poniedziałek, 24 sierpnia 2015

POLICJA ,,POLSKA" ??! ...SKANDAL KOMPETENCJI W JEDNOSTCE POLICJI W PRZEMYŚLU Z UDZIAŁEM NEOBANDEROWCA CHWALĄCEGO ZASŁUGI U.P.A. - FORMACJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA LUDOBÓJSTWO POLAKÓW NA KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ!!!!

24 sierpnia 2015 roku


Sławno,dnia 24 sierpnia 2015 roku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-591 Warszawa
ul. Stefana Batorego nr 5Dowiedziałem się ostatnio z oficjalnej strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, iż w dniu 10 lipca Komendę Miejską Policji w Przemyślu wizytował Konsul Generalny Ukrainy w Polsce - Wasyl Pawluk , zaś przedmiotem spotkania była chęć …...poznania przez ukraińskiego dyplomatę ,,STRUKTUR I ZADAŃ PRZEMYSKIEJ POLICJI „ oraz omówienie warunków i zasad współpracy!

Zdaniem przemyskiej policji owa wizyta nie była planowana i miała jedynie charakter kurtuazyjny – zaś z wypowiedzi rzecznika tamtejszej policji jasno wynika,że komendant tejże policji wystosował zaproszenie do tego konsula, które tenże raczył wykorzystać.

Trzeba być totalnym idiotą, aby nie skojarzyć owej wizyty w terminie niespełna dwóch tygodni od czasu, gdy ...UMORZONO POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE UKRAIŃSKICH STUDENTÓW W POLSCE, KTÓRZY W KOLEJNĄ ROCZNICĘ UKRAIŃSKIEJ POWSTAŃCZEJ ARMII MORDUJĄCEJ POLAKÓW NA KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ, A BĘDĄCEJ TERAZ POD UKRAIŃSKĄ OKUPACJĄ ...SFOTOGRAFOWALI SIĘ NA TLE FLAGI OUN – UPA NA TERENIE PRZEMYSKIEJ GALERII HANDLOWEJ !

Nomen omen – wszyscy mają wydaną tak zwaną ,,Kartę Polaka”....(sic!!!!!)

Według nieoficjalnych informacji jakie krążą w tamtejszym środowisku – Komendant Miejski Policji w Przemyślu ( Pobut) miał osobiście interesować się prowadzonemu wówczas w tej sprawie postępowaniu ,zaś z wypowiedzi konsula wynika, iż ...informuje go o tym na bieżąco!!!!

Powyższe spotkanie odbyło się w bardzo niewielkim gronie, przy kawie...

Mało tego, dowiedziałem się iż konsul Pawluk ...zamierza teraz spotykać się z wojewodą podkarpackim, kierownikami tamtejszych jednostek policji, straży granicznej , urzędu celnego itp.!

Czy Minister Spraw Wewnętrznych w Polsce wie o tym,że tenże sam Konsul Pawluk tuż przed objęciem tej funkcji był...CZŁONKIEM NEOBANDEROWSKIEGO STOWARZYSZENIA, A NASTĘPNIE PARTII ,,SWOBODA” Z RAMIENIA KTÓREJ ZASIADAŁ W RADZIE MIEJSKIEJ POLSKIEGO MIASTA LWÓW??!

To w styczniu 2011 roku podczas jednego z posiedzeń tej rady – przegłosowano uchwałę, w której zaznaczono iż ,,BANDERA I SZUCHEWYCZ BYLI, SĄ I BĘDĄ NARODOWYMI BOHATERAMI...a to są przecież mordercy Polaków na Kresach ukradzionej nam przez sovietów Rzeczypospolitej!!!
                     
Specjalne posiedzenie owej rady miało miejsce we Lwowie pod pomnikiem Bandery – a jej sekretarzem był wówczas ...właśnie dzisiejszy konsul Wasyl Pawluk!

Czy Pan Komendant Miejski Policji w Przemyślu jest aż takim prostakiem, aby nie znać tego typu informacji i jako urzędnik państwowy jak widać ,,ponadprzeciętnie i wręcz gorliwie” przekracza swoje kompetencje goszcząc aż tak … ,,ZASŁUŻONĄ”  (sic!!!!!) dla naszej Polski personę jaką jest ów Pawluk??!

Może Minister Spraw Wewnętrznych RP będzie tak łaskaw powiadomić tegoż komendanta miejskiego policji ,że to nikt inny a Wasyl Pawluk tak ,,węszący” w strukturach naszego państwa polskiego NIE PRZYPADKOWO W PRZEMYŚLU NA PODKARPACIU (!!!!!) co nawet największy idiota od razu by spostrzegł ...JEST WSPÓŁODPOWIEDZIALNY ZA NIE DOJŚCIE DO SKUTKU ZWROTU POLAKOM ZE LWOWA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ MAGDALENY, ORAZ FAKTYCZNEGO ODDANIA W RĘCE POLAKÓW ,,DOMU POLSKIEGO"!!!!!!! 

Sekretarzem Rady Lwowa w tym czasie co jeszcze raz podkreślam był ...Wasyl Pawluk!!!

Mało tego !!!

WASYL PAWLUK  – PUBLICZNIE, WIELOKROTNIE WYRAŻAŁ OGROMNE UZNANIE DLA ZBRODNIARZY Z UKRAIŃSKIEJ POWSTAŃCZEJ ARMII KTÓRZY TAK BESTIALSKO MORDOWALI NASZYCH RODAKÓW NA KRESACH , W TYM DLA OLEKSEGO HASYNA – KTÓRY PEŁNIŁ W UPA FUNKCJE KIEROWNICZE W CZASIE NAJINTENSYWNIEJSZYCH FAZ …..LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH !!!!

W 2009 ROKU PAWLUK DOMAGAŁ SIĘ WYSTOSOWANIA PRZEZ WŁADZE UKRAINY OFICJALNEJ NOTY PROTESTACYJNEJ W SPRAWIE ROZEBRANIA POMNIKA UPA NA CHRYSZCZATEJ W BIESZCZADACH I DOMAGAJĄC SIĘ JEGO ODBUDOWY...

To skandal i naszych narodowych wartości,że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ...pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Wasyla Pawluka na stanowisko Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie!!

O tym, jak bardzo nie tylko owa NIELEGALNA ,,wizytacja” Pawluka w policji państwowej Przemyśla śmierdzi - niech świadczy następujący fakt:

W dniu 13 sierpnia 2015 roku Prokuratura Okręgowa w Przemyślu po gruntownym przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w sprawie ….UKRAIŃSKICH STUDENTÓW EKSPONUJĄCYCH SYMBOLE BANDEROWSKIE I FASZYSTOWSKIE W TEJ GALERII HANDLOWEJ PRZEMYŚLA = POLECIŁA PROKURATURZE REJONOWEJ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO!!!

A to jest jasny dowód na to,że konsul Pawluk PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY z Komendantem Miejskim Policji w Przemyślu (Pobut) …...przegrał swój podstępny LOBBING i wywieranie wpływu na polskie organy państwowe w tejże skandalicznej szczególnie dla POSZKODOWANEGO ŚRODOWISKA KRESOWIAKÓW sprawie !!!W związku z powyższym na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku ( Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – składam do Ministra Spraw Wewnętrznych WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, prosząc o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania :

1/ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZWYKŁY KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PRZEMYŚLU KRZYSZTOF POBUT – ANGAŻUJE SIĘ W TAK DZIWNĄ DZIAŁALNOŚĆ ANTYPAŃSTWOWĄ, SPRZECZNĄ Z POLSKIM PRAWEM I POLSKĄ RACJĄ STANU??!

2/ CZY ZDARZENIE TO JEST ZNANE MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH RP??!

3/ CZY TENŻE POLICJANT PRZEKROCZYŁ SWOJE UPRAWNIENIA A JEŚLI TAK TO JAKIE ??!

4/ CZY ZAPOZNAWANIE TAKIEGO ANTY POLSKIEGO KONSULA WASYLA PAWLUKA ZE STRUKTURĄ I ZADANIAMI PAŃSTWOWEJ POLICJI W PRZEMYŚLU TO NORMALNY STANDARD DZISIEJSZEGO PAŃSTWA POLSKIEGO PLATFORMY OBYWATELSKIEJ ??!

5/ JAKIE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO – NAKAZUJĄ KOMENDANTOWI MIEJSKIEMU POLICJI INFORMOWANIE ,,O POSTĘPACH W SPRAWIE” KARNEJ ...BANDEROWSKIEGO KONSULA W POLSCE ( cytat słów Pawluka: ,, Komendant Pobuta powiedział mi,że tej sprawy jeszcze nie wyjaśniono! Obiecał poinformować mnie, jak tylko SYTUACJA ULEGNIE ZMIANIE”!!!!!!)

6/ Z JAKIMI URZĘDNIKAMI PAŃSTWOWYMI PODKARPACIA SPOTKAŁ SIĘ JUŻ ,,WĘSZĄCY” BANDEROWSKI KONSUL UKRAINY W POLSCE PAWLUK – I CZY ZNANY JEST MSW PLAN KOLEJNYCH WIZYTACJI TEGO SKANDALICZNEGO TYPU ??!

7/ JAKIE CZYNNOŚCI MA ZAMIAR Z TYM FAKTEM UCZYNIĆ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH RP??!

8/ OD KIEDY I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH – KOMENDANT POLICJI W POLSCE INFORMUJE O TAJNIKACH PRACY I STRUKTURACH PRACY PODLEGŁEJ MU JEDNOSTKI OBCEMU PAŃSTWU, WINNEMU LUDOBÓJSTWA POLAKÓW???!

9/ CZY SPOTKANIE TO BYŁO ZABEZPIECZONE PRZEZ POLSKI KONTRWYWIAD??!

10. CZY SWYM POSTĘPOWANIEM – SZEREGOWY KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W POLSCE WSZEDŁ W KOMPETENCJE SZEROKO POJMOWANEJ PRAKTYKI DYPLOMATYCZNEJ?!

11. CZY BANDEROWSKI KONSUL PAWLUK PLANUJE WIZYTACJĘ ...KOLEJNEJ KOMENDY POLICJI , TYM RAZEM W BIAŁYM BORZE LUB KOSZALINIE, LUB TEŻ RDLP SZCZECINEK CZY TEŻ BIURO POSELSKIE STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO W KOSZALINIE - GDZIE ŚRODOWISKA UKRAIŃSKIE SĄ TAK OGROMNIE WSPIERANE PRZEZ NAIWNE PAŃSTWO POLSKIE?!


Będę ogromnie wdzięczny za szczegółowe odpowiedzi na każde z tych pytań!Krzysztof Kowalczyk


A oto ...PAMIĄTKOWA fotka z tego spotkania :

NIELEGALNA WIZYTA (...naruszająca w mej ocenie kompetencje !!!) w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu w dniu 10 lipca 2015 roku ...

Od lewej : komendant Policji Krzysztof Pobuda...w środku Konsul Generalny Ukrainy w Polsce Wasyl Pawluk ... obok Konsul Honorowy Aleksander Braczyk.
PS.

A oto ciekawa postać ...którą może spotkacie w Polsce??!

ZORIANA KONOWALEC  - twarz ukraińskiego pułku ,,Azov"


...i jej ostatnie słowa na swoim profilu: 
(cytat) ,, Jeszcze Polska nie zginęła - ale zginąć musi! Jeszcze Polak Ukraińców buty czyścić musi"

Czy komendant miejski policji w Przemyślu wie o tym...a może już ma pastę do butów banderowskiego konsula??!