTYCZNYCH w tej sprawie, zaś ich ,,kompetencje,, dotyczące tychże planów – mają jedynie swego rodzaju charakter WYKONAWCZO-ORGANIZATORSKI !!!

UPRAWNIENIA ZGODNIE Z USTAWĄ O LASACH JAKIE POSIADA DYREKTOR GENERALNY LP, ORAZ DYREKTORZY REGIONALNI - NIE OBEJMUJĄ JEDNAK USTALANIA PLANÓW /PROGRAMÓW/ Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ LUB JEJ ELEMENTÓW, ZASTĘPUJĄCYCH PLANY URZĄDZANIA LASU …...W OKRESIE MIĘDZY JEGO SPORZĄDZENIEM , A ZATWIERDZENIEM PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zgodnie z obowiązującymi i przepisami – sporządzenie planu urządzania lasu ZLECA dyrektor RDLP NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 15 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWEGO PLANU !!!!

Stanowił tak paragraf 3 rozporządzenia z 20 grudnia 2005 roku, a obecnie paragraf 2 rozporządzenia z 12 listopada 2012 roku !!!

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z faktem, iż DZIESIĄTKI NADLEŚNICTW w Polskich Lasach Państwowych według informacji jakie posiadam chociażby z terenu RDLP Szczecinek NIELEGALNIE WYKONYWAŁY SWOJE JAKOBY  ,,ZWYKŁE,, GOSPODARCZE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE W TERENIE LEŚNYM BEZ ZATWIERDZONEGO PLANU URZĄDZANIA LASU PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA – niniejszym składam :


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku/Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - prosząc o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:


1/ ILE NADLEŚNICTW LASÓW PAŃSTWOWYCH, JAKIE  I Z JAKICH REGIONALNYCH DYREKCJI - NIE MIAŁO W TERMINIE ZATWIERDZONYCH ZGODNIE Z PRAWEM  PLANÓW URZĄDZANIA LASU W LATACH 2008-2014 ??!

2/ ILU DYREKTORÓW REGIONALNYCH DYREKCJI I JACY ZOSTAŁO W LATACH 2008-2014 UKARANYCH ZA TO, IŻ W OKRESIE KRÓTSZYM  NIŻ OWE 15 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM OKRESU OBOWIĄZYWANIA POPRZEDNIEGO PLANU URZĄDZANIA LASU ...NIE ZŁOŻYŁO WYMAGANYCH ZLECEŃ NA WYKONANIE TYCH PLANÓW??!

3/ CO BYŁO PRZYCZYNĄ TAKIEGO STANU RZECZY ??! PROSZĘ O WYJAŚNIENIE – CZYM TŁUMACZONO TE OPÓŹNIENIA Z POSZCZEGÓLNYCH RDLP ??!

4/ W JAKI SPOSÓB PAN MINISTER ŚRODOWISKA – ZGODNIE Z PRAWEM JEST UPRAWNIONY DO ,,NADZORU,, NAD WYKONYWANIEM PLANÓW URZĄDZANIA LASU
...SKORO USTAWA O LASACH JAKA OBOWIĄZUJE W OGÓLE SZCZEGÓŁOWO NIE DEFINIUJE W OGÓLE SAMEGO POJĘCIE ,,NADZORU,, MINISTRA ??!

5/ DLACZEGO SKORO OSTATNIO W TAK EXPRESOWYM PO-LITYCZNYM TEMPIE ZMIENIAJĄC ZAPISY USTAWY O LASACH POPRZEZ NAŁOŻENIE KONTRYBUCJI NA LASY PAŃSTWOWE – NIKT NIE ZADBAŁ O TO, ABY STOSOWNIE ZDEFINIOWAĆ W OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE O LASACH POJĘCIE ,,NADZORU,, PANA MINISTRA ŚRODOWISKA AKURAT W KWESTII JAKĄ PORUSZYŁEM , TAK ABY WSZYSTKO BYŁO JASNE, CZYTELNE  A NIE NA ZASADZIE DOMNIEMYWAŃ I DOMYSŁÓW ??!

6/ CZY MOŻNA W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH LEGALNIE PEŁNIĆ NADZÓR W LASACH PAŃSTWOWYCH , SKORO POJĘCIE ,,NADZÓR,, ZE STRONY MINISTRA ŚRODOWISKA ...NIE JEST ZDEFINIOWANE W OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWIE ??!


Darz Bór!Krzysztof Kowalczyk

wtorek, 29 lipca 2014

LEŚNE INFO...EXPRESEM !

29 lipca 2014 roku


W poprzednim tygodniu MIAŁEM OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ  zeznawać jako świadek na polecenie Prokuratury Rejonowej w Elblągu / woj. pomorskie/ w skandalicznej sprawie JAK SIĘ OKAZUJE ,,ZNIKNIĘCIA,, GNIAZDA ORLIKA KRZYKLIWEGO  z pewnego oddziału leśnego leśnictwa Zalesie , Nadleśnictwa Elbląg, RDLP Gdańsk.

CAŁĄ HISTORIĘ możecie poczytać na blogu...

Niniejszym informuję, że w/w prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ I NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH przez ;

1/ Zbigniewa Kaczmarczyk - byłego już dyrektora RDLP Gdańsk, który MUSIAŁ POLITYCZNIE zrobić miejsce Janowi Szramka, ówczesnemu zastępcy dyrektora Generalnego LP

2/ PRACOWNIKOM NADLEŚNICTWA ELBLĄG / z-ca nadleśniczego, DWAJ inż. nadzoru a w tym ...Michał Szramka , syn Jana Szramki , leśniczy l-ctwa Zalesie!

ŚLEDCZY WYJAŚNIAJĄ JAK TO JEST W OGÓLE MOŻLIWE , ŻE POMIMO TAK JASNYCH PRZEPISÓW OCHRONNYCH ...NAGLE WSZYSCY ZAPOMNIELI O STREFIE OCHRONNEJ ORLIKA KRZYKLIWEGO , KTÓRY JEST POD ŚCISŁA OCHRONĄ PRAWNĄ I ...WYCIĘTO KILKASET METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA Z TEJŻE STREFY !!!

KABARET ??!

A DO TEGO DOCHODZI protokół inspekcji LP, która wszystkich leśników odpowiedzialnych za ten OBCIACH (!!!) I BEZPRAWIE ...wypunktowała jak ,,CIENKIE BOLKI,, podając jakie przepisy naruszyli!!!!

WSTYD BRACI LEŚNA,ŻE JESTEŚCIE W ELBLĄGU AŻ TACY ,,BEZMÓZGOWCY,, !!!

Ponadto prokuratura jest zainteresowana ,,skręcaniem,, sprawy przez ówczesnego dyrektora RDLP Gdańsk Zbigniewa Kaczmarczyk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dlatego też w/w - co osobiście widziałem , JEST NA POZYCJI Nr 1 - z zarzutem popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień!
BRAVO panie Kaczmarczyk....a oto są jego słowa (cyt) ,, JA TU PROWADZĘ SWOJA POLITYKĘ,,  (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Niebawem więcej info w tej sprawie!


Po sąsiedzku zaś tj: w RDLP Szczecinek - Prokurator Okręgowy w Koszalinie polecił wszcząć śledztwo w sprawie nadużyć w Nadleśnictwie Borne Sulinowo przez obecnego ,,konkursowego ,, nadleśniczego Marcina Mieczkowskiego!
DETALE niebawem...!!!

OCZYWIŚCIE nie jest to jedna sprawa w tejże RDLP Szczecinek, będąca pod lupą stosownych służb, ale w tej chwili niestety nie uprzedzę ...paru cwanych czytelników mego bloga, gdyż nie mam na to ochoty!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!)

POŻYJEMY ...ZOBACZYMY!!! 

Piszę jak ,,różowo,, jest w Lasach Państwowych, gdzie LEŚNICY ŁAMIĄ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO !!!


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

JAK MYŚLICIE ,,DLACZEGO,, Jan Szramka, gdy stracił po przegranej ze mną NASTĘPNEGO DNIA sprawie w Sądzie karnym w Gdańsku i wrócił na ,,ZASPAWANE,, DLA NIEGO stanowisko dyrektora RDLP Gdańsk, które oczywiście PO-litycznie MUSIAŁ mu ustąpić jak się dzis okazuje PODEJRZANY O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA W TEJ ,,ORLIKOWEJ,, SPRAWIE Zbigniew Kaczmarczyk ... pojechał już jako nowy-stary dyrektor RDLP Gdańsk ,,PRZYPADKOWO,, akurat do....ORLIKOWEGO NADLEŚNICTWA ELBLĄG ??!!!!!!Sic!!!!!!!

niedziela, 27 lipca 2014

W JAKI PRAKTYCZNY SPOSÓB- OBECNIE DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH DBA O ZDROWIE POLSKICH LEŚNIKÓW ATAKOWANYCH PRZEZ KLESZCZE ????!
Sławno, dnia 27 lipca 2014 roku
PAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
UL.BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3


Szanowny Panie Dyrektorze!


Z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Polsce do których dotarłem – wynika,że TYLKO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU LICZBA POLAKÓW CHORYCH NA BORELIOZĘ WYNOSI PONAD 5 TYSIĘCY 300 PRZYPADKÓW !

POZWOLĘ SOBIE PRZYPOMNIEĆ,ŻE DOKŁADNIE DEKADĘ TEMU TO JEST W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2004 ROKU – LICZBA CHORYCH NA BORELIOZĘ WYNOSIŁA W NASZYM KRAJU ZALEDWIE … 1. 160 OSÓB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jest to o ponad tysiąc przypadków więcej niż w tym samym okresie roku 2013 !!!

JAK WIADOMO BORELIOZA JEST CHOROBĄ BAKTERYJNĄ ROZNOSZONĄ PRZEZ KLESZCZE, Z KTÓRYMI Z OCZYWISTYCH PRZYCZYN WRĘCZ CODZIENNY KONTAKT W PRACY ZAWODOWEJ MAJĄ POLSCY LEŚNICY!!!

Zdaniem specjalistów – w przypadku boreliozy BARDZO WAŻNE JEST WCZESNE ROZPOZNANIE CHOROBY, ponieważ wówczas istnieją duże szanse na wyleczenie tej tak niebezpiecznej choroby!

Boreliozę można łatwo wykryć przez badanie PRZECIWCIAŁ W SUROWICY krwi zaś na takie badanie może skierować zarażonego lekarz po wystąpieniu nietypowych objawów takich jak ; bóle głowy, stan podgorączkowy, bóle mięśni...itp.


Według danych Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę – przypadków zachorowań w Polsce na tą chorobę jest OFICJALNIE dużo więcej niż się podaje, gdyż pomimo istniejących możliwości lekarze nadal mają problemy z właściwą diagnozą lekarską...

Udowodniono obecnie, iż 20-30% kleszczy jest nosicielami niebezpiecznej  boreliozy!W ZWIĄZKU Z TAK NIEBEZPIECZNYM WZROSTEM LICZBY ZACHOROWAŃ POLAKÓW TYLKO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU NA BORELIOZĘ – kieruję do Pana Dyrektora poniższy WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ;


Na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku/ Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami/ - uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania dotyczące zagrożenia leśników Lasów Państwowych boreliozą :

1/ CZY DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH PROWADZI ANALIZĘ I BILANS DANYCH DOTYCZĄCYCH LICZBY ZACHOROWAŃ NA BORELIOZĘ WŚRÓD PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ...a jeśli nie to dlaczego ??!

2/ JAK WIELU POLSKICH LEŚNIKÓW ZACHOROWAŁO NA BORELIOZĘ OD ROKU 2008 tj; od chwili objęcia rządów przez Platformę Obywatelską wraz w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym ??!

3/ PROSZĘ O PODANIE DZIESIĘCIU DYREKCJI REGIONALNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH – W KOLEJNOŚCI, GDZIE WYSTĘPUJE NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE ZE STRONY KLESZCZY I BORELIOZY, NA KTÓRE SĄ NARAŻENI POLSCY LEŚNICY PODCZAS WYKONYWANIA SWOICH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH ??!

4/ JAKIE KOSZTY OGÓŁEM PONIOSŁY LASY PAŃSTWOWE W LATACH 2008-2013 ORAZ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU NA OCHRONĘ ZDROWIA LEŚNIKÓW PRZED KLESZCZAMI I BORELIOZĄ ??!

5/ ILU WEDŁUG STANU NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU – POLSKICH LEŚNIKÓW LECZY SIĘ NA BORELIOZĘ ??!
Proszę o podanie danych ze wszystkich 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych :

6/ JAK WIELU POLSKICH LEŚNIKÓW(...a takich niestety znam!!!!) BYŁO ZMUSZONYCH CIĘŻKIM STANEM ZDROWIA I POWIKŁANIAMI W WYNIKU BORELIOZY – PRZERWAĆ PRACĘ ZAWODOWĄ  I STAĆ SIĘ ...RENCISTAMI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ??!

7/ JAKIE KOSZTY PONIOSŁY LASY PAŃSTWOWE OD ROKU 2008 NA PROFILAKTYCZNE BADANIA LEŚNIKÓW ZMIERZAJĄCYMI DO WCZESNEGO WYKRYCIA BORELIOZY ??!

8/ILU POLSKICH LEŚNIKÓW TYLKO W LATACH 2008-2014 ZOSTAŁO PODDANYCH OBOWIĄZKOWEJ DWUTYGODNIOWEJ HOSPITALIZACJI I KURACJI ANTYBIOTYKOWEJ PO UJAWNIENIU W ICH ORGANIZMIE BORELIOZY ??!

9/ NA JAKA WYMIERNĄ POMOC MOŻE LICZYĆ LEŚNIK LASÓW PAŃSTWOWYCH ZE STRONY DGLP -W SYTUACJI GDY NAGLE SIĘ DOWIE, IŻ JEST ZARAŻONY BORELIOZĄ ORAZ CZY , A JEŚLI TAK TO NA JAKĄ POMOC MOŻE LICZYĆ RÓWNIEŻ RODZINA LEŚNIKA MIESZKAJĄCA NIEJEDNOKROTNIE W LEŚNEJ GŁUSZY POŚRÓD KLESZCZY ??!

10/ JAKIE AKTUALNE PRZEPISY, DECYZJE DGLP – OBOWIĄZUJĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH , CELEM POMOCY W ZWALCZANIU I LECZENIU TEJ NIEBEZPIECZNEJ DLA ŻYCIA CHOROBY ??!

11/ CZY ZAMIERZA PAN DYREKTOR ZMIENIĆ OBECNIE  ISTNIEJĄCY STAN FAKTYCZNY W LASACH PAŃSTWOWYCH DOTYCZĄCY DLA PRZYKŁADU WNIKLIWEJ ANALIZY W DGLP DANYCH Z 17 REGIONALNYCH DYREKCJI LP NA TEMAT BORELIOZY WŚRÓD LEŚNIKÓW....czy też nic Pan nie robi w tek kwestii, a nawet NIE POSIADA OBECNIE  ŻADNYCH DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH Z TERENU POLSKI ??!


Będę Panu dyrektorowi BARDZO WDZIĘCZNY ZA TERMINOWE UDZIELENIE MI INFORMACJI , ODPOWIEDZI - na pytania jakie powyżej zadałem!


DARZ BÓR!!!Krzysztof Kowalczyk

sobota, 26 lipca 2014

KOLEJNY ,,SUKCES,, RZĄDU RP...KOLEJNY SUKCES PREZYDENTA KOMOROWSKIEGO...KOLEJNY RAZ NA NASZYCH OCZACH WBIJA SIĘ NÓŻ W PLECY RZECZYPOSPOLITEJ !!!
26 lipca 2014 rokuOstatnio zapoznałem się z pewnym RANKINGIEM ZAGRANICZNYCH POLITYKÓW, którzy zdaniem Polaków są ...WROGAMI POLSKI !!!

JAK MYŚLICIE ...KTO WYGRAŁ??! KTO NASZYM POLSKIM ZDANIEM ZNALAZŁ SIĘ W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE ??!

A PONIŻEJ  WYBÓR POLAKÓW; OTO AKTUALNI WROGOWIE NASZEJ OJCZYZNY – POLSKI :


1/ WŁADIMIR PUTIN - Prezydent Rosji 24%

2/ DALIA GRYBAŁSKAITE ( Grzybowska!) - Prezydent Litwy 13%

3/ ANGELA MERKEL – Kanclerz Niemiec 11%

4/ ERIKA STEINBACH - Szefowa Niemieckiego Związku Wypędzonych 8%

5/ GERHARD SCHRODER – były Kanclerz Niemiec 7%

6/ SIERGIEJ ŁAWROW – Minister Spraw Zagranicznych Rosji 7%

7/ OLEH TIAHNYBOK - Szef Ukraińskiej Partii Swoboda 7%

8/ DMYTRO JAROSZ – Szef Prawego Sektora na Ukrainie 6%

8/ BARACK OBAMA – Prezydent USA 4%

9/ KTOŚ INNY – 3%

10/ VYTAUTAS LANDSBERGIS – były Prezydent Litwy 3%

11/ ALEKSANDER ŁUKASZENKA – Prezydent Białorusi 2%

12/ WŁADYMIR ŻYRINOWSKI – polityk nacjonalistyczny w Rosji 2%

13/ WIKTOR JUSZCZENKO – były Prezydent Ukrainy 2%


Tak ostatnio głosowali Polacy A JA SIĘ ZASTANAWIAŁEM  DLACZEGO AŻ TAK WYSOKO, BO TUŻ ZA PUTINEM ZNALAZŁA SIĘ OBECNA PREZYDENT LITWY Dalia Grybałskaite ?!

No i muszę powiedzieć, że OSTATNIE DNI dały mi odpowiedź ,że POLACY MAJĄ DOBREGO NOSA.... ale niestety nie nasz NIERZĄD oraz Prezydent RP !!!

Teraz będę pękał ze śmiechu jak zobaczę znowu P rezydenta RP Komorowskiego, który z GŁUPIM UŚMIECHEM dla mediów ściska dłoń ...FAŁSZYWEJ PREZYDENT LITWY Dalii Grybauskaite, która robi go jak chce w .... no właśnie  !!!

DLACZEGO ????!

TO CO SIĘ OSTATNIO STAŁO – TO NÓŻ WBITY POLSCE I POLAKOM NIE TYLKO NA LITWIE !!!

Oczywiście dziś w Polsce cichutko jest o tym, bo ,,sukces,,  NASZEJ ,,ELITY,, RZĄDZĄCEJ jest to ...cuchnący, ale brakiem nie tylko przysłowiowych jaj !!!!

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH zamiast pilnować spraw  także Polsko-Litewskich ...opowiada w knajpach warszawskich wulgarne erotyczne dowcipy....PREZYDENT RP KOMOROWSKI za swój sukces uznaje zgolenie lub zapuszczenie ponownie swoich wąsów...PREMIER RP Donald Tusk zaś JEST JUŻ DLA MOICH RODAKÓW CHODZĄCYM ANTY-SUKCESEM, który tak ogłupia nasz naród,że pewnie myśli po nocach ...CO TO BĘDZIE NIEBAWEM Z JEGO PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ I POLITYCZNYMI ZŁODZIEJAMI !!!

Zapowiada się, iż DECYZJĄ NARODU...pójdziecie siedzieć !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gdy ostatnio NASZA POLSKA tak troszczy się o ,,biedną,, a FAŁSZYWĄ jak się okazuje LITWĘ a nasze wojskowe myśliwce F-16 strzegą nieba nad tym krajem nomen omen NATO, który nie ma swego lotnictwa – oto JAK dziś ,,OSTATECZNIE ROZWIĄZANO KWESTIĘ POLSKĄ ,, na Litwie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CIEKAW JESTEM JAK SIĘ CZUJE PREZYDENT RP...PREMIER...RZĄD … bo ja na ich miejscu czułbym się jak PROSTYTUTKA, Z USŁUG KTÓREJ SKORZYSTANO ...nie płacąc ani grosza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DLACZEGO tak sądzę ??!

OTÓŻ PARLAMENT LITEWSKI GŁOSAMI WIĘKSZOŚCI RZĄDOWEJ a wbrew Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - UCHWALIŁ POPRAWKĘ DO USTAWY O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH, KTÓRA ZAKŁADA....LIKWIDACJĘ POLSKICH SZKÓŁ W TYM KRAJU !!!!

Teraz owa ustawa czeka tylko na uchwalenie....

OD TEJ PORY JĘZYK  POLSKI NA LITWIE BĘDZIE NAUCZANY TYLKO JAKO ,,PRZEDMIOT,, ...NIE MOŻE BYĆ ZAŚ JUŻ JĘZYKIEM WYKŁADOWYM !!!!!!

TO NÓŻ WBITY NAIWNEJ POLSCE Z TAK GŁUPIMI  POLITYKAMI JAKICH TERAZ W POLSCE MAMY... TO CIOS ZADANY 200 TYSIĄCOM POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH NA LITWIE!!!!!!

NIE WAŻNE JEST IŻ DO POLSKIEJ SZKOŁY PRAGNIE TAM CHODZIĆ 220 DZIECI A DO LITEWSKIEJ ...2 (słownie; dwoje!!!).

Aby było jeszcze bardziej groteskowo ...LITEWSKI PARLAMENT WYKREŚLIŁ Z PROJEKTU USTAWY ZAPIS O DWUJĘZYCZNYCH TABLICACH Z NAZWAMI ULIC I MIEJSCOWOŚCI, GDZIE ŻYJĄ MNIEJSZOŚCI NARODOWE

DODATKOWO...robią się skandaliczne jajka ze sprawą POLSKIEJ INWESTYCJI NA LITWIE, gdzie nasi zainwestowali w zakup i modernizację ogromna kasę w interes o nazwie ORLEN LIETUVA ...rafinerii w Możejkach !

LITWA RĄCZKA W RĄCZKĘ Z ROSJĄ doprowadziły nasz PKN ORLEN do sytuacji skrajnie trudnych na tym terenie w tymże interesie....

GDY ROSJANIE ZAWIESILI DOSTAWY SUROWCA DO TEJ RAFINERII W MOŻEJKACH – CO ZROBIŁA LITWA ??! ...NARZUCIŁA POLAKOM O 30% WYŻSZE STAWKI ZA PRZEWOZY KOLEJOWE TEGO SUROWCA , NIŻ TE JAKIE PŁACI KONKURENCJA POLSKIEGO PKN ORLEN !!!

POLACY PŁACĄ NA LITWIE NAJDROŻEJ !!!!!...TAK SAMO JAK ZA GAZ Z ROSJI....

W zaistniałej sytuacji PKN ORLEN ...ograniczył produkcję do 60% możliwości produkcyjnych! A nawet rozważa możliwość LIKWIDACJI POLSKIEJ SPÓŁKI NA LITWIE!

