wtorek, 30 czerwca 2015

MICHAŁ SZRAMKA...CHAMSKIE TEKSTY I KOMENTARZE SYNA DYREKTORA RDLP GDAŃSK NA ALKOHOLOWEJ IMPREZIE ZWANEJ ,,RAJD LEŚNIKA"??!   

Sławno,dnia 30 czerwca 2015 roku

Pan Maciej Grabowski
Minister Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 Warszawa
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku/Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami/ - zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra Środowiska o udzielenie mi odpowiedzi na pytania dotyczące następujących kwestii :1/ CZY PRAWDĄ JEST,że ostatnio miał miejsce na terenie RDLP Gdańsk (Nadleśnictwo Elbląg) tak zwany ,,rajd leśnika” - spotkanie integracyjne Braci Leśnej Lasów Państwowych?!
                  

,,RAJD LEŚNIKA" W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG (RDLP GDAŃSK)....IMPREZA ROKU 2015 W LASACH PAŃSTWOWYCH! 
                    
NAJGORSZE SĄ POWROTY Z PORZĄDNYCH IMPREZ panie nadleśniczy Potoczny...


2/ CZY PRAWDĄ JEST,że ów rajd zakończył się suto polewaną alkoholem imprezą?!


W Nadleśnictwie Elbląg - należy bardzo uważać z pośpiechem na wszelkie spotkania integracyjne!

3/ CZY KOSZT TEJ IMPREZY ALKOHOLOWEJ w Nadleśnictwie Elbląg, gdzie nadleśniczym ,,na papierze” jest Pan Mariusz Potoczny został w całości sfinansowany przez Skarb Państwa Lasy Państwowe?!

...ZA ROK TEŻ BĘDĘ!!! Jakoś dojadę...

4/ uprzejmie proszę o kopie rachunków związanych z KOSZTAMI tej alkoholowej imprezy w Lasach Państwowych?!

5/ CZY PRAWDA JEST (...a taką informację otrzymałem przed chwilą od wzburzonej Braci Leśnej RDLP Gdańsk!!!),że w trakcie nadmiernego jak widzę spożycia alkoholu – inżynier nadzoru Nadleśnictwa Elbląg , niejaki MICHAŁ SZRAMKA ( syn Jana Szramki Dyrektora RDLP Gdańsk!) wykrzykiwał na cały głos tekst (cytat),, JA RZĄDZĘ W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG - JA TU KURWA RZĄDZĘ!!!"

Nadmieniam,że te chamskie odzywki słyszało wielu leśników w trakcie tego ,,rajdu leśnika”...
...ELBLĄG TO CIEKAWE OKOLICE!  Można posłuchać odgłosów z głębi Ziemi...

6/ CZY PRAWDĄ JEST, że na owe kretyńskie zachowanie i teksty - słyszane przez wiele osób, NIE ZAREAGOWAŁ W OGÓLE SŁYSZĄCY TO RÓWNIEŻ nadleśniczy ,, na papierze” Nadleśnictwa Elbląg Pan Mariusz Potoczny?!

....W ELBLĄGU SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NALEŻY WYKAZYWAĆ W CZASIE IMPREZ ,,INTEGRACYJNYCH" NAD WODĄ!

7/ CZY BRAK ODWAGI PANA POTOCZNEGO W ZAISTNIAŁYCH ALKOHOLOWYCH OKOLICZNOŚCIACH ZA SPRAWĄ EXPRESOWEGO INŻYNIERA NADZORU JAKIM NIE TYLKO W MEJ OCENIE JEST UKŁADOWO POWOŁANY NA TO STANOWISKO SYN JANA SZRAMKI – MICHAŁ , NIE WYNIKA ABY Z MOBBINGU , DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY LEŚNEJ RDLP GDAŃSK?!

8/ CZY JEŚLI INFORMACJE JAKIE OTRZYMAŁEM OD WZBURZONYCH LEŚNIKÓW TEGO ALKOHOLOWEGO RAJDU LEŚNIKA W NADLEŚNICTWIE ELBLĄG OKAŻĄ SIĘ PRAWDZIWE – NIE JEST ZASADNYM SKIEROWANIE PANA MICHAŁA SZRAMKI NA SPECJALISTYCZNE BADANIA JASNO PRECYZUJĄCE JEGO GENETYCZNE UZALEŻNIENIA OD ,,PARCIA NA WŁADZĘ” I SPOŻYWANIA ALKOHOLU, PO KTÓRYM TRACI KONTROLĘ NAD SWYM POSTĘPOWANIEM?!

9/ KTO BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PANIE MINISTRZE ŚRODOWISKA – W PRZYPADKU PONOWNEGO UKRYWANIA SKANDALICZNYCH TAJEMNIC RODU ,,SZRAMKA” W LASACH PAŃSTWOWYCH , JEŚLI DLA PRZYKŁADU ,,ODBIJE IM” JESZCZE BARDZIEJ NIŻ DOTĄD??!


Tu niniejszym pozwolę sobie przypomnieć Panu Ministrowi Środowiska, że OD BARDZO WIELU MIESIĘCY OCZEKUJĘ NA JEDNOZNACZNĄ ODPOWIEDŹ PANA ADAMA WASIAK DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH - dotyczącą mego zapytania, CZY PRACOWNIK PGL LP A ÓWCZESNY ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LP PAN JAN SZRAMKA (...ojciec owego inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Elbląg!) MIAŁ PRAWO SPOŻYWAĆ ALKOHOL PODCZAS PRACY, BĘDĄC PRZY TYM UBRANY NA GALOWO W MUNDUR SŁUŻBOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH?!,, ALKOHOL TO TWÓJ WRÓG - WIĘC LEJ GO...W MORDĘ" !!!
                              
Na zdjęciu powyżej zastępca dyrektora generalnego LP Pan Jan Szramka...ojciec Michała, na galowo w mundurze służbowym Lasów Państwowych pijacy alkohol !
NA SIEDZĄCO TEŻ DAJE RADY ...DŹWIGAĆ  ,,CIĘŻARY"!!!!
               
Jak widzę unikanie jasnego stanowiska w tej kwestii przez Dyrektora Generalnego LP 
….SKUTKUJE TERAZ KOLEJNYMI ALKOHOLOWYMI EKSCESAMI NA TERENIE RDLP GDAŃSK, ZA SPRAWĄ ,,PROFESJONALISTÓW” O NAZWISKU SZRAMKA!!!


To jest już mega żałosne Panie Ministrze Środowiska – i dowodzi tylko temu jakiej nędznej jakości LEŚNE ,,ELYTY” LASÓW PAŃSTWOWYCH chwalą się publicznie pijąc alkohol (cytat) ,, JA TU KURWA RZĄDZĘ!!!"


Przepraszam za słowa ...ale jest to zaledwie jeden cytat PIJACKIEJ wypowiedzi Michała Szramka inż nadzoru Nadleśnictwa Elbląg, syna dyrektora RDLP Gdańsk, byłego zastępcy dyrektora generalnego LP...w czasie ,,spotkania integracyjnego” Braci Leśnej na Pomorzu!

,,BRAVO" PANIE MINISTRZE .....sic!!!!!!!!!!!!!

A może te słowa Panie Ministrze – to oznaka,że nadszedł już czas najwyższy aby Michał Szramka s.Jana ….ZACZĄŁ ,,RZĄDZIĆ” TAKŻE NA ULICY WAWELSKIEJ W WARSZAWIE??!

Jest ogromnym ,,fachowcem” w dziedzinie : ORLIK KRZYKLIWY I SKUTECZNIE NISZCZENIE STREF OCHRONNYCH GNIAZDA!!!

Darz Bór!

Krzysztof Kowalczyk


PS.

JEST ,,COŚ" O CZYM NIE TYLKO LEŚNICY POWINNI PAMIĘTAĆ: