środa, 20 maja 2015

W PAŃSTWOWYCH LASACH RDLP GDAŃSK I RDLP SZCZECINEK WŁADZA LEŚNIKÓW NIE ZNA GRANIC ??!

20 maja 2015 roku


TO TEMAT NA DZIŚ  na blogu - bardzo będący powiązany z wczorajszym skandalicznym tematem wycinki strefy OCHRONY ŚCISŁEJ orła bielika w Nadleśnictwie Sławno i NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW w Leśnym Kompleksie Promocyjnym ,,Lasy środkowopomorskie" Nadleśnictwa Warcino !


Sławno,dnia 20 maja 2015 roku


Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny LP
ul.Grójecka nr 127
WarszawaSzanowny Panie Dyrektorze!

W nawiązaniu do mojego zawiadomienia DGLP w Warszawie dotyczącego skandalicznego zniszczenia STREFY ŚCISŁEJ ochrony orła bielika w oddz.... leśnictwa Łętowo ( Nadleśnictwa Sławno),a także niedopełnienia obowiązków należytej ochrony dwóch gniazd orłów w oddz.... leśnictwa Osowo (Nadleśnictwa Warcino) na terenie RDLP Szczecinek po uprzedniej wycince takiego gniazda w oddz.285 leśnictwa Kosierzewo ( Nadleśnictwa Sławno) – informuję,iż w dniu wczorajszym dokonaliśmy wspólnie z wyznaczonym przez DGLP inspektorem lustracji terenowej tych miejsc w obecności tamtejszej Służby Leśnej.

O wynikach tego zapewne powiadomi Pana Dyrektora Pan inspektor – jednak na pierwszy rzut okiem w tej sprawie ,,kłania się” SKANDALICZNY BRAK WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SĄSIEDNIMI NADLEŚNICTWAMI WARCINO I SŁAWNO, KTÓRE NIE POINFORMOWAŁY SIĘ OD WIELU LAT WZAJEMNIE O TYM,ŻE DOSŁOWNIE NA GRANICY OBU NADLEŚNICTW WYSTĘPUJĄ DWA GNIAZDA PTAKÓW OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ!

TYLKO TEN FAKT I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SŁUZBOWYCH  PRZEZ LEŚNIKÓW TYCH NADLEŚNICTW, A PRZY TYM CO NAJWAŻNIEJSZE – TAK ZWANYCH ,,GOSPODARZY TERENU" (sic!!!!!) JEST WEDŁUG MEJ SUBIEKTYWNEJ OCZYWIŚCIE OCENY, GŁÓWNA PRZYCZYNĄ ZDEWASTOWANIA STREFY OCHRONNEJ PO STRONIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO!

Mam 100% świadomość Panie Dyrektorze, że wspólnie po tej kontroli ...URATOWALIŚMY BEZCENNE DLA ŚRODOWISKA MIEJSCE PRZED DALSZĄ DEGRADACJĄ I ZNISZCZENIEM – PRZEZ TAKICH A NIE INNYCH LEŚNIKÓW !

Nie bez znaczenia jest tu także inny znamienny fakt,że REAKCJA PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH NA MOJE ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE DEWASTACJI TEJ STREFY OCHRONNEJ ORŁÓW BYŁA ZDECYDOWANIE SZYBSZA I CO NAJWAŻNIEJSZE SKUTECZNA – NIŻ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU, KTÓRĄ RÓWNOCZEŚNIE O TYM ZAWIADOMIŁEM!!!

Bardzo Panu za to dziękuję!

TAK WYZNACZONO FARBA PRZEZ LEŚNIKÓW  KOLEJNE DZIESIĄTKI DRZEW DO WYCINKI...W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ ORŁÓW!!!


WYCIĘTA STREFA ŚCISŁA ORŁA BIELIKA W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO...stan na dzień kontroli DGLP w dniu 19 maja 2015 roku!!! Trudno jest mi uwierzyć chociażby w 1% aktualnej od wczoraj ,,wersji obrony” jaka usłyszałem w terenie od tamtejszych leśników, że ...winę ponosi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która nie poinformowała LP o tej sytuacji!

TO BZDURA!!!!!!!

Uprzejmie proszę Pana Dyrektora Generalnego LP o zasugerowanie wszystkim RDLP w kraju NA PRZYKŁADZIE TEGO SKANDALU W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO I O ZGROZO ….LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM ,,LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE” NADLEŚNICTWA WARCINO - o prawdopodobnej możliwości wystąpienia podobnych sytuacji mogących mieć miejsce na granicy nadleśnictw, czy też województw!

Oczywiście dla dobra Lasów Państwowych !!!

Jednocześnie pragnę Pana Dyrektora zainteresować treścią artykułu jaki znajduje się w ostatnim tygodniku ,,POLITYKA” nr 19 ( 06-15 maja 2015 ) pod tytułem : ,,OLIWSKA MASAKRA PIŁA MECHANICZNĄ"  - autorstwa Pana Ryszarda Sochy, a zaczynajacego się od WYMOWNYCH słów (cyt): ,,W PAŃSTWOWYCH LASACH WŁADZA LEŚNIKÓW NIE ZNA GRANIC"

Jest to opis tego co się dzieje na terenie RDLP Gdańsk – gdzie dyrektorem jest Pan Jan Szramka jak widzę przeciwko którego polityce leśnej zbuntowała się społeczność Gdańsk-Oliwa!

W artykule tym w ,,Polityce” zostały wyróżnione następujące zdania: (cyt) ; ,, ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASÓW”... ,, DOJENIE CZY WYPAS LASÓW”...,,ZASIEKI Z CIERNISTYCH KRZEWÓW” !

Generalnie cały tekst jest ukierunkowany ANTY LASY PAŃSTWOWE i polityka leśna Nadleśnictwa Gdańsk ,,NA SZLAKU BORSUKA" w RDLP Gdańsk, gdzie autor w oparciu o świadków opisuje tamtejsze zdewastowane lasy i drogi leśne.

Lokalna społeczność Gdańska Oliwa jest nieświadoma (...a więc ,,kuleje" tam EDUKACJA LEŚNA ) i zdziwiona zarazem,że leśnicy wycinają w ich okolicy zdrowe, dorodne drzewa które zdaniem mieszkańców mogą przecież jeszcze rosnąć setki lat...

Piszę o tym Panu Dyrektorowi dlatego,iż w treści tego artykułu widzę pewną analogię DO BEZPRAWIA O JAKIM WSPOMNIAŁEM POWYŻEJ W NADLEŚNICTWACH SŁAWNO I WARCINO – gdyż autor tego artykułu Pan Socha , powołuje się między innymi na wypowiedź Pana Dariusza Ożarowskiego, ornitologa zatrudnionego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym!

Pan Ożarowski jest oburzony intensywną wycinką starych drzew, zagrażającą siedliskom ptaków, które żyją w dziuplach...

Oto słowa ornitologa w niniejszym artykule ,,OLIWSKA MASAKRA PIŁA MECHANICZNĄ” - (cytat) ,, TU WIDZĘ ZANIEDBANIA LEŚNIKÓW. SPOTYKAM DRZEWA DZIUPLASTE ZAZNACZONE DO CIĘCIA CO JEST NIEZGODNE Z ZASADAMI. MOŻNA WYZNACZYĆ INNE , BEZ DZIUPLI. ALE TO JEST MOŻLIWE,GDY CIĘCIA ROBI SIĘ JESIENIĄ I ZIMĄ. BO LATEM DZIUPLI NIE WIDAĆ”
Skoro jest to prawda i fakt, jaki opisuje ornitolog Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – oznacza to Panie Dyrektorze Generalny LP, iż RUTYNA  wśród leśników RDLP Gdańsk mija się z PROFESJONALIZMEM  i ...czas najwyższy aby zrobić z tym porządek, nie tylko w Nadleśnictwach Sławno i Warcino, gdzie tnie się NIELEGALNIE I BEZKARNIE drzewostan w STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ ORŁA BIELIKA ...nawet w okresie godowym tych pięknych ptaków!

A WINĘ ZRZUCA SIĘ PO ,,WPADCE” NA REGIONALNĄ DYREKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA....sic!!!!!

         
TO GNIAZDO BUDOWANE PRZEZ ORŁY W ODDZ.285 LEŚNICTWA KOSIERZEWO (NADLEŚNICTWA SŁAWNO) ZOSTAŁO ...WYCIĘTE WRAZ Z TĄ SOSNĄ W OKRESIE GDY OCZEKIWAŁEM NA RDOŚ ZE SZCZECINA, KTÓREMU PISEMNIE ZGŁOSIŁEM FAKT JEGO ISTNIENIA! 
NADLEŚNICTWO SŁAWNO PRZYJĘŁO WERSJĘ ,,OBRONY" ŻE ...NIGDY TEGO GNIAZDA TAM NIE BYŁO!!! A TERAZ RŻNĄ LAS PIŁAMI NA DODATEK W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ ORŁÓW BIELIKA W INNYM LEŚNICTWIE... TWIERDZĄC PRZY INSPEKTORZE DYREKTORA GENERALNEGO LP 19 MAJA 2015 ROKU ,ŻE NIE MA TAM W OKOLICY ŻADNYCH GNIAZD (...A SĄ AŻ DWA GNIAZDA!!!)...I ŻADNEJ STREFY!!! 

TAKIE SKANDALICZNE I NIEWYOBRAŻALNE DLA NORMALNEGO LEŚNIKA  JAJA ...TYLKO W RDLP SZCZECINEK POŚRÓD  ,,KONKURSOWYCH" KŁAMCÓW I ŁGARZY!!!

Czas najwyższy aby ,,coś” WRESZCIE SKUTECZNIE zrobić Panie Dyrektorze Generalny LP – by w prasie artykuły nie zaczynały się słowami (cyt); ,, W PAŃSTWOWYCH LASACH WŁADZA LEŚNIKÓW NIE ZNA GRANIC"

Tu chodzi o ...GRANICE BEZPRAWIA !!!

Źle to świadczy o Braci Leśnej...gdyż tego typu ,,wpadki” zaliczają jak widzę BEZKARNI LEŚNI ,,WYBRAŃCY" !


Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk


Otrzymują:

1/Minister Środowiska
2/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
3/Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
4/ Redakcja tygodnika ,,POLITYKA”


Piszę jak jest....


Krzysztof  Kowalczyk