wtorek, 18 sierpnia 2015

NIE PŁACZ EWKA, BO TU MIEJSCA BRAK...zaśpiewa niebawem jesienią każdy ,,sympatyk" P.O.

Powyżej HASŁO WYBORCZE premier Kopacz...,, SŁUCHAM, ROZUMIEM, POMAGAM" które w poniższej korespondencji postanowiłem oto sprawdzić ...

A oto poniżej zdjęcie spotkania Premier Kopacz z ...mieszkańcami Krotoszyna, którzy przywitali ją wizerunkiem OGROMNEJ ŚWINI  i napisem : NIE PŁACZ EWKA BO TU MIEJSCA BRAK NA TWE PRZEKRĘTY !
                                                                                                                                                                      

Sławno,dnia 19 sierpnia 2015 rokuPani Ewa Kopacz
Premier RP
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie nr 1/3


SKARGA - dotycząca bezprawia w urzędzie Ministra Środowiska Pana Macieja Grabowskiego! 
                                                           

Szanowna Pani Premier!

Jako od samego początku wyjątkowy ,,sympatyk” Waszej Platformy Obywatelskiej nie mogący pogodzić się z rażącym bezprawiem jakie reprezentuje w MOJEJ OJCZYŹNIE mnóstwo przedstawicieli tego krętackiego ugrupowania politycznego na swoich stanowiskach służbowych,które w zdecydowanej większości wywodzą się z nieuczciwych ,,konkursów” i PO-litycznych układów JAK TO JEST W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM ,,LASY PAŃSTWOWE” OD 2008 ROKU (...już 8 lat!!!) - bardzo często zapytuję różne instytucje państwowe, podając detale bezprawia o różne kwestie faktyczne lub prawne!

I WŁAŚNIE MOJA NINIEJSZA SKARGA DO PANI ...JAK NA TĄ CHWILĘ JESZCZE NA RAZIE PREMIERA RP JEST PODSTAWĄ ZŁOŻENIA VETO NA KOLEJNE BEZPRAWIE I BRAK JAKIEJKOLWIEK REAKCJI ZE STRONY URZĘDU MINISTRA ŚRODOWISKA NA MOJE WCZEŚNIEJSZE ZAPYTANIA W WAŻNYCH W MEJ OCENIE SPRAWACH – PORZĄDKUJĄCYCH MEGA BAŁAGAN W KILKU REGIONACH POLSKI ODPOWIEDZIALNYCH MIĘDZY INNYMI ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO!

Bardzo Panią Premier RP proszę o pisemne wyjaśnienie mi przyczyn DYSKRYMINOWANIA MNIE przez urząd Ministra Środowiska Pana Macieja Grabowskiego (...z Platformy Obywatelskiej!), który lekceważy mnie – lub też któremu brak jest wiedzy, aby udzielić mi odpowiedzi na następujące pisma jakie do ministra skierowałem:

1/ SKARGA (...sprzed 40 dni !!!) z dnia 09 lipca 2015 roku z brakiem jakiejkolwiek reakcji w sprawie tak zwanej ,,TRWALE ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ” (...sic!!!!) na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasów Państwowych ,,Lasy Środkowopomorskie” Nadleśnictwa Warcino , oraz Nadleśnictwa Sławno (RDLP Szczecinek) gdzie gdyby nie ja ...WYRŻNIĘTO BY DO KOŃCA KOMPLEKS LEŚNY W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ I CZĘŚCIOWEJ DWÓCH GNIAZD ORŁA BIELIKA !!!!

Wstyd i hańba nie tylko dla tamtejszych leśników – totalnych leni i ignorantów!!!


Tak wygląda jedno z czynnych gniazd orła bielika  na terenie Nadleśnictwa Warcino /nadleśniczy Piątkowski z Platfusów Obywatelskich!/
Tak WYZNACZONO DO WYCINKI STOJĄCE DRZEWA tuż obok tego gniazda ...A NAWET BEZPRAWNIE NIE WYZNACZONO ICH STREF OCHRONY ŚCISŁEJ !!!

...za sprawą mojej determinacji , drzewa te nikt nigdy w najbliższych latach nie wytnie, a nasze orły bieliki będą miały tam spokój od LEŚNIKÓW IDIOTÓW!!!
TRAGEDIA!!! BEZPRAWIE!!! OTO MOJE ZDJĘCIE OBRAZUJĄCE W JAKI SPOSÓB WYCIĘTO LAS TUŻ PRZY TYM GNIEŹDZIE  W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ JAKA ZGODNIE Z PRAWEM TAM POWINNA BYĆ !!! 
To jest z kolei po stronie Nadleśnictwa Sławno ( ,,konkursowy" (sic!!!!) nadleśniczy Kupczyk)
WYCINKI DOKONYWANO ...DOKŁADNIE W OKRESIE GODOWYM ORŁA BIELIKA 2015 ROKU!!!  (masakra!!!) 

