czwartek, 17 września 2015

OTO KOLEJNE DOWODY NA TO,ŻE W OBECNYCH LASACH PAŃSTWOWYCH GDZIE PROTESTUJĄ PILARZE I DRWALE PRZECIWKO DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEMU TRAKTOWANIU W SPRAWACH WYNAGRODZENIA...PRZYMYKANIE OKA NA NADUŻYCIA FINANSOWE I NIEGOSPODARNOŚĆ NIE MA GRANIC! CZY KARNIE I MATERIALNIE ZA TEGO TYPU WPADKI ODPOWIADA TYLKO PODLEŚNICZY I LEŚNICZY A INNYCH TO NIE MOŻE DOTYCZYĆ??!

18 września 2015 roku

To kolejny z rzędu konkretny przykład z polskich Lasów Państwowych ostatnimi laty bardzo źle zarządzanych przez obecną opcję polityczną w wielu miejscach leśnej Polski...

Gdyby te fakty, o których opiszę w detalach dziś tu poniżej były spowodowane przez zwykłego leśniczego, podleśniczego - każdy z nich  nie tylko miałby od razu sprawę karną ale i zapewne zostałby wyrzucony dyscyplinarnie z pracy....natomiast w tych przypadkach osoby winne nadużyć dotyczących bardzo powaznych sum finansowych nie tylko uniknęły JAKIEJKOLWIEK KONTROLI ZE STRONY INSPEKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH ALE NAWET ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ !!!!

To klasyka ...ukrywania takich wpadek pod dywan, gdyż gdyby wyszły natychmiast a zgodnie z prawem , to mógłby .... ,,oberwać po uszach" sam dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP !!!
                                       
A tego typu CERTYFIKATY FSC ...w 100% z dobrze zarządzanych lasów (...które nomen omen Lasy Państwowe w Polsce tak na serio MUSZĄ SOBIE KUPIĆ ZA OGROMNE PIENIĄDZE ....sic!!!!)  - w tych konkretnych przypadkach to zwykła ,,ŚCIEMA" POD PUBLICZKĘ...
                                         

Niestety JAK ZWYKLE  wszystko dało się tak poprowadzić i ,,skręcić" aby osoby winne ...awansować dalej na stanowiska kierownicze !!! I TAK OTO WYGLĄDAJĄ CHORE LASY PAŃSTWOWE OSTATNICH LAT, GDZIE PRACOWICI DRWALE I PILARZE W POSZUKIWANIU DLA NICH UCZCIWEGO WYNAGRODZENIA SZUKAJĄ DLA SIEBIE PODWYŻEK ZMUSZENI NAWET WYJŚĆ NA ULICE SZCZECINKA, SZCZECINA I NIEBAWEM WARSZAWY ...A TU TRWONI SIĘ AŻ TAKIE PIENIĄDZE I NAWET ,,PALI PRZYSŁOWIOWEGO GŁUPA" W ODPOWIEDZIACH, GDY TAKI FACET JAK JA ZNAJDUJE TEGO TYPU PRZYPADKI OKRADANIA SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE i usiłuje co nieco w sposób zgodny z prawem się dowiedzieć ,,u źródła" od dyrektora RDLP !!!

A tak na marginesie - oto jaki w bardzo wymowny sposób Polacy określają tak zwaną ,,TROSKĘ" obecnej władzy PO-litycznej o Lasy Państwowe w Polsce i co tenże sam LAS ma do powiedzenie :

                     

A oto i detale tej sprawy:



Sławno, dnia 18 września 2015 roku



Minister Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 Warszawa



SKARGA

Szanowny Panie Ministrze!

Moja poniższa korespondencja do Pana dotyczy mego oficjalnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej jaki skierowałem w dniu 05 września 2015 roku do Pana Leszka Banach – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, a którego treść tego samego dnia przekazałem do wiadomości Ministerstwu Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej LP.


We wniosku celowo zadałem takie, a nie inne pytania dotyczące nie tylko według mnie RAŻĄCEJ NIEGOSPODARNOŚCI, KTÓREJ SKUTKIEM SĄ WYMIERNE STARTY SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE – ZA SPRAWĄ NIE TYLKO BRAKU SKUTECZNEGO NADZORU W TEJ RDLP ZIELONA GÓRA, PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ, NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH PRZEZ KONKRETNE OSOBY, A TAKŻE W MEJ OCENIE PRZESTĘPSTWO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM ART.304 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZEZ DYREKTORA RDLP ZIELONA GÓRA!

