środa, 8 kwietnia 2015

JAN SZRAMKA ,,RZEŹNIKIEM" ZWIERZYNY ŁOWNEJ W OŚRODKACH HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP GDAŃSK??! OTO KOLEJNY ALE JUŻ BYŁY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRY RAŻĄCO I SAMOWOLNIE NARUSZA PRAWO...

08 kwietnia 2015 roku


14 dni temu wysłałem pocztą elektroniczną  ten oto poniższy WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - posiłkując się pytaniami jakie otrzymuję od Braci Leśnej RDLP Gdańsk,która po ilości a szczególnie ,,taktyce" polowania - traktuje obecnego dyrektora RDLP Gdańsk Jana Szramkę jako zwykłego rzeźnika a nie myśliwego !!!

POSTANOWIŁEM TO SPRAWDZIĆ - więc zapytałem pisemnie i ...NIESTETY POMIMO UPŁYWY 14 DNI NA UDZIELENIE MI TEJ ODPOWIEDZI zadufany w sobie Jan Szramka , pieprzący  głupoty publicznie o tym jaki to z niego ,,profesjonalista" i ,,fachowiec" TYM OTO SPOSOBEM NARUSZA PRAWO I USTAWĘ O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ!

Przypominam,że Jan Szramka to były zastępca dyrektora generalnego LP w Warszawie , który jak sami widzicie podobnie jak opisany przeze mnie wczoraj KOLEJNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO Krzysztof Janeczko ....ODPOWIADA KIEDY MU SIĘ ZECHCE I JAK BĘDZIE MIAŁ KAPRYS POSPOLITEGO URZĘDASA W LASACH PAŃSTWOWYCH!

TAK OTO WYGLĄDA BEZPRAWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH - ZAŚ NIE TYLKO ,,TOWARZYSZE ŁOWÓW" ŚWIETNIE SIĘ BAWIĄ ,,NA KRZYWY RYJ" (....czytaj kosztem Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe") !!!

...Polowania w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych nie tylko RDLP Gdańsk , przy odpowiedniej organizacji - są wspaniałym sposobem na pozyskanie ogromnej ilości jak na jeden sezon interesujących a nawet medalowych trofeów łowieckich !


A oto tekst wniosku sprzed 2 tygodni z pytaniami jak dotąd nadal bez odpowiedzi!!!
Sławno,dnia 25 marca 2015 rokuPan Jan Szramka
Dyrektor RDLP Gdańsk
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 12 poz.1198 ze zmianami) - w nawiązaniu do dziesiątek kolejnych informacji jakie otrzymuję regularnie od pracowników Lasów Państwowych RDLP Gdańsk jak widzę skrupulatnie obserwujących oraz oceniających Pański sposób postępowania i ,,gospodarowania” w PGL LP, bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ czy prawdą jest iż z chwilą powrotu do RDLP Gdańsk z DGLP Warszawa znaczną część czasu pracy poświęcał Pan na polowania ??!

2/ czy prawdą jest,iż wielokrotnie polował Pan w godzinach pracy , zajeżdżając z rana ,,na chwilę” do biura danego nadleśnictwa RDLP Gdańsk – lub spotykając się umówiony od razu w terenie nadleśnictwa z jej szefem np.; w godzinach południowych?!

3/ czy prawdą jest,że jak to określają Pańscy podwładni ,,ZAMORDOWAŁ” Pan w tym okresie ogromną ilość samców zwierzyny płowej ( jelenie byki, daniele,sika, sarny rogacze) oraz ,,liczne zastępy” łań, saren,dzików ??!

4/ uprzejmie proszę o podanie daty i godziny odstrzału poszczególnych gatunków jakie Pan od kwietnia 2014 roku upolował na terenie Lasów Państwowych RDLP Gdańsk, wagę i formę poroża,parostków samców zwierzyny płowej;

5/ kto zajmuje się wyceną pozyskanych przez Pana jako dyrektora RDLP Gdańsk trofeów?!

6/ uprzejmie proszę o kopie protokołów tejże wyceny dotyczącej tych trofeów;

7/ na jakich zasadach ROZLICZA PAN SWOJE PRYWATNE HOBBY ,,ŁOWIECTWO” tak intensywnie polując w nadleśnictwach LP, które nomen omen podlegają Panu?!

