wtorek, 17 marca 2015

NASTĘPNE FAŁSZERSTWO DOKUMENTÓW W KOLEJNYM NADLEŚNICTWIE LASÓW PAŃSTWOWYCH ...POTWIERDZONE PRZEZ BIEGŁEGO !

17 marca 2015 roku


Od wielu już miesięcy monitorowałem ciekawa sprawę dotycząca KOLEJNEGO OSZUSTWA I FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH!

W jednej z ostatnich info na blogu opisałem sprawę FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW w nadleśnictwie Zdrojowa Góra / RDLP Piła/ a nawet użycie ich jako dowód w postępowaniu sądowym...

TERAZ POSTANOWIENIEM SĄDU ...sprawą zainteresowała sie KARNIE prokuratura!

Z kolei tym razem otrzymałem dwa dni temu protokół wykonany przez kolejnego grafologa, KTÓRY POTWIERDZA,ŻE DOKUMENT KADROWY DOTYCZĄCY PRACOWNIKA LASÓW PAŃSTWOWYCH JEST ....SFAŁSZOWANY !!!

Jak myślicie...KTO Z WAS ZGADNIE .. JAKIE TO NADLEŚNICTWO I REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH???!

Postanowiłem  tym razem w tej sprawie - poprosić Pana Adama Wasiak o odpowiedź na poniższe pytania, bardzo mnie nurtujące wobec wręcz zapowiadającej się jak widzicie ... PRAWIE PLAGI OSZUSTW I FAŁSZERSTW DOKUMENTÓW W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE!

Bardzo mnie interesuje REAKCJA i EWENTUALNE KONSEKWENCJE DGLP (...a może jednak wyróżnienia i nagrody?!) wobec klasycznych OSZUSTÓW pełniących stanowiska kierownicze w LP ! 

OGŁOSZENIE ;

DLA KAŻDEGO DYREKTORA LUB NADLEŚNICZEGO PROFESJONALNE USŁUGI ...szybko + tanio+ cichutko !


Sławno,dnia 18 marca 2015 rokuPan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Warszawa
ul. Grójecka nr 127


Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP!


Z ogromną przykrością jako leśnik zawiadamiam,że ZMUSZA MNIE PAN swoim postępowaniem, a raczej brakiem czynności osób Panu podległych w Dyrekcji Generalnej LP do złożenia WNIOSKU O ŚCIGANIE KARNE PANA DYREKTORA ZA MATACTWO I UKRYWANIE PRZESTĘPSTW W LASACH PAŃSTWOWYCH...

Proszę przypomnieć sobie w archiwum korespondencji w sekretariacie DGLP jaki wniosek złożyłem osobiście do Pana w dniu 17 lutego 2015 roku (...dziś mamy 18 marca A TERMIN NA UDZIELENIE MI ODPOWIEDZI JUŻ DAWNO MINĄŁ !!!)

Mało tego :
W tej samej sprawie w sposób celowo zaplanowany ZADAŁEM 25 STYCZNIA 2015 ROKU PANU DYREKTOROWI KILKADZIESIĄT PYTAŃ DOTYCZĄCYCH PRZESTĘPCÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH - ...I RÓWNIEŻ NIE UDZIELIŁ MI PAN DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ODPOWIEDZI NAWET POMIMO RAŻĄCEGO NARUSZENIA PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO !!!

Być może to Pana Dyrektora ,,dziwić” - ale ja mam w Polsce, kraju Unii Europejskiej PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI ...a ta w PGL LP jest SKANDALICZNA !!!

Domniemywam tym samym, iż ma Pan Dyrektor PEŁNĄ ŚWIADOMOŚĆ trafności moich pytań i faktów przestępczych na jakie Panu zwróciłem ostatnio uwagę i ...BOI SIĘ PAN KONSEKWENCJI PRAWNYCH ODPISUJĄC MI ODPOWIEDZI NA TE WSZYSTKIE PYTANIA (...czy podpisze znowu któryś z zastępców?!) ...albo co gorsza , A CO SŁYSZĘ OD BARDZO WIELU OSÓB W LASACH PAŃSTWOWYCH = JEST PAN JEDYNIE MARIONETKĄ  W RĘKACH CWANIAKÓW TAKICH JAK TEN JEDEN Z ULICY WAWELSKIEJ W WARSZAWIE, O PRZESTĘPSTWIE KTÓREGO ZAPYTAŁEM PANA W KILKU PYTANIACH!

Oby tak nie było...CO W POLSCE JEST POLITYCZNĄ POWSZECHNOŚCIĄ !

