poniedziałek, 18 maja 2015

NADLEŚNICTWO SŁAWNO / RDLP SZCZECINEK/...KOLEJNE BEZKARNE BEZPRAWIE W LASACH PAŃSTWOWYCH??!

Sławno, dnia 18 maja 2015 roku


DUŻO CIEKAWEGO DZIEJE SIĘ W LASACH PAŃSTWOWYCH W OSTATNIM CZASIE - A SZCZEGÓLNIE NA TERENIE RDLP SZCZECINEK, GDZIE OD JUTRA ZACZYNA SIĘ W NADLEŚNICTWACH SŁAWNO I WARCINO ...KONTROLA INSPEKCJI PANA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH !

Oczywiście sprawami tymi także zajmuje sie już PROKURATURA - jednakże bardzo wskazane jest aby DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH miała pełny obraz tego, jak w terenie wyglądają pewne SKANDALICZNE sprawy ...O KTÓRYCH OCZYWIŚCIE W DETALACH NIEBAWEM NA www.pigipedia.blogspot.com wraz ze zdjęciami !!!

A poniżej na tak zwany DOBRY POCZĄTEK  - następujące pismo-zapytanie do Pana Adama Wasiak Dyrektora generalnego LP w sprawie ...NIELEGALNOŚCI DZIAŁAŃ W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO:Sławno,dnia 18 maja 2015 roku


Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny LP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka nr 127


Szanowny Panie Dyrektorze Generalny LP!


Obowiązująca Konstytucja RP w jej art. 8 stanowi, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa natomiast art.21 dodaje,że Rzeczpospolita Polska chroni własność oraz prawo dziedziczenia!

Bardzo uważnie obserwując działania obecnego kierownictwa Nadleśnictwa Sławno / RDLP Szczecinek/ które jak zapewne Pan Dyrektor Generalny LP sam już zauważył po kontroli inspekcji DGLP w dniach 01-05 grudnia 2014 roku = MA UZASADNIONY BUNT 13 LEŚNICZYCH  ,,na pokładzie” przeciwko obecnemu kierownictwu nadleśnictwa ZA SPRAWĄ NIELEGALNYCH, NIEZGODNYCH Z PRAWEM DZIAŁAŃ I POLECEŃ SŁUŻBOWYCH A PRZY TYM PUBLICZNEJ DYSKREDYTACJI, DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA SŁUŻBY LEŚNEJ TEJ JEDNOSTKI LASÓW PAŃSTWOWYCH - KTÓRĄ ZMUSZA SIĘ DO WYKONYWANIA BEZPRAWNYCH POLECEŃ !

Gdy zwracałem w latach 2008-2010 uwagę ówczesnemu dyrektorowi generalnemu LP ( Marian Pigan) na kwestię stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych na przykładzie leśnictwa Janiewice i stojących tam od lat SETEK METRÓW SZEŚCIENNYCH ŚWIERCZYN ZNISZCZONYCH PRZEZ KORNIKA ...drwiono ze mnie, poniżano i dyskredytowano!

OKAZUJE SIĘ PO LATACH,ŻE MIAŁEM RACJĘ , A SPRAWA KORNIKA ...WYMKNĘŁA SIĘ JAK WIDZĘ TERAZ W NADLEŚNICTWIE SŁAWNO SPOD KONTROLI, O CZYM NIECH CHOCIAŻBY ŚWIADCZĄ WZRASTAJĄCE Z ROKU NA ROK OGROMNE MASY DREWNA Z POSUSZU ŚWIERKOWEGO :

rok 2012 – 12.046,65 m3

rok 2013 – 20.237,33 m3

rok 2014 – 22.032,18 m3 (...do końca listopada 2014 roku!)

Do tego tylko w 2014 roku dochodzi kolejna masa drewna 43.074,90 m3 pozyskanego ze złomów i wywrotów !!!
Tak wyglądają dziś 2015 roku drzewostany świerkowe w Sławnie:

 DREWNO ŚWIERKOWE NIEODEBRANE LEŻY OD PONAD PÓŁ ROKU...
A CZASAMI NAD GŁOWAMI WISZĄ TAKIE OTO NIEBEZPIECZNE NIESPODZIANKI...
O skali problemu świadczy dodatkowo chociażby sam fakt WYDAWANIA ZGODY PRZEZ DYREKTORA RDLP SZCZECINEK SŁAWOMIRA CICHOŃ DLA NADLEŚNICTWA SŁAWNO NA ...ZRĘBY SANITARNE ;

1/ dnia 06 marca 2012 roku (pismo ZS-7032-7/12)
2/ dnia 06 marca 2012 roku (pismo ZS-7032-8/12)
3/ dnia 14 marca 2012 roku ( pismo ZS-7032-9/12)
4/ dnia 16 lipca 2012 roku ( pismo ZS-7032-21/12)
5/ dnia 14 września 2012 roku ( pismo ZS-7032-31/12)
6/ dnia 26 października 2012 roku ( pismo ZS-7032-36/12)
7/ dnia 22 kwietnia 2013 roku ( pismo ZS-7032-7/13)
8) dnia 18 października 2013 roku (pismo ZS-7032-23/13)

Jak tak dalej pójdzie – za sprawą partactwa osób na stanowiskach kierowniczych w nadleśnictwie Sławno ( nadleśniczy S.Kupczyk ; z-ca nadleśniczego D.Ceran) - ZA KILKA LAT, ABY OBEJRZEĆ PIĘKNE DRZEWOSTANY ŚWIERKOWE BĘDZIE TRZEBA UDAĆ SIĘ DO INNEGO NADLEŚNICTWA, ponieważ w Nadleśnictwie Sławno drzewostany świerkowe zajmują zaledwie 13,26 % powierzchni nadleśnictwa, w tym drzewostany IV i starszych klas wieku powierzchnię 885,26 ha!

A TAK WYGLĄDAŁY NIE TYLKO ŚWIERCZYNY GDY MONITOWAŁEM I ALARMOWAŁEM OD 2009 ROKU ...DZIŚ SA TAM JEDYNIE SAME PNIAKI:POSZCZEGÓLNE DRZEWA WYZNACZANO DO WYCINKI DOPIERO PO MOICH SKARGACH , GDY ...PODAŁEM ICH POŁOŻENIE W LESIE!!!   sic!!!!!!
POWYŻEJ KOLEJNA ,,NIESPODZIANKA" ZOSTAWIONA PRZEZ PILARZY, KTÓRA ...MOŻE NAWET ZABIĆ !!!


ŚWIERKI DOSŁOWNIE ZJEDZONE PRZEZ KORNIKA ...JUŻ MARTWE A NADAL STOJĄCE W LESIE! W WERSJI OFICJALNEJ PADŁY ZA SPRAWĄ ...ZMIAN KLIMATYCZNYCH I NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH!!! Sic!!!!!!!!!!!!

SETKI KORNIKÓW, KTÓRYMI NIKT SIĘ NIE INTERESOWAŁ...GNIŁY W PUŁAPKACH!
WYSTARCZYŁO TYLKO NOŻEM UCHYLIĆ DOWOLNY KAWAŁEK KORY ŚWIERKA A POD SPODEM ...DZIESIĄTKI LARW KORNIKA !!!
MARNOTRAWSTWO SUROWCA DRZEWNEGO NA MAXA ...


Oczywiście winę mogą LENIE zrzucić na ...ocieplenie i zmiany klimatyczne, naruszanie stosunków wodnych itp. itd. (sic!!!)

W dniach od 5 do 22 sierpnia 2013 roku w wyniku mojej korespondencji do DGLP została przeprowadzona kontrola MARNOTRAWSTWA SUROWCA DRZEWNEGO, PO KTÓREJ POZYSKANO ZE WSKAZANYCH WYŁĄCZNIE PRZEZE MNIE ODDZIAŁACH POWAŻNĄ MASĘ DREWNA ZALEGAJĄCEGO I GNIJĄCEGO W LESIE LEŚNICTW KOSIERZEWO I JANIEWICE!

O zaoranej uprawie po tej kontroli w leśnictwie Łętowo, na którą w formie PRZYKŁADU na ,,racjonalną gospodarkę” (sic!!!!!!) zwróciłem inspekcji DGLP uwagę nie powinienem dziś wspominać … a PO KONTROLI ZAŁOŻONO W TYM MIEJSCU NOWĄ UPRAWĘ, ZAŚ KOSZTY NA JEJ ZAŁOŻENIE I UTRZYMANIE DO CZASU KONTROLI PRZEKROCZYŁY KWOTĘ 20 TYSIĘCY ZŁOTYCH!!!

TYLE PIENIĘDZY PANIE DYREKTORZE WYRZUCONO DOSŁOWNIE W BŁOTO ...GDYŻ WSKAZANĄ PRZEZE MNIE UPRAWĘ ZAORANO !!!

WINNYCH OCZYWIŚCIE JAK ZWYKLE W LP BRAK... (sic!!!!!!!)

Analizując obecne ,,poczynania” kierownictwa Nadleśnictwa Sławno dyskredytujące zawodowo i poniżające LEŚNICZYCH , którym między innymi w czasie narad (np.;we wrześniu 2014 roku!) POLECA SIĘ OPÓŹNIAĆ ODBIÓRKĘ DREWNA W TERENIE ZE WZGLĘDU NA NARZUCANE IM LIMITY POZYSKANIA DANYCH SORTYMENTÓW A SZCZEGÓLNIE SKANDALICZNE POLECENIA - WSTRZYMYWANIA POZYSKANIA ŚWIERKA , POMIMO FAKTU ŻE JEST ON ZASIEDLONY PRZEZ KORNIKA I POZOSTAWIANIA W DRZEWOSTANACH NIE USUNIĘTYCH DRZEW TROCINKOWYCH ZASIEDLONYCH PRZEZ KOLEJNE GENERACJE KORNIKA – zwróciłem uwagę na pewien fakt!

Kierownictwo Nadleśnictwa Sławno wydało polecenia służbowe leśniczym , aby w miesiącu wrześniu 2013 roku dokonali KONTROLI W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA ZE STRONY KORNIKA DRUKARZA!!!

W wyniku tych kontroli i zlokalizowania posuszu świerkowego w lasach prywatnych przez Służbę Leśną Nadleśnictwa Sławno – w dniu 13 września 2013 roku skierowano pismo Z-77A-3/13 do Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Szanowny Panie Dyrektorze!

DOKŁADNIE NA TEN SAM PROBLEM ZWRACAŁEM UWAGĘ OSOBIŚCIE WSKAZUJĄC INSPEKCJI DGLP W DNIACH OD 05 DO 12 SIERONIA 2013 ROKU  - DLA PRZYKŁADU OGROMNĄ MASĘ STARYCH ŚWIERCZYN W LESIE PRYWATNYM LEŚNICTWA KOSIERZEWO ( nieopodal miejscowości Karwice!) na który to fakt od kilku lat nikt z kierownictwa Nadleśnictwa Sławno W OGÓLE NIE REAGOWAŁ, zaś kolejne generacje kornika zasiedlały sobie spokojnie następne kompleksy leśne leśnictwa Kosierzewo!

A więc JAK WIDZĘ – WYNIKA Z TEGO, ŻE TUŻ PO ZAKOŃCZONEJ KONTROLI INSPEKCJI DGLP W DNIACH 2-12 SIERPNIA 2013 ROKU, KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA SŁAWNO WYDAŁO OWE POLECENIE SŁUŻBOWE LEŚNICZYM DOKONANIA TEJ KONTROLI W LASACH PRYWATNYCH ,A POTEM 13 WRZEŚNIA 2013 ROKU GDY INSPEKCJA JUŻ WYJECHAŁA - SKIEROWAŁO TO PISMO DO STAROSTY!

Jest jednak pewien poważny problem prawny i BEZPRAWIE , o które w niniejszej korespondencji pragnę zapytać Pana Dyrektora Generalnego LP osobiście.

Z WIEDZY JAKĄ POSIADAM WIEM ,ŻE NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA SŁAWNO PAN KUPCZYK POSTAWIŁ STAROSTWU POWIATOWEMU W SŁAWNIE TAKIE WARUNKI FINANSOWE W ZAMIAN ZA EWENTUALNY NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI W POWIECIE,ŻE … STAROSTA ZREZYGNOWAŁ Z TEJ DROGIEJ ,,USŁUGI” ZE STRONY LASÓW PAŃSTWOWYCH I ODTĄD TO NIE NADLEŚNICTWO A STAROSTA PEŁNI NADZÓR NAD TYMI LASAMI W POWIECIE SŁAWNO!!!

Taki stan prawny jest także na dzień dzisiejszy!

W związku z zaistniałym BEZPRAWIEM – uprzejmie proszę DGLP o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:

1/ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KIEROWNICTWO NADLEŚNICTWA SŁAWNO WYDAŁO POLECENIE SŁUŻBOWE LEŚNICZYM ANGAŻOWANIA SIĘ I DOKONANIA TEJ KONTROLI W LASACH PRYWATNYCH, SKORO NADZÓR PEŁNI W NICH STAROSTA??!

2/ JAKI JEST KOSZT FINANSOWY TYCH CZYNNOŚCI?! PROSZĘ O DOKŁADNE WYLICZENIE.

3/ PROSZĘ O PODANIE W ILU I JAKICH KOMPLEKSACH PRYWATNYCH LASÓW ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE TE CZYNNOŚCI KONTROLNE?!

4/ CZY UZYSKANO ZGODĘ PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI NA TĄ LUSTRACJĘ TERENOWĄ PRZEZ SŁUŻBĘ LEŚNĄ NADLEŚNICTWA SŁAWNO??!

5/ CZY CZYNNOŚCI KONTROLNYCH DOKONYWANO PRZY UDZIALE WŁAŚCICIELI LASÓW LUB ICH PEŁNOMOCNIKÓW??!

6/ JAKI JEST EFEKT OWYCH KONTROLI, SKORO DLA PRZYKŁADU ŚWIERCZYNY ZNISZCZONE PRZEZ KORNIKA W TYM SAMYM KOMPLEKSIE JAKI WSKAZYWAŁEM W SIERPNIU 2013 ROKU INSPEKCJI DGLP ...STOJĄ ,,GOŁE” BEZ KORY NADAL W MAJU 2015 ROKU W TYM LEŚNYM KOMPLEKSIE PRYWATNYM??!

7/ JAKĄ MASĘ ŚWIERCZYN I GDZIE POZYSKANO W LASACH PRYWATNYCH NA TERENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁAWNIE – BĘDĄCĄ WYNIKIEM OWEJ NIELEGALNEJ W MEJ OCENIE KONTROLI ZE STRONY LASÓW PAŃSTWOWYCH ZA SPRAWĄ BEZPRAWNEGO POLECENIA SŁUŻBOWEGO ZE STRONY KIEROWNICTWA NADLEŚNICTWA SŁAWNO?!!

7/ CZY W OCENIE PANA DYREKTORA GENERALNEGO LP – TEGO TYPU POLECENIA SŁUŻBOWE W TEJ SYTUACJI SĄ ZGODNE Z PRAWEM?!

Nie przypadkowo na wstępie niniejszej korespondencji nawiązałem do art.8 i art.21 Konstytucji RP.


Darz Bór!


Krzysztof Kowalczyk