sobota, 20 czerwca 2015

POMYSŁOWOŚĆ,DETERMINACJA I ODWAGA POLSKICH LEŚNIKÓW - DOPROWADZIŁA DO PRECYZYJNEJ LOKALIZACJI ZBIOROWEJ MOGIŁY SETEK POMORDOWANYCH POLAKÓW!

21 czerwca 2015 roku

,,ŁATWO JEST MÓWIĆ O POLSCE
TRUDNIEJ DLA NIEJ PRACOWAĆ
JESZCZE TRUDNIEJ UMRZEĆ
A NAJTRUDNIEJ CIERPIEĆ" ......napis , słowa nieznanego więźnia hitlerowskiej katowni w Alei Szucha w Warszawie !TO HISTORIA ZWIĄZANA DOKŁADNIE Z DNIEM DZISIEJSZYM   - 21 CZERWCA...
         ...gryps z Pawiaka.

Jest mało prawdopodobne, aby znało ją wielu leśników...a cóż dopiero inni Polacy?!

I o tym  dziś poniżej - zapraszam na www.pigipedia.blogspot.com

                  


LEŚNIK Pan Adam Herbański - wskazuje i tłumaczy dr Stanisławowi Płoskiemu sposób potajemnego oznaczania mogił pomordowanych.


Dokładnie dziś 21 czerwca 2015 roku ...w pierwszy dzień astronomicznego lata mija 75 lat od tragedii wielu Polaków, którą pomimo podejmowanych środków ostrożności i tajemnicy nie udało się Niemcom w czasie II wojny światowej pogrążyć w mgle niepamięci Polaków.

I choć nazwa miejsca tego ludobójstwa PALMIRY jest dla nas Polaków tak samo znana jak inne KATYŃ – mało kto wie,że to za sprawą polskich leśników , zbrodnie hitlerowskie na mieszkańcach Warszawy były wyjątkowo precyzyjnie dokumentowane i zaznaczane w leśnym terenie podczas ich przeprowadzania!

Tuż po egzekucjach LEŚNICY , narażając swoje i życie swych bliskich – zazwyczaj kolejnej nocy udawali się na leśną polanę , gdzie starali się jak najdokładniej oznaczyć swoimi konspiracyjnymi metodami miejsca co chwilę to nowych lokalizacji grobów, zbiorowych mogił na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.

TO DZIĘKI ODWAŻNEJ PRACY SŁUŻBY LEŚNEJ NOCAMI DOKUMENTUJĄCEJ OKOLICZNOŚCI I DATY KOLEJNYCH ZBIOROWYCH ZABÓJSTW LUDNOŚCI WARSZAWY , NIE TYLKO POLSKIE PODZIEMIE, ALE I LUDNOŚĆ STOLICY MIAŁA ŚWIADOMOŚĆ TEGO CO CZYNILI NIEMCY Z POLAKAMI W LEŚNYM KOMPLEKSIE ODDALONYM OKOŁO 30 KILOMETRÓW OD CENTRUM WARSZAWY!

POZNAWALI PRAWDĘ O TRAGICZNYM LOSIE SKAZAŃCÓW WYWOŻONYCH DO PALMIR...

Niemcy nie przypadkowo wybrali akurat to miejsce tuż po zajęciu Warszawy w 1939 roku, a pierwszą znaną egzekucję przeprowadzili w tym lesie już w dniach 7 i 8 grudnia 1939 roku, mordując kolejno 70 i 80 osób!

JEST OGROMNIE PRAWDOPODOBNE,ŻE W PALMIRACH ZOSTAŁ ZAMORDOWANY I POCHOWANY W ZBIOROWEJ MOGILE BOHATERSKI PREZYDENT WARSZAWY STEFAN STARZYŃSKI, KTÓRY PO AGRESJI NIEMIEC NA POLSKĘ ODWAŻNIE WSPIERAŁ I UDZIELAŁ INSTRUKCJI W RADIO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA...nigdy nie odnaleziono jego ciała!
                                
