wtorek, 14 kwietnia 2015

CZY POLSKIE PROKURATURY SĄ SKORUMPOWANE .... W CZASACH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ.??!


15 kwietnia 2015 roku


JAK MYŚLICIE ....DLACZEGO POLACY W TAK OGROMNYM PROCENCIE UWAŻAJĄ PROKURATURY ZA SKORUMPOWANE INSTYTUCJE???!

JA OSOBIŚCIE NALEŻĘ DO TEJ PONIŻSZEJ PROCENTOWEJ WIĘKSZOŚCI, GDYŻ UWAŻAM BARDZO WIELE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ORZECZENIAMI TAK ZWANYCH ,,ORGANÓW ŚCIGANIA" ZA...ŚMIERDZĄCE NICZYM LEGOWISKO SKUNKSÓW!!!
Może i do znudzenia, ale WARTO JEST PRZYPOMINAĆ = co to jest KORUPCJA??!CZY POLSCY PROKURATORZY WYKORZYSTUJĄ SWOJĄ FUNKCJĘ I ...SPEŁNIAJĄ CZYJEŚ OCZEKIWANIA np; POLITYKÓW???!

A może nastał czas ABY O TO ZAPYTAĆ personalnie danego prokuratora??!

Ten bardzo interesujący wątek ŚCIŚLE ZWIĄZANY  A RACZEJ POWIĄZANY Z NADUŻYCIAMI W LASACH PAŃSTWOWYCH ...to kolejny temat oparty na faktach , o którym NIEBAWEM poniżej 

NIE PRZYPADKOWO ZADAM PEWNEJ PROKURATURZE  ...BARDZO INTERESUJĄCE PYTANIA!Sławno,dnia 15 kwietnia 2015 roku


Pani KATARZYNA DOBRZAŃSKA
Prokurator Rejonowy
Warszawa Ochota


Szanowna Pani Prokurator!

W dniu 13 kwietnia 2015 roku otrzymałem pismo kierowane do Pani celem rozpoznania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, WYDZIAŁ IV DO SPRAW WIZYTACJI I OKRESOWEJ OCENY PROKURATORÓW z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie sygnatura akt ; III 1 Dsa 116/14/O .

Przypomnę iż jest to moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa!

W związku z powyższym – bardzo uprzejmie proszę Panią Prokurator o odpowiedź na poniższe pytania:

1/ CZY PRAWDA JEST,ŻE NIEBAWEM NASTĄPI UMORZENIE PRZEZ PANIĄ TEJ SPRAWY np.; ze względu na nie popełnienie czynów zabronionych, znikomy stopień ….itd. itd. itp. ??!

2/ bardzo proszę o podanie mi ilości spraw karnych jakie w ciągu 2008-2015 roku zostały ,,rozpoznane „ PO MOIM ZAWIADOMIENIU O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW W LASACH PAŃSTWOWYCH pod Pani nadzorem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Ochota ?!

3/ czy mogłaby Pani Prokurator w sposób dla mnie zrozumiały – wyjaśnić mi ; DLACZEGO WSZYSTKIE SPRAWY W TYCH LATACH RZĄDÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ zostały w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Ochota …. UMORZONE lub ODMÓWIONO WSZCZĘCIA DOCHODZENIA??!

4/ czy istnieje jakiekolwiek profesjonalne słowo, określenie w kodeksie postępowania karnego , z którego czytelnie wynika,że PROKURATOR ,,BADAJĄCY" TREŚĆ MOICH ZARZUTÓW I FAKTY JAKIE PODAŁEM KAŻDORAZOWO ...pracował sam, bez nacisków z zewnątrz w danej sprawie??!

5/ CZY MOŻE MI PANI PROKURATOR W SPOSÓB PROFESJONALNY, W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE RÓWNIEŻ I PANIĄ W POLSCE PRAWO – WYJAŚNIĆ NASTĘPUJĄCĄ KWESTIĘ : ...DLACZEGO NIKT NIGDY W LATACH 2008-2015 NIE RACZYŁ MNIE JAKO OSOBĘ ZAWIADAMIAJĄCĄ O POPEŁNIENIU CZYNÓW PRZESTĘPCZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH = PRZESŁUCHAĆ W CHARAKTERZE ŚWIADKA  W TYCHŻE SPRAWACH?!

6/ dlaczego kierowane do mnie w latach 2008-2015 ZAWIADOMIENIA O UMORZENIU ŚLEDZTWA LUB TEŻ ICH ODMOWIE ...nigdy nie podają PODSTAWY TAKIEGO STANOWISKA PROKURATURY REJONOWEJ WARSZAWA OCHOTA , oraz nigdy nie zawierają według mej oceny OBOWIĄZKOWEGO pouczenia mnie o przysługującym mi prawie do złożenia ZAŻALENIA na tak ,,dziwne” podejście do sprawy przez prokuratora?!

7/ W JAKI SPOSÓB MOŻE PANI MNIE LEŚNIKA, SZAREGO OBYWATELA RZECZPOSPOLITEJ ZAPEWNIĆ – ŻE SPRAWY TE KTÓRE ZGŁOSIŁEM ORGANOM ŚCIGANIA ZOSTAŁY ROZPATRZONE U WAS TYLKO UCZCIWIE I BEZ INGERENCJI POLITYCZNEJ W TE KRYMINALNE FAKTY ??!


Nie zadaję tychże pytań Pani Prokurator przypadkowo – gdyż według różnego rodzaju sondaży społecznych POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO UWAŻA SĄDY I PROKURATURY W POLSCE ZA INSTYTUCJE NAJBARDZIEJ SKORUMPOWANE W KRAJU , CZEGO CHOCIAŻBY ,,,AFERA KARPACKA" ZE SZTABKAMI ZŁOTA JEST ...KLASYCZNYM PRZYKŁADEM !!!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości :

1/ Prokurator Generalny RP

2/ Rzecznik Praw ObywatelskichPiszę jak jest ....,,SPRAWIEDLIWIE" i ,,ZGODNIE Z PRAWEM"  (sic!!!!!!!!!!)

Krzysztof Kowalczyk

PS.

W wersji OFICJALNEJ - SKUNKSY, śmierdziele nie żyją w Polsce!