środa, 1 kwietnia 2015

BARDZO PROSTE PYTANIA DO POLITYCZNYCH KRĘTACZY W LASACH PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWA POŁCZYN / RDLP SZCZECINEK/ ...KTÓRZY OSZUKUJĄ PERFIDNIE SKARB PAŃSTWA!Sławno,dnia 02 kwietnia 2015 roku

DZIĘKI SKUTECZNEJ KAMPANII I EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ ORGANIZOWANEJ OD LAT WYŁĄCZNIE NA KOSZT LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE , NASI RODACY DOSKONALE WIEDZĄ CO TO TROSKA O NATURALNE I CZYSTE ŚRODOWISKO = DLATEGO TEŻ JA RÓWNIEŻ PRZYPOMINAM ,ŻE MĄDRY POLAK I PATRIOTA WYRZUCA ŚMIECI  ZAWSZE DO KOSZA !!!!                                                                                        

....UZDROWISKO POLITYCZNE POŁCZYN ZDRÓJ NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE !!!!!!

                                          
Pan Sebastian Witek 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn
78-320 Połczyn Zdrój
ul. 15 Grudnia nr 12


W nawiązaniu do stanowiska Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 marca 2015 roku (znak sprawy : GI.092.8.2015) DOTYCZĄCEGO SPRAW DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA ,,BRACI LEŚNEJ" NADLEŚNICTWA POŁCZYN /RDLP SZCZECINEK/ , będącego za moją sprawą wynikiem kontroli inspekcji Pana Dyrektora Generalnego LP i ….NEGATYWNEJ OCENY PRZEZ DYREKTORA DZIAŁALNOŚCI NADLEŚNICTWA POŁCZYN , potwierdziły się zarzuty jakie upubliczniłem i przekazałem do DGLP !

W związku z powyższym, znając już pełną treść 37 stronnicowego protokołu z kontroli w tej sprawie inspekcji DGLP jaki został przez Pana podpisany i zaakceptowany 18 lutego 2015 roku
  • proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytam o to jakoObywatel RP i leśnik, którego POLITYCZNE OSZOŁOMSTWO Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ,KTÓREGO JAK WIEM JEST PAN RÓWNIEŻ WYJĄTKOWO ZAANGAŻOWANYM CZŁONKIEM - NIELEGALNIE W DNIU 10 CZERWCA 2008 ROKU POZBAWIŁA MNIE PRACY W LASACH PAŃSTWOWYCH, CO POTWIERDZAJĄ STOSOWNE WYROKI SĄDÓW REJONOWEGO I OKRĘGOWEGO PRACY W KOSZALINIE!!!


1/ CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ BEZPRAWIE W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN,WRĘCZ WYPUNKTOWANEGO PRZEZ INSPEKCJĘ PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP W PROTOKOLE Z OWEJ KONTROLI - JAKIE POWSTAŁO WYŁĄCZNIE ZA PANA SPRAWĄ I DECYZJI PERSONALNYCH JAKIE TO NIK INNY JAK PAN PODEJMOWAŁ ??!

2/ CZY MA PAN ŚWIADOMOŚĆ POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTWKTÓRE W SPOSÓB WYMIERNY SKUTKUJĄ BARDZO DUŻYMI STRATAMI FINANSOWYMI SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE, ZA SPRAWA NIELEGALNIE ZATRUDNIONYCH NEPOTYZMEM PERSONALNIE PRZEZ PANA OSÓB NA STANOWISKACH GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH PRZEZ OKRES OSTATNICH 3 LAT ??!

3/ W JAKI SPOSÓB I CZY W OGÓLE MA PAN NADLEŚNICZY, JAKO CZŁONEK PLATFORMY OBYWATELSKIEJ OSOBIŚCIE ZAMIAR ODDAĆ LASOM PAŃSTWOWYM WSZYSTKIE ŚRODKI FINANSOWE Z TEGO TYTUŁU??!

4/ CZY BĘDZIE TO ,,DOBROWOLNOŚĆ" Z PANA STRONY – CZY TEŻ OCZEKUJE PAN NA PRZYMUS  ZE STRONY PAŃSTWA POLSKIEGO I JEJ STOSOWNYCH INSTYTUCJI TAKICH JAK CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE, PROKURATURA, SĄD ??!

5.CZY JEST PANU ZNANA TREŚĆ USTAWY MÓWIĄCEJ O ODPOWIEDZIALNOŚCI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, A TAKIM PAN JEST - ZA SZKODY WYRZĄDZONE PAŃSTWU POLSKIEMU ??!

6/ ILE I W JAKIEJ ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYPŁACIŁ PAN NADLEŚNICZY W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, PREMII I NAGRÓD JAK SIĘ OKAZAŁO NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PO KONTROLI INSPEKCJI DGLP - ZA SPRAWĄ NIESPEŁNIANIA PRZEZ PANIĄ MONIKĘ SZYRWIEL (...RÓWNIEŻ Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!)  PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 14 STYCZNIA 2003 ROKU W SPRAWIE STANOWISK , STOPNI SŁUŻBOWYCH ORAZ ZASAD WYNAGRADZANIA W SŁUŻBIE LEŚNEJ W ZAKRESIE WYMAGANEGO NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO = OKRESU PRACY W KSIĘGOWOŚCI??!

