niedziela, 4 października 2015

DZIEŃ JEDNOŚCI KRESÓW RZECZYPOSPOLITEJ....WARSZAWA DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

2.10.2015 Dzień Jedności Kresowian
DZISIEJSZY MÓJ WPIS - OSOBIŚCIE DEDYKUJĘ WSZYSTKIM MOIM RODAKOM, POLAKOM KTÓRYCH PRZODKOWIE WYWODZĄ SIĘ Z PRZEPIĘKNYCH KRESÓW RZECZYPOSPOLITEJ... mając nadzieję, iż 02 października 2016 roku BĘDZIEMY RAZEM W WARSZAWIE na drugim ,,Dniu Jedności Kresowian"


Warszawa, dnia 02 października 2015 roku

JESTEM OGROMNIE DUMNY JAKO POLAK,ŻE MOGŁEM TU BYĆ RAZEM Z WAMI...pod patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy!
Dzień 02 października 2015 roku był dla mnie bardzo, bardzo ważny nie tylko z powodu uczestnictwa protestujących drwali-pilarzy i prywatnych przedsiębiorców leśnych przeciwko złej polityce Lasów Państwowych obecnego kierownictwa – przed budynkiem premier RP Ewy Kopacz z Platformy Obywatelskiej, PARTII TOTALNYCH KŁAMCÓW!!!!

Dzień 02 października b.r. został dawno temu zaplanowany na bardzo uroczyste PIERWSZE obchody ,,DNIA JEDNOŚCI KRESOWIAN” a główną inspiracją tego wydarzenia była 602 rocznica Unii w Horodle.

Dwa lata temu była okrągła 600 letnia rocznica tej Unii, która za sprawą obecnej władzy w Polsce ...praktycznie przeszła bez echa!!!

Tak właśnie rządzi ANTY-POLSKA Platforma Obywatelska i jej członkowie...

A przecież to bardzo ważny fakt historyczny dla Polski i rodzin pochodzących z Kresów Rzeczpospolitej , kiedy to 602 lata temu PRZYJĘTO SZLACHTĘ LITEWSKĄ, BOJARÓW – DO HERBÓW SZLACHTY POLSKIEJ!

Dziś w kalendarzach naszych świąt państwowych nie ma praktycznie w ogóle nawiązania do WIELKOŚCI I RZECZPOSPOLITEJ , okresu jej świetności i znaczenia jej dla kultury , która wówczas przyciągała do siebie inne narody!

Mieliśmy wówczas ogromny wkład w kulturę Europy...

A wszystko to działo się na terenach, które dziś zwiemy KRESAMI !!!!

Czy wiecie ilu Polaków ma dziś pochodzenie Kresowe ??! 
Prawie 6 milionów naszych Rodaków ...dziś za sprawą POLITYKÓW I WŁADZ PAŃSTWOWYCH to środowisko bardzo, bardzo podzielone i rozrzucone po całej Polsce a nawet świecie, rozdrobnione i skupione w towarzystwa realizujące własne interesy.

Jest to celowa polityka ANTY-POLSKA aby Kresowianie nie zjednoczyli się, gdyż mogą być dla władzy jako JEDNOŚĆ ...bardzo poważnym zagrożeniem, dla przykładu w walce o sprawy naszych Rodaków zamieszkałych na dzisiejszych terenach Litwy, Białorusi, Ukrainy!!!

ŚRODOWISKA KRESOWE SĄ CELOWO I BARDZO PODSTĘPNIE ,ŚWIADOMIE ... PRZECIWSTAWIANE SOBIE , NAWZAJEM SKŁÓCANE ZA SPRAWĄ NAWET ZAPLANOWANYCH PROWOKACJI. 

W takich sytuacjach łatwo wykorzystać ich słabość...

