wtorek, 27 października 2015

RZEŹNIA W LASACH PAŃSTWOWYCH ...A SPRAWY ETYCZNE I MORALNE! SKANDAL PO POLOWANIU...DZIECI MUSIAŁY OGLĄDAĆ ZABITE I WYPATROSZONE ZWIERZĘTA NA ZORGANIZOWANYM PIKNIKU MYŚLIWSKIM! ....CZY MIAŁY PO TYM KOSZMARNE SNY ??!


27 października 2015 roku

       
Sławno,dnia 27 października 2015 roku


Pan Adam Wasiak
...jeszcze Dyrektor Generalny LP
ul. Grójecka nr 127
02-124 Warszawa


Szanowny Panie jeszcze Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych!


Korzystając z wyjątkowej okazji, iż jeszcze jak na razie pełni Pan swoje stanowisko w imieniu Platformy Obywatelskiej, której WŁAŚNIE TAK SROMOTNĄ KLĘSKĘ ZWIASTOWAŁEM,PRZEWIDZIAŁEM I OTO NINIEJSZYM STAŁA SIĘ ONA OFICJALNIE FAKTEM  – postanowiłem tym razem poznać OFICJALNE STANOWISKO obecnego kierownictwa Lasów Państwowych w bardzo jak widzę drażliwej społecznie kwestii, będącej ostatnio nawet skandaliczną sprawą medialną!

Pozwoli Pan,że będzie to w formie pytań – o odpowiedź na które niniejszą korespondencją bardzo uprzejmie jak widać proszę;

1/ czy znany jest DGLP w Warszawie fakt organizacji ostatnio polowania zbiorowego na terenie RDLP Zielona Góra, które media określiły je wręcz rzezią NA KTÓRĄ OSOBY ,,JAKOBY” ODPOWIEDZIALNE PRZYZWOLIŁY , BY PRZYGLĄDAŁY SIĘ TEMU MAŁE DZIECI??!

2/ czy prawdą jest,że uczestniczył w tym polowaniu osobiście dyrektor RDLP Zielona Góra Pan Banach i inni leśnicy Lasów Państwowych?!

3/ czy część tego polowania zbiorowego, którego pokot upolowanej i wypatroszonej zwierzyny z widokiem krwi i ran NA KTÓRE BEZMYŚLNIE ZMUSZANO PATRZEĆ DORASTAJACE DZIECI został zorganizowany przez polujących w Żaganiu – odbył się na terenie Ośrodka Hodowli Lasów Państwowych RDLP Zielona Góra, jaką ilość zwierzyny tam odstrzelono I JAKI BYŁ W TYM WSZYSTKIM UZASADNIONY RACJONALNIE INTERES SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE?!

4/ bardzo proszę o podanie mi kosztów i wpływów jakie LP RDLP Zielona Góra uzyskały za sprawą tego polowania, KTÓRE AŻ TAK MEDIALNIE WYWOŁAŁO POWSZECHNE OBURZENIE SPOŁECZNE ZA SPRAWĄ UDZIAŁU PRZY TYM MAŁOLETNICH DZIECI .

5/ czy znana jest Panu Dyrektorowi Generalnemu LP treść petycji do Prezydenta RP i Rzecznika Praw Dziecka, O WPROWADZENIE W PRAWIE ŁOWIECKIM CAŁKOWITEGO ZAKAZU UDZIAŁU W POLOWANIACH NIEPEŁNOLETNICH DZIECI???!

Dzieci w Polsce to niejednokrotnie TANIA SIŁA ROBOCZA wykorzystywana do organizacji polowań zbiorowych szczególnie w czasie naganki, przez nieodpowiedzialne osoby!

Według nie tylko mnie - nie może być uzasadnieniem czegoś takiego chociażby trudna sytuacja materialna rodzin tych dzieci...pochodzących z rodzin po dawnych PGR, a szukających zarobku.

Czy wie Pan Dyrektor,iż w Polsce podczas polowań są udokumentowane już dwa przypadki ...postrzelenia osób małoletnich (dzieci) na tego typu imprezach myśliwskich?!

6/ czy zdaniem DGLP Warszawa – sam fakt uczestnictwa małych dzieci przy tak zwanym ,,pokocie” , czyli eksponowaniu tusz MARTWEJ wypatroszonej, pełnej krwi zwierzyny łownej...sprawia,że te małe osoby(dzieci) BĘDĄ MIAŁY W PRZYSZŁOŚCI SZACUNEK DLA PRZYRODY,A SZCZEGÓLNIE DO ZWIERZĄT, SKORO W TEN OTO SPOSÓB NAWET LEŚNICY RDLP ZIELONA GÓRA WRAZ Z JEJ DYREKTOREM BANACHEM NA CZELE TAK OTO BEZMYŚLNIE EKSPONUJĄ SWĄ ...PRZYJEMNOŚĆ ZABIJANIA ZWIERZĄT W IMIĘ ,,TRADYCJI MYŚLIWSKICH”?!

7/ uprzejmie proszę o poinformowanie mnie JAKIE ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ mogą być obiektywnie brane pod uwagę, skoro na tym pokocie w Żaganiu leży ...obustronnie korony jeleń byk, który w mej ocenie NIE JEST ODSTRZAŁEM SELEKCYJNYM??!

PROSZĘ O SPOWODOWANIE, ABYM OTRZYMAŁ KOPIĘ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU TEJ SZTUKI JELENIA BYKA - z podaniem kosztów jego pozyskania(cena za odstrzał ) !!!

8/ czy znany jest DGLP zapis art.72 Konstytucji RP gwarantujący OCHRONĘ PRAW DZIECKA - stanowiący,że KAŻDY ma prawo żądać od organów władzy publicznej ...OCHRONY DZIECKA PRZED MIĘDZY INNYMI OKRUCIEŃSTWEM??!!! 

Zwróćcie uwagę na tą maleńką dziewczynkę ubraną w tak jaskrawych kolorach  PO LEWEJ STRONIE stojącego tłumu...i odpowiedzcie SAMI SOBIE : O CZYM TO DZIECKO MYŚLI PATRZĄC NA TĄ RZEŹ...skoro jak widać nikt tym dzieckiem się nie interesuje???!!!!!

9/ CZY WIE PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH, IŻ OBECNY STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ,PRZYMYKANIA OKA” NA UDZIAŁ DZIECI W POLOWANIACH I IMPREZACH TYPU ,,POKOT ZWIERZYNY” - JEST SPRZECZNY Z KONWENCJĄ PRAW DZIECKA RATYFIKOWANĄ PRZEZ POLSKĘ W 1999 ROKU ?!!! 

Przemoc psychiczna doznawana przez dzieci UCZESTNICZĄCE W POLOWANIACH JEST KRZYWDĄ, KTÓREJ DOPUSZCZENIE I ZADAWANIE WYMAGA OD POLSKI (cytat) : ,,wszelkich i właściwych kroków” W CELU JEJ ZAPRZESTANIA A ZAKAZ UDZIAŁU DZIECI PODCZAS POLOWAŃ – PILNIE WPROWADZONY DO PORZĄDKU PRAWNEGO W POLSCE!

Dalszy brak takich uregulowań prawnych w naszej Ojczyźnie – może być uznany niebawem po podobnych SKANDALACH JAK TEN NA TERENIE RDLP ZIELONA GÓRA , za rażącą niekonsekwencję nie tylko ustawodawcy, ALE NAWET JAKO ZAMIERZONE DZIAŁANIA BEZKARNEGO ŁAMANIA KONSTYTUCJI RP, ORAZ TYCH PRAW DZIECKA WYRAŻONYCH W KONWENCJI!!! 
Na zakończenie pozwolę sobie w oczekiwaniu na wnikliwe odpowiedzi na powyższe pytania być może i nawet pouczyć Pana Dyrektora Generalnego w kwestiach, o których i ja nie tak dawno ...nie miałem pojęcia, gdyż się nad nimi nie zastanawiałem!

Otóż psychologowie zwracają uwagę, iż udział dzieci w polowaniach, A W TYM OBECNOŚĆ PRZY ZABIJANIU ZWIERZĄT W IMIĘ PRZECIEŻ NIEJASNYCH DLA NICH INTENCJI - JEST OGROMNIE SZKODLIWE I NIEDOPUSZCZALNE ZE WZGLEDÓW NA ROZWOJOWĄ NIEDOJRZAŁOŚĆ PSYCHICZNĄ DZIECI!!!!!!!

Uczestnictwo dzieci w procesie ZABIJANIA ZWIERZĄT ...rani i deformuje ich naturalną wrażliwość, zdolność do współczucia i empatii - a szczególnie SZACUNEK DLA ŚWIATA PRZYRODY!!!!!!!!!!!

Abyśmy to dosłownie zrozumieli ; 

UPRZEJMIE PROSZĘ ZAPYTAĆ PANA BANACH DYREKTORA RDLP ZIELONA GÓRA - jak sądzi DLACZEGO w programach edukacyjnych szkół podstawowych i średnich Ministerstwo Edukacji nie planuje ....WYCIECZEK DO RZEŹNI??!!!!!!!  (sic!!!!!!!!!!!!!!)


Bardzo bym Pana Dyrektora prosił o pewne wystąpienie w tej sprawie do podległych Panu RDLP w Polsce, aby Lasy Państwowe nie były już nigdy więcej utożsamiane z udziałem dzieci w czasie polowań (pokotów) , gdyż Z KAŻDYM KOLEJNYM POLOWANIEM DZIECKO UCZY SIĘ,ŻE ZADAWANIE BÓLU I CIERPIENIA ZWIERZĄT, ICH ZABIJANIE - MOŻE BYĆ ....ŹRÓDŁEM OSOBISTYCH SATYSFAKCJI , A NAWET DUMY Z SIEBIE, ZADOWOLENIA I UZNANIA ZE STRONY INNYCH !!!


Czy tego teraz chcemy uczyć dzieci w Lasach Państwowych ??????!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk

Do wiadomości:

1/ Kancelaria Prezydenta RP – Pana Andrzeja Duda

2/ Rzecznik Praw Dziecka







    
                             

                                




A może teraz myśliwi i leśnicy z terenu RDLP Zielona Góra - zaproszą dzieci do obejrzenia takich miejsc na świecie jak poniżej :

RYTUALNE ZABIJANIE DELFINÓW....które są bardziej inteligentne od człowieka:


Czy też kolejna  ...RZEŹNIA WALENI NA WYSPACH OWCZYCH!



Piszę jak jest ...NIESTETY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Krzysztof Kowalczyk

PS.

MAM DLA WAS SUPER WIADOMOŚĆ :

JESZCZE NIGDY OD CHWILI PROWADZENIA PRZEZE MNIE W LATACH 2008-2015  ,,PIGIPEDI" JEDNEGO DNIA TAK JAK DZIŚ 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU  NIE SZUKAŁO INFORMACJI U MNIE ....AŻ TAKA MASA LUDZI!!!!!

NIESKROMNIE = CZUJĘ SIĘ DUMNY I ZASZCZYCONY,ŻE SZUKACIE TU INFORMACJI!

Serdecznie witam  moich NOWYCH czytelników z Belgii, Szwajcarii, Francji,Holandii,Portugalii ...no i Was ,,STARYCH" CZYTELNIKÓW - a szczególnie GORĄCO tych tak regularnie czytających mnie z Afrykańskiej KENII !!!