Mam bardzo dobre i precyzyjne informacje od Braci Leśnej z tego terenu leśnej Polski, która jest OBURZONA FAKTEM IŻ MATERIALNĄ I KARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W LASACH PAŃSTWOWYCH PONOSZĄ JEDYNIE PODLEŚNICZOWIE I LEŚNICZOWIE, ZAŚ JEŚLI ,,WPADKĘ” ZALICZA NADLEŚNICZY, ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO LUB INŻYNIER NADZORU...ICH SPRAWY SĄ TAK ODPOWIEDNIO KIEROWANE, ABY WINNI UNIKNĘLI ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, NIEJEDNOKROTNIE NIE PONOSZĄC SPRAWIEDLIWIE KARY ZA STRATY JAKIE WYRZĄDZILI SWYM POSTĘPOWANIEM LASOM PAŃSTWOWYM!

To bardzo nieuczciwe i ogromnie żałosne, ale generalnie...TAK BEZPRAWNIE JEST NA TERENIE CAŁYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE, a nie tylko w RDLP Zielona Góra!!!

Na podstawie informacji jakie mam, uważam osobiście personalnie Pana Dyrektora RDLP Zielona Góra za człowieka ,,krętacza”, gdyż dziś wiem iż z odpowiedzią jaką skierował do mnie w dniu 15 września b.r. ...zapoznał już kierownictwo nadleśnictw gdzie nadużycia te miały w 100% miejsce, a więc ja pytam teraz Pana Ministra Środowiska :

W JAKIM TO JEST CELU...CZYŻBY OSTRZEŻENIE PRZED ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ KONTROLĄ Z ZEWNĄTRZ, KTÓREJ O ZGROZO PAN DYREKTOR RDLP ZIELONA GÓRA NIE RACZYŁ TAM WYSŁAĆ CHOCIAŻBY ZE STRONY ,,JEGO” INSPEKCJI REGIONALNEJ - co potwierdził mi nawet pisemnie??!

To są bardzo nieuczciwe i krętackie zachowania RDLP Zielona Góra ...a skąd to wiem??!

CI LUDZIE MAJĄ OGROMNIE ,,DŁUGIE JĘZYKI GDY...PIJĄ ALKOHOL  i nie jest tu ważne dla nich jakieś tam ,,DOBRO” LASÓW PAŃSTWOWYCH ,ale w dyskusji przy paru głębszych fakt skąd tak precyzyjne informacje posiada taki człowiek jak ja, a mówiące o ich PARTACTWIE i UKŁADACH ..... sic!!!!!!!

Ano stąd,że ufa mi mnóstwo leśników z Polski, którzy mają dość DZIADOSTWA w LP i bezkarności ,,władzy”...

W poniższej sprawie jednoosobowo ( dyrektor RDLP Zielona Góra?!) zadecydowano o ...nie powiadamianiu organów ścigania, ani nawet inspekcji Lasów Państwowych, gdzie straty Skarbu Państwa LP sięgają dziesiątek tysięcy złotych !!!

Z mojej analizy tych spraw wynika, iż wręcz na gwałt NIE PRZYPADKOWO zrobiono z tych nadużyć ...sprawy cywilne!!!

Mało tego!!! OSOBY BEZPOŚREDNIO WINNE STRATOM SKARBU PAŃSTWA ...NADAL ZAJMUJĄ STANOWISKA KIEROWNICZE W TYCH SAMYCH LASACH PAŃSTWOWYCH , KTÓRYM TE STRATY WYRZĄDZILI !!!!

Czy jest jeszcze gdzies w Polsce TAK GŁUPI PRACODAWCAPanie ministrze, któty toleruje podobny stan faktyczny???! 


Szanowny Panie Ministrze Środowiska !

JEST TO DYSKRYMINACJA I NIERÓWNE TRAKTOWANIE LEŚNIKÓW A SZCZEGÓLNIE MYŚLĘ TU O WIELU LEŚNICZYCH I PODLEŚNICZYCH , KTÓRYCH ZWOLNIONO Z PRACY I BEZ SENTYMENTÓW WYSŁANO ICH SPRAWY DO PROKURATUR I SĄDÓW, ZA NIEJEDNOKROTNIE BŁAHE SPRAWY NIŻ TE DOTYCZĄCE CHOCIAŻBY TEJ RDLP ZIELONA GÓRA!!!

Pozwolę sobie tu dodać,że bardzo niedawno, gdyż 03 lipca 2015 roku zapadł PRAWOMOCNY WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE ( sygnatura akt III APa 31/14) ….POTWIERDZAJĄCY WYSTĘPOWANIE W SAMEJ DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH = DYSKRYMINACJI BEZPOŚREDNIEJ= W CZASIE ORGANIZACJI OWYCH SŁYNNYCH ,,KONKURSÓW” NA STANOWISKA KIEROWNICZE ZA CZASÓW PO-LITYCZNEGO ,,DYREKTORZYNY” GENERALNEGO LP MARIANA PIGANA , GDZIE W TEJ KONKRETNEJ SPRAWIE JESZCZE NIM TEN ,,KONKURS „ ZOSTAŁ OGŁOSZONY BYŁO WIADOME, IŻ MUSI GO WYGRAĆ KOLEŚ GRZEGORZA SCHETYNY, MEGA KRĘTACZ JERZY ŁOKIETKO, który idiota był tak przerażony moją wiedzą w tej sprawie, iż zadzwonił do mnie ze swego telefonu komórkowego przedstawiając mi się jako ,,Andrzej Kowalski z Poznania”

Dureń - to jest SUPER komplement przy tego typu zachowaniu!!!

Wczoraj LP zostały wezwane do zapłaty odszkodowania za ten ...CYRK NA KÓŁKACH W LP WYNIKAJĄCY Z TOLEROWANIA BEZPRAWIA , POLITYCZNYCH UKŁADÓW I ZACHCIANEK KILKU PO-LITYCZNYCH OSZOŁOMÓW!

Wracając do sprawy dotyczącej RDLP Zielona Góra :

Przepis art.18/3a par.2 Kodeksu Pracy stanowi że ,,równe traktowanie” w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w paragrafie 1 , przy czym katalog tych przyczyn dyskryminacyjnych NIE jest ZAMKNIĘTY!

Sam sposób ,,załatwienia” poniższych spraw ...bez prokuratury,policji , BEZ OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z TREŚCI ART.304 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO itp. na terenie RDLP Zielona Góra JEST 100% DYSKRYMINACJĄ INNYCH LEŚNIKÓW, gdyż zastosowane rozwiązania i kryteria nie są takie same jak w stosunku do innych osób chociażby ...POZBAWIONYCH PRACY W LASACH PAŃSTWOWYCH W WYNIKU ZAWODOWYCH ,,WPADEK”!


W odpowiedzi na moje pytania z dnia 05 września 2015 roku – Pan dyr. RDLP Zielona Góra Leszek Banach potwierdza mi moje informacje tj:

1/ w dniu 10 marca 2014 roku odwołał ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki Pana Romana Wrażeń za jego ,,negatywną ocenę działań” w zakresie nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa !

2/ Inspekcja LP dziwnie nie kontrolowała tej sprawy ...( a więc KTO???! tylko osobiście dyr. RDLP??!)Nie powiadamiano organów ścigania....sic!!!!

3/ Wysokość strat jakie spowodował ów nadleśniczy Wrażeń to 25 tysięcy złotych  z ustawowymi odsetkami od dnia 15 stycznia 2015 roku (...kto je wyliczył : sam dyrektor RDLP Zielona Góra, skoro inspekcja LP ani organy ścigania nic o tym nie wiedzą??!)

4/ Pan Wrażeń ,,wylądował” po tej sprawie O DZIWO na innym stanowisku kierowniczym w LP i dziś ...KONTROLUJE LEŚNICZYCH jako inż. Nadzoru w Nadleśnictwie Żagań, zaś dyr. RDLP Zielona Góra Pan Banach ,,BAJKI MI OPOWIADA” w tej oto odpowiedzi :

(cytat) ,,Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP nie posiadają ustawowych ani statutowych kompetencji do wyrażania zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku inżyniera nadzoru w nadleśnictwach wchodzących w skład nadzorowanej regionalnej dyrekcji” Sic!!!!!!!!!!!

Pan Banach z racji ,,długości” piastowania swej funkcji w Lasach Państwowych powinien wyjątkowo zachować instynkt samozachowawczy – pamiętając szczególnie jeśli ma nieczyste sumienie, iż doświadczonego lisa na plewy się nie nęci....

Szanowny Panie Ministrze Środowiska!

Ponieważ wysłałem Państwu również do wiadomości treść owego wniosku z dnia 05 września 2015 roku – uprzejmie proszę o dokonanie kontroli przez inspekcję LP w tych kwestiach, gdyż pragnę mieć UCZCIWĄ odpowiedź jaką tym razem oczekuje od Pana Ministra Środowiska na między innymi pytania nr 7...8...9...10...12...13...14...15... A DOWODZĄCYCH TEMU,ŻE PAN BANACH - DYREKTOR RDLP ZIELONA GÓRA NIE ORIENTUJE SIĘ JAK WIDZĘ W SPRAWACH BARDZO PROSTYCH , JEŚLI PEŁNI SIĘ UCZCIWIE SWE OBOWIĄZKI ZAWODOWE I PEŁNI NADZÓR NAD MIENIEM SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO !!!

Pan dyrektor RDLP Zielona Góra ...NIE WIE NIC NA TEMAT TEGO CO SIĘ STAŁO Z TAK DUŻYM MIENIEM LASÓW PAŃSTWOWYCH – a w tym wyciętego i sprzedanego drewna w ramach umowy dzierżawy terenów Lasów Państwowych (...a zakulisowo zapoznaje z treścią odpowiedzi do mnie nadleśniczych których terenu sprawa dotyczy??!).

Bardzo brzydko to śmierdzi...Panie Ministrze!!!

Kolejny odwołany nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Mieczysław Karwański – także stracił prace za niegospodarność ! Sprawa dotyczy zawarcia przez w/w i późniejszej realizacji umowy na remont siedziby nadleśnictwa.

Pan dyrektor Banach ...NIE ZNA DOKŁADNEJ SUMY STRAT SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE W TEJ SPRAWIE, CZY TEŻ KRĘTACKO NIE CHCE MI JEJ UDZIELIĆ, A MOŻE WRĘCZ KŁAMIE?????!

Proszę więc Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na kolejne pytania:

1/ JAKIEJ WIELKOŚCI SZKODY WYRZĄDZIŁ TEN NADLEŚNICZY PAŃSTWU POLSKIEMU?!

2/ JAKIE SĄ KOSZTY SKARBU PAŃSTWA LP W PROCESIE SĄDOWYM W NINIEJSZEJ SKANDALICZNEJ SPRAWIE??!

3/ GDZIE SĄ W CHWILI OBECNEJ WSZYSTKIE OKNA ZAMÓWIONE NA REMONT SIEDZIBY NADLEŚNICTWA , A SZCZEGÓLNIE KTO NIMI ZARZĄDZAŁ I WYDAŁ TAKIE A NIE INNE DYSPOZYCJE ...CO Z NIMI ZROBIĆ??!

4/ KTO PERSONALNIE = A SZCZEGÓLNIE NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZADECYDOWAŁ O TYM, ABY WEZWAĆ NADLEŚNICZEGO KARWAŃSKIEGO DO ZAPŁATY ...LECZ NIE WYRZĄDZONEJ PAŃSTWU SZKODY , A JEDYNIE ,,TRZYMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA tj; kwoty 23.900 złotych” I JAK TA SUMA MA SIĘ PROCENTOWO DO WYRZĄDZONYCH LASOM PAŃSTWOWYM START W TEJ SPRAWIE??!

5/ GDZIE I OD KIEDY ZGODNIE Z PRAWEM STOSUJE SIĘ TAK KURIOZALNE WEZWANIA DO ZAPŁATY...SKORO STRATY SKARBU PAŃSTWA MOGĄ PRZEKRACZAĆ OWE TRZYMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE??!

6/ JAK TO JEST MOŻLIWE PANIE MINISTRZE W PAŃSTWIE POLSKIM,ŻE W TEJ KOLEJNEJ SYTUACJI I AŻ TAKICH STRAT SKARBU PAŃSTWA ...Pan Mieczysław Karwański jest dziś 18 września 2015 roku zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki (RDLP Zielona Góra)??!

7/ CZY PAN DYREKTOR RDLP ZIELONA GÓRA LESZEK BANACH JEST JAKIMŚ ,,GWARANTEM NIETYKALNOŚCI” WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE AŻ TAK ,,PROFESJONALNIE” PARTACZĄ W LASACH PAŃSTWOWYCH??!

To jest mega skandal – a szczególnie w sytuacji, gdy Pan Minister Środowiska NA GWAŁT DZIŚ SZUKA PIENIĘDZY DLA PROTESTUJĄCYCH DRWALI-PILARZY I PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH, KTÓRYCH ZMUSZONO DO WYJŚCIA NA ULICE SZCZECINKA I SZCZECINA A W DNIU 02 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU NA ULICE WARSZAWY POD BUDYNEK PREMIERA TAK NIEUDACZNEGO RZĄDU!!!!!!!!





Bardzo jest je łatwo znaleźć !!!

PRZESTAĆ SIĘ WRESZCIE CACAKAĆ Z PARTACZAMI, KTÓRZY MAJĄ DO PERFEKCJI OPANOWANE ALE JEDYNIE SZKODLIWE DLA SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE....WAZELINIARSTWO!!!!! 

Proszę więc niniejszym o udzielenie mi odpowiedzi na te pytania, na które OBAWIA SIĘ jak widzę udzielić mi Pan Banach – dyrektor RDLP Zielona Góra!


Pytania zadaję nie tylko we własnym imieniu, gdyż tymi faktami od lat żyje OBURZONA Brać Leśna terenu RDLP , mówiąca i słusznie o ...DYSKRYMINACJI I NIERÓWNYM TRAKTOWANIU LEŚNIKÓW NA TYM TERENIE, co doskonale widać chociażby po tych dwóch zaledwie przypadkach!

Niebawem podam kolejne...także kosztem Skarbu Państwa oczywiście!!!


Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk






Piszę jak jest ...W CHORYCH OD NIEUCZCIWOŚCI LASACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE,UKRYWAJACYCH NADUŻYCIA NAWET PRZED SWOIMI SZEFAMI W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH!!!

Krzysztof  Kowalczyk