czwartek, 27 sierpnia 2015

WIERZYĆ SIĘ NIE CHCE,ŻE TAK MOŻE BYĆ W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH... TOTALNY BRAK NADZORU??!
27 sierpnia 2015 roku


Tym razem postanowiłem podzielić się z Wami czymś co mnie osobiście nie tylko ogromnie interesuje ale i nawet ...zbulwersowało!

CZY CHCECIE WIEDZIEĆ JAK SIĘ ROZPŁYWA MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE.....WEDŁUG STANU NA SIERPIEŃ 2015 ROKU??!

MNIE JUŻ NAWET NIE ZASTANAWIA...KOMU I CZEMU TO SŁUŻY  - BO WIEM!!!

Żaden problem ...oto poniżej moje jak zwykle oficjalne stanowisko w oparciu o bardzo dokładne i smutne dane faktyczne dotyczące tej ciekawej kwestii:
Sławno, dnia 27 sierpnia 2015 roku


Prokurator Okręgowy w Koszalinie
75-950 Koszalin
ul. Władysława Andersa nr 34


ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW
i wniosek o ściganie karne między innymi  kierownictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.


Szanowny Panie Prokuratorze Okręgowy!


Na podstawie danych jakie uzyskałem od oburzonych leśników z terenu RDLP Szczecinek, a które to oczywiście sprawdziłem swoimi metodami – powiadomiłem w tym roku pisemnie Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego LP o nadużyciach i politycznej korupcji na koszt Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Połczyn, gdzie nadleśniczym był wówczas członek Platformy Obywatelskiej Pan Sebastian Witek!

Dyrektor Generalny LP zlecił kontrolę, która potwierdziła większość informacji jakie Pan Wasiak otrzymał ode mnie na piśmie...pod czym podpisałem się z imienia i nazwiska.

TO JEST CHORE  w obecnych Lasach Państwowych, gdyż kontrola jaką zarządził Dyrektor Generalny LP wyłącznie za sprawą moich bardzo precyzyjnych wskazówek...ujawniła takie nadużycia, których ...NIGDY NIE WYKRYŁO PONAD 50 KONTROLI  W TYM NADLEŚNICTWIE !!! 

To świadczy,iż złośliwe słowo ,,BURDEL" jest ogromnie właściwym i bardzo trafnym porównaniem zaistniałej sytuacji w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,LASY PAŃSTWOWE” Nadleśnictwa Połczyn ( RDLP Szczecinek)!!!!

Pozwolę sobie Panu Prokuratorowi przypomnieć,że TO SĄ LASY SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO  ...a nie jakieś tam lasy żydowskie, prywatne itp. - gdzie zakładając, iż jest 40 mln Polaków = to 1/40 milionowa tego MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA JEST KAŻDEGO Z NAS, a więc Pana...moja...i pojedynczych naszych Rodaków!!!!

TO SĄ LASY PAŃSTWOWE = ODDANE W ZARZĄD LEŚNIKOM , KTÓRZY WEDŁUG NAJNOWSZEGO RAPORTU NIK (...polecam!!!) OTRZYMUJĄ OGROMNE WYNAGRODZENIE W PENSJI PŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWO POLSKIE I POWINNI ZA TENŻE SKARB ODPOWIADAĆ PERSONALNIE !!!

Za sprawą Braci Leśnej RDLP Szczecinek ,,złapałem” na ...nieprawdopodobnym draństwie POLITYCZNEGO nadleśniczego Sebastiana Witek, który jak się okazało wypłacał prawie przez 3 lata wypłaty pewnym osobom powiązanym UKŁADAMI, a których ścieżki oczywiście prowadzą do faceta o nazwisku Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej, którego Pan Prokurator doskonale zna!

Ogromnie ważnym szczegółem tejże KRYMINALNEJ SPRAWY jest tu fakt,że Pan Adam Wasiak Dyrektor Generalny LP ...WYDAŁ WYTYCZNE jak powyższa sprawa miała zostać zakończona!

