niedziela, 22 marca 2015

KIEDY KIEROWNICTWO RDLP SZCZECINEK I NADLEŚNICTWA POŁCZYN ODPOWIE MAJĄTKOWO ZA TAK RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA W TYM NADLEŚNICTWIE PO OSTATNIEJ KONTROLI DYREKCJI GENERALNEJ LP ...???!


Sławno, dnia 22 marca 2015 rokuPan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny LP
Warszawa
ul. Grójecka nr 127Szanowny Panie Dyrektorze!


Protokołem z kontroli doraźnej jaka miała miejsce w wyniku analizy w DGLP spraw, które Państwu zasygnalizowałem w dniu 26 stycznia b.r. dotyczących nieprawidłowości w Nadleśnictwie Połczyn / RDLP Szczecinek/, a także pismem przewodnim z dnia 20 marca 2015 roku (znak GI.092.8.2015) – potwierdziły się moje zarzuty, zaś Pan Dyrektor Generalny negatywnie ocenił po analizie wyników kontroli działalność kierownictwa Nadleśnictwa Połczyn.


Doskonale wiemy,że potwierdzone zarzuty wobec nadleśniczego skutkowały przez nawet lata jak się okazuje wypłatą nienależnych środków finansowych Skarbu Państwa LP dla kilku pracowników tego Nadleśnictwa!

Z treści odpowiedzi jaką otrzymałem z DGLP wynika jasno,iż miały tam miejsce :

,,NIEPRAWIDŁOWE USTALENIE WYNAGRODZENIA NA STANOWISKU KSIĘGOWEGO – PRZEKROCZONO MAKSYMALNĄ KATEGORIĘ ZASZEREGOWANIA DLA TEGO STANOWISKA OKREŚLONĄ W PUZP”

,,NIESKORYGOWANIE WSKAŹNIKA”

,, DWUKROTNE POWIERZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NADLEŚNICTWA W SYTUACJI NIESPEŁNIENIA PRZEZ OBU PRACOWNIKÓW WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH (…)

,,WYPŁATY NAGRÓD MOTYWACYJNYCH – W OKRESIE WYPOWIEDZENIA” SKORUMPOWANEMU ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO , ORAZ PRACOWNIKOWI POSIADAJĄCEMU NEGATYWNA OCENĘ PRACY ZAWODOWEJ !


Osobiście w wyniku ustaleń kontroli DGLP a szczególnie czytelnicy mego bloga www.pigipedia.blogspot.com - JESTEŚMY BARDZO ZAINTERESOWANI TYM JAK WIELKIE STRATY FINANSOWE PONIÓSŁ SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE za sprawą tak bezkarnego od kilku lat promowania kosztem finansów PGL LP układów i nepotyzmu w Nadleśnictwie Połczyn!

DOGŁĘBNA ANALIZA CO DO SKUTKÓW TEGO PROBLEMU JEST DLA KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...PORAŻAJĄCA!!!

Niniejszym więc uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego LP o poinformowanie mnie jako zawiadamiającego o tych nieprawidłowościach JAK WIELKIE STRATY FINANSOWE PONIOSŁO NADLEŚNICTWO POŁCZYN ZA SPRAWA OWYCH NIELEGALNYCH DECYZJI NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK, który jak ustaliła inspekcja DGLP ...nawet dwukrotnie POWIERZYŁ OBOWIĄZKI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO UKŁADOWO W SYTUACJI NIESPEŁNIANIA PRZEZ NICH WYMAGANYCH KWALIFIKACJI!!!!!!!!!!! 

Przypomnę jedna z nich otrzymywała pensję,dodatki i premie PRZEZ 32 MIESIĄCE a więc prawie 3 lata, zaś obecna (...małżonka nadleśniczego z Karnieszewic!) ...NADAL JE POBIERA!!!

