czwartek, 9 kwietnia 2015

LASY PAŃSTWOWE... ,,LEŚNA WŁADZA" BARDZO INTENSYWNIE STRZELA DO ZWIERZYNY W ...WYŁĄCZONYCH OBWODACH ŁOWIECKICH RDLP GDAŃSK !!!

09 kwietnia 2015 rok

Ponieważ wczoraj otrzymałem dość obszerny wykaz BARDZO LICZNEJ ZWIERZYNY ŁOWNEJ TROFEALNEJ zastrzelonej w zaledwie kilku miesiącach własnoręcznie przez Pana Jana Szramkę byłego zastępcę dyrektora generalnego LP a obecnego dyrektora RDLP W Gdańsku - NA TERENIE PODLEGŁYCH MU A WYŁĄCZONYCH OBWODÓW ŁOWIECKICH LASÓW PAŃSTWOWYCH ( tak zwane : Ośrodki Hodowli Zwierzyny!!!!) - zanim przejdę w dniu jutrzejszym do podsumowania TEJ RZEZI ZWIERZĄT personalnie przez dyrektora Szramkę ,niniejszym od razu publikuję tekst KOLEJNYCH PYTAŃ w poniższym wniosku, gdyż kolejne pytania az cisna się mi na usta !!!

SPRAWY TEGO TYPU PROWADZIŁEM ZAWODOWO W LASACH PAŃSTWOWYCH PRZEZ PRAWIE DEKADĘ - A OPRÓCZ TEGO TO MOJE HOBBY I PASJA OD 30 LAT I ZBYT DOŚWIADCZONYM LISEM JESTEM , ABY KTOKOLWIEK ,,BRAŁ MNIE NA PLEWY" :

Oto zaledwie cząstka pytań, jaka niebawem pojawi się w sprawach BARDZO CIEKAWEJ POLITYKI ŁOWIECKIEJ NA TERENIE OBWODÓW WYŁĄCZONYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH, W KTÓRYCH ,,ELYTY" POLUJĄ SOBIE JAK I KIEDY  CHCĄ, A PRZY TYM ZA ,,PSIE GROSZE" WYWOŻĄC Z KNIEI NAWET MEDALOWE TROFEA ZASTRZELONEJ ZWIERZYNY !!!!


CZASY POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ ....I OKRES ,,TOWARZYSZY" NIE TYLKO ŁOWÓW WCIĄŻ TU BARDZO KWITNĄ - o czym niebawem w detalach na www.pigipedia.blogspot.com 

...tak kiedyś za czasów PRL CZERWONI TOWARZYSZE Z PZPR wywozili z polskich lasów upolowaną zwierzynę!

PO ILOŚCI ZASTRZELONEJ W TAK KRÓTKIM OKRESIE CZASU ZWIERZYNY W OHZ LP RDLP GDAŃSK PRZEZ DYREKTORA JANA SZRAMKĘ - DO WYWOZU TUSZ ŁĄCZNIE ZASTRZELONEJ PRZEZ NIEGO ZWIERZYNY POTRZEBNY BYŁBY ...TIR !!!


Według mej subiektywnej oceny - SZLAG TRAFIA WSZELKIE DOBRE INTENCJE I SAM POMYSŁ UTWORZENIA OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY LASÓW PAŃSTWOWYCH ...ZA SPRAWĄ PAZERNOŚCI , A WRĘCZ  RZEŹNICTWA JAKIE JAK WIDZĘ JEST TOLEROWANE PRZEZ OBECNE KIEROWNICTWO DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE !!!!!!!!!!!!!!

Piszę o tym znając ten temat od kuchni od lat A TWARZE KRETYNÓW I IDIOTÓW ZWIĄZANYCH Z WYPACZANIEM TEGO DOBREGO WIZERUNKU ŁOWIECTWA W LASACH PAŃSTWOWYCH MAM W SWEJ PAMIECI OD SZEREGU JUŻ LAT ...więc niniejszym NIECH ŚWIAT SIĘ DOWIE = JAKA JEST PRAWDA A SZCZEGÓLNIE ,,POLITYKA" CWANIACTWA I UKŁADÓW  ,,PO LUFIE" W OHZ LP !!!

