piątek, 6 marca 2015

NADLEŚNICTWO POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ : CHCIWOŚĆ I BEZPRAWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH I .......POBITY ŚWIATOWY REKORD GUINNESSA??!

06 marca 2015 roku

                                        Znalezione obrazy dla zapytania logo rekord guinnessa
To kolejna skandaliczna informacja na moim blogu www,oigipedia.blogspot.com - jaką przedstawiam poniżej a którą otrzymałem od pracowników POLITYCZNEGO Nadlesnictwa Połczyn!!!

Z czymś takim jeszcze nie spotkałem się NIGDY w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,Lasy Państwowe" - a do tego jestm w 100% pewien,że czytelnicy mego bloga LEŚNICY-PRAKTYCY ...będą oczy przecierać ze zdumienia !!!

ZAPRASZAM ... na treść WNIOSKU O UZNANIE OFICJALNIE TEGO SKANDALU W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN ZA ŚWIATOWY REKORD GUINNESSA .

                           
Jak myślicie : DLACZEGO SĄ PSY, KTÓRE ...OMIJAJĄ POŁCZYN Z DALEKA??!Sławno,dnia 07 marca 2015 rokuMINISTER ŚRODOWISKA
Pan Maciej Grabowski
ul. Wawelska nr 52.54
02-922 WarszawaWNIOSEK O ZGŁOSZENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK /NADLEŚNICTWO POŁCZYN/ - DO KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA !


Szanowny Panie Ministrze Środowiska!Państwowe Gospodarstwo Leśne ,,LASY PAŃSTWOWE” które aktualnie Panu podlegają – od wielu,wielu już lat zabiegają o pozytywny wizerunek i sposób postrzegania leśników przez społeczeństwo polskie!

Wiem również,iż Ministerstwo Środowiska zamawia i upublicznia potem corocznie sondaże, które oczywiście za odpłatnością – opisują w jak dużym procencie Polacy darzą szacunkiem piękny zawód LEŚNIKA w porównaniu  z innymi profesjami, co pozwala potem na oceny i analizy w jaki sposób leśnicy Lasów Państwowych zaskarbiają sobie corocznie poprzez swą pracę przychylność i uznanie naszego narodu.

Metody przy tym , aby medialnie Lasy Państwowe pozytywnie zaistniały są u nas w Polsce stosowane nawet w bardzo ,,ciekawy” sposób – o czym niech chociażby świadczy fakt wyróżnienia ostatnio Lasów Państwowych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Brazylii...NA WNIOSEK o dziwo POLSKIEGO MINISTRA ŚRODOWISKA!!!

Jako leśnik, bloger i publicysta znam doskonale od tak zwanej ,,kuchni” jak wyglądają owe sondaże, w jaki sposób są ,,organizowane” ...itd.itp.

NAJWAŻNIEJSZA W TYM WSZYSTKIM JEST JAK ZWYKLE...kasa!!!!

A potem już wszystko na papierku jest tak …...jak oczekuje tego zamawiający !

Jestem w 100% pewien,iż owe sondaże i ich procentowe wyniki byłyby niestety MARNE dla Lasów Państwowych, gdyby przeprowadzający owe sondaże odwiedził dla przykładu ;

1/ nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów / RDLP Piła/ - i zapytał go jak to jest prowadzić pojazd mechaniczny na drodze publicznej i zostać KOLEJNY RAZ zatrzymany przez Policję, a następnie skazanym przez Sąd i dalej nosić mundur leśnika;

2/ nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn / RDLP Szczecinek/ - i zapytać,dlaczego schował pod dywan fakt zatrzymania oznakowanego pojazdu Straży Leśnej Lasów Państwowych z jej pijanym komendantem, który miał wówczas...KILKA PROMILI ALKOHOLU WE KRWI, a obecnie jest pomimo wyroku nawet STRÓŻEM PRAWA i uzbrojonym strażnikiem leśnym w Służbie Leśnej!

3/ Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie – i zapytać byłego dyrektora RDLP jak to jest wziąć w łapę kilkadziesiąt tysięcy złotych ŁAPÓWKI i nie zostać zwolnionym dyscyplinarnie lecz za 3 miesięcznym wypowiedzeniem i porozumieniem stron...NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA oczywiście!

4/ obecnego Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie – i zapytać go JAKIM CUDEM UDAŁO MU SIĘ UZYSKAĆ JEDNO Z NAJWYŻSZYCH ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH Z RĄK PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO w uznaniu ,,jakoby” WYJĄTKOWYCH ZASŁUG dla Lasów Państwowych, skoro we wnioskach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli znalazł się chociażby taki oto WYJĄTKOWY zapis :

(cyt): ,, W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – pan Jan Kraczek – NIE DOPEŁNIŁ SWYCH OBOWIĄZKÓW , w zakresie dokonanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród wydzierżawienia gruntów Skarbu Państwa, CZYM DZIAŁAŁ NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO ( art. 231 par.1 kodeksu karnego.

NIEKORZYSTNE DLA SKARBU PAŃSTWA - ROZPORZĄDZENIE MIENIEM, WYNIKAJĄCE Z W/W UMOWY DZIERŻAWY , UTRZYMYWANE BYŁO W CZASIE KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ NIK „

5/ nadleśniczego Nadleśnictwa Sławno / RDLP Szczecinek/ - i zapytać jakim cudem można wyciąć w leśnictwie Kosierzewo z pnia zdrowe drzewo z gniazdem pary orłów bielika...i nie ponieść za to jak dotąd jakichkolwiek sankcji!

6/ nadleśniczego nadleśnictwa Elbląg / RDLP Gdańsk/ - i zapytać jakim to kolejnym cudem w LP tym razem w leśnictwie Zalesie ...wycięto bezkarnie prawie hektar lasu STREFY OCHRONNEJ, powodując ,,zniknięcie” (sic!!!) gniazda będącego pod ścisła ochroną orlika krzykliwego...A POZOSTAWIĆ DO DZIŚ OWĄ...STREFĘ OCHRONNĄ - tylko czego ??!

7/ Dyrektora Generalnego LP – i zapytać go CZY DYSKRYMINACJĄ I NIERÓWNYM TRAKTOWANIEM JEST GENERALNIE W CAŁYCH LASACH PAŃSTWOWYCH FAKT BEZKARNEGO SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ JEGO ZASTĘPCĘ DO SPRAW GOSPODARKI LEŚNEJ UBRANEGO NAWET NA GALOWO W MUNDUR LEŚNIKA NA PEWNEJ ,,IMPREZIE” ŁOWIECKIEJ A NAWET PISEMNIE O ZGROZO POD WPŁYWEM ALKOHOLU PODZIĘKOWANIE ORGANIZATOROWI TEJŻE IMPREZY ZA NIĄ PO JEJ ZAKOŃCZENIU ...w sytuacji gdy wielu leśników po czymś podobnym straciło dyscyplinarnie pracę ?!!

8/ nadleśniczego Nadleśnictwa Czarnobór / RDLP Szczecinek/ - i zapytać go jakim to PO-litycznym cudem jest nadleśniczym Skarbu Państwa LP, skoro ...otrzymał nie tak dawno wyrok sądowy za KŁUSOWNICTWO a nawet ostatnio odznaczono go ; ,,ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA „ ??!

9/ nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino / RDLP Szczecinek/ - i zapytać go ile jak dotąd KOSZTOWAŁY I NIEBAWEM BĘDĄ KOSZTOWAĆ Skarb Państwa Lasy Państwowe jego ...ŁGARSTWA dotyczące nie tylko setek ton zakupionego gruzobetonu mielonego w weekend przed przybyciem kontroli, ale także OGŁUPIANIA INNYCH NADLEŚNICZYCH w duecie z dyr.RDLP Szczecinek – na temat tego co już OFICJALNIE OKAZAŁO SIĘ BEZPRAWIEM to jest nielegalnych inwestycji drogowych w nadleśnictwie Warcino i obecnego śledztwa wszczętego kilka dni temu PONOWNIE przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku?!

10/ nadleśniczego Nadleśnictwa Zdrojowa Góra / RDLP Piła/ - i zapytać go JAKIE WALORY ETYCZNE,MORALNE I ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ DOBRYCH OBYCZAJÓW – KIEROWAŁY NIM I NAKAZYWAŁY MU PRZEDŁOŻYĆ W SĄDZIE ...SFAŁSZOWANE WCZEŚNIEJ W BIURZE NADLEŚNICTWA DOKUMENTY URZĘDOWE, CO POTWIERDZIŁ JUŻ PROTOKOLARNIE BIEGŁY SĄDOWY ...w sprawie gnębienia i rzucania kłód pod nogi od lat pewnej rodziny Zesłańców Syberyjskich, którzy cudem wrócili do Polski – a na dodatek wieloletniego pracownika LP !!!


11/ obecnego wice Minister Środowiska – i zapytać go JAKIM CUDEM UDAŁO MU SIĘ USTAWIĆ KONKURS CHOCIAŻBY NA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej w Koszalinie, skoro było to przed ogłoszeniem OFICJALNEJ procedury konkursowej a nad tym przecież ,,UCZCIWIE” pracowała komisja konkursowa dyr.RDLP Szczecinek (sic!!!!)12/ …. mógłbym tak bez końca . Wręcz do znudzenia podawać Panu Ministrowi DRAŃSTWO I BEZKARNOŚĆ jakie jest tolerowane od 2008 roku w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe!!!


DETALE TEGO ZAINTERESOWANI ZNAJDUJĄ JUŻ OD WIELU LAT NA www.pigipedia.blogspot.com ZAPRASZAM !!!!


Szanowny Panie Ministrze!

Mający do mnie ogromne zaufanie czytelnicy mojego bloga www.pigipedia.blogspot.com przekazują mi co rusz swoimi sposobami różnego rodzaju dowody na skandaliczne postępowanie wielu osób związanych z Lasami Państwowymi w Polsce , które są traktowane wręcz jak ...naiwna,dojna krowa!!!!

Poniżej podam Panu konkretny przykład , który ZE WZGLĘDU NA SWĄ WYJĄTKOWOŚĆ sprawił iż kieruję OFICJALNIE wniosek do Ministerstwa Środowiska o zgłoszenie go do KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA, gdyż pewien jestem od razu jego rejestracji i uznania go za ...REKORD ŚWIATA !!!


SPRAWA DOTYCZY:

Nadleśnictwa Połczyn / RDLP Szczecinek/ i ...WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ZA POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW ZWIERZYNY ŁOWNEJ W OŚRODKU HODOWLI ZWIERZYNY LP = WEDŁUG DOKUMENTACJI NADLEŚNICTWA NA ODCINKU … 300 KILOMETRÓW !!! (słownie ; trzysta kilometrów!)SPOKOJNIE PIESKI...jeszcze 85 kilometrów i dostaniecie WODY!!!

Jest to odcinek dla porównania z Połczyna...prawie pod Bramę Brandenburską w Berlinie !!!(sic!!!)

Fakty te określa OFICJALNY DOKUMENT NADLEŚNICTWA POŁCZYN pt; ,,PROTOKÓŁ NEGOCJACJI sporządzony w dniu 07 stycznia 2015 roku” na świadczenie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ tego nadleśnictwa (umowa uzupełniająca)!

W protokole tym - nazwę czynności ,,poszukiwanie postrzałka” określono w jednostkach miary KILOMETRY ...w ilości 300 km , ustalając STAWKĘ ZA KILOMETR = 3,5 złotego !!!


MUSZĘ ODPOCZĄĆ...toż to zaraz będzie 280 kilometr!!!

W dniu 13 stycznia 2015 roku na mocy tych ustaleń w nadleśnictwie Zakład Usług Łowieckich i Leśnych (Roman Kołodziej) wystawił fakturę nr 3/2015 ,, poszukiwanie postrzałków zwierzyny z polowania zbiorowego” i skasował LP ceną ustaloną na mocy tychże NEGOCJACJI tj; 1.291,50 zł ZA POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW NA DYSTANSIE 300 KILOMETRÓW!!!

