niedziela, 27 września 2015

A JEDNAK ICH GŁOS ZOSTAŁ WRESZCIE USŁYSZANY...KWESTIE PRAWIE NIEMOŻLIWE W LASACH PAŃSTWOWYCH STAJĄ SIĘ OTO FAKTEM!

27 września 2015 roku


Tak! Tak! Wielu myślało sobie w Polsce,że jakoby nic nie zdziała determinacja grupy osób, którzy odważnie powiedzieli BASTA !!!
Niesamowity
Jutrzejszy kolejny dzień naszego życia OPRÓCZ FANTASTYCZNEGO NO I BARDZO ROMANTYCZNEGO PEŁNEGO ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA po godzinie 4.00 rano czasu polskiego (...NAMAWIAM WAS DO ,,ZARWANIA" SNU DZIŚ W NOCY BY ZOBACZYĆ TO ZJAWISKO , GDYŻ PO PIERWSZE MAMY PRAWIE PEŁNIĘ KSIĘŻYCA, NO I PO DRUGIE NASTĘPNY TAKI WIDOK DOPIERO W 2033 ROKU, CZYLI ZA 18 LAT!!!!)  - przyniesie także ogromnie ważne dla tysięcy polskich rodzin  zdarzenie i rozmowy!

Czy wiecie o czym myślę??!

Gdy jako pierwsi wyszli na ulice Szczecinka pod wodzą Pana Mariusza Rakowskiego, a myślę tu o prywatnych przedsiębiorcach leśnych, drwalach-pilarzach...WSZYSCY BYLI W SZOKU,ŻE TAK TEŻ MOŻNA PROTESTOWAĆ ; odgłos pilarek w proteście krzywdy tych ludzi  jaki osobiście słyszałem  BO BYŁEM Z NIMI RAZEM (!!!)  zapewne nikt z nich nie zapomni do końca życia! 
POZOSTAWIENI SAMYM SOBIE PRZEZ OSTATNIE LATA jakoś nagle nie bardzo ,,wkomponowali się" w PROPAGANDĘ SUKCESÓW Platformy Obywatelskiej w Szczecinku i jej PO-litycznego dyrektora Sławomira Cichonia, który STCHÓRZYŁ i nie miał odwagi z nimi osobiście porozmawiać tego letniego dnia...,,rezerwując" dla siebie AKURAT TEGOŻ DNIA ,,SANATORIUM" (sic!!!)

A tak na marginesie: GDZIE JEST TRUMNA Z DRWALEM JAKĄ CI ZDESPEROWANI LUDZIE POZOSTAWILI W PREZENCIE Z PILARZEM DYREKTOROWI CICHONIOWI ...kazał sobie zawieźć do chaty na pamiątkę swych kończących się za miesiąc z ,,haczykiem"  rządów ??!Niebawem po tym proteście ...KOLEJNY, JESZCZE BARDZIEJ OGROMNY I BUDZACY PODZIW POLAKÓW - ALE TYM RAZEM W SZCZECINIE!

Tym razem pod wodzą Pana Roberta Gruszki - którego polityka LP w RDLP Szczecin pod wodzą kolejnego z dyrektorów Kossa doprowadzała niejednokrotnie nie tylko do chwili zadumy : CZY ABY NIE JEST TU KOMUŚ POTRZEBNY ,,ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY" ??!

Oczywiście dyrektor Koss także uciekł , stchórzył i o zgrozo...sam jego szef Dyrektor generalny LP nie wie gdzie facet tego dnia protestu przebywał... 

Polityka traktowania drwali-pilarzy i przedsiębiorców leśnych w RDLP Szczecin jest jedną z najgorszych w Polsce  - stąd aż tak ogromna ilość osób w marszu ulicami Szczecina! 

TUTAJ TAKŻE BYŁEM WSPÓLNIE Z NIMI - GDYŻ NIE TYLKO JA UWAŻAM OBECNĄ POLITYKĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ZA TRAGICZNIE ZŁA, BO W INTERESIE TYLKO TEJ PARTII POLITYCZNEJ I JEJ ,,ZIELONEGO" KŁAMLIWEGO KOALICJANTA .. a nie leśników i drwali-pilarzy !


Nigdy nie zapomnę tej reakcji mieszkańców Szczecina na widok takiej masy ludzi, bardzo kulturalnie protestującej, bez żadnych ekscesów, jednakowo ubranych tak ...jakby szli za chwilę do pracy w lesie!  


Szczecinianie patrzyli na to płynące ulicami morze ludzi z szoku...zadumie..czyniąc w gestach poparcia wile sympatycznych chwil...robiąc sobie zdjęcia i filmy telefonami komórkowymi...
  
SAM WIDOK TAK OGROMNEJ ILOŚCI BARDZO MŁODYCH LUDZI KTÓRZY NIE WYJECHALI Z POLSKI ZA GRANICĘ, ABY TAM ZARABIAĆ GODNIE - A POZOSTALI TU GDZIE JEST ICH RODZINNY, OJCZYSTY DOM ...POWINIEN KIEROWNICTWO LASÓW PAŃSTWOWYCH NAPAWAĆ DUMĄ , BO TO PRZECIEŻ PRZEZ RĘCE TYCH LUDZI WYPRACOWYWANE SĄ DOBRA DZIĘKI KTÓRYM W OGÓLE FUNKCJONUJĄ LASY PAŃSTWOWE W POLSCE!!!!!!

Szedłem razem z nimi i zastanawiałem się ...KTO JEST WINNY TEJ SYTUACJI...PO CO TEN PROTEST SKORO MOŻNA JEST USIĄŚĆ DO STOŁU ROZMÓW ?!

ALE NIESTETY!!! CI LUDZIE BYLI TOTALNIE LEKCEWAŻENI PRZEZ OSTATNIE LATA W RDLP SZCZECINEK I RDLP SZCZECIN, WIĘC ULICA STAŁA SIĘ MIEJSCEM ICH WYSTĄPIENIA I OBURZENIA!

Teraz w dniu 02 i 16 października 2015 roku ...KOLEJ NA NASTĘPNE PROTESTY, ALE TYM RAZEM W STOLICY POLSKI ...w Warszawie!!!

Wszyscy już : SILNI ...ZWARCI...GOTOWI !!!!!!

ALE....jest pewne światełko w tunelu!

TO WŁAŚNIE JUTRZEJSZY DZIEŃ ...poniedziałek 28 września 2015 roku!

W tej chwili, gdy czytacie mój tekst...wiele osób jest w drodze do Warszawy, gdzie jutro ...OKRĄGŁY STÓŁ i możliwość dojścia do porozumienia !

A JEDNAK ICH GŁOS ZOSTAŁ USŁYSZANY...

Spotkanie odbędzie się w budynku Ministra Środowiska przy ulicy Wawelskiej - na którym wezmą udział prywatni przedsiębiorcy leśni ze swymi postulatami, minister środowiska oraz kierownictwo Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych!

Od razu nasuwa mi się pytanie : A CO Z TAKIMI JAK CICHOŃ I KOSS, ZA SPRAWĄ POLITYKI KTÓRYCH WIZERUNEK SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE ...SIĘGNĄŁ DNA NIE TYLKO W SZCZECINKU I SZCZECINIE?!!!!!!!!!!!!!!!!  

Czyżby jak zwykle : POLACY NIC SIĘ NIE STAŁO??!

Prywatni przedsiębiorcy leśni jutro zwracają się do Lasów Państwowych o załatwienie takich oto spraw ujętych w cztery kluczowe zagadnienia:

1/ Kosztorysowanie i rozliczanie prac wyłącznie według katalogów;

2/ Minimalne stawki: 

pozyskanie drewna  : 26,48 zł to stawka minimalna wynikająca z obecnego prawa

MINUS 15% , czyli w 2016 roku - 23 zł, a potem w kolejnych dwóch latach dojście do 26 zł ( + ewentualny wzrost wynikający z wzrostu minimalnego wynagrodzenia w kraju!)