Myślę tu o wice ministrze środowiska i pOŚLE z Platformy Obywatelskiej, który USTAWIAŁ KONKURSY NA STANOWISKA NADLEŚNICZYCH W SWOIM BIURZE POSELSKIM W KOSZALINIE...o czym zawiadomiłem Pana a co zostało utrwalone na nagraniu w DGLP dnia 20 lutego 2015 roku od godziny 12.00 !

Jakby nie patrzeć: ...Z PRZYCZYN, KTÓRYCH JAK na razie MOGĘ SIĘ JEDYNIE DOMYŚLAĆ = CELOWO I W OBAWIE UNIKA PAN DYREKTOR GENERALNY UDZIELENIA MI ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA CHOCIAŻBY 25 STYCZNIA CZY TEŻ WNIOSEK Z DNIA 17 LUTEGO 2015 ROKU ….A TO SĄ PRZESTĘPSTWA NIE TYLKO MATACTWA, ALE RÓWNIEŻ NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ I DZIAŁANIE Z PAŃSKIEJ STRONY NA NIEKORZYŚĆ SKARBU PAŃSTWA !!!

ZAWIADAMIAM, że jeśli nie otrzymam drogą e-mail odpowiedzi na to do dnia 20 marca(piątek)
  • ZMUSIŁ MNIE PAN TYM SAMYM DO ZAWIADOMIENIA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW TAKŻE PRZEZ PANA W TEJ SPRAWIE!

Zawiadomienie złożę w dniu 23 marca 2015 roku...!!!!!!


Przestępstwa matactwa, nepotyzmu, dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu na terenie całych Lasów Państwowych aktualnie są o zgrozo CORAZ BARDZIEJ POWSZECHNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wiem że ma Pan Dyrektor również wiedzę i świadomość występowania w w LP ...NEPOTYZMU I MOBBINGU !!!

Informuję Pana Dyrektora Generalnego,że trzy dni temu otrzymałem kolejną EKSPERTYZĘ BIEGŁEGO GRAFOLOGA potwierdzająca sfałszowanie dokumentu w innym nadleśnictwie niż to o jakim ostatnio z Panem korespondowałem tj; Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, gdzie zajął się tym już Sąd i prokurator!

SKANDALEM w mej ocenie jest tutaj pewien szczegół, otóż ZAWIADOMIENIA DO ORGANÓW ŚCIGANIA NIE WPŁYWAJĄ ZE STRONY LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE MAJĄ PRZECIEŻ OBOWIĄZEK WNIKLIWEJ,UCZCIWEJ I OBIEKTYWNEJ KONTROLI (INSPEKCJA) ...A JEDYNIE ZE STRONY OSÓB POSZKODOWANYCH CZYNAMI FAŁSZERSTW ZE STRONY URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH!

Z tego co jest mi wiadome – podobnie zakończy się i zapewne ta sprawa KOLEJNEGO FAŁSZERSTWA stwierdzonego przez biegłego grafologa!

Z analizy tej sprawy jest mi wiadomym, o czym Pana zawiadamiam,że w profesjonalnym laboratorium grafologicznym poddano badaniu 20 DOKUMENTÓW TEGO NADLEŚNICTWA jako materiał ,,porównawczy” - celem stwierdzenia czy dokonano fałszerstwa !!!

Pod wielokrotnym powiększeniem przy użyciu mikroskopu stereoskopwego – poddano ocenie cechy syntetyczne, motoryczne,mierzalne,konstrukcyjne i topograficzne pisma tych dokumentów!

WYKORZYSTANO WIEDZĘ W TEJ KWESTII REPREZENTOWANĄ PRZEZ JEDEN Z INSTYTUTÓW EKSPERTYZ SĄDOWYCH !

W FAŁSZOWANYM DOKUMENCIE nadleśnictwa Lasów Państwowych za które Pan Adam Wasiak jako Dyrektor Generalny PERSONALNIE ODPOWIADA (!!!) stwierdzono w tej analizie mnóstwo cech rozbieżnych, porównując to do dokumentów legalnych tj;

  • różnice w rozłożeniu nacisku pisma
  • obniżenie tempa kreślenia
  • tępe zakończenie adiustacji finalnej jednej z liter
  • zbytnie rozwarcie adiustacji w kolejnej literze
  • umieszczenie kreski pionowej w jednej z liter z przesunięciem w prawa stronę ku dołowi
  • zmiany konstrukcyjne w budowie liter
  • kierunek adiustacji podpisu
  • ...itd. itd. itd.

