czwartek, 12 marca 2015

LASY PAŃSTWOWE OD 2008 ROKU ; DYSKRYMINACJA LEŚNIKÓW I TOLEROWANIE POLITYCZNEGO NEPOTYZMU ...TAKŻE W CZASIE PROCEDUR KONKURSOWYCH NA STANOWISKA KIEROWNICZE12 marca 2015 roku
                                    

Tak jak wczoraj obiecałem ; PONIŻEJ PUBLIKUJĘ DETALE SKANDALICZNEGO WYBORU DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU - Jerzego Łokietko ( koleś Grzegorza Schetyny!) w czasie o zgrozo ,,procedur konkursowych” organizowanych w i przez ówczesnego Dyrekorzynę Generalnego, wazeliniarza Platformy Obywatelskiej Mariana Pigan!

Dziś TO COŚ siedzi z podkulonym ogonem pod d*** na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór, dokąd dał dyla gdy paliło mu się również pod tą samą fałszywą d*** na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3 w siedzibie DGLP Warszawa!

Na moim blogu macie wypunktowane W DETALACH - ile dziesiątek MILIONÓW ZŁOTYCH musiał zapłacić Skarb Państwa Lasy Państwowe różnych kar i opłat, zaległych podatków do Urzędu Skarbowego (...kilka MILIONÓW ZŁOTYCH zapłacono za sprawy Pigana w grudniu 2014 roku!!!) - ZA SPRAWA TEGO POLITYCZNEGO IDIOTY … który wraz z obecnym dyr.RDLP Szczecinek Sławomirem Cichoń OSOBIŚCIE namawiali mnie i moich kolegów leśników z terenu tego RDLP do = ZNISZCZENIA OD WEWNĄTRZ STRUKTUR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ,,SOLIDARNOŚĆ” LEŚNIKÓW W RDLP SZCZECINEK!

Tylko SKURWYSYNY...i PO=lityczne mendy  mogą mieć takie pomysły w swych pustych, krętackich łbach!!!!

                            

PRAWDĘ NALEŻY MÓWIĆ PO MĘSKU , BEZ OGRÓDEK – i prosto w ryj !!!

Detale tego oczywiście wraz ze zdjęciami - znajdziecie w historii mojego bloga www.pigipedia.blogspot.com ZAPRASZAM!

A teraz wracamy do tematu głównego dzisiejszych informacji – JAKIE UJRZĄ NINIEJSZYM ŚWIATŁO DZIENNE PO RAZ PIERWSZY ;

Jak już niedawno wspominałem W CZASIE PROCEDUR KONKURSOWYCH W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH - NA STANOWISKO DYREKTORA RDLP WE WROCŁAWIU MIAŁA MIEJSCE 100% DYSKRYMINACJA - co potwierdza już nawet Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy z dnia 30 stycznia 2015 roku!

WYROK TEN WRAZ Z UZASADNIENIEM – OSOBIŚCIE PRZEKAZAŁEM PANU ADAMOWI WASIAK DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH W DNIU 20 LUTEGO 2015 ROKU ...z reakcji zauważyłem, iż NIE ZNANO JEGO TREŚCI !

Przewodnicząca Sądu Okręgowego Sędzina Pani Bożena Rzewuska - po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 stycznia 2015 roku w Warszawie sprawy z powództwa leśnika inż Marka Jakubik między innymi o odszkodowanie z tytułu DYSKRYMINACJI w czasie tych procedur ,,konkursowych” postanowiła ;

(CYTAT) ,, sprostować niedokładność w wyroku Sądu Okręgowego w warszawie XXI Wydział pracy z dnia 13 stycznia 2014 roku (...JUŻ WÓWCZAS SĄD UZNAŁ OWE PROCEDURY ZA ...ŚCIEMĘ!!!) - w ten sposób,że w komparycji wyroku po słowie ,,ODSZKODOWANIE" wpisać ,,,Z TYTUŁU DYSKRYMINACJI"(…)

No i mamy jak to mawia nie tylko ,,Brać Leśna” LP ...KAWĘ NA ŁAWIE !!!

