niedziela, 3 maja 2015

BRONISŁAW KOMOROWSKI ...DLACZEGO NIC PAN NIE ZROBIŁ?????! WSTYD MI ZNOWU ZA PANA PANIE PREZYDENCIE!!!!

03 maja 2015 roku

JEST ,,COŚ" W NASZEJ OJCZYŹNIE ...COŚ NAD WYRAZ PODŁEGO I HANIEBNEGO... ,,COŚ" O CZYM POLACY I NASZE SPOŁECZEŃSTWO NIE WIE...A TAKI DZIEŃ JAK DZIŚ I DZIEŃ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA  = JEST ŚWIETNA OKAZJĄ ABYŚCIE O TYM WIEDZIELI...

ZNOWU JEST MI STRASZNIE WSTYD ZA PREZYDENTA MOJEJ POLSKI BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO ,KTÓRY Z TEGO CO WIEM NIE ZROBIŁ NIC ABY NA TEN MEGA SKANDAL JAKI MA OD LAT DOSŁOWNIE WRĘCZ POD NOSEM W WARSZAWIE ...OSTRO, STANOWCZO  I BEZWZGLĘDNIE ZAREAGOWAĆ !!!


TO DLATEGO MÓJ HONOR NIE POZWALA MI NA ODDANIE NIEBAWEM GŁOSU W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH PREZYDENCKICH NA TAKIEGO PREZYDENTA, KTÓRY CO INNEGO MÓWI , CO INNEGO ROBI ....A NIE WIDZI KWESTII DLA POLAKÓW NAJWAŻNIEJSZYCH !JESTEM W 100% , IŻ BĘDZIECIE W SZOKU PO PRZECZYTANIU PONIŻSZEGO, OFICJALNEGO TEKSTU JAKI SKIEROWAŁEM DO PREZYDENTA RP ....


W ŻYCIU CODZIENNYM KAŻDY Z NAS MA TAK ZWANĄ ,,OKAZJĘ" PRZESPAĆ CHWILE WAŻNE....CZY POZNAJECIE NASZA PARĘ PREZYDENCKĄ ....TAK SMACZNIE ZNUDZONĄ I  PRZESYPIAJĄCĄ  PUBLICZNĄ UROCZYSTOŚĆ W POLSCE, POŚRÓD LUDZI ZASZCZYCONYCH OBECNOŚCIĄ PREZYDENTA RP????Sławno,dnia 03 maja 2015 roku 

Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski
00-902 Warszawa
ul. Wiejska nr 10 

Szanowny Panie Prezydencie!

Czy pamięta Pan Prezydent te słowa z wiersza Adama Mickiewicza ,,REDUTA ORDONA?!

(cyt) ; ,,Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo
I spójrzałem na pole: dwieście armat grzmiało.
Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi.
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi:
I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął.
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą czarna kolumną, jako lawa błota.
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy
Czarne chorągwie na śmierć prowadza zastępy...”

Wiersz ten powstały w Dreźnie 1832 roku - jest opisem obrony Warszawy przed Rosjanami we wrześniu 1831 roku przez bohaterską załogę Reduty nr 54, której dowódcą był podporucznik Julian Konstanty Ordon – i oparta jest na autentycznym zdarzeniu i wspomnieniach jej uczestnika Stefana Garczyńskiego!

Gdy Rosjanie wdarli się do Reduty 54...POLACY WYSADZILI JĄ W POWIETRZE WRAZ ZE SKŁADEM AMUNICJI I PROCHU ginąc śmiercią tragiczną, a przy tym grzebiąc we wspólnej mogile mnóstwo żołnierzy rosyjskich.

Ten wiersz ,,REDUTA ORDONA” Panie Prezydencie jest wyjątkowy ,,na czasie” - spoglądając na to wszystko co dziś 2015 roku dzieje się na terenie wschodniej Ukrainy, którą atakują Rosjanie a także w sytuacji obecnego zastraszania między innymi Rzeczpospolitej groźbą wojny!