WE WNIOSKACH TEJ LABORATORYJNEJ EKSPERTYZY STWIERDZONO JEDNOZNACZNIE  NA ZAKOŃCZENIE,IŻ ….DOKUMENT SKIEROWANY DO OSOBY ZAINTERESOWANEJ ZOSTAŁ SFAŁSZOWANY, PINIEWAŻ WSKAZUJĄ NA TO WYNIKI EKSPERTYZY!!!

Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP!

W związku z powyższym,zanim w kolejnej korespondencji podam Panu szczegóły jakie to nadleśnictwo i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – bardzo uprzejmie proszę o TERMINOWE udzielenie mi odpowiedzi na te poniższe pytania;

1/ CZY SFAŁSZOWANIE DOKUMENTU URZĘDOWEGO W LASACH PAŃSTWOWYCH ZA KTÓRE PAN PERSONALNIE ODPOWIADA JEST PRZESTĘPSTWEM A JEŚLI TAK JAKI TO JEST ARTYKUŁ KODEKSU KARNEGO?!

2/ CZY OPRÓCZ TEGO CZYNU – CZYNNOŚCI TAK ,,PROFESJONALNEGO” URZĘDNIKA LASÓW PAŃSTWOWYCH FAŁSZUJĄCEGO DOKUMENTY – PODLEGAJĄ ZDANIEM PANA I OBSŁUGI PRAWNEJ DYREKTORA GENERALNEGO LP = RÓWNIEŻ OCENIE I UWZGLĘDNIENIU INNYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO (...jak np.; przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków itd. itp.)?!

3/JAKI JEST STOSUNEK DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH WOBEC OSÓB NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH KTÓRE....ZAJMUJĄ się UDOWODNIONYM FAŁSZERSTWEM TYLKO PO TO ABY UKRYĆ WŁASNE CWANIACTWO,CHAMSTWO I PARTACTWO??!

4/ JAKIE CZYNNOŚCI PODEJMIE PAN DYREKTOR GENERALNY Z CHWILA GDY PRZEKAŻĘ PANU KOMPLET WIEDZY NA TEN TEMAT – to jest między innymi czy ma Pan zamiar zawiadomić o tym organy ścigania (….BARDZO proszę NIE OŚMIESZAĆ SIĘ W ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE I PRZYPOMINAĆ MI O OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCYM Z TRESCI ARTYKUŁU 304 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego – gdyż JA NIE JESTEM STRONĄ a jest nim Pan zgodnie z prawem i na Panu ciąży treść art.304 paragraf 2 kpk!!!)

LICZĘ NA ….ODWAGĘ...UCZCIWOŚĆ...RZETELNOŚĆ...OBIEKTYWIZM...BEZSTRONNOŚĆ..Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przy udzieleniu mi jasnej i czytelnej BEZ KRĘTACTW ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA!

Na zakończenie informuję, iż od tego tygodnia będę przekazywał Panu Dyrektorowi DO WIADOMOŚCI mnóstwo zapytań w sprawach nadużyć i niegospodarności a także NEPOTYZMU , DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA LEŚNIKÓW W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU – a które będę zadawał Panu dyrektorowi Janowi Szrance i kilku jego nadleśniczych!

OD KILKU MIESIĘCY ZOSTAŁEM WRĘCZ ZALANY PYTANIAMI I DETALAMI W TEJ SPRAWIE PRZEZ BRAĆ LEŚNĄ I ICH RODZINY ….

INFORMUJE RÓWNIEŻ,ŻE WCZORAJ 17 MARCA 2015 ROKU W CZASIE SPOTKANIA OD GODZINY 10.43 ZOSTAŁEM OSOBIŚCIE POINFORMOWANY Z UST PANA DYREKTORA JANA SZRAMKI,ŻE LUDZIE PISZĄ SKARGI I DONOSY DO RDLP GDAŃSK DOTYCZĄCE NADUŻYĆ W TEJ DYREKCJI = ZAKAŃCZAJĄC JE SŁOWAMI (cyt) ; ,, DO WIADOMOSCI ; PAN KRZYSZTOF KOWALCZYK"


Dla mnie to oznacza OGROMNE ZAUFANIE wobec mojej osoby , ale niestety jak domniemywam ...BRAK ZAUFANIA DO INSTYTUCJI LASY PAŃSTWOWE co jako leśnik uważam za skandalicznie chore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POTWIERDZA TO OGROM KORESPONDENCJI JAKA OTRZYMUJĘ LISTOWNIE Z TERENU JUŻ CAŁEJ POLSKI A KTÓRĄ PANIE DYREKTORZE GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH = ...LISTONOSZ CZASAMI DORĘCZA MI W KARTONIE!!!!

TO JEST OBRAZ SKALI NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W LASACH PAŃSTWOWYCH...KTÓRE NIELEGALNIE ZWOLNIŁY MNIE Z PRACY, A CO POTWIERDZA ORZEŁ W KORONIE STOSOWNEJ PIECZĘCI SĄDÓW PRACY!!!

W dniu jutrzejszym 19 marca 2015 roku na moim blogu www.pigipedia.blogspot.com pojawi się OFICJALNIE moje oświadczenie, stanowisko zarówno DLA KRĘTACZY W LASACH PAŃSTWOWYCH jak i OSÓB POSZKODOWANYCH I ZGŁASZAJĄCYCH MI NADUŻYCIA W LASACH PAŃSTWOWYCH = NA TEMAT AKTUALNEGO SPOSOBU ICH ANALIZ,UPUBLICZNIANIA PRZEZE MNIE NA BLOGU!


OTRZYMUJĄ:

1/ Kancelaria Prezydenta RP

2/ Kancelaria Premiera RP

3/ Rzecznik Praw Obywatelskich


4/ Centralne Biuro Antykorupcyjne 


Piszę jak jest ...FAŁSZERSKO w Lasach Państwowych!


Krzysztof  Kowalczyk


PS.
DZISIAJ CAŁY DZIEŃ SPĘDZIŁEM OD RANA NA TERENIE...RDLP GDAŃSK !!!

WYJĄTKOWO PRACOWICIE DLA DOBRA LASÓW PAŃSTWOWYCH - WIĘC OD JUTRA ZE WZGLĘDU NA LAWINOWY NAPŁYW DO MNIE WASZYCH INFORMACJI O WASZYM ZDANIEM NADUŻYCIACH I NIEGOSPODARNOŚCI...CZAS POPYTAĆ KIEROWNICTWO KILKU NADLEŚNICTW O DRAŻLIWE I TAK RZUCAJĄCE SIĘ WAM W OCZY BOLESNE KWESTIE !


CIEKAWOSTKA ...która bardzo mnie zaskoczyła i rozbawiła ;

Otóż dziś miałem nawet  ,,OKAZJĘ" spotkać się i porozmawiać co nieco w pewnym gronie o bardzo drażliwych sprawach w RDLP Gdańsk z Panem dyrektorem Janem Szramką   - KTÓRY POINFORMOWAŁ MNIE,ŻE RDLP GDAŃSK OTRZYMUJE PISEMNE INFORMACJE O NADUŻYCIACH (donosy) Z ARCY CIEKAWĄ ADNOTACJĄ NA KOŃCU (cytat) ,,DO WIADOMOŚCI ; Pan Krzysztof Kowalczyk"  :) 

No moja Braci Leśna ?!' BARDZO TO WYMOWNE ...DZIĘKUJĘ ZA UZNANIE ...tym bardziej iż padło to z ust Waszego dyrektora RDLP Gdańsk, który jak mi oświadczył NAWET DONOSY TRAKTUJE POWAZNIE I JE ANALIZUJE !

Publicznie obiecuję, że WSZYSTKIE DZIESIĄTKI PYTAŃ jakie tylko ostatnio otrzymałem od Braci Leśnej RDLP Gdańsk w ostatnich miesiącach - zadam dyrektorowi RDLP i nadleśniczym- oraz upublicznię ich treśc i odpowiedzi na tym blogu!

SERDECZNIE POZDRAWIAM  NACZELNIKA WYDZIAŁU ORGANIZACJI I KADR RDLP GDAŃSK - który otrzymał POLECENIE SŁUŻBOWE od Pana dyrektora RDLP Jana Szramki CODZIENNIE CZYTAĆ MÓJ BLOG www.pigipedia.blogspot.com  - zaś w wypadku pojawienia się informacji na blogu dotyczących RDLP Gdańsk = NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM PANA DYREKTORA SZRAMKĘ!

Tą informację także przekazał mi ustnie Pan dyr.Jan Szramka...

Zabrzmi to nieskromnie  ... CZUJĘ SIĘ ,,WYRÓŻNIONY" !!!Dziękuję Panie Dyrektorze!!!


   DLACZEGO NA TERENIE NADLEŚNICTWA POŁCZYN /RDLP SZCZECINEK/ 

WYKUPIONO WSZYSTKĄ FARBĘ I JAJA KURZE, KACZE I NAWET STRUSI??!

...BO PRZYJEŻDŻA  ,,BRONKOBUSEM" PAN PREZYDENT KOMOROWSKI !!!