czwartek, 29 października 2015

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH...PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI A BYCIE OSZUKIWANYM PRZEZ PODWŁADNYCH PAJACEM POLITYCZNYM NA STANOWISKU KIEROWNICZYM ! ANALIZA W OPARCIU O FAKTY I PRZEPISY PRAWNE...

29 października 2015 roku,,


Ostatnio jestem wręcz zasypywany OGROMNIE SPÓŹNIONYMI W TERMINIE odpowiedziami z różnych urzędów państwowych, w tym nawet na moją skargę od...Premier Ewy Kopacz , która wreszcie kilka dni temu  raczyła ruszyć d*** aby odpowiedzieć mi Obywatelowi RP zatroskanemu o STAN BEZPRAWIA W MOJEJ OJCZYŹNIE!

O tym w detalach niebawem...


A DZIŚ ...BARDZO CIEKAWA KORESPONDENCJA, JAKA JEST MOJĄ RIPOSTĄ do obecnego jeszcze POLITYCZNEGO Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak, który...ALBO JEST KŁAMCĄ, MYŚLĄCYM IŻ POZOSTAWIĘ TĄ SPRAWĘ OT TAK SOBIE (...w co raczej wątpię!) LUB TEŻ JEST PO PROSTU ,,ROBIONY" W PRZYSŁOWIOWE ,,JAJO" a nawet ,,BALONA" przez podwładnego pracownika, który udzielał mi odpowiedzi na moje pytania!!!!   

I właśnie o tym fakcie, KTÓRY STAWIA PARU OBECNYCH URZĘDNIKÓW DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE POD PANTEONEM OSZUSTÓW I TCHÓRZLIWYCH KŁAMCÓW NIE MAJACYCH ODWAGI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDU ...poniżej :


Pan Adam Wasiak - Dyrektor Generalny LP i....OSIOŁ !!!


Zanim jednak tekst - pozwolę sobie przypomnieć słowa mego wiersza , który nadzwyczaj DO TEJ SYTUACJI a także obecnego czasu po wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku ...AKURAT DOKŁADNIE  W TEJ CHWILI ,,ZADZWONIŁ MI W USZACH" : 


,, W epoce PLATFORMY, frajerów, sondaży
ściemy i obiecanek tych również w pasażu
był modny przez 2008-2015 lata
co dzień
przez chwilę...
pewien dowcip nie tylko o dorożkarzu!

Dorożki romantyczne spotykam dziś w Krakowie
Uprząż ozdobna w Zakopanem też wyrosła
A KŁAMSTWA ,,PLATFUSY" WCIĄŻ WCISKAJA NAM DALEJ!!!!!!
Czy aby w was nie ma na dziś ...coś z OSŁA???! "

KK


Sławno, dnia 29 października 2015 roku


Pan Adam Wasiak
jeszcze Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
ul. Grójecka nr 127
02-124 Warszawa


Dotyczy: Pana korespondencji GI.050.53.2015 z dnia 26 października 2015 roku jaka odebrałem w dniu dzisiejszym.


Szanowny Panie Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych w Polsce!


Sprawa, z którą się niniejszym zwracam do Pana – dotyczy tej oto poniższej SKARGI , którą skierowałem do Ministra Środowiska A SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDZI NA NIĄ , JAKĄ OTRZYMAŁEM PRZED CHWILĄ – A PODPISANA PRZEZ PANA :Sławno, dnia 16 września 2015 roku


Minister Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WarszawaSKARGA

Szanowny Panie Ministrze!


W dniu 01 września 2015 roku skierowałem do Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Interesowały mnie w nim kwestie małej retencji wodnej w latach 2008-2015 na terenie Lasów Państwowych w Polsce, w rozbiciu na dane dotyczące miedzy innymi poszczególnych Regionalnych Dyrekcji LP.

W dniu 11 września b.r. otrzymałem drogą elektroniczną z Dyrekcji Generalnej LP odpowiedź na mój wniosek – z tym że …

1/ NIKT ICH NIE PODPISAŁ....

