wtorek, 26 maja 2015

DLACZEGO GŁÓWNY INSPEKTOR LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE NIE PRZESTRZEGA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I...ODPISUJE MI TOTALNE BREDNIE ??!

26 maja 2015 roku


O TYM BARDZO CIEKAWYM TEMACIE JESZCZE DZIŚ na moim blogu ; www.pigipedia.blogspot.com .

Ma to między innymi ścisły związek z ostatnim przesłuchaniem mnie w poprzednim tygodniu w charakterze świadka przez wyznaczony zespół do spraw ścigania PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ  a dotyczący ...ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH nie tylko ustawiającej konkursy na stanowiska kierownicze w Lasach Państwowych w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej przez posła STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO, czy też zatrudniającej na zasadach NEPOTYZMU I KORUPCJI POLITYCZNEJ po MEGA ,,wyśrubowanych" stawkach finansowych PRZEKRACZAJĄCYCH WYZNACZONE LIMITY LUDZKIEJ UCZCIWOŚCI I PRZYZWOITOŚCI !!!

To dotyczy nie tylko Nadleśnictwa Połczyn (RDLP Szczecinek)...

Nie mogę przejść obojętnie WOBEC BREDNI JAKIE ODPISAŁ MI KILKA DNI TEMU na pytania dotyczące FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW PRZEZ URZĘDNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH a kierowane personalnie do Dyrektora Generalnego LP Pana Adama Wasiak...Pan Edward Haładaj , Główny Inspektor Lasów Państwowych!

PRZEKONACIE SIĘ PONIŻEJ,ŻE W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH NIE KONIECZNIE ZNOWU JAK MI TO NAPISZĄ ,,BŁĄD LUDZKI" A RACZEJ BRAK KOMPETENCJI  SPRAWIA, IŻ NIEKTÓRZY ,,PRZYPADKOWO" ....NIE WIEDZĄ CO PODPISUJĄ??!


Sławno,dnia 26 maja 2015 roku
Minister Środowiska
Pan Maciej Grabowski
00-922 Warszawa
ul.Wawelska nr 52/54


Szanowny Panie Ministrze!


Dziękuje Panu za pisemną informację z dnia 21 maja 2015 roku ( znak sprawy: DLP-1-051-26/19075/15 ) , z której między innymi wynika, iż tylko od początku 2015 roku osobiscie skierowałem pisemnie aż czterdzieści trzy różne sprawy tematyczne do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie , które otrzymałem między innymi od Braci Leśnej z terenu całej Polski!

MAM NIESKROMNĄ NADZIEJĘ PRZY TYM ,IŻ TO BARDZO DOBRZE O MNIE ŚWIADCZY JAKO OBYWATELU I LEŚNIKU – ZATROSKANYM O SKARB PAŃSTWA I DOBRO LASÓW PAŃSTWOWYCH W NASZEJ RZECZPOSPOLITEJ!

Wcale tego nie ukrywam od szeregu już lat,że jestem ogromnie wrażliwy na brak profesjonalizmu połączonego niejednokrotnie z BEZPRAWIEM w Państwowym Gospodarstwie Leśnym ,,Lasy Państwowe” pewnej grupy osób, która nie chce przyjąć do swej wiadomości, iż jej poziom wiedzy praktycznej a nawet i tej teoretycznej jest poniżej poziomu wymaganego minimum , jakie zapewne zakłada obecnie obowiązująca ,,STRATEGIA” w LP .

Niniejszą korespondencją pragnę zainteresować Pana Ministra bardzo ciekawym w mej ocenie OFICJALNYM stanowiskiem Dyrekcji Generalnej LP, której dyrektor zgodnie ze Statutem PGL LP w zakresie swego działania odpowiada przed Ministrem Środowiska!

Jednocześnie bardzo proszę o udzielenie mi w związku z tym odpowiedzi na kilka poniższych pytań.

Otóż kilka dni temu tj; dnia 18 maja 2015 roku otrzymałem z DGLP w Warszawie pismo znak sprawy GI.050.3.2015 podpisane personalnie przez Głównego Inspektora LP Pana Edwarda Haładaj ...a nie Dyrektora Generalnemu LP Pana Adama Wasiak, do którego osobiście kierowałem problem!

NIE UKRYWAM,ŻE SWYMI JAK DOMNIEMYWAM MARZENIAMI LUB PLANAMI ZAWODOWYMI Pan Główny Inspektor LP niniejszym pismem pod jakim co jeszcze raz podkreślam osobiście się podpisał w dniu 18 maja b.r. ...zaskoczyłby nie jedną osobę w PGL LP , ale pod warunkiem, iż osoby te potrafią czytać tekst ze zrozumieniem!!!

Szanowny Panie Ministrze!

A oto co między innymi napisał mi w odpowiedzi Pan Edward Haładaj w tej korespondencji:

(cytat) ,, Wnosząc skargę wyjaśnił Pan, iż 42 dni wcześniej tj: 24 lutego b.r. skierował Pan pismo dotyczące fałszerstwa dokumentów przez urzędników Lasów Państwowych potwierdzone pisemną opinią,ekspertyzą biegłego sądowego grafologa i od dnia 7 kwietnia b.r. nie otrzymał Pan na nie odpowiedzi.

Do pisma skierowanego do Pani Premier Ewy Kopacz , dołączył Pan pismo z dnia 24 lutego b.r. skierowane drogą e-mailową do ZASTĘPCY DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH Pana Krzysztofa Janeczko.

W piśmie tym wyraża Pan niezadowolenie z treści pisma z dnia 16 lutego b.r. które zostało do Pana wysłane dnia 17 lutego b.r. przez Pana Krzysztofa Janoczko  /!/ (DZIAŁAJĄCEGO W MOIM IMIENIU, (NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA)w odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną dnia 9 stycznia b.r. „

Wcale tego nie ukrywam,że jestem wręcz w szoku czytając powyżej o tym,że PODWŁADNY Dyrektora Generalnego LP( tj; Główny Inspektor LP Pan Edward Haładaj) – podpisuje mi w odpowiedzi pismo, w jakim zawiadamia mnie iż JEDEN Z JEGO SZEFÓW a zastępca dyrektora Generalnego LP … działa w imieniu Pana Haładaj, Głównego Inspektora LP na podstawie obowiązującego  pełnomocnictwa???!!!


Mało tego – w dalszej części tego samego pisma pojawia się z kolei kolejny ,,rodzynek” kompetencyjny :

(cytat) ,,Mając na uwadze powołane okoliczności , nie podzielam Pana zarzutu, dotyczącego lakoniczności odpowiedzi pisma z dnia 16 lutego b.r. wysłanego do Pana dnia 17 lutego b.r. PRZEZ MOJEGO ZASTĘPCĘ /!!!!!!!/ Pana Krzysztofa Janeczko.

Informacje miały formułę zwięzłej odpowiedzi na pytania zawarte w Pana piśmie z dnia 9 stycznia b.r. które odczytano jako wniosek o udzielenie informacji publicznej.”


Tym samym Panie Ministrze dowiaduję się z owej korespondencji,że ...Pan Krzysztof Janeczko Zastępca Dyrektora Generalnego LP JEST JAKOBY PODWŁADNYM  , ,,ZASTĘPCĄ” Głównego Inspektora LP Pana Haładaja!!!!!!!!

W związku z zaistniałymi okolicznościami i niniejszym stanowiskiem Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie a podpisanym OFICJALNIE przez Pana Haładaj w piśmie z dnia 18 maja b.r. uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1/ czy Główny Inspektor LP Pan Haładaj jest kompetentny aby napisać mi,że ...zastępca Dyrektora Generalnego LP Pan Krzysztof Janeczko JEST JEGO ZASTĘPCĄ???!

2/ Czy Główny Inspektor LP Pan Haładaj był kompetentny do tego typu informacji pisemnych mówiących chociażby o tym,że zastępca Dyrektora Generalnego LP Pan Janeczko (...a nie JANOCZKO!!!) ...BYŁ UPRAWNIONY  DO WYSTĘPOWANIA W JEGO IMIENIU NA PODSTAWIE JAKIEGOŚ PEŁNOMOCNICTWA??!

3/ CZY W OGÓLE TAKOWE ,,PEŁNOMOCNICTWO” KOMPETENCYJNE ISTNIEJE W DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH , A JEŚLI TAK TO ...KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE SIĘ POD NIM PODPISAŁ??!

4/ czy odpowiedź Pana Edwarda Haładaj Głównego Inspektora LP jest zgodna z ustaleniami Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,,Lasy Państwowe” ...I MAM JĄ TRAKTOWAĆ POWAŻNIE ???!

Będę bardzo wdzięczny Panu Ministrowi za wnikliwe odpowiedzi na każde z w/w pytań oddzielnie, które pozwolą nie koniecznie mi na rozwianie oczywiście niekompetencyjnych sformułowań połączonych chyba ze sferą osobistych marzeń urzędnika - w odpowiedzi do mnie z dnia 18 maja 2015 roku !


Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk

Piszę jak jest....


Krzysztof  Kowalczyk

PS.

Polecam ewentualnym zainteresowanym poniższa lekturę:
         

WITAM MOICH NOWYCH CZYTELNIKÓW Z DALEKIEJ ...KENII oraz JAPONII,HISZPANII, IRLANDII,INDII i ROSJI  !!!