czwartek, 20 sierpnia 2015

JAK TAM POLSKI ,,TORCIK" MOSZE I INTERESY Z GOJAMI ??! ...CZYLI COŚ O AKTUALNYCH ROSZCZENIACH ŻYDOWSKICH NA TERENIE LUBELSZCZYZNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 04 SIERPNIA 2015 ROKU

20 sierpnia 2015 roku


Nie tak dawno na blogu zapytałem publicznie Urząd Marszałka Województwa Lubelskiego na temat ... żydowskich  roszczeń majątkowych w tym województwie!

Pismem MI-I.7741.28.2015.ASO z dnia 04 sierpnia CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Pan Arkadiusz Bratkowski  - udzielił mi odpowiedzi na kilak pytań!

BARDZO CIEKAWY TEMAT I SPRAWA ...a na dodatek najświeższa co do aktualności :

           
SĄ TACY LUDZIE NA ŚWIECIE, KTÓRZY ZROBIĄ WSZYSTKO , ABY TYLKO UBIĆ DOBRY ... ,,YNTERES" KOSZTEM MNÓSTWA INNYCH OSÓB, A NAWET KRAJÓW !!!
A oto i owe informacje:

Już na samym wstępie pozwolę sobie Wam przypomnieć : 1 HEKTAR GRUNTU odpowiada 10 tysiącom metrów kwadratowych!!!!!!!!!!!!!!!!!

W odpowiedzi na moje pytania jakie zostały zawarte w mailu z dnia 17 lipca 2015 roku a skierowane do Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie postępowań wszczętych w wyniku roszczeń Gmin Wyznaniowych Żydowskich na terenie województwa lubelskiego , zostałem poinformowany ,że do dnia 04 sierpnia 2015 roku - WSZCZĘTE ZOSTAŁY W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO następujące postępowania administracyjne :


1/ sprawa z wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej - o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Krzywe Koło, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1271 o pow. 442 m. kw. objętą księgą wieczystą KW 43238 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach – orzeczenie Komisji regulacji do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie sygnatura akt W.KŻ-I-1845/02 ...oddalające wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP !!!

2/ sprawa z wniosku Związku Gmin Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie o przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej nr 81 – działka nr 3 o powierzchni.....14.540 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi kw 132353 – orzeczenie z września 2007 roku w sprawie sygnatura akt W.KŻ -I-180/98 = Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie NIE UZGODNIŁA ORZECZENIA  ( ...I JESZCZE NIE NASTĄPIŁ ZWROT TEJ NIERUCHOMOŚCI!)

3/ sprawa z wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Łęcznej przy ulicy Bożniczej nr 17 oznaczonej jako działka nr 1762, która objęta jest księgą wieczystą o nr LU1I/00109443/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ...Komisja Regulacyjna do Spraw Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie ORZEKŁA PRZENIESIENIE NA RZECZ ZWIĄZKU GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W RP ….N I E O D P Ł A T N I E  W STANIE WOLNYM OD OBCIĄŻEŃ WYŻEJ WSKAZANEJ NIERUCHOMOŚCI !!!
Orzeczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2013 roku ( sprawa o sygnaturze akt : W.KŻ-I-944/01 )


4/ sprawa z wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Puławach - działka nr 331/6 , 331/7 przy ulicy Piłsudskiego ; sprawa o sygnaturze akt: W.KŻ-I-1522/02 przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Żydowskich w Warszawie...W TOKU!!!!!!!!!!!!!!!!!
Działka nr 331/7 stanowi własność Województwa Lubelskiego , które wniosło o umorzenie postępowania w stosunku do tej działki , ewentualnie o ODDALENIE ŻYDOWSKIEGO ROSZCZENIA W STOSUNKU DO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO!!!

Tak oto dzięki mojej kreciej robótce /...KOCHAM LUBELSZCZYZNĘ ...a szczególnie tamtejsze POLSKIE Lasy Państwowe!!!/macie okazję dowiedzieć się to i owo na temat AKTUALNEJ ...PAZERNOŚCI Żydów spod wyznania Mojżeszowego!!!!

 Zachód słońca nad lubelskimi lasami...
Piękne i majestatyczne ...lubelskie dęby !

No i zachód słońca ...na Pomorzu !!! Setki kilometrów od Lubelszczyzny...

A już tak na zakończenie przypomnę wam,iż USTAW I DEKRETÓW WYWŁASZCZENIOWYCH W POCZĄTKOWYM OKRESIE KOMUNIZMU BYŁO... AŻ OKOŁO 20 !!!!

Słowo WYWŁASZCZENIE  powinniście zawsze rozumieć jako ...KRADZIEŻ !!!!

A sprawą ogromnie ważną jest dla obiektywnie myślących Polaków to, iż ...KOMUNISTAMI W POLSCE BYLI W OGROMNEJ ILOŚCI WŁAŚNIE ŻYDZI , którzy doprowadzili NASZĄ OJCZYZNĘ do ruiny!!!!!!! 

TO TAKŻE ZA SPRAWĄ KOMUNISTYCZNYCH ŻYDÓW - DZIŚ W SIERPNIU 2015 ROKU NA POLSKIEJ WSI NIE MA JUŻ OD TRZECH POKOLEŃ POLAKÓW …...HISTORYCZNEGO POLSKIEGO ZIEMIAŃSTWA , ZWANEGO I SŁUSZNIE W DAWNIEJSZYCH CZASACH ,,POLSKIM NARODEM POLITYCZNYM  .

I oto właśnie chodziło KOMUNISTOM nie tylko tym Żydowskim, tak zwanym ,,reformatorom” stąd też taki ci u nas w kraju ,,UGÓR” ...duchowy...kulturowy...no i ziemski !


Po najbliższych wyborach jesienią MUSIMY WRESZCIE TO RAZEM ZMIENIĆ NA LEPSZE DLA POLSKI  a nie dla partii politycznej ...Platformy Obywatelskiej!Piszę jak jest...

Krzysztof  Kowalczyk

PS.... NIEWIELE BRAKOWAŁO A I ,,LASY PAŃSTWOWE" TEŻ BY IM SIĘ UDAŁO SPRZEDAĆ!

Serdecznie WITAM moich nowych czytelników bloga : 
TAK BARDZO, BARDZO LICZNIE czytających mnie wczoraj i dziś  z Japonii...Szwajcarii...Francji...Portugalii a nawet ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich!!!
ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA MNIE CODZIENNIE...korzystajcie z TŁUMACZA jaki każdy z Was może sobie włączyć czytając moje informacje (...po prawej stronie, obok najświeższego felietonu!)