wtorek, 8 września 2015

WOJSKOWA BROŃ CHEMICZNA W BAŁTYKU ...INFORMACJE WARTE WASZEJ WIEDZY NO I NA CO MUSIMY UWAŻAĆ?!

09 września 2015 roku

Oto najświeższe informacje jakie udało mi się zebrać - po moim zapytaniu Ministra Środowiska.

TAK WYGLĄDA ...ŚMIERĆ  CZEKAJĄCA U NASZYCH BRZEGÓW MORZA BAŁTYCKIEGO NA SWOJĄ CHWILKĘ SZALEŃSTWA...(zaznaczona ŻÓŁTYM kolorem)
TO ZATOPIONA BROŃ CHEMICZNA...W BAŁTYKU!


...A OTO JAK ZATAPIANO W BAŁTYKU BROŃ CHEMICZNĄ!!!!!

...znajduje się w stanie rozkładu!
 ...a tak zalega na dnie Bałtyku.

UWAŻAJCIE W CZASIE SPACERÓW PLAŻĄ, GDYŻ MOŻNA CZASAMI ZNALEŹĆ ...BARDZO ŻRĄCE SUBSTANCJE WYRZUCONE PRZEZ MORZE BA BRZEG! Oto dowód...
 A oto skutki działania broni chemicznej (IPERYT).
Zdjęcia są drastyczne...ALE MOIM ZDANIEM POWINNIŚCIE O TYM WIEDZIEĆ W CZASIE POBYTU I KĄPIELI NAD MORZEM BAŁTYCKIM !!!

        
A to zdjęcie z mojej ulubionej plaży w Unieściu...morze wyrzuca na brzeg różne niespodzianki A ICH PRZYCZYNY SĄ NATYCHMIAST BADANE !

Wieloryby wyrzucane na brzeg Bałtyku mają swoją historię...

W odpowiedzi na moje pytania z dnia 25 lipca 2015 roku - otrzymałem bardzo ciekawe informacje  z Ministerstwa Środowiska dotyczące wojskowej broni chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim
i właśnie tymi informacjami pragnę się niniejszym z Wami podzielić!

Odpowiedź jest bardzo ,,świeża" bo z dnia 17 sierpnia 2015 roku...a dane jakie ustaliłem AKTUALNE!TO TEMAT NA DZIŚ ...zapraszam!


Gaz musztardowy ( IPERYT) z uwagi na jego właściwości chemiczne jest środkiem, który może stabilnie spoczywać na dnie morskim  dziesiątki lat – po tym jak skorodowała jego metalowa obudowa.

Zgodnie ze sprawozdaniem MEDEA ( MEDEA 1997 ) najbardziej prawdopodobny czas rozkładu brył iperytowych ważących 1 kg wynosi około 8 miesiecy ( typowa amunicja chemiczna); około 18 miesięcy w przypadku brył ważących 10 kg (chemiczny pocisk artyleryjski) i około 31 miesięcy w przypadku brył o wadze 100 kg ( bomba lotnicza).

GAZ MUSZTARDOWY MA JEDNAK TENDENCJE DO FORMOWANIA ŻELU O GALARETOWATEJ LUB GUMOWEJ KONSYSTENCJI Z WARSTWĄ POLIMEROWĄ ....ZAPOBIEGAJĄCĄ DALSZEMU ROZKŁADOWI !!!!!! ( Mazurek i inni 2001 rok)

Obszary Morza Bałtyckiego gdzie znajdują się OFICJALNE SKŁADOWISKA - to Głębia Bornholmska, Głębia Gotlandzka i Skagerrak.

Zatopień bojowych środków trujących ( BST) dokonywano również na szlaku transportowym z portu w Wolgaście na składowisko w Głębi Gotlandzkiej.

W latach 90-tych została powołana grupa ekspertów Komisji Helsińskiej CHEMU ( Working on Chemical Munitioon), której wyniki prac dowiodły,że większość zatopionej amunicji chemicznej jest przykryta osadami i spoczywa w rejonach o niskiej aktywności hydrodynamicznej, nie zagraża więc innym rejonom Bałtyku.

