wtorek, 15 września 2015

KOLEJNA NIE POTRZEBNA ,,WPADKA" W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH...

16 września 2015 roku


     las


,,BARDZO GORĄCY" temat na dziś ...ZAPRASZAM poniżej na pełen tekst jaki za kilka chwil znajdzie się na biurku Pana Ministra Środowiska a mówiący o ostatniej ,,WPADCE" jaka nie powinna się nigdy zdarzyć w urzędzie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Polsce - pod warunkiem,że jest to urząd PROFESJONALISTÓW!!!


Sławno, dnia 16 września 2015 roku
Minister Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WarszawaSKARGA


Szanowny Panie Ministrze!


W dniu 01 września 2015 roku skierowałem do Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Interesowały mnie w nim kwestie małej retencji wodnej  w latach 2008-2015 na terenie Lasów Państwowych w Polsce, w rozbiciu na dane dotyczące miedzy innymi poszczególnych Regionalnych Dyrekcji LP.

W dniu 11 września b.r. otrzymałem drogą elektroniczną z Dyrekcji Generalnej LP odpowiedź na mój wniosek – z tym że …

1/ NIKT ICH NIE PODPISAŁ ....

2/ KORESPONDENCJA DO MNIE NIE ZAWIERA NAWET ZNAKU SPRAWY(SYGNATURY).... 

Pismo to zostało wysłane do mnie z podległego Panu Adamowi Wasiak Dyrektorowi Generalnemu LP Stanowiska ds. koordynacji Zewnętrznej Pomocy Finansowej ( ul. Grójecka nr 127 – siedziba DGLP Warszawa!)

Tego typu ,,wpadki" Panie Ministrze z tego co jest mi wiadome zdarzają się w DGLP niejednokrotnie (...czego już kilka razy sam doświadczyłem i co znam z relacji innych osób korespondujących z DGLP!) - a w mej ocenie mogą się przytrafić w jakiejś toalecie miejskiej z barkiem papieru do tego i owego , a nie w najważniejszej instytucji Lasów Państwowych w Polsce!!!
     

Jak Pan Minister myśli...czego one dowodzą ??!   (sic!!!!!)


W związku z zaistniało po raz kolejny tego typu sytuacją – uprzejmie proszę o reakcję oraz odpowiedź na pytania :

1) CZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W POLSCE...ZGODNIE Z PRZEPISAMI WEWNĘTRZNYMI W LASACH PAŃSTWOWYCH = MOŻE BYĆ KIEROWANA KORESPONDENCJA ,,GDZIEKOLWIEK” BEZ JEJ PODPISANIA , ORAZ BEZ ZNAKU SPRAWY JAKIEJ DOTYCZY??!

  1. CZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM TAKIE PISMO JEST WAŻNE I OBOWIĄZUJĄCE JAKO DOWÓD W SPRAWIE ...czy też raczej powinno być traktowane jak papier w ewentualnie podanej powyżej toalecie miejskiej ??!
  2. JAKIE I DOKŁADNIE CO AKTUALNIE OBOWIĄZUJACE PRZEPISY W LASACH PAŃSTWOWYCH REGULUJĄ TĄ KWESTĘ, Z KTÓRĄ JEST ZWIĄZANA MOJA SKARGA??!

Pozwolę sobie tutaj nadmienić, że sprawa dotyczy podległej Panu Ministrowi Środowiska jednostce tj; Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych...

Ponadto z analizy treści otrzymanej w takiej ,,dziwnej” formie odpowiedzi z DGLP Warszawa wynika szereg spraw, które mnie niestety upewniają w pewnym przekonaniu od lat, że już dawno nadszedł czas w LP na zmiany nie tylko personalne na poszczególnych stanowiskach , gdyż:

1/ według mnie ogromnie dziwi fakt,że z DGLP Warszawa ( Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) nie mogę uzyskać odpowiedzi (...gdyż takich danych tam brak!!!) a dotyczących POWIERZCHNI na jakiej są realizowane projekty  ,,małej retencji nizinnej” czy też ,,retencji górskiej” w poszczególnych RDLP czy też globalnie w skali Polski!.

Poinformowano, mnie z DGLP w tym ,,dziwnym” piśmie bez podpisu, iż danych takich nie ma  i się ich nie analizuje, zbiera a ...kluczowy jest w tym wszystkim jedynie  (cytat) ,,efekt ekologiczny” ...sic!!!!

2/ na moje zapytanie ,,jakie RDLP są przodujące w realizacji ,,małej retencji” a jakie na końcu tych prac i co jest tego przyczyną” - odpowiedziano mi SKANDALICZNIE tak:

(cytat) ,, Wszystkie RDLP realizują zadania zgodnie z przyjętymi dla programów wytycznymi i wewnętrznym harmonogramem prac”

To jakieś ,,jaja" Panie Ministrze Środowiska ...??!

Skoro w LP zmagazynowano w poszczególnych przykładowo  RDLP następującą ilość wody, świadczącą jednoznacznie ,iż są leśnicy bardzo zaangażowani w ten projekt retencji...no i tacy, którzy chyba nadal zajmują się tym czym nie powinni: 

a) RDLP Wrocław – około łącznie 1,4 ml m3 wody zmagazynowanej na terenie LP
b) RDLP Olsztyn – około 13 mln m3 wody zmagazynowanej na terenie LP. (!!!!!)
  1. RDLP Szczecinek – około 3,8 mln m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.
  1. RDLP Krakówzaledwie około 342 tys. m3 wody  zmagazynowanej na terenie LP.
e) RDLP Radom – zaledwie około 1 mln m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.
f) RDLP Zielona Góra – zaledwie około 900 tys.m3 wody zmagazynowanej na terenie LP.

no i bezsprzecznie NAJGORSZE DANE POCHODZĄ Z RDLP GDAŃSK, gzdie dyrektorem jest niejaki Jan Szramka!!!!!

g) RDLP Gdańsk - zaledwie 289 tys. m3 wody  zmagazynowanej na terenie LP!

Czyżby tenże dyrektor RDLP Gdańsk ...nadal był zajęty intensywnymi polowaniami na tak zwany ,,krzywy ryj” (...czytaj : koszt Skarbu Państwa LP!) w podległych mu Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych o czym osobiście, OFICJALNIE zawiadomiłem urząd Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP???!

Jestem z Pomorza, i jeśli Pan Jan Szramka dyrektor RDLP Gdańsk ,, ma problemy ze wzrokiem" aby dostrzec W CZASIE CHOCIAŻBY OWYCH POLOWAŃ możliwości zorganizowania na terenie RDLP Gdańsk ,,małej retencji” wodnej - to ja bardzo chętnie udam się tam i znajdę minimum KILKADZIESIĄT TAKICH MIEJSC , GDZIE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UE TAKIE PROJEKTY MOŻNA ŚMIAŁO REALIZOWAĆ!!!

No cóż! Słynne słowa : ,,LOS PROWADZI AKTYWNYCH - A WLECZE OPORNYCH" w przypadku ,,aktywności" (sic!!!!!!) zawodowej w tej kwestii retencyjnej dyr. Jana Szramki na terenie RDLP Gdańsk ...sprawdza się niestety w 100% !!!!


3/ Czy to dlatego właśnie na tym personalnym przykładzie RDLP Gdańsk Panie Ministrze Środowiska – DGLP Warszawa nie udzieliła mi jasnej i konkretnej odpowiedzi na to moje pytanie nr 6 z dnia 01 września 2015 roku:

(cytat) ,, CZY NA TERENIE PGL LP MAMY ,,LIDERA" MAŁEJ RETENCJI , A JEŚLI TAK TO KTO NIM JEST, DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY , UHONOROWANY PRZEZ DGLP W WARSZAWIE??!"

Jak widać z analizy ciekawych danych o które osobiście prosiłem jakie zawarto w tej odpowiedzi
NIEZWYCIĘŻONYM ,,LIDEREM" LENISTWA NA TERENIE CAŁYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE W REALIZACJI PROJEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ , A TYM SAMYM PRÓB RATOWANIA I MAGAZYNOWANIA WODY W LASACH JEST...znowu niestety niejaki Jan Szramka dyrektor RDLP Gdańsk!!!
No to Panowie! Wypijmy toast za ...LANIE WODY W LASACH !!!
Na zdjęciu w mundurze (!!!) i z kieliszkiem alkoholu w ręku ówczesny z-ca dyrektora Generalnego LP a obecny dyrektor RDLP Gdańsk Pan Jan Szramka! NA ZDROWIE...!!!!

Jak domniemywam, gdybym zapytał o przyczyny tego DZIWNEGO STANU RZECZY AŻ TAK ODBIEGAJĄCEGO OD ŚREDNIEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH odpisano by mi iż; ...na terenie RDLP Gdańsk woda nie występuje ...presja ludności Trójmiasta na leśników tego RDLP jest tak ogromna,że ludzie mogliby uznać, iż LP ,,kradną im wodę” ...potrzeby zwierzyny łownej pod kątem spożycia wody na sztukę, a w tym szczególnie saren rogaczy, jeleni byków czy też danieli byków i dzików KTÓRE TAK INTENSYWNIE WRĘCZ ,,GRATISOWO”ZABIJA NA TERENACH OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY dyr. Jan Szramka – są ogromne i przekraczają możliwości ,,retencyjne” jakie mogłyby zostać zorganizowane w poszczególnych nadleśnictwach podległych dyr. Szramce ( sic!!!!!!!!!!!!!!)

Można oczywiście dalej ,,dowcipkować” ale ...dane dotyczące w tej sprawie RDLP Gdańsk są żałosne!!!!


Uprzejmie proszę Pana Ministra Środowiska o poinformowanie mnie o zajętym stanowisku w sprawie niniejszej skargi – a szczególnie, jakie działania zostały jeszcze przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi podjęte (...ONE ZMIENIĄ WRESZCIE WSZYSTKO !!!!) ), aby w podległych Panu LP było ...normalnie w urzędach, bez takich ,,wpadek” !!!

Ostatnia susza w Polsce udowodniła jak bardzo źle gospodarujemy zasobami wody w naszej Ojczyźnie - natomiast moja skarga to dowód jacy marni ,,jakością” UKŁADOWI URZĘDNICY państwowi się tym zajmują i są jakoby (sic!!!!) za to wszystko odpowiedzialni !!!

Darz Bór!

Krzysztof KowalczykPiszę jak jest...niestety dla wielu!!!

Krzysztof  Kowalczyk