wtorek, 7 kwietnia 2015

PROSTACTWO,ZŁOŚLIWOŚĆ, CHAMSTWO .... CZY RACZEJ TOTALNY BRAK CHOCIAŻBY MINIMUM PRZYZWOITOŚCI I KOMPETENCJI ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH KRZYSZTOFA JANECZKO ??!

07 kwietnia 2015 roku
Ten bardzo ciekawy wątek - W JAKI SPOSÓB SĄ TRAKTOWANE OSOBY ,,NIEWYGODNE" DLA OBECNYCH WŁODARZY Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe" którzy o zbyt wiele pytają i krytykują NIEUDACZNICTWO i BRAK PROFESJONALIZMU ....poniżej na www.pigipedia.blogspot.com....SĄ OSOBY W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE POMIMO TYTUŁU DOKTORA WYSILAJĄC SWÓJ MÓZG NAWET DO GRANIC WRĘCZ WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI  - I TAK NIE DAJĄ RADY SPROSTAĆ ZWYKŁYM OCZEKIWANIOM SZAREGO PETENTA, PYTAJĄCEGO PERSONALNIE O SPRAWY NADZWYCZAJ PROSTE I WAŻNE W  W LASACH PAŃSTWOWYCH = GDYŻ MÓWIĄCE O NIEGOSPODARNOŚCI I  PODSTAWACH PRAWNYCH ....A PONADTO ICH BEZPRAWIA I NIERÓBSTWA !!!


Sławno, dnia 07 kwietnia 2015 rokuPREMIER RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pani Ewa Kopacz
Aleje Ujazdowskie nr 1/3
Warszawa


SKARGA

dotycząca naruszenia art. 54 i 63 konstytucji RP oraz przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego – przez zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Krzysztofa Janeczko .

Szanowna Pani Premier!

Niniejszą skargą pragnę Pani uzmysłowić JAK BARDZO MYLIŁA SIĘ PANI wypowiadając w czasie udziału w uroczystościach 135 -lecia RDLP w Radomiu niniejsze słowa (cytat) ,,Polskie lasy są w dobrych rękach. Lasy Państwowe dobrze zarządzają tym wspólnym majątkiem Polaków.
Leśnictwo tworzą ludzie, bardzo często przekazujący z pokolenia na pokolenie swoje doświadczenie,zaangażowanie w sprawy leśnictwa i swoją rzetelność 


W dniu 24 lutego 2015 roku (...a więc 42 dni temu!!!!) skierowałem poniższe pismo, W KTÓRYM SZUKAM OWEJ PANI PRAWDY MÓWIĄCEJ O RZETELNOŚCI...OGROMNYM ZAANGAŻOWANIU W SPRAWY LEŚNICTWA...NO I OCZYWIŚCIE O JAKOBY ,,DOBRYCH RĘKACH” W JAKICH SĄ OBECNE LASY PAŃSTWOWE!!!

A pytam Pani premier I OCZEKUJĘ NADAL POMIMO UPŁYWU TYCH 42 DNI OD CHWILI ICH ZADANIA zastępcy dyrektora generalnego LP (Krzysztof Janeczko) – o sprawy ogromnie ważne to jest: FAŁSZERSTWA DOKUMENTÓW PRZEZ URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH, POTWIERDZONE PISEMNĄ OPINIĄ,EKSPERTYZA BIEGŁEGO SĄDOWEGO GRAFOLOGA !

A oto ten tekst:Sławno,dnia 24 lutego 2015 roku


Pan Krzysztof Janeczko
Z-ca Dyrektora Generalnego LP
ds. ekonomicznych
ul. Grójecka nr 127
02-124 WarszawaDotyczy sprawy; GI.050.3.2015


Szanowny Panie!


Ze zdumieniem i niedowierzaniem odczytałem Pana odpowiedź na moje pismo z dnia 09 stycznia 2015 roku – jaką otrzymałem 23 lutego 2015 roku.

PONIEWAŻ JESTEM W 100% PEWIEN,ŻE ZAPOMNIAŁ PAN O SWOICH OBOWIĄZKACH SŁUŻBOWYCH WOBEC SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE” KTÓRE O ZGROZO TAKIM ,,PROFESJONALISTOM” JAK PAN SOWICIE PŁACĄ NAWET CO MIESIĄC CHOCIAŻBY ZA ,,ODWALANIE” TAKIEJ LIPY POD JAKĄ OSOBIŚCIE PODPISAŁ SIĘ PAN W POWYŻSZYM PIŚMIE – bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania;


1/ DLACZEGO i na jakiej podstawie prawnej – udziela mi Pan tak zbywającej mnie i lakonicznej odpowiedzi wysłanej do mnie listownie w dniu 17 lutego 2015 roku Z TAK DUŻYM OPÓŹNIENIEM , skoro pismo moje z zapytaniami otrzymaliście Państwo w DGLP dnia 09 stycznia br?!

Minęło przecież grubo ponad miesiąc czasu ...by aż tak się Pan ,,namęczył”, aby mi odpisać takie lakoniczne ,,bzdety”??!

CZY TO PAŃSKIE POSTĘPOWANIE JEST ZGODNE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – A JEŚLI NIE, TO UPRZEJMIE PROSZĘ O ODPOWIEDŹ ; JAKIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO WSZYSTKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH PRAWA, NAWET TYCH Z TYTUŁEM DOKTORA ...NARUSZYŁ PAN WOBEC MNIE PETENTA, OBYWATELA – ZGŁASZAJĄCEGO TAK SKANDALICZNA SPRAWĘ?!

2/ PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE tj; CO PAN JAKO Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO LP UCZYNIŁ Z INFORMACJAMI ODE MNIE, A MÓWIĄCYMI O PRZESTĘPSTWACH POPEŁNIANYCH W NADLEŚNICTWIE ZDROJOWA GÓRA/ RDLP PIŁA/ - MÓWIĄCYCH O FAŁSZOWANIU DOKUMENTÓW W TEJ JEDNOSTCE LP PODLEGŁEJ TAKŻE PANU JAKO wice DYREKTOROWI GENERALNEMU LP?!

3/ W JAKI SPOSÓB WYPEŁNIŁ PAN SWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE - PO POWZIĘCIU ODE MNIE PISEMNEJ INFORMACJI Z DNIA 09 STYCZNIA 2015 ROKU O PRZESTĘPSTWACH JAK SIĘ OKAZUJE POTWIERDZONYCH NAWET PRZEZ BIEGŁEGO GRAFOLOGA NA POLECENIE SĄDU - a wynikających przecież z Pana powinności jako ,,stróża” majątku PGL LP tj; z treści art. 304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego.

PRZYPOMNĘ cóż stanowi ów artykuł;

(cyt) ,,INSTYTUCJE PAŃSTWOWE które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu SĄ OBOWIĄZANE NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ O TYM PROKURATORA LUB POLICJE, ORAZ PRZEDSIĘWZIĄĆ NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI DO CZASU PRZYBYCIA ORGANU POWOŁANEGO DO ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW, LUB DO CZASU WYDANIA PRZEZ TEN ORGAN STOSOWANEGO ZARZĄDZENIA, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZATARCIA ŚLADÓW I DOWODÓW PRZESTĘPSTWA”

4/ proszę o informację KIEDY Pan jako z-ca dyr. generalnego LP zawiadomił organy ścigania o fakcie otrzymania ode mnie informacji o popełnionych przestępstwach na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, JAKIE PRZEDSIĘWZIĄŁ PAN CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z PANA OBOWIĄZKIEM - A JEŚLI TEGO PAN NIE UCZYNIŁ, PROSZĘ O PODANIE PRZYCZYN WYJAŚNIAJĄCYCH MI OBIEKTYWNIE...ZA CO PŁACI PANU SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE??!

Pana lakoniczne przypominanie mi o moim obowiązku powiadomienia organów ścigania, a które wynika z treści doskonale mi znanego art.304 par.1 kpk, KTÓRY NATYCHMIAST ZOSTAŁ W TEJ SPRAWIE WYPEŁNIONY - uważam nie tylko za Pana JAK ZWYKLE CHAMSKĄ I CWANIACKĄ ,,zagrywkę” przypominającą o dziwo pewną grę w PING-PONGA , lecz także jako LEKCEWAŻENIE PRZEZ TAKĄ OSOBĘ JAK PAN NA TYM ODPOWIEDZIALNYM STANOWISKU SKALI SKUTKÓW TEGO PRZESTĘPSTWA, KTÓRE STAŁO SIĘ NA TERENIE JUŻ NIE TYLKO WIELKOPOLSKI TAK MEDIALNE I KOMENTOWANE,ŻE STAWIAJĄCE LEŚNIKÓW I LASY PAŃSTWOWE W JEDNYM SZEREGU Z ...OSZUSTAMI I POSPOLITYMI PRZESTĘPCAMI KRZYWDZĄCYMI NA DODATEK STRASZNIE POSZKODOWANYCH PRZEZ LOS NASZYCH RODAKÓW, ZESŁAŃCÓW SYBERYJSKICH KTÓRZY CUDEM POWRÓCILI DO POLSKI A KTÓRYCH TAKIMI FAŁSZERSKIMI SZTUCZKAMI OSZUKAŁA FIRMA ,,LASY PAŃSTWOWE” !
TO JEST HAŃBA...o ile wie Pan cóż słowo to znaczy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5/ Z CZEGO WYNIKAJĄ PANA SŁOWA (cyt) ,, DGLP nie posiada wiedzy na stawiane przez Pana zarzuty” ?!

Czy wynikają one z totalnego braku obiektywnej kontroli jednostek LP w RDLP Piła przez DGLP – czy też z innych przyczyn pt. NAS TO NIE INTERESUJE...JEST TAM DYREKTOR REGIONALNY Ryszard Standio (...nomen omen RODZONY BRAT nadleśniczego w Zdrojowej Górze Adama Standio, którego działalnością aktualnie zainteresowała się prokuratura wraz z sądem za sfałszowane tam dokumenty i użycie ich w kolejnym procesie sądowym!)?!

Tak na marginesie niezwykłym ,,przypadkiem” podczas mojej osobistej obecności w DGLP dnia 20 lutego 2015 roku (...a Pana arcy ,,ciekawą” odpowiedź otrzymałem 23 lutego!) - przekazałem w ów piątek Panu Dyrektorowi Generalnemu LP POSTANOWIENIE SĄDU KARNEGO NAKAZUJĄCE W TEJ SPRAWIE ŚCIGANIE OSÓB KTÓRE SFAŁSZOWAŁY DOKUMENTY W NADLEŚNICTWIE ZDROJOWA GÓRA , A NASTĘPNIE UŻYŁY ICH W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU SĄDOWYM...co nie tylko według mnie jest mega skandalem w LP!!!

6/ PROSZĘ O PODANIE PODSTAW PRAWNYCH DLACZEGO PAN JAKO STRONA, A JEDNOCZEŚNIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR WIELU SPRAW W LASACH PAŃSTWOWYCH W PODLEGŁYCH DGLP NADLEŚNICTWACH I RDLP - Z CHWILĄ POWZIĘCIA ODE MNIE PISEMNYCH INFORMACJI O PRZESTĘPSTWACH W LASACH PAŃSTWOWYCH ,POLECA MI PISEMNIE (PROŚBA!), ABYM O TYM POINFORMOWAŁ DYREKTORA RDLP PIŁA, KTÓRY Z TEGO CO JEST MI WIADOME JEST BRATEM ...OSOBY Z KRĘGU PODEJRZANYCH O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW TJ; NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA ZDROJOWA GÓRA?!

7/CZY PAN JESZCZE NIE POJĄŁ,ŻE GODZĄC SIĘ NA ,,STOŁEK” Z-CY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH – JEST PAN STRONĄ REPREZENTUJĄCA SKARB PAŃSTWA, ZAŚ JA ZWYKŁYM ZAWIADAMIAJĄCYM O CO TU NIE MÓWIĆ TAKIM ...BURDELU W TYCHŻE LASACH, ZA KTÓRY JAKBY CO TO PAN TERAZ ODPOWIADA – TAKOWĄ STRONĄ NIE JESTEM I NIE MAM PRAWA DALEJ INTERWENIOWAĆ W TEJ SPRAWIE, SKŁADAĆ ZAŻALEŃ itp??!

8/ W JAKIM CELU – UDZIELAJĄC MI TAK IDIOTYCZNEJ ODPOWIEDZI skierował ją Pan ,,do wiadomości” ...Pana Ryszarda Standio – Dyrektora RDLP Piła, brata według mej oceny przestępcy używającego sfałszowanego dokumentu w sądzie RP?!!!!


9/ JAKIE ZAPISY USTAWY O LASACH ORAZ STATUTU PGL LP DAJĄ PRAWO PANU JAKO ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LP - NA AŻ TAKIE …. ,,OLEWANIE” SWYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, A KTÓRE JE JEDNOZNACZNIE NAKŁADAJĄ NA PANA GDY PETENT , OBYWATEL = ZGŁASZA PRZESTĘPSTWA DO DGLP W WARSZAWIE ?!


Bez poważania!

Krzysztof Kowalczyk


PS.

Ponieważ już niejednokrotnie dawał mi Pan OSOBIŚCIE wyraz swego ,,upośledzenia” zawodowego od stanowiska w Ministerstwie Środowiska (...NIE ZAPOMNIAŁEM!!!)poczynając a teraz w DGLP i lakonicznych, aroganckich, zbywających mnie odpowiedzi – JESTEM PEWIEN,ŻE ZASTOSOWANA POWYŻEJ PRZEZE MNIE CELOWO FORMA I TREŚĆ = JEST TAK ZWANYM PRAKTYCZNYM PODZIĘKOWANIEM PANU DYREKTOROWI Z MEJ STRONY tak zwanym … ,,pięknym za nadobne"

NIE TYLKO PAN POTRAFI BYĆ AROGANCKIM URZĘDNIKIEM....ja mam odwagę to Panu powiedzieć a raczej napisać ,,prosto w oczy”!!!!


Do wiadomości'

PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU
WYDZIAŁ III NADZORU NAD POSTĘPOWANIAMI PRZYGOTOWAWCZYMI
Ul. Solna nr 10
61-736 Poznań

  • dotyczy sprawy sygn. akt III Dsa 1379/14/Sz i postanowienia Sądu Rejonowego w Pile z dnia 3 lutego 2015 roku ( II Kp 555/14 ) nakazującemu prowadzenie powyższej sprawy karnej przez Prokuraturę w Szamotułach.

Szanowna Pani premier!

Obowiązująca STRATEGIA  Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe” na lata 2014-2030 zakłada osiąganie celów strategicznych w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej przez kompetentny i dobrze zmotywowany zespół pracowników chociażby w Dyrekcji Generalnej LP!

Lasy Państwowe miały wdrożyć w owej strategii ,,systemowe podejścia do rozwijania kompetencji i kadr kluczowych” - więc uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi DLACZEGO NIEKTÓRE MIERNOTY  POZBAWIONE KOMPETENCJI A NAWET WOLI WYPEŁNIENIA SWOICH OBOWIĄZKÓW UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA POWAŻNE PYTANIA W LASACH PAŃSTWOWYCH ...SĄ W OGÓLE OPŁACANE ZE ŹRÓDEŁ SKARBU PAŃSTWA??!

CZY BYŁABY PANI PREMIER TAK UPRZEJMA I SPOWODOWAŁA, ABYM UZYSKAŁ NIE DAJ BOŻE PONOWNIE KRĘTACKIE ODPOWIEDZI OD TEGO PANA, BĘDĄCEGO PERSONALNIE ADRESATEM MOICH PYTAŃ??!

SZCZEGÓLNIE DZIŚ JESTEM ZAINTERESOWANY FAKTEM; DLACZEGO PAN KRZYSZTOF JANECZKO – ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE JAK PANI TWIERDZI SĄ W ,,DOBRYCH RĘKACH” ...NIE ODPOWIADA MI NA PYTANIA JUŻ PONAD 40 DNI , A TYM SAMYM NARUSZA MOJE PRAWA KONSTYTUCYJNE OKREŚLONE W ART.54 i 63 KONSTYTUCJI ORAZ USTAWIE KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO??!

TEGO TYPU ZACHOWANIE WOBEC MNIE AKURAT TEGO OSOBNIKA ...JEST NIESTETY JUŻ KOLEJNE!!!!

Czy aby twórcy owej STRATEGII LP NA LATA 2014-2030 na jej stronie 34 pod hasłem ,,PRZEBUDOWAĆ MODEL ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI” dotyczącymi służb kadrowych w LP , ich zakresu zadań i odpowiedzialności = PRZEWIDZIELI W OGÓLE MOŻLIWOŚĆ WYRZUCANIA NA TAK ZWANY ,,ZBITY PYSK" TEGO TYPU FACHOWCÓW I PROFESJONALISTÓW CO PAN KRZYSZTOF JANECZKO- ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRY ODPOWIADA NA ZADAWANE MU PYTANIA ….KIEDY CHCE I JAK MA KAPRYS??!

Bardzo szkoda,że MIERNIKIEM REALIZACJI TEGO CELU STRATEGII W PGL LP MA BYĆ JEDYNIE DUŻY POZIOM SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH WYNIKAJĄCY Z PROCESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI …..A NIE POZIOM SATYSFAKCJI PETENTÓW,INTERESANTÓW  MAJĄCYCH PYTANIA DO TEGO TYPU ŻENUJĄCYCH ,,PROFESJONALISTÓW” ZA JAKIEGO NIE Z MOJEJ PRZYCZYNY UWAŻAM PANA JANECZKO !

Trudno jest mi mieć jakiekolwiek poważanie w stosunku do niekompetentnych urzędników, a wręcz jak widać pospolitych leni...którym płaci Skarb Państwa Lasy Państwowe!

Ponieważ Pan Krzysztof Janeczko nie pierwszy już raz, nie przypadkowo lekceważy swe obowiązki służbowe – być może nastał czas najwyższy sprawdzenia, czy aby tego typu opóźnione reakcje w udzielaniu odpowiedzi nie są czasami wytworem jakichś ...dewiacji  ??!

Nie przypadkowo o tym akurat wspominam,gdyż są znane nie tylko w Polsce bardzo ciekawe przypadki – gdzie ZŁOŚLIWOŚĆ POŁĄCZONA NAWET Z CHAMSTWEM  daje wielu urzędnikom specyficzny rodzaj podniecenia no i ,,dumy” z przeżycia tego typu ekstazy...

Krzysztof Kowalczyk

Piszę jak jest...chwilami żenująco w LP !!!!

Krzysztof Kowalczyk

PS.

DLA NIE WTAJEMNICZONYCH - PRZYPOMINAM :

                        

BARANY dziko żyjące w Lasach Państwowych zawsze w zgodzie z naturą  ....to MUFLONY!!!!