Docelowo więc wzrost w stosunku do obecnej średniej o 30% w ciągu 3 lat, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu płacy minimalnej .

Na poparcie tego stanowiska wykonano trzy kalkulacje; SPL, Uniwesrytetu Przyrodniczego w Poznaniu (...29 zł bez zysku kalkulacyjnego wynoszącego 8% , z zyskiem to około 31 zł!) no i Państwowej Inspekcji Pracy (...ponad 31 zł!)

KALKULACJA OPARTA JEST O MINIMALNE WYNAGRODZENIE! TO ABSOLUTNE MINIMUM!

hodowla lasu :  25 zł to stawka minimalna  wynikająca z obowiązującego prawa!
Do tej kwoty planowane jest dojście w ciągu 3 najbliższych lat. W roku najbliższym 2016 minimum minus 15% , czyli 21 zł.

zrywka drewna : 220 zł/godzinę do katalogu nasiebierna ; 160 zł/godzinę do katalogu w półpodwieszona .
Godzina pracy ciągnika 150 zł. 

3/ Pakiety harwesterowe 

- Prywatni przedsiębiorcy leśni są za poszerzeniem frontu pracy dla maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) równomiernie ws kali całego kraju , ale w ramach pakietów całościowych.

- Pakiety harwesterowe w przypadku klęsk żywiołowych.


4/ Wytyczne dotyczące zasad kontraktowania usług leśnych = TAK!!!!...ale po modyfikacjach!


A oto uwagi :


Konieczne są dalsze prace nad wytycznymi ( i powołanie w tym celu zespołu) w gronie przedsiębiorców leśnych , pracowników Lasów Państwowych, niezależnych ekspertów. ZUL - e zastrzegają sobie prawo do zgłaszania kolejnych uwag do wytycznych.

Kluczową sprawą jest kosztorysowanie usług leśnych!
Niezbędne jest tu określenie zasad kosztorysowania, które obejma koszt robocizny ( minimalna stawka netto dla robotnika!),katalogowe pracochłonności wykonywania prac , narzuty z tytułu kosztów pośrednich firmy, oraz zysk kalkulacyjny.
W przypadku kalkulacji kosztów maszynowego wykonania prac uwzględnić trzeba rzeczywiste koszty jednostkowe pracy maszyn ( z podziałem na kategorie maszyn) oraz realne wydajności.

Jutro 28 września 2015 roku przy OKRĄGŁYM STOLE w Ministerstwie Środowiska  zostaną przedłożone te w/w 4 postulaty - W OGROMNEJ NADZIEI, IŻ LASY PAŃSTWOWE W POLSCE STWORZĄ WRESZCIE ODPOWIEDNIO SKUTECZNE WARUNKI ORGANIZACYJNO-PRAWNE  ZMIERZAJĄCE DO ...STABILIZACJI RZETELNYCH WYKONAWCÓW PRAC NA TERENIE SKARBU PAŃSTWA ,,LASY PAŃSTWOWE" 

Jutro zapadnie PRAKTYCZNIE  decyzja CZY PROTEST W WARSZAWIE spod biura Ministra Środowiska - ulicami stolicy aż pod budynek premier Ewy Kopacz dojdzie do skutku...w dniu 02 października 2015 roku ,,MODELEM SZCZECINECKO-SZCZECIŃSKIM" a potem poprawka w dniu 16 października 2015 roku !!!

A TAKIEGO PROTESTU PANI KOPACZ - PREMIER RP JESZCZE NIE MIAŁA!!

A oto i oficjalny plan przemarszu protestu w Warszawie : około godziny 13.00 - 13.30 dotarcie pod budynek premier Kopacz...

A WSZYSTKO JESZCZE PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI JAKIE PLANOWANE SĄ W POLSCE W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA...gdzie i tak w 100% Platforma Obywatelska PADNIE NA PYSK!!!

NO A TERAZ NA ZAKOŃCZENIE  ZAPEWNE WAS ZASKOCZĘ:

Wiecie co??!

Znacie mój wieloletni stosunek do tego draństwa politycznego z Platformy Obywatelskiej KTÓREGO OD 2008 ROKU WCALE NIE UKRYWAM, PODPISUJĄC SIĘ JAK MAŁO KTO W POLSCE Z IMIENIA I NAZWISKA POD TYM CO NAPISZĘ, ale ....MAM OGROMNA NADZIEJĘ I MOJA INTUICJA MI PODPOWIADA,ŻE JUTRO ZAPADNIE BARDZO DOBRA DECYZJA NIE TYLKO DLA DRWALI-PILARZY TAK ABY MOGLI SPAĆ SPOKOJNIE,  ALE TAKŻE LASÓW PAŃSTWOWYCH I TEN PROTEST, KTÓRY JAK DOSKONALE WIEMY IŻ WCALE NIE SŁUŻY DOBREMU WIZERUNKOWI  TEJ ZIELONEJ FIRMY LEŚNEJ ZA SPRAWA KILKU EKSPERYMENCIARZY...NIE MUSI SIĘ ODBYĆ !!!!

Jak będzie ...zobaczymy już za kilkanaście godzin!!!

A poniżej w moim PS. pod nazwiskiem pojawi się SPECJALNIE DLA WAS, CZYTELNIKÓW MOJEGO BLOGA 100% INFORMACJA CZY OSIĄGNIĘTO ROZMOWY PRZY OKRĄGŁYM STOLE  ...CZY TEŻ PROTEST W WARSZAWIE RUSZA PEŁNĄ PARĄ,NA KTÓRYM OCZYWIŚCIE NIE MOŻE MNIE ZABRAKNĄĆ JAKBY CO !!!

Pro publico bono ...

Pozostaję jednak w nadziei, iż zarówno Minister Środowiska Pan Grabowski jak i Dyrektor generalny LP Pan Wasiak a także prywatni przedsiębiorcy leśni  - nie zapomną zasady obowiązującej przy tego typu rozmowach tj; UCZCIWOŚĆ ...DOBRA WIARA...INTERES OJCZYZNY I JEJ OBYWATELI ...Z MOŻLIWOŚCIĄ OBUSTRONNYCH USTĘPSTW DLA DOBRA SPRAWY !!!

TRZYMAM ZA WAS ...WSZYSTKICH  MOJE ,,KCIUKI" !!!!Pisząc jak jest... :)

Krzysztof Kowalczyk

PS:

..............NIESTETY!!!

Pan Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z Ministrem Środowiska NIE DOSZEDŁ DO POROZUMIENIA po rozmowach z prywatnymi przedsiębiorcami leśnymi ...,,ZAŁATWIAJĄC " TYM SAMYM PREMIER RP EWIE KOPACZ DWA OGROMNE PROTESTY OBURZONYCH DRWALI-PILARZY POD KANCELARIĄ PREMIERA RP W WARSZAWIE w dniach 02 i 16 października 2015 roku!!!

,,PONOĆ" NIE MA PIENIĘDZY DLA Zakładów Usług Leśnych w Lasach Państwowych ...zdaniem dyr.Wasiaka (sic!!!!!!!!!!)

A JA WAS SPECJALNIE ZAPRASZAM NA KOLEJNY MÓJ POST NIE PRZYPADKOWO O TYM ...JAK TA KASA SIĘ W LASACH PAŃSTWOWYCH ,,ROZPŁYWA"  NA BARDZO , BARDZO CIEKAWE POMYSŁY DGLP !