wtorek, 13 października 2015

SPIESZMY SIĘ ZADAWAĆ TRUDNE PYTANIA - BO OTO MIERNOTY ODCHODZĄ ! CO WIDAĆ...SŁYCHAĆ...I CZUĆ!!!!


Sławno, dnia 13 października 2015 rokuPan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny LP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka nr 127


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku
(Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego LP o udzielenie mi informacji w poniższym zakresie:


Szanowny Panie Dyrektorze!

Analizując ,,STRATEGIĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH ” jaką Pan osobiście wprowadził do realizacji swym zarządzeniem na lata 2014-2030, starałem się znaleźć w niej pomysły na oszczędności, lub też znalezienie sposobów na ...MNIEJSZE PARTYCYPOWANIE ZE STRONY SKARBU PAŃSTWA W KOSZTACH JAKIE PONOSZĄ LASY PAŃSTWOWE ZA SPRAWĄ SZKÓD ŁOWIECKICH, KTÓRE WYRZĄDZA ZWIERZYNA ŁOWNA NIE NA POLACH ROLNIKÓW....ALE WŁAŚNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH!

Niestety.... zbyt wielu dobrych pomysłów na rozwiązanie tych kwestii tam nie ma!!!

Wiemy doskonale jak ogromnym problemem NIESTETY TYLKO DLA LEŚNIKÓW W POLSCE (...a ogromna szkoda,że nie również dla myśliwych!!!)- jest kwestia zabezpieczania upraw, młodników i drzewostanów starszych przed szkodami ze strony zwierzyny, która upolowana ...staje się natychmiast własnością kół łowieckich i w 100% ich wartość zasila budżety dzierżawców obwodów łowieckich.

Analizując szkody łowieckie w kilku nadleśnictwach terenu RDLP Szczecinek – dochodzę do 100% pewności, iż jest to TOTALNY ABSURD I OSZUKIWANIE SAMYCH SIEBIE...

TYM BARDZIEJ IDIOTYCZNIE WYGLĄDA ÓW PROCEDER – SKORO NASZE POLSKIE PRAWO STANOWI, ŻE ,,ZWIERZYNA W STANIE WOLNYM - STANOWI WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA"!!!

To tym bardziej zobowiązuje NORMALNYCH I RACJONALNIE MYŚLĄCYCH URZĘDNIKÓW TEGOŻ SKARBU PAŃSTWA, ABY ZADBAĆ WRESZCIE O TO, BY PRZYNAJMNIEJ PEWIEN ŚCIŚLE OKREŚLONY PROCENT TEJ KAŻDEJ UPOLOWANEJ ZWIERZYNY GRUBEJ NALEŻAŁ BEZWZGLĘDNIE DO WYDZIERŻAWIAJĄCEGO OBWODY ŁOWIECKIE, A NIE W 100% DO MYŚLIWYCH!!!

Nie można tu zapomnieć o ogromnie ważnym fakcie, iż z chwilą upolowania danej sztuki wartość do 20% jej tuszy ...staje się automatycznie w wielu kołach łowieckich PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ MYŚLIWEGO!!!
   
Tego typu jak powyżej widoki w Polsce to już żadna rzadkość!
TEN ŁOŚ BIEGNIE W POSZUKIWANIU IDIOTY, KTÓRY UWAŻA ŻE POLSKIE PRAWO ŁOWIECKIE JEST DOSKONAŁE ...

Nie będę się w niniejszej korespondencji ,,rozwlekał” na temat tego – JAK OGROMNYM OBCIĄŻENIEM DLA LEŚNIKÓW JEST W TERENIE TEN PROBLEM!

Bardzo zmotywował mnie do napisania niniejszego wniosku ostatni artykuł w ,,Braci Łowieckiej” pod tytułem .. ŁOWIECTWO WIDZIANE PRZEZ PRYZMAT LASU” o podjętych na terenie RDLP Gdańsk /Nadleśnictwo Wejherowo/ próbach dyskusji o ...wyważeniu interesów leśników i myśliwych, poprzez proponowany monitoring wegetacji !

Pod LOBBY łowieckie???!

Dyrektor RDLP Gdańsk Jan Szramka w swej wypowiedzi oświadczył,że aby LP mogły się pochwalić różnorodnością biologiczną W LASACH (...w szczególności rosnącym udziałem dębu)- NA ICH OCHRONĘ PRZED ZWIERZYNĄ PONOSZĄ WYDATKI RZĘDU PRZESZŁO 130 MILIONÓW ZŁOTYCH !
Są to koszty tylko z 2014 roku, z czego same grodzenia stanowią 78 mln zł !!!

Mowa tu tylko o różnorodności mierzonej tej jedynie poprzez pryzmat GATUNKÓW DRZEW W LASACH!

Ogólnym zamysłem treści owego artykułu – co bardzo łatwo jest zrozumieć(!)dla praktyka, stanowi ...WPROWADZENIE W POLSCE KOLEJNYCH NOWYCH ZASAD, PRZEPISÓW = ABY PRZESTAĆ GRODZIĆ I MOŻE TAK WPROWADZIĆ ,,BAWARSKI WZÓR” W POLSCE??!

Mało kto o tym mówi, ale wszyscy doskonale wiemy ...JAK NIEDOSKONAŁE JEST PRAWO ŁOWIECKIE W POLSCE, co chwile ,,walone w łeb” kolejnymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego mówiącego o jego wręcz BEZPRAWNOŚCI!!!

Piszę te słowa z pokorą jako leśnik i myśliwy zarazem...

Dokonując analizy szkód łowieckich u rolników na terenie RDLP Szczecinek, którzy w 100% są podstępnie oszukiwani przez myśliwych PZŁ CO WIDZIAŁEM NA WŁASNE OCZY a co średnio 4 miliony Polaków miało smutną ,,okazję” również zobaczyć ostatnio w programie Pani Elżbiety Jaworowicz ,,Sprawa dla reportera” w dniu 01 października 2015 roku...postanowiłem zainteresować się również na tym terenie ...SZKODAMI ŁOWIECKIMI W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!

DANE TE SĄ PORAŻAJĄCE DLA INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA ...ALE ZA TO  SUPER BIZNESEM DLA KÓŁ ŁOWIECKICH !!!

Świadczy to w mej ocenie o ...UMYSŁOWYM ,,CHOWIE WSOBNYM” (...wiem,że występuje u kuraków – sic !!!) wszystkich tych osób w Polsce, którzy jakoby dbają o interes Lasów Państwowych...

Proszę bardzo Panie Dyrektorze Generalny LP ...oto konkrety :

Przykład nr 1 :
W jednym z nadleśnictw RDLP Szczecinek zwierzyna łowna zniszczyła tylko w jednym kole łowieckim ( dzierżawi z LP dwa obwody leśne) w ostatnich sześciu latach aż 554,22 ha LASU!!!!

W tym :
a) upraw = 201,97 ha
b) młodników = 352,25 ha

CIEKAWOSTKA  specjalnie dla Pana Dyrektora Generalnego LP : NA JEDNYM Z TYCH OBWODÓW ŁOWIECKICH – LEŚNYCH, KOŁO ŁOWIECKIE NIE POSIADA ŻADNEGO PASA ZAPOROWEGO DLA ZWIERZYNY NA POWIERZCHNI PONAD 5 TYSIECY HEKTARÓW LASU....a to są jaja Szanowny Panie, a nie racjonalna gospodarka łowiecka skoncentrowana na robieniu w kolejne jajo poszkodowanych rolników!!!!

MYŚLIWI PZŁ NA TYM DZIERŻAWIONYM Z LP OBWODZIE ...NIE ZAPŁACILI NAWET JEDNEGO GROSZA W RAMACH KOSZTÓW JAKIE LASY PAŃSTWOWE PONOSZĄ NA OCHRONĘ LASU PRZED SZKODAMI ŁOWIECKIMI, NIE WSPOMINAJĄC JUŻ O TYCH EWIDENTNYCH SZKODACH W 554,22 HEKTARA LASU JAKIE WYSZCZEGÓLNIŁEM POWYŻEJ!!!

Zaś wpływy do kasy koła łowieckiego z tych lat tylko za same tusze upolowanej zwierzyny (...także na terenie LP!!!!) wyniosły : ...211,2 tysiąca złotych!!!

