środa, 21 października 2015

NIE MA TO JAK INTERESY Z LASAMI PAŃSTWOWYMI W POLSCE ! KASA PEWNA ...BIURO ZA ,,FRI" UDOSTĘPNIAJĄ!

21 października 2015 roku


TO KOLEJNY WASZ SYGNAŁ DOTYCZĄCY UKŁADÓW I NADUŻYĆ PANUJĄCYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH ...WYMAGA PILNYCH ZMIAN!

Skarb Państwa LP ....traci rocznie za sprawą  ,,przymykaniu oka" na ten sprytny proceder CWANIAKÓW,którzy i tak w 100% mają zagwarantowane pieniądze z Lasów Państwowych ...OGROMNE PIENIĄDZE!!!!

Tak jest z tego co się zorientowałem WE WSZYSTKICH 17 REGIONALNYCH DYREKCJACH LASÓW PAŃSTWOWYCH ...Sławno,dnia 21 października 2015 rokuDyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Pan Piotr Grygier
ul. Gajowa nr 10
60-959 PoznańSzanowny Panie Dyrektorze!


Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – kieruję do Państwa niniejszy WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ , z moją serdeczną prośbą o ustosunkowanie się do następujących pytań:

1/ jakie przepisy i przez kogo wydane – regulują AKTUALNIE na terenie RDLP Poznań sprawy ściśle związane z obsługą prawną w podległych Panu nadleśnictwach i czy kwestie te podlegają z Pańskiej strony wnikliwym analizom na bieżąco ?!

2/ jakie środki finansowe Skarb Państwa RDLP Poznań wydał w latach 2008-2015 na obsługę prawną poszczególnych nadleśnictw z terenu RDLP (proszę o podanie tych danych w podziałem na poszczególne nadleśnictwa), I DLACZEGO POMIĘDZY NADLEŚNICTWAMI SĄ AŻ TAK DUŻE RÓŻNICE FINANSOWE W TYCH WYDATKACH?!

3/ ile kontroli w latach 2008-2015 dokonywała RDLP Poznań, lub DGLP Warszawa związanych ściśle z tymi wydatkami LP w tym okresie?! Proszę o podanie daty tych kontroli – a jeśli zostały ujawnione w nich nieprawidłowości to jakie?!

4/ proszę o podanie nazw owych biur obsługi prawnej (...bądź też osób fizycznych) – z podziałem na poszczególne nadleśnictwa?!
Czy zdarza się na terenie RDLP Poznań,że te same jednostki/osoby dokonują obsługi prawnej W KILKU NADLEŚNICTWACH otrzymując oczywiście wszędzie za to wynagrodzenia?!
                
5/ JAKIE KOSZTY PONOSIŁY W LATACH 2008-2015 NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE OSOBY WYKONUJĄCE TĄ ,,OBSŁUGĘ PRAWNĄ” W POSZCZEGÓLNYCH NADLEŚNICTWACH TERENU RDLP POZNAŃ:

Proszę o wyszczególnienie min: opłat za energię elektryczną...telefon LP...zakwaterowanie...ksero...papier biurowy...wodę...WC...
KAWA,HERBATKA,CIASTECZKA...OGRZEWANIE...SPRZĄTANIE...
WYNAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH 

6/ PROSZĘ O PODANIE, KTÓRE Z PODLEGŁYCH PANU DYREKTOROWI RDLP POZNAŃ NADLEŚNICTW WYNAJMUJE BEZPŁATNIE  POMIESZCZENIA BIUROWE OSOBOM ŚWIADCZĄCYM PRZECIEŻ ODPŁATNIE – OBSŁUGĘ PRAWNĄ?!
Czy jest to zgodne z prawem a szczególnie interesem PGL LP??!

7/ które nadleśnictwa mają zawarte umowy na ODPŁATNE udostępnianie pomieszczeń Lasów Państwowych prawnikom i jakie są tam zastosowane cenniki?!

8/ czy pracownicy LP w podległych Panu Dyrektorowi nadleśnictwach wykonują dla tych osób(prawników) W CZASIE GODZIN PRACY zestawienia, analizy itp. dokumenty – A JEŚLI TAK TO NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I CZY JEST TO ZGODNE ZE STRATEGIĄ LASÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2014-2030?!

9/ Ile biur (osób prawnych) i jakie wykonuje obsługę prawną w RDLP Poznań , jakie są tego koszty w latach 2008-2015 i czy RDLP wynajmuje w/w pomieszczenie biurowe a jeśli tak to uprzejmie proszę o podanie NA JAKICH ZASADACH tym osobom?!
Jaki jest z tego przychód do kasy RDLP Poznań w w/w okresie?!

10/ w jaki sposób był przeprowadzony ,,nabór” do tego typu obsługi prawnej w RDLP Poznań i w poszczególnych nadleśnictwach– uprzejmie proszę o podanie podstaw prawnych?!

11/ czy w latach 2008-2015 DGLP, lub ktokolwiek dokonywał kontroli zasadności wydawanych decyzji w sprawach organizacji prac ,,obsługi prawnej” a szczególnie ponoszonych przez Skarb Państwa LP kosztów z tym związanych?!
Jeśli tak – uprzejmie proszę o podanie KTO i KIEDY?!
                      