2/ KORESPONDENCJA DO MNIE NIE ZAWIERA NAWET  ZNAKU SPRAWY (SYGNATURA)...

Pismo to zostało wysłane do mnie z podległego Panu Adamowi Wasiak Dyrektorowi Generalnemu LP Stanowiska do spraw koordynacji Zewnętrznej Pomocy Finansowej ( ul. Grójecka nr 127 – siedziba DGLP Warszawa!)

Tego typu ,,WPADKI"Panie Ministrze z tego co jest mi wiadome zdarzają się w DGLP niejednokrotnie (...czego już kilka razy sam doświadczyłem i co znam z relacji innych osób korespondujących z DGLP!) - a w mej ocenie mogą się przytrafić w jakiejś toalecie miejskiej z brakiem papieru do tego i owego , a nie w najważniejszej instytucji Lasów Państwowych w Polsce!!!

Jak Pan Minister myśli...czego one dowodzą???! (sic!!!!!!!) 


W związku z zaistniałą po raz kolejny tego typu sytuacją – uprzejmie proszę o reakcję oraz odpowiedź na pytania :

1) CZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W POLSCE...ZGODNIE Z PRZEPISAMI WEWNĘTRZNYMI W LASACH PAŃSTWOWYCH = MOŻE BYĆ KIEROWANA KORESPONDENCJA ,,GDZIEKOLWIEK” BEZ JEJ PODPISANIA , ORAZ BEZ ZNAKU SPRAWY JAKIEJ DOTYCZY??!

  1. CZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM TAKIE PISMO JEST WAŻNE I OBOWIĄZUJĄCE JAKO DOWÓD W SPRAWIE ...czy też raczej powinno być traktowane jak papier w ewentualnie podanej powyżej toalecie miejskiej ??!
  2. JAKIE I DOKŁADNIE CO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W LASACH PAŃSTWOWYCH REGULUJĄ TĄ KWESTĘ, Z KTÓRĄ JEST ZWIĄZANA MOJA SKARGA??!

Pozwolę sobie tutaj nadmienić, że sprawa dotyczy podległej Panu Ministrowi Środowiska jednostce tj; Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych...

Ponadto z analizy treści otrzymanej w takiej ,,dziwnej” formie odpowiedzi z DGLP Warszawa wynika szereg spraw, które mnie niestety upewniają w pewnym przekonaniu od lat, że już dawno nadszedł czas w LP na zmiany nie tylko personalne na poszczególnych stanowiskach , gdyż:

1/ według mnie ogromnie dziwi fakt,że z DGLP Warszawa ( Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) nie mogę uzyskać odpowiedzi (...gdyż takich danych tam brak!!!) a dotyczących POWIERZCHNI, na jakiej są realizowane projekty ,,małej retencji nizinnej” czy też ,,retencji górskiej” w poszczególnych RDLP czy też globalnie w skali Polski!.

Poinformowano, mnie z DGLP w tym ,,dziwnym” piśmie bez podpisu, iż danych takich się nie analizuje, zbiera a ...kluczowy jest w tym wszystkim (cytat) ,,efekt ekologiczny” ...sic!!!!!

2/ na moje zapytanie ,,jakie RDLP są przodujące w realizacji ,,małej retencji” a jakie na końcu tych prac i co jest tego przyczyną” - odpowiedziano mi SKANDALICZNIE tak:

(cytat) ,, Wszystkie RDLP realizują zadania zgodnie z przyjętymi dla programów wytycznymi i wewnętrznym harmonogramem prac”

To jakieś ,,jaja” Panie Ministrze Środowiska …???!