Czy dochodzi do Was moi drodzy to, że szczególnie w ostatnich latach rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce od 2008 roku ZOSTALIŚMY OBDARCI ZE ŚWIADOMOŚCI I PAMIĘCI A SZCZEGÓLNIE POCZUCIA DUMY Z TEGO ŻE JESTEŚMY POLAKAMI, SPADKOBIERCAMI CHOCIAŻBY OGROMNEGO DOROBKU I i II RZECZPOSPOLITEJ??!
Polakom dziś pozostawiono jedynie pamięć zagłady narodu...

I właśnie w dniu 02 października 2015 roku odbył się w Warszawie PIERWSZY W HISTORII ,,DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN", gdyż dziedzictwo Kresów Wschodnich RP jest naszą wspólna spuścizną, ogromnie ważną dla bezpieczeństwa Polski , naszego bytu, tożsamości narodowej i kultury!

To jest właśnie główna idea i motto ,,DNIA JEDNOŚCI KRESOWIAN” W POLSCE 2015 roku...

Patronat nad tą PATRIOTYCZNĄ uroczystością objął Pan Andrzej Duda – Prezydent RP!

A w 600 lecie Unii w Horodle udałem się osobiście ...do Horodła, gdzie nigdy nie byłem wcześniej.

Dnia 02 października 1413 roku  zawarto Unię między Polską a Litwą...która była owocem i efektem wielkiej mądrości politycznej naszego króla Władysława Jagiełły, umacniającą Polskę i Litwę na arenie międzynarodowej w przededniu nowego wspólnego wystąpienia przeciwko Krzyżakom, a która to z obopólną korzyścią dla obu państw przetrwała aż do rozbiorów Rzeczpospolitej!!!!!!!!!!!

Unia zrównała w prawach litewską szlachtę katolicką z polską...a prawa określone w Horodle rozszerzone i potwierdzone.

Wydano wtedy aż trzy dokumenty, oznaczone wspólną datą; 02 października 1413 roku...A POLACY ZOBOWIĄZALI SIĘ MIĘDZY INNYMI NIE WYBIERAĆ KRÓLA BEZ WIEDZY I RADY LITWINÓW.

To właśnie tam w Horodle możnowładztwo koronne wyznawało pogląd,że LITWA MA BYĆ Z POLSKĄ ZŁĄCZONA nawet na wypadek wygaśnięcia rodu Jagiełły, który wtedy wraz z Księciem Witoldem mieli po 70 lat, lecz żaden z nich nie miał syna...

Wejście na ogromny KOPIEC USYPANY PRZEZ NASZYCH RODAKÓW NA PAMIĄTKĘ NASZEJ JEDNOŚCI NARODOWEJ mam non stop w swej pamięci!

A dziś to maleńka wieś na terenie województwa lubelskiego...

Oto zdjęcia z tego miejsca...A jak jest dziś??!

,,Wcale niemało moich rodaków wstydzi się polskości, takiej jaką ona była.
A tożsamości w tym miejscu jest pustka, dziura po dorobku Kresowiaków, prężnym, silnym i aktywnym narodzie, który miał poczucie własnej wartości i dumy. TEGO NIE MA OBECNA POLSKA” - powiedziała Pani dr Barbara Fedyszak-radziejowska.

Bardzo piękne słowa zapisał w swym wierszu Pan Ryszard Snarski...więzień łagru w Workucie dokąd go zesłano, późniejszy emigrant w kanadzie, który zmarł w 1994 roku :

,,POLAKOM Z KRESÓW WSCHODNICH ...


Gdy w Jałcie
przepadły
Na łaskę Kremla
oddane
Miejsca stare
najwierniejsze
Zostali!
Nie poddawali się
Gdy padały krzyże
Brześcia, Lwowa
i kresowych
cmentarzy.
Nie tracili nadziei,
Gdy nie docierały
listy ze świata
I szły transporty za
Ural.
Myśleli...
Warszawa pamięta,
Dobrym słowem
doda otuchy.
Trwali...
A Babcie resztkami
sił
Uczyły pacierza,
,,Nie rzucim ziemi”
Z księdzem Jerzym
śpiewali.
I wierzyli,
Że Bóg – Polska
rzeka
Będzie do przebycia.
Mijały lata...
Pół wieku minęło.
I żyją Kresy
Nie tylko w pamięci i
snach.

W Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda z 1864 roku czytamy, że ABY STRZEC BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ przed czambułami Tatarów,Wołochów, sylistryjskich Turków i Bochmatów – przed zbuntowanymi i zbiegłymi w step i na porohy Kozakami TRZEBA BYŁO NA DŁUGIEJ LINII OD DNIEPRU DO DNIESTRU ROZCIĄGNĄĆ CHORĄGWIE I ZBUDOWAĆ DLA NICH ODPOWIEDNIO UFORTYFIKOWANE STANICE.

Linie te nazywano KRESAMI  , a pojedyncze oddziały wojskowe miały we stanowiskach lub leże zimowe na tzw. łukach.

Na początku ,,KRESAMI” zwano straże wojskowe na pobrzeżach Podola I Ukrainy – broniące od napadów Tatarów i Wołochów oraz stójki do przesyłania znaków alarmowych i listów !!!


DZISIAJ KRESY  STANOWIĄ SUPER NAZWĘ (ARCYKATEGORIĘ!) OGARNIAJĄCĄ WSZYSTKIE ZIEMIE WSCHODNIE PIERWSZEJ I DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ - I TYLKO TYCH ZIEM !!!

DEKLARACJA JEDNOŚCI KRESOWIAN ustanowiła właśnie dzień 02 października 2015 roku w 602 rocznicę Unii w Horodle OGÓLNOPOLSKI ,,DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN” ku pamięci ponad sześciu wieków kiedy Kresy tworzyły nasze wspólne narodowe dzieje i pomimo zmienności granic – zajmowały wielkie obszary Rzeczpospolitej!

Tam powstała niezwykła i bogata cywilizacja oparta na wartościach zachodniochrześcijańskich!

No i właśnie chcąc PRZYWRÓCIĆ POLAKOM ŚWIADOMOŚĆ DZIEDZICTWA KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ jako naszego wspólnego narodowego skarbu ...spotkaliśmy się w Warszawie 02 października 2015 roku!

W czasie gdy byłem z protestującymi ulicami Warszawy przed gmachem premier RP Ewy Kopacz – w Parlamencie trwała debata z udziałem organizacji pozarządowych i ekspertów na temat : ,,KRESY A POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA”

O godzinie 16.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście mieliśmy mszę świętą i ...zawiązanie KONFEDERACJI OBYWATELI KRESÓW i ogłoszenie Marszałka Konfederacji , którą została córka generała Władysława Andersa - Pani ANNA,MARIA ANDERS .

Około godziny 17.00 przy romantycznym zachodzie słońca z Placu Zamkowego i ulicy Krakowskie Przedmieście, aż do Placu Józefa Piłsudskiego ruszyliśmy w MARSZU GODNOŚCI RZECZPOSPOLITEJ...

Tuż obok Zamek Królewski w Warszawie... (remont)

Szliśmy razem ! Polacy z Litwy...Białorusi...Ukrainy...i Polski w obecnych granicach!


Dochodzimy do Grobu Nieznanego Żołnierza...

 Zwróćcie proszę uwagę na PRZEPIĘKNE POLSKIE STROJE LUDOWE Z LITWY...

Byłem dumny z faktu ,że w tym uczestniczę (...pomimo ogromnego zmęczenia i praktycznie nie przespanej nocy, no i wcześniejszym udziale w wielotysięcznym proteście przeciwko obecnej władzy w Polsce przed budynkiem Ewy Kopacz - premiera RP!)...

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza uczestniczyłem w APELU POLEGŁYCH OBROŃCÓW KRESÓW , gdzie złożono wieńce i wszyscy licznie zebrani odśpiewali HYMN NARODOWY oraz ,,Rotę”.


Każdy Polak PATRIOTA powinien pamiętać, iż ten widoczny powyżej GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W WARSZAWIE ...JEST W SPOSÓB SZCZEGÓLNY ZWIĄZANY Z KRESAMI RZECZYPOSPOLITEJ!!!!!!!!!!!!!!

Na zdjęciu powyżej - tuż obok tak przepięknie ubranych w dawnych strojach Panów stoi patrząca w moim kierunku (...trzymam biało-czerwoną flagę z napisem ,,Bóg-Honor-Ojczyzna")wybrana dziś  Marszałek Konfederacji Kresów RP Pani Anna,Maria Anders.
 Moment grania i śpiewania HYMNU NARODOWEGO POLSKI...

Poniżej chwila składania wiązanek i wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie przez organizacje Kresowe RP

To właśnie tam miało miejsce dla mnie ogromnie ważne wydarzenie:
Oto na zdjęciu poniżej  ja i... Pani Anna,Maria Anders - córka Generała Władysława Andersa, obecna Marszałek KONFEDERACJI KRESÓW RZECZPOSPOLITEJ !
JESTEM BARDZO DUMNY Z TEGO SPOTKANIA....
 Stoimy tuż obok Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie...


Wyobraźcie sobie JAKIE KOŁO W TEJ AKURAT CHWILI ZATOCZYŁA HISTORIA NASZYCH OBU RODZIN  ; Jej Ojciec Generał Władysław Anders we wrześniu 1939 roku broniąc Polski przed atakującymi wojskami Hitlera ….BRONIŁ Z WOJSKIEM POLSKIM MIEJSCOWOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE ZAMIESZKAŁEJ PRZEZ MOICH PRZODKÓW: pradziadków, dziadków, i mojej wówczas maleńkiej Mamy...babcia była z mama w ciąży!!!

Dziś my oboje spotkaliśmy się w takich PATRIOTYCZNYCH okolicznościach w Warszawie...

MARSZ GODNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ ulicami Warszawy po Starym Mieście – stał się ogromna atrakcją dla tysięcy Warszawiaków i turystów, wśród których najwięcej było z Azji !

Każdy robił sobie pamiątkowe zdjęcie – wznoszono sympatyczne okrzyki, były brawa...wszystko w geście sympatii wobec uczestników i organizatorów tego marszu, gdzie SYMBOLIKA BIAŁO-CZERWONA , ORAZ DAWNYCH MUNDURÓW RZECZYPOSPOLITEJ BYŁA PRIORYTETEM TEGO PATRIOTYCZNEGO SPOTKANIA!

Z dumą przyglądałem się idącym wraz ze mną przepięknym strojom REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ,,WILEŃSZCZYZNA” Z LITWY...CHÓRU ,,POLONEZ” Z MIŃSKA NA BIAŁORUSI...z którymi mam pamiątkowe zdjęcia! Ci młodzi ludzie byli bardzo wzruszeni całą ta sytuacją w jakiej się znaleźli w samym centrum Warszawy...

W obchodach uczestniczyły delegacje m.in.; Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Polaków na Białorusi, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej …

WARTO JEST PRZY TYM PAMIĘTAĆ,ŻE W 2015 ROKU MIJA 70 LAT OD CZASU WYSIEDLEŃ POLAKÓW ZE WSCHODNICH WOJEWÓDZTW II RZECZYPOSPOLITEJ - A TO JEST OKOŁO 2 MILIONÓW NASZYCH RODAKÓW , KTÓRZY POD PRZYMUSEM OPUŚCILI SWOJE RODZINNE STRONY !!!