12/ jak liczna jest ilość podległych Panu Dyrektorowi inspektorów w RDLP i czy w latach 2008-2015 wydawał Pan Dyrektor w/w polecenia służbowe kontroli tej ,,materii” wydatków i organizacji prac obsługi prawnej w nadleśnictwach – a jeśli tak to JAKIE SĄ ZASTRZEŻENIA I UWAGI w nich zawarte?!

13/ ile spraw cywilnych ( w tym w KIO) , karnych w latach 2008-2015 PRZEGRAŁY W PROCESACH PODLEGŁE PANU DYREKTOROWI NADLEŚNICTWA , ORAZ TAKŻE RDLP POZNAŃ – i czy fakt ten miał BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYNAGRODZENIE MECENASÓW, DOKONUJĄCYCH OWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ?!
Bardzo proszę o konkrety tj: CZY NAWET PRZEGRANA SPRAWA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE - SPRAWIAŁA,ŻE I TAK OTRZYMYWALI ONI WYNAGRODZENIA?!!!

13/ JAKA JEST FINANSOWA WIELKOŚĆ WSZELKICH OPŁAT TYCH PRZEGRANYCH SĄDOWNIE PRZEZ LASY PAŃSTWOWE SPRAW PRZEZ PODLEGŁE PANU DYREKTOROWI NADLEŚNICTWA W LATACH 2008-2015 ( bardzo proszę o podanie mi szczegółów z podziałem na wszystkie nadleśnictwa)?!

14/ CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI RDLP POZNAŃ PRZYPADKI DOWOŻENIA I ODWOŻENIA POJAZDAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH (USŁUGI TRANSPORTOWE ...niczym TAXI) OSÓB WYKONUJĄCYCH OBSŁUGĘ PRAWNĄ W NADLEŚNICTWACH PANU PODLEGŁYCH ?!

15/ CZY ZNANE SĄ PANU DYREKTOROWI RDLP POZNAŃ PRZYPADKI ZAKUPU MIENIA SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE PRZEZ OSOBY DOKONUJĄCE OBSŁUGI PRAWNEJ W NADLEŚNICTWACH (….BĄDŹ ICH CZŁONKÓW RODZIN, KONKUBENTÓW itp.) - a jeśli tak to jakie, czego dotyczące i w których jednostkach?!

16. CZY KTOKOLWIEK Z PAŃSKIEJ RODZINY ZAJMUJE, LUB ZAJMOWAŁ STANOWISKO KIEROWNICZE W LASACH PAŃSTWOWYCH NA TERENIE RDLP POZNAŃ – A JEŚLI TAK , BARDZO UPRZEJMIE PROSZĘ O PODANIE GDZIE I NA JAKIM STANOWISKU?!

17/ CZY W CIĄGU SWEJ PRACY ZAWODOWEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH ZAKUPIŁ PAN DYREKTOR , LUB KTOKOLWIEK Z PANA RODZINY NA ZASADACH PREFERENCYJNYCH CZĘŚCI SKŁADOWE MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – A JEŚLI TAK, CZY BYŁO TO AKURAT NA TERENIE RDLP POZNAŃ?!
Proszę ewentualnie o szczegóły tego zakupu , daty – oraz wartości brutto w dniu sprzedaży.

18/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE REMONT PAŃSKIEJ PEWNEJ POSESJI W MIEJSCOWOŚCI KOPANKI WYKONYWAŁA BARDZO CZĘSTO TA SAMA OSOBA I FIRMA, KTÓRA AKURAT W TYM SAMYM CZASIE ŚWIADCZYŁA TE SAME USŁUGI BUDOWLANE NA TERENIE RDLP POZNAŃ?!

Proszę o podanie nazwy tej firmy, lub osoby i czy uważa Pan Dyrektor, iż nie ma sobie nic do zarzucenia ...lub też jedynie potwierdzenie,że jest to firma ,,Granbud" Czapczyk?!

Niniejsze pytania proszę na chwilę obecną traktować jako zaledwie ,, zagajenie tematu" pod tytułem : ROZDAWNICTWO KASY GENERALNIE W LASACH PAŃSTWOWYCH OSTATNICH LAT  i jest to spowodowane sygnałami jakie otrzymuję od pewnego czasu od ...nazwijmy to osób wrażliwych na BRAK NADZORU , BRAK KOMPETENCJI no i oczywiście ,,zrównoważony rozwój" w LP - za który tak okazjonalnie i sowicie płaci Skarb Państwa ! (sic!!!!)

Będę bardzo wdzięczny Panu Dyrektorowi za terminową a szczególnie wnikliwą odpowiedź opartą na faktach, co pozwoli mi zapewne na ...WERYFIKACJĘ danych!


Darz Bór!

Krzysztof KowalczykPiszę jak jest...w Lasach Państwowych ,,OSZCZĘDNIE"!!!!!! sic!!!!!!!!!!!!!!!!

Krzysztof  Kowalczyk