DYSKRYMINACJA BYŁA W 100% - JEST WYROK - ...SKAZUJĄCY NA ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA !!!

Znam tą sprawę w detalach … www.pigipedia.blogspot.com ZDOBYŁ DZIESIĄTKI DOKUMENTÓW, A W TYM ZEZNANIA ŚWIADKÓW W CZASIE TEGO PROCESU...

OBRAZ KRĘTACTWA I SPRZEDAJNOŚCI URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH DGLP – W ZAMIAN ZA APANAŻE I PRZYSZŁE STANOWISKA KIEROWNICZE ZA CZASÓW MARIANA PIGAN ...przypomina pełny, nie opróżniany nocnik który wielkością ogromnego gara stał sobie dzień w dzień przez kilka lat w jego gabinecie Dyrektora Generalnego LP, A KAŻDA Z WAZELINIARSKICH MU OSÓB TAM WCHODZĄCA WIEDZĄC O TYM TWIERDZIŁA ; ….....jaki cudowny ,,leśny zapach" MA PAN U SIEBIE W GABINECIE panie dyrektorze !!!.

A oto jak wybrano ; JERZEGO ŁOKIETKO – kolesia Grzegorza Schetyny ze studiów historycznych ...NA STANOWISKO DYREKTORA RDLP WE WROCŁAWIU :

Wartym przypomnienia,są pewne fakty mówiące o tym,że Jerzy Łokietko nim został POLITYCZNIE zatrudniony przez Pigana w Dyrekcji Generalnej LP gdzie oczywiście stworzono mu SPECJALNE STANOWISKO NACZELNIKA … otrzymał od inspekcji LP ocenę... niedostateczną za swoją poprzednią pracę na stanowisku sekretarza w Nadleśnictwie Lubin.

TYLKO TAKICH ,,PROFESJONALISTÓW” - zatrudnia Platforma Obywatelska swym POLITYCZNYM NEPOTYZMEM W LASACH PAŃSTWOWYCH OD 2008 ROKU...


W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora RDLP we Wrocławiu dniach 04 kwietnia 09 czerwca 2011 roku o godzinie 11:00 W SIEDZIBIE DYREKCJI GENERALNEJ LP miało miejsce spotkanie następujących osób;

GRZEGORZ FURMAŃSKI – za wierną służbę Piganowi , powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Generalnego LP i powołany na stanowisko PRZEWODNICZĄCEGO owej ściema komisji konkursowej - GDZIE SĄD ORZEKŁ PRAWOMOCNIE STOSOWANIE DYSKRYMINACJI !!!

Komisję poniższą - powołał Marian Pigan zarządzeniem nr 11 DGLP z dniami  08 marca 2010 roku... (znak GK-1101-46/10 )

PRZEWODNICZĄCY I CZŁONKOWIE OWEJ ,,KOMISJI” W DNIU 04 KWIETNIA 2010 ROKU o godz.15.00 ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIA O ….BRAKU PRZESZKÓD W BEZSTRONNYM  UCZESTNICTWIE W PRACACH TEJ KOMISJI ….

NIE TYLKO w Lasach Państwowych Rzeczpospolitej od 2008 roku ….NIKT PERSONALNIE NIE ROZLICZA KRĘTACZY I ŁAJDACTWA !!!!

Bardzo ciekawie wygląda LISTA CZŁONKÓW owej ściema komisji , którą otwiera ;

EDWARD BALWIERCZAK - dyrektor RDLP w Krośnie ...ten sam, którego aresztuje niebawem prokurator i służby specjalne przeszukując mu gabinet w biurze  RDLP i dom ZA KORUPCJĘ  i postawi mu zarzuty brania kasy w łapę za ustawienie kwestii pewnych działek leśnych dla biznesmenów !!!

O ZGROZO !!! TO NIE DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ...A TYLKO I WYŁĄCZNIE PROKURATOR ZAKAZAŁ BALWIERCZAKOWI WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH DYREKTORA RDLP W KROŚNIE …

Pomimo tak skorumpowanych ZARZUTÓW ...dyrektor generalny LP rozwiązał umowę o pracę z tym facetem NIE DYSCYPLINARNIE ZA DZIAŁANIE NA NIEKORZYŚĆ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – ALE ZA TRZY MIESIĘCZNYM WYPOWIEDZENIEM, GDZIE BALWIERCZAK OTRZYMYWAŁ W TYM CZASIE KASĘ Z LASÓW PAŃSTWOWYCH...KTÓRE CHCIAŁ NA LEWO SPRZEDAWAĆ  BIORĄC W ŁAPĘ DUŻĄ KASĘ!!!!!!!!!!!!!!

Czy jest coś BARDZIEJ SKORUMPOWANIE WYMOWNEGO w dzisiejszych LP co do wymownej kwestii kto jest kto i ...HALO??! CZY LECI Z NAMI PILOT ????!


TAKIE COŚ ...wybrało Jerzego Łokietko na stanowisko dyrektora RDLP we Wrocławiu...
JAKIE PIĘKNE PORÓWNANIE OSOBOWE ...czyż nie prawda ??!

A wspólny mianownik to ; KRĘTACTWO...UKŁADY...DYSKRYMINACJA...POLITYCZNY NEPOTYZM...NIERÓWNE TRAKTOWANIE LEŚNIKÓW... itd. itd. ...po prostu cuchnący śmietnik!!!

Pozostali członkowie tej komisji ,,konkursowej” (sic!!!!!) to:

1/ ZBYSŁAW RYSZEWSKI – ówczesny dyrektor RDLP w Pile

2/MARIUSZ BŁASIAK – Naczelnik Wydziału Informatyki w DGLP

3/ PAWEŁ MROZIŃSKI – Naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu w DGLP

4/ PAULINA BIEŃ – specjalistka w wydziale kadr i Doskonalenia Zawodowego w DGLP, która była obsługa kancelaryjną owej ściema ,,komisji”


Początkowo termin przeprowadzania ,,rozmów kwalifikacyjnych” z kandydatami został nagle przesunięty  z dnia 11 maja 2011 roku na ...09 czerwca 2011 roku(...a więc dzień owego spotkania komisji w DGLP!).


Furmański tego dnia przekazał ZESTAW PIĘCIU PYTAŃ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ..WRAZ Z WYCZERPUJĄCYMI ODPOWIEDZIAMI ;

Oto te pytania ...do jakich oczywiście dotarłem:

PYTANIE 1.
Analiza wskaźnikowa jest jedną z elementarnych metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. PROSZĘ WYMIENIĆ PODSTAWOWE GRUPY WSKAŹNIKÓW ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ!

PYTANIE 2.
Z JAKICH POWODÓW WYKLUCZA SIĘ OKREŚLONE PODMIOTY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?!

PYTANIE 3.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.
NA CZYM POLEGA OCHRONA GRUNTÓW LEŚNYCH I JAKA JEST ROLA DYREKTORA RDLP W TYM ZAKRESIE OPISANA W W/W USTAWIE?!

PYTANIE 4.
JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DYREKTORA RDLP ( JAKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI I ORGANU NADZORUJĄCEGO)?!

PYTANIE 5.
KTO I W DRODZE JAKIEGO AKTU PRAWNEGO ŁĄCZY, DZIELI, LIKWIDUJE ORAZ OKREŚLA ZASIĘG TERYTORIALNY REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH?
JAKIE SĄ USTAWOWE KOMPETENCJE DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH ?!

Tak wyglądało owe PIĘĆ PYTAŃ , które G.Furmański wraz z odpowiedziami wręczył każdemu z członków owej komisji...PRZED ROZMOWAMI KWALIFIKACYJNYMI !!!

RZECZ NAJWAŻNIEJSZA ;


...z treści analizowanych przeze mnie dokumentów W OGÓLE NIE WYNIKA kto, kiedy i w jakim miejscu sporządził te pytania i czy ich zawartość nie była ZNANA WCZEŚNIEJ  nie tylko przez członka komisji ale i ...osobom postronnym!!!

TO JEST GŁÓWNY KLUCZ DO TEGO ...ŚCIEMA KONKURSU, CO ZRESZTĄ JASNO I CZYTELNIE WIDAĆ W = ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA PEWNEGO OSOBNIKA …

Jak myślicie ...O KIM MYŚLĘ??!

Aby Wam UZMYSŁOWIĆ SKALĘ OSZUSTW I POLITYCZNEGO NEPOTYZMU jaki wówczas przeżywał wręcz ROZKWIT w DGLP – w tej chwili przeniosę się do pewnej miejscowości CEWICE na Pomorzu !

OTO FAKT AUTENTYCZNY:
Podczas trwającej WIELOGODZINNEJ IMPREZY ALKOHOLOWEJ  u trzeciego inż nadzoru w Nadleśnictwie Cewice, a detale której znam od lat ...do pijanego Adama NOWAK, bo o nim mowa NON STOP wieczorem wydzwaniał NATRĘTNIE pewien facet PRZY ŚWIADKACH pijących alkohol z Nowakiem i wypytywał  go ; KOGO TAM MAMY Z ,,NASZYCH" NA TERENIE między innymi ...RDLP ŁÓDŹ!

Osoby znające Adama Nowak (POLITYCZNY koleś również JERZEGO ŁOKIETKO i wszystkiego co się nazywa PLATFORMA OBYWATELSKA w Lasach Państwowych!) - powinny doskonale wiedzieć CO OZNACZA SŁOWO ,,NASZYCH”...

Chodziło o OSOBY POLITYCZNIE ODDANE PLATFUSOM OBYWATELSKIM  pośród leśników RDLP Łódź = zaś owym natrętem, który tak wielokrotnie wydzwaniał do Nowaka przy jego gościach I NIE POZWALAJĄC MU ZNOWU NAPIĆ SIĘ WÓDY był ….nikt inny tylko MARIAN PIGAN  – świeżo upieczony decyzją Donalda Tuska dyrektorzyna generalny Lasów Państwowych !!!

TAK WYGLĄDAŁY I WYGLĄDAJĄ NADAL ...KWESTIE ,,KONKURSOWE” A RACZEJ PRZED-KONKURSOWEGO WYBORU ZA KULISAMI PRZYSZŁYCH ,,UCZCIWYCH” ZWYCIĘZCÓW OWYCH ŚCIEMA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH W DGLP … !!!!

Na temat alkoholowych i POLITYCZNYCH wyczynów Adama Nowak = znajdziecie oczywiście w archiwum mojego poprzedniego www.pigipedia.blog.com(PO)Lesie Lasy dla ludzi – oraz w tym obecnym www.pigipedia.blogspot.com

DETALE...DATY...GODZINY...FAKTY...ZDJĘCIA...DOKUMENTY... WSZYSTKO NA TEMAT MEGA ŁAJDACTWA W LASACH PAŃSTWOWYCH , KTÓREGO WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM JEST ….PLATFORMA OBYWATELSKA I KAŻDY LEŚNIK IDIOTA, KTÓRY WIERZY W UCZCIWOŚĆ TEJ ZŁODZIEJSKIEJ FORMACJI POLITYCZNEJ !!!!
Hitem jest ...TAJEMNICA PEWNEGO POKOJU, w którym pijany jak bela Adam Nowak usiłował nawet wymierzać rękami sprawiedliwość wobec niepokornych związkowców, którzy ...NIE PIEJĄ CHWALEBNYCH PIEŚNI DLA PLATFUSÓW OBYWATELSKICH !!!

Wracając do owego konkursu na dyrektora RDLP Wrocław KLUCZEM TAJEMNIC jest wszystko to co się działo między dniami 11 maja a 09 czerwca 2011 roku,KTÓRY PRZESUNIĘTO ZA SPRAWĄ …....GRZEGORZA FURMAŃSKIEGO !

W dniu 09 czerwca 2011 roku owa ściema komisja ustaliła następującą kolejność rozmów kwalifikacyjnych wynikający z losowania;

1/CEZARY SIERPIŃSKI – w godz.11.04 – 11.28

2/ GRZEGORZ ŁUKASIAK – w godz.11.31 – 11.51

3/ JAN DZIĘCIELSKI – w godz.11.53 – 12.14

4/ TOMASZ WINOWSKI – w godz. 12.20 – 12.43

5/ JERZY ŁOKIETKO – w godz.12.49 – 13.25

6/ EDWARD PODCZASZYŃSKI – w godz.13.29 – 13.56

Znając dziś treść owego wyroku Sądu Okręgowego Pracy w Warszawie mówiącego o stosowaniu DYSKRYMINACJI w tym ,,konkursie” na stanowisko dyrektora RDLP Wrocław ….należy pękać ze śmiechu czytając ową MINUTOWĄ ,,PRECYZJĘ” tych rozmów od godziny 11.04 ….. sic!!!!!


Powyżsi kandydaci otrzymywali pytania na kartce MAJĄC CZAS NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ODPOWIEDZI 15 MINUT ( przygotowując ,,szkic” odpowiedzi!) ...a z tego logicznie wynika, iż dla przykładu pierwszy na liście Pan Cezary Sierpiński wieloletni dyrektor RDLP we Wrocławiu startujący w tym ściema konkursie = MIAŁ ZALEDWIE ….......9 MINUT NA ODPOWIEDŹ TYCH 5 PYTAŃ , ODEJMUJĄC ÓW CZAS 15 MINUT NA ,,PRZYGOTOWANIE SIĘ” DO ODPOWIEDZI!!!!!!


A WIĘC …..... W 9 MINUT  …...WYBIERANO CZŁOWIEKA NA TAK ODPOWIEDZIALNE STANOWISKO KIEROWNICZE JAKIM JEST DYREKTOR REGIONALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU, ODPOWIADAJĄCY ZA PRZEOGROMNY MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA W POLSCE!!!!

Bardzo wymowne....

Sposób oceny owej EXPRESOWEJ jak widzicie ,,rozmowy kwalifikacyjnej” - dawał kandydatom MOŻLIWOŚĆ (...a to nie jest to samo co PEWNOŚĆ personalnie zastrzeżona!!!), otrzymania za każde pytanie od 0 do 10 punktów !

KOLEJNYM KLUCZEM DO SUKCESU jak się okazało Jerzego Łokietko bo to on ….POBIŁ WSZYSTKICH ILOŚCIĄ UZYSKANYCH PUNKTÓW(sic!!!!!!) otrzymując chociażby sam tyle punktów co łącznie Panowie Cezary Sierpiński i Grzegorz Łukasiak RAZEM WZIĘCI - stały się
,,ANONIMOWE KARTY PUNKTOWE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ” ostemplowane pieczęcią DGLP …


Na temat DETALI punktacji poszczególnych osób w tym ściema konkursie , który ,,wygrał uczciwie” Jerzy Łokietko = A KTÓREGO ZARAZ NIEBAWEM PO TYM KONKURSIE  ….. USUNĄŁ ZE STANOWISKA DYREKTORA RDLP WE WROCŁAWIU  NOWY DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Pan Adam Wasiak OPISZĘ W DETALACH W KOLEJNEJ CZĘŚCI ...cdn!

Piszę jak jest ...KRYMINALNIE I KRĘTACKO W LASACH PAŃSTWOWYCH!Krzysztof Kowalczyk

PS.