Prezydent Warszawy Stefan Starzyński i jego słynne słowa : ,,CHCIAŁEM ABY WARSZAWA BYŁA WIELKA".

Kolejna egzekucja miała miejsce w dniu 14 grudnia 1939 roku, w której rozstrzelano 46 osób, w tym 2 kobiety... a kompani wartowniczej Wehrmachtu strzegącej tego miejsca powiedziano, iż rozstrzelani byli Żydami.

Wszystko potajemnie było skrzętnie dokumentowane przez leśników i okoliczną ludność wsi Palmiry i Pociecha, którzy widzieli transporty więźniów dowożone do tego lasu... który przed wojną był ogrodzonym terenem wojska polskiego ( magazyny,składy amunicji – zwane ,,prochownią”).

Niemcy wyjątkowo starannie maskowali miejsce tej zbrodni, nie zdając sobie sprawy z faktu iż są bardzo precyzyjnie kontrolowani między innymi przez polskich leśników... składających raporty organizacjom podziemnego państwa.

Na polanie leśnej oddalonej około 7 km od szosy modlińskiej a przy drodze do wsi Pociecha Niemcy wycięli okoliczne drzewa, poszerzając tym samym stopniowo w miarę intensywnych egzekucji na Polakach teren owego tragicznego miejsca do kilku kilometrów kwadratowych.


Każdorazowo na kilka dni przed kolejną egzekucją przygotowywali w lesie zbiorowe mogiły, których kopaniem zajmował się oddział Służby Pracy ( niem; Arbeitsdienstu) stacjonujący we wsi Łomna, albo też niemiecka młodzież Hitlerjugend kwaterująca nieopodal Palmir!

Długość kopanych przez nich dołów miała kształt rowu przeciwlotniczego o długości 30 lub więcej metrów, zaś głębokość zwykle od 2,5 do 3 metrów...
Były także i mniejsza dla mniej licznych grup skazańców, które formowano niczym naturalne zapadlisko przypominające na przykład lej po bombardowaniu...

Logistycznie owe zbiorowe morderstwa na ludności Warszawy miały bardzo podobny scenariusz.

Masowe aresztowania w Warszawie (...bardzo precyzyjnie zaplanowane wcześniej!) , oraz NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM TYCH AKCJI EKSTERMINACYJNYCH należały do funkcjonariuszy Gestapo, podlegających dowódcy SD i policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Warszawie (KdS) od listopada 1939 roku do marca 1941 roku SS-Standartenfuhrerowi Josefowi Meisingerowi.
                            
Meisiner osobiście odpowiadał za realizację słynnego planu ,,AKCJI AB” w dystrykcie warszawskim ...i za całokształt swych zbrodni, wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego z dnia 3 marca 1947 roku został skazany na karę śmierci! Wyrok wykonano!

EGZEKUCJE na warszawiakach w Palmirach były zaś wykonywane przez żołnierzy pułku kawalerii SS ( SS-Reiterregiment), lub funkcjonariuszy policji ochronnej ( Schutzpolizei) zakwaterowanych w Warszawie.

W okolicach Palmir stale operowały patrole policyjne, zaś dokładnie w dniach egzekucji nie przypadkowo zwalniano do domów bez obowiązku świadczenia pracy – pracujących w pobliżu polskich robotników leśnych!

Piszę o tym tak dokładnie, aby uzmysłowić Wam – ile wojska i służb mieli praktycznie polscy leśnicy wokół siebie, przeciwko sobie non stop, w czasie dokumentowania, a przede wszystkim nocnego zaznaczania w terenie owego kompleksu leśnego w Palmirach , miejsc pochówku mordowanych Polaków...

A miejsca te nie było wcale łatwo tak znaleźć...szczególnie nocą!

Niemcy starannie maskowali zbiorowe mogiły mordowanych Polaków ...każdorazowo mchem i igliwiem, po czym sadzili na ich miejscach drzewka młodych sosen!

Tylko leśnika nie da się oszukać w tego typu ,,świeżych” pracach maskujących – więc ich rola w dokumentowaniu tych miejsc zbrodni na polskim narodzie jest bezcenna i wyjątkowa …

POLSCY LEŚNICY ZAZNACZALI TYLKO W ZNANY SOBIE A KONSPIRACYJNY SPOSÓB KOLEJNE ZBIOROWE MOGIŁY POMORDOWANYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY!

A były to metody polegające na wbijaniu w drzewa i pnie łusek naboi karabinowych i dodatkowo oznaczanie rosnących drzew nacięciami na korze ...znakami krzyża!
A było co zaznaczać, gdyż egzekucji było bardzo wiele....

Początkowe egzekucje aż do 3 maja 1940 roku były w Palmirach precyzyjnie ...fotografowane w celu udokumentowania przebiegu ich akcji likwidacyjnych na Polakach.

Polski wywiad Związku Walki Zbrojnej był wówczas tak doskonale zorganizowany,że udało mu się nawet zdobyć od Niemców kilkanaście zdjęć tego ludobójstwa na Polakach wykonywanych przez nich w czasie tych egzekucji w Palmirach, które zostały przekazane do Londynu!

Polacy ustalili bardzo precyzyjnie również schemat owych zbrodni dokonywanych przez Niemców na naszych Rodakach.

Przywożono ich grupami samochodami ciężarowymi z różnych więzień i aresztów Warszawy np.; PAWIAK – areszt śledczy przy ulicy Daniłowiczowskiej....więzienie mokotowskie...piwnice gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy słynnej alei Szucha nr 25, w którym był także siedziba niemieckiego Sicherheitspolizei.

To właśnie z tych miejsc wywożono Polaków także do NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH …

Jest ogromnie prawdopodobne,że sam niemiecki pomysł z realizacją ich kolejnych morderstw w PALMIRACH wynikał z faktu, iż nie udawało im się już ukrywać przed ludnością milionowej stolicy swoich zbrodni w tak ogromnym mieście jakim wówczas była Warszawa.

CZY DZIŚ 2015 ROKU W 75 ROCZNICĘ TEGO HITLEROWSKIEGO BESTIALSTWA NA SPOŁECZNOŚCI MIASTA WARSZAWY - WIECIE O TYM,ŻE TUŻ PO NAPAŚCI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU NIEMIEC NA POLSKĘ , W PIERWSZYCH MIESIĄCACH NAZISTOWSKIEJ OKUPACJI NASZEJ STOLICY POLSKI - POTAJEMNE EGZEKUCJE MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ODBYWAŁY SIĘ GŁÓWNIE...NA TYŁACH GMACHU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TAK ZWANYCH OGRÓDKACH SEJMOWYCH??!

Między październikiem 1939 roku a kwietniem 1940 roku SS-mani i policja niemiecka ZAMORDOWAŁA W TYM MIEJSCU CO NAJMNIEJ KILKUSET POLAKÓW!!!

Transporty z więźniami na egzekucję w Palmirach wyjeżdżały głównie o świcie, zaś w przyszłych ofiarach Niemcy w sposób podstępny wytwarzali im przekonanie,że są oto transportowani do hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

Aby jeszcze bardziej utwierdzić więzionych w nieświadomości co do ich tragicznie czekającego za chwilę losu w Palmirach - Niemcy pozwalali zabrać im rzeczy osobiste i paczki z żywnością.
Mało tego...niekiedy wydawano więzionym nawet dodatkowe porcje chleba na drogę, czas podróży i wszelkie rzeczy w depozytu więziennego!!!

TO DLATEGO POCZĄTKOWO WIĘŹNIOWIE NIE ZDAJĄC SOBIE SPRAWY Z CELU WYWÓZKI – NIE STAWIALI ŻADNEGO OPORU...

Jako dowód i przykład podam to co w przeddzień egzekucji Mieczysław Niedziałkowski nieświadom czekającego go losu napisał do żony :
(cytat) ,, JEDZIEMY DOPIERO JUTRO O ŚWICIE, ALE NOC SPĘDZAM NA SIEDZĄCO.
NIE ZGINĘ. MACIEJ RATAJ JEDZIE ZE MNĄ .TERAZ WYPADNIE MI ZDAĆ PRAWDZIWY EGZAMIN".
                                           


Przypomnę,że Mieczysław Niedziałkowski piszący ten tekst dla żony był działaczem społecznym,redaktorem naczelnym centralnego organu prasowego PPS ,,Robotnik” zaś Maciej Rataj działaczem ruchu ludowego, Marszałkiem Sejmu RP w latach 1922-1928.

NASTĘPNEGO DNIA ZOSTALI ZAMORDOWANI WRAZ Z INNYMI W PALMIRACH DOKŁADNIE W DNIACH 20-21 CZERWCA 1940 ROKU...W PIERWSZY DZIEŃ LATA 75 LAT TEMU, W NAJWIĘKSZEJ I NAJGŁOŚNIEJSZEJ ZE WSZYSTKICH EGZEKUCJI JAKIE DOTĄD MIAŁY MIEJSCE W PALMIRACH...

Trzema transportami wywieziono wówczas na śmierć aż 358 osób, więźniów Pawiaka....wśród zamordowanych przez Niemców znalazło się 82 kobiety.
Nad leśnym dołem Puszczy Kampinoskiej wymordowano POLSKĄ INTELIGENCJĘ ...posłów Sejmu RP,senatorów, działaczy i urzędników samorządowych (...w tym wice Prezydenta Warszawy Jana Pohoskiego), prawników,artystów,lekarzy i sportowców (...a w tym olimpijczyka Janusza Kusocińskiego).

JANUSZ KUSOCIŃSKI ...ZŁOTY MEDALISTA OLIMPIJSKI !

Ich mogiła zbiorowa w leśnej głuszy także została zaznaczona i szczegółowo udokumentowana dla potomnych przez odważnych polskich leśników, do których należał między innymi Pan ADAM HERBAŃSKI!

Na miejscu straceń w Palmirach Niemcy odbierali więźniom bagaże, pozwalając na pozostawienie dokumentów i drobiazgów osobistych jakie posiadali przy sobie...

Czasami krępowano im ręce lub zawiązywano oczy...a następnie pod ochroną prowadzono ich nad doły straceń, groby – gdzie rozstrzeliwano wszystkich ogniem z broni maszynowej!
Rannych dobijano z pistoletu, ale jak wiadomo zdarzały się nawet przypadki grzebania Polaków żywcem...

Podobnie jak SS-Standarterfuhrer Josef Meisinger – tak samo skazano 3 marca 1947 roku na karę śmierci i wykonano wyrok na gubernatorze dystryktu warszawskiego Ludwigu Fischer.

Kary tej w Warszawie uniknął zaś SS-Gruppenfuhrer Paul Moder, ówczesny dowódca SS i Policji w dystrykcie warszawskim , którego w 1942 roku zabili Rosjanie na froncie wschodnim...

Zgodnie z ich nazistowskim STEREOTYPEM POLAKA panującym za czasów Adolfa Hitlera w III Rzeszy - tego typu hitlerowscy przywódcy wierzyli w to, że ...ŚWIADOMOŚĆ NARODOWĄ POSIADA TYLKO POLSKA INTELIGENCJA , natomiast prosty lud zajmuje się zwykle troską o codzienny byt i jest mu obojętny LOS PAŃSTWA POLSKIEGO!

TO NIE PRZYPADKOWO DLATEGO WŁAŚNIE NAZIŚCI ZAŁOŻYLI I PRECYZYJNIE ZAPLANOWALI JESZCZE PRZEZ ROZPOCZĘCIEM II WOJNY ŚWIATOWEJ , ŻE EKSTERMINACJA ELIT RZECZYPOSPOLITEJ POZWOLI BARDZO SZYBKO ZNISZCZYĆ NASZĄ POLSKA TOŻSAMOŚĆ NARODOWĄ, ZAŚ POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO PRZEKSZTAŁCIĆ W BIERNĄ MASĄ LUDZI ,SŁUŻĄCĄ PRZEZ PEWIEN CZAS JAKO NIEWYKWALIFIKOWANA SIŁA ROBOCZA NA RZECZ III RZESZY!

Dlatego też doły śmierci w PALMIRACH są usłane nie przypadkowo ...POLSKIMI ELITAMI , POLSKA INTELIGENCJĄ!

Niemcy wiosną 1940 roku zrozumieli,że Polacy za sprawą INTELIGENCJI otrząsnęli się po porażce wojny wrześniowej - a ruch oporu,partyzancki staje się coraz bardziej intensywny.

Stąd też między innymi ,,NADZWYCZAJNE POSUNIĘCIA KONIECZNE DO ZABEZPIECZENIA SPOKOJU I PORZĄDKU W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE”
ponownie wymierzone w polską inteligencję i elity społeczne – w Krakowie przez hitlerowców z dnia 16 maja 1940 roku.

TO TAM POSTANOWIONO,ŻE ARESZTOWANYCH POLAKÓW (INTELIGENCJA) NIE NALEŻY KIEROWAĆ DO OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH , LECZ …. (cytat) ,,LIKWIDOWAĆ NA MIEJSCU, W NAJPROSTSZY SPOSÓB" !

Tak zrodziła się znana dziś ,,AKCJA A-B” ( INTELIGENCJA) ,,Intelligenzaktion"  przeciwko ,,polskiej warstwie przywódczej” ( Fuhrungsschicht) – w czasie której na przestrzeni pomiędzy wrześniem 1939 roku a wiosną 1940 roku Niemcy ZAMORDOWALI MINIMUM 100 TYSIĘCY POLAKÓW, Z CZEGO POŁOWĘ ...NA MIEJSCU TAKIM JAK PALMIRY!

Dla tych otwierających oczy ze zdumienia, zszokowanych przypomnę tylko ,że po drugiej stronie Rzeczpospolitej NA WSCHODNICH JEJ RUBIEŻACH ( ...dziś Litwa,Białoruś,Ukraina!) SOVIECI MORDOWALI KOLEJNĄ CZĘŚĆ NASZEGO NARODU - RÓWNIEŻ OD ELIT ZACZYNAJĄC!!!Tuż po zakończeniu II wojny światowej informacje i dowody zabezpieczane w terenie z narażeniem życia przez POLSKICH LEŚNIKÓW - przyczyniły się do ujawnienia PRAWDY o tragicznym losie Polskiej inteligencji Warszawy i okolic.

W okresie od 25 listopada do 6 grudnia 1945 roku, oraz od 28 marca 1946 roku aż do miesięcy letnich były prowadzone prace ekshumacyjne w Palmirach przez Polski Czerwony Krzyż przy udziale Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

...ODNALEZIONO DZIĘKI LEŚNIKOM AŻ 24 ZBIOROWE MOGIŁY, Z KTÓRYCH WYDOBYTO PONAD 1.700 POMORDOWANYCH OFIAR NAZISTOWSKIEGO TERRORU W WARSZAWIE.

...Udało się wówczas rozpoznać 576 ciał, zaś kolejne 480 ofiar na podstawie innych źródeł ( min; imienne listy transportowej z Pawiaka, sporządzane przez polski ruch oporu).

DO DNIA DZISIEJSZEGO  (...a mamy już 75 lat od tych zbrodni!) TOŻSAMOŚĆ BARDZO WIELU OSÓB ZAMORDOWANYCH W PALMIRACH POZOSTAJE NADAL NIEZNANA! 

Prace ekshumacyjne w latach 1945/46 były prowadzone TYLKO W TYCH MIEJSCACH ZAZNACZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW POLSKIEJ SŁUŻBY LEŚNEJ!

JEST OGROMNIE PRAWDOPODOBNE,ŻE TAM W PALMIRACH WCIĄŻ ZNAJDUJĄ SIĘ DOTĄD NIEODNALEZIONE GROBY POLAKÓW - ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW!!!

Dziś jest tam cmentarz i muzeum pamięci o ofiarach...NAZISTOWSKICH ZBRODNI!

21 stycznia 1940 roku w Palmirach rozstrzelano 80 osób ( w tym 2 kobiety)

W pierwszych miesiącach 1940 roku rozstrzelano kolejne 118 osób ( w tym wielu Żydów!), następnie około 40 mieszkańców Zakroczymia.

26 lutego 1940 roku kolejna egzekucja w Palmirach pozbawiła życia blisko 190 osób, mieszkańców Legionowa,Jabłonnej,Henrykowa ( w tym 6 kobiet) ...w odwecie za zabicie dnia 24 lutego niemieckiego burmistrza Legionowa Marlikego

02 kwietnia 1940 roku w Palmirach rozstrzelano blisko 100 osób ( w tym 27 kobiet) wywiezionych z Pawiaka i więzienia na Mokotowie, w odwecie za zabójstwo dwóch żołnierzy niemieckich!

23 kwietnia 1940 roku rozstrzelano w Palmirach kolejnych 34 mężczyzn w wieku 17-60 lat tylko dlatego,że mieszkali w Warszawie przy ulicy Sosnowej, przy której polskie podziemie zaatakowało miesiąc wcześniej niemiecką policję!

20-21 czerwca 1940 roku zamordowano w Palmirach największą liczbę Polaków - 358 więźniów Pawiaka!

30 sierpnia 1940 roku rozstrzelano kolejnych 87 osób ( w tym 5 kobiet) , z czego aż 63 więźniów Pawiaka.

17 września 1940 roku zamordowano następnych prawie 200 więźniów Pawiaka ( w tym 20 kobiet) ….najmłodsza ofiara tej zbrodni hitlerowskiej miała zaledwie 16 lat!

W listopadzie i grudniu 1940 roku Niemcy mordowali nadal w Palmirach...czego dowodem są odkryte po wojnie kolejne zbiorowe mogiły kryjące odpowiednio 74 i 28 zwłok!

Odkryto także inny zbiorowy grób z 24 niezidentyfikowanymi ofiarami, których zakopano zimą 1939/1940 lub 1940/1041 roku.

Dnia 04 grudnia 1940 roku – Niemcy rozstrzelali w Palmirach następne 27 osoby, więźniów Pawiaka.

Z kolei 11 marca 1941 roku rozstrzelano 21 więźniów Pawiaka ...w odwecie za zlikwidowanie przez polski ruch oporu (ZWZ) znanego kolaboranta hitlerowskiego Igo Syma.
Wśród zamordowanych byli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Zakrzewski i Stefan Kopeć...
   
A oto i on: Igo Sym - aktor. Jeden z najbardziej znanych KOLABORANTÓW III RZESZY W POLSCE!

Został ,,sprzątnięty" 07 marca 1941 roku NA MOCY WYROKU POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO  w swoim mieszkaniu na IV piętrze przy ulicy Mazowieckiej nr 10 w Warszawie o godzinie 7.10 rano - strzałem prosto w serce!

01 kwietnia 1941 roku rozstrzelano tam 20 mężczyzn aresztowanych w Łowiczu...( oficerowie i podoficerowie tamtejszego pułku piechoty!)

12 czerwca 1941 roku w Palmirach Niemcy zamordowali następne 30 osób z Pawiaka ( w tym 14 kobiet).

17 lipca 1941 roku rozstrzelano w tym samym miejscu kaźni 47 Polaków ( w tym 6 kobiet).

Prawdopodobnie była to ostatnia egzekucja Niemców na bezbronnej ludności Warszawy w Palmirach...aczkolwiek do dziś nieznane są losy kilku innych transportów więźniów z Pawiaka .

Niemcy zorientowali się,że Polacy wiedzą doskonale co oznacza nazwa PALMIRY  i czemu służy to miejsce...

Wiedzieli o tym także sami więźniowie, którzy jadąc na miejsce tej zbrodni – pozostawiali wśród swoich drobiazgów przy sobie zapiski treści : ZAMORDOWANY W PALMIRACH !

Dziś po 75 latach od tamtych tragedii warto jest pamiętać,że EGZEKUCJE TE UJRZAŁY ŚWIATŁO DZIENNE DZIĘKI ODWADZE MIĘDZY INNYMI ZA SPRAWĄ POLSKICH LEŚNIKÓW!


O czym niniejszym starałem się Wam wszystkim niniejszym powyżej przypomnieć... 

Piszę jak jest....

Krzysztof Kowalczyk

PS.

Wczoraj akurat 20 czerwca 2015 roku , w 75 rocznicę największej ze zbrodni niemieckich w Palmirach Prezydent Niemiec Joachim Gauck wspominał o ...CZYSTKACH ETNICZNYCH I ,,WYPĘDZENIU NIEMIEC” Z EUROPY ŚRODKOWO WSCHODNIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

W poprzedniej dekadzie tenże spór o upamiętnienie i ustanowienie w zjednoczonych Niemczech DNIA WYPĘDZONYCH - bardzo zaostrzył relacje Berlina pomiędzy ….WARSZAWĄ i Pragą!

NIEMCY NIE CHCĄ DZIŚ PAMIĘTAĆ O ZBRODNIACH  SWOICH HITLEROWSKICH OJCÓW I DZIADKÓW   – NIE TYLKO TYCH W PALMIRACH , CZYNIĄC W OCZACH SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEKONANIE O ...TRAGICZNYM LOSIE NARODU NIEMIECKIEGO! ( sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

O NIGDY NIE WYPŁACONYCH ODSZKODOWANIACH I ZADOŚĆUCZYNIENIU KRZYWDOM WYRZĄDZONYM PRZEZ HITLEROWCÓW POLAKOM I OGRABIONEJ POLSCE JUŻ NIE WSPOMINAM.... 

To ja im niniejszym przypominam pewną datę ; 01 WRZEŚNIA 1939...17 WRZEŚNIA 1939 ROKU!!!TRZEBA BYŁO BYĆ PRZEWIDUJĄCYM SKUTKI CZYTANIA ...,,Mein Kampf" Adolfa Hitlera !WSZYSTKICH UWIĘZIONYCH OSZUKIWANO...NIE SPODZIEWALI SIĘ OD RAZU ZAGŁADY! OTO ZDJĘCIA W JAKI SPOSÓB WIĄZANO IM OCZY....
               

...BY NASTĘPNIE ZAPROWADZIĆ UWIĘZIONYCH POD ESKORTĄ W LAS I ROZSTRZELAĆ !


Grób Macieja Rataja... w Palmirach .

            

Grób olimpijczyka Janusza Kusocińskiego....

A TAK WYGLĄDAŁY W 1946 ROKU PRACE EKSHUMACYJNE TAMTYCH  OFIAR ...ODNALEZIONYCH DZIĘKI  ODWAŻNYM PRACOWNIKOM SŁUŻBY LEŚNEJ, KTÓRZY SKRUPULATNIE ZAZNACZALI POSZCZEGÓLNE ZBIOROWE MOGIŁY POMORDOWANYCH !

Pisze jak jest....


Krzysztof Kowalczyk