wtorek, 19 maja 2015

SKANDALICZNA ,,OCHRONA" ORŁÓW BIELIKA W LEŚNYM KOMPLEKSIE PROMOCYJNYM ,,LASY ŚRODKOWO POMORSKIE" W NADLEŚNICTWIE WARCINO I WYCINKA DRZEW W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO !!!Sławno,dnia 19 maja 2015 roku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
80-478 Gdańsk
ul. Chmielna nr 54/57Dotyczy: NIELEGALNEGO POZYSKANIA DREWNA W STREFIE ŚCISŁEJ OCHRONY ORŁA BIELIKA W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO , ORAZ NIE WYZNACZONYCH STREF OCHRONNYCH JEDNEGO GNIAZDA ORŁÓW,NA TERENIE NADLEŚNICTWA WARCINO ( LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY ,,LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE).


Szanowny Panie Dyrektorze!


W dniu dzisiejszym od godziny 11.00 miała miejsce terenowa wizja lokalna połączona z oględzinami, za sprawą mojego zawiadomienia Pana Adama Wasiak Dyrektora Generalnego LP oraz RDOŚ w Gdańsku i prokuratury , w sprawie nielegalnych działań leśników LP Nadleśnictw Sławno i Warcino = polegających na wycince surowca drzewnego z pnia, oraz wyznaczenia kolejnych dziesiątek sztuk drzew do wycinki W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ orła bielika!

W oględzinach brał udział inspektor wyznaczony przez Pana Dyrektora Generalnego LP, oraz terenowa Służba Leśna obu nadleśnictw!

Oba gniazda są zlokalizowane w oddz. ... leśnictwa Osowo (Nadleśnictwa Warcino).

Podczas lustracji poprosiłem wyznaczonego przez nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino inżyniera nadzoru w obecności inspektora DGLP o wskazanie OBU GNIAZD ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYM ODDZIALE.

Z zachowania inżyniera nadzoru ( Pan Nowicki) jednoznacznie wynikało,że NIE MA ON TAK ZWANEGO ,,ZIELONEGO" POJĘCIA O TYM,ŻE W TYM ODDZIALE ZNAJDUJĄ SIĘ AŻ DWA GNIAZDA ORŁÓW -  gdyż wskazał nam prawidłowo jedno, natomiast kolejne (...a TRZECIE  w tej okolicy)jakie znam, wskazał ale w kierunku oddziałów leśnych...leśnictwa Osowo.
Inżynier nadzoru chcąc pokazać nam granicę nadleśnictw, będącą jednocześnie granicą województw pomorskiego i zachodniopomorskiego , omijając gniazdo w oddz.... ...IDEALNIE ZAPROWADZIŁ NAS DOKŁADNIE POD DORODNĄ SOSNĘ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ OWE DRUGIE GNIAZDO ORŁÓW W TYM SAMYM WYDZIELENIU –O KTÓRYM NIE MIAŁ ,,ZIELONEGO POJĘCIA" !!!!!

Było to doskonale widać po jego reakcji...!!!

Stojąc pod owym drugim gniazdem orłów , wskazałem Panu inspektorowi świeże odchody ptaków jednoznacznie wskazujące na to,że jest to gniazdo czynne, po czym inż. nadzoru Pan Nowicki za pomocą GPS odmierzył odległość spod tego gniazda do granicy nadleśnictw Warcino (LKP) oraz Sławno, która wyniosła maksymalnie około 70 metrów!!!

NADMIENIAM,ŻE DOSKONALE WIEM ŻE ZGODNIE Z PRAWEM STREFA OCHRONY ŚCISŁEJ GNIAZDA ORŁA BIELIKA WYNOSI 200 mb NATOMIAST STREFA OKRESOWA 500 mb OD GNIAZDA.

Po przekroczeniu granicy nadleśnictw( ...), a jednocześnie granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego - oczekiwała na nas w oddz.... leśnictwa Łętowo Służba Leśna Nadleśnictwa Sławno ( inż. nadzoru Pan Kujawski, oraz leśniczy Pan Mikoński).

