poniedziałek, 9 marca 2015

LASY PAŃSTWOWE RDLP SZCZECINEK....BEZPRAWIE: BEZKARNOŚĆ: NEPOTYZM I KORUPCJA POLITYCZNA = W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE? !!!

09 marca 2015 roku
                                         
W ROLACH GŁÓWNYCH WYSTĘPUJĄ:


1/ poseł Platformy Obywatelskiej i obecny POLITYCZNY Wice Minister Środowiska - STANISŁAW GAWŁOWSKI

2/ członek Platformy Obywatelskiej i skoligacony z nim rodzinnie - dyrektor RDLP Szczecinek Sławomir Cichoń

3/ KOMISJA tak zwana ,,konkursowa" powołana przez ....tego samego dyrektora RDLP Szczecinek!!!

4/ członek Platformy Obywatelskiej i obecny Nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn - Sebastian Witek

5/ ... i kilka innych osób !!!
             Znalezione obrazy dla zapytania logo lasy państwowe

KORUPCJA POLITYCZNA = TO NADUŻYCIE POWIERZONEJ WŁADZY PRZEZ POLITYKÓW , CELEM  UZYSKANIA PRYWATNYCH  KORZYŚCI DLA ZWIĘKSZENIA SWEJ WŁADZY, KTÓRA WCALE NIE MUSI DOTYCZYĆ FAKTU PRZEKAZYWANIA PIENIĘDZY A MOŻE JEDYNIE PRZYJĄĆ FORMĘ ,,HANDLU WPŁYWAMI" LUB OBDARZANIA SPECJALNĄ PRZYCHYLNOŚCIĄ PEWNYCH ŚCIŚLE OKREŚLONYCH WYBRAŃCÓW !!!


KORUPCJA POLITYCZNA TYCZY SIĘ URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH TAKŻE W LASACH PAŃSTWOWYCH , KTÓRZY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI REPREZENTUJĄ WYŻSZE ORGANY WŁADZY, W TYM TAKŻE PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH! 

WAŻNĄ CECHĄ KORUPCJI POLITYCZNEJ JEST TO,IŻ SĄ TO DZIAŁANIA BEZPRAWNE , A WIĘC NIE MIESZCZĄCE SIĘ W RAMACH PRAKTYK DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH (TAKICH JAK KONSTYTUCJA RP, USTAWY, ROZPORZĄDZENIA,
KODEKSY,REGULAMINY).

Piszę o tym od kilku lat...DYSKRYMINACJĘ LEŚNIKÓW przez urzędników Dyrekcji Generalnej LP a biorących udział w owych ,,ściema konkursach" Mariana Pigana POTWIERDZA JUŻ NAWET WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZE STYCZNIA 2015 ROKU!!!!! 

Zgodnie z prawem karnym w Polsce JEST TO PRZESTĘPSTWO tak zwanego ,,ŁAPOWNICTWA BIERNEGO" - a za ten czyn grozi kara DO 10 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI !!!
                                 Poniższe informacje MAJĄ BARDZO ŚCISŁY ZWIĄZEK ze spotkaniem jakie zostało na mój wniosek nagrane dnia 20 lutego 2015 roku o godz.12.00  w siedzibie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie = podczas którego Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP POWZIĄŁ INFORMACJE OPISYWANE PRZEZ ŚWIADKA  USTAWIANIA KONKURSÓW I KORUPCJI POLITYCZNEJ W REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU ...PRZED KONKURSAMI = W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ PRZEZ ...STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO !!!!!!


O TYM MEGA SKANDALU ...A GŁÓWNIE O ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH  - poniżej :


Sławno,dnia 09 marca 2015 rokuCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
00-583 WARSZAWA
ALEJE UJAZDOWSKIE Nr 9ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW

1/ PŁATNEJ PROTEKCJI – art.230 kodeksu karnego
( pośrednictwo w załatwianiu sprawy, przy powoływaniu się na wpływy lub utwierdzające osobę w istnieniu takich wpływów, w zamian za korzyść osobistą!)

2/ PRZEKUPSTWA – art. 229 kodeksu karnego
( obiecywanie i udzielanie korzyści osobistych osobie pełniącej funkcje publiczne!)

