środa, 18 marca 2015

,, MEDIACJA" W LASACH PAŃSTWOWYCH ... A KOLEJNA PRÓBA NAKŁONIENIA MNIE DO PRZYZNANIA SIĘ DO WINY ZA CZYN NIEPOPEŁNIONY ... PRZEZ DYREKTORA RDLP GDAŃSK JANA SZRAMKĘ !Sławno, dnia 18 marca 2015 roku
GDAŃSKIE CENTRUM MEDIACJI
80-866 GDAŃSK
UL. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW Nr 11


Szanowni Państwo !


Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie w dniu wczorajszym, które według mojej oceny było profesjonalnie przez Was zorganizowane - a jego celem była PRÓBA  mediacji, wyciszenia i uspokojenia problemu jaki od dłuższego już czasu istnieje między mną a  obecnym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, byłym zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych,który w tym samym  dniu przegrania ze mną  sprawy karnej i procesu sądowego z jego powództwa i oskarżenia  =  został odwołany z tego stanowiska w Warszawie!

Pragnę nadmienić,że Pan dyr.Jan Szramka oskarżał mnie o popełnienie czynów jakich oczywiście nigdy nie popełniłem tj; pomówienie dyr. Szramkę o postępowanie i właściwości które JAKOBY MIAŁY PONIŻYĆ TĄ OSOBĘ W OPINII PUBLICZNEJ I PRZY TYM NARAZIĆ NA UTRATĘ ZAUFANIA POTRZEBNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU LEŚNIKA LASÓW PAŃSTWOWYCH!

NA SPOTKANIE NASZE I MEDIACJĘ ZGODZIŁEM SIĘ NIE DLA DOBRA PANA JANA SZRAMKI - LECZ TYLKO I WYŁACZNIE DLA DOBRA WIZERUNKU ZAWODU LEŚNIKA I PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO ,,LASY PAŃSTWOWE" SKANDALICZNIE I KRYMINALNIE ZARZĄDZANEGO W KILKU REGIONACH POLSKI !

Tak właśnie jest między innymi na terenie RDLP Gdańsk - gdzie po ,,powrocie" z Warszawy dyrektorem jest Pan Jan Szramka!

MEDIATOR jaki podejmuje się mediacji pomiędzy stronami konfliktu - to próba porozumienia stron na czym Państwu wczoraj jak zauważyłem bardzo zależało dla dobra stron i Lasów Państwowych przede wszystkim ZA CO JESZCZE RAZ PAŃSTWU DZIĘKUJĘ !

Według mej oceny IDEA MEDIACJI JEST ZAWSZE  BARDZO SŁUSZNA I DEMOKRATYCZNA , ale niestety po przeanalizowania sposobu zachowania się wczoraj wobec mnie Pana Jana Szramki a szczególnie jego wręcz kategorycznych żądań pomimo PRZEGRANEGO ZE MNA PROCESU KARNEGO W SADZIE REJONOWYM W GDAŃSKU Z JEGO OSKARŻENIA I POWÓDZTWA - dziś uważam,że komuś kto oskarża mnie o ,,MŚCIWOŚĆ" w treści aktu oskarżenia = potrzebna i wskazana jest PILNA KONSULTACJA LUB POMOC PSYCHIATRYCZNA !!!

Po pierwsze ; wczoraj Pan Jan Szramka zjawił się na mediację  między nami...z własnym mecenasem, który przegrał ze mna sprawę w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, a którego na moje żądanie wczoraj WYPROSZONO NA KORYTARZ aby w mediacji nie brał udziału!

Tak tez się stało ku niezadowoleniu Pana Szramki o którego stan umysłu niestety ale muszę się nie tylko ja martwić i troszczyć, gdyż Pan Szramka ZAPROPONOWAŁ MI ZAMIANĘ to jest ; ON WYJDZIE NA KORYTARZ ...A MECENAS BĘDZIE GO REPREZENTOWAŁ W ROZMOWIE MEDIACYJNEJ ZE MNĄ !!!

NIESTETY MECENAS MUSIAŁ PO MOJEJ STANOWCZEJ I BEZWARUNKOWEJ DECYZJI WYJŚĆ I CZEKAĆ NA KORYTARZU ...prawie dwie godziny!