Skoro w LP zmagazynowano w poszczególnych RDLP następującą ilość wody, świadczącą jednoznacznie ,iż są leśnicy bardzo zaangażowani w ten projekt retencji...no i tacy którzy chyba nadal zajmują się nie tym czym powinni :

a) RDLP Wrocław – około łącznie 1,4 ml m3 wody zmagazynowanej na terenie LP
b) RDLP Olsztyn – około 13 mln m3 wody zmagazynowanej na terenie LP. (!!!!!)
  1. RDLP Szczecinek – około 3,8 mln m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.
  1. RDLP Kraków – zaledwie około 342 tysiące m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.
e) RDLP Radom – zaledwie około 1 mln m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.
f) RDLP Zielona Góra – zaledwie około 900 tys. m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.

no i bezsprzecznie NAJGORSZE DANE POCHODZĄ Z RDLP GDAŃSK, gdzie dyrektorem jest niejaki Jan Szramka: 

Widoczny powyżej ,,na galowo" ubrany w mundur Leśnika Lasów Państwowych I TAK OTO PIJĄCY ALKOHOL dyrektor Jan Szramka ...ma jak widać ważniejsze rzeczy w głowie niż nie tylko bycie ,,LIDEREM" retencji wodnych  w Lasach Państwowych !!!

Podkreślam :  ,,LIDEREM" WODY ...a nie ,,LIDEREM" WÓDY !!!!!!!!!!!!!!!!  :)
JAKIM TO TRZEBA BYĆ BEZKARNYM  ,,PEWNIAKIEM"  W LASACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE, ABY POZWOLIĆ SOBIE ZROBIĆ TAKIE ZDJĘCIA...wóda i mundur leśnika!!!
A swoją drogą ...CIEKAWOSTKA! Pan Szramka w rozmowach ze mną w Gdańsku, zapytany przeze mnie  odparł ze stoickim spokojem,że WRACAŁ PO TEJ IMPREZIE ALKOHOLOWEJ W WARSZAWIE KIERUJĄC OSOBIŚCIE AUTEM!!!!!
I mam tak na serio głęboko gdzieś...CZY DZIŚ BĘDZIE MIAŁ ODWAGĘ DO TEGO SIĘ PRZYZNAĆ!!!!! Sic!!!!!!!

g) RDLP Gdańsk - zaledwie 289 tys.m3 wody zmagazynowanej na terenie LP!

Czyżby tenże dyrektor RDLP Gdańsk...nadal był zajęty intensywnymi polowaniami na tak zwany ,,KRZYWY RYJ" (...czytaj : koszt Skarbu Państwa LP!) w podległych mu Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych o czym osobiście, OFICJALNIE zawiadomiłem urząd Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP???!

Jestem z Pomorza, i jeśli Pan Jan Szramka dyrektor RDLP Gdańsk ,,ma problemy ze wzrokiem” aby dostrzec W CZASIE CHOCIAŻBY OWYCH POLOWAŃ możliwości zorganizowania na terenie RDLP Gdańsk ,,małej retencji” wodnej - to ja bardzo chętnie udam się tam i znajdę minimum KILKADZIESIĄT TAKICH MIEJSC , GDZIE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UE TAKIE PROJEKTY MOŻNA ŚMIAŁO REALIZOWAĆ!!!

No cóż! Słynne słowa : ,,Los prowadzi aktywnych - A WLECZE OPORNYCH"  - w przypadku ,,aktywności” zawodowej w tej kwestii retencyjnej dyr. Jana Szramki na terenie RDLP Gdańsk ...sprawdza się niestety w 100% !!!!


3/ Czy to dlatego właśnie na tym personalnym przykładzie RDLP Gdańsk Panie Ministrze Środowiska – DGLP Warszawa nie udzieliła mi jasnej i konkretnej odpowiedzi na to moje pytanie nr 6 z dnia 01 września 2015 roku:
(cytat) ,, CZY NA TERENIE PGL LP MAMY ,,LIDERA” MAŁEJ RETENCJI , A JEŚLI TAK TO KTO NIM JEST , DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY, UHONOROWANY PRZEZ DGLP W WARSZAWIE?!”

Jak widać z analizy ciekawych danych o które osobiście prosiłem jakie zawarto w tej odpowiedzi
NIEZWYCIĘŻONYM ,,LIDEREM” LENISTWA NA TERENIE CAŁYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE W REALIZACJI PROJEKTÓW MAŁEJ RETENCJI , A TYM SAMYM PRÓB RATOWANIA I MAGAZYNOWANIA WODY W LASACH JEST ...znowu niestety niejaki Jan Szramka dyrektor RDLP Gdańsk!!!!

Jak domniemywam, gdybym zapytał o przyczyny tego DZIWNEGO STANU RZECZY AŻ TAK ODBIEGAJĄCEGO OD ŚREDNIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH odpisano by mi iż; ...na terenie RDLP Gdańsk woda nie występuje  ...presja ludności Trójmiasta na leśników tego RDLP jest tak ogromna,że ludzie mogliby uznać, iż LP ,,kradną im wodę” ...potrzeby zwierzyny łownej pod kątem spożycia wody na sztukę, a w tym szczególnie saren rogaczy, jeleni byków czy też danieli byków i dzików KTÓRE TAK INTENSYWNIE WRĘCZ ,,GRATISOWO”ZABIJA NA TERENACH OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY dyr. Jan Szramka – są ogromne i przekraczają możliwości ,,retencyjne” jakie mogłyby zostać zorganizowane w poszczególnych nadleśnictwach podległych dyr. Szramce ( sic!!!!!!!!!!!!!!)

Można oczywiście dalej ,,dowcipkować” ale ...dane dotyczące RDLP Gdańsk są żałosne !!!


Uprzejmie proszę Pana Ministra Środowiska o poinformowanie mnie o zajętym stanowisku w sprawie niniejszej skargi – a szczególnie, jakie działania zostały jeszcze przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi podjęte (….ONE ZMIENIĄ WRESZCIE WSZYSTKO!!!), aby w podległych Panu LP było ...normalnie w urzędach, bez takich ,,wpadek” !!!

Ostatnia susza w Polsce udowodniła jak bardzo źle gospodarujemy zasobami wody w naszej Ojczyźnie - natomiast moja skarga to dowód jacy marni ,,jakością” UKŁADOWI URZĘDNICY państwowi się tym zajmują i są jakoby (sic!!!!) za to wszystko odpowiedzialni !!!

Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk
Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP!

Bardzo Panu dziękuję,że wreszcie 26 października 2015 roku otrzymałem z DGLP ,,zestawienie” jednostek wyróżnionych tytułem ,,LIDERA” małej retencji wodnej – a jak Panu jest doskonale wiadome chodziło mi tylko i wyłącznie o wyróżnione wewnętrznie nadleśnictwa Lasów Państwowych!


To bardzo miłe no i godne naśladowania przez kolejne kierownictwa LP, aby właśnie tak PROMOWAĆ I WYNAGRADZAĆ LEŚNIKÓW ,,LIDERÓW” owej retencji zarówno nizinnej jak i górskiej, którzy wkładają w to moc swego serca i pomysłów – jak miało to miejsce w tym roku 23 czerwca 2015 roku w Warszawie!

Ogromnie jednak żałuję Panie Dyrektorze,że POWYŻSZE DANE przekazał mi Pan dopiero teraz ... PO MOJEJ SKARDZE DO MINISTRA ŚRODOWISKA, a nie na mój wniosek z dnia 01 września b.r.

Mnie zaś interesowało szczególnie ,,moje” POMORZE w owej statystyce wyróżnień- a w tym RDLP Szczecinek , no i jak widzę o dziwo jest gorzej niż NĘDZNIE!!!


Proszę niniejszym przyjąć moje osobiste oburzenie po zapoznaniu się dziś z treścią podpisanego przez Pana pisma GI.050.53.2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie niniejszej skargi do Pana Ministra Środowiska, którą nie rozpoznaje Pan Minister a ...WINOWAJCA BEZPRAWIA W LASACH PAŃSTWOWYCH – ZA JAKIEGO PANA OSOBIŚCIE UZNAJĘ I UWAŻAM!!!

Informuje mnie Pan,że (cytat) ,,po rozpatrzeniu tej skargi zarzuty w niej zawarte uznaję za bezzasadne"!!! Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pozwolę sobie niniejszym dodać, iż ...DAWNO MI NIKT NIE PISAŁ TAKICH BZDUR , stad jak widać moja natychmiastowa reakcja !!!