2/ SKARGA (...sprzed 35 dni!!!) z dnia 14 lipca 2015 roku , dotycząca rażącego naruszenia prawa przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku w powyższej sprawie gniazd orłów bielika i braku odpowiedzi RDOŚ Gdańsk na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej aż z dnia ...16 czerwca 2015 roku!!! CZEKAM NA TĄ ODPOWIEDŹ DO DZIŚ....


3/ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (...sprzed 48 dni!!!) z dnia 01 lipca 2015 roku dotyczący między innymi kwestii skandalicznego zachowania się na terenie Nadleśnictwa Elbląg – syna obecnego dyrektora RDLP Gdańsk Jana Szramki, który pod wpływem alkoholu wypowiadał bardzo ciekawe kwestie dowodzące temu ...JAKA GRUPA ZADUFANYCH W SOBIE KRETYNÓW I BARANÓW ,,RZĄDZI” W POLSKICH LASACH PAŃSTWOWYCH!

4/ PISMO zapytanie do Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2015 roku (...a więc sprzed 65 dni temu!!! ) dotyczące wielomiesięcznego braku reakcji ze strony nadleśniczego LP w wydaniu postanowienia o przekazaniu danej sprawy do innego organu administracyjnego w Polsce!

Wszystkie powyższe korespondencje kierowałem drogą elektroniczną jak zwykle zresztą na adres Ministra Środowiska – czego mam potwierdzenia!

Proszę Panią premier RP o pisemne wyjaśnienie mi : dlaczego jestem dyskryminowany i tak nieuczciwie traktowany przez urząd Ministra Środowiska ...CZYŻBYM ZADAWAŁ ZBYT TRUDNE PYTANIA , KTÓRYCH ODPOWIEDZI JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄ NA TAK ZWANY ,,BURDEL” W LASACH PAŃSTWOWYCH ( ...przepraszam za to dosadne porównanie słowne istniejących sytuacji w Polsce!)


Pan minister środowiska ...podpowiadający ,,teraz bić BRAVO"a obok premier Ewa Kopacz!

Nadmieniam,że nie jest to sytuacja jednostkowa – a podobnego typu opóźnienia w odpowiedzi to rzecz powszechna nie tylko w tym urzędzie ministra odpowiedzialnego za ochronę środowiska w Polsce, która jak widać na podawanych przez moją skromną osobę przykładach ...kuleje już na obie nogi!

Mam nadzieję,że nie wywiozła Pani Premier mebli ministra środowiska w teren na tak zwane TERENOWE / CYRKOWE/ POSIEDZENIA RZĄDU PREMIER KOPACZ  i jakoby z tej przyczyny nie mam ostatnio odpowiedzi na pytania,wnioski, skargi sprzed ...35 dni...40 dni...48 dni..65 dni...!!!

TAKA JEST WŁASNIE PLATFORMA OBYWATELSKA PANI PREMIER!!!!

KŁAMCY....LENIE...OSZUŚCI...POZBAWIENI JAKICHKOLWIEK CECH PROFESJONALIZMU NA SWYCH STANOWISKACH... ...itp: non stop oszukujący moich Rodaków pustymi obietnicami bez pokrycia i ZAKICHANA PROPAGANDA NIEPRAWDZIWYCH SUKCESÓW!!! 

To właśnie dlatego jestem od samego początku tj; od 2008 roku aż tak zagorzałym ,,sympatykiem” tego waszego POlitycznego  TOWARZYSTWA WZAJEMNEJ ADORACJI  , które już niebawem polskie społeczeństwo rozgoni nie tylko z urzędów po najbliższych wyborach parlamentarnych, czego Pani Premier szczególnie życzę jako osobie ...PROMUJĄCEJ ZŁO I BEZPRAWIE W MOJEJ OJCZYŹNIE...POLSCE!!! 

Na zakończenie pozwolę sobie Pani Premier przypomnieć o treści art.35 kodeksu postępowania administracyjnego – który jasno stanowi, iż (cytat) ,,ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OBOWIĄZANE SĄ ZAŁATWIAĆ SPRAWY BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI".

Słowo ,,OBOWIĄZANE SĄ” ...jest nie tylko w mej sprawie bardzo ważne !!!

Oczekuję na odpowiedź od Pani ...dlaczego Minister Środowiska tak rażąco w tylu już sprawach mnie bezprawnie lekceważy, skoro kolejny art.36 kpa stanowi (cytat) ,, O KAŻDYM PRZYPADKU NIEZAŁATWIENIA SPRAWY W TERMINIE OKREŚLONYM W ARTYKULE 35 - ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OBOWIĄZANY JEST ZAWIADOMIĆ STRONY , PODAJĄC PRZYCZYNY ZWŁOKI I WSKAZUJĄC NOWY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY” !!!!


Krzysztof Kowalczyk

PS.

Nie tylko ja ,,sympatyk" Platfusów Obywatelskich - nie dajemy się w Polsce ogłupiać tego typu osobom, a poniższa foto jest tego ...BARDZO DOSADNYM PRZYKŁADEM!!!