Kolejna faktura nr 2/2015 z tego samego polowania a wystawiona NASTĘPNEGO DNIA przez ten sam ZUL na kwotę 15.436,50 zł jest za ,,ORGANIZACJĘ POLOWANIA ZBIOROWEGO I PREPARACJĘ” - natomiast jeszcze kolejną fakturę Z TEGO SAMEGO DNIA nr 4/2015 za ,, OBSŁUGĘ POLOWANIA ZBIOROWEGO” na dodatkową kwotę 6.150,00 zł!

Jako osoba, która przez prawie dekadę osobiście prowadziła Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP od razu rzucają mi się w oczy wymowne pojęcia,określenia na tych fakturach ; ORGANIZACJA POLOWANIA ...OBSŁUGA POLOWANIA !

Czy LOGICZNIE myśląc ,,ORGANIZACJA POLOWANIA ZBIOROWEGO” nie polega aby również na zapewnieniu psów myśliwskich, których LOGICZNĄ ROLĄ jest...poszukiwanie EWENTUALNYCH postrzałków ??!

...sprawdź dobrze! JAK NIE POSTRZELONY - zostaw i szukamy dalej!!!

CO JEST BARDZO CIEKAWE I ZASTANAWIAJĄCE DODATKOWA FAKTURA nr 3/2015 ZA (cyt) ,, POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW ZWIERZYNY Z POLOWANIA ZBIOROWEGO” (...na dystansie owych 300 km!) - a szczególnie protokół odbioru tej usługi...NIC NIE MÓWI O TYM,ŻE JAKIKOLWIEK GATUNEK ZWIERZYNY ŁOWNEJ NA TYM POLOWANIU BYŁ JAKOBY RZECZYWIŚCIE ,,POSTRZELONY” I POTRZEBA BYŁO UŻYWANIA SPECJALNIE PSÓW DO POSZUKIWANIA!!!

SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ZAPŁACIŁ ZA TĄ USŁUGĘ TYLKO DLATEGO,ŻE TAK BYŁO ZAPISANE ...w protokole z negocjacji PRZED TYM POLOWANIEM , oraz z samego ZLECENIA do tej umowy,że POSZUKIWANIE może WCHODZIĆ W GRĘ !!!(sic!!!)

A WIĘC PANIE MINISTRZE ŚRODOWISKA ...JAKIE GATUNKI I JAKĄ ILOŚĆ ZWIERZYNY ŁOWNEJ POSTRZELONO W CZASIE TEGO STYCZNIOWEGO POLOWANIA W OHZ NADLEŚNICTWA POŁCZYN ...SKORO ZAPŁACONO ZA ICH POSZUKIWANIE NA DYSTANSIE AŻ 300 KILOMETRÓW kwotą 1.291.50 zł ??!

Przypomnę tu,że za ORGANIZACJĘ polowania tego ZUL skasował LP na kwotę 15.436,50 zł..
PLUS za OBSŁUGĘ polowania kolejne 6.150,00 zł

Na odwrocie tej faktury jest akceptacja tego rozliczenia przez obecną NOWĄ główną księgową i ,,konkursowego” A RACZEJ Z TEGO CO MÓWIĄ LESNICY ….POSELSKIEGO nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn Sebastiana Witek!

PRZELEW GOTÓWKOWY ZA FAKTURĘ WYSŁANO 30 stycznia 2015 roku.


STĄD TEŻ SERDECZNIE WNIOSKUJĘ DO PANA MINISTRA ŚRODOWISKA - O BARDZO PILNE ZGŁOSZENIE TEGO WYCZYNU Z NADLEŚNICTWA POŁCZYN DO ŚWIATOWEJ KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA !!!

Osobiście jako leśnik i myśliwy zarazem NIE ZNAM TAKIEGO PRZYPADKU NA ŚWIECIE, ABY POSZUKIWAĆ POSTRZELONĄ ZWIERZYNĘ (...na dodatek nieznanego gatunku i w nieznanej ilości!!!!) = AŻ TAK ZAJADLE, Z TAKĄ DETERMINACJĄ I TO NA ODCINKU ….AŻ 300 KILOMETRÓW!!!!!!


NIE ATAKUJ MNIE CZARNA BESTIO!!! MNIE TU SIŁA ZACIĄGNELI NA TO POLOWANIE ZA MICHĘ STRAWY NA WIECZÓR ...MAM TYLKO SZUKAĆ POSTRZAŁKÓW A TYŚ ZDRÓW JAK BYK!

Jestem przy tym w 100% przekonany,że REKORD TEN ZOSTANIE NA PEWNO UWZGLĘDNIONY biorąc pod uwagę świadków z tego polowania oraz tak ,,profesjonalnie” sporządzoną dokumentację w Nadleśnictwie Połczyn ...CO OD RAZU, AUTOMATYCZNIE ROZSŁAWI LASY PAŃSTWOWE NIE TYLKO W POLSCE!!!!


Podaję adres KONTAKTOWY gdzie są przyjmowane tego typu zgłoszenia:

Guinness World Records, Londyn – tel ; 00 44 891-51-76-07.

W Polsce konsultingiem w tej materii zajmuje się specjalna jednostka pod adresem:
61-832 Poznań, ul. Szkolna nr 17/6  (telefon ; +48 690 657 469 )


Uwzględnienie tego REKORDU GUINNESSA w Nadleśnictwie Połczyn /RDLP Szczecinek/ - przyniesie Lasom Państwowym OGROMNY ROZGŁOS i profity oczywiście...

A propos PROFITÓW :

WARTO ABY PAN MINISTER ŚRODOWISKA WIEDZIAŁ RZECZ CHYBA NAJWAŻNIEJSZĄ W OWYM … ,,POSZUKIWANIU POSTRZAŁKÓW” ( sic!!!) W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN NA DYSTANSIE TYCH 300 KILOMETRÓW = CO BARDZO TŁUMACZY POTRZEBĘ WYPISYWANIA SPECJALNIE ODDZIELNEJ FAKTURY Nr 3/2015 ;

...otóż są to PRYWATNE PSY zastępcy nadleśniczego tego Nadleśnictwa Połczyn, które dowozi do lasu jego jak mi przekazano bardzo WULGARNA małżonka!

TENŻE ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGONADLEŚNICTWA POŁCZYN  OD WIELU JUŻ LAT ,,BIEDACZYSKO" DORABIA W TEN SPOSÓB DO SWEJ  ,,LICHEJ" PENSJI TYCH KILKU TYSIĘCY ZŁOTYCH... 

MAŁO TEGO ; ów zastępca nadleśniczego jest ….o zgrozo (!!!) PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI PRZETARGOWEJ  W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN - a uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, jako PRZEWODNICZĄCY zapewne podpisał oświadczenie iż PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA WSZCZĘCIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA …....NIE POZOSTAWAŁ CHOCIAŻBY W STOSUNKU ,,ZLECENIA PRACY” Z WYKONAWCĄ (...np: Zakładem Usług Łowieckich i Leśnych Pana Romana Kołodziej = KTÓRY OD SZEREGU LAT PŁACI MU KASĘ ZA PODKŁADANIE JEGO PSÓW MYŚLIWSKICH A NAWET JAK WIDAĆ ,,POSZUKIWANIE POSTRZAŁKÓW” TAK DALEKO DYSTANSOWE ...BO AŻ NA 300 KILOMETRACH!)

Nadmieniam,że pracownicy Nadleśnictwa Połczyn dostarczyli mi dokumentację fotograficzną Z DATOWNIKIEM (!!!) – na której obecny zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn ...JEST NAGANIACZEM, UBRANYM W KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ !!!

Zdjęcia te okazano w dniu 20 lutego 2015 roku w siedzibie Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie przy ul. Grójeckiej – zespołowi Pana Dyrektora Adama Wasiak, omawiając ów ...SKANDALICZNE SYTUACJE W PO-LITYCZNIE USTAWIONYM KIEROWNICTWIE NADLEŚNICTWA POŁCZYN !!!

Ostatnio z psami zastępcy nadleśniczego ,,pracuje” człowiek, który ...WYGRYWA PRZETARGI ( ...OSTATNIO NA USŁUGI P.POŻ!!!!) W KTÓRYCH TENŻE ZASTĘPCA JEST PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI PRZETARGOWEJ ,a który zapewne …... ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ podpisał się pod dokumentem, oświadczeniem następującej treści:

(cyt); NIE POZOSTAJĘ Z ŻADNYM WYKONAWCĄ W TAKIM STOSUNKU PRAWNYM LUB FAKTYCZNYM ,ŻE może TO BUDZIĆ UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI CO DO MOJEJ BEZSTRONNOŚCI”


Szanowny Panie Ministrze !

1/ CZY MAMY TU DO CZYNIENIA Z PRZESTĘPSTWAMI  ??!

2/ GDZIE JEST UCZCIWY  A NIE POLITYCZNY NADZÓR  W LP ??!

3/ JAKIE PRZEPISY NARUSZONO W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZETARGÓW W LP W ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCIACH ??!

3/ CZY ZGŁOSI PAN TEN FAKT POSZUKIWANIA POSTRZAŁKÓW NA DYSTANSIE 300 KILOMETRÓW DO KSIEGI REKORDÓW GUINNESSA??!


Nie pytam o to wcale przypadkowo, gdyż mam pełną świadomość ...BEZKARNOŚCI ...AROGANCJI...POSPOLITEGO DRAŃSTWA...ZEWSZĄD PROSTACTWA....CHAMSTWA ...BEZGÓŚCIA...CORAZ POWSZECHNIEJSZEGO WRĘCZ W LASACH ODMÓŻDŻENIA PARU OSÓB...CHCIWOŚCI...OBŁUDY WYZUTEJ Z JAKIEJKOLWIEK WRAŻLIWOŚCI...DĄŻNIA DO PARTYJNEJ HEGEMONII W LASACH PAŃSTWOWYCH, NAWET SIĘGAJĄC METOD NIEUCZCIWYCH I PRZESTĘPCZYCH!!!

Mam nadzieję,że dotarło już do Pana Ministra Środowiska to, że AKTUALNIE I OD KILKU LAT = POMIATANIE LUDŹMI W LASACH PAŃSTWOWYCH I OSZUKIWANIE SKARBU PAŃSTWA I POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA BARDZO DOBRZE SIĘ MA ZA SPRAWĄ JAK WIDAĆ NA MOICH PRZYKŁADACH …..BARDZO MODELOWYCH CZŁONKÓW LUB ZWOLENNIKÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH - PRZEBRANYCH W MUNDURY SŁUŻBOWE LEŚNIKA ...EURO-BURAKÓW, LUB TEŻ ZWYKŁYCH JAMOCHŁONÓW, KTÓRYM DO ŻYCIA WYSTARCZA ZASILANE  REGULARNIE CO MIESIĄC PRZEZ LASY PAŃSTWOWE KONTO BANKOWE...ŚWIADOMOŚĆ,ŻE JEST SIĘ ,, LEPSZY OD GORSZEJ RESZTY" NO I OCZYWIŚCIE ….OTWÓR GĘBOWO-ODBYTOWY !!!


Oczekuję na Pana reakcję i odpowiedź w tej sprawie.

Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk...CIEKAWE CZY POSZUKIWANO TAM RÓWNIEŻ DZIKIE KACZKI????!


Słyszałem,że ponoć jeden z biorących udział w tamtym polowaniu  myśliwych miał w swym życiu następujący  dylemat :Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk

PS. 

A na zakończenie ...coś na humor i dobre samopoczucie nie tylko myśliwych;

                           


                          

No! No! CHODŹ SZOGUNIE....