A JA BYM ROZEBRAŁ CAŁA RAFINERIE W MOŻEJKACH I ...WYWIÓZŁ DO POLSKI, NIE ZAPOMINAJĄC ZWOLNIĆ W 100% PRACUJĄCYCH TAM LITWINÓW, z prośba aby podziękowali za to wszystko swojej cwanej pani prezydent ....

A CÓŻ ROBI PREZYDENT RP...RZĄD ,,PLATFUSÓW,,...MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH RP ??!

ŚMIEJĄ SIĘ BEZTROSKO BARANY Z DOWCIPÓW JAKIE NAGRALI ICH OSTATNIO KELNERZY W WARSZAWSKICH KNAJPACH...

OT DZIADOSTWO JAKIE SAMA SOBIE WYBRAŁAŚ POLSKO !!!!!!!!!!!!!!!!

KTO TERAZ BĘDZIE BRONIŁ SPRAW I KWESTII POLSKOŚCI NA LITWIE ??!

ZARAZ ZAPEWNE ,,OCHRONĘ,, POLAKOM ZAPROPONUJE PO SWOJEMU .....WŁADIMIR PUTIN ZE SWOJĄ ARMIĄ I ,,SEPARATYSTAMI,, a wówczas Pani Prezydent Litwy będzie alarmowała NAIWNEGO Prezydenta RP Komorowskiego,że ...RUSCY ATAKUJĄ !!! sic!!!


Niech ich szlag....ZDRAJCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piszę jak jest....


Krzysztof Kowalczyk

PS.

TAK OTO LITWA ROZBIJA PAKT NATO I PRZYGOTOWUJE GRUNT POD PONOWNĄ DOMINACJĘ SOVIETÓW W NASZEJ POLSCE....a media pro-Platforma Obywatelska będą zaraz znowu OGŁUPIĆ POLAKÓW informacjami,że oto przyleciała już 6 raz w tygodniu Pani Prezydent Liwy Dalia Grybauskaite ...zapewniając DURNY RZĄD I PREZYDENTA o jej polityce anty rosyjskiej ! Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ZA TO W PARYŻU, DZIŚ 26 LIPCA 2014 ROKU PONAD 3 TYSIĄCE PARYŻAN PROTESTOWAŁO PRZECIWKO ŻYDOM I IZRAELOWI ZA LUDOBÓJSTWO JAKIE OSTATNIO URZĄDZILI SOBIE W STREFIE GAZY, MORDUJĄC DZIECI, KOBIETY NAWET W SZPITALACH I SZKOŁACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, KTÓRE....BOMBARDOWALI LUB OSTRZELIWALI Z DZIAŁ I CZOŁGÓW !!!

Nie jestem antysemitą..ALE TO CO ZROBILI TERAZ ŻYDZI Z BEZBRONNA LUDNOŚCIĄ PALESTYNY RODZI WE MNIE WRĘCZ SKRAJNY ANTYSEMITYZM !!!

Na słowo HOLOKAUST ...każdy Polak i obywatel świata ma stawać na baczność i współczuć Żydom za to co zrobił im Hitler i Stalin.......... A DLACZEGO DZIŚ PO TYLU LATACH OD TAMTEJ TRAGEDII PAŃSTWO IZRAEL NIE ZASTANAWIA SIĘ ,ŻE ...CZYNI IDEALNIE  TAK SAMO JAK TAMCI BARBARZYŃCY , MORDUJĄC NAJNOWSZYMI  ZDOBYCZAMI TECHNIKI WOJSKOWEJ SETKI NIEWINNYCH LUDZI !!!!!

Czy wasz Mojżesz zwróci im życie...??!

TO LUDOBÓJSTWO NIEWINNEGO NARODU PALESTYŃSKIEGO PRZEZ ŻYDÓW NA NASZYCH OCZACH...W NASZYCH OKRUTNYCH CZASACH !!!!

BRAVO PARYŻANIE!!!! BRAVO FRANCJO !!!! POPIERAMY WAS W TYM PROTEŚCIE !!!!!


Mając w głębokim poważaniu jakąś .. POLITYCZNĄ .RACJĘ STANU , kiedy giną niewinni ludzie w Palestynie, gdy muszą ginąć przy tym także  obywatele Izraela, śpiący z karabinem maszynowym pod poduszką!!!!!!!!!!!!!!!!!

TO JEST CHORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

piątek, 25 lipca 2014

OTO CAŁA PRAWDA O UKRAIŃSKIM NACJONALIZMIE WOBEC NASZEJ RZECZYPOSPOLITEJ !!!!! JUŻ SOBIE ŚPIEWAJĄ O KOLEJNYM ,,KRWAWYM BOJU,, W POLSCE...Sławno, dnia 25 lipca 2014 rokuAMBASADOR UKRAINY W WARSZAWIE
00-580 WARSZAWA
ALEJA  SZUCHA Nr 7Szanowny Panie Ambasadorze !


Od kilku już miesięcy UKRAINA , nasz polski sąsiad a Pana Rodacy są atakowani zbrojnie przez ROSYJSKIE , UZBROJONE NA KREMLU JEDNOSTKI MILITARNE, winne śmierci już setek ludzi, w tym ludności cywilnej !

Niniejszym moim wystąpieniem, nie chciałbym tu przypominać JAK JEDNOZNACZNĄ I OGROMNA ROLĘ W OBRONIE PRAWA DO WOLNOŚCI I SAMOSTANOWIENIA O LOSIE DZISIEJSZEJ UKRAINY W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NA WSCHODZIE PANA OJCZYZNY – odegrała i nadal moim zdaniem odgrywa MOJA OJCZYZNA Rzeczypospolita Polska !!!

POLACY PODOBNIE JAKI UKRAIŃCY BYLI PRZEZ DZIESIĄTKI LAT OKUPOWANI I OKRADANI PRZEZ SOVIECKI KOMUNIZM, MORDOWANI ZA WSZELKI PATRIOTYCZNY BUNT WOBEC ROSYJSKICH NAJEŹDŹCÓW !!!!!

W DĄŻENIACH DO WOLNOŚCI UKRAINY I ODERWANIA SIĘ OD SOVIECKIEGO IMPERIUM , KTÓRE WIDZIAŁEM NA WŁASNE OCZY – ZAWSZE OBOK WIELU FLAG UKRAINY, POWIEWAŁY I NADAL POWIEWAJĄ POLSKIE BIAŁO-CZERWONE FLAGI JAKO SYMBOL NASZEGO WSPARCIA W WASZEJ WALCE !

Ogromną rolę odegrał kilka lat temu NASZ POLSKI PREZYDENT śp. Lech Kaczyński, który miał odwagę podczas pomarańczowej rewolucji OSOBIŚCIE WRAZ Z PREZYDENTAMI INNYCH KRAJÓW, KTÓRYCH ZJEDNOCZYŁ - zjawić się w Kijowie...ABY być Z WOLNĄ UKRAINĄ i Ukraińcami pragnącymi żyć tak jak Polacy  w pokoju i wolności !

DZIŚ , GDY ROSJA NAPADA ZBROJNIE WASZE TERYTORIUM – POLACY SĄ Z WAMI, POLACY WAS WSPIERAJĄ, POLACY OTWIERAJĄ SWOJE SERCA I DOMY, ABY WAM A NASZYM SĄSIADOM POMÓC W RÓŻNYCH KWESTIACH !!!!!!!!


Szanowny Panie Ambasadorze !

Stare a bardzo mądre powiedzenie mówi : ,,PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ W POTRZEBIE,, ….więc macie jako NARÓD UKRAIŃSKI jasny i czytelny DOWÓD ,że Polska i Polacy PRAGNĄ WASZEJ WOLNOŚCI I POKOJU DLA WAS WSZYSTKICH NA PIĘKNEJ UKRAINIE !!!

Niestety są sytuacje , które BARDZO NIEPOKOJĄ POLAKÓW i stawiają jak zwykle w złym, FAŁSZYWYM świetle Wasze ukraińskie gesty, poczynania WOBEC POLSKI itp.!!!!!!!!!!!!!!

POWOŁAM SIĘ TERAZ NA JEDEN Z NICH, KTÓRY MNIE SMUCI A NARODOWI POLSKIEMU I NASZYM WŁADZOM PAŃSTWOWYM POWINIEN BARDZO GŁĘBOKO OTWORZYĆ OCZY....TYM BARDZIEJ, ŻE W NASZEJ WSPÓLNEJ A TRAGICZNEJ HISTORII MIĘDZY NARODAMI BYŁ W 1943 ROKU SZCZEGÓLNY CZAS, GDY UKRAIŃSCY SĄSIEDZI LUDOBÓJSTWEM WYMORDOWALI DZIESIĄTKI TYSIĘCY MOICH RODAKÓW, POLAKÓW W SPOSÓB TAK BESTIALSKI, JAKIM NIE MORDOWAŁ HITLER ZE STALINEM RAZEM WZIĘCI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W POLSCE NAZYWA SIĘ TEN OKRES ,,RZEZIĄ WOŁYŃSKĄ,,...LUDOBÓJSTWEM, KTÓRE DO DZIŚ NIE JEST PO LUDZKU WYJAŚNIONE I ROZWIĄZANE TAK, JAK OCZEKIWAŁYBY TEGO OBA NASZE NARODY WIERZĄCE PRZECIEŻ W BOGA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Szanowny Panie Ambasadorze !

OSTATNIO W KIJOWIE STAŁO SIĘ COŚ, CO MNIE OGROMNIE ZANIEPOKOIŁO A JEDNOCZEŚNIE DAŁO DO ZROZUMIENIA, ŻE UKRAINA CO INNEGO MÓWI, A CO INNEGO ROBI....stąd też uprzejmie Pana jako Ambasadora Ukrainy w Polsce PROSZĘ O WYJAŚNIENIE MI NASTĘPUJĄCEJ, SKANDALICZNEJ DLA MNIE JAKO POLAKA SYTUACJI !!!

Otóż, kilka dni temu W RADZIE MIASTA KIJOWA DEPUTOWANI UKRAIŃSCY ZAŚPIEWALI WERSJĘ HYMNU UKRAINY, ZE SŁOWAMI O KRWAWYM BOJU , KTÓRY TRZEBA STOCZYĆ (cytat) ,, OD SANU DO DONU,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wśród śpiewających był mer Kijowa WITALIJ KLICZKO....


A OTO SŁOWA JAKIE TAM ŚPIEWANO :

(cytat) :

,, Staniemy bracia do krwawego boju OD SANU do Donu

PANOWAĆ W DOMU OJCÓW NIE DAMY NIKOMU.

Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje

W naszej Ukrainie dola się odmieni,,


Szanowny Panie Ambasadorze !!!

Jako obywatel Rzeczpospolitej ,który podobnie jak i DZIESIĄTKI MILIONÓW POLAKÓW NA ŚWIECIE – mający 100% świadomość faktu ROZKRADANIA ZIEM WSCHODNICH POLSKICH KRÓLÓW I NASZEJ OJCZYZNY, których prawie połowa jest dziś zajęta przez Litwę, Białoruś i Ukrainę - uprzejmie proszę Pana Ambasadora o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania :

1/ O JAKIEJ RZECE ,,SAN,, I ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE JAKIEGO WOLNEGO, SUWERENNEGO KRAJU ŚPIEWAJĄ DEPUTOWANI UKRAIŃSCY OBECNIE W KIJOWIE  W TEJ WERSJI HYMNU ??!