Szanowni Państwo !


KOLEJNYM DOWODEM MOJEJ OGROMNEJ TROSKI O STAN UMYSŁU I RACJONALNEGO MYŚLENIA PANA DYREKTORA SZRAMKI - CO JESZCZE RAZ PODKREŚLĘ PO PRZEGRANEJ PRZEZ NIEGO SPRAWIE KARNEJ W GDAŃSKIM SĄDZIE SĄ JEGO ŻĄDANIA WOBEC MNIE W CZASIE OWEJ MEDIACJI TO JEST ;


1/ PRZEPROSZENIA PRZEZE MNIE PANA DYREKTORA JANA SZRAMKI NA SWOIM BLOGU... o dziwo za co = nie sprecyzował!

2/ DOPROWADZENIA DO USUNIĘCIA WSZYSTKICH  ZDJĘĆ I WPISÓW NA MOIM BLOGU A DOTYCZĄCYCH PERSONALNIE PANA SZRAMKI...

3/ SPOWODOWANIE LUB TEZ WPŁYNIECIE NA REDAKCJĘ INNEGO BLOGA ,,PRAWY LASY" ABY STAMTĄD ZOSTAŁY TEZ USUNIĘTE WSZYSTKIE  WPISY I KOMENTARZE DOTYCZĄCE PERSONALNIE PANA SZRAMKI...( KODEKSEM KARNYM - W PYTAJĄCEGO"

4/ PARTYCYPOWANIE PRZEZE MNIE .....W KOSZTACH PROCESU SADOWEGO  KTÓRYMI PAN DYREKTOR SZRAMKA ZOSTAŁ OBCIĄŻONY W 100% NA MOCY WYROKU SĄDU REJONOWEGO W GDAŃSKU Z DNIA 03 KWIETNIA 2014 ROKU - UNIEWINNIAJĄCE MNIE OD TYCH SAMYCH  ZARZUTÓW DYREKTORA SZRAMKI ...

5/ WPŁACENIE PRZEZE MNIE KWOTY 100-500 ZŁOTYCH NA CEL SPOŁECZNY JAKI WYZNACZYŁ PAN DYREKTOR SZRAMKA ...BO ON TAK SOBIE ŻYCZY ,,MEDIACYJNIE"

KATEGORYCZNIE I STANOWCZO ...ODMÓWIŁEM PANU DYREKTOROWI SZRAMCE TAKICH WARUNKÓW I SPOSOBU POSTRZEGANIA W JEGO UMYŚLE POJĘCIA ,,MEDIACJA" !!!!


  Szanowni Państwo...od wczoraj na serio martwię się o stan ZDROWIA PSYCHICZNEGO  Pana dyrektora RDLP Gdańsk po tym co usłyszałem z jego ust, a co wypunktowałem powyżej...

Zapytany wczoraj w czasie mediacji CZY MAM ZAUFANIE DO PANA SZRAMKI bez chwili namysłu odparłem ...NIE ! ŻADNEGO !!!

...Pan dyrektor Jan Szramka CODZIENNIE NA TRWAŁE ZAPISUJE SIĘ SWYMI CZYNAMI W HISTORIĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE !!!

Bardzo mnie poruszyła wewnętrznie FORMA WYPOWIEDZI Pana dyrektora Szramki w czasie naszych dyskusji przy okrągłym stole mediacyjnym , który widząc NIESTETY TYLKO Z MEJ STRONY UGODOWOŚĆ i chęć zakończenia tego zbędnego dla LP konfliktu  - zaczął żądać ode mnie kwestii niestety dla mnie nie możliwych i uwłaczających mojemu honorowi . słowami :

MA  usunąć wszystkie wpisy na blogu...

MA usunąć wszystkie zdjęcia ...

MA spowodować usunięcie na ,,Prawym Lesie"...

MA  zapłacić koszty procesu...

MA  zapłacić kilkaset złotych na jakiś cel społeczny...


Gdybym wiedział,że TAK POJMUJE IDEE MEDIACJI PAN DYREKTOR RDLP GDAŃSK JAN SZRAMKA JAKO SWEGO RODZAJU OKAZJĘ NA MAXA ZAŁATWIENIA SWOICH SPRAW KTÓRE PRZEGRAŁ ZE MNĄ W SĄDZIE PIERWSZEJ INSTANCJI = NIGDY NIE SPOTKAŁBYM SIĘ Z NIM U PAŃSTWA ,ZAŚ ÓW DZIEŃ 17 MARCA MUSZĘ UZNAC TYM SAMYM ZA STRACONY I ZMARNOWANY !


Doskonale wiem,że pojęcie MEDIACJI nie jest jednolicie pojmowane ani w praktyce , ani w orzecznictwie , a nawet w literaturze fachowej - stad też zapewne TEN BRAK WIEDZY ZE STRONY DYREKTORA SZRAMKI A RACZEJ ZAPEWNE  ,,PRZYPADKOWĄ" JEJ NADINTERPRETACJĘ  TAK SIĘ JAKOŚ DZIWNIE ZŁOŻYŁO,ŻE WYŁĄCZNIE NA KORZYŚĆ TYLKO JEDNEJ STRONY ....traktuję osobiście dziś po tym naszym spotkaniu jako określając to w gwarze myśliwskiej :

  PODSTĘPNE HARCE STAREGO LISA, KTÓRY ŻERUJĄC W ŁOWISKACH MIERZEI WIŚLANEJ  - POSTANOWIŁ NARAZ SPRÓBOWAĆ SZYNKI POTĘŻNEGO DANIELA ŁOPATACZA LEŻĄCEGO W KNIEI...ZAPOLOWAĆ JEDNOCZEŚNIE PRZY TYM NA KACZKI BRODZĄCE W KAŁUŻY OBOK...SKONSUMOWAĆ NORNICE BAWIĄCE SIĘ NA SŁONECZKU..A RÓWNIEŻ SWYM PAZERNYM LISIM WZROKIEM JUŻ MYŚLAMI JEST W ZNANYM MU GDAŃSKIM KURNIKU OBFITOŚCI  NA ULICY MŚCIWOJA ...I MARZĄC NA DODATEK W TYM SAMYM CZASIE O BAŻANTACH I KUROPATWACH, KTÓRE JEGO ZDANIEM JUŻ DAWNO POWINNY BYĆ ZASIEDLONE W ŁOWISKACH OŚRODKA HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ELBLĄG!

Pan dyrektor Szramka ZAPOMNIAŁ lub po prostu NIE WIE O TYM,że MEDIACJA - to dojście obu stron pozostających w konflikcie DO UGODY SATYSFAKCJONUJĄCEJ TE STRONY w sposób proporcjonalny, uczciwy i obiektywny!

Niestety z żalem zauważyłem,że zachowania Pana Szramki szczególnie w UZURPATORSKICH wręcz słowach ,,MA" - czyniło z Niego ....PROKURATORA...SĘDZIEGO...KATA ...itp!

TO DLATEGO JESTEM OSOBIŚCIE TAK ZATROSKANY O STAN ZDROWIA PSYCHICZNEGO PANA DYREKTORA RDLP GDAŃSK...jak sami Państwo widzicie nie bez przyczyny!


Jestem pewien,iż owa TONACJA ŻĄDAŃ Pana Szramki wynika z ...PRZYZWYCZAJEŃ wieloletnich na stanowiskach kierowniczych w Lasach Państwowych i wydawania poleceń służbowych - LECZ JA NIE JESTEM JEGO PODWŁADNYM, SŁUŻĄCYM, WASALEM itp aby być wrażliwy na te nie prośby lecz polecenia!

TYM SAMYM UGODOWE W WYNIKU TEJ MEDIACJI POROZUMIENIE MIEDZY NAMI TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA SPRAWĄ UZURPATORSKICH ŻĄDAŃ PANA SZRAMKI  = NIESTETY DLA MNIE NIE JEST MOŻLIWYM DO AKCEPTACJI !


