piątek, 11 września 2015

CZY NASZA OJCZYZNA - POLSKA TO KRAJ POLITYCZNYCH A DO TEGO BEZKARNYCH ZŁODZIEI...MAJĄCYCH OCHRONĘ W ORGANACH TAK ZWANEGO ŚCIGANIA???!

11 września 2015 roku

Z tym właśnie tematem postanowiłem się z Wami podzielić DZIŚ...A W GRĘ WCHODZĄ OLBRZYMIE PIENIĄDZE!!!

Takich kwot nie wygrywa się nawet w Polsce w LOTTO...

                       
ZAPRASZAM na tekst poniżej ...jeszcze dziś!

Jestem tego pewien,że ostro podniosę Wam ciśnienie... bo rzeczywiście jest się czym wk...urzać!


Sorry,że nie zdążyłem z tekstem tak jak obiecałem w czasie ale ... MUSIAŁEM nagle się przemieścić z mojej oazy spokoju , aby pomóc innym!

A oto i moje wiadomości oparte na 100 % pewnych informacjach !!!

A wszystko zaczęło się od tego oto mojego OFICJALNEGO  zawiadomienia, które nazwałem ,,SZWAJCARSKA DZIUPLA"  : 
Sławno, dnia 16 lutego 2015 rokuPan Cezary Grabarczyk
Minister Sprawiedliwości RP
Al. Ujazdowskie nr 11
00-950 WarszawaSzanowny Panie Ministrze!


Na podstawie ostatnio przeprowadzonych sondaży – Polacy aż w 82% uważają KORUPCJĘ za bardzo powszechną w naszym państwie, więc na podstawie kilku znanych mi faktów postanowiłem zapytać osobiście Ministra Sprawiedliwości na temat sprawy, która nie daje mi spokoju !

Chciałbym wiedzieć u źródła, z Ministerstwa Sprawiedliwości – JAK SKUTECZNIE ORGANY PAŃSTWA POLSKIEGO POWOŁANE DO ZWALCZANIA NIE TYLKO KORUPCJI ALE I INNYCH PRZESTĘPSTW SĄ AKTUALNIE ZAANGAŻOWANE W ZWALCZANIE TEGO TYPU NADUŻYĆ, KTÓRYCH SKUTKIEM SĄ SETKI MILIONÓW DOLARÓW STRAT DLA BUDŻETU PAŃSTWA!


Jestem pewien,iż rozmowy nagrane w restauracji ,,Sowa&Przyjaciele” pomiędzy ówczesną wicepremier Bieńkowską a szefem CBA Wojtyniukiem,KTÓRYCH TEMAT ,,MEGA KORUPCJA"  NIE PRZYPADKOWO JEST OBECNIE TAK BAGATELIZOWANY W MEDIACH ...ZAŚ STENOGRAM Z NICH NIGDY ZRESZTĄ NIE UPUBLICZNIONY – jest bardzo ściśle związany z pytaniami jakie mam niniejszym do Pana Ministra Sprawiedliwości.

Z tego co nie tylko mi jest wiadome, wicepremier Bieńkowska poinformowała szefa CBA o OGROMNEJ SKALI KORUPCJI W RESORCIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z INWESTYCJAMI WYKORZYSTUJĄCYMI FUNDUSZE UNIJNE!

OBECNA KLAUZULA TAJNOŚCI w tej sprawie...powinna Polakom mówić wiele, a szczególnie zaświecić czerwone światełko w kwestii zaufania do obecnego rządu, posunięć kadrowych na najwyższych stanowiskach władzy po nagłej zmianie premiera Tuska itp.!

Kierując tą korespondencję do Ministerstwa Sprawiedliwości - uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania;

1/ CZY MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WIE O FAKCIE ISTNIENIA W SZWAJCARSKIM BANKU HSB TAJNYCH KONT BANKOWYCH 512 OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE...UKRYWAJĄCYCH TAM SWE DOCHODY?!

CO MOŻE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ PANIE MINISTRZE?!

2/ CZY POLSKI MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WIE, IŻ POŚRÓD 100 TYSIĘCY KONT TEGO BANKU - OTWARTO W NIM 745 KONT KLIENCKICH 512 POLAKÓW ZWIĄZANYCH Z 1.185 KONTAMI BANKOWYMI??!

3/ CZY POLSKI MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MA INFORMACJĘ O TYM,IŻ SUMA ZDEPONOWANA TYLKO PRZEZ JEDNEGO POJEDYNCZEGO KLIENTA BANKOWEGO Z POLSKI WYNOSI AŻ .......293 MILIONY DOLARÓW??!
4/ CZY MACIE PAŃSTWO ŚWIADOMOŚĆ IŻ TAK ZWANA SZWAJCARSKA ,,TAJEMNICA BANKOWA” BYŁA I JEST NADAL WYKORZYSTYWANA PRZEZ WIELU POLAKÓW DO UKRYWANIA W SZWAJCARII NIE TYLKO PRZED URZĘDAMI SKARBOWYMI - ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WIELU NIEUCZCIWYCH POLAKÓW?!

5/ PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – W JAKI SPOSÓB PRZEZ OSTATNIE LATA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI POPRZEZ PODLEGŁE SŁUŻBY WYKORZYSTAŁO BARDZO WAŻNY FAKT, TO JEST WYNEGOCJONOWANE W 2004 ROKU POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKA A SZWAJCARIA POROZUMIENIE W SPRAWIE.... WYMIANY INFORMACJI PODATKOWYCH, ZGODNIE ZE STANDARDAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ PAŃSTWA G-20 I ORGANIZACJĘ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD)?!

6/ CZY WIE PAN MINISTER,IŻ DO WYCIEKU TYCH DANYCH DOSZŁO ZA SPRAWĄ SPECJALISTY DO SPRAW INFORMATYCZNYCH PRACUJĄCEGO DLA HSBC W GENEWIE?!

7/ CZY WIE PAN MINISTER,ŻE SZCZEGÓŁOWE DANE NA TEN TEMAT ZDOBYŁ FRANCUSKI DZIENNIK ,,LE MONDE” - KTÓRY NASTĘPNIE PRZEKAZAŁ JE MIĘDZY INNYMI DLA PONAD 50 ORGANIZACJI MEDIALNYCH, TAKICH JAK NA PRZYKŁAD DZIENNIK ,,THE GUARDIAN”?!

8/ CZY MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RP WIE O TYM,ŻE W CHWILI UJAWNIENIA TEJ SPRAWY – SZWAJCARSKI BANK HSBC NARUSZYŁ PRAWO
CZYNNIE POMAGAJĄC KLIENTOM SWEGO BANKU W UKRYWANIU ULOKOWANYCH TAM PIENIĘDZY?!

9/ Z INFORMACJI JAKIE POSIADAM , WIEM IŻ POLSKA NIGDY NIE WSZCZĘŁA ŻADNEGO ŚLEDZTWA W TEJ SPRAWIE SETEK MILIONÓW DOLARÓW WYPROWADZONYCH Z POLSKI DO SZWAJCARII !!!!!!!!!!!!!!

PROSZĘ O WYJAŚNIENIE MI TEJ KWESTII I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE CO JEST NADAL I CO BYŁO JAK DOTĄD OFICJALNA PRZYCZYNĄ AŻ TAKIEJ NIEODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANÓW ŚCIGANIA W POLSCE I BRAK WYPEŁNIANIA PRZEZ NIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH WYNIKAJĄCYCH CHOCIAŻBY Z ZAPISÓW PRAWA KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO??!

10/ CZY MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI MA ŚWIADOMOŚĆ FAKTU,ŻE POPRZEZ TEGO RODZAJU PRAKTYKI TYLKO W TYM SZWAJCARSKIM BANKU – POLSKI FISKUS STRACIŁ PRAWIE ...MILIARD DOLARÓW ??!


11/ CZY MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁPRACUJE Z JAKIMKOLWIEK PAŃSTWEM UNII EUROPEJSKIEJ KTÓRE OFICJALNIE PROWADZI POSTĘPOWANIA KARNE I SKARBOWE DOTYCZĄCE TEGO BANKU - A JEŚLI TAK TO Z JAKIMI PAŃSTWAMI, OD KIEDY?!

12/ CZY PRAWDĄ JEST, CO PODAJE OSTATNIO ,,PULS BIZNESU” ,ŻE CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE ZAŻYCZYŁO SOBIE I UZYSKA BARDZO ŁATWY DOSTĘP DO CZARNEJ LISTY DŁUŻNIKÓW PODATKOWYCH W POLSCE, KTÓRYCH ZADŁUŻENIE PRZEKRACZA 500 ZŁOTYCH  POLSKICH ROCZNIE??!

To jakaś PARANOJA Panie Ministrze Sprawiedliwości – skoro CBA zajmuje się podatkami w Polsce A NIE ŚCIGA w ogóle ,,grube ryby” dziwnych interesów!!!