2/ CZY NA TERENIE UKRAINY ZNAJDUJE SIĘ JAKAŚ RZEKA ,,SAN,, A JEŚLI TAK TO BARDZO PANA PROSZĘ O WSKAZANIE MI JEJ LOKALIZACJI ??!

3/ CZY MA PAN AMBASADOR UKRAINY W POLSCE JAKIEŚ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ...KIEDY I W JAKIM OKRESIE MA SIĘ ODBYĆ ÓW ZORGANIZOWANY KOLEJNY ,,KRWAWY BÓJ,, UKRAIŃSKI (cyt) ,, od Sanu do Donu ,??!

4/ CZY PAN AMBASADOR UKRAINY W WARSZAWIE, ORAZ ŚPIEWAJĄCY TAKIE SKANDALICZNE I BANDEROWSKIE BREDNIE - MACIE ŚWIADOMOŚĆ,ŻE TYM RAZEM NARÓD POLSKI NIE DA SOBIE JAK W 1943 ROKU NAIWNIE WBIĆ NÓŻ, CZY SIEKIERĘ W PLECY PRZEZ TAK MYŚLĄCY I ŚPIEWAJĄCY NARÓD UKRAIŃSKI ???!

5/ CZY WIE PAN AMBASADOR ,ŻE ABY KTOKOLWIEK Z UKRAINY MÓGŁ SOBIE CHOCIAŻBY POPŁYWAĆ KAJAKIEM PO POLSKIM SANIE – MUSI ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W MOJEJ OJCZYŹNIE POSIADAĆ WYKUPIONA POLSKĄ WIZĘ ??!

Będę Panu Ambasadorowi bardzo wdzięczny za szczegółową odpowiedź na tylko te piec pytań .


Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk


DO WIADOMOŚCI ; / ...bardzo proszę; DO RĄK WŁASNYCH!!!!!!!!!)

1/ PAN BRONISŁAW KOMOROWSKI - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


2/ PAN DONALD TUSK – Premier Rzeczypospolitej Polskiej


3/ PANI EWA KOPACZ – Marszałek Sejmu .

czwartek, 24 lipca 2014

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE W POSZUKIWANIU ,,ZŁOTEGO ELDORADO,, W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP KROSNO !!!
Sławno, dnia 24 lipca 2014 roku

PAN EDWARD BALWIERCZAK
DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI
LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE
38-400 KROSNO
UL. BIESZCZADZKA Nr 2

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - bardzo uprzejmie proszę Pana dyrektora o udzieleni mi odpowiedzi na pytania w poniższym zakresie :
1/ CZY PRAWDĄ JEST , że kilka dni temu miało miejsce przeszukanie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – przez specjalną grupę oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego ??!

2/PROSZĘ O INFORMACJĘ CZYJE GABINETY, LUB CZYJ GABINET był przeszukiwany przez CBA ??!

3/ KTO I W JAKIM CELU, ORAZ W JAKIEJ SPRAWIE WYDAŁ NAKAZ PRZESZUKANIA BIURA RDLP KROSNO ??!

4/ CZY BYŁ PAN DYREKTOR W BUDYNKU BIURA RDLP KROSNO PODCZAS OWEGO PRZESZUKANIA I CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH CBA ??!

5/ W STOSUNKU DO KTÓRYCH PRACOWNIKÓW BIURA RDLP KROSNO SĄ PROWADZONE POWYŻSZE CZYNNOŚCI ŚLEDCZE ??!

6/ CZY PRAWDA JEST ,że CBA szukało min. w biurze RDLP Krosno sztabek złota ??!

7/ CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI JESZCZE INNE MIEJSCA PRZESZUKANIA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH PERSONALNIE Z PRACOWNIKAMI REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE ??!

8/ W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI JAKIE OTRZYMAŁEM NA TEMAT PŁATNIKÓW ,,SKŁADEK,, ORAZ ,,DOBROWOLNYCH,, WPŁAT NA KONTO POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO - UPRZEJMIE PROSZĘ PANA DYREKTORA O ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ; CZY PRAWDĄ JEST, IŻ W OSTATNICH KILKU LATACH WPŁACAŁ PAN PIENIĄDZE NA KONTA ZWIĄZANE Z PSL REGIONU PODKARPACIA ??!

9/ JEŚLI TAK – uprzejmie proszę o informację w jakiej wysokości były to kwoty, oraz NA JAKI CEL były wpłacane ??!

10/ CZY ZNANE SĄ PANU INNE OSOBY / LEŚNICY/ LASÓW PAŃSTWOWYCH , KTÓRZY WPŁACALI LUB WPŁACAJĄ ÓW POLITYCZNY ,,HARACZ,, NA POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, LUB TEŻ INNA PARTIĘ POLITYCZNĄ ??!

11/ CZY JEST PAN, LUB KTOKOLWIEK INNY ZE ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA RDLP KROSNO ZWIĄZANY PERSONALNIE Z CZŁONKOSTWEM W JAKIEJKOLWIEK PARTII POLITYCZNEJ – A JEŚLI TAK , UPRZEJMIE PROSZĘ O INFORMACJĘ KTO I W JAKIEJ ??!

12/ CZY PRZESZUKANIE POMIESZCZEŃ LUB TEŻ JAKIEKOLWIEK INNE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE WYKONYWANE PRZEZ OFICERÓW CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE WPŁYWAJĄ POZYTYWNIE NA SAMOPOCZUCIE PRACUJĄCYCH TAM LEŚNIKÓW, A SZCZEGÓLNIE POZYTYWNY WIZERUNEK LASÓW PAŃSTWOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE ??!


Będę BARDZO WDZIĘCZNY Panu dyrektorowi za udzieleni mi wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania !


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Od 2008 roku KONSEKWENTNIE prowadzę swego rodzaju ,,rejestr,, NADUŻYĆ A WRĘCZ ŁAJDACTW w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE, od chwili gdy NASZĄ POLSKĘ zaczęła ROZKRADAĆ KOALICJA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ WRAZ Z POLSKIM STRONNICTWEM LUDOWYM !!!

Może sobie Pan dyrektor ów rejestr znaleźć pod adresem www.pigipedia.blog.com (PO)Lesie gdzie jest ponad 500 informacji oraz www.pigipedia.blogspot.com – gdzie z kolei jest ponad 300 kolejnych wiadomości min w kwestii nadużyć, nepotyzmu, politycznego draństwa w PGL LP !!!
SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!

Ponieważ do ,,wykazu,, odwiedzin ze strony CBA za sprawą jakiegoś ,,ZŁOTEGO ELDORADO,,dołączyła niniejszym RDLP w Krośnie – postanowiłem oczywiście to zbadać dogłębnie i upublicznić ten fakt dla Braci Leśnej w Polsce, która z ogromną ciekawością od lat przygląda się ,,sukcesom,, PEWNEJ GRUPIE wyjątkowo ,,kompetentnych,, pracowników LP !

Dla Pana wiedzy dodam tylko,iż PRYM W LASACH PAŃSTWOWYCH pod kątem LICZBY  ,,odwiedzin,, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prokuratorów i policji  od 2008 roku wiedzie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku / dyrektor – Sławomir Cichoń/.

NIE MA SIĘ CZEMU DZIWIĆ, GDYŻ JEST TO BARDZO BLISKA  RODZINA OBECNEGO WICE MINISTRA ŚRODOWISKA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ , KTÓRY MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ IŻ NIEBAWEM BĘDZIE OGLĄDAŁ POLSKĄ RZECZYWISTOŚĆ ZZA KRAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oczywiście w towarzystwie min. SWOICH ,,LEŚNIKÓW,, ….

środa, 23 lipca 2014

HOLANDIO ! POLSKA DZIŚ I W KAŻDĄ KOLEJNĄ ROCZNICĘ ...CIERPI RAZEM Z WAMI !!!!!
23 lipca 2014 roku


DZIŚ DZIEŃ ŻAŁOBY NARODOWEJ W HOLANDII...gdzie zabiły wszystkie dzwony w kościołach w chwili powrotu do OJCZYZNY trumien z pierwszymi kilkudziesięciu ofiarami tej ZBRODNI i zestrzelenia rakietą cywilnego samolotu nad Ukrainą, gdzie zginęło prawie 200 Holendrów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HOLANDIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DZIŚ NASZA POLSKA I W KAŻDĄ KOLEJNĄ ROCZNICĘ TEGO BARBARZYŃSTWA – CIERPI RAZEM Z WAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIKT WAS NIE ZROZUMIE TAK JAK POLACY, KTÓRZY 4 LATA TEMU RÓWNIEŻ NA WSCHODZIE UTRACILI W INNEJ KATASTROFIE LOTNICZEJ DZIESIĄTKI NASZYCH RODAKÓW, W TYM ...PARĘ PREZYDENCKĄ śp. LECHA  i MARIĘ KACZYŃSKICH!!!!

Ziemia rosyjska...ziemia na wschodzie jest OD SETEK LAT  pełna krwi milionów niewinnych ludzi ZAMORDOWANYCH PRZEZ ZBRODNIARZY, BARBARZYŃCÓW, ZŁODZIEI, NIE POTRAFIĄCYCH W ŻYCIU NIC ROBIĆ JAK TYLKO GRABIĆ I MORDOWAĆ !!!!!

Teraz tragiczny los sprawił,że do grona OFIAR tej wschodniej hołoty (!!!!!!) niestety już zaliczyć musimy prawie 200 HOLENDRÓW, oraz plus dodatkowych 100 niewinnych ludzi, w tym tak wiele dzieci, lecących tym nieszczęsnym lotem nad Ukrainą ...na wakacje !!!!

WIDZIAŁEM OSOBIŚCIE ZDJĘCIA OFIAR POLAKÓW SPRZED 4 LAT I ZDJĘCIA OFIAR JAKIE ZGINĘŁY KILKA DNI TEMU NAD UKRAINĄ...

CZY WIECIE CO JE ŁĄCZY ??!

NIEWYOBRAŻALNY DLA NORMALNEGO, CYWILIZOWANEGO CZŁOWIEKA ….BRAK POSZANOWANIA DLA ZWŁOK LUDZKICH, DLA OFIAR TYCH KATASTROF, KTÓRY WYNIKA NIE Z BRAKU WIEDZY ALE Z CHCIWOŚCI, OKRADANIA LUDZI NA MIEJSCU TYCH KATASTROF, PRZESZUKIWANIA ICH RZECZY OSOBISTYCH W POSZUKIWANIU PIENIĘDZY, KART KREDYTOWYCH, CENNYCH RZECZY MATERIALNYCH JAKIE MIAŁY Z SOBĄ, LUB TEŻ NA SOBIE OFIARY....

TEGO NIE DA SIĘ NORMALNIE WYJAŚNIĆ....A TYM BARDZIEJ,ŻE CI ZŁODZIEJE I BANDYCI, JAKICH GŁUPIE POLSKIE I EUROPEJSKIE MEDIA NAZYWAJĄ ,,SEPARATYSTAMI,, A NIE MORDERCAMI, ZBIRAMI, BANDYTAMI itp...chodzą do kościoła, do cerkwi – modląc się do swojego Boga !!!!!

WSCHODNIA HOŁOTO !!!!!!!!!!!!!!!!
CZY WASZ BÓG KAŻE WAM ZABIJAĆ DZIECI, KOBIETY, MĘŻCZYZN I CAŁE RODZINY KTÓRE PRAGNĄ ŻYĆ W POKOJU I PRACUJĄ DLA DOBRA MILIONÓW LUDZI ????!

Będziecie się za to palić w piekle.....O ILE SPRAWIEDLIWOŚĆ ZIEMSKA NIE DORWIE WAS WCZEŚNIEJ  W SWOJE RĘCE !!!!


HOLANDIO I HOLENDRZY !!!!!!!!!!!!!!!!!

Nasz POLSKI SAMOLOT jaki uległ katastrofie nad Smoleńskiem w Rosji 4 lata temu ….leży tam nadal BO ZDRAJCY NASZEJ OJCZYZNY tak postanowili i zaufali Rosji,że wyjaśni obiektywnie przyczyny owej katastrofy !!!!

TO HAŃBA DLA POLSKI, KTÓRA MAM NADZIEJĘ ŻE NIEBAWEM ROZLICZY KAŻDEGO WINNEGO TEGO SKANDALU....

NIE POPEŁNIAJCIE TEGO SAMEGO BŁĘDU...NIE UFAJCIE NAWET W 1% ROSJANOM I NIESTETY, ALE PISZĘ TO SZCZERZE ORAZ OBIEKTYWNIE ...TAKŻE UKRAINIE !!!!!

Dziś wywiad USA ujawnił trajektorię lotu zarówno owego samolotu jaki został zestrzelony jak i pocisku rakietowego ALE JEST W TYM WSZYSTKIM ,,COŚ,, CO SAMI MUSICIE USTALIĆ W 100% W  OPARCIU O NAJNOWSZE ZDOBYCZE WIEDZY TECHNICZNEJ !!!

TO ,,COŚ,, TO ....KTO WYSTRZELIŁ RAKIETĘ W STRONĘ WASZYCH RODAKÓW ??!

NARÓD ROSYJSKI I NARÓD UKRAIŃSKI TO W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI WSPANIALI LUDZIE !!!!

PRAGNĄ PODOBNIE JAK I MY ŻYĆ GODNIE W POKOJU !!!

WIEM O TYM BO ZNAM WIELU ICH OSOBIŚCIE...ALE, TAM GDZIE POLITYKA A SZCZEGÓLNIE WSCHODNI IMPERIALIZM – TAM FAŁSZ, KŁAMSTWA I PREPAROWANIE DOWODÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GDY WYMORDOWANO DZIESIĄTKI TYSIĘCY POLAKÓW W KATYNIU I INNYCH MIEJSCACH KAŹNI NA TERENIE ROSJI ... BEZCZELNIE OKŁAMYWANO Z MOSKWY CAŁY ŚWIAT I POLAKÓW PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA ,ŻE ZROBILI TO NIEMCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Z KOLEI UKRAIŃCY I ŻYDZI WYMORDOWALI NIE TYLKO PODCZAS TAK ZWANEJ ,,RZEZI WOŁYŃSKIEJ,,1943 ROKU DZIESIĄTKI TYSIĘCY POLAKÓW (...dzieci, kobiety,starców, mężczyzn!!!) TAK BESTIALSKIMI METODAMI,ŻE NIE MOŻEMY TEGO PRZENIGDY ZAPOMNIEĆ JAKO NARÓD TYM BARDZIEJ,ŻE TERAZ UKRAIŃCY JAKBY STRACILI PAMIĘĆ O TYM - A CHCIELIBY JĄ PILNIE WYMAZAĆ NAM Z PAMIĘCI ...budując u siebie pomniki nie tylko BANDERY, który dla nas był i będzie po wsze czasy BANDYTĄ I MORDERCĄ TYSIĘCY POLSKICH ISTNIEŃ leżących po dziś dzień w tysiącach miejsc bez pochówku kościelnego !!!!!

Nie jestem antysemitą, czy osobą nastawioną ANTY wobec Rosji czy Ukrainy ale wiem iż...ŚLEPOTA , NAIWNOŚĆ I ŁATWOWIERNOŚĆ W KONTAKTACH Z NASZYMI SĄSIADAMI DOPROWADZIŁA MOJĄ OJCZYZNĘ RZECZYPOSPOLITA DO ZGUBY !!!!!!

OKRADLI NAS Z POŁOWY TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ ...

OWOCEM OWEJ ŁATWO WIERNOŚCI jest chociażby taki fakt,że WY HOLENDRZY TAK OPŁAKUJĄC DZIŚ SWOICH RODAKÓW , MACIE PODCZAS TYCH UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNYCH U SWEGO BOKU .....WASZĄ HOLENDERSKĄ PARĘ KRÓLEWSKĄ !!!

A POLSKA ...??!

POLSKA TEŻ PRZEZ WIEKI BYŁA KRÓLESTWEM I TO BARDZO POTĘŻNYM...!!!!!!!!!!!

NIESTETY ...POLSKICH KRÓLÓW, A NAWET POLSKĄ PARĘ PREZYDENCKĄ spotkał tragiczny los bardzo ściśle powiązany z imperializmem rosyjskim, dla którego SŁABA POLSKA , SPOLEGLIWY I NAIWNY POLSKI KRÓL był najważniejszym celem !!!

A OBECNIE POLSKI GŁUPI RZĄD I PROSTACKI SEJM  – TO ZAWSZE RADOŚĆ W MOSKWIE I BERLINIE !!!!!!

HOLANDIO !!!

BĄDŹ MOCNA W TYCH CIĘŻKICH DLA CIEBIE CHWILACH...

HOLANDIO !!!!
BĄDŹ SILNA I DUMNA Z WARTOŚCI CYWILIZACYJNEGO ŚWIATA JAKIE W SWOJEJ OJCZYŹNIE MACIE !!!

HOLANDIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!

MOJA OJCZYZNA – POLSKA CIERPI I JEST ZAWSZE Z TOBĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Piszę jak jest ….


Krzysztof Kowalczyk


PS.


Dziś nad Ukrainą ...zestrzelono kolejne dwa samoloty ukraińskie !!!!

CO CZUJE W TAKIEJ CHWILI CÓRKA PUTINA ŻYJĄCA I MIESZKAJĄCA W HOLANDII ???!
Władymir Putin ma dwie córki - MARIĘ( 29 lat) i KATERINĘ(28 lat)!
OBIE NIE MIESZKAJĄ W ROSJI...jak myślicie DLACZEGO ????!

MARIA PUTIN mieszka w Voorschoten niedaleko Hagi RAZEM ZE SWYM ...HPLEMDERSKIM PRZYJACIELEM Jorritem Faassennenem w dzielnicy NOMEN OMEN ,,Krimwijk,, (DZELNICA KRYMU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Na drzwiach wejściowych ich mieszkania ...NIE MA NAZWISKA ,,PUTIN,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wtorek, 22 lipca 2014

POLITYCZNY HARACZ A NIE KOMPETENCJE ZA STANOWISKA KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH ??!

Sławno, dnia 22 lipca 2014 rokuPAN ADAM WASIAK
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3
=========================================================

PAN JANUSZ ZALESKI
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
02-362 WARSZAWA
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU Nr 3

Szanowni Panowie Dyrektorzy !


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku / Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami / - zwracam się do Panów Dyrektorów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z BARDZO UPRZEJMĄ PROŚBĄ o udostępnienie mi informacji w następującym zakresie ;


Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wydała dnia 25 lipca 2003 roku specjalną OBOWIĄZUJĄCĄ uchwałę o wpłatach na fundusz PSL, w której min czytamy : (cyt) ,, 3% OD WYNAGRODZENIA NETTO WPŁACAJĄ OSOBY REKOMENDOWANE PRZEZ PSL:
  • radni szczebla powiatowego i wojewódzkiego (tylko od diety);
  • wójtowie, burmistrzowie,prezydenci miast i ich zastępcy oraz osoby powołane w skład zarządu powiatu, województwa, na stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Marszałkowskim, oraz w jednostkach podległych tym organom i instytucjom;
  • a także osoby rekomendowane przez PSL i powołane do tych instytucji szczebla powiatowego i wojewódzkiego, rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  • ministrowie, wiceministrowie oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i równorzędni, a ponadto członkowie zarządów (…) oraz kierownicy innych podmiotów, pełniący te funkcje z rekomendacji władz PSL , jak też członkowie zarządów oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy agencji rządowych i urzędów centralnych;
  • posłowie i senatorowie,,

FORMALNIE POWYŻSZA A CO PODKREŚLAM  OBOWIĄZUJĄCA NADAL DO DZIŚ UCHWAŁA NIC NIE MÓWI O OSOBACH NIENALEŻĄCYCH DO PSL – A UŻYWA TYLKO NIEJEDNOZNACZNEJ FORMUŁY (cyt) ,, REKOMENDOWANI PRZEZ PSL, a to oznacza w praktyce , iż dotyczy to także nie członków tej partii politycznej!!!!

Tym samym osoby tego typu zatrudnione UKŁADEM na stanowiskach mają wpłacać pieniądze na specjalne konto NKW PSL !!!

UCHWAŁA HARACZU w sposób szczegółowy reguluje PODZIAŁ PIENIĘDZY ; 60% wpłat z terenu trafia do biur powiatowych PSL, a reszta do zarządu wojewódzkiego !
Połowa środków od ministrów i szefów spółek Skarbu Państwa idzie ...do centrali partyjnej, reszta zaś do zarządów wojewódzkich!

UCHWAŁA TEGO HARACZU DZIAŁA JAK SIĘ OKAZUJE TAKŻE WSTECZ !!!

I tak w pkt. 10 czytamy (cyt): ,,NIEDOKONANE ( NIEZREALIZOWANE) WPŁATY ZA LATA POPRZEDNIE I ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU ZOSTANĄ WNIESIONE PRZEZ OSOBY ZOBOWIĄZANE DO WŁAŚCIWYCH ZARZĄDÓW WOJEWÓDZKICH PSL , ORAZ DO NKW PSL – ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ UCHWALE, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA,,

JEST TAM RÓWNIEŻ ZAPIS MÓWIĄCY O DYSCYPLINOWANIU WPŁACAJĄCYCH !!!

ZARZĄDY WOJEWÓDZKIE PSL ...CO KWARTAŁ MAJA SPRAWDZAĆ REGULARNOŚĆ WPŁAT! GDYBY ,,KTOŚ,, NIE PŁACIŁ ...JAK CZYTAMY W PUNKCIE NR 12 , TO TRACI REKOMENDACJĘ PARTYJNĄ....A CI KTÓRZY TEGO NIE ROBIĄ SĄ UPOMINANI !!!


TAK UZYSKIWANE NIELEGALNIE PIENIĄDZE Z TYTUŁU HARACZU W PSL – Z TYTUŁU STOSOWANIA TEJ UCHWAŁY, SĄ KSIĘGOWANE OSOBNO, LECZ ZALICZA SIĘ JE DO DAROWIZN, JAKIE TA POKRĘTNA PARTIA POLITYCZNA DOSTAJE NA CELE STATUTOWE!

W 2013 roku z tego tytułu PSL miało prawie 2 mln złotych , A JEST TO WIELOKROTNIE WIĘCEJ NIŻ ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH (...zaledwie 126,9 tys. zł!!!)

Jak widać jest to OGROMNE WSPARCIE FINANSOWE i zarazem znaczne uzupełnienie budżetu PSL.Szanowni Panowie Dyrektorzy !

