niedziela, 8 marca 2015

KORUPCJA POLITYCZNA W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ...UKRYTA POD DYWAN PRZEZ NADLEŚNICZEGO??!

08 marca 2015 roku


                                 


                                

O NIEPRAWDOPODOBNYM ZDARZENIU W PO-LITYCZNYM NADLEŚNICTWIE POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/  - JAKIE NIE ZDARZA SIĘ NA CO DZIEŃ W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE"....poniżej... = ZAPRASZAM !

                       

OBRÓT GOTÓWKI POD STOLIKIEM na dziwne cele poza wiedzą Urzędów Skarbowych...tzw: ŁAPÓWY...tak jest nie tylko w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, skąd aresztowano jej dyrektora (Balwierczak) !!!
/ SKORUMPOWANY KOLEŚ MARIANA PIGANA....poprzedniego dyrektorzyny Generalnego Lasów Państwowych ... za sprawą Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej/

NA POMORZU TEGO TYPU INTERESY TEŻ FUNKCJONUJĄ...i nieźle się mają, a jak już WYBUCHNIE jakaś afera = to pod dywanik!!!
Sławno,dnia 08 marca 2015 rokuCZŁONEK Platformy Obywatelskiej 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn
Sebastian Witek
78-320 Połczyn-Zdrój
ul. 15 Grudnia nr 12

(drogą elektroniczną)WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku(Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami – bardzo uprzejmie proszę Pana nadleśniczego JAKO JEDNOCZEŚNIE CZŁONKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania - w następującej kwestii ;

PRAGNĘ JEDNOCZEŚNIE PANA UPRZEDZIĆ,ŻE ODPOWIEDZI TE POSŁUŻĄ MI DO OSOBISTEGO ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN,ZA KTÓRE TO PAN AKTUALNIE ODPOWIADA!


Na wstępie oficjalnie informuję,że poniższe pytania jakie Panu zadaję wynikają wyłącznie z informacji jakie mi ostatnio przekazano jako blogerowi prowadzącemu od lat między innymi tematykę NADUŻYĆ I KORUPCJI W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE”od chwili kryminalnego zawładnięcia ich POLITYCZNIE przez między innymi nepotyzm i dyskryminację stosowaną przez  CZŁONKÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!

INFORMACJE TE PRZEKAZAŁ MI, Z TEGO CO WYWNIOSKOWAŁEM ...PANA JAK DOTĄD SERDECZNY I ,,DOBRY" KOLEGA , PRACOWNIK NADLEŚNICTWA POŁCZYN - A Z CHWILĄ ICH OTRZYMANIA PILNIE DOPROWADZIŁEM SWOIM OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIEM DO SYTUACJI PRZEKAZANIA TYCH WIADOMOŚCI PRZEZ ŚWIADKÓW = DLA PANA ADAMA WASIAK – DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE, CO MIAŁO MIEJSCE W DNIU 20 LUTEGO 2015 ROKU OD GODZINY 12.00 w obecności między innymi radcy prawnego DGLP w Warszawie !

NA MÓJ WNIOSEK OWE REWELACJE W JAK SKANDALICZNY SPOSÓB WYGLĄDA W RZECZYWISTOŚCI  ,,PRACA GOSPODARCZA" W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN UPOLITYCZNIONYM DO GRANIC ABSURDU ...ZOSTAŁY W CAŁOŚCI NAGRANE, A SKORO POSIADAM JUŻ KOPIĘ OWYCH NAGRAŃ = POZWALAM SOBIE W POWYŻSZYM WNIOSKU ZAPYTAĆ NINIEJSZYM KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ O :

1/ Kto powołał na stanowisko poprzedniego z-cę nadleśniczego CZŁONKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ w Nadleśnictwie Połczyn??!

2/ Czy było to zgodnie z art.35 ustawy o lasach UZGODNIONE  z dyrektorem RDLP Szczecinek Sławomirem Cichoń ...CZŁONKIEM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ i czy były przy tym brane pod uwagę względy ,,konkursowe” A JEŚLI NIE TO DLACZEGO i jakie ,,walory osobiste” spełniał jak się dziś okazuje SKORUMPOWANY CZŁONEK WASZEJ PARTII??!

3/ Czy prawdą jest,że ów poprzedni już zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn ( CZŁONEK PLATFORMY OBYWATELSKIEJ!) - jest prawomocnie skazanym za KORUPCJĘ?!

4/ Czy prawdą jest, iż to Pan nadleśniczy, także CZŁONEK PLATFORMY OBYWATELSKIEJ – był ZOBOWIĄZANY pewnymi faktami powiadomić o tym przestępstwie prokuraturę?!

5/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE OPRÓCZ TEGO PRZESTĘPSTWA  A DOTYCZĄCEGO KORUPCJI ZA KTÓRĄ ZAPADŁ PRAWOMOCNY WYROK -MIAŁ TAKŻE FAKT PRZYJĘCIA DO RĄK WŁASNYCH KWOTY  KILKUDZIESIECIU TYSIĘCY ZŁOTYCH PRZEZ OWEGO SKORUMPOWANEGO ZASTĘPCĘ NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN (...CZŁONKA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ!) - OD OSOBY FIZYCZNEJ (SFERA BIZNESU) NA KAMPANIĘ WYBORCZA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ??!