,,RECHOTEM" OWYCH NADUŻYĆ NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK NA NIEKORZYŚĆ SKARBU PAŃSTWA JEST JEGO OSTATNIA DECYZJA (...co wynika z treści protokołu kontroli!) - ABY TERAZ ODWOŁANA W STYCZNIU 2015 ROKU GŁÓWNA KSIĘGOWA BEZ KWALIFIKACJI ,,PRZYUCZAŁA" DO STANOWISKA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ ….OBECNA ZNAJOMĄ NADLEŚNICZEGO = TAKŻE BEZ WYMAGANYCH KWALIFIKACJI  NA TYM STANOWISKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oczywiście za wszystko płacą Lasy Państwowe....


Szanowny Panie Dyrektorze!

Pozwolę sobie niniejszym Panu PRZYPOMNIEĆ , iż od 4 lat obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku ( Dz.U. Nr 34, poz. 173)  ,,O ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ  FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA"

Skutkiem zawartych w niej regulacji prawnych powinien być SPADEK PRZYPADKÓW RAŻĄCEGO NARUSZANIA PRAWA W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ A JEDNOCZEŚNIE WZROST ZAUFANIA NASZYCH RODAKÓW DO URZĘDÓW I INSTYTUCJI takiej jak chociażby ,,LASY PAŃSTWOWE” !

USTAWA TA MA TAKŻE DOPROWADZIĆ PRAKTYCZNIE DO POPRAWY WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIĘDZY INNYMI W LASACH PAŃSTWOWYCH – CO JEDNOCZEŚNIE POWINNA SIĘ PRZEKŁADAĆ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , A SZCZEGÓLNIE CO JEST JAK SIĘ DOMYŚLAM PEWNĄ SFERĄ ,,FANTASTYKI” W STOSUNKU DO SKONTROLOWANEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN......ZMNIEJSZAĆ ZBĘDNE WYDATKI SKARBU PAŃSTWA !!!


Dlatego też znając detale skandalicznych nadużyć i bezprawia w Nadleśnictwie Połczyn – uprzejmie proszę Pana Dyrektora o odpowiedź na kolejne pytanie;

CZY DOKONA PAN TERAZ NA TYM ETAPIE PO TEJ KONTROLI - WNIKLIWEJ OCENY ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ  NARUSZEŃ PRAWA PRZEZ KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN I RDLP SZCZECINEK  W OPARCIU O USTALENIA OWEJ USTAWY Z DNIA 20 STYCZNIA 2011 ROKU – ORAZ DOPROWADZI DO ODZYSKANIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE NIELEGALNIE WYPŁACONYCH DZIESIĄTEK TYSIĘCY ZŁOTYCH ??!

W zaistniałych okolicznościach jakie miały i nadal mają miejsce w Nadleśnictwie Połczyn – LASY PAŃSTWOWE POWINNY ZGODNIE Z PRAWEM ODZYSKAĆ NIENALEŻNIE POBRANE / WYPŁACONE/ ŚRODKI FINANSOWE!

Zgodnie z art.9 w/w ustawy – jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych (np.; dyrektor RDLP Szczecinek, nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn) dopuściło się działania na niekorzyść Skarbu Państwa LP ( brak nadzoru, nierzetelność kontroli, błędne decyzje) = KAŻDY Z NICH PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOSOWNIE DO PRZYCZYNIENIA SIĘ DO STOPNIA WINY I RAŻĄCEGO NARUSZENIA PRAWA!

Jeżeli zaś nie jest możliwe ustalenie pomiędzy nimi stopnia winy -ODPOWIADAJĄ ONI W CZĘŚCIACH RÓWNYCH !!!!!!!


Uprzejmie proszę o odpowiedź na te pytania dotyczące odzyskania przez LP nielegalnie wypłaconych środków finansowych za sprawą decyzji kierownictwa Nadleśnictwa Połczyn.


Krzysztof Kowalczyk


OTRZYMUJE;


Centralne Biuro Antykorupcyjne