TYM OTO KLASYCZNYM PRZYKŁADEM I SPOSOBEM JAKI PODAŁEM – RZEKOMA SOLIDARNA WŁADZA WYŁONIONA W WYNIKU USTROJOWYCH PRZEMIAN PO 1989 ROKU W POLSCE CZYM TAK CHWALIŁ SIĘ OSTATNIO PAN PREZYDENT RP KOMOROWSKI - ZAWŁASZCZYŁA WSZYSTKO I WYBUDOWAŁA MIĘDZY SOBA A BIEDNYM SPOŁECZEŃSTWEM OGROMNY MUR OD BAŁTYKU AZ PO TATRY!!!

Z JEDNEJ STRONY JEST BIEDA, CORAZ GŁOŚNIEJSZE STRAJKI I NIEPOKOJE SPOŁECZNE  - ZAŚ Z DRUGIEJ STRONY LUKSUSY, KORUPCJA I WSZECH OBECNE ZŁODZIEJSTWO MIENIA SKARBU PAŃSTWA, UKRYWANIE MAJĄTKÓW CHOCIAŻBY W SZWAJCARSKICH BANKACH A JEŚLI PRAWDĄ JEST,ŻE MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I INNE SŁUŻBY NIC W TEJ KWESTII NIE CZYNIĄ OD LAT - DOWODZI TO TYM SAMYM...ISTNIENIU W POLSCE APARATU DO OCHRONY TYCH CHCIWYCH ZDOBYCZY !!!! 


Pozostaję w nadziei,iż BRAK JAKIEJKOLWIEK REAKCJI POLSKIEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI - NIE JEST ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZIAMI WICEPREMIER BIEŃKOWSKIEJ W RESTAURACJI ,,SOWA&PRZYJACIELE” Z SZEFEM CBA NA TEMAT OGROMNEJ KORUPCJI, zaś Pan Minister Sprawiedliwości jako członek Zarządu Krajowego ,,Platformy Obywatelskiej”RP nie ma osobistych zahamowań w wyjaśnieniu tej arcyciekawej sprawy ,,DZIUPLI " SZWAJCARSKIEJ  dla ponad pół tysiąca Polaków....W OBAWIE PRZED UJAWNIENIEM ZNANYCH PANU NAZWISK CHOCIAŻBY POLITYCZNYCH KOLEGÓW Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ! 


Uprzejmie proszę o wnikliwa odpowiedź, bez pominięcia jakiegokolwiek szczegółu moich powyższych pytań.


Z poważaniem!


Krzysztof Kowalczyk

OTRZYMUJĄ;

1/ Kancelaria Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

2/ Kancelaria Premiera RP Ewy Kopacz

No i tak minęło ponad pół roku czasu i ...cóż to otrzymuję ??!

MAM DO WAS PYTANIE: przeczytajcie jeszcze raz powyższy tekst i zastanówcie się nad odpowiedzią na moje zapytanie: CO WASZYM ZDANIEM ODPISAŁ MI MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - LUB TEŻ JAKIKOLWIEK URZĄD ,, TAK ZWANYCH" (sic!!!!) ORGANÓW ŚCIGANIA W POLSCE ???!

Idę sobie zaparzyć małą kawę (...WAS RÓWNIEŻ DO TEGO GORĄCO NAMAWIAM, ABY WAM ZBYT GWAŁTOWNIE NIE PODSKOCZYŁO CIŚNIENIE KRWI GDY PRZECZYTACIE CIĄG DALSZY TEJ SPRAWY !!! (...polecam kawę Jacobs Kronung moją ulubioną!)

 


Pismem z dnia 26 sierpnia 2015 roku (...które odebrałem 01 września 2015 roku!) sygnatura akt: VI Ds 266/ 15 PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE przysłała mi jako osobie zawiadamiającej o przestępstwie = zawiadomienie ….O UMORZENIU ŚLEDZTWA W SPRAWIE:


1/ Mającego miejsce w okresie do 27 listopada 2013 roku w Warszawie niedopełnienie obowiązków przez Ministra Finansów (...Rostowski!) poprzez odmowę przyjęcia informacji dotyczących 109 osób prywatnych i 26 osób prawnych powiązanych z Polską lub będących obywatelami polskimi , KTÓRE ZDEPONOWAŁY W GENEWSKIEJ FILII HSBC PRIVATE BANK odpowiednio ; 309 mln 979 tys.489 dolarów ...jednego roku ,  338 mln 701 tys. 323 dolarów następnego roku, 302 mln 806 tys.290 dolarów  w roku kolejnym oraz zaniechanie działań zmierzających do pozyskania tychże informacji , celem wszczęcia postępowa-ń karnoskarbowych, CZYM DZIAŁAŁ NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO

tj; o czyn z art.231 paragraf 1 kodeksu karnego

  • na zasadzie art.17 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego  ...WOBEC NIEPOPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO!!!!!!!!!!2/ Mającego w nieustalonym miejscu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , uchylania się od opodatkowania przez podatników , będących obywatelami polskimi , którzy ZDEPONOWALI W GENEWSKIEJ FILII HSBC PRIVATE BANK w/w setki milionów dolarów

tj; o czyn z art.54 paragraf 1 kodeksu karnego skarbowego na zasadzie art.44 paragraf 2 k.k.s. W związku z art 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ,,Ordynacja Podatkowa” ( Dz. U. 2012.749 j.t.) ...WOBEC PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO!!!!!!!!

3/ Mającego w nieustalonym miejscu , działania przez NIEUSTALONE OSOBY pochodzenia polskiego lub będące obywatelami polskimi w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych

tj; o czyn z art. 258 paragraf 1 kodeksu karnego

na zasadzie art.17 paragraf 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego WOBEC BRAKU ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


4/ Mającego w nieustalonym miejscu PRZYJMOWANIA, PRZEKAZYWANIA I WYWOŻENIA ZA GRANICĘ RP ŚRODKÓW PŁATNICZYCH POCHODZĄCYCH Z KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z POPEŁNIENIEM CZYNU ZABRONIONEGO przez osoby pochodzenia polskiego lub będące obywatelami polskimi KTÓRE ZDEPONOWAŁY W GENEWSKIEJ FILII HSBC PRIVATE BANK ŁĄCZNIE ...951 MILIONÓW 487 TYSIĘCY 102 DOLARÓW celem udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia

tj; o czyn z art. 299 paragraf 1 kodeksu karnego

na zasadzie art.17 paragraf 1 pkt.2 kodeksu postępowania karnego ...WOBEC BRAKU ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


I CO WY NA TO  ...czytelnicy mego bloga??!

TO JEST OFICJALNA TREŚĆ DOKUMENTU JAKI OTRZYMAŁEM – ZAWIADAMIAJĄC TAK ZWANE ,,ORGANY ŚCIGANIA” W POLSCE ( sic!!!!!!!!!), ŻE PRAWIE MILIARD DOLARÓW DOLARÓW ,,WYPAROWAŁ” Z POLSKI ...TYLKO DO JEDNEGO Z BANKÓW W SZWAJCARII !

JAK MYŚLICIE ...A SKĄD POCHODZĄ TE PIENIĄDZE???!

Poczytajcie sobie między innymi JAK i KTO a SZCZEGÓLNIE KIEDY prywatyzował jedne z najbardziej nowoczesnych papierni na świecie w...Polskim Kwidzyniu ZBUDOWANEJ PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE TECHNOLOGIĄ KANADYJCZYKÓW!!!!

A może by tak = UJAWNIĆ NIEBAWEM NA BLOGU NAZWISKA TYCH 135 OSÓB PRYWATNYCH I PRAWNYCH POWIĄZANYCH Z POLSKĄ???????!!!!

Jak myślicie ...co zrobię??!

Piszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

OCZYWIŚCIE MINISTER GRABARCZYK Z TAK ZWANEGO MINISTERSTWA ,,SPRAWIEDLIWOŚCI" ...nie raczył mi do dziś 11 września 2015 roku ODPOWIEDZIEĆ NA TE POWYŻSZE PYTANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TAK WYGLĄDA W DETALACH NASZA POLSKA ...ZAWŁADNIĘTA PRZEZ GARSTKĘ OSZOŁOMÓW  Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ , KTÓRYCH W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH POWINNIŚMY WYSŁAĆ NA WSPÓLNE POSIŁKI ,,SALAMI"!!!!!!!

Najpierw SALA nr 107 byłych ministrów PO w więzieniu karnym na Rakowieckiej w Warszawie, potem SALA nr 73 ,,baronów" PO np; z województwa zachodniopomorskiego w wiezieniu karnym w Szczecinie, a następnie w kolejności SALA nr 13 skorumpowanych idiotów z PO i PSL  na Podkarpaciu ...itd. itd. itp !!! 

NA ZAKOŃCZENIE - POSTANOWIŁEM WAM PRZEDSTAWIĆ MOJE ...PROROCZE PRZEWIDYWANIA CO DO LOSU BARDZO WIELU CZŁONKÓW ZŁODZIEJSKIEJ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W POLSCE OD BAŁTYKU AZ PO TATRY :