6/ JAKĄ WIEDZĘ POSIADA PAN NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN W TEJ SPRAWIE I CZY PRAWDĄ JEST,ŻE OWE KILKADZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH ...NIE WPŁYNĘŁO NA KONTO WASZEJ PARTII POLITYCZNEJ ??!

7/ CZY UWAŻA PAN,ŻE JEST TO PRZESTĘPSTWO I NATYCHMIAST ZGODNIE Z TREŚCIĄ ARTYKUŁU 304 PARAGRAF 1 i 2 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO ...ZAWIADOMIŁ PAN NADLEŚNICZY ORGANY ŚCIGANIA??!

8/PROSZĘ O PODANIE MI PODSTAW PRAWNYCH I JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW DLA PRZYKŁADU USTAWY O LASACH ,CZY TEŻ STATUTU PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO ,,LASY PAŃSTWOWE” - GDZIE UREGULOWANA JEST TAKA WYJĄTKOWA DZIAŁALNOŚĆ I POLITYCZNE ZAANGAŻOWANIE POŁĄCZONE Z KSIĘGOWOŚCIĄ ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO = POLEGAJĄCA NA OSOBISTYM ODBIERANIU DO RĄK WŁASNYCH KWOTY KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH OD BIZNESMEN  NA RZECZ OPŁACANIA KAMPANII WYBORCZEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W POLSCE??!

9/ CZY O TYM ZDARZENIU POINFORMOWAŁ PAN – JAKO CZŁONEK PLATFORMY OBYWATELSKIEJ SWOICH POLITYCZNYCH SZEFÓW A SZCZEGÓLNIE URZĄD SKARBOWY??!
KIEDY TO BYŁO I KOGO PAN O TYM ZAWIADOMIŁ??!

10/ DLACZEGO TAK SKANDALICZNIE ...inicjuje,koordynuje oraz nadzoruje Pan jako nadleśniczy DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA POŁCZYN – doprowadzając tym samym do tego typu KORUPCYJNYCH sytuacji w LP i TRAGICZNEGO POSTRZEGANIA WIZERUNKU LASÓW PAŃSTWOWYCH NA POMORZU???!

11/Czy zgodnie z wymogami ustawy o lasach ODWOŁUJĄC ze stanowiska jak się okazało a co Pan DOSKONALE WIEDZIAŁ skorumpowanego swego zastępcę = uzgodnił to Pan z dyrektorem RDLP Szczecinek Sławomirem Cichoń ...CZŁONKIEM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ??!

12/ JAKIE BYŁO STANOWISKO TEGOŻ POLITYCZNEGO DYREKTORA W TEJ KORUPCYJNEJ SYTUACJI W WASZEJ ...SKORUMPOWANEJ PARTII POLITYCZNEJ??!

13/ DLACZEGO POMIMO TAK OCZYWISTYCH DOWODÓW...PANA OSOBISTEGO ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O KORUPCJI ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO, ALE JAK SIĘ OKAZUJE NA PODSTAWIE WYPOWIEDZI PANA KOLEGI NIE ZWIĄZANEJ Z OWĄ GOTÓWKĄ KILKUDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH NA KAMPANIĘ WYBORCZĄ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ = NIE ZWOLNIŁ PAN DYSCYPLINARNIE, A ZA TRZY MIESIĘCZNYM WYPOWIEDZENIEM I TO NA DODATEK NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ...TĄ SKORUMPOWANĄ OSOBĘ??!

PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWE PODANIE PAŃSKIEJ MOTYWACJI W TEJ KWESTII...

14/ JAKA KWOTĘ PIENIĘDZY – ZA SPRAWĄ PANA DECYZJI DOTYCZĄCEJ TEGO ZWOLNIENIA , MUSIAŁ W CIĄGU OWYCH 3 MIESIĘCY WYPOWIEDZENIA ZAPŁACIĆ SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE??!

NIEBAWEM zadam Panu kolejne pytania dotyczące NIE MNIEJ SKANDALICZNYCH OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NADLEŚNICTWEM POŁCZYN ...a tymczasem zapraszam na www.pigipedia.blogspot.com


Odpowiedź proszę o przesłanie mi na mój adres poczty elektronicznej!


Krzysztof KowalczykOTRZYMUJĄ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP

2/ Minister Środowiska

3/ Rzecznik Praw Obywatelskich

4/ Najwyższa Izba Kontroli

5/ Centralne Biuro Antykorupcyjne


6/ Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychPiszę jak jest ...BEZKARNIE I OBŁUDNIE w Lasach Państwowych PLATFUSÓW OBYWATELSKICH na Pomorzu Zachodnim!!!!

Krzysztof  Kowalczyk 

PS.

W Lasach Państwowych tego typu WYMOWNE SYTUACJE funkcjonują i ...MAJĄ SIĘ DOBRZE!!!