KOPIĘ TYCH WYTYCZNYCH OCZYWIŚCIE POSIADAM ...i cierpliwie czekałem miesiące na ich ,,owoce” !!!

NIE PRZYPADKOWO w dniu 15 lipca b.r. zapytałem e-mail RDLP Szczecinek ...co słychać w tej sprawie , mając przy tym 100% pewność KRĘTACTWA w udzieleniu mi odpowiedzi!

ZBYTNIO SIĘ NIE POMYLIŁEM  , gdyż ...pismem DK.091.2.1.2015.JP z dnia 23 lipca 2015 roku odpisał mi z-ca dyr.RDLP Szczecinek Pan Major.

A OTO I JEGO SŁOWA ZAWARTE W ODPOWIEDZI DO MNIE :

(cytat):

,, OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYEGZEKWOWANIEM WYRZĄDZONEJ SZKODY  PRZEZ PANA SEBASTIANA WITKA POWIERZONO NOWO POWOŁANEMU NADLEŚNICZEMU MICHAŁOWI ARGASIŃSKIEMU”

(cytat);

,, POWIERZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO OBU PANIOM NARAZIŁO LP NA SZKODĘ W WYSOKOŚCI 116.071,21 zł" 
A więc jest to szkoda bardzo znaczna, biorąc pod uwagę fakt, iż polskie biedne dzieci marzą obecnie aby kwota 500 zł na każde z nich jaka i słusznie jest proponowana przez pewnych polityków - stała się jak najszybciej faktem i rzeczywistością!

Pozwolę sobie nadmienić,że to co czynił ZAWSZE LATAMI BEZKARNIE nadleśniczy w Połczynie Sebastian Witek było ...NIEPRAWDOPODOBNYM NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO PONAD ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY, gdyż ten umocowany w Platformie Obywatelskiej facet po prostu ...PŁACIŁ Z KASY LASÓW PAŃSTWOWYCH SWOIM ZNAJOMYM JAK CHCIAŁ, A WSZYSCY JEGO PRZEŁOŻENI UDAWALI IŻ TEGO NIE WIDZĄ!!!

MAFIA NA ŚWIECIE I WSZELAKIEJ MAŚCI ZŁODZIEJE...MOGĄ ŚMIAŁO UCZYĆ SIĘ OD TEGO TYPU OSÓB W LASACH PAŃSTWOWYCH RDLP SZCZECINEK... JAK OKRADAĆ BEZKARNIE PAŃSTWO POLSKIE !!!! 

Zasady logicznego myślenia, które nie są mi obce a szczególnie analiza zdarzeń jakie miały miejsce po tym wszystkim, gdy ZWOLNIONO Z PRACY NIE TYLKO NADLEŚNICZEGO ale i owe jego znajome...nakazywała mi dalszą cierpliwość no i oczywiście konsekwencję w tym co zrobiłem w myśl prostej zasady ; KAŻDY ZŁODZIEJ I KRĘTACZ W POLSCE, A SZCZEGÓLNIE TEN ZASŁANIAJĄCY SIĘ UKŁADAMI W PLATFORMIE OBYWATELSKIEJ - POWINIEN ZA WSZYSTKO ODPOWIEDZIEĆ KARNIE ,NO I CO JEST BARDZO OCZYWISTE ...ODDAĆ PAŃSTWU POLSKIEMU ( LASOM SKARBU PAŃSTWA) OWĄ SUMĘ 116.071,21 zł (...która w mej subiektywnej ocenie jest wyliczona NIEUCZCIWIE za nisko!!!!)

Ale ...słowo padło, a dyr.Major podał mi kwotę owych 116 tysięcy zł, za którą można by było wiele uczynić dobrego dla naszego wspólnego państwa!!!
A oto jak jeszcze niedawno ex. nadleśniczy uważał,że należy postępować ...W ZGODZIE Z NATURĄ" kandydując z list Platformy Obywatelskiej i tarasując ludności parking przed marketem w Połczynie!
W sposób bardzo dla siebie specyficzny jako nadleśniczy Lasów Państwowych  - tak oto preferował i promował OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ...na swoim prywatnym profilu,którą zaprzestał natychmiast gdy poinformowaliśmy o tym Dyrektora Generalnego LP :


Szanowny Panie Prokuratorze!

Tak samo jak Pan prokurator jest z mocy prawa obowiązany stać na straży przestrzegania prawa w Polsce, a przy tym nie daj Boże ...ulegać presji i naciskom np.: PO-litycznym, TAK SAMO W LASACH PAŃSTWOWYCH obowiązuje ustawa o lasach i Statut PGL LP, który dość precyzyjnie określa ...CO DO KOGO NALEŻY I KTO ZA CO ODPOWIADA!!!
Oczywiście jest też KODEKS KARNY !!!!

TAM  PRZEPISAMI SĄ SPRECYZOWANE OBOWIĄZKI od dyrektora Generalnego LP – poprzez dyrektora RDLP – i nadleśniczego ...DOKŁADNIE W TEJ SPRAWIE TAK, ABY PAŃSTWO POLSKIE ODEBRAŁO OD KOMBINATORA POLITYCZNEGO OWĄ SUMĘ 116 tysięcy złotych!

A cóż się stało PO-zwolnieniu członka Platformy Obywatelskiej a już ex. nadleśniczego Sebastiana Witek ??!

SKARB PAŃSTWA CHORYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH  – zwolnił tego człowieka WINNEGO NADUŻYĆ za ...3 miesięcznym wypowiedzeniem płacąc mu przez owe 3 miesiące pełną pensję przekraczającą miesięcznie kwotę 10 tysięcy złotych = PO CZYM STARANIAMI DYREKTORA RDLP SZCZECINEK Sławomira Cichoń (...nie przypadkowo również związany z Platformą Obywatelską!!!) SEBASTIAN WITEK ,,W NAGRODĘ” ZOSTAŁ PONOWNIE ZATRUDNIONY NA STANOWISKU KIEROWNICZYM W JEDNYM Z NADLEŚNICTW ...podległych oczywiście Cichoniowi!

Przyzna mi Pan prokurator zapewne rację, iż ...NAWET WŁOSKA, ZŁODZIEJSKA MAFIA NIE WPADŁABY NA TAK BEZCZELNY ,,NUMER", ZA CO OCZYWIŚCIE PŁACI SKARB PAŃSTWA LASY PAŃSTWOWE A NIE OWA KRĘTACKA PARTIA OSZUSTÓW!!!

Oczywiście Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny LP ...ma to zapewne gdzieś, gdyż NORMALNY DYREKTOR GENERALNY LP NIE POZWOLIŁBY NIGDY NA TAKI...,,BURDEL" , O KTÓRYM TAK BARDZO SZCZERZE I DOSADNIE WSPOMNIAŁEM JUŻ POWYŻEJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aby nie być w tym określeniu zbyt ,,gołosłownym” - pozwolę sobie na podanie konkretnego dowodu na to!

Otóż skoro zdaniem z-cy dyr. RDLP Szczecinek Pana Major (...to nie stopień wojskowy !!!)owa szkoda jaką wyrządził Sebastian Witek wynosi 116 tysięcy zł, byłem ogromnie ciekaw ..JAK..KIEDY..W JAKIEJ KWOCIE... - zostanie wezwany do zapłaty ów ,,profesjonalista” z PO-litycznej półki LP!

Składając niniejsze zawiadomienie o karne ściganie między innymi kierownictwa RDLP Szczecinek odpowiedzialnego w 100% za aż taki ZŁODZIEJSKI NUMER - bardzo proponuję Panu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie i zachęcam organy ścigania do zapoznania się z następującym dokumentem, rozpoczynającym się zdaniem :

(cytat) ,,Wzywamy do naprawienia szkody wyrządzonej przez Pana Nadleśnictwu Połczyn (...)”

...jest to WEZWANIE DO ZAPŁATY  z dnia 24.04.2015 roku ( znak pisma : KF.323.1.2015.EW) wystawione imiennie dla Sebastiana Witek na kwotę : 5.743 zł ( słownie: PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI TRZY ZŁOTE !!!!!!!)

CZY RESZTĘ Z OWEJ ŁĄCZNEJ SUMY PONAD 116 TYSIĘCY ZŁOTYCH – ZAPŁACIŁA DO SKARBU PAŃSTWA LASÓW PAŃSTWOWYCH ...PLATFORMA OBYWATELSKA...A może STANISŁAW GAWŁOWSKI W 100% WINNY TEJ SKRAJNIE ZŁODZIEJSKIEJ SYTUACJI I BEZPRAWIA, O CZYM W DETALACH NA BARDZO DŁUGIM NAGRANIU MA PAN ADAM WASIAK DYREKTOR GENERALNY LP ?!!!!!!!!!!!!!

Dlaczego RDLP Szczecinek podała mi na moje zapytanie taki rozmiar strat – a winny ich wyrządzeniu jest wzywany do zapłaty tak małego procentu od tej sumy ??!

Co uczyniła DGLP do dnia dzisiejszego , celem nadzoru i kontroli realizacji ...WYTYCZNYCH Dyrektora Generalnego LP??!

Kto jest winny temu,że osoba winna takich start w LP ...NIE TYLKO NIE PŁACI ZA ICH WYRZĄDZENIE, ALE JEST PONADTO ZATRUDNIANA NA INNE STANOWISKO KIEROWNICZE W TEJ SAMEJ RDLP SZCZECINEK...TYCH SAMYCH OSZUKANYCH LASACH PAŃSTWOWYCH - I O ZGROZO, ODPOWIADA TERAZ ZA ….KONTROLĘ UCZCIWYCH LEŚNIKÓW, KTÓRZY W OBAWIE O SWOJĄ PRACE, RODZINY BOJA SIĘ POWIEDZIEĆ PROSTO W OCZY WINNYM = WY OSZUŚCI I ZŁODZIEJE !!!! = ?!!!!

O kwestie odczuć Pana Prokuratora w sprawie pytania jakie ma się pojawić niebawem w ewentualnym referendum ogólnopolskim ...CZY JEST PAN ZA UTRZYMANIEM OBECNEGO STATUSU LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE  – wolałbym w tak SKANDALICZNYCH OKOLICZNOŚCIACH I SYTUACJI W OGÓLE NIE PYTAĆ !!!!

Na zakończenie pragnę jednoznacznie podkreślić : nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, aczkolwiek moje poglądy do których mam oczywiste konstytucyjne prawo – zaczynają się ukierunkowywać na skrajnie prawicowe!!!!

TRUDNO JEST NORMALNEMU FACETOWI ZA JAKIEGO SIĘ UWAŻAM – PATRZEĆ NA AŻ TAKIE ZŁODZIEJSTWO POLITYCZNE MOJEJ OJCZYZNY, A PRZY TYM BEZKARNOŚĆ OSZOŁOMSTWA ...WYNAGRADZANEGO PRZEZ SKARB PAŃSTWA (sic!!!!!!).


Z poważaniem!

Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

1/ Pan Prezydent RP Andrzej Duda

2/ Minister Środowiska

3/ Dyrektor Generalny LP

4/ Prokurator Generalny RP

5/ Rzecznik Praw Obywatelskich

6/ Najwyższa Izba Kontroli w WarszawiePiszę jak jest ...gdy piana WŚCIEKŁOŚCI wielu oszołomom z pyska leci !!! (sic!!!!)

Krzysztof Kowalczyk