wtorek, 14 kwietnia 2015

URZĄD MARSZAŁKOWSKI...W OCZEKIWANIU NA POSTĘPOWANIE PROKURATORA!!!

Sławno,dnia 14 kwietnia 2015 roku
                              

...SKĄD MY TO ZNAMY???!

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny RP
02-528 Warszawa
ul.Rakowiecka nr 26/30


Szanowny Panie prokuratorze!

W dniu 10 kwietnia 2015 roku otrzymałem pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2015 roku – znak sprawy; SZ-III-N.9024.1.10.2015 podpisane przez Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia tegoż urzędu.

Sprawa dotyczy mojego następującego zawiadomienia  o popełnieniu przestępstw i wniosku o BEZWZGLĘDNE ŚCIGANIE KARNE LEKARZY jakie zawarłem w poniższym zawiadomieniu:
           

           Sławno,dnia 04 marca 2015 roku

Prokurator Generalny RP
Pan Andrzej Seremet
02-528 Warszawa
ul. Rakowiecka nr 26/30
drogą elektroniczną.ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW
narażających w tej chwili na zagrożenie śmiercią kilkudziesięciu pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im.Lucjana Rydigera


Na podstawie art.304 paragraf 1 kodeksu  postępowania karego zawiadamiam Prokuratora Generalnego na podstawie dzisiejszych informacji medialnych o przestępstwach  popełnionych przez CHCIWYCH LEKARZY tego szpitala żądających podwyżki płac od Dyrekcji szpitala, którzy nie leczą tamtejszych  pacjentów chorób neurologicznych i po udarach mózgu !

ŻĄDAM ŚCIGANIA KARNEGO KAŻDEGO Z TYCH LEKARZY – WINNYCH SKANDALICZNEJ EWAKUACJI WSZYSTKICH PACJENTÓW TEGO SZPITALA W TORUNIU, KTÓRA MUSI BYĆ ZAKOŃCZONA W DNIU DZISIEJSZYM DO GODZINY 14.00 A SZCZEGÓLNIE OBCIĄŻENIA ICH 100% KOSZTAMI TEJ EWAKUACJI DO SZPITALI W ŚWIECIU...GRUDZIĄDZU..INOWROCŁAWIU !!!

Szpital w Toruniu jest JEDYNĄ W TYM MIEŚCIE I OKOLICY – taką placówką ratującą życie Polaków po udarze mózgu, przy którym MINUTY DECYDUJĄ O ŻYCIU CZŁOWIEKA!!!

Przypomnę Panu Prokuratorowi Generalnemu o tym,że ma tu miejsce szereg przestępstw określonych w KODEKSIE KARNYM ...a także naruszenie KONSTYTUCYJNYCH PRAW OBYWATELI POLSKICH sprecyzowanych w Konstytucji RP – o przysiędze Hipokratesa już nie wspominając!

PROSZĘ POWYŻSZE ZAWIADOMIENIE TRAKTOWAĆ JAKO PRIORYTET,ZE WZGLĘDU NA DOBRO EWAKUOWANYCH STAMTĄD W TEJ CHWILI CHORYCH!!!

Uważam,że lekarze ci powinni zostać natychmiast aresztowani i pozbawieni w przyszłości możliwości JAKIEGOKOLWIEK LECZENIA PACJENTÓW W POLSCE , POZBAWIONYCH AKTUALNIE ZE WZGLĘDU NA SWÓJ STAN ZDROWIA – JAKICHKOLWIEK SZANS NA OBRONĘ !!!

ZGŁASZAM TEN FAKT PANU, GDYŻ MAM W RODZINIE BARDZO BLISKĄ MI OSOBĘ PO UDARZE MÓZGU I DOSKONALE WIEM JAK CIERNISTĄ DROGĄ PRZEZ MĘKĘ JEST ...DOPROSZENIE SIĘ LEKARZY O POMOC !!!

Przepraszam za wyrażenie, ale nie ma bardziej wymownego określenia niż wulgarne słowo ;SKURWYSYŃSTWO – określające to co się dzieje w tej chwili w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu im. Lucjana Rydigera!!!

WINNA TEMU JEST PLATFORMA OBYWATELSKA I JEJ POLITYKA ,,PRO ZDROWOTNA" (sic!!!!!!!!!!!!!!!!) wobec naszego narodu !!!!

HAŃBA !!!!!

Prawdzie należy mówić PO IMIENIU …

Proszę o pilne powiadomienie mnie CO PAN UCZYNIŁ JAKO PROKURATOR GENERALNY i sympatyk Platformy Obywatelskiej po tym zawiadomieniu …

SZANTAŻE CHCIWYCH LEKARZY W POLSCE  – NIE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ POD OSŁONĄ ŚLEPOTY ORGANÓW ŚCIGANIA , więc ...do roboty!!!!!!

SKANDALICZNA afera taśmowa może poczekać...Krzysztof KowalczykOTRZYMUJĄ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2/ Kancelaria Premiera RP Ewy Kopacz

3/ Rzecznik Praw Obywatelskich Pani prof. Irena Lipowicz

4/ Minister nie – Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz
Szanowny Panie Prokuratorze!

Powyższą sprawę przekazał do wiadomości Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz.

Poniższe słowa (cytat ) jakie są zawarte w korespondencji do mnie z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 08 kwietnia 2015 roku JESZCZE BARDZIEJ POTĘGUJĄ WE MNIE ŻĄDANIE KARNEGO ŚCIGANIA I ROZLICZENIA PRYWATNIE LEKARZY JAKOBY ,,NADZOROWANYCH „ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO = ZA SKANDAL ZWIĄZANY Z WYMUSZANIEM OD PAŃSTWA PODWYŻKI FINANSOWEJ WYNAGRODZENIA I ZAPRZESTANIE POMOCY MEDYCZNEJ OSOBOM CHORYM PO UDARZE MÓZGU , KTÓRE JAK SIĘ OKAZUJE NA KOSZT PAŃSTWA TRZEBA BYŁO WYWIEŹĆ POZA TORUŃ , Z NARAŻENIEM TYCH LUDZI W TAKIM STANIE NA UTRATĘ ZDROWIA I ŻYCIA!

Wszystko mogło się wydarzyć....tym bardziej,że rodziny SAME ZABIERAŁY CHORYCH DO DOMÓW!!!

(cytat): ,,Jednocześnie zawiadamiam,że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.L.Rydigera w Toruniu doszło do rozbieżności w procesie uzgadniania warunków umów pracy lekarzy Oddziałów Neurologicznego oraz Leczenia Udarów Mózgu,czego konsekwencją było KILKUGODZINNE ZAPRZESTANIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W TYM ZAKRESIE PRZEZ SZPITAL.

W związku z powyższym nastąpiło wstrzymanie przyjęć pacjentów  na te oddziały i DYSLOKACJA PRZEBYWAJĄCYCH PACJENTÓW DO INNYCH SZPITALI I ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO – LECZNICZYCH.

Proces transportowania pacjentów odbywał się w sposób zaplanowany i harmonijny , z poszanowaniem wszelkich procedur i pod nadzorem lekarzy.

KOSZTY TRANSPORTU PACJENTÓW PONIÓSŁ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. L. Rydigera w Toruniu”.
Szanowny Panie Prokuratorze !

...gdy czytam TEGO TYPU KŁAMSTWA I BZDURY – przysłowiowy ,,nóż w kieszeni” sam się człowiekowi otwiera!!!!!!!!!!!!!!!

TA SYTUACJA Z PROTESTEM LEKARZY I SZANTAŻEM WOBEC OSÓB PO UDARACH MÓZGU, KTÓRYM ODMÓWIONO UDZIELENIA POMOCY I NA DODATEK KTÓRYCH WYWOŻONO (,,DYSLOKACJA" sic!!!!!!!!!!!!!!) NAWET POZA TORUŃ DO INNYCH MIAST ...NA KOSZT PAŃSTWA  = TO JEST JEDEN Z WIELU HIPER SKANDALI I DOWODÓW NA TO, JAK PAŃSTWO POLSKIE I WŁADZA DBA O POLAKÓW !!!

Dlatego też po otrzymaniu takich bzdur i kłamstw o ,,harmonijności” … ,,poszanowaniu wszelkich procedur”... ,,POD NADZOREM LEKARZY” (sic!!!!!...którzy chcieli podwyżki płac i odstąpili od pomocy pacjentom!!!!).... ,,doszło do rozbieżności” = SKŁADAM DODATKOWO W RAMACH UZUPEŁNIENIA , WNIOSEK O ŚCIGANIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO , KTÓRY JEST PODMIOTEM NADZORUJĄCYM TEN WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. L. Rydigera W TORUNIU!!!

Piszę to jednocześnie jako osoba, która ma w rodzinie pacjenta po udarze mózgu i doskonale doświadczona oraz zdająca sobie sprawę z faktu JAK SKANDALICZNA JEST POMOC MEDYCZNA OSOBOM PO UDARZE MÓZGU W POLSCE !!!!

Obserwuje to na własne oczy i doświadczam w korespondencji z wieloma BEZDUSZNYMI I RAŻĄCO NARUSZAJĄCYMI PRAWO szpitalami !

Aby upewnić Pana Prokuratora Generalnego w słuszności mojego postępowania i wniosku o ściganie karne i rozliczenie finansowe lekarzy tego szpitala – proponuję oprócz przepisów KODEKSU KARNEGO zapoznać się z kilkoma artykułami KONSTYTUCJI RP stanowiącej o gwarancji Państwa Polskiego SZCZEGÓLNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ WOBEC OSÓB W PODESZŁYM WIEKU A NA DODATEK NIEPEŁNOSPRAWNYM, co po udarach mózgu jest 100% pewnością!!!
                                  

ŚCIGAĆ KARNIE TYCH KRĘTACZY I LENI W FARTUSZKACH PSEUDO LEKARZY!!!!!


W zaistniałej sytuacji to SZANTAŻYŚCI I POTENCJALNI MORDERCY !!!!!Krzysztof Kowalczyk


Pisze jak jest ....MEGA SKANDALICZNIE W NADZORZE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA!

Krzysztof Kowalczyk