Dziś 03 maja 2015 roku w czasie swego uroczystego przemówienia w kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – powiedział Pan Prezydent o tym,iż ...ŻYJEMY W WYJĄTKOWO SZCZĘŚLIWEJ POLSCE !

Nie podzielam tej Pańskiej opinii i optymizmu...


Szanowny Panie Prezydencie !

Skoro Pan tak twierdzi, to bardzo proszę zapoznać się chociażby z przyjętym już przez obecny rząd WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM NA LATA 2015-2018, z którego wynika iż polscy seniorzy (emeryci) w ramach waloryzacji rent i emerytur dostaną od tegoż rządu ,,aż” ...4 złote (słownie: cztery!) podwyżki.

Proszę przy tym porównać zapędy władz samorządowych, które AKTUALNIE ostro naciskają stronę rządową o pilne podwyżki dla wójtów i burmistrzów, oraz prezydentów miast do kwot w porównaniu z emeryturami i rentami … wręcz ASTRONOMICZNYCH!!!

Rzeczywiście MA PAN PREZYDENT ,,DZIWNĄ” RACJĘ: …,, ŻYJEMY W WYJĄTKOWO SZCZĘŚLIWEJ POLSCE” ( sic!!!!)

Dziękujemy Panie Prezydencie...


Jednak moja niniejsza korespondencja do Pana jest związana z czymś zupełnie innym i nie mniej SKANDALICZNYM , a ściśle z historią Reduty Ordona, która szczególnie dla Polaków jest od lat i powinna być nadal WZOREM DO DUMY I PRZYKŁADEM MĘSTWA W WALCE ZA NASZĄ WSPÓLNĄ OJCZYZNĘ I JEJ WOLNOŚĆ !

W czasie swego dzisiejszego wystąpienia publicznie nawiązał Pan Prezydent do owych tragicznych czasów Reduty Ordona mówiąc : ,, Po raz pierwszy możemy w kraju oglądać m.in. dokumenty sejmu powstańczego 1830-31 ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, gdzie te dokumenty zostały przechowane.

Jest wśród tych dokumentów także akt detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski, oraz przyjęta 7 lutego 1831 roku uchwała o wprowadzeniu polskich barw narodowych – właśnie takich kokard narodowych jakie dzisiaj propagujemy; jakimi dzisiaj chcemy przypominać poczucie związku z naszymi prapradziadami z tamtych lat”

A CZY PAN WIE, JAKIE SKARBY NARODOWE KRYJE POLSKA ZIEMIA...?!

Słowa Pana Prezydenta TAK ODERWANE DZIŚ 2015 ROKU OD RZECZYWISTOŚCI DNIA CODZIENNEGO W WARSZAWIE w ścisłym związku z pewnymi NIEWYOBRAŻALNYMI I SKANDALICZNYMI FAKTAMI O KTÓRYCH WIE ZALEDWIE GARSTKA POLAKÓW – stały się główną przyczyną i podstawą napisanie tej oto korespondencji !!!

Jeszcze raz Panu Prezydentowi przypomnę :

BITWA Z ROSJANAMI NA ,,REDUCIE ORDONA” MIAŁA MIEJSCE DOKŁADNIE WE WRZEŚNIU 1831 ROKU, U SCHYŁKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO ...a więc w latach, o których z taka dumą Pan przemawiał, nawiązując do dokumentów z Francji!


Szanowny Panie Prezydencie !

Uprzejmie proszę o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania …

1/ czy urząd Prezydenta RP został powiadomiony o tym, iż w latach 2010-2013 grupa polskich archeologów odkryła w 100% ową słynną ,,REDUTĘ ORDONA”?!

2/ czy ma Pan Prezydent RP świadomość tego, że Reduta jako ciąg fortyfikacji obronnych przed Moskalami z tamtych lat znajduje się dokładnie w dzielnicy Warszawa Ochota, na wzniesieniu przy ulicy Na Bateryjce a Alejami Jerozolimskimi ??!

Prawdopodobna lokalizacja reduty Ordona - fot. Marcin ZdrojewskiPomnik przy ul. Mszczonowskiej fot. wikipedia/hiuppo     
...a nieopodal zarośnięty w krzakach przy ulicy Mszczonowskiej POMNIK ,,REDUTY ORDONA"3/ CZY WIE PAN PREZYDENT I MA TEGO DZIŚ ŚWIADOMOŚĆ,ŻE W TYM SAMYM MIEJSCU ...NA PROCHACH NASZYCH PRAPRADZIADÓW WALCZĄCYCH O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 1831 ROKU - ZOSTAŁ ZBUDOWANY NIELEGALNIE ...MECZET MUZUŁMAŃSKI , POD KTÓRYM ZDANIEM POLSKICH ARCHEOLOGÓW ZNAJDUJĄ SIĘ SZCZĄTKI POLSKICH POWSTAŃCÓW Z TEJ ,,REDUTY ORDONA” OPISYWANEJ W WIERSZU PRZEZ ADAMA MICKIEWICZA?????????!

Prawdopodobieństwo,iż na terenie oddanym MUZUŁMANOM znajdują się groby polskich powstańców i rosyjskich agresorów GRANICZY WRĘCZ Z PEWNOŚCIĄ...zaś warszawski meczet został ustawiony na terenie samej ,,Reduty Ordona”, gdzie linia ,,wilczych dołów” zdaniem archeologów ciągnie się właśnie dokładnie na terenie owej świątyni wyznawców ….ISLAMU w Polsce!!!

     ...TAK WYGLĄDA TEN MECZET! ZBUDOWANY NA PROCHACH POLSKICH POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH 1831 ROKU NA ,,REDUCIE ORDONA"

3/ czy urząd Prezydenta RP wie o tym,że ...JEST TO JEDYNY TAKI HISTORYCZNY OBIEKT POLOWY W CAŁEJ POLSCE Z 1831 ROKU przebadany metodą archeologiczną w latach 2010-2011 i 2013 roku, gdzie znajduje się majdan, fosa i doskonale zachowane dwa rzędy ,,wilczych dołów” z zalegającymi po dziś dzień szczątkami żołnierzy??!

4/ CZY WIE PAN PREZYDENT RP O TYM,ŻE ,,REDUTA ORDONA” BYŁA I JEST NON STOP OKRADANA , A WRĘCZ GWAŁCONA PRZEZ ZŁODZIEI, TAK ZWANYCH POSZUKIWACZY PAMIĄTEK HISTORYCZNYCH ...A NAWET ODKRYTA INWAZYJNIE (WYKOPALISKOWO) CIĘŻKIM SPRZĘTEM MECHANICZNYM (KOPARKI,SAMOCHODY)??!
            ...ten CARSKI ORZEŁ to stamtąd!!!

5/ CZY WIE PAN PREZYDENT O OKRADANIU ODKRYWANYCH TYMI METODAMI SZCZĄTKÓW ZALEGAJĄCYCH TAM W MOGIŁACH POWSTAŃCÓW ?!

6/ czy urząd Prezydenta RP ma świadomość WYJĄTKOWOŚCI TEGO MIEJSCA DLA HISTORII POLSKI , gdzie zaledwie w tak krótkim czasie, a pomimo MEGA GRABIEŻY terenu ,,Reduty Ordona” przez złodziei zostało znalezionych około 4 tysiące (!!!!) ,,zabytków ruchomych” takich jak : galanteria mundurowa,broń, kule armatnie i karabinowe, przedmioty użytku codziennego powstańców listopadowych i Moskali??!

7/ czy wie Pan Prezydent,że Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota zlekceważyła sprawę ROZKRADANIA POLSKICH GROBÓW POWSTAŃCZYCH po zawiadomieniu jej w sierpniu 2014 roku przez założone Stowarzyszenie ,,Reduta Ordona” przez patriotycznych Polaków??!

...NIE PRZYJĘTO W PROKURATURZE ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW PRZEZ STOŁECZNEGO I MAZOWIECKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I NIE POINFORMOWANO ZAWIADAMIAJĄCYCH O PRZYCZYNACH TEJ DECYZJI!!!

8/ DLACZEGO PREZYDENT RP POWOŁUJE SIĘ NA ŹRÓDŁA HISTORYCZNE I OWĄ BIBLIOTEKĘ W PARYŻU ...GDY POD JEGO DOSŁOWNIE NOSEM DZIEJĄ SIĘ AŻ TAK SKANDALICZNE DLA POLSKIEJ HISTORII SCENY ZŁODZIEJSTWA I GRABIEŻY ORAZ BEZCZESZCZENIA SZCZĄTKÓW ZABITYCH, SKORO W WERSJI OFICJALNEJ JAKOBY CHRONI TEGO TYPU MOGIŁY ….OBOWIĄZUJĄCE PRAWO??!

Od minimum 2010 roku wszyscy w Warszawie wiedzieli o grabieży ,,Reduty Ordona” ...a już wcześniej na stołeczny targ staroci trafiają POLSKIE ZABYTKI,SKARBY NARODOWE , które pochodzą dokładnie z tego mickiewiczowskiego szańca !

9/ CZY WIE PAN PREZYDENT O TYM,ŻE W ROKU 2008 RADA DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY - PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr 102/XX/08 Z DNIA 04 LUTEGO 2008 ROKU = DOTYCZĄCĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU O ...WPIS SZAŃCA DO REJESTRU ZABYTKÓW...A KTÓRA DO DNIA DZISIEJSZEGO 03 MAJA 2015 ROKU, A WIĘC PRZEZ 7 LAT NIE ZOSTAŁA ZREALIZOWANA ??!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dopiero w 2013 roku po sukcesie archeologów i odkryciu wielu ważnych części tej fortyfikacji i masowych grobów , ,,REDUTA ORDONA” ZOSTAŁA WPISANA DO ….gminnej (sic!!!)ewidencji zabytków, co jest SKANDALICZNIE NIEWSPÓŁMIERNIE NIŻSZĄ FORMĄ OCHRONY TEGO MIEJSCA NIŻ WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW!!!!

10. CZY NIE UWAŻA PAN PREZYDENT PODOBNIE JAK JA I MNÓSTWO NASZYCH RODAKÓW, IŻ TYLKO ,,ŻYWE LEKCJE HISTORII" W OPARCIU O MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA TAKICH OBIEKTÓW JAK TA ,,REDUTA ORDONA” SĄ JEDYNĄ PRZYSZŁOŚCIĄ EDUKACJI NIE TYLKO SZKOLNEJ, LECZ TAKŻE USTAWICZNEJ W POLSCE – I JAK NAJSZYBCIEJ POWINNA STAĆ SIĘ NARODOWYM CENTRUM KULTURALNYM, W KTÓRYM MOŻNA BYŁOBY ZAPREZENTOWAĆ NIE TYLKO CZĘŚCI FORTYFIKACJI WYSADZONEJ W POWIETRZE WE WRZEŚNIU 1831 ROKU PRZED MOSKALAMI, ALE I TEŻ TO CO DO TEJ CHWILI UDAŁO SIĘ ZNALEŹĆ ARCHEOLOGOM....PRZED POSPOLITYMI ZŁODZIEJAMI !!!

11/ CZY DLA LUDZI ZE ZDROWĄ WYOBRAŹNIĄ , ZWIĄZANYCH Z NASZA POLSKĄ HISTORIĄ I MYŚLĄCYCH O TYM DZIEDZICTWIE TAKŻE JAKO ELEMENCIE DZIEDZICTWA OGÓLNONARODOWEGO – SĄ JAKIEKOLWIEK PROBLEMY W ZMIERZENIU SIĘ ZE SZTYWNYMI RAMAMI PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH , BY ZMIENIĆ DOTYCHCZASOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA TEGO TERENU, BY OBJĄĆ ,,REDUTĘ ORDONA” REALNĄ OCHRONĄ NA CAŁYM TERENIE...skąd prywatny inwestor teraz wiosną 2015 roku ,,wyrzuca” szczątki POLSKICH BOHATERÓW do mogiły wojennej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, przed budową tam ...pawilonów i domów mieszkalnych!!!!

TO MEGA NIEPRAWDOPODOBNY SKANDAL NASZYCH LAT  ….Panie Prezydencie!!!


12/ W CZYM JEST PROBLEM PANIE PREZYDENCIE, ABY NA FRAGMENCIE ,,REDUTY ORDONA” ZAPLANOWAĆ I ZBUDOWAĆ JUŻ DZIŚ MAUZOLEUM POLEGŁYCH W TEJ BITWIE O REDUTĘ ORDONA ...SKORO DO CHWILI OBECNEJ ZNALEZIONO JUŻ PONAD 120 ŻOŁNIERZY I UCZYNIĆ Z TEGO HISTORYCZNEGO MIEJSCA , NARODOWY SYMBOL WDZIĘCZNOŚCI POLEGŁYM W OBRONIE RZECZPOSPOLITEJ ???!

Za sprawą wiersza Adama Mickiewicza ,,Reduta Ordona” na którym nie tylko ja się wychowałem ale i miliony Polaków w całych dekadach od 1831 roku...byłby to teraz piękny ślad po nas i naszej wdzięczności Ojczyźnie!!!!

NA PODOBNYCH ZASADACH POWSTAŁ ...GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W WARSZAWIE!!!

Będę bardzo wdzięczny za osobiste ustosunkowanie się Pana Prezydenta RP i odpowiedź na te 12 pytań, które jak na tą chwilę 2015 roku są SKANDALICZNYM DOWODEM nie tylko braku pamięci i szacunku do tej tragicznej historii ,,Reduty Ordona” , ale również na to,że ZA CZASÓW PREZYDENTURY PANA PREZYDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO ...TAKI SKANDAL JEST MOŻLIWY, A WRĘCZ NA DOTKNIĘCIE RĘKĄ Z PAŁACU PREZYDENCKIEGO W WARSZAWIE NA DZIELNICĘ WARSZAWA OCHOTA!


WSTYD MI ZNOWU ZA PANA PANIE PREZYDENCIE...!!!!!!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

1/ MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


2/ RADA OCHRONY PAMIĘCI, WALK I MĘCZEŃSTWAPiszę jak jest...


Krzysztof  Kowalczyk


PS.


CZY TAK MOŻE WYGLĄDAĆ ,,POLSKA SZPICA" OBRONNA ...??!
                                     

Zamieszki w Knurowie /Jacek Bednarczyk /PAP

A TAK WYGLĄDA W TEJ CHWILI 03 MAJA 2015 ROKU DZIEŃ UCHWALENIA KONSTYTUCJI W KNUROWIE NA ŚLĄSKU...W ,,WOLNEJ" I ,,SPRAWIEDLIWEJ" POLSCE!!!

POLICJA WZYWA DO ROZEJŚCIA SIĘ TŁUM POLAKÓW - PROTESTUJĄCYCH PRZECIWKO ZASTRZELENIU STRZAŁEM W GŁOWĘ PRZEZ POLICJANTA 27 LETNIEGO KIBICA PIŁKARSKIEGO PODCZAS ZAMIESZEK...

POLICJA OCHRANIA KOMISARIAT...KTÓRY USIŁOWANO PODPALIĆ W ODWECIE KOKTAJLAMI MOŁOTOWA ...