Tak się dba o interes Skarbu Państwa Lasy Państwowe ...opanowane przez gawiedź ,,profesjonalistów" z Platformy Obywatelskiej!!!! 

Mając świadomość nie partycypowania w kosztach – myśliwi wykazali na jednym z tych obwodów leśnych występowanie ponad 300 sztuk saren (...która czyni ogromne straty w uprawach i młodnikach w lesie!)...zaś do odstrzału na sezon łowiecki obecny zaledwie trzydzieści kilka!!!


Przykład nr 2:
W kolejnym kole łowieckim na terenie KOLEJNEGO NADLEŚNICTWA RDLP Szczecinek (również wydzierżawiającym obwody leśne z Lasów Państwowych!!!)TEN SAM PROBLEM WYGLĄDA BARDZO PODOBNIE:

W ostatnich 5 latach zniszczony las przez zwierzynę na powierzchni ...57,33 ha!!!

W tym:
a) uprawy = 12,83  ha
b) młodniki = 44,50  ha

OCZYWIŚCIE KOŁO ŁOWIECKIE, NIE ZAPŁACIŁO DO SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ANI GROSZA ZA TE SZKODY...zaś jego wpływy tylko za ostatni sezon łowiecki ze sprzedaży upolowanych tusz to kwota ...95 tysiecy złotych!!!

W bieżącym sezonie łowieckim myśliwi tego koła wykazali według stanu na 01 kwietnia 2015 roku liczebność 300 sztuk saren /...do odstrzału 85 sztuk/; 428 sztuk jeleni  / do odstrzału 146 sztuk/; NO I AŻ 625 sztuk dzików  NA JEDNYM OBWODZIE ŁOWIECKIM / ...do odstrzału zaledwie 270 szt!!!/

Nie tylko powyższe cyfry, ale i fakty mówią, jak kapitalnie w Polsce ...można się bawić na koszt Lasów Państwowych!!!!


Przykład nr 3:

To kolejne nadleśnictwo RDLP Szczecinek i ...kolejne bardzo duże szkody wyrządzane w uprawach i młodnikach na terenie Lasów Państwowych, za które ani grosza nie zapłaciło koło łowieckie dzierżawiące ten teren...ALE ZA TO NADZWYCZAJ PERFIDNIE OSZUKUJĄCE ROLNIKÓW CO DO KWESTII SZKÓD ŁOWIECKICH NA POLACH !!!

Zam tego detale...sprawa jest w prokuraturze od kilku miesięcy ! Jest to koło łowieckie ,,Żerań" Warszawa... ...mające na terenie Polski wydzierżawionych wiele obwodów łowieckich!!!

Problematyka oszustw poszkodowanych rolników na tym terenie tego koła na Pomorzu za sprawą jedności  i determinacji grupy rolników ...staje się tym razem problemem dla myśliwych!
Wmawianie im,że to żurawie, żubry oraz inne czynniki niż dziki,sarny i jelenie są sprawcą takich szkód jak te na zdjęciach z sierpnia 2015 roku - koło łowieckie tym razem może sobie wsadzić w....BAŚNIE ANDERSENA!!! sic!!!

Mały dron powietrzny, praktyczna wiedza, chęci i determinacja w tych sprawach to podstawa!


Szkody łowieckie w LP tylko na terenie jednego obwodu łowieckiego (RDLP Szczecinek) w latach 2009-2014 wynosiły ...KOLEJNE 146,92 ha LASU!!!!!

Takich przykładów mógłbym w ramach własnych analiz sporządzić DGLP ...dziesiątki, A WSZYSTKIE ŚWIADCZĄ ALBO O TOTALNYM BEZPRAWIU....ALBO O BRAKU JAKICHKOLWIEK CHĘCI ZE STRONY OSÓB ,,DECYZYJNYCH”, ABY TO CHORE PRAWO W NASZEJ OJCZYŹNIE WRESZCIE ZMIENIĆ!!!!

A może odpowiedzią na to jest , że ...wszyscy to idioci, lub mają w tym wszystkim wyłącznie SWÓJ INTERES ??!!!!
Za małą czy też większą porcję alkoholu ...NIE JEDEN W POLSCE JEST W STANIE ,,PRZYMKNĄĆ OKO" NA TEGO TYPU PROBLEM - nie zważając przy tym iż jest chociażby ,, na galowo"!

TU ŻYCIE BIEGNIE SPECYFICZNYMI  ,,PROCENTOWYMI DROGAMI"... PEŁNYMI UKŁADÓW ! Poznajecie delikwenta???!
W związku z powyższym zasygnalizowaniem skali problemu, wiedząc doskonale iż Pan Dyrektor Generalny LP jest stałym bywalcem Kancelarii Premier RP Ewy Kopacz z Platformy Obywatelskiej (...O CZYM CHOCIAŻBY JA I TYSIĄCE PROTESTUJĄCYCH PRZEKONALIŚMY SIĘ W DNIU 02 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W WARSZAWIE!!!) - uprzejmie proszę na zakończenie Pana ,,kadencji” jako takiego Dyrektora Generalnego LP o udzielnie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ Czy w latach 2008-2015 DGLP czyniła jakiekolwiek starania, aby przeogromnymi kosztami szkód łowieckich w LP zostały zgodnie z prawem obciążone również koła łowieckie / dzierżawcy obwodu/???! Jeśli TAK proszę o podanie JAKIE – zaś jeśli NIE to proszę o odpowiedź DLACZEGO?!

2/ Jaki jest ogólny koszt zabezpieczenia przed zwierzyną upraw i młodników, oraz drzewostanów starszych w LP w latach 2008-2015?!
Proszę o dane w rozbiciu na dany rok kalendarzowy.

3/ Dlaczego, co jest tego przyczyną – nadleśnictwa terenu RDLP Szczecinek prowadzą jedynie ewidencję tych szkód powierzchniową, a nie posiadają ewidencji wartościowej?!
Proszę o podstawy prawne takiego postępowania...które w mej ocenie nadzwyczaj sprzyja ale tylko BIZNESOWI POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO!!!

A może najlepszą metodą jest ...nie widzieć tego problemu W KRAINIE ŁOWÓW  a jedynie ciąć co roku coraz więcej drewna z pnia w Lasach Państwowych ??!

4/ Czy w ostatnich latach 2008-2015 jest znany DGLP jakikolwiek wniosek poselski, który zmieniałby w sposób racjonalny ten aktualny stan BEZPRAWIA, gdzie dzierżawca obwodu łowieckiego płaci odszkodowania jedynie rolnikom a nie LP za szkody w uprawach i młodnikach??!
Jeśli tak – uprzejmie proszę o konkrety!

5/ Ile w latach 2008-2015 ogrodzono upraw i młodników łącznie w skali LP?!
Proszę o podanie w rozbiciu tych danych , z uwzględnieniem długości ogrodzenia.

6/ Który z dyrektorów generalnych LP w latach 2008-2015 i jakie konkretnie wykazywał działania, zmierzające do poprawy obecnego stanu prawnego opartego jak widać na BARDZO NIEUCZCIWYM I NIESPRAWIEDLIWYM PODZIALE OBCIĄŻEŃ KOSZTÓW SZKÓD ZWIERZYNY W LESIE, ZA CO PŁACI SKARB PAŃSTWA ...A WIĘC WSZYSCY POLACY , A NIE MYŚLIWI CHOCIAŻBY W UZGODNIONYM RACJONALNIE PROCENCIE??!!!!!

7/ CZY MA PAN DYREKTOR GENERALNY JUŻ ,,PRZYKLEPANE"POLITYCZNIE KOLEJNE STANOWISKO W LASACH PAŃSTWOWYCH - A JEŚLI TAK TO JAKIE, PO TYCH NAJBLIŻSZYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH ZA KILKA DNI 25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, W KTÓRYCH TO PLATFORMA OBYWATELSKA PONIESIE SROMOTNĄ KLĘSKĘ I ZOSTANIE PRZEZ NARÓD POLSKI UMIESZCZONA W RYNSZTOKU/!!!!!!!!!!

Co widać...słychać...i czuć!!!!!


Darz Bór!Krzysztof Kowalczyk