ZALECAŁA JEDNAK DALSZE BADANIA  I SZCZEGÓŁOWE RAPORTOWANIE INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH Z BRONIA CHEMICZNĄ.

Celem kolejnego projektu dotyczącego tej broni chemicznej było – m.in. umieszczenie na mapie i dokładna charakterystyka miejsc zdeponowania broni chemicznej w Morzu Bałtyckim.

Podczas projektu CHEMSEA pobierano próbki dające wynik dodatni a to znaczy  potwierdzajacy obecność broni chemicznej i jej składowiska ....z obszaru GŁĘBI GDAŃSKIEJ  !!!!

DOTYCZY TO PRODUKTÓW ROZKŁADU CHEMICZNYCH ŚRODKÓW BOJOWYCH ZAWIERAJĄCYCH IPERYT ORAZ ARSEN !!!!!


W POLSKIEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ZOSTAŁO WYTYPOWANYCH AŻ PIĘĆ REJONÓW – W KTÓRYCH ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZATOPIONĄ TAM WOJSKOWĄ BRONIA CHEMICZNĄ ;

Są to okolice : DARŁOWA ...HELU...KOŁOBRZEGU...DZIWNOWA ... I CAŁE POGRANICZE Z DUŃSKĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ !!!!

NIESTETY ...nie udało mi się wyjaśnić dziwnej śmierci dwóch nurków w Morzu Bałtyckim, którzy właśnie w rejonie Zatoki Gdańskiej nurkowali przy wraku statku ,,Franken”.
Sprawę prowadzi policja i prokuratura...

Dowiedziałem się ponadto o realizacji projektu UMBRELLA – gdzie nawiązano międzynarodowe kontakty z projektami, inicjatywami zajmującymi się właśnie tym problemem zatopionej w Bałtyku broni chemicznej.
W celu przekazywania społeczeństwu informacji zbieranych w tej kwestii – utworzono stronę internetową http://groupspaces.com/UMBRELLA-cluster-project , która będzie aktualizowana o informacje zbierane w sprawie broni chemicznej z poszczególnych państw bałtyckich.

W 2012 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Polsce realizował program edukacyjno-informacyjny na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego pt: ,,Polska dla Bałtyku” celem podniesienia świadomości naszego społeczeństwa w zakresie działań na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego.

Podczas cyklu spotkań zorganizowanych dla władz lokalnych, przedsiębiorców i mieszkańców Pomorza – informowano o zagrożeniach zalegającej w Bałtyku broni chemicznej.

Ponadto dla polskich obszarów morskich w 1997 roku zostały wprowadzone w życie ,,INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYŁOWIENIA AMUNICJI CHEMICZNEJ” Zarządzeniami Dyrektorów Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

A JAK MAJĄ się ZACHOWAĆ TURYŚCI NAD MORZEM BAŁTYCKIM – JEŚLI ZNAJDĄ TEGO TYPU BROŃ CHEMICZNĄ??!

O WSZELKICH ZNALEZISKACH NIEWIADOMEGO POCHODZENIA – należy ZAWIADOMIĆ NAJBLIŻSZY URZĄD MORSKI, STRAŻ POŻARNĄ LUB POLICJĘ (nr 112)

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO DOTYKAĆ LUB PRZEMIESZCZAĆ TAKICH ZNALEZISK...GDYŻ GROZI TO ŚMIERCIĄ LUB TRWAŁYM KALECTWEM !!!

A oto miejsce, gdzie możecie w internecie znaleźć MAPY OFICJALNYCH, UJAWNIONYCH DOTĄD MIEJSC ZATOPIONEJ W MORZU BAŁTYCKIM BRONI CHEMICZNEJ ; jest to raport CHEMSEA na stronie : http://www.chemsea.eu

A teraz CIEKAWOSTKA:

Pierwszy UDOKUMENTOWANY przypadek wyrzucenia na polską plażę amunicji chemicznej miał miejsce w roku 1952 (lipiec) .
Jak dotąd udokumentowano już 16 przypadków wyłowienia w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekologicznej zatopionej amunicji chemicznej, oraz bojowych środków trujących.

Od początku 1994 roku do końca 2010 roku odnotowano OFICJALNIE dwa przypadki wyłowienia przez rybaków amunicji chemicznej:

1/ łódź rybacka ŁEB-5 (Łeba) w dniu 24 kwietnia 1994 roku wyłowiła BOMBĘ Z GAZEM MUSZTARDOWYM na morzu w łowisku H-9 na wschód od Bornholmu!!!

2/ łódź rybacka WŁA-206 ( Władysławowo) w dniu 09 stycznia 1997 roku wyłowiła GAZ MUSZTARDOWY na morzu w łowisku R-9 ...20 mil na północ od Władysławowa!!!


W latach następujących PO ZATOPIENIU W MORZU BAŁTYCKIM BRONI CHEMICZNEJ
  • A SZCZEGÓLNIE W OKRESIE TAK ZWANEJ ,,ZIMNEJ WOJNY” ...NIKT NIE PODEJMOWAŁ W OGÓLE TEMATYKI TEJ ŚMIERCIONOŚNEJ BRONI.
Dopiero w latach 90-tych XX wieku sprawę zaczęto oficjalnie badać...

Jak dotąd Niemcy czy też Rosjanie a nawet USA... nabrali wody w usta w sprawie odpowiedzialności z ich strony za ten TRAGICZNY STAN FAKTÓW, gdyż to te państwa brały bezpośredni udział w zatapianiu tej amunicji!

OSTATNIO NATRAFIONO NA NIĄ ,,PRZYPADKOWO” W CZASIE BUDOWY ,,RURY” PO DNIE BAŁTYKU ŁĄCZĄCEJ ROSJĘ Z NIEMCAMI ….sic!!!!!!!
Oczywiście nikt o tym za bardzo nie wspomina...

Jednakże jak zaznacza mi w odpowiedzi z dnia 17 sierpnia 2015 roku Ministerstwo Środowiska (cytat),, INFORMOWANIE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODNALEZIONYMI NA PLAŻACH NIEZIDENTYFIKOWANYMI OBIEKTAMI NIE JEST JESZCZE NA SATYSFAKCJONUJĄCYM POZIOMIE I WYMAGA PODEJMOWANIA DALSZYCH DZIAŁAŃ PRZEZ WSZYSTKIE SŁUŻBY I ORGANIZACJE MOGĄCE WNIEŚĆ WKŁAD W EDUKACJE EKOLOGICZNĄ I EDUKACJĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO”

Mam tym samym nadzieję, że pisząc o tym OGROMNYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE na swoim blogu – czujecie się bardziej wyedukowani ...no i oczywiście BEZPIECZNIEJSI na wypadek tego typu niebezpiecznego znaleziska z czasów II wojny światowej!

ZASADA NAJWAŻNIEJSZA!!! NIE DOTYKAĆ I NIE PRZEMIESZCZAĆ TEGO CO UWAŻACIE ZA ,,DZIWNE” NA PLAŻY ...PO CZYM TELEFON 112 , A WY I INNE OSOBY BĘDZIECIE BEZPIECZNI !!!

PS.

Kilka dni temu Minister Środowiska przebywał w Gdańsku gdzie min. wizytował ...składowisko fosforów w Wiślance nad Martwą Wisłą!
Podczas spotkania z mediami mówił o ….PROBLEMACH ZWIĄZANYCH Z NEUTRALIZACJĄ BRONI CHEMICZNEJ ZALEGAJĄCEJ W MORZU BAŁTYCKIM!!!Piszę jak jest...

Krzysztof  Kowalczyk

WITAM  TAK LICZNIE moich nowych czytelników z Republiki Południowej Afryki, Kenii, Turcji.Irlandii  i Tajlandii oraz Japonii!