Obowiązująca na dzień dzisiejszy ustawa reguluje, że JEDNA OSOBA W CIĄGU ROKU NIE MOŻE WPŁACIĆ PARTII POLITYCZNEJ WIĘCEJ niż 15-KROTNOŚĆ NAJNIŻSZEJ PENSJI , CZYLI PONAD 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH


Dla bardzo wielu polskich leśników Lasów Państwowych - powyższa uchwała Polskiego Stronnictwa Ludowego ŻĄDAJĄCA HARACZU ZA STANOWISKA  jest nielegalna i niezgodna z prawem, stanowiąc wręcz POWRÓT DO CZASÓW FEUDALIZMU, GDZIE MOŻNA SOBIE BYŁO KUPIĆ TYTUŁ , BĄDŹ STANOWISKO !!!

W związku z powyższym uprzejmie proszę w ramach wniosku o udostępnienie mi informacji publicznej o odpowiedź na poniższe pytania :

1/ CZY PAN ADAM WASIAK OBECNY DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ PAN JANUSZ ZALESKI – BYŁY WICE MINISTER ŚRODOWISKA A OBECNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LP – W TRAKCIE PIASTOWANIA SWOICH URZĘDÓW PŁACILI , LUB NADAL PŁACĄ TEGO TYPU POLITYCZNY HARACZ NA RZECZ PSL, LUB INNEJ PARTII POLITYCZNEJ ??!

2/ CZY BYLIŚCIE PANOWIE PONAGLANI, LUB WZYWANI DO ZAPŁATY ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI TEGO TYPU ??!

3/ JAK WIELKIEJ WARTOŚCI SĄ EWENTUALNE PŁATNOŚCI OBU PANÓW DYREKTORÓW NA PARTIE POLITYCZNĄ W CIĄGU ROKU, Z PODZIAŁEM NA LATA PRACY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH ??!

4/ CZY PŁATNOŚCI TE BYŁY PRZEZ PANÓW ROZLICZANE ZGODNIE Z PRAWEM W ROCZNYM ROZLICZENIU PODATKOWYM – PO STRONIE ,,DAROWIZNA,, ??!

5/ CZY ZNANE SĄ PANOM DYREKTOROM PRZYPADKI INNYCH PŁATNIKÓW HARACZU W LASACH PAŃSTWOWYCH , NA PRZYKŁAD W RDLP LUBLIN GDZIE DYREKTOREM JEST PAN JAN KRACZEK – NA KTÓRY TO REGION  PRZEOGROMNY WPŁYW MA ,,BARON,, PSL NA PODKARPACIU JAN BURY ??!

6/ CZY HARACZ TEN JEST POWSZECHNY W LASACH PAŃSTWOWYCH I CZY NIE JEST TO JUŻ ,,PŁATNA PROTEKCJA,, I PRZYJĘCIE KORZYŚCI OSOBISTEJ W ZWIĄZKU Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ ???!
Krzysztof Kowalczyk

poniedziałek, 21 lipca 2014

CZY TO BYŁO POLOWANIE NA PUTINA ?????!
21 lipca 2014 roku


Gdziekolwiek człowiek nie zerknie ostatnimi dniami na wiadomości ze świata ...wszędzie przemoc, śmierć,wojny, walki, fałsz, polityka nienawiści i wszędobylskie OGŁUPIANIE społeczności międzynarodowej!

Dla obecnych ,,elit,, Platformy Obywatelskiej w Polsce taka sytuacja to po ostatnich wpadkach wręcz  CUD PROSTO Z NIEBA, gdyż afery z podsłuchem kelnerów wielu ,,zwykłych ,, politycznych DURNI jakby przycichły, ACZKOLWIEK I TAK WIEMY KTO, KIEDY I ZA CO MUSI ZAPŁACIĆ POLSCE !!!!!!

KARA WAS NIE OMINIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dziś OFICJALNĄ wiadomością dnia  już jest fakt,iż podczas przeszukania wielu domów biznesmenów, prokuratorów i polityków na Podkarpaciu, gdzie ,,przetrzepano,, biura pewnego polityka PSL o nazwisku BURY i jednego z wice ministrów tego ,,NIERZĄDU,, (czytaj ; BURDELU PO !!!) ...zostało znalezione TO czego szukano tj; ZŁOTO W ZAMIAN ZA UKŁADY POLITYCZNE I WSPARCIA W BIZNESIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ZŁOTO owe jest właśnie tym, o czym mówiła pewna pani znajoma Tuska  szefowi CBA , opowiadając o oficjalnie istniejącym PODATKU KORUPCYJNYM w obecnej Polsce Donalda Tuska...

JEŚLI NASZA RZECZYPOSPOLITA NIE PUŚCI TYCH DRANI W SAMYCH SKARPETKACH Z ZIELONYM LISTKIEM (...a nie zieloną koniczynką!!!) ZA MALWERSACJE I KORUPCJĘ OSTATNICH LAT ...to nigdy w Polsce nie będzie tak jak tego sobie życzymy!

A TAK NA MARGINESIE owego pana BUREGO z PSL...to doskonale wiem, jak wiele osób z LASÓW PAŃSTWOWYCH nie tylko Regionalnej Dyrekcji LP w LUBLINIE  wiele zawdzięcza dobrym układom z tą osobą ….

PO-lityczna WAZELINA.... 


Dziś CAŁY ŚWIAT komentuje katastrofę lotniczą nad Ukrainą , gdzie zginęło tylu niewinnych ludzi....,,DZIWNIE,, ZAPOMINAJĄC O LUDOBÓJSTWIE LUDNOŚCI CYWILNEJ PALESTYNY, GDZIE ZAMORDOWANO W BARDZO KRÓTKIM CZASIE  JUŻ PONAD 550 OSÓB !!!

IZRAEL DOKONUJE NALOTY LOTNICZE NAWET TAK JAK DZIŚ NA SZPITAL, STRZELA Z DZIAŁ I CZOŁGÓW DO KOBIET,DZIECI, STARCÓW....i co ???!
Konflikt na Ukrainie ważniejszy , więc tak można …????!

TYLKO WCZORAJ W ODWECIE ZABITO 13 ŻOŁNIERZY ŻYDOWSKICH A DZIŚ KOLEJNYCH 7 ... i po co ???! OKO ZA OKO ???! TO KRETYŃSKO CHORE !!!!!!!!!!!!!!!!!

WIELKA I ZAWSZE ODWAŻNA TURCJA W GEŚCIE SOLIDARNOŚCI Z NARODEM PALESTYŃSKIM OGŁOSIŁA OD 21 LIPCA 2014 ROKU TRZYDNIOWA ŻAŁOBĘ NARODOWĄ PO MASAKRZE CYWILNEJ LUDNOŚCI PALESTYŃSKIEJ PRZEZ ARMIĘ IZRAELSKĄ, KTÓRA OSTRZELIWUJE CYWILNE DOMY W STREFIE GAZY W ODWECIE NICZYM ..HITLEROWCY WARSZAWĘ PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO !!!!!


DZIWNY JEST TEN ŚWIAT...STRASZNIE NIESPRAWIEDLIWY I ZABORCZY OSTATNIO!!!

W Holandii (...czemu w ogóle się nie dziwię!!!) NARASTAJĄ KONFLIKTY między TURYSTAMI Z ROSJI A HOLENDRAMI, czego pochodną jest ZAMORDOWANIE PRAWIE 200 OBYWATELI HOLENDERSKICH W TYM SAMOLOCIE ZESTRZELONYM NAD UKRAINĄ I BRAKIEM POSZANOWANIA DLA ZWŁOK, TAK BEZCZESZCZONYCH I OKRADANYCH PRZEZ PRO-ROSYJSKICH BANDYTÓW !!!!

Pozbierano tych biednych ludzi...wrzucono do pociągu chłodni, która wczoraj z niedzieli na poniedziałek  miała awarię chłodzenia....wewnątrz wielki smród, odór rozkładających się ciał....specjaliści którzy ,,pracują,, tam od kilkunastu godzin Z LUFAMI KARABINÓW ROSYJSKICH PRZYŁOŻONYCH IM PRAWIE DO GŁÓW – zakrywają usta i nos, widząc te biedne istoty tak haniebnie potraktowane przez SWOŁOCZ WSCHODU !!!!!

CZY WIECIE,ŻE TAM ZA ODDANIE ZWŁOK ZABITEGO UKRAIŃCA – RODZINA DOSTAJE TELEFON Z ,,PROPOZYCJĄ,, NIE DO ODRZUCENIA tj; ...NAJPIERW KASA, POTEM ZWŁOKI ???!

Cena = minimum 20 dolarów za ,,sztukę,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HANDLEM CIAŁAMI ZAJMUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY OBWODU ŁUGAŃSKIEGO...za ,,separatystę,, cena wynosi 10 dolarów!!!!
HAŃBA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Patrząc na te zbierane zwłoki i szczątki ludzkie  z tego malezyjskiego samolotu – przypomina mi się POLSKA HISTORIA SAMOLOTU Z PREZYDENTEM KACZYŃSKIM NA POKŁADZIE...te upokarzające zdjęcia jakie potem znalazły się w mediach, NO I TEN SKANDALICZNY DO DZIŚ SPOSÓB ,,WYJAŚNIANIA,, PRZYCZYN OWEJ KATASTROFY !!!!!!

MAM WRAŻENIE, ŻE SWOŁOCZ WSCHODU CHCIAŁABY DZIŚ POSTĄPIĆ IDENTYCZNIE TAK SAMO JAK Z POLSKĄ ...UDOWODNIĆ KŁAMSTWAMI, ŻE TO PRZYPADEK, I MOŻE JAKAŚ GRUPA PTAKÓW WPADŁA DO SILNIKA TEGO MALEZYJSKIEGO SAMOLOTU A WSZYSTKIM WYDAWAŁO SIĘ, IŻ TO RAKIETA ???!

ŚWIAT ZBYT DOBRZE POZNAŁ NIEOBLICZALNOŚĆ I FAŁSZ ROSJI, ABY NABRAĆ SIĘ NA KOLEJNE ,,SZTUCZKI,, PROPAGANDOWE....

Za chwilę się dowiemy, ze znalezione ,,czarne skrzynki,, zostały uszkodzone a już dziś Sztab Generalny Rosji ogłosił, że tuż przed zestrzeleniem tego samolotu pasażerskiego – 300 metrów od niego krążył wojskowy samolot ukraiński, z takimi samymi rakietami jakie ma zestaw ,,BUK,,...
Hmmmm???! Pomyślałem....

CZAS OGŁUPIANIA NAS WSZYSTKICH NABIERA WŁAŚNIE ROZPĘDU...

Nie ukrywam,że temat ten jest bardzo interesujący a ja otrzymuję INFO Z PIERWSZEJ RĘKI ale...
jest ,,COŚ,, co mnie bardzo intryguje i zastanawia tj; TA OGROMNA ILOŚĆ TAK JAKOBY OCZYWISTYCH DOWODÓW W TEJ SPRAWIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BRZYDKO MI TO ,,PACHNIE,, ...ale o tym może innym razem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZNOWU PODPOWIADA MI TO MOJA INTUICJA....a szczególnie ,,BILANS ZYSKÓW I STRAT,, jaki sam się pcha do szarych komórek , które racjonalnie myślą KTO NA TYM ZYSKAŁ a kto i dlaczego stracił, ABY TAK TRAGICZNIE BYŁO NAD UKRAINĄ!!!!

GDY PISZĘ TEN TEKST, POCIĄG Z TYMI SETKAMI ROZKŁADAJĄCYCH SIĘ ZWŁOK RUSZYŁ W STRONĘ CYWILIZACYJNEGO ŚWIATA....PO TO, ABY  HOLENDERSKIM SAMOLOTEM TRANSPORTOWYM WRÓCIĆ DO OJCZYZNY, DO HOLANDII, AUSTRALII, NIEMIEC,USA,WIELKIEJ BRYTANII,MALEZJI... – A TAM JUŻ  BEZ LUF KARABINÓW ROSYJSKICH WRĘCZ PRZYKŁADANYCH DO SKRONI ZOSTANĄ ODDANE ICH BLISKIM I RODZINOM !!!!

PROKURATURA HOLENDERSKA WSZCZĘŁA JUŻ ŚLEDZTWO I BĘDZIE ŚCIGAĆ BANDYTÓW ZA TEN MORD, BEZ WZGLĘDU NA TO KIM SĄ , CO MAM NADZIEJĘ IŻ NIEBAWEM SIĘ OKAŻE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DOWODÓW JEST MNÓSTWO W TEJ SPRAWIE, ALE MOJA INTUICJA PODPOWIADA MI, ŻE BARDZO WIELE Z NICH TO ... MEDIALNA LIPA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takie ,,DOWODY,, można stworzyć jednego dnia za pomocą prymitywnego sprzętu ...paląc papierosa w piaskownicy !!!!!!!!!!!!!!

NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE DOWODY TO AKURAT TE SZPIEGOWSKIE, SATELITARNE...Piszę jak jest...


Krzysztof Kowalczyk

PS.

JAK MYŚLICIE CZY PRAWDĄ JEST,ŻE TEGO SAMEGO DNIA GDY ZESTRZELONO TYCH BIEDNYCH LUDZI ….NIE PRZYPADKOWO POLOWANO NA SAMOLOT PUTINA , KTÓRY MINĄŁ SIĘ Z SAMOLOTEM MALEZYJSKIM NIEDALEKO WARSZAWY NA 330 POZIOMIE LOTU, NA WYSOKOŚCI 10.100 METRÓW ??!

CZY PRAWDĄ JEST,ŻE SAMOLOT PUTINA BYŁ W TYM MIEJSCU O GODZINIE 16.21 ZAŚ MALEZYJSKI BOEING O GODZINIE 15.44 CZASU MOSKIEWSKIEGO ??!

CZY PRAWDOPODOBNYM W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH MOŻE BYĆ FAKT,ŻE SAMOLOT PASAŻERSKI ZOSTAŁ TRAFIONY ,,OMYŁKOWO,, ZAMIAST SAMOLOTU PUTINA , KTÓRY ZNAD WARSZAWY POLECIAŁ NAGLE NIE DO ROSJI A ...NA UKRAINĘ ZAŚ DOPIERO ZNAD ŁUGAŃSKA ZAWRÓCIŁ W KIERUNKU NA MOSKWĘ ??!

CZY MOŻLIWYM JEST ,ŻE SAMOLOT PASAŻERSKI ZESTRZELIŁA RAKIETA ALE NIE WYSTRZELONA Z ZIEMI TYLKO SAMOLOTU  ??!

KOMU ZALEŻY NA TYM, ABY ,,CZARNE SKRZYNKI,, BOEINGA BYŁY...BARDZO USZKODZONE ??!

CO STWIERDZIŁ SATELITA USA, KTÓRY AKURAT ZNAJDOWAŁ SIĘ PRZEZ 15 MINUT NAD TYM TERENEM , GDZIE ZESTRZELONO SAMOLOT MALEZYJSKI I TYLE OSÓB CYWILNYCH ??!

SKĄD I CZY RZECZYWIŚCIE LECIAŁ OSOBIŚCIE  PUTIN NAD WARSZAWĄ W KIERUNKU UKRAINY, ORAZ DLACZEGO ZROBIŁ TAKI ,,MANEWR,, NICZYM OSACZONY ZWIERZ UCIEKAJĄCY PRZED NAGONKĄ ???!

CZY PRAWDZIWE SĄ INFORMACJE PODANE ZA ,,RUSSIA TODAY,, NA SWOJEJ POLSKIEJ STONIE INTERNETOWEJ radio Głos Rosji ???!


A KAŻDY RACJONALNIE MYŚLĄCY POLAK – POMNY HISTORII NASZYCH SĄSIEDZKICH KONTAKTÓW Z ROSJĄ CZY UKRAINĄ , POWINIEN INFORMACJE JAKIE DOCIERAJĄ STAMTĄD W TEJ SPRAWIE BARDZO MOCNO PODDAĆ WŁASNEJ ,,OBRÓBCE,, UMYSŁOWEJ !!!!

KŁAMSTWA I ŚCIEMA = TO DEWIZA WSCHODU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A WSZYSTKO MA SWÓJ CEL....

TAK BYŁO Z LUDOBÓJSTWEM NASZYCH RODAKÓW PRZEZ ROSJAN W KATYNIU....TAK BYŁO Z LUDOBÓJSTWEM NASZYCH RODAKÓW NA WOŁYNIU PRZEZ UKRAIŃCÓW !!!!

DO DZIŚ POMIMO TYLU LAT ZARÓWNO ROSJANIE JAK I UKRAIŃCY KŁAMIĄ POMIMO DOWODÓW JAKIE MA POLSKA...A TO ZNACZY ; NIE UFAĆ , DOPÓTY SĄSIEDZI POLSKI NIE WALNA SIĘ W PIERŚ ,,mea culpa,, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pozostaję w nadziei,że sugestie te zostaną wzięte pod BACZNĄ UWAGĘ przez strony które będą bez emocji i obiektywnie wyjaśniały KTO NACISNĄŁ ZA SPUST, i zamordował prawie 300 niewinnych osób cywilnych w tym samolocie nad Ukrainą !!!!!!!!!!!!!!!!!!

niedziela, 20 lipca 2014

25 LAT WOLNOŚĆ ???


21 lipca 2014 roku
Z takim LOGO odebrałem ostatnia  odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP  na temat moich pytań dotyczących szkolenia POLSKIEJ Państwowej Komisji Wyborczej w ...Moskwie, o czym pisałem  poprzednio!                                                                                                                              

Jako LEŚNIK zastanawiam się JAK WYGLĄDAŁABY W NATURZE owa 25 letnia ,,WOLNOŚĆ,, ... a może tak WYMOWNIE  jak obrazuje to poniższe foto ??!                                                                      
A jak wygląda chociażby ,,NASZA,,POLSKA DYPLOMACJA MIĘDZYNARODOWA, na jakich tradycjach wartości jest dziś aktualnie oparta ???!

CHCECIE WIEDZIEĆ ???!

Bardzo proszę! PODAM WAM FAKTY I DOWODY NA TEMAT CHOCIAŻBY OBECNEGO AMBASADORA RZECZYPOSPOLITEJ W....USA !!!


,,MSZ polski , czy antypolski,, ???! CHCIAŁOBY SIĘ ZAPYTAĆ nie tylko w tej sprawie jaką opisałem w poprzedniej publikacji!

Czy w dzisiejszych czasach ,,NASZA,, Polska dyplomacja jest ...pro Polska i pracuje dla naszej Rzeczpospolitej ??!

UWAŻAM,ŻE NIESTETY NIE ZAWSZE i dlatego na poniższym przykładzie chciałbym abyście mieli tego 100% świadomość CO TAK NA SERIO  ODBYWA SIĘ POZA GRANICAMI NASZEJ OJCZYZNY...NA NASZ KOSZT !!!

Czy gdybym Was zapytał...CZY MOŻLIWE JEST, ABY W OBECNEJ JAKOBY (sic!!!!!!) OD 25 LAT WOLNEJ POLSCE – AMBASADOREM RZECZPOSPOLITEJ JEST SYN CZŁOWIEKA O NIE POLSKIM NAZWISKU, A KTÓRY MA NA SUMIENIU NIEZNANY JAK DOTĄD LOS WIELU NASZYCH RODAKÓW, ZAMORDOWANYCH PRZEZ WROGÓW POLSKI ...to co byście mi odpowiedzieli ???!

JEST TO FAKT !!!! A OTO 100% DANE NA TEN TEMAT ....

BARDZO POWOLI DO NASZEJ POLSKIEJ ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ PRZEBIJA się HASŁO ,, OBŁAWA AUGUSTOWSKA,, jaka miała miejsce w lipcu 1945 roku w północno-wschodniej Polsce ( ...w pasie przygranicznym między Puńskiem a Dąbrową Białostocką!).
DO DZIŚ NIE ZNANE SĄ ZBYT DOBRZE MOTYWY TEJ ZBRODNICZEJ AKCJI SOVIETÓW NA POLAKACH, CZŁONKÓW PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO!

Dopiero wiosną 2011 roku pojawił się w ,,obiegu,, pewien soviecki stary dokument jednoznacznie mówiący o tym że Rosjanie zaczęli mordować Polaków od dnia 12 lipca 1945 roku...

OGROMNĄ A NIEZNANĄ ZAPEWNE DLA WAS  WIEDZĘ NA TEMAT ,,OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ,, posiada pewien arcy interesujący SZYFROGRAM generała, pułkownika WIKTORA ABAKUMOWA ( szef Głównego Zarządu Kontrwywiadu SMIERSZ !) do ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR ŁAWRENTIJA BERII dokładnie z dnia 21 LIPCA 1945 roku.

A WIĘC DOKŁADNIE DZIŚ 21 LIPCA 2014 ROKU mija 69 lat od stworzenia tego szyfrogramu...

A CÓŻ TO WYNIKA Z NIEGO??!
Ano to,że 20 lipca 1945 roku samolotem z Moskwy w godzinach rannych odleciał do TREUBURGA (...dziś OLECKO!!!) generał, major IWAN GORDOWNOV – zastępca szefa Głównego Zarządu Kontrwywiadu SMIERSZ wraz z GRUPĄ SPECJALNĄ(!!!!!) W CELU .....LIKWIDACJI (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) OSÓB ZATRZYMANYCH PODCZAS OBŁAWY W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ !!!

Na miejsce dotarł do nich kolejny generał, lejtnant PAWIEŁ ZIELENIN – szef Zarządu Kontrwywiadu SMIERSZ 3 FRONTU BIAŁORUSKIEGO ...którego poległym żołnierzom sovieckim nie dawno 2014 roku ,REGIONALNE WŁADZE POLSKIE oddawały hołd na jednym z cmentarzy wojskowych z udziałem nawet kompani reprezentacyjnej wojska polskiego (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Pisałem o tym OBURZONY niedawno na blogu...

Między 12 a 19 lipca 1945 roku wojska sovieckie 3 Frontu Białoruskiego przeczesując lasy Puszczy Augustowskiej zatrzymały 7.049 osób, po rewizji zwolniono 5.115 a wśród pozostałych jakoby rozpoznano wielu ,,bandytów,, z Armii Krajowej.

Do 21 lipca 1945 roku zidentyfikowano 592 osoby jako ,,bandytów,,, zaś wobec kolejnych 828 aresztowanych prowadzono czynności sprawdzające
TO SĄ DANE SOVIETÓW....

A oto co zawiera ów szyfrogram Abakumowa:

(cytat) :
,,1. ZLIKWIDOWAĆ WSZYSTKICH ZIDENTYFIKOWANYCH BANDYTÓW W LICZBIE 592 OSÓB.W tym celu zostanie wydzielona grupa operacyjna i batalion wojsk Zarządu SMIERSZ 3 Frontu Białoruskiego,SPRAWDZONE W PRAKTYCE PODCZAS SZEREGU AKCJI KONTRWYWIADOWCZYCH .
Pracownicy operacyjni i żołnierze batalionu dostaną precyzyjne instrukcje co do trybu likwidacji bandytów.