7/ ILE I W JAKIEJ ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYPŁACIŁ PAN NADLEŚNICZY OD CHWILI ZATRUDNIENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, PREMII I NAGRÓD JAK SIĘ RÓWNIEŻ OKAZUJE - NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PO KONTROLI INSPEKCJI DGLP = ZA SPRAWA NIESPEŁNIANIA PRZEZ PANIĄ KATARZYNĘ STANISZEWSKĄ (....małżonka Pana kolegi nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice!!!!) PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 14 STYCZNIA 2003 ROKU W SPRAWIE STANOWISK,STOPNI SŁUŻBOWYCH ORAZ ZASAD WYNAGRADZANIA W SŁUŻBIE LEŚNEJ W ZAKRESIE WYMAGANEGO NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO = OKRESU PRACY W KSIĘGOWOŚCI ??!


8/ DLACZEGO TYM SAMYM POZWALA PAN SOBIE NA JAWNĄ DYSKRYMINACJĘ, NEPOTYZM I KORUPCJĘ POLITYCZNĄ PRACOWNIKÓW W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN CHOCIAŻBY TAK RAŻĄCO NIEPRAWIDŁOWO USTALAJĄC WYNAGRODZENIA NA STANOWISKU GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH I PRZEKRACZAJĄC BEZKARNIE MAKSYMALNĄ KATEGORIĘ ZASZEREGOWANIA DO TEGO STANOWISKA OKREŚLONĄ W PUZP ??!

9 CZY PRAWDĄ JEST FAKT PRZEKAZANY PRZEZ ŚWIADKA W WARSZAWIE PANU DYREKTOROWI GENERALNEMU LASÓW PAŃSTWOWYCH ADAMOWI WASIAK W DNIU 20 LUTEGO 2015 ROKU ( W MOJEJ OBECNOŚCI!),ŻE PRZED OBJĘCIEM PRZEZ PANA STANOWISKA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA W POŁCZYNIE (….poprzedzonego ,,KONKURSEM” sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) , ŻE POLECIŁ PAN SIĘ ZAWIEŹĆ MIĘDZY INNYMI Z WYŻEJ WYMIENIONĄ, A NA TAK NIELEGALNYCH ZASADACH ZATRUDNIONĄ PANIĄ MONIKĄ SZYRWIEL DO OCZEKUJĄCEGO NA WAS ...STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO W BIURZE POSELSKIM PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE, GDZIE WYZNACZONO WAM POLITYCZNE ZADANIA ...USUNIĘCIA ZE STANOWISKA ÓWCZESNEGO NADLEŚNICZEGO PANA TOMCZAK ???!

10/ CZY PRAWDA JEST FAKT OPISYWANY PRZEZ ŚWIADKA PODCZAS NAGRYWANEGO SPOTKANIA W SIEDZIBIE DYREKTORA GENERALNEGO LP W WARSZAWIE, MÓWIĄCY O GWARANCJACH ZE STRONY POSŁA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO  OBJĘCIA PRZEZ PANA ,PO ICH OWOCNYM WYKONANIU = STANOWISKA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POŁCZYN (….i tak się stało, gdyż był Pan wówczas specjalistą w tej jednostce LP!!!!)??!

11/ILE PROMILI ALKOHOLU WE KRWI  MIAŁ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ W OZNAKOWANYM POJEŹDZIE STRAŻY LEŚNEJ- PODLEGŁY PANU PRACOWNIK , KOMENDANT POSTERUNKU PAN PIOTR ENGLOT??!

12/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE NIE ZWOLNIŁ PAN TEGO PRACOWNIKA STOJĄCEGO PRZECIEŻ NA ,,STRAŻY” PRZESTRZEGANIA PRAWA W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE ( ...kolega dyrektora RDLP Szczecinek Sławomira Cichoń!!!!)- A NASTĘPNIE WYSŁAŁ GO PAN NA KOSZT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE NA STUDIA LEŚNE ??!

13/ JAKI JEST KOSZT TEJ EDUKACJI OD POCZĄTKU DO DNIA DZISIEJSZEGO???!


14/ CZY DOCIERA DO PANA FAKT,ŻE JEST PAN NADLEŚNICZY PRZESTĘPCĄ DZIAŁAJĄCYM NA STRATĘ SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE POD POLITYCZNĄ OCHRONKĄ BIURA POSELSKIEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W KOSZALINIE I DZIAŁA PAN W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ ZE STANISŁAWEM GAWŁOWSKIM NA CZELE??!

15/ CZY MA PAN TEGO ŚWIADOMOŚĆ,ŻE WASZE POLITYCZNE OKRADANIE TAKIMI METODAMI PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ OD 2008 ROKU SKARBU NASZEGO PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – JEST OCENIANE OD LAT NIE TYLKO PRZEZE MNIE, KTÓRY MA NAWET PUBLICZNĄ ODWAGĘ WAM TO POWIEDZIEĆ PROSTO W OCZY , A PRZEZ OGROMNĄ JUŻ MASĘ NIE TYLKO POLSKICH LEŚNIKÓW Z TERENU RDLP SZCZECINEK = PRZY UŻYCIU WULGARNEGO SŁOWNICTWA NIE TYLKO TAKICH TYPÓW JAK STANISŁAW GAWŁOWSKI Z RESTAURACJI SOWA&PRZYJACIELE JAKO MEGA SKYRWYSYŃSTWO  , PRZY JAKBY POCZUCIU I WRĘCZ GWARANCJI WASZEJ NIETYKALNOŚCI ZE STRONY ORGANÓW ŚCIGANIA ???!

Mam nadzieję,że nie zabraknie Panu ,,ODWAGI” na uczciwą i zgodną z prawdą odpowiedź na wszystkie powyższe pytania!!!Krzysztof Kowalczyk


OTRZYMUJĄ :

1/ Prokuratura Okręgowa w Koszalinie

2/ Centralne Biuro Antykorupcyjne

3/ Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP

4/ Kancelaria Prezydenta RP

5/ Rzecznik Praw Obywatelskich

6/ Najwyższa Izba Kontroli