niedziela, 12 kwietnia 2015

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE .....I ŻYDZI PONOWNIE PRZYPOMINAJĄCY OBIECANE IM PRZEZ DONALDA TUSKA GRUNTY LASÓW PAŃSTWOWYCH!

15 kwietnia 2015 roku     

 Mosze!  PO ILE MOŻE BYĆ KUBIK  NASZEJ PIĘKNEJ TARCICY BUKOWEJ Z POLSKICH LASÓW W ISRAEL???!                                                         ,,DZIWNIE" POWRACA SPRAWA RESTYTUCJI MIENIA W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - I KOLEJNY ŻYDOWSKI ATAK NA POLSKĘ  BĘDACY POCHODNĄ OBIETNIC BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO ORAZ DONALDA TUSKA A GWARANTUJĄCYCH IM GRUNTY LASÓW PAŃSTWOWYCH JAKO ZAMIENNIK ZA JAKOBY UTRACONE MIENIE ŻYDÓW W TRAKCIE II WOJNY ŚWIATOWEJ !!!


DLACZEGO ŻADEN ŻYD DZISIAJ ANI SŁOWEM NIE WSPOMINA PRZY TYCH ROSZCZENIACH = ....JAK MNÓSTWO ŻYDÓW W POWYŻSZYM OKRESIE BYŁO ZAANGAŻOWANYCH TUŻ PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ W DZIAŁALNOŚĆ ANTY POLSKĄ W KOMUNISTYCZNYCH ORGANACH WŁADZY SOVIECKIEJ POLSKI ??!

TO ŻYDZI ZAWŁADNĘLI NA DZIESIĄTKI LAT ,,POLSKI" APARAT SĄDOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA ...GRABIĄC MIENIE PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI, ARESZTUJĄC I MORDUJĄC PRZEZ DEKADY POLSKĄ INTELIGENCJĘ I PRYWATNY BIZNES!!!

A WSZYSTKO POD CZUJNYM OKIEM A NAWET POD DYKTANDO ....MOSKWY !!!


Dla przypomnienia dziś w kwietniu 2015 roku POLSKIM DURNIOM POLITYCZNYM oraz JAK ZWYKLE CHCIWYM I PAZERNYM ŻYDOM - pozwolę sobie niniejszym coś ,,odświeżyć" Z TRAGICZNYCH CZASÓW RZECZPOSPOLITEJ :


W pewnej swojej ocenie na temat Polski - ówczesny ambasador ZSRR w Warszawie Wikto Lebiediew tak oto pisał w tejże kwestii, o której wspomniałem powyżej :

(cytat) ,, W MINISTERSTWIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  - POCZYNAJĄC OD WICEMINISTRÓW, POPRZEZ DYREKTORÓW DEPARTAMENTÓW NIE MA ANI JEDNEGO POLAKA ...WSZYSCY SĄ ŻYDAMI "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A DZIŚ PO 70 LATACH ....WYCIĄGAJA PAZERNE ŻYDOWSKIE ŁAPY PO TO, CZEGO ICH DZIADKOWIE I RODZINY NIE DAŁY RADY ZNISZCZYĆ W POLSCE LAT 1939-1989 PRZY WSPÓŁPRACY Z KOMUNISTAMI ZSRR ????!

JAKIM ZDRAJCĄ RZECZPOSPOLITEJ TRZEBA BYĆ PANIE KOMOROWSKI...TUSK ...I RESZTA TEJ WASZEJ POLITYCZNEJ BANDY ABY O TYCH FAKTACH Z UDZIAŁĘM ZYDÓW  ZAPOMINAĆ I OBIECYWAĆ IM ZA TO ZŁODZIEJSTWO I BARBARZYŃSTWO SPRZED LATY  WOBEC RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ....TERAZ GRUNTY LASÓW PAŃSTWOWYCH??????!

JAKIM KŁAMCĄ A RACZEJ KŁAMCZUCHĄ JEST OBECNA PREMIER RP EWA KOPACZ, KTÓRA W CZASIE OBCHODÓW JUBILEUSZU REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU OŚWIADCZA PUBLICZNIE ZGROMADZONYM TAM NA ,,SPĘDZIE" LEŚNIKOM,IŻ PLATFORMA OBYWATELSKA ANI URZĄD  PREMIERA RP...NIGDY NIE CHCIAŁ SPRYWATYZOWAĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE !!!


PRZYPOMINAJĄCY SIĘ O TYM FAKCIE Z DONALDEM TUSKIEM PRZED PARU LATY W USA - DZIŚ ŻYDZI DAJA NAM POLAKOM CZYTELNY DOWÓD NA TO JAKICH PERFIDNYCH KŁAMCÓW MAMY OBECNIE W RZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ ZE ZDRAJCÓW INTERESÓW NARODOWYCH POLSKI ( PLATFORMA OBYWATELSKA) ORAZ ....JAKIM MALUTKIM CZŁOWIECZKIEM JEST OBECNY PREZYDENT RP !!!!   