Ponieważ w czasie naszej dyskusji - SAM WYRAZIŁEM DOBROWOLNĄ WOLĘ INNEGO NIŻ DOTĄD WYJAŚNIANIA SPRAW NA MOIM BLOGU www.pigipedia.blogspot.com - jakie otrzymuję od Braci Leśnej NIE TYLKO RDLP GDAŃSK  - MOJE STANOWISKO JEST NIEZMIENNE to jest ; Z CHWILĄ OTRZYMANIA WIADOMOŚCI Z TERENU LASÓW PAŃSTWOWYCH - WYJAŚNIAM JE U ŹRÓDŁA ZADAJĄC PYTANIA NA PRZYKŁAD NADLEŚNICZEMU, DYREKTOROWI RDLP CZY TEŻ DGLP A NASTĘPNIE PO ICH OTRZYMANIU UPUBLICZNIAM WSZYSTKO NA BLOGU!

PODKREŚLAM PRZY TYM KATEGORYCZNIE POMNY BARDZO WIELU KRĘTACTW I BRAKU RZETELNOŚCI I UCZCIWOŚCI W UDZIELANIU MI ODPOWIEDZI W LASACH PAŃSTWOWYCH,ŻE  Z CHWILĄ MOJEJ ANALIZY TEGO TYPU CWANIACTWA TOLEROWANEGO NIESTETY W LASACH , DANĄ SPRAWĘ UPUBLICZNIAM NATYCHMIAST !!!


NATYCHMIAST BĘDĘ RÓWNIEŻ UPUBLICZNIAŁ RAŻĄCE BEZPRAWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH I BARDZO POWSZECHNE NIE UDZIELANIE MI ZGODNIE Z PRAWEM
    TERMINOWYCH ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA !!!

Niestety ale tak jest w DGLP...RDLP...nadleśnictwach !


Polacy mają prawo do DOBREJ ADMINISTRACJI ...tej uczciwej...profesjonalnej...obiektywnej...A NIE BAZUJACEJ NA POLITYCZNYCH UKŁADACH, GWARANCJI NIETYKALNOŚCI NAWET ZA ŁAJDACTWA JAKICH NIE TYLKO W LASACH PAŃSTWOWYCH NIGDY NIE POWINNO MIEĆ MIEJSCA!!!

Właśnie o tym opisuje na blogu od 2008 roku ...


Na zakończenie pragnę nadmienić,iż niestety znowu pomylił się Pan Jan Szramka określając mnie DZIENNIKARZEM ...a na dodatek ,,śledczym: w Lasach Państwowych!

TO OGROMNE NIEPOROZUMIENIE; dziennikarz to zawód, profesja - zaś ja jestem tylko bardzo skromnym,szarym BLOGEREM i traktuję to co robię jako hobby...


To coś podobnego do różnicy miedzy WĘGLEM KAMIENNYM - A KAMIENIEM WĘGIELNYM ...na pierwszy rzut bezmyślnym okiem niby to samo !
Jeszcze raz DZIĘKUJE PAŃSTWU za próbę bezstronnego rozwiązania tego konfliktu DLA DOBRA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE zaś ja TAK JAK PAŃSTWU OBIECAŁEM = PUBLIKUJĄC TEN NINIEJSZY TEKST W CIĄGU MAX.48 GODZIN PO NASZYM SPOTKANIU- POSTANOWIŁEM TYM SAMYM JESZCZE BARDZIEJ ROZPROPAGOWAĆ W NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE I POŚRÓD MOICH CZYTELNIKÓW BARDZO SŁUSZNĄ , ACZKOLWIEK MAŁO ZNANĄ  POLAKOM .....MEDIACJĘ  JAKO DEMOKRATYCZNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA NIEPOTRZEBNYCH PROBLEMÓW!

Nie przypadkowo też podaję adres do Państwa - TAK ABY KAŻDY KTO CHCE NAJPIERW STARAŁ SIĘ U TAKICH PROFESJONALISTÓW JAK PAŃSTWO  , ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE KAŻDEGO PROBLEMU , A NIE OD RAZU SZUKAĆ MECENASÓW I SĄDY...A DO TEGO UDOWADNIAĆ ŚWIATU,ŻE....LAS JEST  NIEBIESKI !!!  

Krzysztof  Kowalczyk

PS.

,,A SZŁO TAK DOBRZE..."  takimi słowami pożegnał mnie na korytarzu po ,,mediacji" u Państwa wesoły Pan Jan Szramka - obecny dyrektor RDLP Gdańsk!