CAŁE RODZINY, KTÓRE BARDZO CZĘSTO OD WIELU WIEKÓW MIESZKAŁY NA KRESACH , LUDZIE Z JEDNEJ MIEJSCOWOŚCI, Z JEDNEJ PARAFII...A NAWET Z JEDNEJ RODZINY ZOSTALI ROZPROSZENI PO CAŁYM ŚWIECIE I TYM SAMYM UTRACILI KONTAKT ZE SOBĄ!!!

Dlatego musiałem tam być w Warszawie 02 października 2015 roku ...ABY TYM WSZYSTKIM SKRZYWDZONYM PRZEZ OKRUTNY LOS ODDAĆ OSOBIŚCIE SWÓJ HOŁD!!!! 

A teraz mam pytanie! CZY ZNACIE TREŚĆ ,,LISTY 13 POSTULATÓW RUCHU KRESOWEGO”??!

Tego Donald Tusk ani ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej Wam nie powiedzą:

,,Ochrona Polaków Zabużan przed niemieckimi roszczeniami na ziemiach odzyskanych”

,,Ułatwienie Polakom-Zabużanom odzyskiwania ich dóbr, lub uzyskania za nie odszkodowań, a także odzyskanie wszystkich archiwów dotyczących funkcjonowania Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej”

,,Penalizacja wszelkich przejawów ideologii szowinizmu ukraińskiego,białoruskiego i litewskiego”


Ruch Kresowy postuluje między innymi:

,,PRZEPROWADZENIE REPATRIACJI POLAKÓW Z TERENÓW BYŁEGO ZWIĄZKU SOWIECKIEGO ( W SZCZEGÓLNOŚCI Z KAZACHSTANU)

,,USTANOWIENIE 11 LIPCA DNIEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

,,UZNNANIE ZBRODNI WOŁYŃSKO-MAŁOPOLSKIEJ ZA LUDOBÓJSTWO I ŚCIGANIE Z URZĘDU OSÓB KTÓRE TEMU ZAPRZECZAJĄ"  (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

,,UTWORZENIE FUNDUSZU NA RZECZ CYWILNYCH OFIAR LUDOBÓJSTWA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW”

Dlatego też już dawno zaplanowałem sobie,że nie może mnie tam zabraknąć...BO W TYM WSZYSTKIM CO POWYŻEJ SĄ TAKŻE MOJE PATRIOTYCZNE POGLĄDY I IDEE !

TO BYŁ DLA MNIE WSPANIAŁY DZIEŃ...


Piszę jak jest...

Krzysztof Kowalczyk

PS.

Po głównych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie – nagle z tłumu podeszła do mnie starsza Pani, prosząc mnie aby ...MOGŁA ZOBACZYĆ I DOTKNĄĆ BIAŁO-CZERWONEJ FLAGI JAKĄ ZAWSZE MAM ZE SOBĄ NA TEGO TYPU UROCZYSTOŚCI Z NAPISEM ,,BÓG - HONOR - OJCZYZNA
Przedstawiła mi się i bardzo czule dotykając z ogromnym szacunkiem mojej flagi powiedział mi iż przeżyła i walczyła w Powstaniu Warszawskim zaś jej mąż był z wykształcenia artystą.

Dotykając KOTWICY ,,POLSKI WALCZĄCEJ” I KORONY NAD NIĄ ZE ZNAKIEM KRZYŻA oświadczyła mi, iż ogromnie bardzo jej się podoba tak bardzo wyraziście podkreślona grubym kolorem owa KOTWICA ,,POLSKI WALCZĄCEJ” - BO TO DLA NIEJ I TYCH WSPOMNIEŃ Z TAMTEGO TRAGICZNEGO CZASU DOWÓD NA PAMIĘĆ O ODWADZE I SILE POLAKÓW WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ!

Byłem bardzo wzruszony jej słowami...a oto i ta Pani z moją flagą przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie :


A na zdjęciu poniżej : generał Władysław Anders wraz z żoną Ireną i córką Anną z wizytą w rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Generał Anders z żoną Ireną i córką Anną z wizytą w Rozgłośni Polskiej RWE.