8/ UPRZEJMIE PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE OPŁAT JAKIE PONIÓSŁ PAN POLUJĄC I DOKONUJĄC JAK MNIE POINFORMOWANO, TAK LICZNEGO ODSTRZAŁU ZWIERZYNY W GDAŃSKICH KNIEJACH LASÓW PAŃSTWOWYCH;

9/ czy udzielano Panu dyrektorowi zniżek, rabatów itp. w czasie owych polowań, kto to robił i na jakiej podstawie prawnej?!

10/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE W TYM CZASIE POLOWAŁ PAN W NADLEŚNICTWACH RDLP GDAŃSK – RÓWNIEŻ W OPARCIU O TAK ZWANE LICZNE JEDNODNIOWE KARTY URLOPOWE tj; będąc na urlopie ….był Pan w nadleśnictwie?!

11/ czy prawdą jest,że często wraz z Panem polował w podległych teraz Panu nadleśnictwach Pański syn Michał Szramka?!

12/ ile razy i w jakich nadleśnictwach wspólnie polowaliście, jaka zwierzynę pozyskał Pana syn,w jaki sposób zostało to rozliczone wobec Skarbu Państwa Lasy Państwowe?!

13/ czy prawdą jest,że wśród pozyskanych trofeów przekazał Pan niektóre nawet do wyceny medalowej ??!

14/ JAKI ISTNIEJE INTERES SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – SKORO POZWALA SIĘ NA ODSTRZAŁ NAWET SZTUK MEDALOWYCH W MIERZEI WIŚLANEJ NIE MYŚLIWYM, KTÓRZY ZA TO W 100% ZAPŁACĄ ZAŚ....JAK OBSERWUJĄ TO LEŚNICY = UKŁADOWO,ZE ZNIŻKAMI I Z EWIDENTNĄ STRATĄ DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH?!

15/ Ile i jakich trofeów medalowych pozyskano w OHZ LP w nadleśnictwach RDLP Gdańsk w ostatnim sezonie łowieckim 2014/2015 ?!

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą mi na stosowny komentarz na moim blogu www.pigipedia.blogspot.com dotyczących Pana personalnie.

Łowiectwo i strzelectwo sportowe i myśliwskie to także moje hobby i pasja – więc postanowiłem niniejszym sprostać oczekiwaniom Braci Leśnej RDLP Gdańsk w wyjaśnieniu tych bardzo interesujących ich kwestii !!!

Tak jak Pana już osobiście uprzedziłem; wszelkie kombinacje w udzieleniu mi odpowiedzi spowodują natychmiastowe upublicznienie na moim blogu nie tylko tych pytań ale i faktów dodatkowych o które nie pytam, a o których mnie powiadomili leśnicy RDLP Gdańsk dla których jak łatwo jest wywnioskować z treści informacji – stanowi Pan dyrektor myśliwski  ,,okaz"  RZEŹNIKA !!!

Odpowiedzi oczekuję na mój adres e-mail; 


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości;

1/Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP


Piszę jak jest...PODLE I ZŁOŚLIWIE W LASACH RDLP GDAŃSK!

Krzysztof  KowalczykPS.


W ciągu ostatniego miesiąca , będąc w Gdańsku miałem ,,okazję" spotkać się z Panem Janem Szramką nieopodal słynnego w Gdańsku ,,ZIELENIAKA"

Dyrektor RDLP Gdańsk Jan Szramka - chcąc zapewne ,,zaimponować mi" co wyraźnie podkreślał SWOJĄ SKUTECZNOŚCIĄ STRZELECKĄ WIEDZĄC O TYM IŻ JESTEM INDYWIDUALNYM MISTRZEM POLSKI I WICE MISTRZEM POLSKI LEŚNIKÓW W STRZELECTWIE nagle ,,ni z gruszki ni z pietruszki" poinformował mnie w rozmowie, iż ...MA OSTATNIO NA CELOWNIKU, W LUNECIE DWÓCH PODLEGŁYCH MU NADLEŚNICZYCH !!!!

,,NA RAZIE IM SIĘ PRZYGLĄDAM" ...dodał zadowolony!

OCZYWIŚCIE PISEMNIE POINFORMOWAŁEM O TYM TRWAJACYM ,,POLOWANIU" W OKRESIE OCHRONNYM NA DODATEK ZE STRONY  JANA SZRAMKI - OBECNEGO DYREKTORA GENERALNEGO PANA ADAMA WASIAK,SUGERUJĄC ABY PAN WASIAK USPOKOIŁ ŁOWIECKIE ZAMIARY DYREKTORA RDLP W GDAŃSKU!!!