3/ NADUŻYCIA FUNKCJI – art.231 kodeksu karnego
( przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych oraz działanie na szkodę interesu publicznego!)

4/ OSZUSTWA DOKUMENTACYJNEGO – art.303 kodeksu karnego
( prowadzenie w sposób niezgodny z prawdą, nierzetelny dokumentacji konkursowej w Lasach Państwowych na stanowiska kierownicze nadleśniczych!)

PRZEZ ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ  W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE” - UZGADNIAJĄCĄ CZYNY PRZESTĘPCZE MIĘDZY INNYMI W BIURZE POSELSKIM ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ" W KOSZALINIE !!!!!!!!!!!!!


UZASADNIENIE 


W miesiącu lutym 2015 roku skontaktował się ze mną jako blogerem prowadzącym już od 7 lat publicznie kwestie nadużyć i przestępstw w Lasach Państwowych – pracownik Nadleśnictwa Połczyn /RDLP Szczecinek/, który między innymi opowiedział mi detale sytuacji w jakich był OSOBIŚCIE ŚWIADKIEM, TO JEST USTAWIANIA WYNIKÓW KONKURSU NA STANOWISKA PARU NADLEŚNICZYCH RDLP SZCZECINEK –  W ......BIURZE POSELSKIM ,,PLATFORMY OBYWATELSKIEJ" W KOSZALINIE PRZEZ OBECNEGO POSŁA A JEDNOCZEŚNIE POLITYCZNEGO WICE MINISTRA ŚRODOWISKA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO!!!

Nadmieniam,że owe ustawianie wyników ,,zwycięzców” owych konkursów miało miejsce dużo wcześniej  przed ogłoszeniem procedur konkursowych  i powołaniem przez dyrektora RDLP Szczecinek – tak zwanej ,,KOMISJI ” KONKURSOWEJ a zasadą jak widzę była obietnica osiągnięcia korzyści osobistej i fakt zostania nadleśniczym W ZAMIAN  ZA WYKONANIE PEWNYCH ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU PILNE I BEZWZGLĘDNE USUNIECIE ZE STANOWISKA DANEJ OSOBY – PRZESZKADZAJĄCEJ PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ W REALIZACJI JEJ PLANÓW W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK!

Natychmiast  skontaktowałem się z Panem Adamem Wasiak – Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych celem OSOBISTEGO przekazania mu tej i innych skandalicznych sytuacji związanych z RDLP Szczecinek.

Nasze spotkanie miało miejsce w dniu 20 lutego 2015 roku w nowej siedzibie DGLP przy ulicy Grójeckiej – gdzie dwaj świadkowie z Pomorza Zachodniego W DETALACH przez ponad dwie godziny przekazali opisy KRYMINALNYCH DZIAŁAŃ ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ NA TERENIE RDLP SZCZECINEK, gdzie dyrektorem regionalnym jest skoligacony rodzinnie ze Stanisławem Gawłowskim – Sławomir Cichoń!

Ze względu na ogromny zasób wiedzy i faktów jakie przytaczali obaj świadkowie a dotyczący owych kryminalnych nadużyć w RDLP Szczecinek – poprosiłem wcześniej Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego LP, aby spotkanie to w Warszawie w dniu 20 lutego 2015 roku zostało OFICJALNIE NAGRANE  i tak też się stało!

W dniu dzisiejszym posiadam już kopię nagrania z tego spotkania – w czasie którego w obecności wielu osób, a w tym radcy prawnego Dyrekcji Generalnej LP ŚWIADKOWIE PRZEKAZALI WŁASNA WIEDZĘ I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA W LASACH PAŃSTWOWYCH POLITYCZNEJ ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ !!!

NA JEJ ISTNIENIE ZWRACAŁEM UWAGĘ KIEROWNICTWU LASÓW PAŃSTWOWYCH OD ...2008 ROKU  !!!!!!!!!!!!

MAM NA TO DOWODY !

Pragnę poinformować,iż świadkami tymi byli :

1/.....I TO JEST NA TYLE CO MOGĘ UPUBLICZNIC NA BLOGU !!!! Amen!Piszę jak jest....


Krzysztof  KowalczykPS.