W obecności świadków, a w tym Pana inspektora DGLP - zapytałem , CZY WIEDZĄ IŻ W TYM TERENIE ZNAJDUJE SIĘ GNIAZDO , LUB GNIAZDA ORŁÓW BIELIKA I JEST WYZNACZONA STREFA ICH OCHRONY???! 

Leśniczy Pan Mikoński oraz inż. nadzoru Pan Kujawski – JEDNOZNACZNIE ODPOWIEDZIELI,ŻE GNIAZDA, ANI GNIAZD TUTAJ NIE MA , A TYM SAMYM STREF OCHRONNYCH  NATOMIAST NAJBLIŻSZA STREFA ZNAJDUJE SIĘ W STRONĘ JAK WSKAZALI ODDZIAŁÓW ...  ..

Pytanie to zadałem stojąc wspólnie  ...W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ  (czyli maksymalnie 200 mb od jednego z gniazd bielika, które orły zbudowały sobie ale po drugiej stronie... o szerokości maksymalnie 2-3 mb )W KTÓREJ ZOSTAŁO WYZNACZONYCH FARBĄ PRZEZ LEŚNIKÓW DO WYCINKI KILKADZIESIĄT SZTUK DRZEW,A JAK DODAŁ LEŚNICZY MIKOŃSKI  W TYM 2015 ROKU ( I KWARTAŁ) WYCIĘTO JUŻ SZEREG DRZEW Z POSUSZU ŚWIERKOWEGO!!!

A oto jak dziś 19 maja 2015 roku  wygląda w Nadleśnictwie Sławno /Leśnictwo Łętowo/...ZDEWASTOWANA PRZEZ LEŚNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH STREFA ŚCISŁEJ OCHRONY ORŁÓW BIELIKA !!!  
I kolejne drzewa wyznaczone do wycinki.... sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


WARTO TU DODAĆ,IŻ BYŁO TO W OKRESIE ....GODOWYM ORŁA BIELIKA!!!!!

Na miejscu wskazałem zarówno pnie jak i odpady zrębowe po wyciętych drzewach, oraz dziesiątki sztuk drzew ( głównie dorodne sosny) wyznaczone do wycinki...

WEDŁUG MEJ OCENY – A JESTEM TEGO PEWIEN W 100%; JEDNO Z GNIAZD W ODDZIALE ... LEŚNICTWA OSOWO ...NIE MA W OGÓLE WYZNACZONYCH STREF OCHRONNYCH , KTÓRE NIE POKRYWAJĄ SIĘ ZE STREFĄ ANI TEGO GNIAZDA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OKOŁO 100 mb OD NIEGO, ANI TEŻ Z TRZECIM GNIAZDEM POŁOŻONYM W KIERUNKU ODDZIAŁÓW ... LEŚNICTWA OSOWO, CZY TEŻ CZWARTYM NA TERENIE LEŚNICTWA ŁĘTOWO, O KTÓRYM WSPOMINAŁ TAMTEJSZY LEŚNICZY!!!

ŚMIEM NAWET TWIERDZIĆ ZNAJĄC DOKUMENTACJĘ W NADLEŚNICTWIE WARCINO,ŻE STREFA OCHRONNA WYZNACZONA W ODDZIALE ... LEŚNICTWA OSOWO JEST NIEAKTUALNA , PONIEWAŻ DOTYCZYŁA GNIAZDA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZED LATY W ZUPEŁNIE INNYM MIEJSCU NIŻ TE DWA OBECNE!

A pod gniazdem ..................


W dyskusji jaka wywiązała się między nami na gruncie w lesie PADŁO STWIERDZENIE ZE STRONY SŁUŻBY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA SŁAWNO, A WRĘCZ ZARZUT,ŻE ...WINNY TEMU BAŁAGANOWI JEST REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU, KTÓRA NIE POWIADOMIŁA NADLEŚNICTWO SŁAWNO O STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ I OKRESOWEJ WYSTĘPUJĄCEJ W ODDZIALE ... LEŚNICTWA OSOWO!!!

Według mojej oceny to nie RDOŚ w Gdańsku jest winny TEJ SKANDALICZNEJ SYTUACJI WYCINKI DRZEW W STREFIE OCHRONY ŚCISŁEJ GNIAZD ORŁA BIELIKA NA TERENIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO ( oddz. ... leśnictwa Łętowo) A BRAK NADZORU I PROFESJONALIZMU ZE STRONY LEŚNIKÓW, ORAZ KLASYCZNEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ,,SĄSIADAMI” ( nadleśniczy, leśniczy!).

Na potwierdzenie tego dodam,że ; obecnym nadleśniczym Nadleśnictwa Sławno jest Pan Kupczyk...wieloletni inżynier nadzoru w nadleśnictwie Warcino I NIE JEST MOŻLIWE ,ABY O TYM GNIEŹDZIE W LEŚNICTWIE OSOWO I STREFACH NIE WIEDZIAŁ – a ponadto inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Warcino,któremu akurat podlega teren leśnictwa Osowo JEST BYŁY, ZDEGRADOWANY ZA NADUŻYCIA - NADLEŚNICZY Tadeusz Lewandowski!!!


Powyższe kompleksy leśne znam dosłownie jak ,,własną kieszeń” !!!

Muszę tu dodać,że w strefie ochrony okresowej obu tych gniazd w oddziale ... leśnictwa Osowo zostało zbudowanych kilka ambon myśliwskich a przed jedną z nich na łące (okolice oddziału ..) trwają regularne prace uprawowe na pasie żerowym, a raczej nęciska tuż przy ambonie myśliwskiej!

JEST TO TEREN ADMINISTROWANY PRZEZ OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY NADLEŚNICTWA POLANÓW...Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy środkowopomorskie”

LEPSZEJ ANTY ,,REKLAMY" TEN LESNY KOMPLEKS PROMOCYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE MÓGŁ SOBIE WYŚNIĆ...(sic!!!!!!) 

Ponieważ wcześniej powiadomiłem RDOŚ w Gdańsku o tej SKANDALICZNEJ SYTUACJI a także zawiadomiłem prokuraturę – niniejszą korespondencją proszę o podjęcie BARDZO PILNYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH GNIAZD ORŁA BIELIKA NA TYM TERENIE I WERYFIKACJĘ DANYCH LOKALIZACYJNYCH , POŁĄCZONYCH Z WYZNACZENIEM DODATKOWEJ STREFY OCHRONNEJ DLA JEDNEGO Z GNIAZD (...a tego najbliżej granicy obu nadleśnictw!!!) .

MAM OGROMNA SATYSFAKCJĘ OSOBISTĄ, ŻE wyłącznie ZA SPRAWĄ MOJEGO ZGŁOSZENIA I NATYCHMIASTOWEJ REAKCJI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP ADAMA WASIAK ….NIE DOSZŁO DO WYCINKI KOLEJNYCH WYZNACZONYCH FARBĄ DRZEW NA TERENIE LEŚNICTWA ŁĘTOWO W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO!!!!

JEDNO Z GNIAZD ORŁA BIELIKA ZOSTAŁO NIEDAWNO NA TERENIE NADLEŚNICTWA SŁAWNO WYCIĘTE W LEŚNICTWIE KOSIERZEWO WRAZ Z DORODNĄ SOSNĄ...A MNIE PRÓBOWANO OSZUKAĆ ZE STRONY LP,IŻ JAKOBY GNIAZDA TAM NIGDY NIE BYŁO!!!

Dlatego też powiadomiłem prokuraturę...

Na tak zwaną ,,dokładkę” pragnę Państwu dodać,że W STREFIE OCHRONY OKRESOWEJ oddziału ... leśnictwa Osowo ...NIEDAWNO TRWAŁY PRACE URZĄDZENIOWE co widać po farbie pozostawionej na drzewach, na co zwróciłem uwagę Panu inspektorowi z DGLP !!!

FAKT,IŻ KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA WARCINO I SŁAWNO AŻ TAK SKANDALICZNIE PODCHODZI DO OCHRONY ORŁA BIELIKA I NIE INFORMUJE ,,PO SĄSIEDZKU” NADLEŚNICTWO SŁAWNO, ORAZ WYKONUJĄCYCH SWOJE CZYNNOŚCI URZĄDZENIOWCÓW ...JEST MEGA NIEODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PSEUDO PROFESJONALIZMEM W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!

ZRZUCANIE PRZY TYM WINY W TAK SKANDALICZNYCH OKOLICZNOŚCIACH TERAZ NA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU, KTÓRY JAKOBY NIE DOPEŁNIŁ SWOICH OBOWIĄZKÓW - JEST ŁGARSTWEM, GDYŻ TO LEŚNIK JEST JAKOBY GOSPODARZEM NA SWOIM TERENIE I JAKOBY DOSKONALE WIE CO MA W TERENIE!


POWYŻSZY PRZYKŁAD NADLEŚNICTW WARCINO I SŁAWNO ( RDLP SZCZECINEK) A NA DODATEK O ZGROZO..... LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY ,,LASY ŚRODKOWO POMORSKIE” DOWODZI TEMU ...JAK ,,UKŁADOWY” JEST I ZARAZEM FIKCYJNY ,,NADZÓR” NAD TEGO TYPU SPRAWAMI ZE STRONY RDLP SZCZECINEK!!!

TO ZWYKŁA FIKCJA … I TO NAWET DO POTĘGI ENTEJ!!!

Na zakończenie jestem zmuszony dodać państwu,że Pan nadleśniczy Nadleśnictwa Warcino NIE MIAŁ I NIE MA CZASU ZAJMOWAĆ SIĘ W SWEJ JEDNOSTCE JAKIMIŚ TAM NIE TYLKO SPRAWAMI OCHRONY ORŁÓW, GDYŻ BYŁ ZAJĘTY W OSTATNICH PARU LATACH SWOIM DOKTORATEM, ZA KTÓRY W 100% ZAPŁACIŁY MU ...LASY PAŃSTWOWE, A PRZY TAK ZWANEJ ,,OKAZJI” DYSKREDYTOWANIEM CZŁOWIEKA KTÓRY WYPUNKTOWAŁ JEGO BEZPRAWIE I BRAK KOMPETENCJI W ROZMIARZE PRZEKRACZAJĄCYM WSZYSTKIE TOMY TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA !!!

TO SKANDAL I ŻENADA,ŻE TEGO TYPU POSTAWY SĄ TOLEROWANE W LASACH PAŃSTWOWYCH – JEDNAK ZNANĄ NAM WSZYSTKIM DZIŚ ODPOWIEDZIĄ NA TEN STAN FAKTYCZNY JEST W TEJ SPRAWIE LEGITYMACJA I WAZELINIARSTWO WOBEC PLATFORMY OBYWATELSKIEJ...BĘDĄCA FORMĄ GWARANCJI BEZPRAWIA I ZRZUCANIA WINY NA INNYCH!

TO KLASYKA TEGO TYPU POLITYCZNEGO OSZOŁOMSTWA W POLSCE ...NIE TYLKO W LASACH PAŃSTWOWYCH!!!

Tak właśnie w Lasach Państwowych SKARB PAŃSTWA płaci i odwdzięcza się PARTACZOM , którzy PGL LP traktują od lat jako zwykłą ,,dojną krowę” ...UZYSKUJĄC PRZY TYM BEZWZGLĘDNIE SWOJE ,,NA KRZYWY RYJ"!!!


W języku potocznym takie zachowania zwane jest również jako ; ,,KLASYCZNE PALENIE GŁUPA" !!!

Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk


Do wiadomości:

1/ Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski
2 Dyrektor Generalny LP Pan Adam Wasiak
3/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku - Pani Elżbieta Klimaszewska, Kierownik Oddziału Krajowych Form Ochrony Przyrody i Obszarów natura 2000
4/ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
5/ Komitet Ochrony Orłów