  1. W trakcie operacji zostaną podjęte niezbędne kroki, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO UCIECZKI KTÓREGOKOLWIEK Z BANDYTÓW.
    W tym celu oprócz udzielenia dokładnego instruktażu pracownikom operacyjnym i żołnierzom batalionu, REJONY LASU GDZIE BĘDZIE PROWADZONA OPERACJA, PO WCZEŚNIEJSZYM PRZECZESANIU ZOSTANĄ OKRĄŻONE(...)
Pozostałe 828 osób SPRAWDZIMY W CIĄGU PIĘCIU DNI – WSZYSTKICH WYKRYTYCH POŚRÓD NICH BANDYTÓW ZLIKWIDUJEMY W TEN SAM SPOSÓB.
Meldunek o liczbie wykrytych w tej grupie bandytów zostanie Wam wysłany,,

Tyle cytat owego ZBRODNICZEGO PLANU sovieckich morderców na Polakach, których szczątki do dziś są szukane przez rodziny polskie...

NADZÓR nad morderstwem pełnił wymieniony powyżej GORDONOV I ZIELENIN …

POMYSŁODAWCĄ CAŁEJ AKCJI BYŁ SAM STALIN...

Do dziś nie są znane nawet SZACUNKOWE dane dotyczące liczby kolejnych zatrzymanych po 21 lipca 1945 roku...PRAWDOPODOBNIE ZAMORDOWANO 1.672 OSOBY ( 592 od razu rozpoznane jako ,,bandyci,, + 828 ,,sprawdzanych,,+252 LITWINÓW przekazanych od razu służbom sovieckim na Litwie+ .....??!)

DO DZIŚ NIE ZNALEZIONO MIEJSCA GDZIE SOVIECI UKRYLI ZWŁOKI POMORDOWANYCH SETEK POLAKÓW – ale OCZYWISTYM ,,kluczem,, W POSZUKIWANIACH  jest do rozwiązania tej zagadki zapewne OLECKO, gdzie z Moskwy wylądował ów samolot z NADZORCAMI TEGO MORDERSTWA!


No i właśnie w tej AKCJI MORDOWANIA POLAKÓW uczestniczył ...TATUŚ obecnego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DANE NA TEN TEMAT SĄ dziś W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM !!!
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ,,tatusia,, ambasadora – zawiera wile KŁAMSTW, co od razu budzi wątpliwość w wiarygodność opisywanych przez niego informacji.

Jest w owym archiwum BARDZO CENNY DOKUMENT tj; ,,DZIENNIK DZIAŁAŃ BOJOWYCH,, 1 Praskiego Pułku Piechoty, w którym ojciec obecnego ambasadora RP był w stopniu porucznika ( nominację na stopień oficerski otrzymał z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 190 z 18 kwietnia 1945 roku).

A CÓŻ TO ,,TATUŚ,, AMBASADORA RP  PORABIAŁ W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ LATEM 1945 ROKU ???!

WRAZ Z SOVIETAMI ...WYŁAPYWAŁ ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ....!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dowodził 110 osobowym oddziałem tego pułku...!!!

A oto pewien meldunek operacyjny : cytat ; ,, W dniu 12-7-45 grupa ludzi w sile 110 ludzi pod dowództwem por. Sznepfa ( pisownia oryginalna!!!!) wyjechała na zadanie w rejon Suwałk.
Przeprowadziła obławę we wsi Sider, nie napotykając jednak na ślady band.

Ujęty i doprowadzony został do władz bezpieczeństwa jeden z członków AK, za którym rozesłane były listy gończe.

Podczas obławy w mieście Suwałki, przytrzymanych zostało 25 osób, z czego pewna część okazali się przynależni do AK – jeden z nich był współpracownikiem gestapo, a reszta z zatrzymanych były to osoby uchylające się od służby wojskowej.

W dniach od 19 do 23.7 przeprowadzone były operacje w wioskach Wiżajny, Rewele, Mielkinje, Płaszczurek, Rudka tartak, Kamionka i innych.

W czasie tych operacji zdobyto; 1 karabin, 2 dyski do rkm, 10 granatów i około 1000 naboi do karabinów oraz doprowadzono do władz bezpieczeństwa 16 ludzi, którzy należeli do bandy AK.

Następnie grupa ta przeprowadziła działania nad granicą Republiki Litewskiej w okolicach Puńska. Przy tych operacjach zatrzymanych zostało 11 bandytów, którzy prawdopodobnie przybyli z Litwy dla prowadzenia akcji dywersyjnych na terenach Polski.
ZABITY ZOSTAŁ JEDEN BANDYTA, KTÓRY NIE CHCIAŁ się PODDAĆ.,,

Grupa tatusia ambasadora RP (cyta) ,,bez żadnych strat powróciła do koszar,, 25 lipca 1945 roku

A O KIM TO PISZĘ ???!

O OBECNYM AMBASADORZE NADZWYCZAJNYM I PEŁNOMOCNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WASZYNGTONIE - RYSZARDZIE SZNEPF, który  jest synem owego porucznika a  potem już pułkownika WP Maksymiliana Sznepfa , POCHODZĄCEGO Z UKRAINY, ŻYDOWSKIEGO FUNKCJONARIUSZA NKWD, OFICERA INFORMACJI WOJSKOWEJ, POTEM ZAŚ FUNKCJONARIUSZA UB i SB W KRAKOWIE, AŻ WRESZCIE SZEFA STUDIUM WOJSKOWEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM DO MARCA 1968 ROKU!!!

Po odejściu z UW nie emigrował do Izraela , natomiast został aktywnym działaczem TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO ŻYDÓW W POLSCE....

Nawet z ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej wynika, iż tatuś ambasadora RP w Waszyngtonie BRAŁ UDZIAŁ WRAZ Z WYDZIELONYM ODDZIAŁEM SPECJALNYM NKWD W ,,OPERACJI AUGUSTOWSKIEJ,, W WYNIKU KTÓREJ ZAMORDOWANO PONAD 700 MIESZKAŃCÓW TYCH OKOLIC !!!!
Oprócz grupy sovieckich doradców i funkcjonariuszy PUBP w Augustowie - w ,,OBŁAWIE AUGUSTOWSKIEJ,, uczestniczyło wielu polskich wojskowych - a wśród nich także MIROSŁAW MILEWSKI, późniejszy generał i minister spraw wewnętrznych sovieckiego PRL .....

Czy nikt w Polsce o tym nie wie …...????! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

TO NIE MOŻLIWE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z ambasadorem RP w Waszyngtonie RYSZARDEM SZNEPF – co rusz są związane SKANDALICZNE I NIE JASNE , ACZKOLWIEK BARDZO WYMOWNE SYTUACJE świadczące raczej o tym,że facet ….DOBRZE SIĘ BAWI NA KOSZT NASZEJ OJCZYZNY !!!

Oto kilak detali w tej akurat kwestii :

1/ PATRIOTYCZNA Polonia amerykańska...nie cierpi go jak psa, dając temu wyraz w skargach i protestach, że bardziej reprezentuje interesy ŻYDÓW niż POLAKÓW w USA !!!!!

2/ W bardzo kuriozalnych decyzjach kadrowych MSZ ów ambasador Sznepf rozdał stanowiska w ambasadzie RP w Waszyngtonie ….ŻONOM POLSKICH DZIENNIKARZY !!!
CZYŻBY BAŁ SIĘ DLA PRZYKŁADU UPUBLICZNIENIA HISTORII JEGO TATUSIA...?!

Tym oto sposobem pracę min.uzyskała żona Marcina Firleja (Anna, Maria) – korespondenta wiadomości TVP.

A czy pamiętacie Panią DOROTĘ WYSOCKĄ-SZNEPF (żona ambasadora!) ...pracowała w wiadomościach TVP -a ,,dojeżdżała,, do pracy w TVP aż  z ...MADRYTU (...gdzie w ambasadzie wcześniej szefował Sznepf!!!)


3/ JAKIMŚ ZAPEWNE ,,PRZYPADKIEM,, rząd Platformy Obywatelskiej zafundował ambasadorowi Sznepf w USA dom za 18 milionów złotych.

Zawarto umowę z byłym pracownikiem departamentu Stanu USA na doradztwo przy  wyborze rezydencji CO KOSZTOWAŁO POLSKI RZĄD BLISKO 40 TYSIĘCY DOLARÓW.
I tak za jego namową wybrano nieruchomość w Waszyngtonie przy Whitehaven Street 3041, budynek z 1926 roku (działka o pow.3 tys. metrów kwadratowych!)

POLSKIE MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ZAPŁACIŁO ZA TO AŻ ...9,5 MILIONA DOLARÓW.....
Ciekawe jaka i komu znając Platformę Obywatelską ,,skapnęła,,prowizja od zakupu tego g....

Ale to nie koniec ŻYDOWSKICH wydatków na lokum ambasadora Sznepfa...

BUDYNEK BYŁ W TAK OPŁAKANYM STANIE,ŻE MINISTER RADOSŁAW SIKORSKI PRZYCHYLNIE POLECIŁ W TYM BUDYNKU ZAKUPIONYM ZA TYLE MILIONÓW DOLARÓW ...WYMIENIĆ PRAWIE WSZYSTKO !!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

REMONT TEGO LOKUM AMBASADORA SZNEPFA KOSZTOWAŁ POLSKĘ PRAWIE DRUGIE TYLE , TO JEST ...KOLEJNE 8 MILIONÓW DOLARÓW!!!!

TAK ,,NASZA,, RZECZYPOSPOLITA DBA O ,,WYJĄTKOWEGO,,, AMBASADORA POLSKI ….KTÓREGO TATUŚ WRAZ Z SOVIETAMI WYŁAPYWAŁ W ,,OBŁAWIE AUGUSTOWSKIEJ,, W LIPCU 1945 ROKU NASZYCH NARODOWYCH BOHATERÓW, Z ARMII KRAJOWEJ, A KTÓRYCH ONI WÓWCZAS  NAZYWALI ,,BANDYTAMI,,


BANDYTYZMEM JEST DLA MNIE ...WSPIERANIE TAKICH DZIADOWSKICH URZĘDNIKÓW , KTÓRZY JAKOBY REPREZENTUJĄ NASZĄ OJCZYZNĘ,A TAK NAPRAWDĘ JAK SAMI WIDZICIE ...DOSKONALE SIĘ MAJA I BAWIĄ SIĘ NASZYM KOSZTEM!!!

Pan ambasador Sznepf....JAK MYŚLICIE ,,KTO,, STOI ZA TYM,ŻE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ POLSKI POJAWIAJĄ SIĘ LUDZIE O PODOBNEJ HIPOTECE ???!


Piszę jak jest...w ,,WOLNEJ,, od 25 lat Polsce !!!! (sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)


Krzysztof Kowalczyk

PS.

POLECAM WAM KSIĄŻKĘ Krzysztofa Balińskiego pt; ,,MSZ polski, czy antypolski,,


WARTO KUPIĆ I ...WIEDZIEĆ WIĘCEJ NIŻ WIEMY O UKŁADACH DYPLOMATYCZNYCH NIE TYLKO W POLSCE!!!!
Teraz autor książki, może uzupełnić sobie wiedzę o ...treść moich informacji jakie zabrałem dla czytelników mojego bloga www.pigipedia.blogspot.com