        

JAK MYŚLICIE ; PO CO DONALD TUSK POLECIAŁ TUŻ PO WYBORZE NA PREMIERA RP DO USA NA SPOTKANIE Z ŚRODOWISKIEM ŻYDÓW , KTÓRYM OBIECAŁ LASY PAŃSTWOWE ....a czego dowiedzieliśmy się po latach dzięki Snowdenowi i WikiLeaks oraz tajnej notatce ambasadora USA w Warszawie ???!

                                

            Znalezione obrazy dla zapytania obrazy the jerusalem post

Ostatnio na łamach prestiżowego  ,,The Jerusalem Post" - ŻYDOWSKI POLITOLOG Daniel SCHATZ....WZYWA PUBLICZNIE WŁADZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO ,,ZWROTU” OKOŁO 170 TYSIĘCY NIERUCHOMOŚCI WARTYCH DZIŚ ,,MILIARDY DOLARÓW” , KTÓRE JAKOBY ZOSTAŁY ODEBRANE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ  (Uwaga! Uwaga! Uwaga!)),,POD RZĄDAMI KOMUNISTÓW".

Tenże politolog Żydowski Schatz … ,ANI SŁÓWKIEM NIE WSPOMINA,ŻE PRZEZ DZIESIĄTKI CAŁYCH LAT W POLSCE  APARAT WŁADZY PAŃSTWOWEJ PRL  BYŁ OPANOWANY OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ ....PRZEZ ŻYDÓW, JEGO KOMUNISTYCZNYCH ZIOMKÓW !!!!

Oto historyczna fotka dla tych co utracili pamięć :Napis na KOMUNISTYCZNYM transparencie brzmi : ,, MŁODZIEŻ ŻYDOWSKA - W PIERWSZYCH SZEREGACH BUDOWNICZYCH POLSKI" 

TO TAKŻE ŻYDOWSCY KOMUNIŚCI I ZDRAJCY POLSKI – TUŻ PO WOJNIE, SPRZEDAJĄC SIĘ I BĘDĄC NA USŁUGACH KREMLA I SOVIETÓW = GRABILI JA I NISZCZYLI WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ ….PO KTÓRĄ TERAZ PO 70 LATACH WYCIĄGAJĄ DO NASZEJ OJCZYZNY SWE PAZERNE ŻYDOWSKIE ŁAPY!!!!

FAKTY HISTORYCZNE NIE KŁAMIĄ !!!!

W swym artykule Schatz przypomina ,że 10 lat temu rząd Izraela polecił sporządzić analizę , raport – z którego dziś ma wynikać, iż mienie Żydowskie w Polsce ,,opuszczone” po II wojnie światowej ma aktualnie wartość około 30 mld dolarów! Sic!!!!!!!!!!!!!!

A oto słowa owego ,,naukowca” (cytat) : ,, Pomimo 70 rocznicy wyzwolenia Auschwitz NIE ZNALEZIONO ŻADNEGO REALNEGO ROZWIĄZANIA KRYTYCZNEJ KWESTII RESTYTUCJI ...DLA POLSKICH OFIAR HOLOKAUSTU CZY POGROMU Z 1968 ROKU”

Schatz podkreśla iż międzynarodowe standardy są jasne, powołując się przy tym na traktaty ratyfikowane przez Polskę.
Chodzi o Europejską Konwencję Praw człowieka z 1953 roku oraz Deklarację z Terezina, posiadającą ZALECENIA SPOSOBÓW ZWROTU MIENIA Z CZASÓW HOLOKAUSTU!

Przypomina o propozycjach polskiego rządu mówiące o rekompensatach na poziomie około 15% aktualnej wartości mienia!

OBIETNICĘ ŻYDOM ZWROTU MIENIA ZŁOŻYŁ NIELEGALNIE I BEZ ŻADNYCH UZGODNIEŃ W POLSCE ….DONALD TUSK W 2008 ROKU PODCZAS SPOTKANIA Z ORGANIZACJAMI ŻYDOWSKIMI!

SPRAWA OWEJ OBIETNICY TUSKA NIE ZOSTAŁA JAK DOTĄD ZAŁATWIONA – ZAŚ CAŁY POLSKI NARÓD DOWIEDZIAŁ SIĘ,ŻE PLATFORMA OBYWATELSKA WRAZ Z PREZYDENTEM KOMOROWSKIM KOMBINUJĄ SPRZEDAWAĆ LASY PAŃSTWOWE W NASZEJ OJCZYŹNIE ...ABY USATYSFAKCJONOWAĆ ŻYDOWSKĄ PAZERNOŚĆ!!!!

CIEKAWOSTKA:

Na początku 2014 roku WEZWANIE do władz Rzeczpospolitej W SPRAWIE ROSZCZEŃ ŻYDOWSKICH wystosowała ….brytyjska Izba Lordów !!!!!!!!!!

Parlamentarzyści brytyjscy napisali, iż (cytat) ,,POLSKA TO NAJWIĘKSZE EUROPEJSKIE PAŃSTWO, KTÓRE NIE UREGULOWAŁO JESZCZE USTAWOWO KWESTII RESTYTUCJI MIENIA OFIAR HOLOKAUSTU”

CIEKAWOSTKA Nr 2 :

Żydowski politolog Daniel Schatz jest WYKŁADOWCĄ nie tylko na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, ale również uniwersytetach ….HARWARDA i STANFORDA !!!

Po czymś takim – zastanawia, się DLACZEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA NIE WZYWA RZĄD BRYTYJSKI DO PRZEKAZANIA JEJ UTAJNIONYCH NA KOLEJNE 50 LAT KWESTII ZAMORDOWANIA PREMIERA RP , GENERAŁA SIKORSKIEGO lub też NIE WZYWA do wyjaśnienia kwestii TRZECH ZAPAŁEK , pomysłu premiera Churchila ...NA PRZESUNIĘCIE WSCHODNICH GRANIC RZECZPOSPOLITEJ SPRZED 1939 ROKU NA ZACHÓD = po prezentacji której osobiście przez Churchila , Stalin NIE MÓGŁ SIĘ OPANOWAĆ ZE ŚMIECHU,żaś jego rechot i sam pomysł stał się ogromną krzywdą Polaków OKRADZIONYCH JAK DOTĄD Z ZIEM POLSKICH NA WSCHODZIE !!!

Zapewne również dlatego,że RZECZPOSPOLITA 2015 ROKU I NADAL MA ZBYT PROSTACKICH I TCHÓRZLIWYCH POLITYKÓW, POSIADAJĄCYCH ZAMIAST MÓZGU SIECZKĘ STAREJ, CUCHNĄCEJ PLEŚNIĄ SŁOMY POGRYZIONEJ PRZEZ SZCZURY ...nikt również nie WZYWA rządu Izraela = DO ROZLICZENIA SIĘ Z POLSKĄ ZA WIELE KRZYWD I LUDOBÓJSTWA NA BEZBRONNEJ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI W CZASIE CHOCIAŻBY OWEJ II WOJNY ŚWIATOWEJ A SZCZEGÓLNIE PO NIEJ, GDY ZA CZASÓW KOMUNIZMU OD 1945 ROKU NA ZIEMIACH POLSKICH - ŻYDOWSCY KOMUNIŚCI MORDOWALI CUDEM PRZETRWAŁY KWIAT I ELITY NARODU POLSKIEGO STRZAŁEM W GŁOWĘ, POZBAWIAJĄC ICH MAJĄTKÓW PRYWATNYCH!!!

Dowodem na to jest NIE TYLKO ,,Łączka” na warszawskich Powązkach i ostatnie ekshumacje ...OFIAR ZAKATOWANYCH NA POLECENIA KOMUNISTYCZNYCH ŻYDÓW!!!

ŁAPY PRECZ PD LASÓW PAŃSTWOWYCH , JAKO MIENIE W RAMACH RESTYTUCJI DLA ŻYDÓW  !!!!!!!!!!!!!!!!!

NIECH PŁACĄ  IM  HITLEROWCY I KOMUNIŚCI !!!!!


CIEKAWOSTKA Nr 3 :

SCHATZ  ( politolog żydowski Daniel SCHATZ) = oznacza w języku niemieckim SKARB !!!!!

W dzisiejszej Rzeczpospolitej Żydzi SKARBU na jaki znowu liczą  NIGDY NIE POWINNI  LICZYĆ W ZAISTNIAŁYCH ANTY POLSKICH OKOLICZNOŚCIACH Z ICH STRONY W LATACH 1039-1989 !!!!


SKARBEM  = DLA POLAKÓW SĄ POLSKIE LASY PAŃSTWOWE !!!!


A teraz zastanówcie się :

DLACZEGO TAK NAGLE UCICHŁA KWESTIA KILKU MILIONÓW PODPISÓW POLAKÓW ZABRANIAJĄCYCH TYM OSZOŁOMOM Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ,,GRZEBAĆ” W SPRAWIE SPRZEDAŻY GRUNTÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH , KTÓRE ZABRANO NA POMYSŁ  PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI Z BYŁYM MINISTREM ŚRODOWISKA PANEM PROFESOREM SZYSZKO NA CZELE ??!

HIENY I ZDRAJCY NARODOWYCH INTERESÓW POLSKI I POLAKÓW ...NADAL KOMBINUJĄ JAKBY JEDNAK TE LASY SPRYWATYZOWAĆ ??!

Może NIEBAWEM leśne spółki ….A POTEM UPADŁOŚĆ ???!


OBSERWUJCIE WIĘC BARDZO UWAŻNIE ,,TO PODWÓRKO” lub wieści na www.pigipedia.blogspot.com


Piszę jak jest....NA PODSTAWIE FAKTÓW i jak widzicie KŁAMSTW OSZOŁOMSTWA Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ !!!

Krzysztof  Kowalczyk