W swej skardze do Ministra wspominam o informacji jaką mi wysłano dnia 11 września b.r. ze stanowiska do spraw Koordynacji Zewnętrznej Pomocy Finansowej ...BEZ ŻADNEGO PODPISU I BEZ SYGNATURY SPRAWY!!! 

Oczywiście,że jestem ogromnie wdzięczny osobom, które sporządzały dla mnie te dane gdyż wymagało to dość dużego trudu, aby je zebrać ...ALE CHODZIŁO MI JEDYNIE O ZWRÓCENIE DYREKCJI GENERALNEJ LP W WARSZAWIE UWAGI NA FAKT,ŻE POD TAKIMI DANYMI ,,KTOŚ” POWINIEN SIĘ PODPISAĆ – NO I NAJWAŻNIEJSZE: ,,PRZYDAŁ BY SIĘ” (sic!!!!!) JAKIŚ ZNAK SPRAWY NA TEJ KORESPONDENCJI DO MNIE , PIECZĘĆ itp.!!!!!

To pismo jest ...TOTALNIE ,, GOŁE” Panie Dyrektorze Generalny LP!

Zresztą nie jest to pierwszy raz ...stąd moja skarga!!!

Mało tego : treść tego pisma skierowano do innych adresatów, a w tym Pana Wiesława Krzewina, Pańskiego z-cy , który o dziwo NIE ZAUWAŻYŁ aż takiego ,,bubla”???!

Sam fakt,że dodatkowo dostałem drogą elektroniczną POZDROWIENIA bardzo sympatyczne dla mnie zresztą od Pani Magdaleny Bukowskiej, która mi to pismo wysłała ...NIE ZMIENIA POSTACI RZECZY,ŻE PISMO MAM WYSŁANE ...BEZ SYGNATURY I BEZ PODPISU!!! 

Jeśli zaś Pan Dyrektor twierdzi mi w odpowiedzi na moją skargę – pismem z dnia 26 października b.r. (cytat) : ,,Przekazana poprzez pocztę elektroniczną informacja została podpisana  przez pracownika Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zajmującego stanowisko ds. koordynacji zewnętrznej pomocy finansowej” = A JA OTRZYMAŁEM TO PISMO TOTALNIE ,,GOŁE” ...to ktoś Z NAS OBU jest idiotą, robionym w przysłowiowego ,,BALONA"!!! 
Od razu przy tym podkreślam,że... W 100% TO NIE JESTEM JA!!!!!!

Jeśli mi Pan Dyrektor nie wierzy: na Pańską prośbę, której niniejszym oczekuję Z OGROMNA RADOŚCIĄ  prześlę Panu skan tego ,,GOŁEGO” pisma....sic!!!!!

Bardzo mnie osobiście w tego typu sprawach ,,wkurza” sam fakt,że jesteśmy tylko ludźmi i mamy przecież prawo do błędów i pomyłek – ALE O ZGROZO: BRAK JEST WIELU OSOBOM ZWYKŁEJ LUDZKIEJ ODWAGI DO PRZYZNANIA SIĘ DO TEGO !!!

Szkoda...

Jest faktem oczywistym,że logicznie identyfikuję każdego NADAWCĘ odpowiedzi jakie wpływają do mnie dziesiątkami drogą elektroniczną = a w tym przypadku ,,lasy.gov.pl” - lecz nie zmienia to postaci rzeczy, iż ...NARUSZONO PRAWO W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!

Obowiązująca przecież w Lasach Państwowych ,,Instrukcja Kancelaryjna" WPROWADZONA PRZEZ PANA DYREKTORA ZARZĄDZENIEM Nr 66 Z DNIA 12 LISTOPADA 2014 ROKU...NAKŁADA BEZWZGLĘDNIE  NA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH OBOWIĄZEK WŁAŚCIWEGO ZNAKOWANIA SPRAW !!!

Dlaczego moja sprawa miałaby być wyjątkiem od reguły tego prawa?!

To dopiero dziś 29 października 2015 roku(!) dowiaduję się od Pana Dyrektora Generalnego LP PO MOJEJ SKARDZE DO MINISTRA ŚRODOWISKA,że ...moja sprawa została oznakowana jako : OU.0172.15.2015!

Przypomnę: korespondencja TA SAMA z dnia 11 września b.r. tej sygnatury nie posiada!!!

MAM JA SOBIE TERAZ DOPISAĆ DŁUGOPISEM??!  sic!!!!!!!!!!!!!!!!

W ogóle kuriozalnym jest tu fakt,że na wstępie tego pisma pisze mi Pan (cytat) : ,,po rozpatrzeniu tej skargi zarzuty w niej zawarte uznaję za bezzasadne”...aby w głębi owej korespondencji poinformować mnie, iż (cytat) : ,,Pracownikowi, który przesłał odpowiedź W NIEWŁAŚCIWEJ FORMIE, zwrócono uwagę za uchybienie”.

TO JAKAŚ ,,KWADRATURA KOŁA” W LASACH PAŃSTWOWYCH...czy też ,,zwykłe” jaja??!


Ogromnie zdaję sobie sprawę z faktu,iż moja korespondencja w latach 2008-2015 roku a szczególnie upublicznianie na moim blogu tego typu ,,wpadek” obecnej władzy PO-litycznej w Polsce ...OGROMNIE NIE SŁUŻY TEJ OPCJI POLITYCZNEJ!!!

Bardzo mi ,,przykro”... :)

BURZY TO W 100% IDIOTYCZNĄ PROPAGANDĘ SUKCESÓW Platformy Obywatelskiej...z czego jestem przeogromnie dumny, gdyż otwierałem od lat oczy moim Rodakom na wszelkie DRAŃSTWO W POLSCE, a dzięki Bogu naród polski teraz 25 października b.r. powiedział w wyborach : KŁAMCOM I OSZUSTOM BASTA!!!!!!!

Nadmieniam przy tym, iż wiedzy merytorycznej mi nigdy nie brakowało ...aczkolwiek PO-lityczni kretyni zawsze mają prawo uważać inaczej!

I właśnie tak ,,na marginesie' owej wiedzy – pragnę Panu jako jeszcze Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych ...coś uświadomić:

Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, SWOBODA WYPOWIEDZI stanowi jeden z podstawowych fundamentów DEMOKRATYCZNEGO SPOŁECZEŃSTWA , a do tego jeden z podstawowych warunków jego rozwoju i samorealizacji jednostek!

Wolność wypowiedzi i komentarzy znajduje zastosowanie nie tylko do informacji o które prosiłem, czy też ,,poglądów”, które są dobrze przyjmowane, lub postrzegane jako nieszkodliwe, albo obojętne – LECZ TAKŻE DO TYCH WYPOWIEDZI I KOMENTARZY , KTÓRE SĄ OBRAŹLIWE, SZOKUJĄ, ALBO ...PRZESZKADZAJĄ WŁADZY!!!

Zdaję sobie sprawę z faktu, JAK BARDZO JEST TO NIE NA RĘKĘ ,,RESORTOWYM DZIECIOM" W POLSCE ulokowanym na bardzo wielu stanowiskach dyrektorskich, których dla przykładu potomkowie nie tylko za sprawą Gwardii Ludowej, czy SB  - UTRWALALI KOMUNIZM W MOJEJ OJCZYŹNIE -  - ale niestety Panie Dyrektorze Generalny, nie jest to żaden mój kolejny wymysł ,,pozbawiony wiedzy merytorycznej” lecz ...TAKIE SĄ WYMOGI PLURALIZMU, TOLERANCJI I OTWARTOŚCI = także w Lasach Państwowych, BEZ KTÓRYCH W MEJ BARDZO SKROMNEJ OCENIE NIE MA ,,SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przypominam Panu,że zgodnie z art.10 ust.1 KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI (...z dnia 04 listopada 1950 roku – Dz. U. z 10 lipca 1993 roku)...każdy, a w tym i ja - ma prawo do wyrażania swoich opinii, które obejmuje WOLNOŚĆ POSIADANIA POGLĄDÓW, ORAZ OTRZYMYWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, IDEI, ALE ...BEZ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI WŁADZ PUBLICZNYCH  i bez względu na granice państwowe!

Moje indywidualne postępowanie, działalność i motywacja jednoznacznie wskazuje przecież na podstawie faktów, iż w sposób BEZPRAWNY I NIEPROFESJONALNY PROWADZI SIĘ NIESTETY NIEJEDNOKROTNIE ZŁĄ I DALEKĄ OD GŁOSZONEJ PUBLICZNIE W POLSCE DOSKONAŁOŚCI = GOSPODARKĘ LEŚNĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH W LATACH 2008-2015 !

Z racji zajmowanego stanowiska Dyrektora Generalnego LP ( funkcjonariusz publiczny!) podlega Pan Dyrektor nie tylko szerszej ocenie społecznej niż ,,zwykły” obywatel NASZEJ WSPÓLNEJ OJCZYZNY – i niestety dla Pana , ALE ZA TO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, POWINIEN SIĘ PAN WYKAZYWAĆ Z TYCH PRZYCZYN ...WIĘKSZYM STOPNIEM TOLERANCJI NA KRYTYKĘ SWEGO POSTĘPOWANIA,GOSPODAROWANIA – PRZEZ KOGOKOLWIEK!

W zaistniałych okolicznościach – miał Pan oczywiście ogromne ,,szczęście", że z mej strony....

To jeszcze nie wszystko w tej sprawie!

Na terenie Unii Europejskiej , której Polska jest członkiem obowiązuje KODEKS DOBREJ ADMINISTRACJI uchwalony 06 września 2001 roku przez Parlament Europejski.

Jestem w 100% pewien,że Pan o tym nie wie – ale POLSKA obok AUSTRII szczyci się tym, iż w 1928 roku WPROWADZILIŚMY JAKO POLACY PIERWSI NA ŚWIECIE = OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO!

W owym Kodeksie jest szereg ,,zasad” pośród których ogromnie polecam pod rozwagę Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych : ,,ZASADĘ PRAWORZĄDNOŚCI - która w harmonii z art.7 Konstytucji RP z 1997 roku nakazuje władzy publicznej także w Polsce działać (cytat) : ,, NA PODSTAWIE I W GRANICACH PRAWA, oraz zawierającym podobne postanowienie ...art.6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego , a nawet art.120 Ordynacji Podatkowej!

A do tego : ZASADA NIEDYSKRYMINOWANIA...ZAKAZ NADUŻYWANIA SWYCH UPRAWNIEŃ...BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI...

Natomiast co do osoby Pana Jana Szramka – jeszcze jak na razie dyrektora RDLP Gdańsk to tym razem nie chcę już niczego komentować, wiedząc iż ...Pan Żelichowski już nie jest posłem a tym samym ,,sukcesorem” bardzo wielu OGROMNIE UKŁADOWYCH I POLITYCZNYCH stanowisk dyrektorskich w Lasach Państwowych!!!

Jak Pan wie doskonale NATURALNE PROCESY w Lasach Państwowych czynią wręcz CUDA, a ja jestem pewien, że i tak samo już niebawem będzie na terenie RDLP Gdańsk ...a nadzwyczaj sprzyja temu jesień  i okres spoczynku wegetacyjnego zaglądająca TAK CUDOWNIE w knieje...
Bardzo serdecznie Pana jeszcze Dyrektora pozdrawiam – ogromnie też prosząc, o nie odpisywanie mi na niniejszą korespondencję!
JESTEŚCIE W WIELU SPRAWACH ,,WZOREM” - ale w 100% nie do naśladowania, czego ,,POLITYCZNY HARACZ” NA JAKI TO PAN PERSONALNIE SIĘ ZGODZIŁ I OBŁOŻYŁ NIM TRUD PRACY POLSKICH LEŚNIKÓW ...jest dla mnie jaskrawym tego dowodem!

Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk

Do wiadomości:


Pan Minister Środowiska Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk