sobota, 5 września 2015

OTO KOLEJNY DOWÓD W JAKI SPOSÓB OBECNE KIEROWNICTWO LASÓW PAŃSTWOWYCH W CZASACH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ UKRYWA DRAŃSTWO, PARTACZY DZIAŁAJĄCYCH NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA ...A NASTĘPNIE OSOBY WINNE ZANIEDBAŃ ,,LOKUJE" NA KOLEJNYCH STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!

05 września 2015 roku

DZIŚ PO SKANDALU W NADLEŚNICTWIE POŁCZYN ( RDLP SZCZECINEK)  I ZWOLNIENIU ZA NADUŻYCIA POPRZEDNIEGO NADLEŚNICZEGO (SebastianWitek) A NASTĘPNIE ZATRUDNIENIU GO PO TYM NA KOLEJNYM STANOWISKU KIEROWNICZYM   W TYCH SAMYCH LASACH PAŃSTWOWYCH (sic!!!!!!!!!!!!!!!!) = dziś postanowiłem jedynie UZMYSŁOWIĆ WAM CZYTELNIKOM MOJEGO BLOGA ...JAK BARDZO POWSZECHNY JEST TO PROCEDER, GDZIE LENIE-KRĘTACZE-KŁAMCY SA NADZWYCZAJ PROMOWANI NA STANOWISKA KIEROWNICZE NAWET JEŚLI STRATY SKARBU PAŃSTWA SĄ TAK OCZYWISTE, A PRZY TYM SIĘGAJĄ DZIESIĄTEK A NAWET SETEK TYSIĘCY ZŁOTYCH!!! 

No i właśnie taki ,,MODEL" Lasów Państwowych musi jak najszybciej zostać usunięty z życia codziennego ...

W środowisku naturalnym KAŻDY SAM MUSI SOBIE JAKOŚ RADZIĆ na wypadek zmian nie tylko atmosferycznych, gdy tak jak na tym zdjęciu zaczyna wiać wiatr i padać deszcz ...NATOMIAST W LASACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE JEST AKTUALNIE TAK,ŻE CHORY SYSTEM AUTOMATYCZNIE SIE URUCHAMIA  I OD RAZU WSPIERA NAWET NAJWIĘKSZYCH KOMBINATORÓW I LENI !!!!

Nie wierzycie....??!
Oto konkretny przykład ...kolejnego draństwa w LP:
Zielona Góra, dnia 05 września 2015 rokuPan Leszek Banach
Dyrektor RDLP Zielona Góra
65-950 Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego nr 24 a


WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – bardzo proszę Pana o udostępnienie mi informacji w poniższym zakresie :

1/ czy prawdą jest,że Pan Roman Wrażeń  – nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki został odwołany przez Pana wiosną 2014 roku w związku (cytat) ,, ZE ZŁYM DYSPONOWANIEM MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA” - a są to słowa Pana Dyrektora RDLP Zielona Góra jakie znalazłem w artykule prasowym pt; ,,WYRZUCONY ZA DREWNO” w żarskiej gazecie regionalnej z dnia 25 marca 2014 roku??!

2/proszę o podanie, czy sprawę tą kontrolowała Inspekcja Lasów Państwowych a jeśli tak to w jakich dniach ?!

3/ proszę o podanie dokładnie kwoty wysokości strat Skarbu Państwa Lasy Państwowe w tej konkretnej sprawie, gdyż według moich ustaleń są to ...dziesiątki tysięcy złotych?!!!!!

4/ proszę o podanie dokładnej kwoty, jaką Pan ex. Nadleśniczy Wrażeń zwrócił do Skarbu Państwa PGL LP ...PO WYRZĄDZENIU TYCH STRAT!

5/ czy sprawę tą zgłoszono do organów ścigania – jeśli tak to kiedy, zaś jeśli nie to dlaczego?!

6/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE ZEZWOLIŁ PAN DYREKTOR NA ZATRUDNIENIE W TEN SPOSÓB ODWOŁANEGO NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LIPINKI ...NA KOLEJNYM STANOWISKU KIEROWNICZYM tj; inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Żagań, który obecnie kontroluje pracę leśniczych????!

7/ ilu osobom fizycznym zostały wydzierżawione na terenie tego Nadleśnictwie Lipinki /RDLP Zielona Góra/ nie użyteczne grunty rolne ( wyschnięte stawy rybne porośnięte drzewami!)...a ilu z nich to pracownicy Lasów Państwowych??!

8/ jaką masę drewna pozyskano w tym miejscu i o jakich cechach jakości?!

9/ czy prawdą jest,że jednym z tych ludzi jest pracownik LP Nadleśnictwa Lipinki Pan Damian Sandak a jeśli tak to na jaką sumę i z czego wynikającą został on wezwany do zwrotu równowartości wyciętego drewna i komu?!

10/ czy w tej sprawie były zawiadamiane organy ścigania – a jeśli nie to na jakiej podstawie prawnej tak nie uczyniono??!

11/ Czy prawdą jest,że dyrektor RDLP Zielona Góra odwołał ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki Pana Mieczysława Karwańskiego  w ścisłym związku z ...remontem budynku nadleśnictwa ??!

12/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE W SPRAWIE REMONTU I ZAMÓWIONYCH OKIEN PRZEZ TEGO NADLEŚNICZEGO OD JEDNEJ Z FIRM Z POŁUDNIA POLSKI , KTÓREJ PO ICH DOCELOWYM DOSTARCZENIU NADLEŚNICZY KARWAŃSKI KAZAŁ IM JE SOBIE ,,ZABIERAĆ Z POWROTEM" - SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE PRZEGRAŁ PRAWOMOCNIE PROCES SĄDOWY I STRACIŁ NA TYM OGROMNE PIENIĄDZE??!

13/ PROSZĘ O PODANIE DOKŁADNEJ SUMY JAKĄ SKARB PAŃSTWA MUSI LUB MUSIAŁ ZAPŁACIĆ ZA TĄ SPRAWĘ , W ROZBICIU NA KOSZTY SĄDOWE....A SZCZEGÓLNIE ILE ZŁOTYCH ZWRÓCIŁ DO SKARBU PAŃSTWA TEN TAK ,,ZDOLNY” NADLEŚNICZY??!

14/ CZY PRAWDĄ JEST FAKT, IŻ OKNA TE DŁUGO ZALEGAŁY W MAGAZYNIE NADLEŚNICTWA I NADAL TAM SIĘ ZNAJDUJĄ, A JEŚLI NIE CO SIĘ Z NIMI STAŁO?!

15/ CZY SPRAWĄ TĄ ZAJMOWAŁA SIĘ INSPEKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH a jeśli nie to dlaczego, lub też organy ścigania w sprawie np.; dotyczącej niegospodarności??!

16/ CZY PRAWDĄ JEST,ŻE ZEZWOLIŁ PAN DYREKTOR RDLP ZIELONA GÓRA NA ZATRUDNIENIE PO TYM FAKCIE = TEGO TAK ,,ZDOLNEGO” EX.NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WYMIARKI - NA KOLEJNE STANOWISKO KIEROWNICZE INŻYNIERA NADZORU, A DZIŚ NAWET JUŻ ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO W KOLEJNYM NADLEŚNICTWIE REGIONU ZIELONA GÓRA tj; NADLEŚNICTWIE LIPINKI ??!

Będę bardzo wdzięczny Panu Dyrektorowi RDLP Zielona Góra za uczciwe odpowiedzi na każde z w/w 15 pytań, które pozwolą mi na dokonanie osobistej analizy DO CZEGO JEST ZDOLNA WŁADZA W POLSCE CZASÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH I JAK W RZECZYWISTOŚCI DBA SIĘ O MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA, A SZCZEGÓLNIE JAK SKUTECZNIE DOCHODZI SIĘ ZWROTU JEGO WARTOŚCI W PRZYPADKU NIEGOSPODARNOŚCI BARDZO KONKRETNYCH OSÓB!

Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

1/ Minister Środowiska


2/ Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Piszę jak jest...w Lasach Państwowych Platformy Obywatelskiej!!!!!!


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

A oto typowo leśne...OKNO NA CAŁY ŚWIAT!!!