JAK BARDZO BYŁEM SKUTECZNY I CZY JAN SZRAMKA PRZESTANIE IDIOTYCZNIE MIERZYĆ I CHWALIĆ SIĘ TYM  Z BRONI MYŚLIWSKIEJ PRZEZ LUNETĘ DO LUDZI,  SWYCH PODWŁADNYCH NADLEŚNICZYCH  A KTÓRYCH JAK TWIERDZI MA W KRZYŻU LUNETY I ICH NA RAZIE OBSERWUJE ...CZAS NAJBLIŻSZY OKAŻE !!!


...a oto sprzęt jaki polecam Panu Szramce do obserwacji NADLEŚNICZYCH ,,przed odstrzałem" !!!
JEST BARDZIEJ BEZPIECZNY... niż ten poniżej :

                         


Bardzo polecam Panu Szramce LUNETĘ OBSERWACYJNĄ YUKON 6-100x100 .Byłaby idealna w obserwacji Nadleśnictwa Elbląg a przy tym gniazd orlika krzykliwego !

                                   

UWAGA! UWAGA! CIEKAWOSTKA :

Po kilku godzinach od upublicznienia przeze mnie tego powyższego tekstu - na mój adres e-mail wpłynęła odpowiedź Pana Dyrektora RDLP Gdańsk  = NA POWYŻSZY WNIOSEK Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU!

Jest to pismo z dnia dzisiejszego 08 kwietnia 2015 roku znak sprawy : D.0172.1/15  ....BEZ PODPISU DYREKTORA SZRAMKI , BEZ PIECZĘCI DYREKTORA SZRAMKI ...podpisana słownie ; (cytat) ,,Jan Szramka"

W TAKIEJ FORMIE PISMO SKIEROWANO DO WIADOMOŚCI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP ADAMA WASIAK  !!!

ŻAŁOSNE WEDŁUG MEJ SUBIEKTYWNEJ OCENY JEST TEGO TYPU ,,ZAGRYWKA"I PRZECIĄGANIE KWESTII ODPOWIEDZI NA WNIOSEK NIE TYLKO DO OSTATNIEGO DNIA, ALE NAWET OSTATNICH MINUT W OWYM OSTATNIM DNIU !

TYM SAMYM PAN SZRAMKA ...WYSŁAŁ MI ODPOWIEDŹ 15 DNIA OD CHWILI OTRZYMANIA OWEGO WNIOSKU W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU.

Jeszcze w tym tygodniu  poinformuję szczególnie Brać Leśną RDLP Gdańsk JAKIE SĄ ODPOWIEDZI Pana Szramki na w/w pytania - A JUŻ DZIŚ INFORMUJĘ,ŻE ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Nr 1,2,3 oraz 10,11,12 PANA SZRAMKI BRZMI LAKONICZNIE BEZ WYJAŚNIEŃ ... (cytat) ,,JEST TO NIEPRAWDA" .

DLATEGO TEŻ NINIEJSZYM O TYM WAS INFORMUJĘ, I PROSZĘ O EWENTUALNE DETALE TEGO CO MI PODAWALIŚCIE W KWESTII TRZECH PIERWSZYCH PYTAŃ,, gdyż pobieżna analiza dalszej części odpowiedzi Pana Szramki pozwala mi domniemywać ...ŻE MACIE W 100% RACJĘ LEŚNICY PYTAJĄCY O INTENSYWNOŚĆ ,,POLOWACZKI" DYREKTORA SZRAMKI W OŚRODKACH HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH RDLP GDAŃSK W SEZONIE ŁOWIECKIM 2014/2015 !


UWAŻAM,ŻE WYKAZ ZWIERZYNY TROFEALNEJ JAKĄ ZASTRZELIŁ DYREKTOR SZRAMKA W LASACH PAŃSTWOWYCH (...a nie kołach łowieckich!) - ZAPEWNE KLASYFIKUJE GOŚCIA NA PIERWSZYM MIEJSCU W POLSCE WŚRÓD DYREKTORÓW!!!


...no a wyroby myśliwskie rejonu RDLP Gdańsk cechuje WYJĄTKOWY  ZAPACH LEŚNEJ KNIEI tym bardziej cenny i smakowity, jeśli nie zapomina się pokryć 100% koszty ,,polowaczki" !!!