Sławno,dnia 09 kwietnia 2015 roku
Pan Jan Szramka
Dyrektor RDLP GdańskWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku(Dz.U.Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – w związku z nieprecyzyjną odpowiedzią jaką udzielił mi Pan dyrektor w dniu wczorajszym pismem znak sprawy D.0172.1/15 na mój poprzedni wniosek i chociażby twierdzeniem (cyta),, JEST TO NIEPRAWDA” co do pytania nr 3 w którym pytałem o ,,liczne zastępy” zastrzelonych osobiście przez Pan dzików na terenie podległych Panu Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP RDLP Gdańsk , niniejszym wnioskiem uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania ;

1/ proszę o podanie daty i godziny odstrzału przez Pana wszystkiej innej niż trofealna płowa zwierzyna (...tak licznie jak widzę zastrzelona przez Pana ! )w OHZ LP RDLP Gdańsk , a w ty minimum 10 sztuk dzików  i ich wagę, a także ewentualny rozmiar oręża jakie odstrzelił Pan w sezonie łowieckim 2014/2015;
                                           
2/ proszę o podanie daty i godziny odstrzału każdej zwierzyny łownej jaką pozyskał Pan dyrektor w sezonach łowieckich 2013/2014 oraz 2012/2013 w tych samych OHZ LP RDLP Gdańsk;

3/ proszę o podanie sposobu rozliczenia się ze Skarbem Państwa LP za każdą sztukę oddzielnie;

4/ ile i gdzie pozyskał Pan dyrektor sztuk zwierzyny łownej w OHZ RDLP Gdańsk na własny użytek w ostatnich trzech sezonach łowieckich?!Jakie to były gatunki zwierzyny i ich waga ??!
                                            

5/ proszę o przesłanie mi kopii ofert cenowych na sprzedaż polowań i trofeów z ograniczonym zakresem świadczeń stanowiących załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora RDLP Gdańsk z dnia 25 lutego 2014 roku ;

6/ proszę o przesłanie mi kopii Zarządzenia nr 81 DGLP z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w OHZ LP;

7/proszę o podanie ilości zwierzyny łownej w sezonie łowieckim 2014/2015 odstrzelone jw obwodzie łowieckim nr 69 OHZ Nadleśnictwa Gdańsk przez pracowników administracji leśnej, a w tym przez Pańskiego syna Michała Szramkę oddzielnie z podaniem ewentualnej daty odstrzału;

8/ jak wielu myśliwych PZŁ z terenu spoza RDLP Gdańsk poluje w tym obwodzie łowieckim nr 69 OHZ LP , ile i jakiego gatunku pozyskali zwierzyny łownej w ostatnich trzech sezonach łowieckich?!Proszę o podanie KTO ich kieruje na polowania w tym OHZ, czy są to obecni politycy lub osoby mające wpływ na politykę Lasów Państwowych??!
9/ jak wielu myśliwych cudzoziemców polowało w tym obwodzie łowieckim w ostatnich trzech sezonach łowieckich z podziałem na polowania indywidualne i zbiorowe i jakie ilości i gatunki zwierzyny łownej pozyskali w tym okresie ?!

10/ Jaki jest wynik finansowy roczny tego obwodu łowieckiego nr 69 OHZ LP Nadleśnictwa Gdańsk w ostatnich trzech sezonach łowieckich a jakie są koszty organizacji polowań i co w nich ujęto ?!

11/Jaki jest ujawniony ROZMIAR KŁUSOWNICTWA i straty LP w obwodzie łowieckim nr 69 OHZ LP Nadleśnictwa Gdańsk w ostatnich trzech sezonach łowieckich?!
Proszę o podanie ewentualnych gatunków skłusowanej zwierzyny ?!


Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych