wtorek, 2 czerwca 2015

LASY PAŃSTWOWE.... ,,CIEKAWE" INTERESY NA PONAD 20 MILIONÓW ZŁOTYCH !!!!!!


Sławno,dnia 03 czerwca 2015 roku
Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny LP
ul.Grójecka nr 127
Warszawa
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 roku (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zmianami) – zwracam się do Pana Dyrektora o udostępnienie mi informacji w poniższym zakresie;


1/ proszę o wyjaśnienie kto personalnie, kiedy i w jakich okolicznościach w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych obiecał firmie (.............................)  - otrzymywanie pewnych robót na terenie LP o wartości minimum 20 milionów złotych ??!


2/ czy Pan Dyrektor Generalny uczestniczył w tych rozmowach, lub też czy Pan wyznaczał do uczestnictwa w ich prowadzeniu daną osobę, a jeśli tak to kogo?!

3/ czy DGLP sporządziło jakikolwiek dokument z rozmów z w/w w tej sprawie – a jeśli tak uprzejmie proszę o przesłanie mi kopii tego dokumentu ?!

4/ czy resort Ministra Środowiska ingerował w załatwieniu tej sprawy przez Pana Dyrektora Generalnego LP w jakikolwiek sposób?!

5/ czy prawdą jest to co zawiera pismo z dnia 20.09.2012 roku skierowane personalnie do Pana jako Dyrektora Generalnego LP, w którym pada stwierdzenie,że (cytat) ,,WZÓR UMOWY BYŁ Z NAMI KONSULTOWANY I PRAWDĘ MÓWIĄC PRZEZE MNIE PRZYGOTOWANY" w sprawie owych minimum 20 milionów złotych  a które trafiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ul.Konstruktorską nr 3a ( strefa wpływów  posła Platformy Obywatelskiej i wice Ministara Środowiska Pana Stanisława Gawłowskiego !)

  
6/ uprzejmie proszę o przesłanie mi drogą elektroniczną kopii odpowiedzi pisemnej na pismo skierowane do Pana Dyrektora w dniu 20 września 2012 roku przez w/w firmę przypominającą pisemnie Panu o rozmowach gwarantujących im interesy w Lasach Państwowych na minimum 20 milionów złotych , a nawet jak widzę straszono DGLP  pewną ,,formą"  odwetu za niewywiązanie się z tych rozmów!!!

7/ czy ze względu na ,,formę” tej korespondencji i jej wręcz szantażującą tonację  – zawiadamiał Pan Dyrektor Generalny LP organy ścigania o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych, a jeśli nie to dlaczego??!


Krzysztof Kowalczyk

Do wiadomości:

1/ Agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego

2/ Centralne Biuro Antykorupcyjne 


A tak na marginesie ...abyście mieli lepsze rozeznanie na temat tego ILE TRZEBA WYCIĄĆ Z PNIA W LESIE I SPRZEDAĆ DREWNA = ABY UZYSKAĆ OWA KWOTĘ MINIMUM 20 MILIONÓW ZŁOTYCH ??!


Podam to na przykładzie : NAJGRUBSZEJ SOSNY ...W NAJLEPSZEJ KLASIE JAKOŚCI I NAJLEPSZEJ KLASIE GRUBOŚCI , której 1m3 w nadleśnictwie Szczecinek / RDLP Szczecinek/ dziś 03 czerwca 2015 roku kosztuje 595,32 złotych brutto 

A WIĘC ABY UZBIERAĆ OWĄ KWOTĘ minimum 20 MILIONÓW ZŁOTYCH (...którą w pewnych  jak widzę rozmowach zagwarantowano pewnej firmie!!!) NALEŻAŁOBY WYCIĄĆ W LESIE NAJPIĘKNIEJSZĄ JAKOŚCIOWO I NAJGRUBSZĄ SOSNĘ W KLASIE ,,A" W ILOŚCI..... 33.596 METRÓW SZEŚCIENNYCH DREWNA !!!!!!! 

....to byłoby TYSIĄCE tego typu , ALE NAJGRUBSZYCH I NAJLEPSZYCH JAKOŚCIOWO dłużyc sosnowych !!!

PS.

CIEKAWE JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO NIEBAWEM PO PRZEGRANYCH WYBORACH PARLAMENTARNYCH JESIENIĄ 2015 ROKU PRZEZ OBECNĄ EKIPĘ RZĄDZĄCĄ ...SPRZĄTANIE KILKU GABINETÓW ??!
  

albo domów prywatnych: