piątek, 10 kwietnia 2015

NADLEŚNICTWO POŁCZYN....POLITYCZNY NADLEŚNICZY ,,W ZGODZIE Z NATURĄ" ODWOŁANY NA WIOSENNY SZCZAW ??!

10 kwietnia 2015 roku

                                      

Na pachnący, wiosenny szczaw łąkowy według mojej wiedzy wybiera się NIEBAWEM kilka osób z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku...pierwszy ,,poleciał" nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn !
NIEKTÓRZY JESZCZE O TYM NIE WIEDZĄ,ŻE SIĘ TAM WYBIERAJĄ .... sic!!!!!!!!!!!!!!

W uzdrowisku Połczyn zmiany...WEDŁUG INFORMACJI JAKIE DO MNIE DOCIERAJĄ w wyniku zgłoszenia przeze mnie Panu Dyrektorowi Generalnemu LP skandalicznej niegospodarności i nadużyć ze strony całego kierownictwa Nadleśnictwa Połczyn, po dokonanej kontroli inspekcji DGLP  -  ZOSTAŁ ZWOLNIONY ZE STANOWISKA nadleśniczy Sebastian Witek!


Teraz ,,W ZGODZIE Z NATURA" czas na wiosenny szczaw i dalsze ZABAWY ALE NA SWÓJ KOSZT LUB SWEJ PARTII POLITYCZNYCH OSZOŁOMÓW Platformy Obywatelskiej .....a  nie od lat na koszt Skarbu Państwa Lasy Państwowe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...W LASACH PAŃSTWOWYCH !!!!!!!


Sławno, dnia 10 kwietnia 2015 roku


CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
00-583 Warszawa
Al.Ujazdowskie nr 9Szanowni Państwo!


Nawiązując do Waszej kolejnej korespondencji do mnie z dnia 02 kwietnia 2015 roku (znak sprawy; SZ-1009/15/W/923/2015) w sprawie dotyczącej między innymi KORUPCJI POLITYCZNEJ w Państwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Państwowe Nadleśnictwa Połczyn (RDLP Szczecinek) zawiadamiam:

1/ otrzymałem szereg dokumentów od Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiak w sprawie dotyczącej kontroli inspekcji LP Dyrektora Generalnego moich zarzutów dotyczących nieprawidłowści w tym nadleśnictwie, które jak się dziś dowiedziałem – SKUTKUJĄ JAK NA RAZIE ODWOŁANIEM ZE STANOWISKA nadleśniczego Sebastiana Witek!

2/ nadmieniam,że w mojej ocenie KONTROLA INSPEKCJI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH jest bardzo obiektywna, uczciwa i bezstronna – A JEDNOCZEŚNIE DOWODZI TEMU JAK NIE PROFESJONALNĄ , A WRĘCZ KRĘTACKĄ JEST KONTROLA JAKIEJ DOKONYWAŁA DOTĄD W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN INSPEKCJA LUB OSOBY WYZNACZONE PRZEZ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ!

Dlatego też w moim zawiadomieniu do CBA żądam ścigania karnego za brak nadzoru i niedopełnienie obowiązków należytej kontroli Nadleśnictwa Połczyn, ponieważ GDYBY wówczas kontrole RDLP Szczecinek ujawniły aktualnie wykryte nadużycia przez kierownictwo nadleśnictwa Połczyn – SKARB PAŃSTWA NIE PŁACIŁBY TAK WYŚRUBOWANEJ NA MAKSA PENSJI DLA ...O ZGROZO NAWET DWÓCH GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ZATRUDNIONYCH BEZPRAWNIE, GDYŻ NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW PRAWNYCH NA TO STANOWISKO!!!

TO SĄ DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH STRAT LASÓW PAŃSTWOWYCH – A WINNA TEMU JEST KORUPCJA POLITYCZNA I NEPOTYZM A TAKŻE DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU W TEJ JEDNOSTCE LASÓW PAŃSTWOWYCH NA POMORZU !

Niniejszym wnoszę również o rozważenie zapisów prawa w tej sprawie – jakie znajdują się nie tylko w kodeksie karnym, lecz również w ustawie z dnia 20 stycznia 2011 roku ,, O ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA” !

Jak można w ogóle uznać za nie rażące naruszenie prawa – SKORO KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA POŁCZYN ZATRUDNIA CHOCIAŻBY DWIE GŁÓWNE KSIĘGOWE W SPOSÓB BEZPRAWNY...po znajomości?!!!


3/ Stanowisko Pana Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiak – jakie otrzymałem pisemnie jest jednoznaczne ; NEGATYWNA OCENA POSTĘPOWANIA KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ !!! 

Ale mnie zastanawia w zaistniałej sytuacji SPOSÓB ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ Z NADLEŚNICZYM SEBASTIANEM WITEK, gdyż opierając się na prawie 40 stronicowym protokole z kontroli inspekcji DGLP a także treści nagrania ze spotkania w siedzibie DGLP w Warszawie przy ul. Grójeckiej w dniu 20 lutego 2015 roku uważam,że Pan Witek WINNY OGROMNYCH STRAT SKARBU PAŃSTWA NIGDY NIE POWINIEN PRACOWAĆ NA STANOWISKU KIEROWNICZYM W LASACH PAŃSTWOWYCH (...a jak znam POLITYCZNE realia i możliwości Platformy Obywatelskiej, KTÓRA ZAWŁADNĘŁA PRAWIE WSZYSTKO W RDLP SZCZECINEK tak niestety nie będzie!) I ZOSTAĆ ZWOLNIONY DYSCYPLINARNIE!

JEST OCZYWISTYM,ŻE NADLEŚNICZY SEBASTIAN WITEK DOPUŚCIŁ SIĘ CZYNÓW ZABRONIONYCH SANKCJĄ KARNĄ  I POWINIEN ZOSTAĆ ZASTOSOWANY ARTYKUŁ 52 KODEKSU PRACY A NIE JAK DOMNIEMYWAM ...UKŁADOWO ARTYKUŁ 70 PARAGRAF 1 i 2 KODEKSU PRACY!

4/ NOWY NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA POŁCZYN ZOSTAŁ JUŻ ,,NAMASZCZONY” i należy mieć tylko nadzieję,że w sposób trafny ...PRZYNIESIE ŚWIEŻY I ZDROWY WIATR Z POŁUDNIA POLSKI NA POMORZE W PRZYSZŁYM TYGODNIU, KTÓRY NIE BĘDZIE JAK DOTYCHCZASOWY NADLEŚNICZY MELDOWAŁ SIĘ PO ZADANIA W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE U POSŁA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO !!!

5/ Zgodnie z treścią mojej korespondencji z dnia 18 i 20 marca 2015 roku a także pisma z dnia 22 marca b.r. do Pana Adama Wasiak – Dyrektora Generalnego LP , podtrzymuję niniejszym moje zawiadomienie o popełnieniu  przestępstw o charakterze KORUPCJI POLITYCZNEJ zarówno w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej w Koszalinie przez Stanisława  Gawłowskiego jak i ZLECENIOBIORCÓW WYTYCZONYCH ZADAŃ tj; między innymi NIELEGALNEGO, POLITYCZNEGO ,,KONKURSOWEGO” nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn!


Dodatkowe informacje przekażę w czasie przesłuchania mnie jako świadka i zawiadamiającego o tych przestępstwach  !


Krzysztof Kowalczyk
Piszę jak jest ...SKORUMPOWANIE w Lasach Państwowych!

Krzysztof Kowalczyk

PS.

BYĆ MOŻE....wszystko dziś miałoby zupełnie inny obraz sprawy GDYBY NIE ...,,.CWANIAKOWANIE"  ZE STRONY DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ I NADLEŚNICZEGO SEBASTIANA WITEK,KTÓRYCH UPRZEJMIE I BARDZO GRZECZNIE PYTAŁEM JAK SIĘ OKAZUJE O ...SKANDALICZNE NADUŻYCIA!!!!
....a mądre powiedzenie mówi : NIE WYWOŁUJ WILKA Z LASU !!

TERAZ CZAS NA ...KOLEJNE NADLEŚNICTWO !!!!